» » » Bolje dobro Rsr , , , da da Vd grem iti Ggvspe . . . Mama mama Sozei me jaz Zop-et--k bo biti Gp-pte-n nadrla nadreti Ggdd-ez , , , če če Vd ne ne L bom biti Gp-ppe-n pripravila pripraviti Ggdd-ez mize miza Sozer za za Dt večerjo večerja Sozet . . . « « «

Taylor Taylor Slzei stoji stati Ggnste , , , gleda gledati Ggnste Kat Kat Slzet teči teči Ggnn po po Dm hodniku hodnik Somem . . . Želi želeti Ggnste si se Zp---d--k , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k nekako nekako Rsn dogovorili dogovoriti Ggdd-dz . . . Želi želeti Ggnste si se Zp---d--k , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L bi biti Gp-g razburila razburiti Ggdd-ez zaradi zaradi Dr denarja denar Somer . . . Lahko lahko Rsn bi biti Gp-g šli iti Ggvd-dz na na Dt lov lov Sometn za za Do poceni poceni Ppnmeo nakitom nakit Someo ali ali Vp kaj kaj Zv-sei podobnega podoben Ppnser . . . Če če Vd kupi kupiti Ggdste cenejše poceni Pppset meso meso Soset , , , namesto namesto Dr slanine slanina Sozer , , , bi biti Gp-g si se Zp---d--k to ta Zk-set lahko lahko Rsn privoščila privoščiti Ggvd-ez . . .

» » » Da da Vd kaj kaj Zv-sei ? ? ? « « « Hrumenje hrumenje Sosei se se Zp------k spremeni spremeniti Ggdste v v Dt renčanje renčanje Soset . . . Taylor Taylor Slzei ne ne L razume razumeti Ggvste , , , zakaj zakaj Rsn mora morati Ggnste tako tako Rsn glasno glasno Rsn kričati kričati Ggnn , , , ko ko Vd pa pa Vp stoji stati Ggnste tako tako Rsn blizu blizu Dr nje on Zotzer . . . Zagotovo zagotovo Rsn ga on Zotmet--k sliši slišati Ggvste cela cel Ppnzei šola šola Sozei . . .

Taylor Taylor Slzei se se Zp------k sreča srečati Ggdste z z Do njegovim njegov Zstseoem bolščanjem bolščanje Soseo . . . Opazuje opazovati Ggnste , , , kako kako Rsn postaja postajati Ggnste obraz obraz Somei gospoda gospod Somer Fifeja Fife Slmer rdeč rdeč Ppnmein od od Dr jeze jeza Sozer . . . Pomisli pomisliti Ggdste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n boljši dober Pppmeid kot kot Vd znanstveni znanstven Ppnmeid poskus poskus Somei . . . Pomisli pomisliti Ggdste , , , da da Vd se se Zp------k zagotovo zagotovo Rsn sveti svetiti Ggnste v v Dm temi tema Sozem . . .

Taylor Taylor Slzei omahuje omahovati Ggnste , , , nerodno nerodno Rsn ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n , , , premišljuje premišljevati Ggnste , , , da da Vd morda morda L to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d ravno ravno L pravi pravi Ppnmeid trenutek trenutek Somei , , , ko ko Vd bi biti Gp-g povedala povedati Ggdd-ez za za Dt domače domač Ppnset slikanje slikanje Soset angelčkov angelček Sommr . . . Daj dati Ggdvde no no L , , , vprašaj vprašati Ggdvde že že L . . .

Taylor Taylor Slmei se se Zp------k počuti počutiti Ggnste , , , kot kot Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es odprto odprt Pdnsei okno okno Sosei s z Do pogledom pogled Someo vanjo vame Zotzet--z in in Vp skozenj skozme Zotset--z gleda gledati Ggnste Kat Kat Slzei . . .

» » » Jaz jaz Zop-ei ... ... ... imam imeti Ggnspe-n kartico kartica Sozet « « « . . . Taylor Taylor Slzei opazi opaziti Ggdste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n kartica kartica Sozei pustila pustiti Ggdd-ez odtis odtis Sometn na na Dm njenih njen Zstmmmez prstih prst Sommm . . . Kaj kaj Zv-sei , , , če če Vd jo on Zotzet--k vampirka vampirka Sozei ženska ženska Sozei vpraša vprašati Ggdste po po Dm letih leto Sosmm ? ? ? Kaj kaj Zv-sei , , , če če Vd bo biti Gp-pte-n vprašala vprašati Ggdd-ez koga kdo Zv-met za za Dt mnenje mnenje Soset ? ? ?

Zravna zravnati Ggdste ramena rame Sosmt in in Vp se se Zp------k obrne obrniti Ggdste nazaj nazaj Rsn h k Dd Kat Kat Slzed . . . » » » Žal žal Rsn mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n , , , « « « se se Zp------k nasmehne nasmehniti Ggdste . . . Nasmeh nasmeh Somei je biti Gp-ste-n očarljiv očarljiv Ppnmein . . . Poletno poletno Rsn svetel svetel Ppnmein . . . » » » Prav prav L imaš imeti Ggnsde-n . . . Bila biti Gp-d-ez sem biti Gp-spe-n osel osel Somei . . . Poglejva pogledati Ggdvpd , , , kam kam Rsn se se Zp------k lahko lahko Rsn odpraviva odpraviti Ggdspd sedaj sedaj Rsn . . . « « «

» » » Ogromno ogromno Rsn jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n . . . « « « Mama mama Sozei zopet zopet Rsn potopi potopiti Ggdste roko roka Sozet . . . Izvleče izvleči Ggdste še še L enega en Kbzmet . . . » » » Nekateri nekateri Zn-mmi od od Dr njih on Zotmmr so biti Gp-stm-n zlomljeni zlomljen Pdnmmi . . .

» » » Bili biti Gp-d-dz sta biti Gp-std-n darilo darilo Sosei za za Dt mojo moj Zspzete najboljšo dober Ppszet prijateljico prijateljica Sozet . . . Le le L da da Vd sem biti Gp-spe-n vzela vzeti Ggdd-ez napačni napačen Ppnzdt številki številka Sozdt . . . Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n izgubila izgubiti Ggdd-ez občutek občutek Sometn za za Dt to ta Zk-set . . . « « « Taylor Taylor Slzet presenetijo presenetiti Ggdstm lastne lasten Ppnzmi besede beseda Sozmi . . . Ni biti Gp-ste-d jih on Zotzmr--k načrtovala načrtovati Ggnd-ez . . . Same sam Ppnzmi od od Dr sebe se Zp---r so biti Gp-stm-n prišle priti Ggdd-mz iz iz Dr njenih njen Zstsmrez ust usta Sosmr . . .

Taylorina Taylorin Psnzei roka roka Sozei se se Zp------k trese tresti Ggnste , , , ko ko Vd piše pisati Ggnste . . . Mora morati Ggnste si se Zp---d--k zapomniti zapomniti Ggdn , , , kako kako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n podpisala podpisati Ggdd-ez prejšnjič prejšnjič Rsn . . . Del del Somei nje on Zotzer je biti Gp-ste-n šokiran šokiran Pdnmein , , , da da Vd ve vedeti Ggnste , , , da da Vd si se Zp---d--k mora morati Ggnste to ta Zk-set zapomniti zapomniti Ggdn . . . Zave zavedeti Ggdste se se Zp------k , , , da da Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn nauči naučiti Ggdste misliti misliti Ggnn kot kot Vd kriminalec kriminalec Somei . . . Lahko lahko Rsn se se Zp------k nauči naučiti Ggdste biti biti Gp-n pretkana pretkan Ppnzei . . . Ali ali Vp morda morda L to ta Zk-sei že že L je biti Gp-ste-n . . .

Kat Kat Slzei jo on Zotzet--k preplašeno preplašeno Rsn pogleda pogledati Ggdste . . . » » » Hojla hojla M , , , « « « reče reči Ggdste . . . Vendar vendar Vp njene njen Zstzmiez oči oči Sozmi so biti Gp-stm-n težke težek Ppnzmi kot kot Vd zemlja zemlja Sozei . . . Taylor Taylor Slzei spozna spoznati Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n motila motiti Ggnd-ez o o Dm zamazani zamazan Pdnzem sivi siv Ppnzem maskari maskara Sozem . . . Maskara maskara Sozei se se Zp------k ne ne L spremeni spremeniti Ggdste v v Dt rumenkasto rumenkasto Rsn modro moder Ppnzet . . .

Dan dan Somei za za Do dnem dan Someo so biti Gp-stm-n iz iz Dr kosov kos Sommr ledu led Somer izvirali izvirati Ggnd-mm potočki potoček Sommi vode voda Sozer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n brez brez Dr težav težava Sozmr našli najti Ggdd-mm pot pot Sozet iz iz Dr votline votlina Sozer . . . Zunaj zunaj Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k združili združiti Ggdd-mm v v Dt majhno majhen Ppnset kristalno kristalen Ppnset jezero jezero Soset , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n odsevalo odsevati Ggnd-es barvo barva Sozet neba nebo Soser . . .

Toda toda Vp stari star Ppnmeid kralj kralj Somei , , , najmočnejši močen Ppsmeid v v Dm vsej ves Zc-zem zgodovini zgodovina Sozem , , , je biti Gp-ste-n , , , namesto namesto Dr da da Vd bi biti Gp-g pohvalil pohvaliti Ggdd-em sina sin Sometd , , , nejeverno nejeverno Rsn zmigoval zmigovati Ggnd-em z z Do glavo glava Sozeo . . .

Vladne vladen Ppnzmi stranke stranka Sozmi so biti Gp-stm-n v v Dm svoji svoj Zp-zem koalicijski koalicijski Ppnzem pogodbi pogodba Sozem predvidele predvideti Ggdd-mz drugačno drugačen Ppnzet dinamiko dinamika Sozet poteka potek Somer projekta projekt Somer , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es sprva sprva Rsn načrtovano načrtovan Pdnsei . . . Register register Somei stanovanj stanovanje Sosmr in in Vp stanovanjskih stanovanjski Ppnzmr zgradb zgradba Sozmr naj naj L bi biti Gp-g dobili dobiti Ggdd-mm že že L leta leto Soser 2002 2002 Kag , , , tako tako Vp da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn že že L 1. 1. Kav januarja januar Somer 2003 2003 Kag to ta Zk-set predvideva predvidevati Ggnste tudi tudi L koalicijska koalicijski Ppnzei pogodba pogodba Sozei začel začeti Ggdd-em veljati veljati Ggnn nov nov Ppnmein zakon zakon Somei o o Dm davku davek Somem na na Dt nepremičnine nepremičnina Sozmt . . . Vlada vlada Sozei je biti Gp-ste-n že že L minuli minuli Ppnmetd teden teden Sometn sprejela sprejeti Ggdd-ez spremembe sprememba Sozmt zakona zakon Somer o o Dm popisu popis Somem prebivalstva prebivalstvo Soser . . . Čez čez Dt dobro dober Ppnset leto leto Soset , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n popis popis Somei prebivalstva prebivalstvo Soser , , , bodo biti Gp-ptm-n namreč namreč Vp zbirali zbirati Ggnd-mm tudi tudi L podatke podatek Sommt , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n pripomogli pripomoči Ggdd-mm k k Dd hitrejši hiter Pppzed vzpostaviti vzpostaviti Nt registra register Somer stanovanj stanovanje Sosmr in in Vp stanovanjskih stanovanjski Ppnzmr zgradb zgradba Sozmr . . . Spremenili spremeniti Ggdd-mm naj naj L bi biti Gp-g tudi tudi L zakon zakon Sometn o o Dm lastninjenju lastninjenje Sosem nepremičnin nepremičnina Sozmr v v Dm družbeni družben Ppnzem lasti last Sozem , , , ki ki Vd zdaj zdaj Rsn določa določati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k vpisi vpis Sommi v v Dt zemljiško zemljiški Ppnzet knjigo knjiga Sozet opravljajo opravljati Ggnstm na na Dt predlog predlog Sometn stranke stranka Sozer . . . Če če Vd bi biti Gp-g čakali čakati Ggnd-mm predloge predlog Sommt strank stranka Sozmr , , , jih on Zotmmr--k v v Dm nekaterih nekateri Zn-mmm primerih primer Sommm ne ne L bi biti Gp-g nikoli nikoli Rsn dočakali dočakati Ggdd-mm . . . Zato zato Vp bomo biti Gp-ppm-n zakon zakon Sometn spremenili spremeniti Ggdd-mm tako tako Rsn , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n vpisi vpis Sommi opravljali opravljati Ggnd-mm po po Dm uradni uraden Ppnzem dolžnosti dolžnost Sozem , , , je biti Gp-ste-n pojasnil pojasniti Ggdd-em minister minister Somei Kopač Kopač Slmei . . .

Tudi tudi L drugo drug Kbzsei branje branje Sosei še še L enega en Kbzmer zakona zakon Somer s z Do sicer sicer Rsn nekoliko nekoliko Rsn krajšo kratek Pppzeo brado brada Sozeo , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n zakona zakon Somer o o Dm medijih medij Sommm , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n končalo končati Ggdd-es samo samo L s z Do splošno splošen Ppnzeo razpravo razprava Sozeo , , , o o Dm skoraj skoraj L dvesto dvesto Kbg-mi dopolnilih dopolnilo Sosmm na na Dt ta ta Zk-met zakon zakon Sometn pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n glasovali glasovati Ggvd-mm danes danes Rsn . . . Sodeč sodeč Rd po po Dm omenjenih omenjen Pdnzmm razpravah razprava Sozmm so biti Gp-stm-n z z Do besedilom besedilo Soseo v v Dm glavnem glaven Ppnsem zadovoljni zadovoljen Ppnmmi le le L v v Dm LDS LDS Slzem , , , še še L več veliko Rsr poslanka poslanka Sozei in in Vp prejšnja prejšnji Ppnzei državna državen Ppnzei sekretarka sekretarka Sozei Majda Majda Slzei Širca Širca Slzei se se Zp------k je biti Gp-ste-n postavila postaviti Ggdd-ez v v Dt bran bran Sometn zakonu zakon Somed , , , češ češ L da da Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn razumeti razumeti Ggvn predvsem predvsem L kot kot Vd dolžnost dolžnost Sozet države država Sozer , , , da da Vd ščiti ščititi Ggnste novinarje novinar Sommt , , , svobodo svoboda Sozet izražanja izražanje Soser , , , trg trg Sometn in in Vp bralce bralec Sommt , , , poslušalce poslušalec Sommt ter ter Vp gledalce gledalec Sommt v v Dm javnosti javnost Sozem , , , novinarji novinar Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k razumeli razumeti Ggvd-mm kot kot Vd poseganje poseganje Soset države država Sozer v v Dt uredniško uredniški Ppnzet politiko politika Sozet . . . Manj manj Rsn so biti Gp-stm-n z z Do zakonom zakon Someo zadovoljni zadovoljen Ppnmmi v v Dm ZLSD ZLSD Slzem , , , vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n presodili presoditi Ggdd-mm , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d smiselno smiselno Rsn zahtevati zahtevati Ggvn , , , da da Vd se se Zp------k napiše napisati Ggdste novo nov Ppnsei besedilo besedilo Sosei zakona zakon Somer . . . Precej precej Rsn bolj bolj Rsn kritičen kritičen Ppnmein je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Sašo Sašo Slmei Peče Peče Slmei ( ( ( SNS SNS Slzei ) ) ) z z Do ugotovitvami ugotovitev Sozmo , , , da da Vd skuša skušati Ggnste država država Sozei medijem medij Sommd naložiti naložiti Ggdn številne številen Ppnzmt obveznosti obveznost Sozmt in in Vp jih on Zotmmt--k omejevati omejevati Ggnn . . . Rudolf Rudolf Slmei Petan Petan Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm imenu ime Sosem SDS SDS Slzer bolj bolj Rsn kot kot Vd o o Dm zakonu zakon Somem govoril govoriti Ggnd-em o o Dm pristranosti pristranost Sozem medijev medij Sommr na na Dt račun račun Sometn opozicije opozicija Sozer , , , o o Dm njihovih njihov Zstzmmm manipulacijah manipulacija Sozmm , , , grobem grob Ppnsem ali ali Vp bolj bolj Rsn prefinjenem prefinjen Ppnsem , , , celo celo L prijaznem prijazen Ppnsem pranju pranje Sosem možganov možgani Sommr ljudem človek Sommd , , , o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd bi biti Gp-g medije medij Sommt ne ne L smeli smeti Ggnd-mm več več L voditi voditi Ggnn ljudje človek Sommi iz iz Dr prejšnjega prejšnji Ppnmer režima režim Somer , , , ter ter Vp o o Dm aktualnem aktualen Ppnmem primeru primer Somem svetovnega svetoven Ppnmer računalniškega računalniški Ppnmer prvaka prvak Somer Roglja Rogelj Slmer , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g dokazoval dokazovati Ggnd-em , , , da da Vd pri pri Dm nas jaz Zop-mm raziskovalnega raziskovalen Ppnser novinarstva novinarstvo Soser v v Dm resnici resnica Sozem sploh sploh L ni biti Gp-ste-d . . . Predlog predlog Somei tega ta Zk-mer zakona zakon Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nastal nastati Ggdd-em ( ( ( tudi tudi L ) ) ) v v Dm času čas Somem Bajukove Bajukov Psnzer vlade vlada Sozer , , , je biti Gp-ste-n po po Dm mnenju mnenje Sosem Janeza Janez Slmer Drobniča Drobnič Slmer ( ( ( NSi NSi Slzei ) ) ) dostojen dostojen Ppnmein dokument dokument Somei , , , vendar vendar Vp v v Dm njem on Zotmem pogreša pogrešati Ggnste ukrepe ukrep Sommt , , , ki ki Vd bi biti Gp-g pripeljali pripeljati Ggdd-mm do do Dr sklada sklad Somer za za Dt pluralizacijo pluralizacija Sozet medijev medij Sommr . . .

Nezadovoljen nezadovoljen Ppnmein z z Do najemninami najemnina Sozmo je biti Gp-ste-n župan župan Somei Igor Igor Slmei Draksler Draksler Slmei zaklenil zakleniti Ggdd-em vrata vrata Sosmt dvorane dvorana Sozer

LJUBLJANA Ljubljana Slzei , , , 1 1 Kag . . . Organi organ Sommi javne javen Ppnzer uprave uprava Sozer so biti Gp-stm-n v v Dm preteklih pretekel Ppnsmm letih leto Sosmm nakupili nakupiti Ggdd-mm potrebno potreben Ppnzet opremo oprema Sozet za za Dt elektronsko elektronski Ppnset poslovanje poslovanje Soset in in Vp izobraževali izobraževati Ggnd-mm delavce delavec Sommt , , , zdaj zdaj Rsn pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n začeli začeti Ggdd-mm prek prek Dr svetovnega svetoven Ppnmer spleta splet Somer tudi tudi L poslovati poslovati Ggnn . . . V v Dm sektorju sektor Somem za za Dt upravne upraven Ppnzmt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt Upravne upraven Ppnzer enote enota Sozer Ljubljana Ljubljana Slzei prek prek Dr svojega svoj Zp-mer portala portal Somer že že L ponujajo ponujati Ggnstm informacije informacija Sozmt o o Dm postopkih postopek Sommm , , , dostopni dostopen Ppnmmi so biti Gp-stm-n različni različen Ppnmmi obrazci obrazec Sommi , , , še še L vedno vedno Rsn pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n morali morati Ggnd-mm meščani meščan Sommi po po Dt svoje svoj Zp-mmt podatke podatek Sommt peš peš Rsn . . . Tudi tudi L občina občina Sozei je biti Gp-ste-n svoje svoj Zp-zmt , , , do do Dr zdaj zdaj Rsn dokaj dokaj Rsn skromne skromen Ppnzmt , , , spletne spleten Ppnzmt strani stran Sozmt razširila razširiti Ggdd-ez , , , delovati delovati Ggnn naj naj L bi biti Gp-g začele začeti Ggdd-mz v v Dm teh ta Zk-mmm dneh dan Sommm . . .

V v Dm Ajdovščini Ajdovščina Slzem je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp hotel hoteti Ggnd-em posiliti posiliti Ggdn 23 23 Kag - - - letno leten Ppnzet državljanko državljanka Sozet Bosne Bosna Slzer in in Vp Hercegovine Hercegovina Slzer , , , ki ki Vd začasno začasno Rsn stanuje stanovati Ggnste v v Dm Ajdovščini Ajdovščina Slzem . . . Kriminalisti kriminalist Sommi so biti Gp-stm-n ugotovili ugotoviti Ggdd-mm , , , da da Vd dejanja dejanje Soser ni biti Gp-ste-d dokončal dokončati Ggdd-em zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n pred pred Do hišo hiša Sozeo , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n hotel hoteti Ggnd-em dekle dekle Soset posiliti posiliti Ggdn , , , pripeljal pripeljati Ggdd-em osebni oseben Ppnmeid avtomobil avtomobil Somei . . .

SALT Salt Slmei LAKE Lake Slmei CITY City Slmei , , , 1 1 Kag . . . - - - Po po Dm svetovnem svetoven Ppnsem prvenstvu prvenstvo Sosem na na Dm Pokljuki Pokljuka Slzem so biti Gp-stm-n se se Zp------k biatlonci biatlonec Sommi spet spet Rsn pomerili pomeriti Ggdd-mm za za Dt svetovne svetoven Ppnzmt točke točka Sozmt . . . Na na Dm olimpijskih olimpijski Ppnzmm progah proga Sozmm , , , na na Dm nadmorski nadmorski Ppnzem višini višina Sozem 1800 1800 Kag m m O , , , v v Dm lepem lep Ppnsem sončnem sončen Ppnsem vremenu vreme Sosem . . . Tekmovalne tekmovalen Ppnzmt razmere razmera Sozmt je biti Gp-ste-n malce malce Rsn skazil skaziti Ggdd-em močan močen Ppnmein veter veter Somei na na Dm strelišču strelišče Sosem in in Vp tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n tekmo tekma Sozet na na Dt 20 20 Kag km km O končali končati Ggdd-mm z z Do ničlo ničla Sozeo je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn iskati iskati Ggnn z z Do lučjo luč Sozeo . . . Svetla svetel Ppnzei izjema izjema Sozei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Francoz Francoz Slmei Julien Julien Slmei Robert Robert Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n streljal streljati Ggnd-em kot kot Vd drogiran drogiran Pdnmein , , , zadel zadeti Ggdd-em vseh ves Zc-zmr dvajset dvajset Kbg-mt tarč tarča Sozmr in in Vp prvič prvič Rsn v v Dm karieri kariera Sozem stopil stopiti Ggdd-em na na Dt tretjo tretji Kbvzet stopničko stopnička Sozet . . .

Kako kako Rsn preživeti preživeti Ggdn dobitek dobitek Sometn na na Dm loteriji loterija Sozem - - - " " " Najprej najprej Rsn možu mož Somed niti niti L verjela verjeti Ggvd-ez nisem biti Gp-spe-d , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n večkrat večkrat Rsn takole takole Rsn šalil šaliti Ggnd-em , , , nato nato Rsn sem biti Gp-spe-n nekaj nekaj Zn-set slišala slišati Ggvd-ez po po Dm radiu radio Somem ... ... ... " " " pravi praviti Ggvste Cvetka Cvetka Slzei - - - Veliki velik Ppnmmi dobitki dobitek Sommi so biti Gp-stm-n magnet magnet Somei za za Dt prijatelje prijatelj Sommt in in Vp kriminal kriminal Sometn - - - Precej precej Rsn neuspele neuspel Ppnzmi skrivalnice skrivalnica Sozmi dobitnikov dobitnik Sommr , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n srečo sreča Sozet in in Vp bogastvo bogastvo Soset težko težko Rsn skriti skriti Ggdn - - - Kaj kaj Zv-sei se se Zp------k spremeni spremeniti Ggdste v v Dm življenju življenje Sosem srečneža srečnež Somer - - - Drame drama Sozmi v v Dm primeru primer Somem skupinskih skupinski Ppnsmr vplačil vplačilo Sosmr - - - Se se Zp------k s z Do posameznikom posameznik Someo obogati obogateti Ggdste tudi tudi L občina občina Sozei

To ta Zk-sei se se Zp------k sliši slišati Ggvste povsem povsem Rsn verjetno verjetno Rsn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm preteklosti preteklost Sozem res res Rsn veliko veliko Rsn nezgod nezgoda Sozmr z z Do nesrečnimi nesrečen Ppnzmo akreditacijami akreditacija Sozmo . . . Po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp je biti Gp-ste-n omejeno omejen Pdnsei število število Sosei projekcij projekcija Sozmr in in Vp za za Dt tiste tisti Zk-mmt najbolj najbolj Rsn razvpite razvpit Pdnmmt filme film Sommt je biti Gp-ste-n vsako vsak Zc-set leto leto Soset veliko veliko Rsn zanimanja zanimanje Soser . . .

Za za Dt takojšnjo takojšnji Ppnzet zdravniško zdravniški Ppnzet prvo prvi Kbvzet pomoč pomoč Sozet poskrbimo poskrbeti Ggdspm vedno vedno Rsn , , , kadar kadar Vd gre iti Ggvste za za Dt močnejše močen Pppzmt poškodbe poškodba Sozmt , , , pri pri Dm katerih kateri Zv-zmm je biti Gp-ste-n tkivo tkivo Sosei zmečkano zmečkan Pdnsei na na Dm večji velik Pppzem površini površina Sozem ( ( ( dlan dlan Sozei , , , stopalo stopalo Sosei , , , roka roka Sozei ) ) ) , , , prav prav L tako tako Rsn je biti Gp-ste-n obisk obisk Somei zdravnika zdravnik Somer nujen nujen Ppnmein tudi tudi L v v Dm primeru primer Somem , , , ko ko Vd gre iti Ggvste za za Dt udarec udarec Sometn v v Dt prsni prsen Ppnmetd koš koš Sometn ali ali Vp trebuh trebuh Sometn , , , svetujejo svetovati Ggvstm zdravniki zdravnik Sommi . . . V v Dm slednjem slednji Ppnmem primeru primer Somem bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em namreč namreč Vp lahko lahko Rsn poškodovan poškodovan Pdnmein tudi tudi L kateri kateri Zv-mei od od Dr notranjih notranji Ppnmmr organov organ Sommr . . .

Polnokrvnost polnokrvnost Sozei je biti Gp-ste-n tudi tudi L merljiv merljiv Ppnmein osebni oseben Ppnmeid dosežek dosežek Somei in in Vp odraz odraz Somei načina način Somer življenja življenje Soser ter ter Vp merilo merilo Sosei telesne telesen Ppnzer zakrnelosti zakrnelost Sozer . . . Z z Do njo on Zotzeo lahko lahko Rsn vsakodnevno vsakodnevno Rsn preverjamo preverjati Ggnspm škodljive škodljiv Ppnzmt spremembe sprememba Sozmt v v Dm svojem svoj Zp-sem telesu telo Sosem in in Vp jih on Zotzmt--k sproti sproti Rsn odpravljamo odpravljati Ggnspm . . .

" " " Midva jaz Zopmdi sva biti Gp-spd-n nekoliko nekoliko Rsn premlada premlad Ppnmdi . . . Poznava poznati Ggnspd zgodbo zgodba Sozet , , , vendar vendar Vp Matej Matej Slmei Smolnik Smolnik Slmei nima imeti Ggnste-d nobene noben Zl-zer zveze zveza Sozer s z Do tem ta Zk-seo . . . " " "

Začnimo začeti Ggdvpm po po Dm abecedi abeceda Sozem : : : Avstrija Avstrija Slzei - - - BDP BDP Somei na na Dt prebivalca prebivalec Sometd - - - 23.000 23.000 Kag evrov evro Sommr , , , Belgija Belgija Slzei - - - 24.000 24.000 Kag , , , Ciper Ciper Slmei - - - 12.400 12.400 Kag , , , Češka Češka Slzei - - - 12.640 12.640 Kag , , , Danska Danska Slzei - - - 23.700 23.700 Kag , , , Estonija Estonija Slzei - - - 9000 9000 Kag , , , Finska Finska Slzei - - - 21.200 21.200 Kag , , , Francija Francija Slzei - - - 21.300 21.300 Kag , , , Irska Irska Slzei - - - 24.000 24.000 Kag , , , Italija Italija Slzei - - - 20.600 20.600 Kag , , , Latvija Latvija Slzei - - - 6860 6860 Kag , , , Litva Litva Slzei - - - 6940 6940 Kag , , , Luksemburg Luksemburg Slmei - - - 40.100 40.100 Kag , , , Madžarska Madžarska Slzei - - - 11.000 11.000 Kag , , , Malta Malta Slzei - - - 14.050 14.050 Kag , , , Nemčija Nemčija Slzei - - - 21.500 21.500 Kag , , , Nizozemska Nizozemska Slzei - - - 22.300 22.300 Kag , , , Poljska Poljska Slzei - - - 7850 7850 Kag , , , Portugalska Portugalska Slzei - - - 16.000 16.000 Kag , , , Slovaška Slovaška Slzei - - - 10.080 10.080 Kag , , , Slovenija Slovenija Slzei - - - 16.600 16.600 Kag , , , Španija Španija Slzei - - - 17.400 17.400 Kag , , , Švedska Švedska Slzei - - - 20.925 20.925 Kag , , , Velika velik Ppnzei Britanija Britanija Slzei in in Vp Severna severen Ppnzei Irska Irska Slzei - - - 25.000 25.000 Kag . . .

Steblo steblo Sosei prepleteno prepleten Pdnsei s z Do trnjem trnje Soseo je biti Gp-ste-n naša naš Zspzeim življenjska življenjski Ppnzei pot pot Sozei , , , ki ki Vd vijuga vijugati Ggnste med med Do trnjem trnje Soseo . . .

