Knjižnica IMP

IJS E8

Schmid, Christoph von: Sveti večer. (1910) [AHLib]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovSchmid, Christoph von: Sveti večer. (1910) [AHLib]
§nosilec raziskave
§imeErich Prunč, Univerza Karla Franca v Gradcu
§navedba odgovornosti
§imeTomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan"
§odgovornostRačunalniška obdelava
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§obseg85 pp
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaFPG_04251-1910
§kraj objave TraDok & AHLib
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-09-26
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Sveti večer
§naslov
tip = reg
Sveti večer
§avtorSchmid, Christoph von
§navedba odgovornosti
odgovornost
Prevajalec
imeSalezij, Frančišek
§datum1910
§izdajateljJ. Krajec
§kraj objaveNovo Mesto
§obseg86
§identifikacijska številkaDS 110247/13 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
§opomba
tip = TraDok jezik = nemščina
TraDok
1910
4251
Schmid, Christoph [Schmid, Christoph von] (Autor)|Salezij, Fr.[ančišek] (Übers.)
Spisi Krištofa Šmida. Poslovenjeni mladini v zabavo in poduk|XIII. zvezek: Sveti večer|Prosto poslovenil Fr. Salezij. Drugi popravljeni natis
sl
Monographie|Auflage: 2|Ort: Novo Mesto|Verlag: J. Krajec|Reihe: Spisi Krištofa Šmida. 13. zvezek|Seitenanzahl: 86
Übersetzung
» Paralleltext Slow‑Kroat|» Status › eingescannt › korrigiert › Deponiert › Desambiguiert › Endversion upgeloadet|» Textklassen › Fiktionaler Text › Expressiver Text › Prosa/Epik › Erzählung (lit.Gattung)
de [31824] Weihnachtsabend – Eine Erzählung zum Weihnachtsgeschenke für Kinder|de (1831) Der Weihnachtsabend oder Die schwere Prüfung vom Gott, ertragen mit Muth, endet sicher gut – Eine Erzählung für Kinder...|de (31839) Der Weihnachtsabend – Eine Erzählung zum Weihnachtsgeschenke für Kinder|de (1841) Der Weihnachtsabend

DS 110247/13 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica

FPG04251 (6,70 MB) FPG04251K-ana.html (951 KB) FPG04251K-ana (1,02 MB) FPG04251K (879 KB) FPG04251K (298 KB) DS-Ordner Datei-Upload
1. Feb 2008 - 16:12
§opis označevanja
§opis projekta

AHLib je zbirka knjig prevedenih iz nemškega jezika v obdobju 1848–1918. Knjige so bile digitalizirane v okviru projekta ‘Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung 1848–1918’ z namenom, da se izvede prevodoslovna raziskava prevodov iz nemškega jezika v tem obdobju. Projekt je financirala Avrstrijska akademija znanosti, vodil pa ga je prof. Erich Prunč iz Univerze Karl-Franzens v Gradcu.

Knjige so bile v okviru projekta EU IMPACT (2010-2011) dodatno obdelane in pretvorjene v TEI P5.

§uredniška načela
§normalizacija

Napake v OCR besedila popravljene.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 85
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 85
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 2
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = name pojavitev = 1
ime
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = figure pojavitev = 23
slika
§uporaba oznake
ime elementa = figDesc pojavitev = 23
opis slike
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 12
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 12
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 36
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 84
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 163
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.book
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.religious
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.translation
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-09-26
§sprememba Domen Kermc<ime>Sprememba številčenja strani, iz naslova odstranjeno "XIII. zvezek", popravki narekovajev.
§datum2013-12-07
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>Konverzija iz TEI P4 v TEI P5, dodajanje bibliografskih podatkov iz TraDoka.
§datum2012-04-18
§sprememba ahlib-cnv<ime>Pretvorba iz RTF.
§datum2011-04-16T16:49:07
§napisobdelava
Schmid, Christoph von in Prevajalec: Salezij, Frančišek. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.