TEI Header

§file description
§title statement
§title Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe
§statement of responsibility
§responsibility Zbral, prepisal in spremna besedila napisal
§name
id = BGO
Boris Golec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§statement of responsibility
§responsibility Uredil
§name
id = MOG
Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§statement of responsibility
§responsibility Strokovni pregled
§name Majda Merše
§name Kozma Ahačič
§statement of responsibility
§responsibility Računalniški zapis in redakcija TEI
§name
id = TER
Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja IJS
§statement of responsibility
§responsibility Prevod povzetka
§name Niko Hudelja
§statement of responsibility
§responsibility Grafična obdelava slikovnega gradiva
§name Marko Zaplatil
§edition statement
§edition Izdaja 1.0
§extent 1 MB XML + 140 MB JPEG (+ 2MB HTML)
§publication statement
§publisher Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
§publisher Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§date 2011-07-28
§identifying number
type = ISBN
978-961-254-294-8
§availability

Avtorske pravice za to izdajo določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

§publication place http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege2/
§source description

Vir opisa in transkripcije dokumentov je naveden pri vsaki dokumentarni enoti posebej.

§encoding description
§project description

Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja

Delo za to izdajo sta financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru raziskovalnega projekta „Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja: informacijsko-tehnološko podprta evidenca, znanstvene objave in analize“.

§text-profile description
§language usage
§language
ident = slv
slovenščina
§language
ident = lat
latinščina
§language
ident = ger
nemščina
§language
ident = eng
angleščina
§revision description
§change
who = ET, MOG
2011-07-28<date>Razni popravki. Verzija 1.0
§change
who = MOG
2011-07-14<date>Dodatki v kolofonu, popravki.
§change
who = ET
2011-05-31<date>Prva ročna redakcija TEI.
§change 2011-05-27 15:35:10<date>Avtomatska pretvorba iz RTF.