KOPER Koper Slmei - - - V v Dm kraških kraški Ppnzmm votlinah votlina Sozmm Socerbsko socerbski Ppnsei - - - podgorskega podgorski Ppnmer krasa kras Somer posmrtni posmrten Ppnmmi človeški človeški Ppnmmi ostanki ostanek Sommi so biti Gp-stm-n . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n neizpodbitno neizpodbiten Ppnsei dejstvo dejstvo Sosei , , , ali ali Vp pa pa Vp bo biti Gp-pte-n koprska koprski Ppnzei občina občina Sozei tudi tudi L ugriznila ugrizniti Ggdd-ez v v Dt jabolko jabolko Soset in in Vp ugotovila ugotoviti Ggdd-ez , , , kdo kdo Zv-mei vse vse Zc-sei leži ležati Ggnste v v Dm fojbah fojba Sozmm , , , v v Dm tem ta Zk-mem trenutku trenutek Somem še še L ni biti Gp-ste-d znano znan Ppnsei . . . Pred pred Do dokončnim dokončen Ppnmeo odgovorom odgovor Someo , , , ki ki Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n povezan povezan Pdnmein s z Do precejšnjimi precejšnji Ppnsmo finančnimi finančen Ppnsmo sredstvi sredstvo Sosmo , , , naj naj L bi biti Gp-g svoje svoj Zp-set povedala povedati Ggdd-ez še še L republiška republiški Ppnzei komisija komisija Sozei za za Dt ureditev ureditev Sozet grobišč grobišče Sosmr v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem in in Vp sodnomedicinski sodnomedicinski Ppnmeid inštitut inštitut Somei . . . Zadnja zadnji Ppnzei odločitev odločitev Sozei pa pa Vp tako tako Rsn ali ali Vp tako tako Rsn pritiče pritikati Ggnste delegatom delegat Sommd koprske koprski Ppnzer občinske občinski Ppnzer skupščine skupščina Sozer . . .

Pred pred Do petdesetimi petdeset Kbg-mo leti leto Sosmo , , , 8. 8. Kav novembra november Somer 1947 1947 Kag , , , je biti Gp-ste-n izšla iziti Ggdd-ez prva prvi Kbvzei številka številka Sozei Nove nov Ppnzer Gorice Gorica Slzer , , , predhodnice predhodnica Sozer Primorskih primorski Ppnzmr novic novica Sozmr . . . Pobudnik pobudnik Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em okrajni okrajen Ppnmeid komite komite Somei KPS KPS Slzer v v Dm Novi nov Ppnzem Gorici Gorica Slzem . . . Glasilo glasilo Soset Nova nov Ppnzei Gorica Gorica Slzei so biti Gp-stm-n tiskali tiskati Ggnd-mm v v Dm tiskarni tiskarna Sozem Slovenskega slovenski Ppnmer poročevalca poročevalec Somer v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem . . . Do do Dr junija junij Somer 1948 1948 Kag je biti Gp-ste-n izhajalo izhajati Ggnd-es kot kot Vd štirinajstdnevnik štirinajstdnevnik Somei , , , na na Dm štirih štirje Kbgzmm straneh stran Sozmm , , , od od Dr 11. 11. Kav junija junij Somer 1948 1948 Kag kot kot Vd tednik tednik Somei . . . Ime ime Sosei je biti Gp-ste-n odražalo odražati Ggnd-es tedaj tedaj Rsn najpomembnejši pomemben Ppsmetd politični političen Ppnmetd načrt načrt Sometn na na Dm Primorskem Primorsko Slsem : : : zgraditi zgraditi Ggdn novo nov Ppnset mesto mesto Soset , , , kot kot Vd nadomestilo nadomestilo Sosei za za Dt Gorico Gorica Slzet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n ostala ostati Ggdd-ez v v Dm Italiji Italija Slzem . . .

Ob ob Dm prelomu prelom Somem stoletja stoletje Soser in in Vp v v Dm letih leto Sosmm do do Dr prve prvi Kbvzer svetovne svetoven Ppnzer vojne vojna Sozer je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Trst Trst Slmei najpomembnejše pomemben Ppssei slovensko slovenski Ppnsei publicistično publicistični Ppnsei središče središče Sosei . . . Edinost edinost Sozet je biti Gp-ste-n ukinil ukiniti Ggdd-em fašistični fašističen Ppnmeid režim režim Somei leta leto Soser 1928 1928 Kag . . . Tako tako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dm Primorskem Primorsko Slsem končalo končati Ggdd-es publicistično publicistično Rsn izjemno izjemen Ppnsei bogato bogat Ppnsei obdobje obdobje Sosei . . . Fašizem fašizem Somei je biti Gp-ste-n zatrl zatreti Ggdd-em slovenski slovenski Ppnmetd tisk tisk Sometn , , , prepovedal prepovedati Ggdd-em uporabo uporaba Sozet jezika jezik Somer , , , zapiral zapirati Ggnd-em šole šola Sozmt , , , preganjal preganjati Ggnd-em izobražence izobraženec Sommt in in Vp ukinjal ukinjati Ggnd-em slovenska slovenski Ppnsmt prosvetna prosveten Ppnsmt ter ter Vp mladinska mladinski Ppnsmt društva društvo Sosmt . . .

Glasba glasba Sozei posamezne posamezen Ppnzer skupine skupina Sozer je biti Gp-ste-n namenjena namenjen Pdnzei določenemu določen Pdnsed občinstvu občinstvo Sosed . . . Velikokrat velikokrat Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n že že L zgodilo zgoditi Ggdd-es , , , da da Vd kljub kljub Dd dobremu dober Ppnmed glasbenemu glasben Ppnmed izdelku izdelek Somed prodaja prodaja Sozei ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez uspešna uspešen Ppnzei . . . Za za Dt uspeh uspeh Sometn se se Zp------k mora morati Ggnste pozitivno pozitivno Rsn povezati povezati Ggdn precej precej Rsn dejavnikov dejavnik Sommr . . .

Vladu Vlado Slmed in in Vp bogovom bog Sommd je biti Gp-ste-n malo malo Rsn ponagajalo ponagajati Ggdd-es ozvočenje ozvočenje Sosei . . . A a Vp od od Dr višine višina Sozer se se Zp------k nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n zvrtelo zvrteti Ggdd-es kljub kljub Dd temu ta Zk-sed ! ! !

Mednasl Mednasl Slmei . . . : : : Parižani Parižan Slmmi so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k v v Dm vodnjakih vodnjak Sommm privoščili privoščiti Ggvd-mm kopel kopel Sozet , , , veverica veverica Sozei pa pa Vp osvežujoč osvežujoč Ppnmetn požirek požirek Sometn / / / veverica1 veverica1 N / / /

Mimoidoči mimoidoči Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm pošteno pošteno Rsn presenečeni presenečen Pdnmmi . . . Kje kje Rsn ? ? ? V v Dm Londonu London Slmem , , , v v Dm neposredni neposreden Ppnzem okolici okolica Sozem tamkajšnje tamkajšnji Ppnzer palače palača Sozer , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n doma doma Rsn pravica pravica Sozei . . . Zakaj zakaj Rsn ? ? ? Na na Dm strehi streha Sozem sodišča sodišče Soser se se Zp------k je biti Gp-ste-n povsem povsem Rsn nepričakovano nepričakovano Rsn pojavil pojaviti Ggdd-em batman batman Somei ( ( ( natančneje natančno Rsr : : : v v Dt kostum kostum Sometn slavnega slaven Ppnmer filmskega filmski Ppnmer junaka junak Somer preoblečen preoblečen Pdnmein neznan neznan Ppnmein moški moški Somei ) ) ) . . . Varnostniki varnostnik Sommi so biti Gp-stm-n zagnali zagnati Ggdd-mm vik vik Sometn in in Vp krik krik Sometn , , , kalilca kalilec Sometd miru mir Somer nemudoma nemudoma Rsn prijeli prijeti Ggdd-mm in in Vp zaslišali zaslišati Ggdd-mm . . . In in Vp kakšen kakšen Zv-mei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em vzrok vzrok Somei neobičajnega neobičajen Ppnmer obiska obisk Somer ? ? ? Možakar možakar Somei je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em , , , da da Vd protestira protestirati Ggvste ( ( ( in in Vp še še L bo biti Gp-pte-n ) ) ) in in Vp da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n ( ( ( in in Vp se se Zp------k še še L bo biti Gp-pte-n ) ) ) tako tako Rsn postavil postaviti Ggdd-em v v Dt bran bran Sometn ločenih ločen Ppnmmr očetov oče Sommr in in Vp njihove njihov Zstzerm pravice pravica Sozer do do Dr pogostejših pogost Pppsmr srečanj srečanje Sosmr z z Do otroki otrok Sommo . . .

Irski irski Ppnmmi ljubitelji ljubitelj Sommi žvečenja žvečenje Soser bodo biti Gp-ptm-n za za Dt svojo svoj Zp-zet razvado razvada Sozet v v Dm kratkem kratek Ppnsem plačevali plačevati Ggnd-mm nekoliko nekoliko Rsn več veliko Rsr . . . Ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt okolje okolje Soset je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp predlagalo predlagati Ggvd-es nov nov Ppnmetn davek davek Sometn ( ( ( vsak vsak Zc-mei zavitek zavitek Somei žvečilnega žvečilen Ppnmer gumija gumi Somer bo biti Gp-pte-n stal stati Ggnd-em pet pet Kbg-mt do do Dr deset deset Kbg-mt centov cent Sommr več veliko Rsr ) ) ) - - - denar denar Sometn pa pa Vp namenilo nameniti Ggdd-es nakupu nakup Somed posebnih poseben Ppnmmr strojev stroj Sommr za za Dt čiščenje čiščenje Soset prežvečene prežvečen Pdnzer in in Vp izpljunjene izpljunjen Pdnzer nesnage nesnaga Sozer . . . » » » Da da Vd bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm pločniki pločnik Sommi , , , hodniki hodnik Sommi in in Vp ceste cesta Sozmi snažni snažen Ppnmmi , , , vsako vsak Zc-set leto leto Soset porabimo porabiti Ggdspm milijone milijon Sommt … … … « « « je biti Gp-ste-n o o Dm novem nov Ppnmem davku davek Somem povedal povedati Ggdd-em minister minister Somei za za Dt okolje okolje Soset . . .

Ragbijsko ragbijski Ppnsei moštvo moštvo Sosei iz iz Dr Tonga Tongo Slmer se se Zp------k pred pred Do tekmo tekma Sozeo z z Do italijanskimi italijanski Ppnmmo nasprotniki nasprotnik Sommo ni biti Gp-ste-d odreklo odreči Ggdd-es tradicionalnemu tradicionalen Ppnmed ljudskemu ljudski Ppnmed plesu ples Somed . . . Zaplesali zaplesati Ggdd-mm so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k , , , še še L preden preden Vd sta biti Gp-std-n zadoneli zadoneti Ggdd-dz himni himna Sozdi , , , in in Vp se se Zp------k višjim visok Pppzmd silam sila Sozmd » » » priporočili priporočiti Ggdd-mm « « « za za Dt zmago zmaga Sozet . . . O o Dm končnem končen Ppnmem rezultatu rezultat Somem ni biti Gp-ste-d podatkov podatek Sommr , , , ve vedeti Ggnste pa pa Vp se se Zp------k , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm Canberri Canberra Slzem , , , glavnem glaven Ppnsem mestu mesto Sosem Avstralije Avstralija Slzer , , , o o Dm tej ta Zk-zem tekmi tekma Sozem veliko veliko Rsn govorilo govoriti Ggnd-es . . . Kar kar Zz-set potrjuje potrjevati Ggnste tudi tudi L fotografija fotografija Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n obkrožila obkrožiti Ggdd-ez svet svet Sometn . . .

Skok skok Somei v v Dt ledeno leden Ppnset jezero jezero Soset ni biti Gp-ste-d od od Dr muh muha Sozmr in in Vp prav prav L gotovo gotovo Rsn se se Zp------k mora morati Ggnste človek človek Somei krepko krepko Rsn premagati premagati Ggdn , , , preden preden Vd se se Zp------k zanj zame Zotmet--z odloči odločiti Ggdste . . . Andrej Andrej Slmei Golovačkov Golovačkov Slmei je biti Gp-ste-n vsekakor vsekakor L človek človek Somei železne železen Ppnzer volje volja Sozer , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n junaško junaško Rsn zlezel zlesti Ggdd-em v v Dt ledeno leden Ppnset jezero jezero Soset blizu blizu Dr Minska Minsk Slmer v v Dm Belorusiji Belorusija Slzem . . . Prijatelja prijatelj Somdi v v Dm brisačkah brisačkah Sozmm sta biti Gp-std-n potrpežljivo potrpežljivo Rsn čakala čakati Ggnd-dm na na Dt vrsto vrsta Sozet , , , Andrej Andrej Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n čofotal čofotati Ggnd-em in in Vp si se Zp---d--k utrjeval utrjevati Ggnd-em zdravje zdravje Soset . . . S z Do kučmo kučma Sozeo na na Dm glavi glava Sozem , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zunaj zunaj Rsn menda menda L precej precej Rsn ledeno ledeno Rsn . . .

R R O zvezdnica zvezdnica Sozei Ashanti Ashanti Slzei bo biti Gp-pte-n 18. 18. Kav novembra november Somer izdala izdati Ggdd-ez album album Sometn Ashanti Ashanti Slzei Christmas Christmas Slmei , , , na na Dm katerem kateri Zv-mem bodo biti Gp-ptm-n samo samo L božične božičen Ppnzmi pesmi pesem Sozmi , , , med med Do drugimi drug Kbzzmo Silent Silent Nj Night Night Nj in in Nj Winter Winter Nj Wonderland Wonderland Nj . . . Na na Dm plošči plošča Sozem bodo biti Gp-ptm-n tudi tudi L štiri štirje Kbgzmi čisto čisto Rsn nove nov Ppnzmi skladbe skladba Sozmi , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k bo biti Gp-pte-n posnela posneti Ggdd-ez pred pred Do skorajšnim skorajšnji Ppnseo potovanjem potovanje Soseo v v Dt Indijo Indija Slzet , , , kjer kjer Vd bo biti Gp-pte-n imela imeti Ggnd-ez manjšo majhen Pppzet vlogo vloga Sozet v v Dm še še L neimenovanem neimenovan Ppnmem filmu film Somem . . .

Kako kako Rsn se se Zp------k lotiš lotiti Ggdsde pisanja pisanje Soser knjige knjiga Sozer o o Dm eni en Kbzzem največjih velik Ppszmr tabutem tabutem Nt sodobne sodoben Ppnzer družbe družba Sozer ? ? ? Kako kako Rsn pišeš pisati Ggnsde o o Dm stvari stvar Sozem , , , ki ki Vd je on Zotzer--k večina večina Sozei ljudi človek Sommr sploh sploh L noče hoteti Ggnste-d slišati slišati Ggvn ? ? ?

» » » Glasba glasba Sozei je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n zame zame Zop-et--z največja velik Ppszei sreča sreča Sozei . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n tisto tisti Zk-sei , , , čemur kar Zz-sed bi biti Gp-g v v Dm učenem učen Ppnmem jeziku jezik Somem rekli reči Ggdd-mm zveza zveza Sozei med med Do človekom človek Someo in in Vp časom čas Someo . . . Nadzorovati nadzorovati Ggnn čas čas Sometn . . . Kako kako Rsn se se Zp------k to ta Zk-sei dogaja dogajati Ggnste , , , je biti Gp-ste-n težko težko Rsn pojasniti pojasniti Ggdn z z Do besedami beseda Sozmo . . . Vsi ves Zc-mmi pa pa Vp vemo vedeti Ggnspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n glasba glasba Sozei nekaj nekaj Zn-sei , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k silovito silovito Rsn dotakne dotakniti Ggdste duše duša Sozer in in Vp srca srce Soser . . . Saj saj Vp sama sam Ppnzei vidiš videti Ggvsde , , , da da Vd se se Zp------k vsaka vsak Zc-zei generacija generacija Sozei veže vezati Ggnste na na Dt neki neki Zn-met glasbeni glasben Ppnmetd vzorec vzorec Sometn . . . Jaz jaz Zop-ei govorim govoriti Ggnspe o o Dm džezu džez Somem , , , mlajši mlad Pppmmi govorijo govoriti Ggnstm o o Dm panku pank Somem , , , postpanku postpank Somem , , , rapu rap Somem … … … Ni biti Gp-ste-d naključje naključje Sosei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n ravno ravno L glasba glasba Sozei tista tisti Zk-zei umetnost umetnost Sozei , , , ki ki Vd še še L vedno vedno Rsn drži držati Ggnste z z Do neko nek Zn-zeo obredno obreden Pdnzeo močjo moč Sozeo generacije generacija Sozmt skupaj skupaj Rsn . . . Od od Dr nekdaj nekdaj Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es tako tako Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k v v Dm glasbi glasba Sozem dogaja dogajati Ggnste nekaj nekaj Zn-sei čudovitega čudovit Ppnser da da Vd je biti Gp-ste-n svet svet Somei zmeraj zmeraj Rsn znova znova Rsn mlad mlad Ppnmein . . . Glasba glasba Sozei je biti Gp-ste-n mladost mladost Sozei sveta svet Somer in in Vp glasbeniki glasbenik Sommi so biti Gp-stm-n nekako nekako Rsn šamani šaman Sommi tega ta Zk-mer mladega mlad Ppnmer sveta svet Somer . . . « « «

Meta Meta Slzei : : : Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd ne ne L smemo smeti Ggnspm lagati lagati Ggnn o o Dm ocenah ocena Sozmm … … … Saj saj Vp ne ne L , , , da da Vd čisto čisto Rsn vse ves Zc-set povemo povedati Ggdspm doma doma Rsn , , , ampak ampak Vp bistvene bistven Ppnzmt stvari stvar Sozmt pa pa Vp moramo morati Ggnspm . . .

Vulkan vulkan Somei Kelimutu Kelimutu Slmei leži ležati Ggnste na na Dm vzhodu vzhod Somem otoka otok Somer Flores Flores Slmei . . . Ob ob Dm njegovem njegov Zstsemem vznožju vznožje Sosem je biti Gp-ste-n zrastla zrasti Ggdd-ez vasica vasica Sozei Moni Moni Slmei , , , kamor kamor Vd sva biti Gp-spd-n prispela prispeti Ggdd-dm po po Dm devetih devet Kbg-mm urah ura Sozmm vožnje vožnja Sozer z z Do manjšim majhen Pppmeo avtobusom avtobus Someo . . . V v Dm Indoneziji Indonezija Slzem je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn potovanje potovanje Sosei z z Do avtobusom avtobus Someo zabavna zabaven Ppnzei , , , razburljiva razburljiv Ppnzei in in Vp po po Dm navadi navada Sozem zelo zelo Rsn utrudljiva utrudljiv Ppnzei dogodivščina dogodivščina Sozei . . . V v Dm malem mali Ppnmem avtobusu avtobus Somem je biti Gp-ste-n dovolj dovolj Rsn prostora prostor Somer le le L za za Dt kakšnih kakšen Zv-mmr petnajst petnajst Kbg-mt ljudi človek Sommr in in Vp vendar vendar Vp se se Zp------k v v Dm vsakem vsak Zc-mem vozi voziti Ggnste veliko veliko Rsn več veliko Rsr potnikov potnik Sommr , , , lahko lahko Rsn celo celo L dvakrat dvakrat Rsn več veliko Rsr . . .

Sredi sredi Dr osemdesetih osemdeseti Kbvsmr let leto Sosmr se se Zp------k je biti Gp-ste-n prvi prvi Kbvmei naboj naboj Somei punka punk Somer iztrošil iztrošiti Ggdd-em . . . Gibanje gibanje Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n umaknilo umakniti Ggdd-es v v Dt podzemlje podzemlje Soset in in Vp predvsem predvsem L v v Dm Ameriki Amerika Slzem delovalo delovati Ggnd-es naprej naprej Rsn . . . Devetdeseta devetdeseti Kbvsmi so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms ugoden ugoden Ppnmein trenutek trenutek Somei za za Dt vrnitev vrnitev Sozet pred pred Dt obličje obličje Soset svetovne svetoven Ppnzer pozornosti pozornost Sozer . . . Nekatere nekateri Zn-zmi skupine skupina Sozmi so biti Gp-stm-n dosegale dosegati Ggnd-mz in in Vp še še L vedno vedno Rsn dosegajo dosegati Ggnstm neverjetne neverjeten Ppnmmt prodajne prodajen Ppnmmt uspehe uspeh Sommt in in Vp popularnost popularnost Sozet . . .

Rubrika rubrika Sozei za za Dt glasbo glasba Sozet bi biti Gp-g lahko lahko Rsn bila biti Gp-d-ez daljša dolg Pppzei vsaj vsaj L za za Dt eno en Kbzzet stran stran Sozet , , , prav prav L tako tako Rsn Kotiček kotiček Somei tete teta Sozer Justi Justi Slzei . . .

Znam znati Ggnspe , , , vendar vendar Vp ne ne L vozim voziti Ggnspe , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n v v Dm Tokiu Tokio Slmem gromozanska gromozanski Ppnzei gneča gneča Sozei in in Vp je biti Gp-ste-n nemogoče nemogoče Rsn najti najti Ggdn parkirišče parkirišče Soset . . . Ali ali Rsn ste biti Gp-sdm-n vedeli vedeti Ggnd-mm , , , da da Vd vozimo voziti Ggnspm po po Dm levi levi Ppnzem ? ? ?

Najprej najprej Rsn bi biti Gp-g vam ti Zod-md rada rad Rsn povedala povedati Ggdd-ez , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n res res Rsn najboljši dober Ppsmmi ! ! ! Revijo revija Sozet velikokrat velikokrat Rsn preberem prebrati Ggdspe pri pri Dm sestri sestra Sozem ( ( ( ki ki Vd je biti Gp-ste-n nanjo name Zotzet--z naročena naročen Pdnzei ) ) ) , , , saj saj Vp sem biti Gp-spe-n že že L gimnazijka gimnazijka Sozei ( ( ( vidite videti Ggvsdm , , , tudi tudi L gimnazijci gimnazijec Sommi vas ti Zod-mt beremo brati Ggnspm ) ) ) . . . Zelo zelo Rsn bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez vesela vesel Ppnzei , , , če če Vd bi biti Gp-g objavili objaviti Ggdd-mm intervju intervju Sometn ali ali Vp poster poster Sometn skupine skupina Sozer HIM HIM Slmei ali ali Vp njihovega njihov Zstmerm pevca pevec Somer Villeja Ville Slmer Valoja Valo Slmer , , , pravkar pravkar Rsn so biti Gp-stm-n izdali izdati Ggdd-mm cede cede Sometn z z Do največjimi velik Ppsmmo hiti hit Sommo . . . S z Do tem ta Zk-seo bi biti Gp-g mi jaz Zop-ed--k izpolnili izpolniti Ggdd-mm največjo velik Ppszet željo želja Sozet . . . Ob ob Dm koncu konec Somem bi biti Gp-g pohvalila pohvaliti Ggdd-ez še še L to ta Zk-set , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n povečali povečati Ggdd-mm število število Soset posterjev poster Sommr , , , pokritizirala pokritizirati Ggdd-ez pa pa Vp bi biti Gp-g to ta Zk-set , , , da da Vd vedno vedno Rsn pišete pisati Ggnsdm le le L o o Dm pop pop Somei izvajalcih izvajalec Sommm , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k stanje stanje Sosei popravlja popravljati Ggnste … … … Pohvalno pohvalno Rsn . . .

ŽE že L NEKAJ nekaj Rsn ČASA čas Somer LAHKO lahko Rsn GOVORIMO govoriti Ggnspm O o Dm PRAVI pravi Ppnzem POPLAVI poplava Sozem RAČUNALNIŠKIH računalniški Ppnzmr IGER igra Sozmr . . . TUDI tudi L NAJBOLJ najbolj Rsn SPECIALIZIRANE specializiran Pdnzmi REVIJE revija Sozmi , , , KI ki Vd PREDSTAVLJAJO predstavljati Ggnstm NAJNOVEJŠE nov Ppszmt IGRE igra Sozmt , , , NE ne L MOREJO moči Ggnstm SLEDITI slediti Ggnn VSEM ves Zc-zmd NOVOSTIM novost Sozmd . . . POJAVLJAJO pojavljati Ggnstm SE se Zp------k NOVE nov Ppnzmi ZVRSTI zvrst Sozmi IN in Vp NOVE nov Ppnzmi TEHNIKE tehnika Sozmi OD od Dr GRAFIKE grafika Sozer DO do Dr ZVOKA zvok Somer - - - S z Do TEM ta Zk-seo PA pa Vp JE biti Gp-ste-n POVEZANA povezan Pdnzei TUDI tudi L VEDNO vedno Rsn VEČJA velik Pppzei PRIPOROČENA priporočen Pdnzei ZMOGLJIVOST zmogljivost Sozei ( ( ( KONFIGURACIJA konfiguracija Sozei ) ) ) OSEBNEGA oseben Ppnmer RAČUNALNIKA računalnik Somer . . .

Podrobnejše podroben Pppmmt podatke podatek Sommt in in Vp ozadje ozadje Soset si se Zp---d--k lahko lahko Rsn ogledate ogledati Ggdsdm na na Dm naslovu naslov Somem : : : http http Np : : : / / / / / / www. www. Np planetwolfenstein.com planetwolfenstein.com Np / / / enemyterritory enemyterritory Np / / / . . . Za za Dt vse ves Zc-mmt , , , ki ki Vd želite želeti Ggnsdm prenesti prenesti Ggdn igro igra Sozet na na Dt svoj svoj Zp-met računalnik računalnik Sometn pa pa Vp bo biti Gp-pte-n uporaben uporaben Ppnmein naslov naslov Somei : : : http HTTP Np : : : / / / / / / www. www. Np bygames.com bygames.com Np / / / downloads. downloads. Np jsp jsp Np , , , igra igra Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm imeniku imenik Somem ( ( ( direktoriju direktorij Somem ) ) ) enemyterritory enemyterritory Slmei . . . Opazimo opaziti Ggdspm lahko lahko Rsn , , , da da Vd obstajata obstajati Ggnstd dve dva Kbgzdi različici različica Sozdi , , , tako tako Vp Linux Linux Slmei kot kot Vd različica različica Sozei Win32 Win32 N ( ( ( Windows Windows Slmei ) ) ) . . . Pri pri Dm obeh oba Zc-zdm pa pa Vp moramo morati Ggnspm paziti paziti Ggnn , , , da da Vd prenesemo prenesti Ggdspm daljšo dolg Pppzet , , , 258 258 Kag MB MB O dolgo dolg Ppnzet namestitveno namestitven Ppnzet datoteko datoteka Sozet . . .

Data Data Slmei Warehouse Warehouse Slmei podatkovno podatkoven Ppnsei skladišče skladišče Sosei . . . Velika velik Ppnzei podatkovna podatkoven Ppnzei baza baza Sozei , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem so biti Gp-stm-n zbrane zbran Pdnzmi informacije informacija Sozmi iz iz Dr različnih različen Ppnmmr virov vir Sommr . . . Običajno običajno Rsn z z Do uporabo uporaba Sozeo podatkovnih podatkoven Ppnsmr skladišč skladišče Sosmr raziskujemo raziskovati Ggnspm različne različen Ppnzmt med med Do seboj se Zp---o povezane povezan Pdnzmt informacije informacija Sozmt , , , ki ki Vd v v Dm podatkovnem podatkoven Ppnsem skladišču skladišče Sosem dobijo dobiti Ggdstm novo nov Ppnzet dimenzijo dimenzija Sozet in in Vp dajejo dajati Ggnstm več veliko Rsr ( ( ( npr. npr. O informacije informacija Sozmt o o Dm potrošnikih potrošnik Sommm in in Vp njihovih njihov Zstzmmm navadah navada Sozmm ) ) ) . . .

Tudi tudi L letos letos Rsn vas ti Zod-mt vabimo vabiti Ggnspm , , , da da Vd s z Do svojimi svoj Zp-zmo ali ali Vp s z Do skupinskimi skupinski Ppnzmo stranmi stran Sozmo sodelujete sodelovati Ggnsdm v v Dm natečaju natečaj Somem Moja moj Zspzeie stran stran Sozei / / / Naša naš Zspzeim stran stran Sozei . . .

Če če Vd te ti Zod-et--k je biti Gp-ste-n pred pred Do nekaj nekaj Rsn leti leto Sosmo znanec znanec Somei vprašal vprašati Ggdd-em , , , kateri kateri Zv-met telefon telefon Sometn priporočaš priporočati Ggnsde , , , si biti Gp-sde-n lahko lahko Rsn npr. npr. O odgovoril odgovoriti Ggdd-em : : : » » » Nokio Nokia Slzet . . . Jasno jasno Rsn . . . « « « In in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es dovolj dovolj Rsn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es na na Dm trgu trg Somem le le L nekaj nekaj Rsn tipov tip Sommr te ta Zk-zer znamke znamka Sozer telefona telefon Somer . . . Danes danes Rsn tak tak Zk-mei odgovor odgovor Somei ne ne L bi biti Gp-g zadostoval zadostovati Ggnd-em . . . Število število Sosei tipov tip Sommr telefona telefon Somer je biti Gp-ste-n tako tako Rsn veliko velik Ppnsei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n težko težko Rsn imeti imeti Ggnn pregled pregled Sometn nad nad Do vsemi ves Zc-mmo . . .

Export Export Slmei V v Dm računalniškem računalniški Ppnmem jeziku jezik Somem gre iti Ggvste za za Dt izvoz izvoz Sometn podatkov podatek Sommr . . . Ko ko Vd podatke podatek Sommt izvažamo izvažati Ggnspm , , , jih on Zotmmt--k vzamemo vzeti Ggdspm iz iz Dr programa program Somer , , , podatkovne podatkoven Ppnzer baze baza Sozer ali ali Vp datoteke datoteka Sozer in in Vp jih on Zotmmt--k shranimo shraniti Ggdspm v v Dt drugo drug Kbzzet obliko oblika Sozet oz. oz. O zapis zapis Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k kakšen kakšen Zv-mei drug drug Kbzmein program program Somei bolje dobro Rsr razume razumeti Ggvste in in Vp potem potem Rsn te ta Zk-mmt iste isti Zn-mmt podatke podatek Sommt tudi tudi L obdeluje obdelovati Ggnste . . . Najbolj najbolj Rsn nazoren nazoren Ppnmein primer primer Somei je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn neko nek Zn-sei besedilo besedilo Sosei , , , urejeno urejen Pdnsei z z Do Wordovim Wordov Psnmeo urejevalnikom urejevalnik Someo ; ; ; s z Do preprostimi preprost Ppnmmo urejevalniki urejevalnik Sommo , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n na na Dt primer primer Sometn Beležka beležka Sozei ( ( ( je biti Gp-ste-n sestavni sestaven Ppnmeid del del Somei vsakega vsak Zc-mer operacijskega operacijski Ppnmer sistema sistem Somer Okna okno Sosmi ) ) ) , , , ga on Zotser--k ne ne L moremo moči Ggnspm prebrati prebrati Ggdn . . . Če če Vd želimo želeti Ggnspm tekst tekst Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n napisan napisan Pdnmein v v Dm Wordu Word Slmem , , , prebrati prebrati Ggdn tudi tudi L v v Dm Beležki beležka Sozem , , , moramo morati Ggnspm datoteko datoteka Sozet shrani shraniti Ggdste v v Dm . . . txt txt Somei - - - obliki oblika Sozem , , , torej torej Vp preprostem preprost Ppnmem tekstovnem tekstoven Ppnmem formatu format Somem . . .

