Knjižnica IMP

IJS E8

Anderl, Adalbert: Katoliški molitvenik za bolnike. (1897) [AHLib]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovAnderl, Adalbert: Katoliški molitvenik za bolnike. (1897) [AHLib]
§nosilec raziskave
§imeErich Prunč, Univerza Karla Franca v Gradcu
§navedba odgovornosti
§imeTomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan"
§odgovornostRačunalniška obdelava
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§obseg40 pp
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaFPG_00265-1897
§kraj objave TraDok & AHLib
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-09-26
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Katoliški molitvenik za bolnike v desetih jezikih za uporabo dušnim pastirjem zlasti v bolnišnicah, kakor tudi vsem prijateljem bolnikov in bolnikom samim
§naslov
tip = reg
Katoliški molitvenik za bolnike
§avtorAnderl, Adalbert
§datum1897
§izdajateljAdalbert Anderl
§obseg40
§identifikacijska številka152.796 → NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica
§opomba
tip = TraDok jezik = nemščina
TraDok
1897
265
Anderl, Adalbert (Autor)
Katoliški molitvenik za bolnike v desetih jezikih za uporabo dušnim pastirjem zlasti v bolnišnicah, kakor tudi vsem prijateljem bolnikov in bolnikom samim|Deveti ali slovenski del. Preložen v slovenščino po nemškem izvirniku, ki je potrjen od visoko-častitega Dunajskega knezo-nadškofijstva|Spisal Adalbert Anderl, duhovnik pri župni cerkvi sv. Jožefa v Leopoldovem mestu na Dunaji
sl
Monographie|Verlag: Adalbert Anderl|Reihe: Zehnsprachiges katholisches Krankenbuch|Reihe-Band: 9|Seitenanzahl: 40
Übersetzung
» Individuelle Deskriptoren › Ognjen Feist › Autopsievermerk|» Paralleltext Slow‑Kroat|» Sachgebiet › Religiöse Literatur › Erbauungsliteratur › Gebetbuch|» Status › eingescannt › korrigiert › Deponiert|» Verifikation › Daten aus Onlinekatalog › NSK › Online‑Zettelkatalog
de (1897) Zehnsprachiges katholisches Krankenbuch zum Gebrauche für die Krankenseelsorger sowie für alle Krankenfreunde und für die Kranken selbst – II. oder deutscher Teil. Mit Approbation des hochwürdigsten fürst-erzbischöfischen Ordinariates Wien

152.796 → NSK - Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Ognjen Feist
FPG00265 (1,07 MB) FPG00265K (213 KB) DS-Ordner Datei-Upload
19. Dec 2010 - 14:35
§opis označevanja
§opis projekta

AHLib je zbirka knjig prevedenih iz nemškega jezika v obdobju 1848–1918. Knjige so bile digitalizirane v okviru projekta ‘Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung 1848–1918’ z namenom, da se izvede prevodoslovna raziskava prevodov iz nemškega jezika v tem obdobju. Projekt je financirala Avrstrijska akademija znanosti, vodil pa ga je prof. Erich Prunč iz Univerze Karl-Franzens v Gradcu.

Knjige so bile v okviru projekta EU IMPACT (2010-2011) dodatno obdelane in pretvorjene v TEI P5.

§uredniška načela
§normalizacija

Napake v OCR besedila popravljene.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 40
površina
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 1
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = figure pojavitev = 1
slika
§uporaba oznake
ime elementa = figDesc pojavitev = 1
opis slike
§uporaba oznake
ime elementa = foreign pojavitev = 1
tujejezično
§uporaba oznake
ime elementa = gap pojavitev = 1
vrzel
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 1
opis
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 7
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 7
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 107
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = note pojavitev = 10
opomba
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 38
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 149
odstavek
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.book
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.religious
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.translation
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-09-26
§sprememba Domen Kermc<ime>Spremenjeno številčenje strani na začetku dela.
§datum2013-12-07
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>Konverzija iz TEI P4 v TEI P5, dodajanje bibliografskih podatkov iz TraDoka.
§datum2012-04-18
§sprememba ahlib-cnv<ime>Pretvorba iz RTF.
§datum2011-04-16T16:45:43
§napisobdelava
Anderl, Adalbert. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.