kolofon TEI

§opis datoteke
§navedba naslova
§naslov
Italijansko-slovenski premešani vzporedni korpus ISPAC
§navedba odgovornosti
§ime Tamara Mikolič Južnič
§odgovornost
Zagotovitev izvirnikov, korekcije OCR, poravnava.
§navedba odgovornosti
§ime Tomaž Erjavec (IJS)
§odgovornost
Jezikoslovno označevanje, zapis TEI.
§navedba izdaje
§izdaja V1.0
§obseg
§mera
enota = tokens
2.925.374 pojavnic
§mera
enota = besede
2.458.942 besed
§navedba objave
§distributer CLARIN.SI
§identifikacijska številka ispac
§datum 2019-03-01
§kraj objave http://hdl.handle.net/11356/1207
§dostopnost

Avtorske pravice za to izdajo ureja licenca Creative Commons Priznanje avtorstva - Nekomercialno 4.0.

§opis vira
§seznam bibliografskih enot
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L001 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L001-it
§avtor Niccolò Ammaniti
§datum 2001
§izdajatelj Einaudi
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L001-sl
§naslov
Ni me strah
§navedba odgovornosti
§ime Nataša Kos
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2004
§izdajatelj Študentska založba
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L002 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L002-it
§avtor Anotnio Tabucchi
§datum 1992
§izdajatelj Sellerio
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L002-sl
§naslov
Sanje o sanjah
§navedba odgovornosti
§ime Teo Šinkovec
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Ark
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L003 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L003-it
§avtor Oriana Fallaci
§datum -
§izdajatelj Rizzoli
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L003-sl
§naslov
Bes in ponos
§navedba odgovornosti
§ime Vasja Bratina
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2004
§izdajatelj Učila International
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L004 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L004-it
§avtor Umberto Eco
§datum 2000
§izdajatelj Bompiani
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L004-sl
§naslov
Baudolino
§navedba odgovornosti
§ime Vasja Bratina
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Mladinska knjiga
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L005 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L005-it
§avtor Alessandro Baricco
§datum 1996
§izdajatelj RCS Libri
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L005-sl
§naslov
Svila
§navedba odgovornosti
§ime Maja Novak
§odgovornost
Prevajalec
§datum 1999
§izdajatelj Vale-Novak
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L006 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L006-it
§avtor Alessandro Baricco
§datum 1994
§izdajatelj Feltrinelli
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L006-sl
§naslov
Devetsto
§navedba odgovornosti
§ime Maja Novak
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2000
§izdajatelj Vale-Novak
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L007 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L007-it
§avtor Valerio Massimo Manfredi
§datum 1998
§izdajatelj Mondadori
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L007-sl
§naslov
Aleksander Veliki. Amonove sipine.
§navedba odgovornosti
§ime Irena Trenc–Frelih
§odgovornost
Prevajalec
§datum 1998
§izdajatelj Mladinska knjiga
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L008 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L008-it
§avtor Sveva Casati Modignani
§datum 2000
§izdajatelj Sperling & Kupfer Editori
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L008-sl
§naslov
Vanilija in čokolada
§navedba odgovornosti
§ime Lucija Marija Mal
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Prešernova družba
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L009 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L009-it
§avtor Susanna Tamaro
§datum 2001
§izdajatelj Rizzoli
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L009-sl
§naslov
Odgovori mi
§navedba odgovornosti
§ime Maja Novak
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2002
§izdajatelj Ganeš
§bibliografska enota
identifikator = ispac_L010 tip = fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_L010-it
§avtor Fulvio Tomizza
§datum 1997
§izdajatelj Mondadori
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_L010-sl
§naslov
Frančiška
§navedba odgovornosti
§ime Miran Košuta
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2002
§izdajatelj Mohorjeva družba
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N001 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N001-it
§avtor Norberto Bobbio
§datum 2004
§izdajatelj Donzelli (Roma)
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N001-sl
§naslov
Desnica in levica. Razlogi in pomeni političnega razlikovanja.
§navedba odgovornosti
§ime Marjan Sedmak
§odgovornost
Prevajalec
§datum 1995
§izdajatelj Znanstveno in publicistično središče.(Ljubljana)
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N002 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N002-it
§avtor Leonardo Benevolo
§datum -
§izdajatelj Laterza (Roma – Bari)
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N002-sl
§naslov
Mesto v zgodovini Evrope
§navedba odgovornosti
§ime Vera Troha
§odgovornost
Prevajalec
§datum -
§izdajatelj Založba /*cf (Ljubljana)
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N003 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N003-it
§avtor Franco Cardini
§datum 1999
§izdajatelj Laterza (Roma - Bari)
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N003-sl
§naslov
Evropa in islam
§navedba odgovornosti
§ime Miro Bajt
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Založba /*cf. (Ljubljana)
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N004 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N004-it
§avtor Donatella Della Porta
§datum 2002
§izdajatelj Il Mulino (Bologna)
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N004-sl
§naslov
Temelji politične znanosti
§navedba odgovornosti
§ime Marjan Sedmak
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Sophia (Ljubljana)
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N005 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N005-it
§avtor Umberto Eco
§datum 1993
§izdajatelj Laterza (Roma – Bari)
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N005-sl
§naslov
Iskanje popolnega jezika v evropski kulturi
§navedba odgovornosti
§ime Vera Troha
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Založba /*cf. (Ljubljana)
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N006 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N006-it
§avtor Umberto Eco
§datum 1977
§izdajatelj Bompiani (Milano)
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N006-sl
§naslov
Kako napišemo diplomsko nalogo
§navedba odgovornosti
§ime Polona Mesec
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Vale-Novak (Ljubljana)
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N007 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N007-it
§avtor Primo Levi
§datum 1986
§izdajatelj Einaudi (Torino)
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N007-sl
§naslov
Potopljeni in rešeni
§navedba odgovornosti
§ime Irena Prosenc Šegula
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Studia humanitatis (Ljubljana)
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N008 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N008-it
§avtor Paolo Rossi
§datum 1997
§izdajatelj Laterza
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N008-sl
§naslov
Rojstvo moderne znanosti v Evropi
§navedba odgovornosti
§ime Miro Bajt
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2004
§izdajatelj Založba /*cf
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N009 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N009-it
§avtor Gianni Vattimo
§datum 2002
§izdajatelj Paravia Bruno Mondadori
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N009-sl
§naslov
Filozofska karta 20. stoletja: Tehnika in eksistenca
§navedba odgovornosti
§ime Aleksa Šušulić
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2004
§izdajatelj Sophia
§bibliografska enota
identifikator = ispac_N010 tip = non-fiction
§bibliografska enota
tip = original ustreza = ispac_N010-it
§avtor Paolo Virno
§datum 2001
§izdajatelj Rubbettino
§bibliografska enota
tip = translation ustreza = ispac_N010-sl
§naslov
Slovnica mnoštva. K analizi oblik sodobnega življenja
§navedba odgovornosti
§ime Igor Pribac
§odgovornost
Prevajalec
§datum 2003
§izdajatelj Krt
§opis označevanja
§opis projekta