• • • SEK SEK Slmei Tracker tracker Somei : : : spremljanje spremljanje Sosei švedskih švedski Ppnzmr kron krona Sozmr - - - http HTTP Np : : : / / / / / / www. www. Np sek sek Np - - - tracker. tracker. Np se se Np / / /

Barbara Barbara Slzei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pač pač L najstnica najstnica Sozei , , , kot kot Vd vsa ves Zc-smi druga drug Kbzsmi dekleta dekle Sosmi pri pri Dm 14 14 Kag letih leto Sosmm . . . V v Dm pismu pismo Sosem nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n napisala napisati Ggdd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g rada rad Rsn malo malo Rsn drugačna drugačen Ppnzei stopila stopiti Ggdd-ez v v Dt novo nov Ppnset leto leto Soset in in Vp dobila dobiti Ggdd-ez zraven zraven Rsn še še L kakšno kakšen Zv-zet idejo ideja Sozet za za Dt valeto valeta Sozet ( ( ( ki ki Vd jo on Zotzet--k imajo imeti Ggnstm-n že že L 19. 19. Kav decembra december Somer ) ) ) . . . Seveda seveda L smo biti Gp-spm-n ji on Zotzed--k z z Do veseljem veselje Soseo ustregli ustreči Ggdd-mm . . .

V v Dm večji velik Pppzem posodi posoda Sozem segrejemo segreti Ggdspm 2 2 Kag žlici žlica Sozdt olja olje Soser , , , dodamo dodati Ggdspm čebulo čebula Sozet in in Vp česen česen Sometn in in Vp ju on Zotmdt--k pustimo pustiti Ggdspm , , , da da Vd se se Zp------k zmehčata zmehčati Ggdstd . . . Primešamo primešati Ggdspm paradižnikovo paradižnikov Psnzet mezgo mezga Sozet , , , kajenski kajenski Ppnmetd poper poper Sometn , , , zmleti zmlet Pdnmetd koriander koriander Sometn in in Vp 2 2 Kag minuti minuta Sozdt pražimo pražiti Ggnspm . . .

Paradižnike paradižnik Sommt potopimo potopiti Ggdspm v v Dt krop krop Sometn , , , odcedimo odcediti Ggdspm in in Vp prelijemo preliti Ggdspm z z Do mrzlo mrzel Ppnzeo vodo voda Sozeo . . . Potem potem Rsn jih on Zotmmt--k olupimo olupiti Ggdspm in in Vp narežemo narezati Ggdspm na na Dt koščke košček Sommt . . . Zelenjavi zelenjava Sozed dodamo dodati Ggdspm bučke bučka Sozmt , , , čičerko čičerka Sozet in in Vp paradižnik paradižnik Sometn in in Vp dušimo dušiti Ggnspm še še L 10 10 Kag minut minuta Sozmr . . . Posolimo posoliti Ggdspm in in Vp popopramo popoprati Ggdspm . . .

Med med Do najbolj najbolj Rsn znanimi znan Ppnmmo so biti Gp-stm-n AG AG Slmei ( ( ( Ambasada ambasada Sozei Gavioli Gavioli Slmei ) ) ) , , , Lipa Lipa Slzei , , , Afrika Afrika Slzei , , , K4 K4 N , , , Martin Martin Slmei Krpan Krpan Slmei , , , Štuk Štuk Slmei , , , Hala hala Sozei Golovec Golovec Slmei itd. itd. O Na na Dm taki tak Zk-zem zabavi zabava Sozem srečaš srečati Ggdsde različne različen Ppnmmt ljudi človek Sommt . . . Ni biti Gp-ste-d posebnih poseben Ppnzmr starostnih starosten Ppnzmr omejitev omejitev Sozmr ... ... ... Manjše majhen Pppzmi zabave zabava Sozmi so biti Gp-stm-n vsak vsak Zc-met teden teden Sometn , , , večje velik Pppzmi so biti Gp-stm-n le le L nekajkrat nekajkrat Rsn na na Dt leto leto Soset . . . Takšne takšen Zk-zmi so biti Gp-stm-n Meet Meet Slmei me me Slmei , , , Eurora Eurora Slzei itd. itd. O Drugod drugod Rsn po po Dm Evropi Evropa Slzem in in Vp po po Dm svetu svet Somem so biti Gp-stm-n najbolj najbolj Rsn znane znan Ppnzmi Love Love Slmei Parade Parade Slmei , , , Walkana Walkana Slmei Beach Beach Slmei , , , Ibiza Ibiza Slzei itd. itd. O

Kinološka kinološki Ppnzei zveza zveza Sozei Slovenije Slovenija Slzer ima imeti Ggnste-n 187 187 Kag aktivnih aktiven Ppnmmr reševalnih reševalen Ppnmmr psov pes Sommr , , , ki ki Vd z z Do vodniki vodnik Sommo sodelujejo sodelovati Ggnstm v v Dm vseh ves Zc-zmm reševalnih reševalen Ppnzmm akcijah akcija Sozmm . . . Gorska gorski Ppnzei reševalna reševalen Ppnzei služba služba Sozei Slovenije Slovenija Slzer pa pa Vp šteje šteti Ggnste okoli okoli Rsn 30 30 Kag reševalnih reševalen Ppnmmr ( ( ( lavinskih lavinski Ppnmmr ) ) ) psov pes Sommr in in Vp njihovih njihov Zstmmrm vodnikov vodnik Sommr , , , ki ki Vd pa pa Vp iščejo iskati Ggnstm in in Vp rešujejo reševati Ggnstm v v Dm gorah gora Sozmm nad nad Do gozdno gozden Ppnzeo mejo meja Sozeo . . .

V v Dt predstavljanje predstavljanje Soset plošče plošča Sozer nismo biti Gp-spm-d vložili vložiti Ggdd-mm veliko veliko Rsn denarja denar Somer . . . Poskrbeli poskrbeti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n le le L , , , da da Vd bila biti Gp-d-ez v v Dm vseh ves Zc-zmm trgovinah trgovina Sozmm po po Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Nismo biti Gp-spm-d imeli imeti Ggnd-mm nobenih noben Zl-mmr radijskih radijski Ppnmmr ali ali Vp TV tv Sozei oglasov oglas Sommr , , , ampak ampak Vp smo biti Gp-spm-n ploščo plošča Sozet predstavljali predstavljati Ggnd-mm z z Do intervjuji intervju Sommo in in Vp nastopi nastop Sommo . . . Kljub kljub Dd temu ta Zk-sed je biti Gp-ste-n prodaja prodaja Sozei že že L presegla preseči Ggdd-ez zlato zlat Ppnzet naklado naklada Sozet in in Vp se se Zp------k približuje približevati Ggnste platinasti platinast Ppnzed . . .

No no L , , , pa pa Vp spet spet Rsn imamo imeti Ggnspm-n en en Kbzmet ljubezenski ljubezenski Ppnmetd trikotnik trikotnik Sometn , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k kakšen kakšen Zv-mei dober dober Ppnmein pisatelj pisatelj Somei spravil spraviti Ggdd-em v v Dt napet napet Pdnmetn roman roman Sometn , , , dober dober Ppnmein režiser režiser Somei pa pa Vp na na Dt filmsko filmski Ppnset platno platno Soset . . . Saj saj Vp bi biti Gp-g se se Zp------k sama sam Ppnzei lotila lotiti Ggdd-ez pisanja pisanje Soser , , , pa pa Vp imam imeti Ggnspe-n preveč preveč Rsn dela delo Soser z z Do vašimi vaš Zsdsmom pismi pismo Sosmo , , , ki ki Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdijo zdeti Ggnstm bolj bolj Rsn pomembna pomemben Ppnsmi od od Dr pa pa Vp pisateljske pisateljski Ppnzer ali ali Vp filmske filmski Ppnzer slave slava Sozer . . . Kot kot Vd po po Dm navadi navada Sozem se se Zp------k v v Dm takšnih takšen Zk-mmm trikotnikih trikotnik Sommm ponavlja ponavljati Ggnste tista tisti Zk-zei zgodba zgodba Sozei o o Dm volku volek Somem , , , kozi koza Sozem in in Vp zelju zelje Sosem , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k prepeljali prepeljati Ggdd-mm s z Do čolnom čoln Someo na na Dt drugo drug Kbzzet stran stran Sozet reke reka Sozer in in Vp pri pri Dm tem ta Zk-sem koza koza Sozei ne ne L bi biti Gp-g pojedla pojesti Ggdd-ez zelja zelje Soser ter ter Vp volk volk Somei ne ne L bi biti Gp-g pohrustal pohrustati Ggdd-em koze koza Sozer . . . Stoj stati Ggnvde , , , ne ne L jezi jeziti Ggnvde se se Zp------k takoj takoj Rsn , , , nisem biti Gp-spe-d mislila misliti Ggnd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm ti ti Zod-ei ali ali Vp prijateljica prijateljica Sozei koza koza Sozei ali ali Vp , , , bog bog Somei ne ne L daj dati Ggdvde , , , zelje zelje Sosei - - - to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n prispodoba prispodoba Sozei , , , saj saj Vp razumeš razumeti Ggvsde . . . Bojim bati Ggnspe se se Zp------k , , , da da Vd v v Dm takšnem takšen Zk-mem zapletu zaplet Somem na na Dm koncu konec Somem ne ne L bodo biti Gp-ptm-n mogli moči Ggnd-mm biti biti Gp-n vsi ves Zc-mmi srečni srečen Ppnmmi in in Vp zadovoljni zadovoljen Ppnmmi . . . Nekdo nekdo Zn-mei bo biti Gp-pte-n ostal ostati Ggdd-em praznih prazen Ppnzmr rok roka Sozmr , , , strtega strt Pdnser srca srce Soser in in Vp solznih solzen Ppnzmr oči oči Sozmr . . . Pa pa Vp še še L jaz jaz Zop-ei bom biti Gp-ppe-n malce malce Rsn žalostna žalosten Ppnzei , , , a a Vp tako tako Rsn pač pač L je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem našem naš Zspsemm življenju življenje Sosem . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem pa pa Vp moram morati Ggnspe soglašati soglašati Ggnn s z Do sosedom sosed Someo Milivojem Milivoj Slmeo , , , upokojenim upokojen Pdnmeo profesorjem profesor Someo , , , ki ki Vd vedno vedno Rsn kriči kričati Ggnste , , , da da Vd postane postati Ggdste zelen zelen Ppnmein v v Dt obraz obraz Sometn in in Vp mu on Zotmed--k hitim hiteti Ggnspe pomagat pomagati Ggvm s z Do kozarcem kozarec Someo vode voda Sozer in in Vp žličko žlička Sozeo medu med Somer , , , sicer sicer Vp bi biti Gp-g ga on Zotmet--k še še L infarkt infarkt Somei : : : » » » Poštenja poštenje Soser manjka manjkati Ggnste v v Dm tej ta Zk-zem državi država Sozem , , , odkritosti odkritost Sozer ! ! ! « « « Resda resda Rsn se se Zp------k največkrat največkrat Rsn tako tako Rsn huduje hudovati Ggnste , , , ko ko Vd gleda gledati Ggnste poročila poročilo Sosmt po po Dm televiziji televizija Sozem , , , še še L posebej posebej Rsn ko ko Vd poskuša poskušati Ggnste govorce govorec Sommt v v Dm parlamentu parlament Somem , , , ampak ampak Vp v v Dm resnici resnica Sozem pa pa Vp tiči tičati Ggnste zajec zajec Somei dejansko dejansko Rsn v v Dm tem ta Zk-mem grmu grm Somem . . . Med med Do teboj ti Zod-eo in in Vp prijateljem prijatelj Someo se se Zp------k res res Rsn nekaj nekaj Zn-sei plete plesti Ggnste , , , nekaj nekaj Zn-sei zelo zelo Rsn lepega lep Ppnser , , , toda toda Vp nikakor nikakor Rsn se se Zp------k ne ne L sme smeti Ggnste zgoditi zgoditi Ggdn , , , da da Vd bi biti Gp-g tvoja tvoj Zsdzeie prijateljica prijateljica Sozei in in Vp njegovo njegov Zstseiem dekle dekle Sosei to ta Zk-set izvedela izvedeti Ggdd-dm zadnja zadnji Ppnmdi iz iz Dr kakšne kakšen Zv-zer » » » bla bla Somei bla bla Somei rubrike rubrika Sozer « « « v v Dm časopisih časopis Sommm ali ali Vp da da Vd bi biti Gp-g ji on Zotzed--k to ta Zk-set na na Dt nos nos Sometn nesle nesti Ggnd-mz sošolke sošolka Sozmi : : : » » » … … … A a Rsn veš vedeti Ggnsde , , , tisti tisti Zk-mei tvoj tvoj Zsdmeie , , , bla bla Somei , , , bla bla Somei … … … s z Do tisto tisti Zk-zeo tvojo tvoj Zsdzeoe bla bla Somei , , , bla bla Somei … … … pa pa Vp za za Dt roke roka Sozmt sta biti Gp-std-n se se Zp------k držala držati Ggnd-dm … … … pa pa Vp domov domov Rsn jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n spremil spremiti Ggdd-em bla bla Somei , , , bla bla Somei , , , slišala slišati Ggvd-ez sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n poljubil poljubiti Ggdd-em ( ( ( čeprav čeprav Vd ni biti Gp-ste-d res res Rsn ) ) ) … … … oh oh M , , , groza groza Sozei , , , kaj kaj Rsn boš biti Gp-pde-n zdaj zdaj Rsn , , , sirota sirota Sozei , , , bla bla Somei , , , bla bla Somei … … … « « « in in Vp tako tako Rsn naprej naprej Rsn , , , dokler dokler Vd vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn ne ne L bi biti Gp-g naraslo narasti Ggdd-es kot kot Vd testo testo Sosei , , , v v Dt katerega kateri Zv-met vržeš vreči Ggdsde kvas kvas Sometn . . . Torej torej Vp , , , ni biti Gp-ste-d v v Dm redu red Somem , , , da da Vd tebi ti Zod-ed govori govoriti Ggnste , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n nor nor Ppnmein , , , da da Vd je biti Gp-ste-n z z Do njo on Zotzeo , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp nima imeti Ggnste-d poguma pogum Somer za za Dt odkrit odkrit Ppnmetn pogovor pogovor Sometn . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n v v Dm odnosu odnos Somem do do Dr nje on Zotzer zajec zajec Somei , , , potem potem Rsn se se Zp------k lahko lahko Rsn zgodi zgoditi Ggdste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n zajec zajec Somei na na Dt kvadrat kvadrat Sometn , , , tudi tudi L ko ko Vd bo biti Gp-pte-n ( ( ( če če Vd bo biti Gp-pte-n ) ) ) šlo iti Ggvd-es za za Dt vajino vajin Zsdzetd zvezo zveza Sozet . . . Če če Vd njej on Zotzed ne ne L pove povedati Ggdste iskreno iskreno Rsn vsega ves Zc-ser , , , si biti Gp-sde-n prepričana prepričan Pdnzei , , , da da Vd tebi ti Zod-ed pove povedati Ggdste vse ves Zc-set po po Dm pravici pravica Sozem ? ? ? Ne ne L bi biti Gp-g vnaprej vnaprej Rsn nikogar nihče Zl-mer ocenjevala ocenjevati Ggnd-ez , , , toda toda Vp meni jaz Zop-ed pri pri Dm takšnih takšen Zk-zmm majhnih majhen Ppnzmm zarotah zarota Sozmm vedno vedno Rsn diši dišati Ggnste ( ( ( ali ali Vp smrdi smrdeti Ggnste , , , kakor kakor Vd hočeš hoteti Ggnsde-n ) ) ) po po Dm dvojni dvojen Kbdzem igri igra Sozem . . . Da da Vd bi biti Gp-g odstranili odstraniti Ggdd-mm vsak vsak Zc-met tak tak Zk-met sum sum Sometn , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n nujno nujen Ppnsei , , , da da Vd on on Zotmei najprej najprej Rsn premaga premagati Ggdste svoje svoj Zp-set nelagodje nelagodje Soset , , , morda morda L tudi tudi L občutek občutek Sometn krivde krivda Sozer in in Vp konča končati Ggdste zvezo zveza Sozet s z Do svojim svoj Zp-seo dekletom dekle Soseo . . . A a Vp tudi tudi L ti ti Zod-ei pri pri Dm vsej ves Zc-zem zadevi zadeva Sozem nisi biti Gp-sde-d povsem povsem Rsn nedolžna nedolžen Ppnzei . . . Pravo pravi Ppnsei prijateljstvo prijateljstvo Sosei vsebuje vsebovati Ggnste zelo zelo Rsn pomembni pomemben Ppnzdt stvari stvar Sozdt to ta Zk-sei sta biti Gp-std-n odkritost odkritost Sozei in in Vp zaupanje zaupanje Sosei . . . Dokler dokler Vd tega ta Zk-ser ni biti Gp-ste-d , , , je biti Gp-ste-n nemogoče nemogoče Rsn govoriti govoriti Ggnn o o Dm » » » najboljši dober Ppszem « « « prijateljici prijateljica Sozem . . . Vem vedeti Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei neprijetna neprijeten Ppnzei naloga naloga Sozei , , , a a Vp drugače drugače Rsn ti ti Zod-ed--k res res Rsn ne ne L morem moči Ggnspe svetovati svetovati Ggvn . . . Sicer sicer Rsn pa pa Vp , , , morda morda L bo biti Gp-pte-n prijateljica prijateljica Sozei , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n izvedela izvedeti Ggdd-ez , , , da da Vd fant fant Somei ne ne L čuti čutiti Ggnste do do Dr nje on Zotzer istega isti Zn-ser kot kot Vd prej prej Rsn , , , rekla reči Ggdd-ez , , , o o Dm hvala hvala Sozei bogu bog Somed , , , jaz jaz Zop-ei pa pa Vp si se Zp---d--k vse ves Zc-mmt dneve dan Sommt razbijam razbijati Ggnspe glavo glava Sozet , , , kako kako Rsn bi biti Gp-g ti ti Zod-ed--k povedala povedati Ggdd-ez , , , da da Vd bi biti Gp-g šla iti Ggvd-dm narazen narazen Rsn , , , a a Vp da da Vd te ti Zod-er--k pri pri Dm tem ta Zk-sem ne ne L bi biti Gp-g prizadela prizadeti Ggdd-ez . . . Si biti Gp-sde-n videla videti Ggvd-ez , , , kako kako Rsn dober dober Ppnmetn razplet razplet Sometn sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k zamislila zamisliti Ggdd-ez . . . Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k zaslužila zaslužiti Ggdd-ez melisin melisin Psnmetn čaj čaj Sometn z z Do dvema dva Kbgmdo dietnima dieten Ppnmdo ( ( ( fuj fuj M , , , kako kako Rsn ogabno ogabno Rsn ) ) ) piškotkoma piškotek Somdo . . . Če če Vd ne ne L prideta priti Ggdsdd z z Do besedo beseda Sozeo na na Dt dan dan Sometn , , , bosta biti Gp-pdd-n obsojena obsojen Pdnmdi na na Dt skrivanje skrivanje Soset po po Dm kakšnih kakšen Zv-mmm temnih temen Ppnmmm gostilniških gostilniški Ppnmmm kotičkih kotiček Sommm in in Vp tarnanje tarnanje Soset , , , kako kako Rsn kruta krut Ppnzei usoda usoda Sozei vaju ti Zod-dt je biti Gp-ste-n doletela doleteti Ggdd-ez . . .

Tvoja tvoj Zsdzeie rubrika rubrika Sozei je biti Gp-ste-n res res Rsn kul kul Ppnzei ! ! ! Vsakič vsakič Rsn , , , ko ko Vd dobim dobiti Ggdspe Pil Pil Slmetn PLUS plus Somei , , , jo on Zotzet--k dvakrat dvakrat Rsn preberem prebrati Ggdspe . . . Rešila rešiti Ggdd-ez si biti Gp-sde-n že že L mnogo mnogo Rsn primerov primer Sommr , , , zato zato Vp te ti Zod-et--k prosim prositi Ggvspe , , , da da Vd rešiš rešiti Ggdsde tudi tudi L mojega moj Zspmete in in Vp da da Vd to ta Zk-sei pismo pismo Sosei ne ne L bo biti Gp-pte-n romalo romati Ggvd-es v v Dt smetnjak smetnjak Sometn . . . No no L , , , stara star Ppnzei sem biti Gp-spe-n 12 12 Kag let leto Sosmr . . . Imam imeti Ggnspe-n prijateljico prijateljica Sozet , , , ki ki Vd neprestano neprestano Rsn žlobudra žlobudrati Ggnste ( ( ( govori govoriti Ggnste ) ) ) . . . Sploh sploh L ne ne L pridem priti Ggdspe do do Dr besede beseda Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g ji on Zotzed--k povedala povedati Ggdd-ez , , , da da Vd vedno vedno Rsn » » » zamori zamoriti Ggdste sceno scena Sozet « « « . . . Je biti Gp-ste-n kar kar Rsn precej precej Rsn čuden čuden Ppnmein model model Somei , , , zato zato Vp ji on Zotzed--k ne ne L maram marati Ggnspe kar kar Rsn naravnost naravnost Rsn povedati povedati Ggdn , , , da da Vd preveč preveč Rsn govori govoriti Ggnste , , , in in Vp to ta Zk-sei o o Dm stvareh stvar Sozmm , , , ki ki Vd me jaz Zop-er--k sploh sploh L ne ne L zanimajo zanimati Ggnstm . . . Bojim bati Ggnspe se se Zp------k , , , da da Vd bi biti Gp-g mi jaz Zop-ed--k zamerila zameriti Ggdd-ez . . . Prosim prositi Ggvspe , , , pomagaj pomagati Ggvvde mi jaz Zop-ed--k najti najti Ggdn način način Sometn , , , da da Vd ji on Zotzed--k to ta Zk-set povem povedati Ggdspe . . .

No no L , , , se se Zp------k zdaj zdaj Rsn počutite počutiti Ggnsdm kaj kaj Rsn drugače drugače Rsn ? ? ? Se se Zp------k vam ti Zod-md pred pred Do očmi oči Sozmo bliska bliskati Ggnste 25 25 Kag rumenih rumen Ppnzmr zvezdic zvezdica Sozmr ? ? ? Vas ti Zod-mt že že L vidim videti Ggvspe , , , kako kako Rsn se se Zp------k za za Do vogali vogal Sommo hihitate hihitati Ggnsdm , , , češ češ L , , , Justi Justi Slzed se se Zp------k čisto čisto Rsn zrolalo zrolati Ggdd-es . . . Ljubčki ljubček Sommi moji moj Zspmmie , , , se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k ni biti Gp-ste-d in in Vp se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k še še L dolgo dolgo Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n . . . Dihate dihati Ggnsdm kaj kaj Rsn bolj bolj Rsn odprto odprto Rsn , , , svobodno svobodno Rsn , , , se se Zp------k počutite počutiti Ggnsdm bolj bolj Rsn svetovljanske svetovljanski Ppnzmt ? ? ? Daj dati Ggdvde , , , Justi Justi Slzei , , , ne ne L trapaj trapati Ggnvde , , , slišim slišati Ggvspe tam tam Rsn nekje nekje Rsn iz iz Dr ozadja ozadje Soser . . . Še še L se se Zp------k vam ti Zod-md ni biti Gp-ste-d posvetilo posvetiti Ggdd-es . . . Vstopili vstopiti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n v v Dt združeno združen Pdnzet Evropo Evropa Slzet ! ! ! Meni jaz Zop-ed se se Zp------k to ta Zk-sei zdi zdeti Ggnste super super Ppnsei . . . Saj saj Vp vem vedeti Ggnspe , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L bosta biti Gp-ptd-n cedila cediti Ggnd-dm samo samo L med med Somei in in Vp mleko mleko Sosei . . . To ta Zk-sei ne ne L , , , kajti kajti Vp preverila preveriti Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n na na Dm balkonu balkon Somem in in Vp pred pred Do blokom blok Someo , , , pa pa Vp nič nič Rsn takšnega takšen Zk-ser ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es , , , ampak ampak Vp jaz jaz Zop-ei se se Zp------k ne ne L morem moči Ggnspe znebiti znebiti Ggdn dobrega dober Ppnmer občutka občutek Somer , , , da da Vd bomo biti Gp-ppm-n lažje lahek Rsr , , , brez brez Dr formalnosti formalnost Sozmr hodili hoditi Ggnd-mm drug drug Kbzmein k k Dd drugemu drug Kbzmed na na Dt obisk obisk Sometn , , , da da Vd se se Zp------k bomo biti Gp-ppm-n poskušali poskušati Ggnd-mm skupaj skupaj Rsn dogovoriti dogovoriti Ggdn o o Dm mnogih mnog Zn-zmm stvareh stvar Sozmm , , , da da Vd se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n lahko lahko Rsn šolali šolati Ggnd-mm in in Vp delali delati Ggnd-mm , , , kjer kjer Vd koli koli L vam ti Zod-md bo biti Gp-pte-n to ta Zk-sei ustrezalo ustrezati Ggnd-es , , , da da Vd bom biti Gp-ppe-n lahko lahko Rsn živela živeti Ggnd-ez , , , denimo deti Ggdvpm , , , na na Dm Nizozemskem Nizozemsko Slsem in in Vp bom biti Gp-ppe-n tam tam Rsn lahko lahko Rsn izvoljena izvoljen Pdnzei za za Dt županjo županja Sozet . . . Brez brez Dr panike panika Sozer , , , saj saj Vp ne ne L grem iti Ggvspe na na Dt Nizozemsko Nizozemska Slzet ( ( ( čeprav čeprav Vd slaba slab Ppnzei županje županja Sozer že že L ne ne L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez ) ) ) , , , ampak ampak Vp vam ti Zod-md so biti Gp-stm-n odprta odprt Pdnsmi vsa ves Zc-smi evropska evropski Ppnsmi vrata vrata Sosmi . . . Ne ne L kukajte kukati Ggnvdm skozi skozi Dt ključavnico ključavnica Sozet , , , ampak ampak Vp jih on Zotsmt--k odprite odpreti Ggdvdm na na Dt stežaj stežaj Rsn in in Vp vstopite vstopiti Ggdvdm pogumno pogumno Rsn , , , ljubi ljub Ppnmmi moji moj Zspmmie Evropejčki Evropejček Sommi . . .

1 1 Kag . . . Sem biti Gp-spe-n v v Dm sedmem sedmi Kbvmem razredu razred Somem devetletke devetletka Sozer . . . Nisem biti Gp-spe-d grda grd Ppnzei . . . V v Dm družini družina Sozem imamo imeti Ggnspm-n denar denar Sometn , , , se se Zp------k dobro dobro Rsn razumemo razumeti Ggvspm . . . Živimo živeti Ggnspm v v Dm veliki velik Ppnzem hiši hiša Sozem , , , imam imeti Ggnspe-n veliko velik Ppnzet sobo soba Sozet itd. itd. O Verjetno verjetno Rsn se se Zp------k sprašuješ spraševati Ggnsde , , , saj saj Vp ta ta Zk-zei ima imeti Ggnste-n vse ves Zc-set in in Vp v v Dm čem kaj Zv-sem je biti Gp-ste-n sploh sploh L težava težava Sozei . . . No no L , , , težava težava Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd nimam imeti Ggnspe-d prijateljev prijatelj Sommr , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jim on Zotmmd--k lahko lahko Rsn zaupala zaupati Ggvd-ez . . . Začelo začeti Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do letom leto Soseo dni dan Sommr . . . S z Do takrat takrat Rsn naj naj Ppnzeo prijateljico prijateljica Sozeo sem biti Gp-spe-n se se Zp------k skregala skregati Ggdd-ez . . . Vsi ves Zc-mmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k obrnili obrniti Ggdd-mm proti proti Dd meni jaz Zop-ed in in Vp nisem biti Gp-spe-d imela imeti Ggnd-ez več več L nikogar nihče Zl-mer . . . Sploh sploh L nisem biti Gp-spe-d hotela hoteti Ggnd-ez več več L v v Dt šolo šola Sozet . . . Vendar vendar Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei » » » prijateljica prijateljica Sozei « « « s z Do še še L eno en Kbzzeo ali ali Vp dvema dva Kbgzdo prijateljicama prijateljica Sozdo skregala skregati Ggdd-ez . . . Te ta Zk-zmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k začele začeti Ggdd-mz prilizovati prilizovati Ggnn meni jaz Zop-ed in in Vp bile biti Gp-d-mz smo biti Gp-spm-n prijateljice prijateljica Sozmi . . . Nato nato Rsn je biti Gp-ste-n še še L ena en Kbzzei prijateljica prijateljica Sozei imela imeti Ggnd-ez dovolj dovolj Rsn in in Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Do to ta Zk-zeo prijateljico prijateljica Sozeo skregala skregati Ggdd-ez . . . Da da Vd ne ne L govorim govoriti Ggnspe , , , kakšen kakšen Zv-met cirkus cirkus Sometn sta biti Gp-std-n imeli imeti Ggnd-dz . . . Potem potem Rsn so biti Gp-stm-n vse ves Zc-zmi njene njen Zstzmiez prijateljice prijateljica Sozmi šle iti Ggvd-mz k k Dd meni jaz Zop-ed itd. itd. O No no L , , , zdaj zdaj Rsn je biti Gp-ste-n spet spet Rsn vse ves Zc-sei po po Dm starem star Ppnsem . . . Vse ves Zc-zmi so biti Gp-stm-n spet spet Rsn prijateljice prijateljica Sozmi z z Do njo on Zotzeo , , , le le L jaz jaz Zop-ei sem biti Gp-spe-n se se Zp------k uprla upreti Ggdd-ez . . . In in Vp tako tako Rsn nimam imeti Ggnspe-d nobene noben Zl-zer . . . Kaj kaj Zv-set naj naj L storim storiti Ggdspe ? ? ?

