Trške in poklicne prisege

Predgovor

Gor: Vsebina Naslednji: Uvod. Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobe

Slovenščina je eden tistih evropskih jezikov, v katerem se je dolgo pisalo zelo malo, v uradnem in poslovnem življenju pa sploh le izjemoma. Tako so bila vse do prve polovice 19. stoletja daleč najbolje zastopana zvrst uradovalne slovenike prisežna besedila, namenjena ustni rabi.

Pričujoča izdaja zajema celotni nabor slovenskih priseg dveh tipov ustvarjalcev – trških skupnosti (12 besedil) in neagrarnih poklicnih skupin (6 besedil), ki so nastale do srede 19. stoletja. Večina od skupno 18 besedil je zagledala luč sveta v šestih štajerskih trgih, največ v Središču ob Dravi (5), le štiri so s Kranjskega, dve iz Prekmurja in eno s Koroškega. Skrajni možni časovni razpon prisežnih besedil predstavljata letnici 1611 in 1846.

Prednostni namen izdaje je predstaviti sama besedila (s faksimilom, diplomatičnim in kritičnim prepisom) z ustreznim komentarjem, kar bo olajšalo nadaljnja preučevanja. Obravnava se osredini na zgodovinski vidik: na okoliščine in čas nastanka priseg, njihovo dosedanjo obravnavanost, kratko vsebino, vlogo v družbenem okolju ter siceršnji pomen v času in prostoru.

Vsebinsko in oblikovno se izdaja navezuje na monografijo Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja (2009).

Boris Golec

Ljubljana, 17. maja 2011

Gor: Vsebina Naslednji: Uvod. Slovenska prisežna besedila trških skupnosti in neagrarnih poklicnih skupin do konca predmarčne dobeBoris Golec. Datum: 2011-07-28
Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija.