Knjižnica IMP

IJS E8

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. (1908) [AHLib]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovGoethe, Johann Wolfgang von: Faust. (1908) [AHLib]
§nosilec raziskave
§imeErich Prunč, Univerza Karla Franca v Gradcu
§navedba odgovornosti
§imeTomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan"
§odgovornostRačunalniška obdelava
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§obseg214 pp
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaFPG_00344-1908
§kraj objave TraDok & AHLib
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-09-26
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Faust
§naslov
tip = reg
Faust
§avtorGoethe, Johann Wolfgang von
§navedba odgovornosti
odgovornost
Prevajalec
imeFuntek, Anton
§datum1908
§izdajateljSlovenska matica
§kraj objaveV Ljubljani
§obseg3+XI+200
§identifikacijska številka37340/5 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
§opomba
tip = TraDok jezik = nemščina
TraDok
1908
344
Goethe, J.W. [Goethe, Johann Wolfgang von] (Autor)|Funtek, A. [Funtek, Anton] (Übers.)
Faust|Tragedije prvi del|Spisal W. Goethe. Poslovenil A. Funtek
sl
Monographie|Band: 5|Ort: V Ljubljani|Verlag: Slovenska matica|Reihe: Prevodi iz svetovne književnosti|Reihe-Band: 5 zvezek|Seitenanzahl: 3+XI+200
Übersetzung
» Status › eingescannt › korrigiert|» Textklassen › Fiktionaler Text › Expressiver Text › Dramatische Dichtung › Tragödie|» Verifikation › Daten aus Onlinekatalog › COBISS
de (1808) Faust – Der Tragödie erster Teil

37340/5 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
Metka Filipic
FPG00344 (5,67 MB) FPG00344K (1,16 MB) DS-Ordner Datei-Upload
30. Jan 2009 - 13:31
§opis označevanja
§opis projekta

AHLib je zbirka knjig prevedenih iz nemškega jezika v obdobju 1848–1918. Knjige so bile digitalizirane v okviru projekta ‘Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung 1848–1918’ z namenom, da se izvede prevodoslovna raziskava prevodov iz nemškega jezika v tem obdobju. Projekt je financirala Avrstrijska akademija znanosti, vodil pa ga je prof. Erich Prunč iz Univerze Karl-Franzens v Gradcu.

Knjige so bile v okviru projekta EU IMPACT (2010-2011) dodatno obdelane in pretvorjene v TEI P5.

§uredniška načela
§normalizacija

Napake v OCR besedila popravljene.

Tipkarske napake v originalu popravljene; označene so s sic/corr.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 214
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 214
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 2
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = name pojavitev = 1
ime
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = choice pojavitev = 2
izbira
§uporaba oznake
ime elementa = sic pojavitev = 2
napaka
§uporaba oznake
ime elementa = corr pojavitev = 2
uredniški popravek
§uporaba oznake
ime elementa = fw pojavitev = 697
obod strani
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 14
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 14
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 3650
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = foreign pojavitev = 67
tujejezično
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 213
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = emph pojavitev = 39
poudarjeno
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 2254
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.book
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.drama
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.translation
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-09-26
§sprememba Domen Kermc<ime>Združitev naslovov dveh poglavij v en naslov, sprememba številčenja ene strani.
§datum2013-12-07
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>Konverzija iz TEI P4 v TEI P5, dodajanje bibliografskih podatkov iz TraDoka.
§datum2012-04-18
§sprememba ahlib-cnv<ime>Pretvorba iz RTF.
§datum2012-01-22T18:15:58
§napisobdelava
Goethe, Johann Wolfgang von in Prevajalec: Funtek, Anton. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.