Večeri večer Sommi so biti Gp-stm-n še še L polni poln Ppnmmi presenečenj presenečenje Sosmr . . . Za za Do debelimi debel Ppnsmo obzidji obzidje Sosmo starega star Ppnser mesta mesto Soser se se Zp------k skrivajo skrivati Ggnstm osvetljena osvetljen Pdnsmi , , , pisana pisan Ppnsmi notranja notranji Ppnsmi dvorišča dvorišče Sosmi , , , polna poln Ppnsmi ljudi človek Sommr . . . Nekateri nekateri Zn-mmi pridejo priti Ggdstm na na Dt večerjo večerja Sozet , , , drugi drug Kbzmmi na na Dt priljubljeno priljubljen Ppnset kockanje kockanje Soset in in Vp klepet klepet Sometn , , , eni en Kbzmmi in in Vp drugi drug Kbzmmi pa pa Vp si se Zp---d--k ob ob Dm koncu konec Somem večera večer Somer navadno navadno Rsn privoščijo privoščiti Ggvstm vodno voden Ppnzet pipo pipa Sozet , , , njen njen Zstmeiez sladki sladek Ppnmeid vonj vonj Somei preveva prevevati Ggnste nočni nočen Ppnmetd zrak zrak Sometn . . . Tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd se se Zp------k rešijo rešiti Ggdstm čarobnega čaroben Ppnmer Damaska Damask Slmer , , , radi rad Rsn pobegnejo pobegniti Ggdstm skozi skozi Dt puščavo puščava Sozet do do Dr oaze oaza Sozer , , , kjer kjer Vd se se Zp------k skrivajo skrivati Ggnstm veličastne veličasten Ppnzmi razvaline razvalina Sozmi starodavnega starodaven Ppnser » » » mesta mesto Soser palm palma Sozmr « « « , , , Palmire Palmira Slzer . . . Nekdaj nekdaj Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez grško grški Ppnsei oporišče oporišče Sosei , , , pod pod Do Rimljani Rimljan Slmmo je biti Gp-ste-n postala postati Ggdd-ez izjemno izjemno Rsn bogato bogat Ppnsei trgovsko trgovski Ppnsei središče središče Sosei , , , zdaj zdaj Rsn je biti Gp-ste-n med med Do najznamenitejšimi znamenit Ppsmmo zgodovinskimi zgodovinski Ppnmmo spomeniki spomenik Sommo na na Dm svetu svet Somem . . .

Namestil namestiti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n se se Zp------k v v Dm majhnem majhen Ppnmem hotelu hotel Somem in in Vp se se Zp------k odpravil odpraviti Ggdd-em na na Dt kratek kratek Ppnmetn ogled ogled Sometn kraja kraj Somer . . . Najbolj najbolj Rsn so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k očarale očarati Ggdd-mz trgovinice trgovinica Sozmi z z Do indijansko indijanski Ppnzeo domačo domač Ppnzeo in in Vp umetno umeten Ppnzeo obrtjo obrt Sozeo in in Vp tiste tisti Zk-zmi s z Do fosili fosil Sommo , , , ki ki Vd jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n v v Dm Utahu Utah Slmem polno polno Rsn , , , saj saj Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do 50 50 Kag milijoni milijon Sommo let leto Sosmr tu tu Rsn razlivalo razlivati Ggnd-es prazgodovinsko prazgodovinski Ppnsei morje morje Sosei . . . V v Dm dobro dobro Rsn založeni založen Pdnzem kolesarski kolesarski Ppnzem trgovini trgovina Sozem sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k izposodil izposoditi Ggdd-em zanesljivo zanesljiv Ppnset polno polno Rsn vzmeteno vzmeten Pdnset kolo kolo Soset ( ( ( free free Slmei ride ride Slmei ) ) ) . . . Bilo biti Gp-d-es je biti Gp-ste-n odlično odlično Rsn vzdrževano vzdrževan Pdnsei in in Vp pripravljeno pripravljen Pdnsei na na Dt najtežje težek Ppszmt preizkušnje preizkušnja Sozmt . . . Zraven zraven Rsn sem biti Gp-spe-n dobil dobiti Ggdd-em še še L plastenki plastenka Sozdt , , , zračnico zračnica Sozet , , , najnujnejše nujen Ppsset orodje orodje Soset in in Vp čelado čelada Sozet . . .

Šola šola Sozei tekmuje tekmovati Ggnste v v Dm šolski šolski Ppnzem košarkarski košarkarski Ppnzem ligi liga Sozem . . . Njihova njihov Zstzeim telovadnica telovadnica Sozei je biti Gp-ste-n zares zares Rsn zavidanja zavidanje Soser vredna vreden Ppnzei . . . Velika velik Ppnzei , , , nova nov Ppnzei , , , s z Do pomično pomičen Ppnzeo tribuno tribuna Sozeo . . . V v Dm njej on Zotzem je biti Gp-ste-n prostor prostor Somei tudi tudi L za za Dt nogometaše nogometaš Sommt , , , rokometaše rokometaš Sommt , , , odbojkarje odbojkar Sommt . . . Najbolj najbolj Rsn veseli vesel Ppnmmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n dobrih dober Ppnmmr košarkarjev košarkar Sommr . . . Njihove njihov Zstzmtm klopi klop Sozmt je biti Gp-ste-n gulil guliti Ggnd-em ( ( ( in in Vp to ta Zk-sei zelo zelo Rsn uspešno uspešno Rsn ) ) ) tudi tudi L Sani Sani Slmei Bečirovič Bečirovič Slmei . . . Vendar vendar Vp za za Dt športnike športnik Sommt pri pri Dm preostalih preostali Ppnmmm predmetih predmet Sommm ni biti Gp-ste-d privilegijev privilegij Sommr . . .

Minister minister Somei za za Dt zdravje zdravje Soset Andrej Andrej Slmei Bručan Bručan Slmei je biti Gp-ste-n napovedal napovedati Ggdd-em pripravo priprava Sozet sprememb sprememba Sozmr zakona zakon Somer o o Dm omejevanju omejevanje Sosem uporabe uporaba Sozer tobačnih tobačen Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr , , , s z Do katero kateri Zv-zeo bi biti Gp-g predvidoma predvidoma Rsn še še L letos letos Rsn uvedli uvesti Ggdd-mm dodatne dodaten Ppnzmt omejitve omejitev Sozmt kajenja kajenje Soser na na Dm delovnih deloven Ppnsmm mestih mesto Sosmm , , , tudi tudi L v v Dm restavracijah restavracija Sozmm in in Vp barih bar Sommm , , , ter ter Vp strožje strog Pppmmt predpise predpis Sommt glede glede Dr oglaševanja oglaševanje Soser in in Vp sponzorstev sponzorstvo Sosmr tobačnih tobačen Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr . . . Bručan Bručan Slmei ni biti Gp-ste-d govoril govoriti Ggnd-em o o Dm podrobnih podroben Ppnzmm rešitvah rešitev Sozmm , , , na na Dm ministrstvu ministrstvo Sosem pa pa Vp preučujejo preučevati Ggnstm zakonodajo zakonodaja Sozet drugih drug Kbzzmr držav država Sozmr . . . Tako tako Rsn so biti Gp-stm-n lani lani Rsn na na Dm Irskem Irsko Slsem in in Vp Norveškem Norveško Slsem popolnoma popolnoma Rsn prepovedali prepovedati Ggdd-mm kajenje kajenje Soset na na Dm delovnem deloven Ppnsem mestu mesto Sosem , , , tudi tudi L v v Dm restavracijah restavracija Sozmm in in Vp barih bar Sommm , , , kjer kjer Vd dela delati Ggnste veliko veliko Rsn mladih mlad Ppnmmr . . . Malta Malta Slzei in in Vp Italija Italija Slzei ob ob Dm enaki enak Zn-zem prepovedi prepoved Sozem dovoljujeta dovoljevati Ggnstd posebne poseben Ppnzmt kadilnice kadilnica Sozmt , , , kjer kjer Vd ne ne L strežejo streči Ggnstm hrane hrana Sozer in in Vp pijače pijača Sozer in in Vp morajo morati Ggnstm biti biti Gp-n urejene urejen Pdnzmi tako tako Rsn , , , da da Vd dim dim Somei ne ne L prodira prodirati Ggnste v v Dt druge drug Kbzmmt prostore prostor Sommt . . .

Na na Dt letošnje letošnji Ppnset jubilejno jubilejen Ppnset , , , 20. 20. Kav ocenjevanje ocenjevanje Soset vin vino Sosmr Društva društvo Soser vinogradnikov vinogradnik Sommr Goričko Goričko Slsei , , , so biti Gp-stm-n člani član Sommi društva društvo Soser prinesli prinesti Ggdd-mm 178 178 Kag vzorcev vzorec Sommr vin vino Sosmr . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn nekoliko nekoliko Rsn manj manj Rsn kot kot Vd leto leto Soset poprej poprej Rsn , , , a a Vp predsednik predsednik Somei društva društvo Soser Ernest Ernest Slmei Novak Novak Slmei ugotavlja ugotavljati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei med med Do 13 13 Kag vinogradniškimi vinogradniški Ppnsmo društvi društvo Sosmo , , , kolikor kolikor Vd jih on Zotsmr--k deluje delovati Ggnste v v Dm Prekmurju Prekmurje Slsem , , , daleč daleč Rsn največ veliko Rss . . . Povprečna povprečen Ppnzei ocena ocena Sozei vzorcev vzorec Sommr je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez 17,72 17,72 Kag , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n za za Dt 0,20 0,20 Kag točke točka Sozer manj manj Rsn od od Dr rekordnega rekorden Ppnser povprečja povprečje Soser na na Dm lanskem lanski Ppnsem ocenjevanju ocenjevanje Sosem . . . » » » Glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em lanski lanski Ppnmeid vinski vinski Ppnmeid letnik letnik Somei med med Do najbolj najbolj Rsn zahtevnimi zahteven Ppnmmo doslej doslej Rsn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez sladkorna sladkoren Ppnzei stopnja stopnja Sozei precej precej Rsn nizka nizek Ppnzei , , , kisline kislina Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz precej precej Rsn nad nad Do povprečjem povprečje Soseo , , , smo biti Gp-spm-n s z Do kletarskim kletarski Ppnseo znanjem znanje Soseo naših naš Zspmmrm vinogradnikov vinogradnik Sommr zelo zelo Rsn zadovoljni zadovoljen Ppnmmi . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n nenazadnje nenazadnje Rsn dokaz dokaz Somei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n poslanstvo poslanstvo Sosei društva društvo Soser v v Dm 20 20 Kag letih leto Sosmm dvig dvig Somei strokovnega strokoven Ppnser znanja znanje Soser vinogradnikov vinogradnik Sommr , , , doseglo doseči Ggdd-es svoj svoj Zp-met namen namen Sometn , , , « « « je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zadovoljen zadovoljen Ppnmein Novak Novak Slmei , , , sicer sicer Rsn specialist specialist Somei za za Dt vinogradništvo vinogradništvo Soset pri pri Dm kmetijski kmetijski Ppnzem svetovalni svetovalen Ppnzem službi služba Sozem soboškega soboški Ppnmer zavoda zavod Somer KGZS KGZS Slzer . . . Tudi tudi L primerjava primerjava Sozei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez povprečna povprečen Ppnzei ocena ocena Sozei 39 39 Kag vzorcev vzorec Sommr , , , koliko koliko Rsn jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es na na Dm prvem prvi Kbvsem društvenem društven Ppnsem ocenjevanju ocenjevanje Sosem , , , 16,33 16,33 Kag točke točka Sozer , , , je biti Gp-ste-n sama sam Ppnzei po po Dm sebi se Zp---m zgovorna zgovoren Ppnzei . . .

Stanje stanje Sosei na na Dm področju področje Sosem varnosti varnost Sozer pri pri Dm delu delo Sosem v v Dm kmetijstvu kmetijstvo Sosem in in Vp gozdarstvu gozdarstvo Sosem je biti Gp-ste-n izjemno izjemno Rsn slabo slab Ppnsei , , , na na Dt kar kar Zz-set kaže kazati Ggnste veliko veliko Rsn nezgod nezgoda Sozmr in in Vp smrtnih smrten Ppnzmr žrtev žrtev Sozmr . . . Sistematičnega sistematičen Ppnser dela delo Soser na na Dm tem ta Zk-sem področju področje Sosem je biti Gp-ste-n premalo premalo Rsn . . . Izvajajo izvajati Ggnstm se se Zp------k posamezne posamezen Ppnzmi dejavnosti dejavnost Sozmi in in Vp preventivne preventiven Ppnzmi akcije akcija Sozmi različnih različen Ppnzmr inštitucij inštitucija Sozmr , , , ki ki Vd pa pa Vp med med Do seboj se Zp---o niso biti Gp-stm-d povezane povezan Pdnzmi . . . Člani član Sommi strokovnega strokoven Ppnmer odbora odbor Somer so biti Gp-stm-n sprejeli sprejeti Ggdd-mm sklep sklep Sometn , , , da da Vd pripravijo pripraviti Ggdstm analizo analiza Sozet obstoječega obstoječ Ppnser stanja stanje Soser in in Vp pripravijo pripraviti Ggdstm predlog predlog Sometn za za Dt sistematično sistematičen Ppnset preventivno preventiven Ppnset delo delo Soset na na Dm področju področje Sosem varnosti varnost Sozer in in Vp zdravja zdravje Soser pri pri Dm delu delo Sosem . . .

V v Dm poznejši pozen Pppzem razpravi razprava Sozem so biti Gp-stm-n priznali priznati Ggdd-mm , , , da da Vd se se Zp------k šele šele L zdaj zdaj Rsn zavedajo zavedati Ggnstm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k naredili narediti Ggdd-mm velikansko velikanski Ppnzet škodo škoda Sozet , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n pred pred Do petimi pet Kbg-mo leti leto Sosmo pristali pristati Ggvd-mm na na Dt ukinitev ukinitev Sozet Gorenjske gorenjski Ppnzer mlekarne mlekarna Sozer v v Dm Kranju Kranj Slmem . . . Vse vse Rsn bolj bolj Rsn se se Zp------k bojijo bati Ggnstm , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n pogodbe pogodba Sozmi italijanskih italijanski Ppnmmr odkupovalcev odkupovalec Sommr mleka mleko Soser ves ves Zc-met čas čas Sometn tako tako Rsn ugodne ugoden Ppnzmi , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n trenutno trenutno Rsn . . . Zaradi zaradi Dr bližine bližina Sozer in in Vp kakovosti kakovost Sozer gorenjskega gorenjski Ppnser mleka mleko Soser tja tja Rsn vozi voziti Ggnste od od Dr 1. 1. Kav junija junij Somer že že L do do Dr šest šest Kbg-mi cistern cisterna Sozmr dnevno dnevno Rsn . . . S z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp bo biti Gp-pte-n že že L lahko lahko Rsn ogrožena ogrožen Pdnzei oskrba oskrba Sozei Ljubljanskih ljubljanski Ppnzmr mlekarn mlekarna Sozmr s z Do slovenskim slovenski Ppnseo mlekom mleko Soseo . . . Člani član Sommi se se Zp------k zavedajo zavedati Ggnstm , , , da da Vd ob ob Dm povečevanju povečevanje Sosem neposrednega neposreden Ppnmer izvoza izvoz Somer mleka mleko Soser v v Dt Italijo Italija Slzet lahko lahko Rsn sledi slediti Ggnste celo celo L propad propad Somei naših naš Zspzmrm mlekarn mlekarna Sozmr . . . Na na Dt to ta Zk-zet možnost možnost Sozet bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm bolj bolj Rsn resno resno Rsn kot kot Vd doslej doslej Rsn misliti misliti Ggnn kmetje kmet Sommi , , , ki ki Vd lovijo loviti Ggnstm kratkoročno kratkoročno Rsn boljši dober Pppmetd zaslužek zaslužek Sometn , , , zadruge zadruga Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n solastnice solastnica Sozmi mlekarn mlekarna Sozmr , , , in in Vp nenazadnje nenazadnje Rsn Ljubljanske ljubljanski Ppnzmi mlekarne mlekarna Sozmi . . .

Regijskemu regijski Ppnmed festivalu festival Somed je biti Gp-ste-n dala dati Ggdd-ez poseben poseben Ppnmetn pečat pečat Sometn tudi tudi L razstava razstava Sozei članov član Sommr kluba klub Somer ljubiteljev ljubitelj Sommr stare star Ppnzer kmetijske kmetijski Ppnzer tehnike tehnika Sozer Pomurja Pomurje Slser , , , z z Do razstavo razstava Sozeo kmetijskega kmetijski Ppnser orodja orodje Soser pa pa Vp so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k popestrili popestriti Ggdd-mm dijaki dijak Sommi in in Vp zaposleni zaposlen Pdnmmi SKŠ SKŠ Slzer Rakičan Rakičan Slmei . . .

Mednarodna mednaroden Ppnzei komisija komisija Sozei bo biti Gp-pte-n na na Dm letošnjem letošnji Ppnsem ocenjevanju ocenjevanje Sosem tradicionalno tradicionalno Rsn nagradila nagraditi Ggdd-ez najboljša dober Ppssmt vina vino Sosmt z z Do bronastimi bronast Ppnzmo , , , srebrnimi srebrn Ppnzmo , , , zlatimi zlat Ppnzmo in in Vp velikimi velik Ppnzmo zlatimi zlat Ppnzmo medaljami medalja Sozmo . . . Najbolje dobro Rss ocenjena ocenjen Pdnsmi vina vino Sosmi , , , ki ki Vd tekmujejo tekmovati Ggnstm v v Dm osemnajstih osemnajst Kbg-mm kategorijah kategorija Sozmm , , , imajo imeti Ggnstm-n tudi tudi L možnost možnost Sozet , , , da da Vd pridobijo pridobiti Ggdstm naziv naziv Sometn šampiona šampion Somer . . .

Naša naš Zspzeim mala mali Ppnzei klinika klinika Sozei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n čez čez Dt poletje poletje Soset poslovila posloviti Ggdd-ez z z Dr malih mali Ppnmmr zaslonov zaslon Sommr in in Vp se se Zp------k bo biti Gp-pte-n septembra september Somer s z Do popolnoma popolnoma Rsn svežimi svež Ppnzmo epizodami epizoda Sozmo tretje tretji Kbvzer sezone sezona Sozer znova znova Rsn vrnila vrniti Ggdd-ez na na Dt POP pop Sometn TV tv Sozet . . . Druga drug Kbzzei sezona sezona Sozei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n končala končati Ggdd-ez s z Do prav prav Rsn posebno poseben Ppnzeo oddajo oddaja Sozeo , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n na na Dt zanimiv zanimiv Ppnmetn in in Vp humoren humoren Ppnmetn način način Sometn pokazala pokazati Ggdd-ez , , , kako kako Rsn priljubljena priljubljen Ppnzei nanizanka nanizanka Sozei nastaja nastajati Ggnste , , , kako kako Rsn poteka potekati Ggnste snemanje snemanje Sosei in in Vp kaj kaj Zv-sei vse ves Zc-sei se se Zp------k na na Dm njem on Zotsem dogaja dogajati Ggnste . . . Marsikaj marsikaj Zn-sei , , , kar kar Zz-set kamera kamera Sozei zabeleži zabeležiti Ggdste med med Do snemanjem snemanje Soseo , , , se se Zp------k v v Dm končni končen Ppnzem podobi podoba Sozem nanizanke nanizanka Sozer sploh sploh L ne ne L vidi videti Ggvste . . . Le le L komu kdo Zv-med se se Zp------k tu tu Rsn in in Vp tam tam Rsn ne ne L bi biti Gp-g zataknilo zatakniti Ggdd-es pri pri Dm tekstu tekst Somem , , , le le L kdo kdo Zv-mei recimo reči Ggdvpm ne ne L bi biti Gp-g pri pri Dm dialogih dialog Sommm z z Do Vesom Veso Slmeo ali ali Vp gospodom gospod Someo Debevcem Debevec Slmeo planil planiti Ggdd-em v v Dt smeh smeh Sometn , , , ki ki Vd pa pa Vp ga on Zotmer--k v v Dm nanizanki nanizanka Sozem ne ne L sme smeti Ggnste biti biti Gp-n ? ? ? ! ! ! Svoje svoj Zp-mmt vtise vtis Sommt bodo biti Gp-ptm-n strnili strniti Ggdd-mm tudi tudi L igralci igralec Sommi in in Vp ustvarjalci ustvarjalec Sommi Naše naš Zspzerm male mali Ppnzer klinike klinika Sozer . . .

Najprej najprej Rsn odgovor odgovor Somei na na Dt prvi prvi Kbvmet del del Sometn vprašanja vprašanje Soser glede glede Dr plačevanja plačevanje Soser zborničnega zborničen Ppnmer prispevka prispevek Somer . . . Kmetijsk Kmetijsk Nt - - - gozdarska gozdarski Ppnzei zbornica zbornica Sozei Slovenije Slovenija Slzer v v Dm skladu sklad Somem z z Do Zakonom zakon Someo o o Dm Kmetijsko kmetijski Ppnsei - - - gozdarski gozdarski Ppnzem zbornici zbornica Sozem Slovenije Slovenija Slzer ( ( ( Uradni uraden Ppnmeid list list Somei RS RS Slzer št. št. O 41/99 41/99 Kag , , , 25/04 25/04 Kag ) ) ) svojim svoj Zp-mmd članom član Sommd enkrat enkrat Rsn letno letno Rsn odmeri odmeriti Ggdste zbornični zborničen Ppnmetd prispevek prispevek Sometn . . . Odmerijo odmeriti Ggdstm ga on Zotmet--k z z Do odmerno odmeren Ppnzeo odločbo odločba Sozeo , , , in in Vp sicer sicer Vp za za Dt preteklo pretekel Ppnset leto leto Soset . . . Neplačane neplačan Ppnmmt prispevke prispevek Sommt je biti Gp-ste-n zbornica zbornica Sozei dolžna dolžen Ppnzei izterjati izterjati Ggdn , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n napisano napisan Pdnsei tudi tudi L na na Dm odmerni odmeren Ppnzem odločbi odločba Sozem z z Do opozorilom opozorilo Soseo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn v v Dm primeru primer Somem zamude zamuda Sozer plačila plačilo Soser zaračunavati zaračunavati Ggnn zamudne zamuden Ppnzmt obresti obresti Sozmt in in Vp stroške strošek Sommt izterjave izterjava Sozer . . . V v Dm skladu sklad Somem z z Do Zakonom zakon Someo o o Dm davčnem davčen Ppnmem postopku postopek Somem ( ( ( Uradni uraden Ppnmeid list list Somei RS RS Slzer št. št. O 17/05 17/05 Kag - - - upb upb O ) ) ) izterjavo izterjava Sozet opravi opraviti Ggdste Davčna davčen Ppnzei uprava uprava Sozei Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer . . . Pravica pravica Sozei do do Dr izterjave izterjava Sozer zastara zastarati Ggdste v v Dm petih pet Kbg-mm letih leto Sosmm po po Dm poteku potek Somem koledarskega koledarski Ppnser leta leto Soser , , , v v Dm katerem kateri Zv-sem bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es prispevek prispevek Sometn treba treba Rsn izterjati izterjati Ggdn . . .

DRVA drva Sosmi , , , bukova bukov Psnsmi in in Vp gabrova gabrov Psnsmi , , , prodam prodati Ggdspe po po Dt 8.000 8.000 Kag SIT SIT O / / / m m O . . . # # # 041/511 041/511 Kag 126 126 Kag . . . - - - 7618 7618 Kag

TRAKTOR traktor Somei deutz deutz Somei torpedo torpedo Somei , , , 48 48 Kag KM KM O , , , letnik letnik Somei 1987 1987 Kag , , , prodam prodati Ggdspe . . . # # # 031/750 031/750 Kag 053 053 Kag . . . - - - 7556 7556 Kag

CISTERNO cisterna Sozet za za Dt gnojevko gnojevka Sozet creina creina Slzei 2200 2200 Kag l l O , , , prodam prodati Ggdspe . . . # # # 070/507 070/507 Kag 784 784 Kag . . . - - - 7775 7775 Kag

Prisotni prisoten Ppnmmi dolenjski dolenjski Ppnmmi vinogradniki vinogradnik Sommi so biti Gp-stm-n takoj takoj Rsn povedali povedati Ggdd-mm , , , da da Vd sami sam Ppnmmi nimajo imeti Ggnstm-d želje želja Sozer po po Dm združevanju združevanje Sosem v v Dt osrednjo osrednji Ppnzet Slovenijo Slovenija Slzet , , , predlog predlog Somei pa pa Vp omogoča omogočati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g cviček cviček Sometn polnili polniti Ggnd-mm tudi tudi L zunaj zunaj Dr Dolenjske Dolenjska Slzer , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n v v Dm preteklosti preteklost Sozem enkrat enkrat Rsn že že L povzročilo povzročiti Ggdd-es njegovo njegov Zstsetem tržno tržen Ppnset razvrednotenje razvrednotenje Soset . . . Vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n dobili dobiti Ggdd-mm slišali slišati Ggvd-mm , , , da da Vd so biti Gp-stm-n še še L pred pred Do dobrim dober Ppnseo desetletjem desetletje Soseo podobno podobno Rsn razmišljali razmišljati Ggnd-mm tudi tudi L štajerski štajerski Ppnmmi vinogradniki vinogradnik Sommi , , , a a Vp so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k zdaj zdaj Rsn v v Dt povezovanje povezovanje Soset prisilile prisiliti Ggdd-mz tržne tržen Ppnzmi razmere razmera Sozmi , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n dobro dober Ppnsei , , , da da Vd jim on Zotmmd--k tudi tudi L zakonodaja zakonodaja Sozei dodatnih dodaten Ppnzmr možnosti možnost Sozmr ne ne L omejuje omejevati Ggnste vnaprej vnaprej Rsn . . .

O o Dm okužbi okužba Sozem je biti Gp-ste-n treba treba Rsn obvestiti obvestiti Ggdn fitosanitarno fitosanitaren Ppnzet službo služba Sozet , , , vsako vsak Zc-set okuženo okužen Pdnset drevo drevo Soset ali ali Vp grm grm Sometn pa pa Vp označiti označiti Ggdn za za Dt poznejša pozen Pppsmt opazovanja opazovanje Sosmt . . . Bakterijski bakterijski Ppnmeid izcedek izcedek Somei se se Zp------k prenaša prenašati Ggnste z z Do delom delo Soseo v v Dm nasadih nasad Sommm , , , z z Do vetrom veter Someo , , , žuželkami žuželka Sozmo in in Vp pticami ptica Sozmo . . .

