kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov
Korpus vzorcev besedil 16. stoletja ZRC16clt
§navedba odgovornosti
§odgovornost
Priprava korpusa; redakcija in zapis TEI
§ime Tomaž Erjavec, IJS
§navedba odgovornosti
§odgovornost
Ročni popravki normaliziranega prepisa
§ime Alenka Jelovšek, ZRC SAZU
§navedba izdaje
§izdaja 1.0
§navedba objave
§založba CLARIN.SI
§identifikacijska številka
tip = handle
http://hdl.handle.net/11356/1226
§kraj objave www.clarin.si
§dostopnost

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0.

§datum 2019-03-09
§opis vira
§seznam bibliografskih enot
§bibliografska enota
§identifikacijska številka zrc08TT
§naslov
tip = main
Ta prvi del tega Novega testamenta
§avtor Primož Trubar
§datum 1557
§kraj objave Tübingen
§bibliografska enota
§identifikacijska številka zrc30JP
§naslov
tip = main
Postila
§avtor Jurij Juričič
§datum 1578
§kraj objave Ljubljana
§bibliografska enota
§identifikacijska številka zrc50TP
§naslov
tip = main
Hišna postila
§avtor Primož Trubar
§datum 1595
§kraj objave Tübingen
§opis označevanja
§opis projekta

V sklopu projekta so bile ročno označene posodobljene oblike besed iz vzorcev treh slovenskih knjig s 16. stoletja, z namenom preučevanja naslonk in naslonkam podobnih elementov.

§načela klasifikacije
§taksonomija
identifikator = zrcSampling
§kategorija
identifikator = rnd
§opis kategorije
naključno
§kategorija
identifikator = clt
§opis kategorije
naslonke
§seznam definicij prefiksov
§shema za prefiksiranje vrednosti data.pointer
identifikator = mte

Zasebni naslovi URI s to predpono kažejo na element fs, ki definirajo slovenske oblikoskladenjske oznake JOS. V tem dokumentu so to enostavno lokalne reference na oblikoskladenjske specifikacije v prilogi.

§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl-bohoric
slovenščina v bohoričici
§jezik
identifikator = sl
slovenščina
§jezik
identifikator = en
angleščina
§opis sprememb
§sprememba
kdaj = 2019-03-09
Tomaž Erjavec<ime>: First version of the TEI corpus.