Erjavec, Tomaž

Erjavec, Tomaž
strokovno-raziskovalni svetnik

Odsek za tehnologije znanja
Institut "Jožef Stefan"

IJS strežnik za naravne jezika nl.ijs.si
Slovenska raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI
repozitorij jezikovnih virov


  • Project MEZZANINE: Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino
  • KAS: Slovenska znanstvena besedila: viri in opis
  • JANES: Jezikoslovna analiza nestandardne slovenščine
  • IMP: Starejša slovenščina


Področja raziskav

  • jezikovne tehnologije za slovenščino
  • digitalna humanistika
  • jezikovni korpusi in drugi jezikovni viri
  • standardizacija kodiranja besedil
  • strojno učenje za označevanje jezikovnih podatkov
  • računalniška morfologija


Kontaktni podatki:

URL /et/
E pošta tomaz.erjavec@ijs.si
S pošta Institut "Jožef Stefan"
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Fax 01 477 33 15
Telefon 01 477 35 07 (direktna linija)
01 477 31 75 (tajnica oddelka)
Lokacija
[informacije za obiskovalce, foto, zemljevid]
Soba S-35 (kako do tja)

Valid HTML5!
Stran nazadnje posodobil et 2023-02-09.