Kolofon TEI

datum: 2007-03-16 (napisano) 2007-10-08 (popravljeno)

Opis datoteke

Naslovna izjava:
Naslov:
S poti
Naslov:
Elektronska znanstvenokritična izdaja
Avtor:
Izidor Cankar
Izjava o odgovornosti:
Uredila in spremna besedila napisala
Matija Ogrin
Luka Vidmar
Izjava o odgovornosti:
Opombe
Luka Vidmar
Izjava o odgovornosti:
Integracija gradiva, zapis TEI, spremno besedilo
Tomaž Erjavec
Izjava o odgovornosti:
Redakcija zapisa TEI
Alenka Maček
Luka Vidmar
Matija Ogrin
Izjava o odgovornosti:
Nosilec projekta
Matija Ogrin
Izjava o ediciji:
Izdaja:
1.0
Obseg:
360kB XML + 3MB JPEG (+ 750kB HTML)
Izjava o objavi:
Izdajatelj:
Naslov:
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
Novi trg 2
Ljubljana
SI-1000
Identifikacijska številka:
ISBN 978-961-254-022-7
Dostopnost (free) :

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.

This work is licenced under the Creative Commons licence Attribution-ShareAlike 2.5 Slovenia.

Datum:
2007-10-08
Mesto publikacije:
http://nl.ijs.si/e-zrc/izidor/
Opis vira:
Vira te elektronske izdaje sta originalna objava romana S poti v reviji Dom in svet (1913) in predelana knjižna izdaja (1919).

Opis zapisa

Opis projekta:
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Delo za to izdajo sta financirali Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru aplikativnega projekta L6-6373-0618-04 "Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva".
Deklaracija o oznakah:
text = 1
front = 1
titlePage = 1
docTitle = 1
titlePart = 2
byline = 1
docImprint = 1
name = 1
dateline = 1
body = 1
divGen = 2
witList = 1
title = 1
witness = 2
publisher = 3
pubPlace = 2
date = 2
signed = 2
lg = 2
label = 1
lb = 22
back = 1
l = 40
app = 478
rdg = 849
note = 68
listBibl = 1
bibl = 15
docAuthor = 7
ref = 20
list = 10
item = 49
figure = 17
figDesc = 17
emph = 111
xref = 12
ptr = 33
div = 47
head = 45
p = 858
Zapis variant
Metoda: vzporedna segmentacija
Lokacija: v besedilu

Opis karakteristik

Jeziki:
sl = slovensko en = angleško

Opis sprememb


Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija
Projekt Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Datoteka HTML narejena s pretvorbo XSLT baze XML/TEI P4.