Knjižnica IMP

IJS E8

Andersen, Hans Christian: Kitica Andersenovih pravljic. (1863) [AHLib]

kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslovAndersen, Hans Christian: Kitica Andersenovih pravljic. (1863) [AHLib]
§nosilec raziskave
§imeErich Prunč, Univerza Karla Franca v Gradcu
§navedba odgovornosti
§imeTomaž Erjavec, Institut "Jožef Stefan"
§odgovornostRačunalniška obdelava
§navedba izdaje
§izdaja1.1
§obseg81 pp
§navedba objave
§distributer Natural Language Server, Jožef Stefan Institute
§identifikacijska številkaFPG_00066-1863
§kraj objave TraDok & AHLib
§dostopnost

Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.

§datum2015-09-26
§opis vira
§bibliografska enota
§naslov
tip = orig
Kitica Andersenovih pravljic
§naslov
tip = reg
Kitica Andersenovih pravljic
§avtorAndersen, Hans Christian
§navedba odgovornosti
odgovornost
Prevajalec
imeErjavec, Fran
§datum1863
§izdajateljNatisnil Janez Leon
§kraj objaveV Celovcu
§obseg78+1
§identifikacijska številka24245/9 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
§opomba
tip = TraDok jezik = nemščina
TraDok
1863
66
Andersen, Hans Christian (Autor)|Erjavec, Fr.[an] (Übers.)
Kitica Andersenovih pravljic|Poslovenil Fr. Erjavec
sl
Sammelband|Ort: V Celovcu|Verlag: Natisnil Janez Leon|Reihe: Cvetje iz domačih in tujih logov|Reihe-Band: 9|Seitenanzahl: 78+1|Beiträge:|• (Seite 5-8) Angelj|• (Seite 8-15) Mati|• (Seite 16-22) Dete v grobu|• (Seite 22-25) Najljubeznjiviša roža na svetu|• (Seite 26-29) Zadnji biser|• (Seite 29-31) Od ajde|• (Seite 32-37) Marjetica|• (Seite 37-42) Srečna rodovina|• (Seite 42-65) Divji labudi|• (Seite 66-78) Pravljica o letu
Übersetzung
» Status › eingescannt|» …… › …… › korrigiert › Deponiert|» Textklassen › Fiktionaler Text › Expressiver Text › Prosa/Epik › Märchen|» Übersetzung aus zweiter Hand
de (1847) Gesammelte Märchen|de (1848) Neue Märchen|de (141850) Ausgewählte Märchen für die Jugend|de (1853) Historien|de (1859) Gesammelte Historien|de (1859) Gesammelte Historien|de (1862) Neue Märchen und Geschichten

24245/9 → NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica
Metka Filipic
FPG00066 (4,70 MB) FPG00066K (220 KB) DS-Ordner Datei-Upload
10. Nov 2010 - 18:43
§opis označevanja
§opis projekta

AHLib je zbirka knjig prevedenih iz nemškega jezika v obdobju 1848–1918. Knjige so bile digitalizirane v okviru projekta ‘Deutsch-slowenische/kroatische Übersetzung 1848–1918’ z namenom, da se izvede prevodoslovna raziskava prevodov iz nemškega jezika v tem obdobju. Projekt je financirala Avrstrijska akademija znanosti, vodil pa ga je prof. Erich Prunč iz Univerze Karl-Franzens v Gradcu.

Knjige so bile v okviru projekta EU IMPACT (2010-2011) dodatno obdelane in pretvorjene v TEI P5.

§uredniška načela
§normalizacija

Napake v OCR besedila popravljene.

