kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe
§navedba odgovornosti
§odgovornost Zbral, prepisal in spremna besedila napisal
§ime
identifikator = BGO
Boris Golec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§navedba odgovornosti
§odgovornost Uredil
§ime
identifikator = MOG
Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§navedba odgovornosti
§odgovornost Strokovni pregled
§ime Majda Merše
§ime Kozma Ahačič
§navedba odgovornosti
§odgovornost Računalniški zapis in redakcija TEI
§ime
identifikator = TER
Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja IJS
§navedba odgovornosti
§odgovornost Prevod povzetka
§ime Niko Hudelja
§navedba odgovornosti
§odgovornost Grafična obdelava slikovnega gradiva
§ime Marko Zaplatil
§navedba izdaje
§izdaja Izdaja 1.0
§obseg 1 MB XML + 140 MB JPEG (+ 2MB HTML)
§navedba objave
§izdajatelj Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
§izdajatelj Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§datum 2011-07-28
§identifikacijska številka
tip = ISBN
978-961-254-294-8
§dostopnost

Avtorske pravice za to izdajo določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

§kraj objave http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege2/
§opis vira

Vir opisa in transkripcije dokumentov je naveden pri vsaki dokumentarni enoti posebej.

§opis označevanja
§opis projekta

Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja

Delo za to izdajo sta financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru raziskovalnega projekta „Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja: informacijsko-tehnološko podprta evidenca, znanstvene objave in analize“.

§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = slv
slovenščina
§jezik
identifikator = lat
latinščina
§jezik
identifikator = ger
nemščina
§jezik
identifikator = eng
angleščina
§opis sprememb
§sprememba
kdo = ET, MOG
2011-07-28<datum>Razni popravki. Verzija 1.0
§sprememba
kdo = MOG
2011-07-14<datum>Dodatki v kolofonu, popravki.
§sprememba
kdo = ET
2011-05-31<datum>Prva ročna redakcija TEI.
§sprememba 2011-05-27 15:35:10<datum>Avtomatska pretvorba iz RTF.