0.005.00 0.005.00 Kag NOČNI nočen Ppnmeid PROGRAM program Somei : : : 0.10 0.10 Kag Nočni nočen Ppnmeid obisk obisk Somei 4.45 4.45 Kag Dnevni dneven Ppnmeid koledar koledar Somei 5.009.00 5.009.00 Kag JUTRANJI jutranji Ppnmeid PROGRAM program Somei : : : Poročilo poročilo Sosei sinoptikov sinoptik Sommr , , , biovreme biovreme Sosei in in Vp vreme vreme Sosei po po Dm Sloveniji Slovenija Slzem ob ob Dm petih pet Kbg-mm 5.20 5.20 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 5.30 5.30 Kag Prva prvi Kbvzei jutranja jutranji Ppnzei kronika kronika Sozei 5.55 5.55 Kag Iz iz Dr sporedov spored Sommr 6.10 6.10 Kag Rekreacija rekreacija Sozei 6.15 6.15 Kag 112 112 Kag , , , 113 113 Kag nočna nočen Ppnzei kronika kronika Sozei 6.30 6.30 Kag Poročila poročilo Sosmi 6.45 6.45 Kag Dobro dober Ppnset jutro jutro Soset , , , otroci otrok Sommi 7.00 7.00 Kag Druga drug Kbzzei jutranja jutranji Ppnzei kronika kronika Sozei 7.55 7.55 Kag Iz iz Dr sporedov spored Sommr 8.05 8.05 Kag Svetovalni svetovalen Ppnmeid servis servis Somei 8.40 8.40 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 8.45 8.45 Kag Ringaraja ringaraja Somei 9.0019.00 9.0019.00 Kag PROGRAM program Somei A1 A1 N : : : 9.10 9.10 Kag Ali ali Rsn že že L veste vedeti Ggnsdm , , , kakšen kakšen Zv-mei dan dan Somei bo biti Gp-pte-n danes danes Rsn ? ? ? 9.20 9.20 Kag Pregled pregled Somei slovenskega slovenski Ppnmer tiska tisk Somer 9.3011.00 9.3011.00 Kag Radio radio Somei GA GA M GA GA M 11.15 11.15 Kag Petkovo petkov Psnsei srečanje srečanje Sosei 11.50 11.50 Kag Pregled pregled Somei tujega tuj Ppnmer tiska tisk Somer 12.05 12.05 Kag Na na Dt današnji današnji Ppnmetd dan dan Sometn 12.30 12.30 Kag Kmetijski kmetijski Ppnmmi nasveti nasvet Sommi 13.00 13.00 Kag Danes danes Rsn do do Dr 13.00 13.00 Kag , , , Iz iz Dr sporedov spored Sommr 13.20 13.20 Kag Osmrtnice osmrtnica Sozmi in in Vp obvestila obvestilo Sosmi 14.30 14.30 Kag Labirinti labirint Sommi sveta svet Somer 15.00 15.00 Kag Radio radio Somei danes danes Rsn , , , radio radio Somei jutri jutri Rsn 15.30 15.30 Kag DIO DIO Slmei osrednja osrednji Ppnzei popoldanska popoldanski Ppnzei informativna informativen Ppnzei oddaja oddaja Sozei 16.15 16.15 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 16.30 16.30 Kag Tema tema Sozei dneva dan Somer 17.00 17.00 Kag Studio studio Somei ob ob Dm 17.00 17.00 Kag 18.15 18.15 Kag Gremo iti Ggvspm v v Dt kino kino Sometn 18.50 18.50 Kag Iz iz Dr sporedov spored Sommr 19.00 19.00 Kag Radijski radijski Ppnmeid dnevnik dnevnik Somei 19.30 19.30 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 19.45 19.45 Kag Lahko lahek Ppnzet noč noč Sozet , , , otroci otrok Sommi 20.00 20.00 Kag O o Dm morju morje Sosem in in Vp pomorščakih pomorščak Sommm 20.3023.00 20.3023.00 Kag Slovencem Slovenec Slmmd po po Dm svetu svet Somem vmes vmes Rsn : : : 22.00 22.00 Kag Zrcalo zrcalo Sosei dneva dan Somer 22.30 22.30 Kag Informativna informativen Ppnzei oddaja oddaja Sozei v v Dm angleščini angleščina Sozem in in Vp nemščini nemščina Sozem 22.45 22.45 Kag Naš naš Zspmeim kraj kraj Somei ( ( ( ponovitev ponovitev Sozei ) ) ) 23.05 23.05 Kag Nika Nika Slzei Ravbar Ravbar Slzei : : : Zelena zelen Ppnzei modrina modrina Sozei let leto Sosmr 23.15 23.15 Kag Za za Dt prijeten prijeten Ppnmetn konec konec Sometn dneva dan Somer

0.005.00 0.005.00 Kag NOČNI nočen Ppnmeid PROGRAM program Somei vmes vmes Rsn : : : 0.10 0.10 Kag Repriza repriza Sozei 4.45 4.45 Kag Dnevni dneven Ppnmeid koledar koledar Somei 5.009.00 5.009.00 Kag JUTRANJI jutranji Ppnmeid PROGRAM program Somei : : : Poročilo poročilo Sosei sinoptikov sinoptik Sommr , , , biovreme biovreme Sosei in in Vp vreme vreme Sosei po po Dm Sloveniji Slovenija Slzem ob ob Dm petih pet Kbg-mm 5.20 5.20 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 5.30 5.30 Kag Prva prvi Kbvzei jutranja jutranji Ppnzei kronika kronika Sozei 5.50 5.50 Kag Torkove torkov Psnzmi koreninice koreninica Sozmi 5.55 5.55 Kag Iz iz Dr sporedov spored Sommr 6.10 6.10 Kag Rekreacija rekreacija Sozei 6.15 6.15 Kag 112 112 Kag , , , 113 113 Kag nočna nočen Ppnzei kronika kronika Sozei 6.30 6.30 Kag Poročila poročilo Sosmi 6.40 6.40 Kag Slovenščina slovenščina Sozei za za Dt Slovence Slovenec Slmmt 6.45 6.45 Kag Dobro dober Ppnset jutro jutro Soset , , , otroci otrok Sommi 6.50 6.50 Kag Kviz kviz Somei 1. 1. Kav jutranjega jutranji Ppnmer programa program Somer 7.00 7.00 Kag Druga drug Kbzzei jutranja jutranji Ppnzei kronika kronika Sozei 7.55 7.55 Kag Iz iz Dr sporedov spored Sommr 8.05 8.05 Kag Svetovalni svetovalen Ppnmeid servis servis Somei 8.40 8.40 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 8.45 8.45 Kag Ringaraja ringaraja Somei 9.0019.00 9.0019.00 Kag PROGRAM program Somei A1 A1 N : : : 9.10 9.10 Kag Ali ali Rsn že že L veste vedeti Ggnsdm , , , kakšen kakšen Zv-mei dan dan Somei bo biti Gp-pte-n danes danes Rsn ? ? ? 9.20 9.20 Kag Pregled pregled Somei slovenskega slovenski Ppnmer tiska tisk Somer 9.3011.00 9.3011.00 Kag Intelekta Intelekta Slzei 11.30 11.30 Kag Ena en Kbzzei ljudska ljudski Ppnzei z z Do Jasno Jasna Slzeo Vidakovič Vidakovič Slzeo 11.45 11.45 Kag Pregled pregled Somei tujega tuj Ppnmer tiska tisk Somer 12.05 12.05 Kag Na na Dt današnji današnji Ppnmetd dan dan Sometn 12.30 12.30 Kag Kmetijski kmetijski Ppnmmi nasveti nasvet Sommi 13.00 13.00 Kag Danes danes Rsn do do Dr 13.00 13.00 Kag , , , Iz iz Dr sporedov spored Sommr 13.20 13.20 Kag Osmrtnice osmrtnica Sozmi in in Vp obvestila obvestilo Sosmi 15.00 15.00 Kag Radio radio Somei danes danes Rsn , , , radio radio Somei jutri jutri Rsn 15.30 15.30 Kag DIO DIO Slmei osrednja osrednji Ppnzei popoldanska popoldanski Ppnzei informativna informativen Ppnzei oddaja oddaja Sozei 16.15 16.15 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 16.30 16.30 Kag Tema tema Sozei dneva dan Somer 17.00 17.00 Kag Studio studio Somei ob ob Dm 17.00 17.00 Kag 18.50 18.50 Kag Iz iz Dr sporedov spored Sommr 19.00 19.00 Kag Radijski radijski Ppnmeid dnevnik dnevnik Somei 19.30 19.30 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 19.45 19.45 Kag Lahko lahek Ppnzet noč noč Sozet , , , otroci otrok Sommi 20.00 20.00 Kag Slovenska slovenski Ppnzei zemlja zemlja Sozei v v Dm pesmi pesem Sozem in in Vp besedi beseda Sozem 21.05 21.05 Kag Radijska radijski Ppnzei igra igra Sozei Vinko Vinko Slmei Moederndorfer Möderndorfer Slmei : : : Pokrajina pokrajina Sozei 22.00 22.00 Kag Zrcalo zrcalo Sosei dneva dan Somer 22.20 22.20 Kag Iz iz Dr sporedov spored Sommr 22.30 22.30 Kag Informativna informativen Ppnzei oddaja oddaja Sozei v v Dm angleščini angleščina Sozem in in Vp nemščini nemščina Sozem 22.40 22.40 Kag Zborovska zborovski Ppnzei glasba glasba Sozei 23.05 23.05 Kag Adolf Adolf Slmei Robida Robida Slmei - - - Ob ob Dm 120. 120. Kav obletnici obletnica Sozem 23.15 23.15 Kag Za za Dt prijeten prijeten Ppnmetn konec konec Sometn dneva dan Somer

Pravi pravi Ppnmeid kostanj kostanj Somei ni biti Gp-ste-d prilagojen prilagojen Pdnmein na na Dt zmrzali zmrzal Sozmt , , , zato zato Vp mu on Zotmed--k zelo zelo Rsn škodujejo škodovati Ggvstm nizke nizek Ppnzmi jesenske jesenski Ppnzmi in in Vp spomladanske spomladanski Ppnzmi temperature temperatura Sozmi ter ter Vp žled žled Somei . . . Ogrožata ogrožati Ggnstd ga on Zotmet--k tudi tudi L moker moker Ppnmein sneg sneg Somei in in Vp veter veter Somei . . . Vsaka vsak Zc-zei nastala nastal Ppnzei poškodba poškodba Sozei je biti Gp-ste-n priložnost priložnost Sozei za za Dt vdor vdor Sometn glivnih gliven Ppnsmr obolenj obolenje Sosmr in in Vp drugih drug Kbzmmr škodljivcev škodljivec Sommr . . . Prenosu prenos Somed sadik sadika Sozmr kitajskega kitajski Ppnmer kostanja kostanj Somer in in Vp s z Do tem ta Zk-seo tudi tudi L bolezni bolezen Sozmr kostanjev kostanjev Psnmein rak rak Somei ( ( ( Cryphonectria Cryphonectria Slmei parasitica parasitica Slzei / / / Murr Murr Slmei . . . / / / Barr Barr Slmei ) ) ) je biti Gp-ste-n botrovalo botrovati Ggnd-es predvsem predvsem L zanimanje zanimanje Sosei za za Dt tuje tuj Ppnzmt , , , eksotične eksotičen Ppnzmt drevesne drevesen Ppnzmt vrste vrsta Sozmt . . . Gre iti Ggvste za za Dt grmovno grmoven Ppnzet obliko oblika Sozet azijskega azijski Ppnmer sorodnika sorodnik Somer domačega domač Ppnmer kostanja kostanj Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm več veliko Rsr stoletjih stoletje Sosmm postala postati Ggdd-ez odporna odporen Ppnzei na na Dt to ta Zk-zet bolezen bolezen Sozet . . .

O o Dm večkrat večkrat Rsn napovedanih napovedan Pdnzmm kadrovskih kadrovski Ppnzmm zamenjavah zamenjava Sozmm v v Dm upravi uprava Sozem SRD SRD Slzer tudi tudi L tokrat tokrat Rsn niso biti Gp-stm-d govorili govoriti Ggnd-mm , , , vse vse Rsn bolj bolj Rsn pa pa Vp kaže kazati Ggnste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n sedanji sedanji Ppnzed upravi uprava Sozed uspelo uspeti Ggdd-es zvoziti zvoziti Ggdn vsaj vsaj L do do Dr volitev volitev Sozmr . . . Predsednik predsednik Somei nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer Bojan Bojan Slmei Starman Starman Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd sicer sicer Rsn ne ne L more moči Ggnste trditi trditi Ggnn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz vse ves Zc-zmi poteze poteza Sozmi vodstva vodstvo Soser SRD SRD Slzer dobre dober Ppnzmi , , , da da Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n nemogoče nemogoče Rsn delati delati Ggnn , , , če če Vd je biti Gp-ste-n obstoj obstoj Somei uprave uprava Sozer ves ves Zc-met čas čas Sometn vprašljiv vprašljiv Ppnmein . . .

V v Dm sodni soden Ppnzem dvorani dvorana Sozem so biti Gp-stm-n razgrnili razgrniti Ggdd-mm obremenilno obremenilen Ppnset gradivo gradivo Soset , , , ki ki Vd ga on Zotser--k je biti Gp-ste-n skupaj skupaj Rsn za za Dt kar kar Rsn precejšen precejšen Ppnmetn tovornjaček tovornjaček Sometn . . . Zbrali zbrati Ggdd-mm so biti Gp-stm-n ga on Zotset--k med med Do preiskavo preiskava Sozeo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k opravili opraviti Ggdd-mm pred pred Do jugoslovanskim jugoslovanski Ppnseo vojaškim vojaški Ppnseo sodiščem sodišče Soseo in in Vp 29 29 Kag srbskimi srbski Ppnsmo okrožnimi okrožen Ppnsmo sodišči sodišče Sosmo . . . Tožilci tožilec Sommi bodo biti Gp-ptm-n sodnikom sodnik Sommd zavrteli zavrteti Ggdd-mm tudi tudi L posnetke posnetek Sommt letalskih letalski Ppnmmr napadov napad Sommr . . . Glavna glaven Ppnzei obravnava obravnava Sozei je biti Gp-ste-n javna javen Ppnzei , , , zanjo zame Zotzet--z so biti Gp-stm-n rezervirali rezervirati Ggvd-mm kar kar Rsn veliko velik Ppnzet sodno soden Ppnzet dvorano dvorana Sozet , , , vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n vanjo vame Zotzet--z smeli smeti Ggnd-mm le le L tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n dobili dobiti Ggdd-mm posebne poseben Ppnzmt dovolilnice dovolilnica Sozmt . . . Tako tako Rsn se se Zp------k jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n tam tam Rsn zbralo zbrati Ggdd-es kakšnih kakšen Zv-mmr 200 200 Kag . . . Do do Dr konca konec Somer tega ta Zk-mer procesa proces Somer beograjsko beograjski Ppnsei okrožno okrožen Ppnsei sodišče sodišče Sosei ne ne L bo biti Gp-pte-n opravljalo opravljati Ggnd-es nobenih noben Zl-mmr drugih drug Kbzmmr narokov narok Sommr . . . Proces proces Sometn menda menda L spremljajo spremljati Ggnstm domači domač Ppnmmi in in Vp tuji tuj Ppnmmi novinarji novinar Sommi , , , po po Dm sodnih soden Ppnmmm prostorih prostor Sommm pa pa Vp se se Zp------k sprehajajo sprehajati Ggnstm tudi tudi L nekateri nekateri Zn-mmi pomembni pomemben Ppnmmi beograjski beograjski Ppnmmi socialisti socialist Sommi , , , da da Vd pravočasno pravočasno Rsn poskrbijo poskrbeti Ggdstm za za Dt vse ves Zc-zmt podrobnosti podrobnost Sozmt . . .

Jugoslovanski jugoslovanski Ppnmeid predsednik predsednik Somei Slobodan Slobodan Slmei Milošević Milošević Slmei pa pa Vp se se Zp------k jutri jutri Rsn odpravlja odpravljati Ggnste v v Dt črnogorske črnogorski Ppnmmt Derane Derani Slmmt na na Dt predvolilno predvolilen Ppnset zborovanje zborovanje Soset njemu on Zotmed nadvse nadvse Rsn vdane vdan Ppnzer črnogorske črnogorski Ppnzer Socialistične socialističen Ppnzer narodne naroden Ppnzer stranke stranka Sozer zveznega zvezen Ppnmer premiera premier Somer Momirja Momir Slmer Bulatovića Bulatović Slmer . . .

V v Dm preteklih pretekel Ppnsmm treh trije Kbgsmm letih leto Sosmm so biti Gp-stm-n v v Dm Heliosu Helios Slmem iz iz Dr svojega svoj Zp-mer ekološkega ekološki Ppnmer sklada sklad Somer , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem zbirajo zbirati Ggnstm po po Dt 50 50 Kag tolarjev tolar Sommr od od Dr vsakega vsak Zc-mer prodanega prodan Pdnmer litra liter Somer okolju okolje Sosed prijaznih prijazen Ppnmmr premazov premaz Sommr , , , v v Dm sodelovanju sodelovanje Sosem z z Do jamarji jamar Sommo očistili očistiti Ggdd-mm že že L dvanajst dvanajst Kbg-mt kraških kraški Ppnzmr jam jama Sozmr in in Vp prenovili prenoviti Ggdd-mm tri trije Kbgmmt krajevne krajeven Ppnmmt vodnjake vodnjak Sommt . . . To ta Zk-zet jesen jesen Sozet bodo biti Gp-ptm-n prenovili prenoviti Ggdd-mm še še L vodnjake vodnjak Sommt v v Dm Pivki Pivka Slzem , , , Benediktu Benedikt Slmem in in Vp Cerknici Cerknica Slzem . . . Vse ves Zc-zmi jame jama Sozmi , , , z z Do izjemo izjema Sozeo v v Dm moravški moravški Ppnzem občini občina Sozem , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k jamarji jamar Sommi ponovno ponovno Rsn očistili očistiti Ggdd-mm , , , so biti Gp-stm-n ostale ostati Ggdd-mz nedotaknjene nedotaknjen Ppnzmi in in Vp krajem kraj Sommd v v Dt ponos ponos Sometn , , , je biti Gp-ste-n še še L povedala povedati Ggdd-ez Irena Irena Slzei Kocjan Kocjan Slzei in in Vp dodala dodati Ggdd-ez , , , da da Vd so biti Gp-stm-n njihove njihov Zstzmtm akcije akcija Sozmt sprejeli sprejeti Ggdd-mm prisrčno prisrčno Rsn in in Vp toplo toplo Rsn , , , saj saj Vp jim on Zotmmd--k povsod povsod Rsn priskočijo priskočiti Ggdstm na na Dt pomoč pomoč Sozet predstavniki predstavnik Sommi lokalnih lokalen Ppnzmr skupnosti skupnost Sozmr in in Vp domačini domačin Sommi . . . Njihovi njihov Zstzdim akciji akcija Sozdi sta biti Gp-std-n prepleteni prepleten Pdnzdi tudi tudi L z z Do ljubiteljskim ljubiteljski Ppnmeo delom delo Soseo . . .

Debevec Debevec Slmei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em enak enak Zn-met izkupiček izkupiček Sometn kot kot Vd tekmovalec tekmovalec Somei iz iz Dr Bosne Bosna Slzer in in Vp Hercegovine Hercegovina Slzer , , , a a Vp slabšo slab Pppzet zadnjo zadnji Ppnzet serijo serija Sozet

Poškodujejo poškodovati Ggdstm se se Zp------k lahko lahko Rsn tudi tudi L sekretarji sekretar Sommi . . . Leopold Leopold Slmei Kalin Kalin Slmei z z Dr Rokometne rokometen Ppnzer zveze zveza Sozer Slovenije Slovenija Slzer ( ( ( RZS RZS Slzei ) ) ) si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n med med Do rekreativnim rekreativen Ppnseo igranjem igranje Soseo košarke košarka Sozer poškodoval poškodovati Ggdd-em mišico mišica Sozet na na Dm desni desni Ppnzem nogi noga Sozem . . . Ne ne L gre iti Ggvste za za Dt nič nič Zl-set hujšega hud Pppser , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n nekdanji nekdanji Ppnmeid sijajni sijajen Ppnmeid organizator organizator Somei igre igra Sozer obnovil obnoviti Ggdd-em staro star Ppnzet poškodbo poškodba Sozet iz iz Dr aktivnih aktiven Ppnmmr dni dan Sommr in in Vp vse ves Zc-sei bo biti Gp-pte-n hitro hitro Rsn mimo mimo Rsn . . .

STRELJANJE streljanje Sosei : : : predtekmovanje predtekmovanje Sosei : : : pištola pištola Sozei , , , prosta prost Ppnzei izbira izbira Sozei - - - ( ( ( 0.00 0.00 Kag ) ) ) , , , dvojni dvojen Kbdmeid trap trap Somei - - - Ž ž O ( ( ( 1.00 1.00 Kag ) ) )

" " " Priprave priprava Sozmi na na Dt rally rally Sometn so biti Gp-stm-n v v Dm sklepnem sklepen Ppnmem delu del Somem . . . Pridobili pridobiti Ggdd-mm smo biti Gp-spm-n vsa ves Zc-smt soglasja soglasje Sosmt za za Dt ceste cesta Sozmt in in Vp celotno celoten Ppnzet prireditev prireditev Sozet . . . Zdaj zdaj Rsn imamo imeti Ggnspm-n največ veliko Rss dela delo Soser z z Do organizacijo organizacija Sozeo treninga trening Somer za za Dt voznike voznik Sommt , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n danes danes Rsn in in Vp jutri jutri Rsn . . . Letošnji letošnji Ppnmeid rally rally Somei je biti Gp-ste-n daljši dolg Pppmeid od od Dr lanskega lanski Ppnmer . . . Vem vedeti Ggnspe , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n dirka dirka Sozei za za Dt voznike voznik Sommt naporna naporen Ppnzei , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n rally rally Somei težak težek Ppnmein in in Vp selektiven selektiven Ppnmein . . . Nekaj nekaj Rsn hitrostnih hitrosten Ppnzmr preizkušenj preizkušnja Sozmr bo biti Gp-pte-n takšnih takšen Zk-zmr kot kot Vd lani lani Rsn , , , dve dva Kbgzdi pa pa Vp bosta biti Gp-ptd-n popolnoma popolnoma Rsn novi nov Ppnzdi , , , " " " je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em direktor direktor Somei rallyja rally Somer Dušan Dušan Slmei Puc Puc Slmei . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n velenjski velenjski Ppnmeid rally rally Somei edini edini Ppnmeid povsem povsem Rsn na na Dm slovenskih slovenski Ppnsmm tleh tla Sosmm in in Vp je biti Gp-ste-n vselej vselej Rsn veljal veljati Ggnd-em za za Dt precej precej Rsn dobro dobro Rsn organiziranega organiziran Pdnmet , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n na na Dt račun račun Sometn organizatorjev organizator Sommr tokrat tokrat Rsn letelo leteti Ggnd-es kar kar Rsn precej precej Rsn pripomb pripomba Sozmr . . . " " " Načrt načrt Somei rallyja rally Somer smo biti Gp-spm-n dobili dobiti Ggdd-mm šele šele L danes danes Rsn , , , tako tako Rsn bo biti Gp-pte-n časa čas Somer za za Dt pripravo priprava Sozet izjemno izjemno Rsn malo malo Rsn , , , težave težava Sozmt pa pa Vp bomo biti Gp-ppm-n imeli imeti Ggnd-mm tudi tudi L z z Do nabavo nabava Sozeo ustreznih ustrezen Ppnmmr rezervnih rezerven Ppnmmr delov del Sommr . . . Za za Dt nameček nameček Sometn doslej doslej Rsn nismo biti Gp-spm-d smeli smeti Ggnd-mm trenirati trenirati Ggnn , , , pa pa Vp tudi tudi L v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset bodo biti Gp-ptm-n treningi trening Sommi omejeni omejen Pdnmmi in in Vp bodo biti Gp-ptm-n potekali potekati Ggnd-mm le le L ob ob Dm spremstvu spremstvo Sosem organizatorjev organizator Sommr . . . To ta Zk-sei seveda seveda L ni biti Gp-ste-d pravi pravi Ppnmeid trening trening Somei , , , saj saj Vp v v Dm koloni kolona Sozem ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn kakovostno kakovostno Rsn popisati popisati Ggdn proge proga Sozer in in Vp opaziti opaziti Ggdn vseh ves Zc-zmr pasti past Sozmr , , , " " " je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em kritičen kritičen Ppnmein Metod Metod Slmei Kurent Kurent Slmei , , , sovoznik sovoznik Somei Andreja Andrej Slmer Jereba Jereb Slmer , , , ki ki Vd se se Zp------k bori boriti Ggnste za za Dt naslov naslov Sometn državnega državen Ppnmer prvaka prvak Somer in in Vp je biti Gp-ste-n organizatorje organizator Sommt spomnil spomniti Ggdd-em tudi tudi L na na Dt lanskoletne lanskoleten Ppnzmt težave težava Sozmt s z Do časomerilci časomerilec Sommo , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms časovna časoven Ppnsmi odstopanja odstopanje Sosmi tudi tudi L za za Dt nekaj nekaj Rsn minut minuta Sozmr . . .

Z z Do ljudskim ljudski Ppnmeo rekom rek Someo , , , ki ki Vd smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k uporabili uporabiti Ggdd-mm za za Dt naslov naslov Sometn in in Vp ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g izviral izvirati Ggnd-em iz iz Dr Krope Kropa Slzer , , , je biti Gp-ste-n zadeto zadet Pdnsei bistvo bistvo Sosei dvodnevnih dvodneven Ppnmmr pogovorov pogovor Sommr v v Dm okviru okvir Somem drugega drug Kbzmer letošnjega letošnji Ppnmer Muzeoforuma Muzeoforum Slmer , , , redne reden Ppnzer učne učen Ppnzer delavnice delavnica Sozer Slovenskega slovenski Ppnser muzejskega muzejski Ppnser društva društvo Soser . . . Dva dva Kbgmdt dni dan Somdt so biti Gp-stm-n razpravljali razpravljati Ggnd-mm o o Dm domačih domač Ppnzmm in in Vp tujih tuj Ppnzmm izkušnjah izkušnja Sozmm z z Do odraslimi odrasel Ppnmmo obiskovalci obiskovalec Sommo v v Dm muzejih muzej Sommm , , , predvsem predvsem L z z Dr vidika vidik Somer nenehnega nenehen Ppnser pridobivanja pridobivanje Soser znanja znanje Soser in in Vp aktivne aktiven Ppnzer posameznikove posameznikov Psnzer vloge vloga Sozer v v Dm ves ves Zc-met čas čas Sometn učečih učeč Ppnzmm se se Zp------k družbah družba Sozmm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n imperativ imperativ Somei že že L danes danes Rsn , , , še še L bolj bolj Rsn pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset . . .

Nesreča nesreča Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodila zgoditi Ggdd-ez v v Dm križišču križišče Sosem trzinske trzinski Ppnzer obvoznice obvoznica Sozer , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n voznik voznik Somei osebnega oseben Ppnmer avtomobila avtomobil Somer opel opel Somei vectra vectra Sozei iz iz Dr Murske murski Ppnzer Sobote Sobota Slzer nenadoma nenadoma Rsn trčil trčiti Ggdd-em v v Dt kolono kolona Sozet vozil vozilo Sosmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n na na Dm križišču križišče Sosem stala stati Ggnd-ms na na Dm nasprotnem nasproten Ppnmem , , , levem levi Ppnmem voznem vozen Ppnmem pasu pas Somem . . . Očitno očitno Rsn utrujeni utrujen Pdnmeid Sobočan Sobočan Slmei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n takoj takoj Rsn po po Dm nesreči nesreča Sozem povedal povedati Ggdd-em , , , zaspal zaspati Ggdd-em za za Do volanom volan Someo , , , pri pri Dm tem ta Zk-sem pa pa Vp je biti Gp-ste-n izgubil izgubiti Ggdd-em oblast oblast Sozet nad nad Do vozilom vozilo Soseo . . . Začelo začeti Ggdd-es ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n zanašati zanašati Ggnn levo levo Rsn in in Vp najprej najprej Rsn je biti Gp-ste-n podrl podreti Ggdd-em znak znak Sometn ob ob Dm semaforju semafor Somem , , , nato nato Rsn je biti Gp-ste-n trčil trčiti Ggdd-em v v Dt nasproti nasproti Rsn stoječi stoječ Ppnmetd avtomobil avtomobil Sometn , , , od od Dr koder koder Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n odbilo odbiti Ggdd-es nazaj nazaj Rsn na na Dt cesto cesta Sozet , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n spet spet Rsn trčil trčiti Ggdd-em v v Dt druga drug Kbzsmt vozila vozilo Sosmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n prav prav L tako tako Rsn stala stati Ggnd-ms na na Dm levem levi Ppnmem voznem vozen Ppnmem pasu pas Somem . . . Avto avto Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n končno končno Rsn ustavil ustaviti Ggdd-em na na Dm mejniku mejnik Somem sredi sredi Dr ceste cesta Sozer . . . Druga drug Kbzsmi avtomobili avtomobil Sommi , , , udeleženi udeležen Pdnmmi v v Dm nesreči nesreča Sozem , , , so biti Gp-stm-n pri pri Dm tem ta Zk-sem zadevali zadevati Ggnd-mm eden eden Kbzmei v v Dt drugega drug Kbzmet , , , eden eden Kbzmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dt kolono kolona Sozet priletel prileteti Ggdd-em še še L od od Dr zadaj zadaj Rsn . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp se se Zp------k avtomobilska avtomobilski Ppnzei drama drama Sozei tu tu Rsn še še L ni biti Gp-ste-d končala končati Ggdd-ez . . . Preden preden Vd so biti Gp-stm-n policisti policist Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n takoj takoj Rsn prišli priti Ggdd-mm na na Dt kraj kraj Sometn nesreče nesreča Sozer , , , v v Dm vsej ves Zc-zem zmedi zmeda Sozem ugotovili ugotoviti Ggdd-mm , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn potekalo potekati Ggnd-es in in Vp kdo kdo Zv-mei je biti Gp-ste-n zadel zadeti Ggdd-em koga kdo Zv-met , , , je biti Gp-ste-n na na Dm obvoznici obvoznica Sozem nastala nastati Ggdd-ez dolga dolg Ppnzei kolona kolona Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n ob ob Dm vsakem vsak Zc-mem firbcu firbec Somem samo samo L še še L podaljševala podaljševati Ggnd-ez . . .

Modra moder Ppnzei knjiga knjiga Sozei o o Dm razvoju razvoj Somem informacijske informacijski Ppnzer družbe družba Sozer v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem seveda seveda L predstavlja predstavljati Ggnste enega en Kbzmet ključnih ključen Ppnmmr dokumentov dokument Sommr , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n slovenska slovenski Ppnzei stroka stroka Sozei s z Dr tega ta Zk-ser področja področje Soser doslej doslej Rsn pripravila pripraviti Ggdd-ez za za Dt ozaveščanje ozaveščanje Soset vseh ves Zc-zmr državljank državljanka Sozmr in in Vp državljanov državljan Sommr , , , gospodarstva gospodarstvo Soser , , , znanosti znanost Sozer ter ter Vp drugih drug Kbzzmr inštitucij inštitucija Sozmr , , , še še L posebno posebno Rsn države država Sozer . . . Kot kot Vd taka tak Zk-zei zanesljivo zanesljivo Rsn predstavlja predstavljati Ggnste tudi tudi L za za Dt zdaj zdaj Rsn najbolj najbolj Rsn celovit celovit Ppnmetn dokument dokument Sometn s z Dr tega ta Zk-ser področja področje Soser in in Vp daje dajati Ggnste osnovo osnova Sozet za za Dt sprejemanje sprejemanje Soset strateških strateški Ppnzmr , , , v v Dm precejšnji precejšnji Ppnzem meri mera Sozem pa pa Vp tudi tudi L konkretnih konkreten Ppnzmr odločitev odločitev Sozmr na na Dm poti pot Sozem v v Dt informacijsko informacijski Ppnzet družbo družba Sozet . . . Dokument dokument Somei dobro dobro Rsn povzema povzemati Ggnste spoznanja spoznanje Sosmt in in Vp prizadevanja prizadevanje Sosmt Evrope Evropa Slzer na na Dm poti pot Sozem v v Dt industrijsko industrijski Ppnzet družbo družba Sozet od od Dr Bangemannovega Bangemannov Psnser poročila poročilo Soser do do Dr bonske bonski Ppnzer deklaracije deklaracija Sozer kot kot Vd tudi tudi L najnovejše nov Ppsmmt zaključke zaključek Sommt Evropske evropski Ppnzer unije unija Sozer o o Dm informacijski informacijski Ppnzem Evropi Evropa Slzem . . . Seveda seveda L pa pa Vp ni biti Gp-ste-d edini edini Ppnmeid dokument dokument Somei , , , tudi tudi L glede glede Dr njegovih njegov Zstzmrem rešitev rešitev Sozmr ni biti Gp-ste-d povsem povsem Rsn enotnega enoten Ppnmer konsenza konsenz Somer , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei razumljivo razumljiv Ppnsei , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n informacijska informacijski Ppnzei družba družba Sozei nekaj nekaj Zn-sei , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k razvija razvijati Ggnste , , , kar kar Zz-sei ni biti Gp-ste-d utopija utopija Sozei niti niti L prihodnost prihodnost Sozei , , , pač pač L pa pa Vp izjemno izjemno Rsn dinamična dinamičen Ppnzei realnost realnost Sozei . . . V v Dm LDS LDS Slzem poznamo poznati Ggnspm in in Vp sprejemamo sprejemati Ggnspm ključne ključen Ppnzmt ugotovitve ugotovitev Sozmt in in Vp smeri smer Sozmt razvoja razvoj Somer , , , kot kot Vd izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr Modre moder Ppnzer knjige knjiga Sozer , , , in in Vp jo on Zotzet--k imamo imeti Ggnspm-n za za Dt pomembnejši pomemben Pppmetd vir vir Sometn za za Dt pripravo priprava Sozet bodočih bodoč Ppnzmr vladnih vladen Ppnzmr odločitev odločitev Sozmr . . .

