Knjižnica IMP

IJS E8

Morre, Carl: Revček Andrejček. (1891) [AHLib]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovMorre, Carl: Revček Andrejček. (1891) [AHLib]
§nosilec raziskave
§imeErich Prunč, Univerza Karla Franca v Gradcu
§navedba odgovornosti
§imeTomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan"
§odgovornostRačunalniška obdelava
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§obseg149 pp
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaFPG_00237-1891
§kraj objave TraDok & AHLib
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-09-26
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Revček Andrejček
§naslov
tip = reg
Revček Andrejček
§avtorMorre, Carl
§navedba odgovornosti
odgovornost
Prevajalec
imeBedenek, Jakob
§datum1891
§izdajateljDramatično društvo
§kraj objaveV Ljubljani
§obseg8+4.-145.+1+32+3
§identifikacijska številka297/57 → UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
§opomba
tip = TraDok jezik = nemščina
TraDok
1891
237
Morre, Carl (Autor)|Bedének, Jakob [Bedenek, Jakob] (Übers.)
Revček Andrejček|Národna igra s petjem v petih dejanjih
sl
Sammelband|Band: 57|Ort: V Ljubljani|Verlag: Dramatično društvo|Reihe: Slovenska Talija: zbirka dramatičnih del in iger|Seitenanzahl: 8+4.-145.+1+32+3|Beiträge:|• (Seite 32+4) Izvestje o delovanju "Dramatičnega društva" od 10. maja 1890 do 23. maja 1891
Übersetzung
» Individuelle Deskriptoren › Filipic Metka › Filipic Diplom|» Status › eingescannt › korrigiert › Deponiert › Desambiguiert › Endversion upgeloadet|» Textklassen › Fiktionaler Text › Expressiver Text › Dramatische Dichtung › Volksstück
de (1885) s'Nullerl – Volksstück mit Gesang in fünf Aufzügen von Carl Morre

297/57 → UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
Metka Filipic
FPG00237 (10,7 MB) FPG00237K-ana.html (1,32 MB) FPG00237K-ana (1,37 MB) FPG00237K (1,06 MB) FPG00237K (393 KB) DS-Ordner Datei-Upload
28. Jan 2009 - 20:09
§opis označevanja
§opis projekta

AHLib je zbirka knjig prevedenih iz nemškega jezika v obdobju 1848–1918. Knjige so bile digitalizirane v okviru projekta ‘Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung 1848–1918’ z namenom, da se izvede prevodoslovna raziskava prevodov iz nemškega jezika v tem obdobju. Projekt je financirala Avrstrijska akademija znanosti, vodil pa ga je prof. Erich Prunč iz Univerze Karl-Franzens v Gradcu.

Knjige so bile v okviru projekta EU IMPACT (2010-2011) dodatno obdelane in pretvorjene v TEI P5.

§uredniška načela
§normalizacija

Napake v OCR besedila popravljene.

Tipkarske napake v originalu popravljene; označene so s sic/corr.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 149
površina
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 149
opis
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 2
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = name pojavitev = 1
ime
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = foreign pojavitev = 1
tujejezično
§uporaba oznake
ime elementa = emph pojavitev = 2
poudarjeno
§uporaba oznake
ime elementa = note pojavitev = 1
opomba
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 67
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = choice pojavitev = 2
izbira
§uporaba oznake
ime elementa = corr pojavitev = 2
uredniški popravek
§uporaba oznake
ime elementa = sic pojavitev = 4
napaka
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 63
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 63
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 1355
odstavek
§uporaba oznake
ime elementa = figure pojavitev = 72
slika
§uporaba oznake
ime elementa = figDesc pojavitev = 72
opis slike
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 148
prelom strani
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.book
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.drama
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.translation
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-09-26
§sprememba Domen Kermc<ime>Sprememba številčenja strani na začetku dela.
§datum2013-12-07
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>Konverzija iz TEI P4 v TEI P5, dodajanje bibliografskih podatkov iz TraDoka.
§datum2012-04-18
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>From: Mihael Petrovic [mailto:mi5@siol.net] Sent: Thursday, March 15, 2012 7:57 PM To: tomaz.erjavec@ijs.si Subject: Revček Andrejćek - Igor ali Ignacij Borštnik Spoštovani, pri objavi Revčka Andrejčka na spletnih straneh ste pod fotografijo kot igralca glavne vloge navedli Igorja Borštnika. Glede na to, da tudi časopisi že pri praizvedbi navajajo gotovo bolj utečeno ime Ignacij Borštnik, bi bilo morda zaradi večje jasnosti dobro, če bi podatek dopolnili. Najlepša hvala za koristno delo, ki ga opravljate in lep pozdrav.
§datum2012-03-16
§napisVnos popravka
§sprememba ahlib-cnv<ime>Pretvorba iz RTF.
§datum2011-04-16T16:45:32
§napisobdelava
Morre, Carl in Prevajalec: Bedenek, Jakob. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.