Tipkarske napake v originalu popravljene; označene so s sic/corr.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = facsimile pojavitev = 1
faksimile
§uporaba oznake
ime elementa = surface pojavitev = 81
površina
§uporaba oznake
ime elementa = text pojavitev = 1
besedilo
§uporaba oznake
ime elementa = front pojavitev = 1
uvodni razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = titlePage pojavitev = 1
naslovnica
§uporaba oznake
ime elementa = titlePart pojavitev = 1
del naslova
§uporaba oznake
ime elementa = docAuthor pojavitev = 2
avtor dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = name pojavitev = 1
ime
§uporaba oznake
ime elementa = docDate pojavitev = 1
datum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = graphic pojavitev = 1
slikovno gradivo
§uporaba oznake
ime elementa = docImprint pojavitev = 1
impresum dokumenta
§uporaba oznake
ime elementa = pubPlace pojavitev = 1
kraj objave
§uporaba oznake
ime elementa = ref pojavitev = 1
sklic
§uporaba oznake
ime elementa = idno pojavitev = 1
identifikacijska številka
§uporaba oznake
ime elementa = divGen pojavitev = 5
generiran razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = body pojavitev = 1
telo besedila
§uporaba oznake
ime elementa = lb pojavitev = 4
prelom vrstice
§uporaba oznake
ime elementa = choice pojavitev = 2
izbira
§uporaba oznake
ime elementa = sic pojavitev = 2
napaka
§uporaba oznake
ime elementa = corr pojavitev = 2
uredniški popravek
§uporaba oznake
ime elementa = div pojavitev = 11
razdelek
§uporaba oznake
ime elementa = head pojavitev = 11
naslov
§uporaba oznake
ime elementa = p pojavitev = 342
odstavek
§uporaba oznake
ime elementa = pb pojavitev = 80
prelom strani
§uporaba oznake
ime elementa = gap pojavitev = 1
vrzel
§uporaba oznake
ime elementa = desc pojavitev = 1
opis
§uporaba oznake
ime elementa = figure pojavitev = 11
slika
§uporaba oznake
ime elementa = figDesc pojavitev = 11
opis slike
§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = Text.taxonomy
§kategorija
identifikator = Text.medium
opis kategorije prenosnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.manuscript
opis kategorije rokopis<termin> /
kategorija
identifikator = Text.book
opis kategorije knjiga<termin> /
kategorija
identifikator = Text.magazine
opis kategorije revija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.newspaper
opis kategorije časopis<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.type
opis kategorije zvrst besedila<termin> /
kategorija
identifikator = Text.fiction
opis kategorije umetnostno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.prose
opis kategorije proza<termin> /
kategorija
identifikator = Text.drama
opis kategorije gledališka igra<termin> /
kategorija
identifikator = Text.poetry
opis kategorije poezija<termin> /
kategorija
identifikator = Text.nonfiction
opis kategorije stvarno<termin> /
kategorija
identifikator = Text.bees
opis kategorije čebelarstvo<termin> /
kategorija
identifikator = Text.cooking
opis kategorije kuharice<termin> /
kategorija
identifikator = Text.religious
opis kategorije nabožno<termin> /
§kategorija
identifikator = Text.status
opis kategorije status<termin> /
kategorija
identifikator = Text.original
opis kategorije izvirnik<termin> /
kategorija
identifikator = Text.translation
opis kategorije prevod<termin> /
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = sl-bohoric
§termin
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl-dajnko
§termin
slovenščina v dajnčici
§jezik
identifikator = sl-metelko
§termin
slovenščina v metelščici
§jezik
identifikator = de
§termin
nemščina
§jezik
identifikator = fr
§termin
francoščina
§jezik
identifikator = la
§termin
latinščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§klasifikacija besedila
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.book
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.prose
§sklic na kategorijo
cilj = #Text.translation
§opis sprememb
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>: meta-data, normalisation.
§datum2015-09-26
§sprememba Domen Kermc<ime>Sprememba številčenja strani na začetku dela.
§datum2013-12-07
§sprememba Tomaž Erjavec<ime>Konverzija iz TEI P4 v TEI P5, dodajanje bibliografskih podatkov iz TraDoka.
§datum2012-04-18
§sprememba ahlib-cnv<ime>Pretvorba iz RTF.
§datum2011-04-16T16:42:12
§napisobdelava
Andersen, Hans Christian in Prevajalec: Erjavec, Fran. Datum: 2015-09-26
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.