Doktorski študij Tamare Mikolič Južnič.

Projekt SPOOK: “Slovensko prevodoslovje: viri in raziskave”.

Raziskovalna infrastruktura CLARIN.SI.

§uredniška načela

Prevodni segmenti premešani v izogib kršitvi avtorskih pravic.

§podatki o aplikaciji

Oblikoskladenjsko označevanje in lematizacija italijanskih besedil s TreeTaggerjem in modelom za italijanščino Marca Baronija, cf. http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/.

Oblikoskladenjsko označevanje in lematizacija slovenskih besedil s ToTaLe in modelom za slovenščino JOS, cf. http://nl.ijs.si/analyse/.

§aplikacija
identifikator = TreeTagger
§napis TreeTagger tokeniser, tagger and lemmatiser
§aplikacija
identifikator = ToTaLe
§napis ToTaLe tokeniser, tagger and lemmatiser
§
§
identifikator = spk-it

Private URIs with the prefix "spk" point to fs elements defining the Italian SPOOK MSDs, cf. http://nl.ijs.si/spook/msd/. The definitions should be included in the distribution of this corpus.

§
identifikator = spk-sl

Private URIs with this prefix point to fs elements defining the Slovenian IMP MSDs, cf. http://nl.ijs.si/imp/msd/. The definitions should be included in the distribution of this corpus.

§načela označevanja
§imenski prostor
ime = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§uporaba oznake
ime elementa = ab pojavitev = 146152
anonimni blok
§uporaba oznake
ime elementa = s pojavitev = 167293
povedna enota
§uporaba oznake
ime elementa = w pojavitev = 2458942
beseda
§uporaba oznake
ime elementa = pc pojavitev = 466432
ločilo
§uporaba oznake
ime elementa = c pojavitev = 2301393
znak
§opis značilnosti besedila
§uporaba jezikov
§jezik
identifikator = sl
§termin
slovenščina
§jezik
identifikator = it
§termin
italijanščina
§jezik
identifikator = en
§termin
angleščina
§opis sprememb
§sprememba
kdaj = 2019-03-01
Tomaž Erjavec<ime>: Prepare for release.
§sprememba
kdaj = 2019-02-17
Tomaž Erjavec<ime>: Shuffle and correct minor errors.
§sprememba
kdaj = 2019-01-26
Tomaž Erjavec<ime>: PoS annotation and conversion to TEI P5.
§sprememba
kdaj = 2010-08-05
Tamara Mikolič Južnič<ime>: OCR correction and text alignment.