British British Slmei Sky Sky Slmei Broadcasting Broadcasting Slmei Group Group Slmei , , , drugi drug Kbzmeid največji velik Ppsmeid evropski evropski Ppnmeid ponudnik ponudnik Somei plačljivega plačljiv Ppnmer televizijskega televizijski Ppnmer programa program Somer , , , v v Dm povezavi povezava Sozem z z Do British British Slmeo Telecomom Telecom Slmeo načrtuje načrtovati Ggnste skupen skupen Ppnmetn podvig podvig Sometn , , , katerega kateri Zv-mer rezultat rezultat Somei naj naj L bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez distribucija distribucija Sozei TV tv Sozei kanalov kanal Sommr družbe družba Sozer British British Slmei Sky Sky Slmei Broadcasting Broadcasting Slmei preko preko Dr novih nov Ppnzmr telefonskih telefonski Ppnzmr linij linija Sozmr največjega velik Ppsser telefonskega telefonski Ppnser podjetja podjetje Soser v v Dm britaniji Britanija Slzem , , , družbe družba Sozer British British Slmei Telecom Telecom Slmei . . . Naročnikom naročnik Sommd programa program Somer družbe družba Sozer British British Slmei Sky Sky Slmei Broadcasting Broadcasting Slmei naj naj L bi biti Gp-g po po Dm dogovoru dogovor Somem , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g ga on Zotmet--k sprejeli sprejeti Ggdd-mm naslednji naslednji Ppnmetd mesec mesec Sometn , , , omogočili omogočiti Ggdd-mm nakupovanje nakupovanje Soset , , , bančne bančen Ppnmmt posle posel Sommt in in Vp pošiljanje pošiljanje Soset elektronske elektronski Ppnzer pošte pošta Sozer preko preko Dr BT BT Np - - - jevih jev Np digitalnih digitalen Ppnzmr naročniških naročniški Ppnzmr linij linija Sozmr ( ( ( DSL DSL Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd zagotavljajo zagotavljati Ggnstm večje velik Pppzmt hitrosti hitrost Sozmt prenosa prenos Somer podatkov podatek Sommr preko preko Dr bakrenih bakren Ppnzmr telefonskih telefonski Ppnzmr linij linija Sozmr . . . British British Slmei Telecom Telecom Slmei pa pa Vp bi biti Gp-g pridobil pridobiti Ggdd-em pravico pravica Sozet do do Dr dostopa dostop Somer do do Dr različnih različen Ppnmmr servisov servis Sommr , , , med med Do drugim drug Kbzseo tudi tudi L do do Dr servisa servis Somer Open Open Slmei Interactive Interactive Slmei TV tv Sozei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k zagotavlja zagotavljati Ggnste družba družba Sozei British British Slmei Sky Sky Slmei Broadcasting Broadcasting Slmei , , , s z Do čimer kar Zz-seo naj naj L bi biti Gp-g privabil privabiti Ggdd-em nove nov Ppnzmt stranke stranka Sozmt . . . British British Slmei Telecom Telecom Slmei o o Dm takšni takšen Zk-zem potezi poteza Sozem razmišlja razmišljati Ggnste zaradi zaradi Dr vse vse Rsn večje velik Pppzer konkurence konkurenca Sozer na na Dm področju področje Sosem ponudbe ponudba Sozer internetnega interneten Ppnmer dostopa dostop Somer . . . Z z Do njo on Zotzeo bi biti Gp-g pridobil pridobiti Ggdd-em dostop dostop Sometn do do Dr približno približno Rsn 3,4 3,4 Kag milijona milijon Somer gospodinjstev gospodinjstvo Sosmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n naročniki naročnik Sommi servisov servis Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k zagotavlja zagotavljati Ggnste satelitski satelitski Ppnmeid sistem sistem Somei SkyDigital SkyDigital Slmei družbe družba Sozer British British Slmei Sky Sky Slmei Broadcasting Broadcasting Slmei . . . Njim on Zotmmd naj naj L bi biti Gp-g omogočili omogočiti Ggdd-mm tudi tudi L sprotno sproten Ppnset spremljanje spremljanje Soset porabe poraba Sozer energije energija Sozer ( ( ( npr. npr. O plina plin Somer in in Vp elektrike elektrika Sozer ) ) ) ter ter Vp plačevanje plačevanje Soset teh ta Zk-zmr uslug usluga Sozmr . . .

Se se Zp------k ukvarjate ukvarjati Ggnsdm s z Do kakšnim kakšen Zv-meo radikalnim radikalen Ppnmeo in in Vp ekstremnim ekstremen Ppnmeo hobijem hobi Someo ? ? ? Na na Dt primer primer Sometn hojo hoja Sozeo po po Dm žerjavici žerjavica Sozem , , , smučanjem smučanje Soseo z z Dr Everesta Everest Slmer , , , lovljenjem lovljenje Soseo klopotač klopotača Sozmr Če če Vd potrebujete potrebovati Ggnsdm najmanj najmanj Rsn liter liter Sometn adrenalina adrenalin Somer na na Dt dan dan Sometn , , , potem potem Rsn je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei prava pravi Ppnzei stran stran Sozei za za Dt vas ti Zod-mt . . . Tu tu Rsn je biti Gp-ste-n opisanih opisan Pdnmmr nekaj nekaj Rsn res res Rsn zanimivih zanimiv Ppnmmr hobijev hobi Sommr . . . Prirejanje prirejanje Sosei avtomobilov avtomobil Sommr in in Vp hitrostna hitrosten Ppnsmi tekmovanja tekmovanje Sosmi z z Do njimi on Zotmmo , , , zbiranje zbiranje Sosei topov top Sommr in in Vp vzreja vzreja Sozei zelenih zelen Ppnzmr mamb mamba Sozmr je biti Gp-ste-n samo samo L nekaj nekaj Rsn takšnih takšen Zk-mmr hobijev hobi Sommr . . . Verjetno verjetno Rsn najbolj najbolj Rsn originalen originalen Ppnmein hobi hobi Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n predelava predelava Sozei palic palica Sozmr za za Dt golf golf Sometn v v Dt turbo turbo Somei palice palica Sozmt z z Do vdelanim vdelan Pdnmeo eksplozivnim eksploziven Ppnmeo nabojem naboj Someo . . . Česa kaj Zv-ser vse ves Zc-sei si se Zp---d--k ljudje človek Sommi ne ne L izmislijo izmisliti Ggdstm , , , da da Vd bi biti Gp-g dosegli doseči Ggdd-mm neki neki Zn-met cilj cilj Sometn . . .

Posavje Posavje Slset je biti Gp-ste-n zajela zajeti Ggdd-ez nevihta nevihta Sozei s z Do točo toča Sozeo nekaj nekaj Rsn pred pred Do 11. 11. Kav uro ura Sozeo . . . Naselje naselje Soset Kalce Kalce Slzmi - - - Naklo Naklo Slsei z z Do okolico okolica Sozeo je biti Gp-ste-n klestila klestiti Ggnd-ez kot kot Vd lešnik lešnik Somei debela debel Ppnzei toča toča Sozei . . . Pri pri Dm odcepu odcep Somem za za Dt Kostanjevico Kostanjevica Slzet je biti Gp-ste-n padlo pasti Ggvd-es na na Dt dolenjko dolenjka Sozet drevo drevo Sosei , , , v v Dm Prekopi Prekopa Slzem je biti Gp-ste-n veter veter Somei razkril razkriti Ggdd-em kozolec kozolec Sometn in in Vp zanesel zanesti Ggdd-em kritino kritina Sozet na na Dt avto avto Sometn . . . V v Dm Čateških čateški Ppnzmm Toplicah toplica Sozmm je biti Gp-ste-n odlomljena odlomljen Pdnzei veja veja Sozei poškodovala poškodovati Ggdd-ez tri trije Kbgmmt osebne oseben Ppnmmt avte avt Sommt . . . Drugod drugod Rsn v v Dm Posavju Posavje Slsem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez toča toča Sozei bolj bolj Rsn drobna droben Ppnzei in in Vp ni biti Gp-ste-d povzročila povzročiti Ggdd-ez večje velik Pppzer škode škoda Sozer . . . Zaradi zaradi Dr neurja neurje Soser je biti Gp-ste-n prišlo priti Ggdd-es do do Dr več veliko Rsr krajših kratek Pppzmr prekinitev prekinitev Sozmr telefonskih telefonski Ppnzmr linij linija Sozmr Krško Krško Slsei - - - Ljubljana Ljubljana Slzei . . . Napake napaka Sozmt so biti Gp-stm-n sproti sproti Rsn popravljali popravljati Ggnd-mm . . . Zaradi zaradi Dr okvar okvara Sozmr daljnovodov daljnovod Sommr sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm nekaj nekaj Rsn časa čas Somer brez brez Dr elektrike elektrika Sozer tudi tudi L Ribnica Ribnica Slzei in in Vp Kočevje Kočevje Slsei . . . Strela strela Sozei je biti Gp-ste-n zanetila zanetiti Ggdd-ez tudi tudi L ostrešje ostrešje Soset stanovanjske stanovanjski Ppnzer hišo hiša Sozer v v Dm Zgornji zgornji Ppnzem Kapli Kapla Slzem . . . R. R. O K. K. O

Tako tako Rsn sta biti Gp-std-n se se Zp------k v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn nekaj nekaj Rsn po po Dm deveti deveti Kbvzem uri ura Sozem zvečer zvečer Rsn v v Dm naselju naselje Sosem Meža Meža Slzei z z Do mopedi moped Sommo zaletela zaleteti Ggdd-dm 14 14 Kag - - - letni leten Ppnmeid Peter Peter Slmei in in Vp 13 13 Kag - - - letni leten Ppnmeid Simon Simon Slmei , , , oba oba Zc-mdi iz iz Dr Dravograda Dravograd Slmer . . . V v Dm nesreči nesreča Sozem se se Zp------k je biti Gp-ste-n starejši star Pppmeid huje hudo Rsr , , , mlajši mlad Pppmeid fantič fantič Somei pa pa Vp laže lahko Rsr ranil raniti Ggdd-em . . . Oba oba Zc-mdt so biti Gp-stm-n odpeljali odpeljati Ggdd-mm v v Dt bolnišnico bolnišnica Sozet . . . Naj naj L k k Dd temu ta Zk-sed dodamo dodati Ggdspm , , , da da Vd po po Dm novem nov Ppnmem zakonu zakon Somem varnosti varnost Sozer cestnega cesten Ppnmer prometa promet Somer otroci otrok Sommi do do Dr štirinajstih štirinajst Kbg-mr let leto Sosmr sploh sploh L ne ne L smejo smeti Ggnstm voziti voziti Ggnn mopeda moped Somer , , , ko ko Vd pa pa Vp to ta Zk-zet starost starost Sozet dopolnijo dopolniti Ggdstm , , , pa pa Vp morajo morati Ggnstm , , , če če Vd hočejo hoteti Ggnstm-n brenčati brenčati Ggnn naokrog naokrog Rsn , , , na na Dt prvi prvi Kbvmet , , , najmanjši majhen Ppsmetd » » » šoferski šoferski Ppnmetd izpit izpit Sometn « « « v v Dm življenju življenje Sosem . . . Šele šele L potem potem Rsn , , , če če Vd ga on Zotmet--k seveda seveda L naredijo narediti Ggdstm in in Vp dobijo dobiti Ggdstm potrdilo potrdilo Soset o o Dm znanju znanje Sosem cestnoprometnih cestnoprometen Ppnmmr predpisov predpis Sommr , , , naj naj L bi biti Gp-g prvič prvič Rsn sedli sesti Ggdd-mm na na Dt moped moped Sometn . . .

Zadevo zadeva Sozet , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k je on Zotzer--k lotili lotiti Ggdd-mm , , , ste biti Gp-sdm-n odlično odlično Rsn izpeljali izpeljati Ggdd-mm in in Vp vprašanje vprašanje Sosei je biti Gp-ste-n , , , ali ali Rsn bi biti Gp-g jo on Zotzet--k kdo kdo Zv-mei lahko lahko Rsn bolje dobro Rsr . . . Nikar nikar L pa pa Vp zdaj zdaj Rsn tako tako Rsn očitno očitno Rsn ne ne L pričakujte pričakovati Ggnvdm , , , da da Vd vas ti Zod-mt bodo biti Gp-ptm-n kar kar Rsn naprej naprej Rsn hvalili hvaliti Ggnd-mm . . . Namesto namesto Dr tega ta Zk-ser se se Zp------k vas ti Zod-mr bodo biti Gp-ptm-n začeli začeti Ggdd-mm izogibati izogibati Ggnn , , , saj saj Vp postajate postajati Ggnsdm prav prav L zoprni zoprn Ppnmmi . . . Zdravje zdravje Sosei ; ; ; manjše majhen Pppzmi želodčne želodčen Ppnzmi težave težava Sozmi . . .

Posneli posneti Ggdd-mm ste biti Gp-sdm-n šopek šopek Sometn uspešnih uspešen Ppnmmr duetov duet Sommr , , , a a Vp pogrešam pogrešati Ggnspe sodelovanje sodelovanje Soset z z Do Magnificom Magnifico Slmeo . . . Kako kako Rsn je biti Gp-ste-n s z Do tem ta Zk-seo ? ? ?

" " " KOT kot Vd KAŽE kazati Ggnste , , , SE se Zp------k VARAMO varati Ggnspm VSEVPREK vsevprek Rsn . . . TAKOJ takoj Rsn KO ko Vd SE se Zp------k PAČ pač L PONUDI ponuditi Ggdste PRILOŽNOST priložnost Sozei . . . " " "

Poleg poleg Dr rasne rasen Ppnzer problematike problematika Sozer film film Somei obravnava obravnavati Ggnste še še L eno en Kbzzet pomembno pomemben Ppnzet temo tema Sozet : : : kako kako Rsn narediti narediti Ggdn vtis vtis Sometn na na Dt partnerjeve partnerjev Psnmmt starše starš Sommt , , , ko ko Vd jih on Zotmmt--k prvič prvič Rsn spoznaš spoznati Ggvsde . . . " " " Vsak vsak Zc-mei človek človek Somei mora morati Ggnste prej prej Rsn ali ali Vp slej slej Rsn spoznati spoznati Ggvn bližnje bližnji Ppnmmt sorodnike sorodnik Sommt svojega svoj Zp-mer partnerja partner Somer in in Vp vsaki vsak Zc-mmi starši starš Sommi morajo morati Ggnstm prej prej Rsn ali ali Vp slej slej Rsn spoznati spoznati Ggvn otrokovega otrokov Psnmet spremljevalca spremljevalec Sometd , , , " " " pravi praviti Ggvste Kutcher Kutcher Slmei , , , ki ki Vd prijateljuje prijateljevati Ggnste s z Do starejšo star Pppzeo kolegico kolegica Sozeo Demi Demi Slzer Moore Moore Slzer . . . Sam sam Ppnmein z z Do osvajanjem osvajanje Soseo morebitnih morebiten Ppnzmr tašč tašča Sozmr in in Vp tastov tast Sommr ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em velikih velik Ppnzmr težav težava Sozmr . . . " " " Skrivnost skrivnost Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd če če Vd imaš imeti Ggnsde-n nekoga nekdo Zn-met resnično resnično Rsn rad rad Rsn , , , se se Zp------k ti ti Zod-ed--k ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn truditi truditi Ggnn , , , da da Vd bi biti Gp-g očaral očarati Ggdd-em njegove njegov Zstmmtem starše starš Sommt , , , saj saj Vp njih on Zotmmt zanima zanimati Ggnste samo samo L to ta Zk-sei , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n njihov njihov Zstmeim otrok otrok Somei resnično resnično Rsn ljubljen ljubljen Pdnmein . . . " " "

" " " V v Dm tistih tisti Zk-mmm časih čas Sommm glasbeniki glasbenik Sommi nismo biti Gp-spm-d bili biti Gp-d-mm tako tako Rsn razvajeni razvajen Pdnmmi . . . Vse ves Zc-set smo biti Gp-spm-n prinesli prinesti Ggdd-mm s z Do seboj se Zp---o in in Vp gostili gostiti Ggnd-mm organizatorje organizator Sommt ter ter Vp kolege kolega Sommt . . . " " "

Morda morda L bi biti Gp-g to ta Zk-set lahko lahko Rsn trdili trditi Ggnd-mm po po Dm prvih prvi Kbvmmm šestih šest Kbg-mm mesecih mesec Sommm , , , zdaj zdaj Rsn ko ko Vd smo biti Gp-spm-n na na Dm malih mali Ppnmmm zaslonih zaslon Sommm že že L tretje tretji Kbvset leto leto Soset , , , pa pa Vp zagotovo zagotovo Rsn ne ne L . . . Oddaje oddaja Sozmi , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k nihče nihče Zl-mei ne ne L prepira prepirati Ggnste ( ( ( npr. npr. O o o Dm raku rak Somem ) ) ) , , , imajo imeti Ggnstm-n namreč namreč Vp enako enak Zn-zet gledanost gledanost Sozet kot kot Vd oddaje oddaja Sozmi , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm se se Zp------k hudo hudo Rsn sprejo spreti Ggdstm . . . Menim meniti Ggvspe , , , da da Vd ljudje človek Sommi gledajo gledati Ggnstm Trenja trenje Sosmt zato zato Rsn , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n zanimiva zanimiv Ppnsmi in in Vp drugače drugače Rsn predstavljajo predstavljati Ggnstm obravnavane obravnavan Pdnzmt teme tema Sozmt . . . Ko ko Vd kako kak Zv-zet ekonomsko ekonomski Ppnzet temo tema Sozet obravnavajo obravnavati Ggnstm drugje drugje Rsn , , , je biti Gp-ste-n gledanost gledanost Sozei nizka nizek Ppnzei , , , pri pri Dm Trenjih trenje Sosmm pa pa Vp je biti Gp-ste-n velika velik Ppnzei . . . Z z Do drugačnim drugačen Ppnmeo pristopom pristop Someo povemo povedati Ggdspm ljudem človek Sommd isto isti Zn-set , , , kar kar Zz-set bi biti Gp-g prebrali prebrati Ggdd-mm v v Dm strokovnem strokoven Ppnmem časopisu časopis Somem . . .

2 2 Kag : : : Russell Russell Slmei je biti Gp-ste-n sina sin Sometd odpeljal odpeljati Ggdd-em na na Dt sprehod sprehod Sometn in in Vp ga on Zotmer--k sploh sploh L ni biti Gp-ste-d spustil spustiti Ggdd-em iz iz Dr naročja naročje Soser . . .

Po po Dm filmu film Somem bo biti Gp-pte-n na na Dm sporedu spored Somem še še L Podoba podoba Sozei neke nek Zn-zer mladosti mladost Sozer , , , črno črn Ppnsei - - - beli bel Ppnmeid kratki kratek Ppnmeid dokumentarni dokumentaren Ppnmeid film film Somei Matjaža Matjaž Slmer Klopčiča Klopčič Slmer o o Dm zgodovini zgodovina Sozem slovenskega slovenski Ppnmer filma film Somer . . . Nastal nastati Ggdd-em je biti Gp-ste-n ob ob Dm dvajsetletnici dvajsetletnica Sozem filma film Somer Na na Dm svoji svoj Zp-zem zemlji zemlja Sozem , , , v v Dm njem on Zotmem pa pa Vp so biti Gp-stm-n zbrani zbran Pdnmmi nekateri nekateri Zn-mmi posnetki posnetek Sommi izpred izpred Dr druge drug Kbzzer svetovne svetoven Ppnzer vojne vojna Sozer ( ( ( Ljubljana Ljubljana Slzei 1909 1909 Kag , , , odkritje odkritje Sosei spomenika spomenik Somer Napoleonovi Napoleonov Psnzed Iliriji Ilirija Slzed , , , Ljubljana Ljubljana Slzei pozdravlja pozdravljati Ggnste osvoboditelje osvoboditelj Sommt … … … ) ) ) . . .

Društvo društvo Sosei slovenskih slovenski Ppnmmr filmskih filmski Ppnmmr ustvarjalcev ustvarjalec Sommr ( ( ( DSFU DSFU Slsei ) ) ) se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločilo odločiti Ggdd-es obuditi obuditi Ggdn društvene društven Ppnmmt večere večer Sommt , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k srečevali srečevati Ggnd-mm filmski filmski Ppnmmi ustvarjalci ustvarjalec Sommi in in Vp filmski filmski Ppnmmi navdušenci navdušenec Sommi vseh ves Zc-zmr starosti starost Sozmr , , , poklicev poklic Sommr in in Vp žanrov žanr Sommr . . . Prvi prvi Kbvmei Večer večer Somei DSFU DSFU Slser bo biti Gp-pte-n v v Dt torek torek Sometn , , , 14. 14. Kav junija junij Somer , , , ob ob Dm 20.10 20.10 Kag v v Dm ljubljanskem ljubljanski Ppnmem Kinodvoru Kinodvor Slmem . . . Program program Sometn bo biti Gp-pte-n vodila voditi Ggnd-ez igralka igralka Sozei Nataša Nataša Slzei Burger Burger Slzei , , , predvajali predvajati Ggnd-mm bodo biti Gp-ptm-n sedemminutni sedemminuten Ppnmetd dokumentarec dokumentarec Sometn o o Dm snemanju snemanje Sosem filma film Somer Na na Dm svoji svoj Zp-zem zemlji zemlja Sozem in in Vp kratki kratek Ppnmetd film film Sometn Podobe podoba Sozmi neke nek Zn-zer mladosti mladost Sozer režiserja režiser Somer Matjaža Matjaž Slmer Klopčiča Klopčič Slmer ter ter Vp podelili podeliti Ggdd-mm spominska spominski Ppnsmt priznanja priznanje Sosmt DSFU DSFU Slser zaslužnim zaslužen Ppnmmd filmskim filmski Ppnmmd delavcem delavec Sommd . . . V v Dm preddverju preddverje Sosem obljubljajo obljubljati Ggnstm še še L zabavo zabava Sozet s z Do plesom ples Someo od od Dr jutranjih jutranji Ppnzmr ur ura Sozmr . . .

Ker ker Vd je biti Gp-ste-n franšiza franšiza Sozei MTV MTV Slmei draga drag Ppnzei , , , je biti Gp-ste-n v v Dm času čas Somem , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n treba treba Rsn blagovno blagoven Ppnzet znamko znamka Sozet promovirati promovirati Ggvn , , , donosno donosno Ppnsei " " " prodajanje prodajanje Sosei " " " logotipa logotip Somer MTV MTV Slmei in in Vp blagovne blagoven Ppnzer znamke znamka Sozer DFC DFC Slmei organizatorjem organizator Sommd plesnih plesen Ppnzmr zabav zabava Sozmr . . . " " " Zabav zabava Sozmr DFC DFC Slmei v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem ne ne L načrtujemo načrtovati Ggnspm več več L kot kot Vd šest šest Kbg-mt na na Dt leto leto Soset , , , se se Zp------k jim on Zotmmd--k bodo biti Gp-ptm-n pa pa Vp pridružile pridružiti Ggdd-mz številne številen Ppnzmi nove nov Sozmi , , , povezane povezan Pdnzmi z z Do modo moda Sozeo , , , kreativnostjo kreativnost Sozeo mladih mlad Ppnmmr , , , adrenalinskimi adrenalinski Ppnmmo športi šport Sommo , , , " " " nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em Schollmayer Schollmayer Slmei in in Vp dodal dodati Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n letos letos Rsn osredotočili osredotočiti Ggdd-mm predvsem predvsem L na na Dt promocijo promocija Sozet lastnih lasten Ppnzmr prireditev prireditev Sozmr . . . " " " Prizorišča prizorišče Sosmt bomo biti Gp-ppm-n izbirali izbirati Ggnd-mm glede glede Rsn na na Dt vsebino vsebina Sozet , , , prednost prednost Sozet bodo biti Gp-ptm-n imela imeti Ggnd-ms nova nov Ppnsmi in in Vp zanimivejša zanimiv Pppsmi za za Dt našo naš Zspzetm ciljno ciljen Ppnzet skupino skupina Sozet . . . " " " Zabave zabava Sozmi DFC DFC Slmei so biti Gp-stm-n doslej doslej Rsn programsko programsko Rsn bogatile bogatiti Ggnd-mz klubsko klubski Ppnzet ponudbo ponudba Sozet , , , a a Vp se se Zp------k lahko lahko Rsn zgodi zgoditi Ggdste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n MTVa MTVa Slmei s z Do partnerji partner Sommo z z Do medijskim medijski Ppnmeo strojem stroj Someo ( ( ( skoraj skoraj L brezplačna brezplačen Ppnzei televizijska televizijski Ppnzei , , , radijska radijski Ppnzei in in Vp plakatna plakaten Ppnzei reklama reklama Sozei , , , brezplačna brezplačen Ppnzei dvorana dvorana Sozei VPK VPK Slmei ) ) ) izčrpal izčrpati Ggdd-em konkurenco konkurenca Sozet , , , slovenski slovenski Ppnmetd klubski klubski Ppnmetd prostor prostor Sometn pa pa Vp še še L bolj bolj Rsn izpostavil izpostaviti Ggdd-em anglosaškim anglosaški Ppnmmd vplivom vpliv Sommd . . . Še še L primer primer Somei iz iz Dr prakse praksa Sozer : : : MTVa MTVa Slmei je biti Gp-ste-n partner partner Somei srbskega srbski Ppnmer Exita Exit Slmer , , , ki ki Vd delno delno Rsn konkurira konkurirati Ggvste našemu naš Zspmedm festivalu festival Somed Meet Meet Slmei Me Me Slmei ( ( ( organizacija organizacija Sozei Explicit Explicit Slmei Musick Musick Slmei ) ) ) , , , promocijska promocijski Ppnzei zabava zabava Sozei Exita Exit Slmer z z Do Adamom Adam Slmeo Freelandom Freeland Slmeo pa pa Vp se se Zp------k bo biti Gp-pte-n v v Dm prostorih prostor Sommm VPK VPK Np - - - ja ja Np zgodila zgoditi Ggdd-ez le le L dan dan Sometn pred pred Do festivalom festival Someo Meet Meet Slmei Me Me Slmei . . .

DODATKI dodatek Sommi : : : sedem sedem Kbg-mi videospotov videospot Sommr ( ( ( kar kar Rsn trije trije Kbgmmi za za Dt In In Nj the the Nj Shadows Shadows Nj ) ) ) , , , intervju intervju Somei , , , dokumentarec dokumentarec Somei o o Dm snemanju snemanje Sosem Dead Dead Slmei Letters Letters Slmei , , , fotografije fotografija Sozmi , , , komentarji komentar Sommi … … …

V v Dt križanko križanka Sozet vpiši vpisati Ggdvde besede beseda Sozmt za za Dt vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n opisano opisan Pdnsei in in Vp narisano narisan Pdnsei , , , kot kot Vd ti ti Zod-ed--k kažejo kazati Ggnstm številke številka Sozmi . . . Črke črka Sozmt z z Dr oštevilčenih oštevilčen Pdnsmr polj polje Sosmr prepiši prepisati Ggdvde v v Dt kvadratke kvadratek Sommt pod pod Dt križanko križanka Sozet in in Vp preberi prebrati Ggdvde geslo geslo Soset . . .

Dekle dekle Sosei je biti Gp-ste-n stresla stresti Ggdd-ez z z Do lasmi lasje Sommo . . . Verjetno verjetno Rsn še še L najbolj najbolj Rsn zato zato Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n s z Do tem ta Zk-seo pokazala pokazati Ggdd-ez svoj svoj Zp-met prezir prezir Sometn . . . » » » Tega ta Zk-ser ne ne L bom biti Gp-ppe-n več več L prenašala prenašati Ggnd-ez ! ! ! Kako kako Rsn ste biti Gp-sdm-n lahko lahko Rsn tako tako Rsn brezčutni brezčuten Ppnmmi ? ? ? « « «

Pojmovnozgodovinska pojmovnozgodovinski Ppnzei metoda metoda Sozei pa pa Vp , , , nasprotno nasprotno Rsn , , , prebije prebiti Ggdste naivno naiven Ppnset krožno krožen Ppnset sklepanje sklepanje Soset od od Dr besede beseda Sozer k k Dd stvari stvar Sozed in in Vp nazaj nazaj Rsn . . . Teoretično teoretično Rsn nerazrešljiv nerazrešljiv Ppnmein kratek kratek Ppnmein stik stik Somei bi biti Gp-g se se Zp------k zgodil zgoditi Ggdd-em , , , če če Vd bi biti Gp-g zgodovino zgodovina Sozet razumeli razumeti Ggvd-mm samo samo L z z Do njenimi njen Zstmmoez lastnimi lasten Ppnmmo izrazi izraz Sommo , , , denimo deti Ggdvpm kot kot Vd identiteto identiteta Sozet med med Do jezikovno jezikovno Rsn artikuliranim artikuliran Pdnmeo duhom duh Someo časa čas Somer in in Vp povezavo povezava Sozeo dogodkov dogodek Sommr . . . Dejansko dejansko Rsn pa pa Vp ravno ravno L med med Do pojmom pojem Someo in in Vp dejanskim dejanski Ppnseo stanjem stanje Soseo obstaja obstajati Ggnste napetost napetost Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn odpravljena odpravljen Pdnzei , , , zdaj zdaj Rsn se se Zp------k pojavi pojaviti Ggdste znova znova Rsn , , , ali ali Vp pa pa Vp se se Zp------k zdi zdeti Ggnste nerešljiva nerešljiv Ppnzei . . . . . . Vedno vedno Rsn znova znova Rsn je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn ugotoviti ugotoviti Ggdn zev zev Sometn med med Do dejanskimi dejanski Ppnsmo stanji stanje Sosmo in in Vp jezikovno jezikoven Ppnzeo rabo raba Sozeo , , , ki ki Vd nanje name Zotsmt--z meri meriti Ggnste ali ali Vp jih on Zotsmt--k presega presegati Ggnste . . . Spremembe sprememba Sozmi besednih beseden Ppnmmr pomenov pomen Sommr in in Vp spremembe sprememba Sozmi stvari stvar Sozmr , , , menjava menjava Sozei situacij situacija Sozmr in in Vp nujnost nujnost Sozei novih nov Ppnsmr poimenovanj poimenovanje Sosmr se se Zp------k med med Do seboj se Zp---o dopolnjujejo dopolnjevati Ggnstm na na Dt vedno vedno Rsn drugačen drugačen Ppnmetn način način Sometn . . .

