TEI Header

§file description
§title statement
§title Mestna prisežna besedila v slovenskem jeziku do začetka 19. stoletja
§statement of responsibility
§responsibility Zbral, prepisal in spremna besedila napisal
§name
id = BGO
Boris Golec, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§statement of responsibility
§responsibility Uredil
§name
id = MOG
Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§statement of responsibility
§responsibility Strokovni pregled
§name Majda Merše
§name Kozma Ahačič
§statement of responsibility
§responsibility Računalniški zapis in redakcija TEI
§name
id = TER
Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja IJS
§statement of responsibility
§responsibility Fotografije dokumentov in grafična obdelava
§name Marko Zaplatil
§statement of responsibility
§responsibility Prevod povzetka
§name Andrea Leskovec
§edition statement
§edition izdaja 1.1
§extent 1,5M XML + 80M JPEG (+ 2M HTML)
§publication statement
§publisher Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§publisher Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
§publication place Ljubljana
§date 2011-05-31
§identifying number
type = ISBN
ISBN 978-961-254-138-5
§availability

Avtorske pravice za to izdajo določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

§publication place http://nl.ijs.si/e-zrc/prisege/
§source description

Vir opisa in transkripcije dokumentov je naveden pri vsaki dokumentarni enoti posebej.

§encoding description
§project description

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Delo za to izdajo sta financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru Ciljnega raziskovalne projekta Elektronsko besedilno središče (V2-0380).

§tagging declaration
§namespace
name = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§tag usage
gi = TEI occurs = 1
TEI document
§tag usage
gi = facsimile occurs = 1
facsimile
§tag usage
gi = surface occurs = 47
surface
§tag usage
gi = desc occurs = 47
description
§tag usage
gi = graphic occurs = 141
graphic
§tag usage
gi = text occurs = 1
text
§tag usage
gi = front occurs = 1
front matter
§tag usage
gi = titlePage occurs = 1
title page
§tag usage
gi = docTitle occurs = 1
document title
§tag usage
gi = titlePart occurs = 2
titlePart
§tag usage
gi = byline occurs = 1
byline
§tag usage
gi = docAuthor occurs = 1
document author
§tag usage
gi = docImprint occurs = 1
document imprint
§tag usage
gi = ref occurs = 2
reference
§tag usage
gi = publisher occurs = 2
publisher
§tag usage
gi = pubPlace occurs = 1
publication place
§tag usage
gi = divGen occurs = 2
automatically generated text division
§tag usage
gi = body occurs = 1
text body
§tag usage
gi = label occurs = 4
label
§tag usage
gi = supplied occurs = 1
supplied
§tag usage
gi = dateline occurs = 3
dateline
§tag usage
gi = placeName occurs = 2
placeName
§tag usage
gi = date occurs = 3
date
§tag usage
gi = subst occurs = 11
substitution
§tag usage
gi = del occurs = 62
deletion
§tag usage
gi = add occurs = 49
addition
§tag usage
gi = pb occurs = 93
page break
§tag usage
gi = signed occurs = 14
signature
§tag usage
gi = emph occurs = 88
emphasized
§tag usage
gi = back occurs = 1
back matter
§tag usage
gi = table occurs = 38
table
§tag usage
gi = row occurs = 614
row
§tag usage
gi = cell occurs = 3592
cell
§tag usage
gi = lb occurs = 1124
line break
§tag usage
gi = note occurs = 696
note
§tag usage
gi = list occurs = 45
list
§tag usage
gi = item occurs = 126
item
§tag usage
gi = div occurs = 302
text division
§tag usage
gi = head occurs = 358
heading
§tag usage
gi = p occurs = 1284
paragraph
§tag usage
gi = hi occurs = 3622
highlighted
§text-profile description
§language usage
§language
ident = slv
§term
Slovenian
§language
ident = ger
§term
German
§language
ident = eng
§term
English
§handNotes
§note on hand
scribe = primarna_roka id = primary
Primarna roka: pisanje neidentificiranega glavnega pisca dokumenta, se pravi, avtorja ali pisarja, ki je ohranjeni dokument dejansko zapisal, vključno s prvotnimi popravki in robnimi zapisi.
§note on hand
scribe = sekundarna_roka id = secondary
Sekundarna roka: pisanje, s katerim so poznejši neidentificirani pisci posegali v že obstoječi dokument in ga popravljali ali dopolnjevali, bodisi s črtanjem, dodajanjem ali z robnimi opombami.
§revision description
§change 2011-05-31<date>Tomaž Erjavec<name>, Lilijana Žnidaršič Golec<name>, Verzija 1.1: popravljenih nekaj vsebinskih napak.
§change 2009-06-18<date>Tomaž Erjavec<name>, Matija Ogrin<name>, Boris Golec<name> Verzija 1.0.
§change 2009-05-19<date>Tomaž Erjavec<name>, Matija Ogrin<name>, Boris Golec<name> Javno dostopna verzija 0.7.
§change 2009-05-12<date>Tomaž Erjavec<name>, Urejanje strukture TEI in izpis HTML.
§change 2009-05-08<date>Matija Ogrin<name>, Boris Golec<name> Dodajanje strukturnih oznak v prepisih.
§change 2009-04-12<date>Matija Ogrin<name> Pretvorba spremnih besedil k prepisom v zapis XML-TEI.
§change 2009-04-05<date>Boris Golec<name> Uredil in izpopolnil strukturo transkripcij v zapisu TEI; dodajanje oznak za tekstnokritične elemente.
§change 2008-12-23<date>Matija Ogrin<name>Alenka Maček<name> Določitev modela in strukture dokumenta XML-TEI; dokončan vnos celotnega korpusa transkripcij v zapis TEI.
§change 2008-12-11<date>Boris Golec<name> Dokončan diplomatični in kritični prepis prisežnih besedil.
§change 2008-05-08<date>Boris Golec<name> Vnos prvih enot prepisa.