MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications, Version 4

3.13.2. Bulgarian Noun

Up: 3.13. Bulgarian Specifications Previous: 3.13.1. Bulgarian Category Index Next: 3.13.3. Bulgarian Verb

Table of contents

Table 390. Bulgarian Specification for Noun
P Attribute (en) Value (en) Code (en)
0 CATEGORY Noun N
1 Type common c
proper p
2 Gender masculine m
feminine f
neuter n
3 Number singular s
plural p
count t
4 Case nominative n
vocative v
5 Definiteness no n
yes y
short-art s
full-art f
3.13.2.1. Combinations
POS Type Gend Numb Case Def Clit Anim OwnN OwnP OwdN Examples
N [cp] [mfn] [sp] - n - - - - - narod, zhena, selo, Ivan, Penka
N [cp] m s - [sf] - - - - - naroda, narodyt
N [cp] [mf] - v - - - - - - narode, zheno
N [cp] [mfn] p - y - - - - - narodite, zhenite, selata
N [cp] [fn] s - y - - - - - zhenata, seloto
N c m t - - - - - - - naroda
3.13.2.2. MSD Index

This index gives the list of morphosyntactic descriptions (MSDs) and their features. In the table below, the first column gives the MSD, the second its expansion into a feature-structure, the third gives the number of entries in the lexicon (54,823 entries), and the fourth gives some examples as word-form/lemma. The list was extracted form the Bulgarian MULTEXT-East lexicon.

Table 392. MSDs (26)
MSD Features Lexical entries Examples of usage
Ncm-v Noun Type=common Gender=masculine Case=vocative 42 яде/яд, чукане/чукан, човече/човек, цвете/цвят, стане/стан, спомене/спомен
Ncms-n Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Definiteness=no 1785 ясновидец, ясен, януари, як, язовир, яд, юрофранк, юростерлинг
Ncms-s Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Definiteness=short-art 1009 яка/як, язовира/язовир, яда/яд, юргана/юрган, юношата/юноша, юбилея/юбилей
Ncms-f Noun Type=common Gender=masculine Number=singular Definiteness=full-art 586 язовирът/язовир, югославянинът/югославянин, щатът/щат, щастливецът/щастливец
Ncmp-n Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Definiteness=no 1172 ясени/ясен, японци/японец, юристи/юрист, юноши/юноша, юмруци/юмрук
Ncmp-y Noun Type=common Gender=masculine Number=plural Definiteness=yes 765 юрофилите/юрофили, юношите/юноша, юмруците/юмрук, югославяните/югославянин
Ncmt Noun Type=common Gender=masculine Number=count 940 яка/як, язовира/язовир, яда/яд, юргана/юрган, юбилея/юбилей, ъгъла/ъгъл
Ncf-v Noun Type=common Gender=feminine Case=vocative 32 устно/устна, тайно/тайна, Сюткйо/Сюткя, Сърбийо/Сърбия, съгласно/съгласна
Ncfs-n Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Definiteness=no 1875 яхния, яснота, ярост, ярка, яка, язва, ябълка, югославянка, щука
Ncfs-y Noun Type=common Gender=feminine Number=singular Definiteness=yes 1238 яхнията/яхния, яснотата/яснота, яслата/ясла, яростта/ярост, ярката/ярка
Ncfp-n Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Definiteness=no 1079 ярки/ярка, японки/японка, яки/яка, ябълки/ябълка, юфки/юфка, югославянки/югославянка
Ncfp-y Noun Type=common Gender=feminine Number=plural Definiteness=yes 603 югославянките/югославянка, щангите/щанга, шортите/шорти, шнолите/шнола
Ncns-n Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Definiteness=no 1403 ястие, яке, яйце, ядро, ядене, явяване, щракване, щракане, шумолене
Ncns-y Noun Type=common Gender=neuter Number=singular Definiteness=yes 992 якето/яке, яйцето/яйце, ядрото/ядро, явяването/явяване, явления/явление
Ncnp-n Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Definiteness=no 432 якета/яке, яйца/яйце, ядра/ядро, яденета/ядене, школа/школо, шествия/шествие
Ncnp-y Noun Type=common Gender=neuter Number=plural Definiteness=yes 296 яйцата/яйце, ъгълчетата/ъгълче, шосетата/шосе, школата/школо
Npms-n Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Definiteness=no 1591 Яшмаков, Яушевац, Ясуо, Ясенов, Ян, Янчулев, Янкулов, Ян-Кржишчов
Npms-s Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Definiteness=short-art 10 Шилигарника, Христа, Интернационала, Иисуса, Изтока, Запада, ВОДОЛЕЯ
Npms-f Noun Type=proper Gender=masculine Number=singular Definiteness=full-art 6 СКОРПИОНЪТ, Олимпът, Мерцедесът, Западът, Дяконът, Богът
Npmp-n Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Definiteness=no 17 Чапкънови, Сярови, Сергинови, Секюрити, Рупите, Рангелови, Парсънови
Npmp-y Noun Type=proper Gender=masculine Number=plural Definiteness=yes 3 Филипините, БАЛКАНИТЕ, Балканите
Npfs-n Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Definiteness=no 917 Япония, Янтра, Янкула, Янка, Яна, Якутия, Ява, ЯВАШЕВА, Юнионбанк
Npfs-y Noun Type=proper Gender=feminine Number=singular Definiteness=yes 9 Магурата, Катето, Емата, Еврокомисията, ДЕВАТА, Девата, Василиевата
Npfp-n Noun Type=proper Gender=feminine Number=plural Definiteness=no 5 Шиили, ПАРИ, Дюни, Арбанаси, Алиси
Npns-n Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Definiteness=no 75 Чупето, Чикаго, Черноочане, Черноморие, Черниче, Хърватско, Химко
Npns-y Noun Type=proper Gender=neuter Number=singular Definiteness=yes 3 Черноморието, Лудогорието, Зайченцето

Up: 3.13. Bulgarian Specifications Previous: 3.13.1. Bulgarian Category Index Next: 3.13.3. Bulgarian VerbDate: 2010-05-12
This work is licensed under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 3.0.