" " " Celega cel Ppnmer dopusta dopust Somer nikoli nikoli Rsn nisem biti Gp-spe-d izkoristil izkoristiti Ggdd-em . . . Morebiti morebiti L sem biti Gp-spe-n ga on Zotmet--k izkoristil izkoristiti Ggdd-em le le L tisto tisti Zk-set leto leto Soset , , , ko ko Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n rodila roditi Ggvd-ez starejša star Pppzei hči hči Sozei , , , kasneje kasno Rsr pa pa Vp nikoli nikoli Rsn več več L . . . In in Vp tudi tudi L zdravstvena zdravstven Ppnzei blagajna blagajna Sozei z z Do menoj jaz Zop-eo ni biti Gp-ste-d imela imeti Ggnd-ez velikih velik Ppnzmr težav težava Sozmr . . . Enkrat enkrat Rsn sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em po po Dm prometni prometen Ppnzem nesreči nesreča Sozem , , , ki ki Vd je on Zotzer--k nisem biti Gp-spe-d sam sam Ppnmein zakrivil zakriviti Ggdd-em , , , tri trije Kbgmmt dni dan Sommt v v Dm bolnišnici bolnišnica Sozem in in Vp drugič drugič Rsn nedavno nedavno Rsn , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k mučili mučiti Ggnd-mm ledvični ledvičen Ppnmmi kamni kamen Sommi . . . Glede glede Rsn na na Dt štirideset štirideset Kbg-mt let leto Sosmr vplačevanja vplačevanje Soser v v Dt zdravstveno zdravstven Ppnzet blagajno blagajna Sozet to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em prevelik prevelik Ppnmein strošek strošek Somei . . . " " "

PODIVJANE podivjan Ppnzmi STRASTI strast Sozmi NA na Dm KRANJSKEM kranjski Ppnsem OKROŽNEM okrožen Ppnsem SODIŠČU sodišče Sosem OPOZARJAJO opozarjati Ggnstm , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n TREBA treba Rsn " " " NEKAJ nekaj Zn-set STORITI storiti Ggdn " " "

Te ta Zk-mmt dni dan Sommt so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi mediji medij Sommi , , , ki ki Vd kaj kaj Zv-set dajo dati Ggdstm na na Dt svojo svoj Zp-zet naklado naklada Sozet , , , s z Do pompoznimi pompozen Ppnzmo besedami beseda Sozmo objavili objaviti Ggdd-mm vest vest Sozet , , , da da Vd so biti Gp-stm-n ugrabili ugrabiti Ggdd-mm malega mali Sometd Timija Timi Slmetd . . . To ta Zk-set naj naj L bi biti Gp-g storili storiti Ggdd-mm pristojni pristojen Ppnmmi iz iz Dr Centra center Somer za za Dt socialno socialen Ppnset delo delo Soset v v Dm Murski murski Ppnzem Soboti Sobota Slzem . . . Naj naj L spomnimo spomniti Ggdvpm . . . V v Dm noči noč Sozem s z Dr 30. 30. Kav na na Dt 31. 31. Kav junij junij Sometn lani lani Rsn je biti Gp-ste-n Robi Robi Slmei Rauter Rauter Slmei , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n pozneje pozno Rsr povedal povedati Ggdd-em v v Dm pogovoru pogovor Somem za za Dt naš naš Zspmetm časopis časopis Sometn v v Dm zaporih zapor Sommm v v Dm Mariboru Maribor Slmem , , , " " " znorel znoreti Ggdd-em " " " zaradi zaradi Dr svoje svoj Zp-zer zunajzakonske zunajzakonski Ppnzer partnerke partnerka Sozer Katje Katja Slzer . . . Ta ta Zk-zei naj naj L bi biti Gp-g mu on Zotmed--k povedala povedati Ggdd-ez , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n z z Do otrokom otrok Someo odpravila odpraviti Ggdd-ez na na Dt Madžarsko Madžarska Slzet , , , kjer kjer Vd bo biti Gp-pte-n s z Do prostitucijo prostitucija Sozeo zaslužila zaslužiti Ggdd-ez dovolj dovolj Rsn zase zase Zp---t--z in in Vp za za Dt njunega njun Zstmetd , , , tedaj tedaj Rsn leto leto Soset in in Vp pol pol Rsn starega star Ppnmet sinka sinek Sometd Timija Timi Slmetd . . . Zagrozila zagroziti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n , , , da da Vd Timija Timi Slmer Robi Robi Slmei ne ne L bo biti Gp-pte-n videl videti Ggvd-em nikoli nikoli Rsn več več L . . . Robi Robi Slmei trdi trditi Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L spomni spomniti Ggdste prav prav Rsn , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k je biti Gp-ste-n dogajalo dogajati Ggnd-es . . . Na na Dm sodišču sodišče Sosem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em nepravnomočno nepravnomočno Rsn obsojen obsojen Pdnmein na na Dt 30 30 Kag let leto Sosmr zapora zapor Somer za za Dt umor umor Sometn 18 18 Kag - - - letne leten Ppnzer Katje Katja Slzer v v Dm Ižakovcih Ižakovci Slmmm in in Vp njene njen Zstzerez 19 19 Kag - - - letne leten Ppnzer prijateljice prijateljica Sozer Adrijane Adrijana Slzer v v Dm Murski murski Ppnzem Soboti Sobota Slzem ter ter Vp še še L zaradi zaradi Dr hude hud Ppnzer poškodbe poškodba Sozer Katjinih Katjin Psnmmr staršev starš Sommr , , , 38 38 Kag - - - letne leten Ppnzer Ane Ana Slzer in in Vp 44 44 Kag - - - letnega leten Ppnmer Martina Martin Slmer Maroša Maroš Slmer v v Dm Ižakovcih Ižakovci Slmmm na na Dm njunem njun Zstmemd domu dom Somem . . .

Igralec igralec Somei Russel Russel Slmei Crowe Crowe Slmei si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n omislil omisliti Ggdd-em nekoliko nekoliko Rsn nenavadno nenavaden Ppnzet zaročno zaročen Ppnzet proslavo proslava Sozet . . . Nedavno nedavno Rsn je biti Gp-ste-n zaprosil zaprositi Ggdd-em za za Dt roko roka Sozet svoje svoj Zp-set dolgoletno dolgoleten Ppnset dekle dekle Soset Danielle Danielle Slzei Spencer Spencer Slzei , , , vendar vendar Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n močno močno Rsn razjezil razjeziti Ggdd-em , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n najavil najaviti Ggdd-em , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n na na Dt zaročno zaročen Ppnset slavje slavje Soset povabil povabiti Ggdd-em nekaj nekaj Rsn svojih svoj Zp-smr bivših bivši Ppnsmr deklet dekle Sosmr - - - od od Dr Meg Meg Slzer Ryan Ryan Slzer , , , Sharon Sharon Slzer Stone Stone Slzer do do Dr Pete Peta Slzer Wilson Wilson Slzer in in Vp Erice Erica Slzer Baxter Baxter Slzer . . .

Leta leto Soser 1990 1990 Kag je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez v v Dm Amsterdamu Amsterdam Slmem razstava razstava Sozei Van Van Slmei Gogh Gogh Slmei in in Vp moderna moderna Sozei . . . Že že L takrat takrat Rsn je biti Gp-ste-n razsajal razsajati Ggnd-em v v Dm svetu svet Somem van Van Slmei Goghovih Goghov Psnzmr slik slika Sozmr pravi pravi Ppnmeid vihar vihar Somei . . . Slika slika Sozei Portret portret Somei dr. dr. O Gacheta Gachet Slmer je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez prodana prodan Pdnzei za za Dt rekordni rekorden Ppnmetd znesek znesek Sometn 82 82 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr . . . Ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei dogodilo dogoditi Ggdd-es , , , so biti Gp-stm-n posojevalci posojevalec Sommi slik slika Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm svoje svoj Zp-zmt van Van Slmei Goghove Goghov Psnzmt umetnine umetnina Sozmt zavarovane zavarovan Pdnzmt za za Dt 30 30 Kag do do Dr 40 40 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr , , , te ta Zk-zmt vsote vsota Sozmt takoj takoj Rsn povišali povišati Ggdd-mm tudi tudi L na na Dt 100 100 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr . . . Zavarovalnemu zavarovalen Ppnmed agentu agent Somed muzeja muzej Somer je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn uspelo uspeti Ggdd-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n te ta Zk-mmt zneske znesek Sommt znižal znižati Ggdd-em za za Dt polovico polovica Sozet in in Vp tako tako Rsn prihranil prihraniti Ggdd-em sami sam Ppnzed razstavi razstava Sozed po po Dt četrt četrt Rsn milijona milijon Somer dolarjev dolar Sommr stroškov strošek Sommr . . . Vendar vendar Vp to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d osamljen osamljen Ppnmein primer primer Somei , , , saj saj Vp lastniki lastnik Sommi slike slika Sozmt danes danes Rsn zavarujejo zavarovati Ggdstm že že L za za Dt astronomske astronomski Ppnmmt zneske znesek Sommt . . . Od od Dr tega ta Zk-ser tudi tudi L živi živeti Ggnste zavarovalniški zavarovalniški Ppnmeid trg trg Somei . . .

" " " Glede glede Rsn na na Dt začetek začetek Sometn sezone sezona Sozer je biti Gp-ste-n razlika razlika Sozei očitna očiten Ppnzei , , , toda toda Vp za za Dt zdaj zdaj Rsn imamo imeti Ggnspm-n vse ves Zc-set pod pod Do nadzorom nadzor Someo . . . Sem sem Rsn in in Vp tja tja Rsn kak kak Zv-mei posameznik posameznik Somei malo malo Rsn zameša zamešati Ggdste pojme pojem Sommt , , , se se Zp------k odloči odločiti Ggdste za za Dt stransko stranski Ppnzet pot pot Sozet , , , mi jaz Zopmmi pa pa Vp ga on Zotmet--k skušamo skušati Ggnspm spraviti spraviti Ggdn nazaj nazaj Rsn na na Dt našo naš Zspzetm . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n povsem povsem Rsn normalno normalen Ppnsei , , , a a Vp na na Dt srečo sreča Sozet tako tako Rsn velikih velik Ppnzmr težav težava Sozmr , , , da da Vd bi biti Gp-g zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser trpelo trpeti Ggnd-es vse ves Zc-sei moštvo moštvo Sosei , , , nimamo imeti Ggnspm-d . . . Trener trener Somei je biti Gp-ste-n zadolžen zadolžen Pdnmein , , , da da Vd uravnava uravnavati Ggnste stvari stvar Sozmt in in Vp drži držati Ggnste moštvo moštvo Soset v v Dm enem en Kbzsem . . . " " "

Seveda seveda L veste vedeti Ggnsdm , , , kdaj kdaj Rsn ste biti Gp-sdm-n bili biti Gp-d-mm rojeni rojen Pdnmmi in in Vp koliko koliko Rsn let leto Sosmr imate imeti Ggnsdm-n , , , toda toda Vp koliko koliko Rsn ste biti Gp-sdm-n stari star Ppnmmi ali ali Vp mladi mlad Ppnmmi , , , določajo določati Ggnstm fitnes fitnes Somei , , , prehrana prehrana Sozei in in Vp tudi tudi L sreča sreča Sozei . . . Preverite preveriti Ggdvdm , , , ali ali Rsn se se Zp------k vaša vaš Zsdzeim kronološka kronološki Ppnzei starost starost Sozei razlikuje razlikovati Ggnste od od Dr biološke biološki Ppnzer . . . Pa pa Vp brez brez Dr skrbi skrb Sozmr , , , čas čas Sometn se se Zp------k da dati Ggdste prelisičiti prelisičiti Ggdn s z Do strategijami strategija Sozmo proti proti Dd staranju staranje Sosed . . .

Ampak ampak Vp Zmago Zmago Slmei je biti Gp-ste-n pač pač L Zmago Zmago Slmei - - - takšen takšen Zk-mei se se Zp------k je biti Gp-ste-n menda menda L že že L rodil roditi Ggvd-em . . . Drugače drugače Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n z z Do rektorjem rektor Someo univerze univerza Sozer , , , učenim učen Ppnmeo in in Vp modrim moder Ppnmeo možakarjem možakar Someo . . . Ali ali Vp toliko toliko Rsn učenim učen Ppnmeo zopet zopet Rsn ne ne L , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k spoznal spoznati Ggvd-em prav prav L na na Dt vse ves Zc-zmt reči reč Sozmt . . .

Ne ne L bom biti Gp-ppe-n dolgovezil dolgoveziti Ggnd-em . . . Mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k morala morati Ggnd-dm srečati srečati Ggdn ! ! ! Če če Vd ne ne L zaradi zaradi Dr drugega drug Kbzser , , , vsaj vsaj L zaradi zaradi Dr najinega najin Zspmerd dvoma dvom Somer , , , kaj kaj Zv-sei pa pa Vp , , , če če Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei - - - to ta Zk-sei ? ? ? ! ! !

Ob ob Dm morju morje Sosem lahko lahko Rsn kamenčke kamenček Sommt zamenjajo zamenjati Ggdstm na na Dm obali obala Sozem nabrane nabran Pdnzmi školjčne školjčen Ppnzmi lupine lupina Sozmi . . . Št. št. O 5 5 Kag : : :

Vse ves Zc-set navedeno naveden Pdnset in in Vp še še L več veliko Rsr so biti Gp-stm-n ponujali ponujati Ggnd-mm ob ob Dm koncu konec Somem prejšnjega prejšnji Ppnmer meseca mesec Somer na na Dm 46. 46. Kav sejmu sejem Somem Flor Flor Slmei Mart Mart Slmei v v Dm italijanski italijanski Ppnzem Padovi Padova Slzem . . . Sejem sejem Somei se se Zp------k zgodi zgoditi Ggdste dvakrat dvakrat Rsn letno letno Rsn , , , februarja februar Somer in in Vp septembra september Somer , , , ob ob Dm začetku začetek Somem in in Vp koncu konec Somem sezone sezona Sozer . . . Gotovo gotovo Rsn bi biti Gp-g ga on Zotmet--k z z Do zanimanjem zanimanje Soseo obiskali obiskati Ggdd-mm številni številen Ppnmmi ljubiteljski ljubiteljski Ppnmmi vrtnarji vrtnar Sommi in in Vp gojitelji gojitelj Sommi sobnih soben Ppnzmr rastlin rastlina Sozmr , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei sejem sejem Somei namenjen namenjen Pdnmein izključno izključno Rsn tistim tisti Zk-mmd , , , ki ki Vd se se Zp------k z z Do vzgojo vzgoja Sozeo rastlin rastlina Sozmr in in Vp zelenjave zelenjava Sozer ukvarjajo ukvarjati Ggnstm poklicno poklicno Rsn . . . Kljub kljub Dd temu ta Zk-sed se se Zp------k ga on Zotser--k vsako vsak Zc-zet pomlad pomlad Sozet in in Vp jesen jesen Sozet udeleži udeležiti Ggdste preko preko Dr 20.000 20.000 Kag obiskovalcev obiskovalec Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k pridejo priti Ggdstm seznanit seznaniti Ggdm z z Do novostmi novost Sozmo ali ali Vp sklepat sklepati Ggvm posle posel Sommt . . .

Bralka bralka Sozei iz iz Dr Ajdovščine Ajdovščina Slzer ima imeti Ggnste-n pred pred Do hišo hiša Sozeo 12 12 Kag m m O dolgo dolg Ppnzet in in Vp 1,25 1,25 Kag m m O široko širok Ppnzet gredico gredica Sozet , , , ki ki Vd meji mejiti Ggnste na na Dt sosedov sosedov Psnmetn vrt vrt Sometn . . . Na na Dm njej on Zotzem so biti Gp-stm-n posajene posajen Pdnzmi rdeče rdeč Ppnzmi mnogocvetne mnogocveten Ppnzmi vrtnice vrtnica Sozmi , , , ki ki Vd zaradi zaradi Dr sončne sončen Ppnzer lege lega Sozer lepo lepo Rsn uspevajo uspevati Ggnstm , , , a a Vp se se Zp------k jih on Zotzmr--k je biti Gp-ste-n že že L nekoliko nekoliko Rsn naveličala naveličati Ggdd-ez in in Vp si se Zp---d--k želi želeti Ggnste spremembe sprememba Sozer . . . Bralki bralka Sozed povzroča povzročati Ggnste težave težava Sozmt pri pri Dm izboru izbor Somem rastlin rastlina Sozmr burja burja Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n po po Dm Vipavski vipavski Ppnzem dolini dolina Sozem precej precej Rsn pogosta pogost Ppnzei in in Vp zelo zelo Rsn močna močen Ppnzei . . .

6 6 Kag 6.6 6.6 Kag nevtralna nevtralen Ppnsmi tla tla Sosmi ; ; ; zmerno zmeren Ppnsei podnebje podnebje Sosei in in Vp manj manj Rsn padavin padavina Sozmr večina večina Sozei

V v Dm rastlinjakih rastlinjak Sommm gojijo gojiti Ggnstm balkonske balkonski Ppnzmt rastline rastlina Sozmt in in Vp enoletnice enoletnica Sozmt , , , jeseni jeseni Rsn pa pa Vp se se Zp------k posvetijo posvetiti Ggdstm vzgoji vzgoja Sozed božičnih božičen Ppnzmr zvezd zvezda Sozmr , , , po po Dm katerih kateri Zv-zmm slovijo sloveti Ggnstm . . . V v Dm svojem svoj Zp-mem vrtnem vrten Ppnmem centru center Somem ponujajo ponujati Ggnstm številne številen Ppnzmt vrste vrsta Sozmt okrasnih okrasen Ppnzmr grmovnic grmovnica Sozmr in in Vp dreves drevo Sosmr , , , trajnice trajnica Sozmt ( ( ( ki ki Vd jih on Zotzmt--k kupujejo kupovati Ggnstm od od Dr drugih drug Kbzmmr domačih domač Ppnmmr vrtnarjev vrtnar Sommr ) ) ) , , , sadike sadika Sozmt sadnega saden Ppnser drevja drevje Soser in in Vp jagodičja jagodičje Soser , , , uvožene uvožen Pdnzmt čebulnice čebulnica Sozmt ter ter Vp celo celo L sadike sadika Sozmt osnovnih osnoven Ppnzmr vrst vrsta Sozmr zelenjave zelenjava Sozer . . .

V v Dm bombnih bomben Ppnmmm napadih napad Sommm v v Dm dveh dva Kbgmdm hotelih hotel Somdm v v Dm turističnih turističen Ppnmdm četrtih četrt Sozdm v v Dm Carigradu Carigrad Slmem sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm v v Dm noči noč Sozem na na Dt torek torek Sometn ubita ubit Pdnmdi Iranec Iranec Slmei in in Vp Turek Turek Slmei , , , ranjenih ranjen Pdnmmr pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es devet devet Kbg-mi ljudi človek Sommr . . .

V v Dm naselju naselje Sosem Brezno Brezno Slsei - - - Podvelka Podvelka Slzei na na Dm Koroškem Koroško Slsem je biti Gp-ste-n hudournik hudournik Somei zalil zaliti Ggdd-em štiri štirje Kbgzmt stanovanjske stanovanjski Ppnzmt hiše hiša Sozmt , , , nekaj nekaj Rsn težav težava Sozmr pa pa Vp je biti Gp-ste-n neurje neurje Sosei povzročilo povzročiti Ggdd-es gasilcem gasilec Sommd in in Vp ljudem človek Sommd tudi tudi L na na Dm območju območje Sosem Raven Ravne Slzmr in in Vp Dravograda Dravograd Slmer , , , medtem medtem Rsn , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n na na Dm območju območje Sosem Maribora Maribor Slmer v v Dm naselju naselje Sosem Zgornji zgornji Ppnmeid Boč Boč Slmei sprožil sprožiti Ggdd-em zemeljski zemeljski Ppnmeid plaz plaz Somei in in Vp ogrožal ogrožati Ggnd-em stanovanjsko stanovanjski Ppnzet hišo hiša Sozet , , , bližnji bližnji Ppnmeid potok potok Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n prestopil prestopiti Ggdd-em bregove breg Sommt in in Vp poškodoval poškodovati Ggdd-em cesto cesta Sozet . . . Toča toča Sozei je biti Gp-ste-n povzročila povzročiti Ggdd-ez največ veliko Rss škode škoda Sozer v v Dm naselju naselje Sosem Malahorna Malahorna Slzei v v Dm občini občina Sozem Oplotnica Oplotnica Slzei , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n poškodovala poškodovati Ggdd-ez strehe streha Sozmt treh trije Kbgmmr stanovanjskih stanovanjski Ppnmmr objektov objekt Sommr in in Vp zalila zaliti Ggdd-ez nekaj nekaj Rsn kleti klet Sozmr . . . Toča toča Sozei je biti Gp-ste-n klestila klestiti Ggnd-ez tudi tudi L po po Dm Prekmurju Prekmurje Slsem in in Vp Prlekiji Prlekija Slzem , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n nastala nastati Ggdd-ez predvsem predvsem L velika velik Ppnzei škoda škoda Sozei na na Dm kmetijskih kmetijski Ppnmmm pridelkih pridelek Sommm . . .

Grosuplje Grosuplje Slsei želi želeti Ggnste postati postati Ggdn mesto mesto Sosei kipov kip Sommr , , , galerijo galerija Sozet na na Dm prostem prost Ppnsem bo biti Gp-pte-n septembra september Somer dobil dobiti Ggdd-em tudi tudi L Maribor Maribor Slmei

Dvajset dvajset Kbg-mi kilometrov kilometer Sommr dolga dolg Ppnzei dolina dolina Sozei je biti Gp-ste-n običajno običajno Rsn dostopna dostopen Ppnzei z z Dr dveh dva Kbgzdr strani stran Sozdr . . . Z z Dr vzhodne vzhoden Ppnzer strani stran Sozer se se Zp------k lahko lahko Rsn pripeljemo pripeljati Ggdspm iz iz Dr Šentjurja Šentjur Slmer oziroma oziroma Vp Planine Planina Slzer pri pri Dm Sevnici Sevnica Slzem , , , z z Dr zahodne zahoden Ppnzer pa pa Vp iz iz Dr Rimskih rimski Ppnzmr Toplic Toplice Slzmr . . . Če če Vd smo biti Gp-spm-n izbrali izbrati Ggdd-mm slednje slednji Ppnset izhodišče izhodišče Soset , , , nas jaz Zop-mt cesta cesta Sozei nekaj nekaj Rsn kilometrov kilometer Sommr vodi voditi Ggnste po po Dm levem levi Ppnmem bregu breg Somem Savinje Savinja Slzer , , , nato nato Rsn pa pa Vp zavije zaviti Ggdste v v Dt omenjeno omenjen Pdnzet dolino dolina Sozet . . . Za za Dt ogled ogled Sometn slapov slap Sommr bo biti Gp-pte-n treba treba Rsn iz iz Dr Jurkloštra Jurklošter Slmer proti proti Dd Marofu Marof Slmed . . . Malce malce Rsn pred pred Do vasjo vas Sozeo boste biti Gp-pdm-n zagledali zagledati Ggdd-mm mlin mlin Sometn in in Vp slap slap Sometn . . . Za za Dt Počerejski počerejski Ppnmetd slap slap Sometn se se Zp------k odpeljite odpeljati Ggdvdm še še L malce malce Rsn naprej naprej Rsn do do Dr vasi vas Sozer Prušnica Prušnica Slzei , , , kjer kjer Vd boste biti Gp-pdm-n pri pri Dm kapeli kapela Sozem pustili pustiti Ggdd-mm avto avto Sometn . . . Spustili spustiti Ggdd-mm se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n desno desno Rsn čez čez Dt travnik travnik Sometn do do Dr reke reka Sozer Gračnice Gračnica Slzer in in Vp nadaljevali nadaljevati Ggnd-mm proti proti Dd toku tok Somed vse vse Rsn do do Dr slapa slap Somer . . . Varovanje varovanje Sosei hrbtenice hrbtenica Sozer

Izvršni izvršen Ppnmeid direktor direktor Somei divizije divizija Sozer za za Dt finančne finančen Ppnmmt trge trg Sommt v v Dm Novi nov Ppnzem Ljubljanski ljubljanski Ppnzem banki banka Sozem Andrej Andrej Slmei Hazabent Hazabent Slmei ugotavlja ugotavljati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n razmeroma razmeroma Rsn hitra hiter Ppnzei rast rast Sozei deviznih devizen Ppnmmr tečajev tečaj Sommr za za Dt evro evro Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm prvi prvi Kbvzem polovici polovica Sozem leta leto Soser dohitevala dohitevati Ggnd-ez temeljno temeljen Ppnzet obrestno obresten Ppnzet mero mera Sozet za za Dt tolarske tolarski Ppnzmt vloge vloga Sozmt , , , umirila umiriti Ggdd-ez . . . Po po Dm njegovih njegov Zstzmmem besedah beseda Sozmm so biti Gp-stm-n so biti Gp-stm-n tako tako Vp podjetniški podjetniški Ppnmmi kot kot Vd menjalniški menjalniški Ppnmmi tečaji tečaj Sommi bank banka Sozmr za za Dt evro evro Sometn julija julij Somer in in Vp avgusta avgust Somer naraščali naraščati Ggnd-mm z z Do okvirno okviren Ppnzeo dinamiko dinamika Sozeo 0,4 0,4 Kag odstotka odstotek Somer mesečno mesečno Rsn . . . Tudi tudi L on on Zotmei ugotavlja ugotavljati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n na na Dt razmeroma razmeroma Rsn hitro hiter Ppnzet rast rast Sozet deviznih devizen Ppnmmr tečajev tečaj Sommr na na Dm trgu trg Somem v v Dm prvi prvi Kbvzem polovici polovica Sozem leta leto Soser gotovo gotovo Rsn vplivalo vplivati Ggnd-es presežno presežen Ppnsei povpraševanje povpraševanje Sosei po po Dm devizah devize Sozmm , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es izrazitejše izrazit Pppsei na na Dm podjetniškem podjetniški Ppnmem delu del Somem trga trg Somer . . .

» » » Ob ob Dm dejstvu dejstvo Sosem , , , da da Vd Banka banka Sozei Slovenije Slovenija Slzer v v Dm tem ta Zk-sem obdobju obdobje Sosem ni biti Gp-ste-d neposredno neposredno Rsn posegala posegati Ggnd-ez na na Dt trg trg Sometn , , , je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez tečajna tečajen Ppnzei politika politika Sozei bank banka Sozmr prilagojena prilagojen Pdnzei razmeram razmera Sozmd na na Dm trgu trg Somem oziroma oziroma Vp politiki politika Sozed upravljanja upravljanje Soser z z Do odprto odprt Pdnzeo devizno devizen Ppnzeo pozicijo pozicija Sozeo , , , « « « pojasnjuje pojasnjevati Ggnste Andrej Andrej Slmei Hazabent Hazabent Slmei . . . Dodaja dodajati Ggnste , , , da da Vd v v Dm obdobjih obdobje Sosmm , , , » » » ko ko Vd centralna centralen Ppnzei banka banka Sozei ne ne L posega posegati Ggnste na na Dt trg trg Sometn tujega tuj Ppnmer denarja denar Somer in in Vp bančnemu bančen Ppnmed sistemu sistem Somed ne ne L daje dajati Ggnste posrednih posreden Ppnmmr signalov signal Sommr , , , dinamika dinamika Sozei rasti rast Sozer deviznih devizen Ppnmmr tečajev tečaj Sommr neposredno neposredno Rsn odvisna odvisen Ppnzei od od Dr razmerja razmerje Soser med med Do ponudbo ponudba Sozeo in in Vp povpraševanjem povpraševanje Soseo . . . » » » Zaradi zaradi Dr različnih različen Ppnzmr razmer razmera Sozmr na na Dm posameznih posamezen Ppnmmm segmentih segment Sommm domačega domač Ppnmer deviznega devizen Ppnmer trga trg Somer se se Zp------k občasno občasno Rsn pojavijo pojaviti Ggdstm odstopanja odstopanje Sosmi med med Do podjetniškimi podjetniški Ppnmmo , , , menjalniškimi menjalniški Ppnmmo in in Vp medbančnimi medbančen Ppnmmo tečaji tečaj Sommo , , , vendar vendar Vp to ta Zk-sei traja trajati Ggnste le le L zelo zelo Rsn kratek kratek Ppnmein čas čas Somei . . . Načeloma načeloma Rsn ni biti Gp-ste-d v v Dm interesu interes Somem bank banka Sozmr , , , da da Vd se se Zp------k na na Dm trgu trg Somem pojavljajo pojavljati Ggnstm možnosti možnost Sozmi sklepanja sklepanje Soser arbitražnih arbitražen Ppnmmr poslov posel Sommr , , , « « « razmišlja razmišljati Ggnste predstavnik predstavnik Somei Nove nov Ppnzer LB LB Slzer . . .

Bi biti Gp-g za za Dt ptičjo ptičji Ppnzet perspektivo perspektiva Sozet radi rad Rsn žerjav žerjav Sometn ? ? ? Okej okej Rsn , , , uporabite uporabiti Ggdvdm lestev lestev Sozet . . . Bi biti Gp-g za za Dt vozeče vozeč Ppnmmt posnetke posnetek Sommt radi rad Rsn dolly dolly Slzet ? ? ? Okej okej Rsn , , , uporabite uporabiti Ggdvdm invalidski invalidski Ppnmetd voziček voziček Sometn . . . Bi biti Gp-g radi rad Rsn kostume kostum Sommt ? ? ? Okej okej Rsn , , , povejte povedati Ggdvdm igralcem igralec Sommd , , , kaj kaj Zv-set naj naj L doma doma Rsn oblečejo obleči Ggdstm . . .

Folklorni folkloren Ppnmeid festival festival Somei bo biti Gp-pte-n tudi tudi L letos letos Rsn predvsem predvsem L na na Dm glavnem glaven Ppnmem odru oder Somem , , , vendar vendar Vp bodo biti Gp-ptm-n zagotovo zagotovo Rsn v v Dm folklornem folkloren Ppnmem ritmu ritem Somem zaigrale zaigrati Ggdd-mz tudi tudi L festivalske festivalski Ppnzmi ulice ulica Sozmi in in Vp mestni mesten Ppnmmi trgi trg Sommi . . . Letos letos Rsn nas jaz Zop-mt bodo biti Gp-ptm-n spremljali spremljati Ggnd-mm ritmi ritem Sommi iz iz Dr Cookovih Cookov Psnmmr otokov otok Sommr , , , Makedonije Makedonija Slzer , , , Bosne Bosna Slzer in in Vp Hercegovine Hercegovina Slzer , , , Romunije Romunija Slzer , , , Slovaške Slovaška Slzer , , , Švice Švica Slzer in in Vp Slovenije Slovenija Slzer . . . ( ( ( 29. 29. Kav , , , 30. 30. Kav junij junij Somei , , , 1. 1. Kav in in Vp 3. 3. Kav julij julij Somei ob ob Dm 21.30 21.30 Kag ) ) )

Srednjeveško srednjeveški Ppnsei mestno mesten Ppnsei jedro jedro Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n razvijalo razvijati Ggnd-es težko težko Rsn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn prostor prostor Sometn za za Dt petnadstropne petnadstropen Ppnzmt hiše hiša Sozmt ustvariti ustvariti Ggdn z z Do izklesavanjem izklesavanje Soseo teras terasa Sozmr v v Dm granitnem graniten Ppnsem pobočju pobočje Sosem . . . Stolno stolen Ppnzet cerkev cerkev Sozet so biti Gp-stm-n postavili postaviti Ggdd-mm na na Dm vrhu vrh Somem naselbine naselbina Sozer v v Dm 12. 12. Kav stoletju stoletje Sosem in in Vp njuna njun Zstmdid zvonika zvonik Somdi sta biti Gp-std-n odtlej odtlej Rsn kot kot Vd trdnjava trdnjava Sozei molela moleti Ggnd-dm nad nad Do okolico okolica Sozeo . . . Cerkev cerkev Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez sprva sprva Rsn romanska romanski Ppnzei , , , kasneje kasneje Rsn je biti Gp-ste-n prevladal prevladati Ggdd-em gotski gotski Ppnmeid slog slog Somei . . . Najstarejša star Ppszei cerkev cerkev Sozei v v Dm Portu Porto Slmem romansko romanski Ppnsei svetišče svetišče Sosei São São Slmei Martinho Martinho Slmei de de Nj Cedofeita Cedofeita Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez dograjena dograjen Pdnzei le le L nekaj nekaj Rsn mesecev mesec Sommr prej prej Rsn . . . Njen njen Zstmeiez vzdevek vzdevek Somei , , , » » » cedofeita cedofeita Slzei « « « ( ( ( hitro hitro Rsn zgrajena zgrajen Pdnzei ) ) ) , , , je biti Gp-ste-n počastitev počastitev Sozei delavcev delavec Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k tako tako Rsn hitro hitro Rsn zgradili zgraditi Ggdd-mm . . .

Končno končno Rsn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn obiskati obiskati Ggdn še še L dva dva Kbgmdt otoka otok Somdt na na Dm Seni Sena Slzem , , , do do Dr katerih kateri Zv-mdr pridemo priti Ggdspm po po Dm elegantnem eleganten Ppnmem mostu most Somem Pont Pont Slmei - - - Neuf Neuf Slmei . . . Na na Dm enem en Kbzmem , , , ki ki Vd se se Zp------k imenuje imenovati Ggvste Ile Ile Slmei de de Nj la la Nj Cité Cité Slmei , , , so biti Gp-stm-n cerkev cerkev Sozei Notre Notre Slmei Dame Dame Slmei , , , Palais Palais Slmei de de Nj Justice Justice Slmei ( ( ( pravosodna pravosoden Ppnzei palača palača Sozei ) ) ) in in Vp očarljivi očarljiv Ppnmeid trg trg Somei Place Place Slmei Dauphin Dauphin Slmei . . . Drugi drug Kbzmeid otok otok Somei Ile Ile Slmei St. St. O - - - Louis Louis Slmei je biti Gp-ste-n manj manj Rsn obiskan obiskan Pdnmein , , , a a Vp tako tako Rsn šarmanten šarmanten Ppnmein , , , da da Vd bi biti Gp-g človek človek Somei kar kar Rsn ostal ostati Ggdd-em na na Dm njem on Zotmem . . . Po po Dm Parizu Pariz Slmem začnete začeti Ggdsdm hrepeneti hrepeneti Ggnn , , , ko ko Vd sploh sploh L še še L niste biti Gp-sdm-d odšli oditi Ggdd-mm iz iz Dr njega on Zotmer . . .

Trg trg Somei sv. sv. O Marka Marko Slmer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k obkrožajo obkrožati Ggnstm velika velik Ppnzei mestna mesten Ppnzei hiša hiša Sozei , , , bazilika bazilika Sozei sv. sv. O Marka Marko Slmer in in Vp doževa dožev Psnzei palača palača Sozei , , , je biti Gp-ste-n izredna izreden Ppnzei arhitekturna arhitekturen Ppnzei celota celota Sozei . . . Cerkev cerkev Sozei sv. sv. O Marka Marko Slmer v v Dm mojstrski mojstrski Ppnzem beneški beneški Ppnzem maniri manira Sozem odkriva odkrivati Ggnste čudno čuden Ppnzet mešanico mešanica Sozet slogov slog Sommr . . . Njena njen Zstzeiez nenavadna nenavaden Ppnzei bizantinska bizantinski Ppnzei notranjost notranjost Sozei s z Do pozlačenimi pozlačen Pdnzmo stenami stena Sozmo in in Vp z z Do dragulji dragulj Sommo okrašeno okrašen Pdnzeo Pala Pala Slzeo dOro dOro Slzeo odraža odražati Ggnste namreč namreč Vp bizantinsko bizantinski Ppnzet preteklost preteklost Sozet , , , ki ki Vd je on Zotzer--k v v Dm Benetkah Benetke Slzmm ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es . . . Na na Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem doževa dožev Psnzei palača palača Sozei pripoveduje pripovedovati Ggnste o o Dm zmagah zmaga Sozmm , , , spletkah spletka Sozmm in in Vp umorih umor Sommm ; ; ; njeni njen Zstmmiez veličastni veličasten Ppnmmi vhodi vhod Sommi in in Vp sobane sobana Sozmi so biti Gp-stm-n primer primer Somei prekipevajočega prekipevajoč Ppnser razkošja razkošje Soser . . .

Pomlad pomlad Sozei in in Vp zgodnje zgodnji Ppnsei poletje poletje Sosei . . . Avgusta avgust Somer so biti Gp-stm-n dobesedno dobesedno Rsn vsi ves Zc-mmi Bruseljčani Bruseljčan Slmmi na na Dm dopustu dopust Somem . . .

Berlin Berlin Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em med med Do drugo drug Kbzzeo svetovno svetoven Ppnzeo vojno vojna Sozeo hudo hudo Rsn poškodovan poškodovan Pdnmein , , , leta leto Soser 1945 1945 Kag pa pa Vp so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k v v Dm skladu sklad Somem s z Do potsdamskim potsdamski Ppnmeo sporazumom sporazum Someo razdelili razdeliti Ggdd-mm : : : zahodni zahoden Ppnmeid del del Somei je biti Gp-ste-n pripadel pripasti Ggdd-em zahodnim zahoden Ppnmmd zaveznikom zaveznik Sommd in in Vp kasneje kasno Rsr Zvezni zvezen Ppnzed republiki republika Sozed Nemčiji Nemčija Slzed , , , vzhodni vzhoden Ppnmeid pa pa Vp Sovjetski sovjetski Ppnzed zvezi zveza Sozed in in Vp je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1949 1949 Kag postal postati Ggdd-em glavno glaven Ppnsei mesto mesto Sosei Nemške nemški Ppnzer demokratične demokratičen Ppnzer republike republika Sozer ali ali Vp Vzhodne vzhoden Ppnzer Nemčije Nemčija Slzer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k vodili voditi Ggnd-mm komunisti komunist Sommi . . . Ko ko Vd so biti Gp-stm-n Vzhodni vzhoden Ppnmmi Nemci Nemec Slmmi leta leto Soser 1961 1961 Kag , , , točno točno Rsn na na Dm meji meja Sozem med med Do obema oba Zc-mdo deloma del Somdo postavili postaviti Ggdd-mm berlinski berlinski Ppnmetd zid zid Sometn , , , je biti Gp-ste-n razdelitev razdelitev Sozei postala postati Ggdd-ez otipljiva otipljiv Ppnzei . . . Berlin Berlin Slmei je biti Gp-ste-n ostal ostati Ggdd-em razdeljen razdeljen Pdnmein vse vse Rsn do do Dr nekrvave nekrvav Ppnzer revolucije revolucija Sozer novembra november Somer 1989 1989 Kag , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n zid zid Somei padel pasti Ggvd-em . . . Leta leto Soser 1999 1999 Kag se se Zp------k je biti Gp-ste-n nemški nemški Ppnmeid zvezni zvezen Ppnmeid parlament parlament Somei ( ( ( Bundestag Bundestag Slmei ) ) ) ponovno ponovno Rsn zbral zbrati Ggdd-em v v Dm mestu mesto Sosem ob ob Dm reki reka Sozem Spree Spree Slmei . . .

Lübeck Lübeck Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem s z Do 30.000 30.000 Kag prebivalci prebivalec Sommo drugo drug Kbzsei največje velik Ppssei nemško nemški Ppnsei mesto mesto Sosei za za Do Kölnom Köln Slmeo . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n nemški nemški Ppnmeid kralj kralj Somei Karel Karel Slmei V. V. Krv nekaj nekaj Rsn kasneje kasneje Rsr obiskal obiskati Ggdd-em mesto mesto Soset , , , je biti Gp-ste-n mestne mesten Ppnmmt očete oče Sommt spoštljivo spoštljivo Rsn nagovoril nagovoriti Ggdd-em » » » plemeniti plemenit Ppnmmi možje mož Sommi Lübecka Lübeck Slmer « « « . . .

Palačinke palačinka Sozmi z z Do mariniranimi mariniran Pdnzmo gozdnimi gozden Ppnzmo gobami goba Sozmo , , , polnjena polnjen Pdnsmi jajca jajce Sosmi , , , kisla kisel Ppnzei juha juha Sozei z z Do majhnimi majhen Ppnmmo vol vol Slmmi - - - au au Slmmi vents vents Slmmi . . .

Leta leto Soser 1945 1945 Kag je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es vse ves Zc-sei to ta Zk-sei kup kup Somei ruševin ruševina Sozmr . . . Namesto namesto Dr lepih lep Ppnsmr baročnih baročen Ppnsmr in in Vp renesančnih renesančen Ppnsmr pročelij pročelje Sosmr so biti Gp-stm-n v v Dt zrak zrak Sometn štrleli štrleti Ggnd-mm le le L še še L solidno solidno Rsn izdelani izdelan Pdnmmi dimniki dimnik Sommi ter ter Vp zgoreli zgorel Ppnmmi zvoniki zvonik Sommi . . . Nihče nihče Zl-mei si se Zp---d--k ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em predstavljati predstavljati Ggnn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n Gdansk Gdansk Slmei še še L kdaj kdaj Rsn zasijal zasijati Ggdd-em v v Dm svoji svoj Zp-zem čudoviti čudovit Ppnzem lepoti lepota Sozem , , , in in Vp zdelo zdeti Ggnd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em dolgoletni dolgoleten Ppnmeid boj boj Somei med med Do Nemci Nemec Slmmo in in Vp Poljaki Poljak Slmmo za za Dt mesto mesto Soset , , , spričo spričo Dr pekla pekel Somer druge drug Kbzzer svetovne svetoven Ppnzer vojne vojna Sozer , , , samo samo L ničeva ničev Ppnzei epizoda epizoda Sozei . . .

Francoski francoski Ppnmeid inženir inženir Somei Pierre Pierre Slmei Charles Charles Slmei l'Enfant l'Enfant Slmei je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em nalogo naloga Sozet izdelati izdelati Ggdn načrt načrt Sometn za za Dt celotno celoten Ppnset mesto mesto Soset . . . Za za Dt vzor vzor Sometn je biti Gp-ste-n vzel vzeti Ggdd-em baročno baročen Ppnzet arhitekturo arhitektura Sozet in in Vp pokrajino pokrajina Sozet Pariza Pariz Slmer in in Vp Versaillesa Versailles Slmer . . . V v Dm osnovnem osnoven Ppnmem načrtu načrt Somem je biti Gp-ste-n spretno spretno Rsn upošteval upoštevati Ggvd-em naravne naraven Ppnzmt posebnosti posebnost Sozmt kraja kraj Somer ob ob Dm Potomacu Potomac Slmem . . .

Mednarodne mednaroden Ppnzmi letalske letalski Ppnzmi zveze zveza Sozmi z z Dr letališča letališče Soser , , , ki ki Vd služi služiti Ggnste tudi tudi L Oaklandu Oakland Slmed in in Vp San San Slmed Joseju Jose Slmed . . .

Evropejcem Evropejec Slmmd je biti Gp-ste-n pot pot Sozet utrl utreti Ggdd-em James James Slmei Cook Cook Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n na na Dm današnjem današnji Ppnmem otoku otok Somem Vancouver Vancouver Slmei pristal pristati Ggvd-em leta leto Soser 1778 1778 Kag . . . Jose Jose Slmei Maria Maria Slmei Narvez Narvez Slmei je biti Gp-ste-n ustje ustje Soset reke reka Sozer Fraser Fraser Slmei našel najti Ggdd-em leta leto Soser 1791 1791 Kag , , , naslednje naslednji Ppnset leto leto Soset pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n sem sem Rsn vrnil vrniti Ggdd-em kapitan kapitan Somei George George Slmei Vancouver Vancouver Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em spremljal spremljati Ggnd-em Cooka Cook Slmetd na na Dm njegovi njegov Zstzemem plovbi plovba Sozem 14 14 Kag let leto Sosmr prej prej Rsn . . . Alexander Alexander Slmei Mackenzie Mackenzie Slmei je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1793 1793 Kag prišel priti Ggdd-em čez čez Dt gorovje gorovje Soset Rocky Rocky Slmei Mountains Mountains Slmei in in Vp na na Dm tem ta Zk-sem mestu mesto Sosem dosegel doseči Ggdd-em Tihi tih Ppnmetd ocean ocean Sometn . . .

Najstarejše star Ppssei glavno glaven Ppnsei mesto mesto Sosei Južne južen Ppnzer Amerike Amerika Slzer leži ležati Ggnste na na Dm nadmorski nadmorski Ppnzem višini višina Sozem 2900 2900 Kag metrov meter Sommr , , , blizu blizu Dr 4794 4794 Kag metrov meter Sommr visokega visok Ppnmer vulkana vulkan Somer Pichincha Pichincha Slmei . . . Zrak zrak Somei je biti Gp-ste-n tu tu Rsn že že L redek redek Ppnmein in in Vp obiskovalci obiskovalec Sommi potrebujejo potrebovati Ggnstm nekaj nekaj Rsn časa čas Somer , , , da da Vd se se Zp------k aklimatizirajo aklimatizirati Ggvstm . . . Toda toda Vp za za Dt začetne začeten Ppnzmt težave težava Sozmt pri pri Dm dihanju dihanje Sosem so biti Gp-stm-n obilno obilno Rsn poplačani poplačan Pdnmmi s z Do čudovitim čudovit Ppnseo , , , večno večno Rsn pomladnim pomladen Ppnseo vremenom vreme Soseo , , , mirnimi miren Ppnmmo trgi trg Sommo z z Do vodnjaki vodnjak Sommo , , , strmimi strm Ppnzmo ozkimi ozek Ppnzmo uličicami uličica Sozmo starega star Ppnser mesta mesto Soser in in Vp večjimi velik Pppmmo trgi trg Sommo v v Dm novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem . . .

Domačini domačin Sommi so biti Gp-stm-n se se Zp------k pred pred Do cerkvijo cerkev Sozeo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k dokončno dokončno Rsn zgradili zgraditi Ggdd-mm šele šele L sredi sredi Dr 19. 19. Kav stoletja stoletje Soser , , , zbirali zbirati Ggnd-mm od od Dr leta leto Soser 1549 1549 Kag vsako vsak Zc-zet nedeljo nedelja Sozet dopoldne dopoldne Rsn in in Vp tu tu Rsn praznovali praznovati Ggnd-mm poroke poroka Sozmt . . .

Naravna naraven Ppnzei lepota lepota Sozei tega ta Zk-mer kraja kraj Somer je biti Gp-ste-n gotovo gotovo Rsn prevzela prevzeti Ggdd-ez tudi tudi L portugalskega portugalski Ppnmet odkritelja odkritelj Sometd Andréa André Slmer Gonçalvesa Gonçalves Slmer , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n na na Dt novo nov Ppnset leto leto Soset 1502 1502 Kag zaplul zapluti Ggdd-em v v Dt zaliv zaliv Sometn Guanabara Guanabara Slzei . . . Zmotno zmotno Rsn ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em za za Dt reko reka Sozet in in Vp ga on Zotmet--k imenoval imenovati Ggvd-em Rio Rio Slmei de de Nj Janeiro Janeiro Slmei ( ( ( Januarska januarski Ppnzei reka reka Sozei ) ) ) . . . In in Vp ker ker Vd je biti Gp-ste-n zaliv zaliv Somei idealno idealen Ppnsei naravno naraven Ppnsei pristanišče pristanišče Sosei , , , je biti Gp-ste-n na na Dm Urci Urca Slzem , , , enem en Kbzmem od od Dr nižjih nizek Pppmmr gričev grič Sommr pod pod Do Sladkornim sladkoren Ppnmeo stožcem stožec Someo , , , Gonçalo Gonçalo Slmei Cuelho Cuelho Slmei zgradil zgraditi Ggdd-em naselbino naselbina Sozet . . . Prve prvi Kbvmmt temelje temelj Sommt naselja naselje Soser s z Do ponosnim ponosen Ppnseo imenom ime Soseo Cidade Cidade Slmei de de Nj São São Slmei Sebastião Sebastião Slmei do do Nj Rio Rio Slmei de de Nj Janeiro Janeiro Slmei so biti Gp-stm-n postavili postaviti Ggdd-mm leta leto Soser 1565 1565 Kag na na Dm kraju kraj Somem , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn središče središče Sosei mesta mesto Soser . . .

Jeruzalem Jeruzalem Slmei je biti Gp-ste-n sveto svet Ppnsei mesto mesto Sosei tudi tudi L za za Dt muslimane musliman Sommt , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n po po Dm izročilu izročilo Sosem prerok prerok Somei Mohamed Mohamed Slmei na na Dm krilatem krilat Ppnmem konju konj Somem Al Al Nj Buraqu Buraq Slmem s z Dr tukajšnjega tukajšnji Ppnmer skalnatega skalnat Ppnmer vrha vrh Somer odšel oditi Ggdd-em k k Dd Alahu Alah Slmed . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n mesto mesto Sosei v v Dm 7. 7. Kav stoletju stoletje Sosem osvojil osvojiti Ggdd-em kalif kalif Somei Omar Omar Slmei I. I. Krv , , , je biti Gp-ste-n Tempeljsko tempeljski Ppnzet goro gora Sozet spremenil spremeniti Ggdd-em v v Dt tretje tretji Kbvset največje velik Ppsset islamsko islamski Ppnset svetišče svetišče Soset za za Do Meko Meka Slzeo in in Vp Medino Medina Slzeo . . . Tam tam Rsn , , , kjer kjer Vd naj naj L bi biti Gp-g Mohamed Mohamed Slmei začel začeti Ggdd-em svoje svoj Zp-set potovanje potovanje Soset v v Dt nebesa nebesa Sosmt , , , je biti Gp-ste-n iz iz Dr tal tla Sosmr zrastla zrasti Ggdd-ez mojstrovina mojstrovina Sozei zgodnje zgodnji Ppnzer islamske islamski Ppnzer arhitekture arhitektura Sozer , , , osmerokotno osmerokoten Ppnsei Svetišče svetišče Sosei na na Dm skali skala Sozem . . . In in Vp ker ker Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei svetišče svetišče Sosei spomenik spomenik Somei , , , posvečen posvečen Pdnmein preroku prerok Somed , , , so biti Gp-stm-n za za Dt islamske islamski Ppnmmt romarje romar Sommt zgradili zgraditi Ggdd-mm še še L sedemstransko sedemstranski Ppnzet mošejo mošeja Sozet Al Al Nj Aksa Aksa Slzei . . . Ta ta Zk-zei je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn muslimansko muslimanski Ppnsei molitveno molitven Ppnsei središče središče Sosei in in Vp obenem obenem Rsn verski verski Ppnmeid center center Somei muslimanskega muslimanski Ppnmer Jeruzalema Jeruzalem Slmer . . .

V v Dm mošeji mošeja Sozem je biti Gp-ste-n relikvija relikvija Sozei iz iz Dr nekdanjih nekdanji Ppnmmr krščanskih krščanski Ppnmmr časov čas Sommr , , , za za Dt katero kateri Zv-zet pravijo praviti Ggvstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n glava glava Sozei Janeza Janez Slmer Krstnika Krstnik Slmer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k muslimani musliman Sommi častijo častiti Ggnstm kot kot Vd preroka prerok Sometd Jahuo Jahua Slmetd . . . Po po Dm izročilu izročilo Sosem naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em v v Dm Damasku Damask Slmem rojen rojen Pdnmein tudi tudi L praoče praoče Somei Abraham Abraham Slmei in in Vp tu tu Rsn naj naj L bi biti Gp-g tudi tudi L Kajn Kajn Slmei ubil ubiti Ggdd-em svojega svoj Zp-met brata brat Sometd Abela Abel Slmetd . . . V v Dm vzhodnem vzhoden Ppnmem delu del Somem starega star Ppnser mesta mesto Soser je biti Gp-ste-n kapela kapela Sozei sv. sv. O Ananije Ananija Slzer , , , v v Dt spomin spomin Sometn na na Dt moža mož Sometd , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n Kristus Kristus Slmei ukazal ukazati Ggdd-em , , , da da Vd vrne vrniti Ggdste Savlu Savel Slmed vid vid Sometn , , , ta ta Zk-mei pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n potem potem Rsn iz iz Dr Savla Savel Slmer , , , preganjalca preganjalec Somer kristjanov kristjan Sommr , , , spremenil spremeniti Ggdd-em v v Dt apostola apostol Sometd sv. sv. O Pavla Pavel Slmer . . .

Novi nov Ppnmetd Delhi Delhi Slmetn ( ( ( New New Slmei Delhi Delhi Slmei ) ) ) so biti Gp-stm-n zgradili zgraditi Ggdd-mm v v Dm dvajsetih dvajseti Kbvsmm letih leto Sosmm 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser po po Dm zamisli zamisel Sozem britanskih britanski Ppnmmr mestnih mesten Ppnmmr načrtovalcev načrtovalec Sommr in in Vp arhitektov arhitekt Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n želeli želeti Ggnd-mm za za Dt imperij imperij Sometn ustvariti ustvariti Ggdn moderno moderen Ppnset središče središče Soset oblasti oblast Sozer . . . Povsem povsem Rsn ravne raven Ppnzmi ceste cesta Sozmi povezujejo povezovati Ggnstm okrogle okrogel Ppnmmt trge trg Sommt in in Vp številne številen Ppnmmt parke park Sommt . . . Od od Dr slavoloku slavolok Somed podobnih podoben Ppnsmm Indijskih indijski Ppnsmm vratih vrata Sosmm vodi voditi Ggnste velika velik Ppnzei avenija avenija Sozei Rajpath Rajpath Slmei kot kot Vd centralna centralen Ppnzei os os Sozei do do Dr nekdanje nekdanji Ppnzer palače palača Sozer podkralja podkralj Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n od od Dr leta leto Soser 1947 1947 Kag rezidenca rezidenca Sozei indijskega indijski Ppnmer predsednika predsednik Somer . . .

Ko ko Vd se se Zp------k zgodaj zgodaj Rsn zjutraj zjutraj Rsn iz iz Dr visokih visok Ppnzmr dolin dolina Sozmr vsenaokrog vsenaokrog Rsn začne začeti Ggdste proti proti Dd ledenim leden Ppnmmd grebenom greben Sommd Himalaje Himalaja Slzer dvigati dvigati Ggnn megla megla Sozei , , , se se Zp------k Katmandu Katmandu Slmei potopi potopiti Ggdste v v Dt mistiko mistika Sozet . . . Templji tempelj Sommi in in Vp podobe podoba Sozmi bogov bog Sommr so biti Gp-stm-n zaviti zavit Pdnmmi v v Dt belo bel Ppnzet tančico tančica Sozet in in Vp zdi zdeti Ggnste se se Zp------k vam ti Zod-md , , , da da Vd slišite slišati Ggvsdm oddaljene oddaljen Ppnmmt zamolkle zamolkel Ppnmmt udarce udarec Sommt gonga gong Somer in in Vp da da Vd v v Dm nosnicah nosnica Sozmm čutite čutiti Ggnsdm hladen hladen Ppnmetn dih dih Sometn razpadanja razpadanje Soser in in Vp ožganega ožgan Pdnmer lesa les Somer . . . Domače domač Ppnsei ljudstvo ljudstvo Sosei Nevarov Nevar Slmmr v v Dm teh ta Zk-mmm nestvarnih nestvaren Ppnmmm trenutkih trenutek Sommm verjame verjeti Ggvste , , , da da Vd doživlja doživljati Ggnste duhovno duhoven Ppnset očiščenje očiščenje Soset in in Vp da da Vd se se Zp------k osvobodi osvoboditi Ggdste vseh ves Zc-mmr grehov greh Sommr in in Vp slabih slab Ppnzmm mislih misel Sozmm , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k s z Do seboj se Zp---o odnese odnesti Ggdste megla megla Sozei . . .

Razmeroma razmeroma Rsn mlada mlad Ppnzei prestolnica prestolnica Sozei je biti Gp-ste-n pozornost pozornost Sozet vsega ves Zc-mer sveta svet Somer vzbudila vzbuditi Ggdd-ez nazadnje nazadnje Rsn leta leto Soser 1997 1997 Kag , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dt dograjena dograjen Pdnmdt stolpa stolp Somdt dvojčka dvojček Somdt Petronas Petronas Slmei ( ( ( » » » Petronas Petronas Slmei Twin Twin Slmei Towers Towers Slmei « « « ) ) ) začeli začeti Ggdd-mm seliti seliti Ggnn poslovneži poslovnež Sommi . . . Oba oba Zc-mdi sta biti Gp-std-n visoka visok Ppnmdi 452 452 Kag metrov meter Sommr in in Vp sta biti Gp-std-n trenutno trenutno Rsn drugi drug Kbzzdi najvišji visok Ppszdi zgradbi zgradba Sozdi na na Dm svetu svet Somem . . . V v Dm mestu mesto Sosem so biti Gp-stm-n ob ob Dm koncu konec Somem 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser zgradili zgraditi Ggdd-mm še še L več veliko Rsr velikih velik Ppnmmr nebotičnikov nebotičnik Sommr , , , kajti kajti Vp Malezija Malezija Slzei je biti Gp-ste-n kot kot Vd članica članica Sozei organizacije organizacija Sozer ASEAN ASEAN Slmei izkoristila izkoristiti Ggdd-ez prednosti prednost Sozmt gospodarskega gospodarski Ppnmer razcveta razcvet Somer drugih drug Kbzzmr držav država Sozmr članic članica Sozmr te ta Zk-zer organizacije organizacija Sozer . . . Televizijski televizijski Ppnmeid stolp stolp Somei je biti Gp-ste-n četrti četrti Kbvmei najvišji visok Ppsmeid na na Dm svetu svet Somem , , , gradijo graditi Ggnstm pa pa Vp največji velik Ppsmetd vodoravni vodoraven Ppnmetd stavbni stavben Ppnmetd kompleks kompleks Sometn na na Dm svetu svet Somem , , , 12 12 Kag kilometrov kilometer Sommr dolgi dolg Ppnmetd Linear Linear Slmetn City City Slmetn , , , ki ki Vd vodi voditi Ggnste čez čez Dt reko reka Sozet Klang Klang Slmei . . . Gre iti Ggvste za za Dt najmodernejši moderen Ppsmetd sistem sistem Sometn mestnega mesten Ppnmer prometa promet Somer , , , povezan povezan Pdnmetn z z Do ogromno ogromen Ppnzeo konstrukcijo konstrukcija Sozeo na na Dm nosilcih nosilec Sommm , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem bodo biti Gp-ptm-n restavracije restavracija Sozmi , , , trgovine trgovina Sozmi , , , uradi urad Sommi in in Vp parki park Sommi . . . Vendarle vendarle Vp se se Zp------k zdi zdeti Ggnste , , , da da Vd vse ves Rsn številnejše številen Pppmmt turiste turist Sommt , , , ki ki Vd obiskujejo obiskovati Ggnstm Malezijo Malezija Slzet , , , bolj bolj Rsn zanimajo zanimati Ggnstm tradicionalne tradicionalen Ppnzmi azijske azijski Ppnzmi posebnosti posebnost Sozmi . . .

Navigacijske navigacijski Ppnzmi luči luč Sozmi in in Vp svetilke svetilka Sozmi na na Dm obrežju obrežje Sosem Kowloona Kowloon Slmer odsevajo odsevati Ggnstm v v Dm mirnem miren Ppnsem morju morje Sosem pristanišča pristanišče Soser . . . V v Dm daljavi daljava Sozem pa pa Vp migetajoča migetajoč Ppnzei svetloba svetloba Sozei satelitskih satelitski Ppnsmr mest mesto Sosmr osvetljuje osvetljevati Ggnste hribe hrib Sommt Tai Tai Slmei Mo Mo Slmei Shan Shan Slmei , , , Lion Lion Slmei Rock Rock Slmei , , , Diamond Diamond Slmei Hill Hill Slmei in in Vp Man Mana Slmei O O Slmei Shan Shan Slmei . . .

Avenija avenija Sozei 9. 9. Kav novembra november Somer je biti Gp-ste-n tlakovana tlakovan Pdnzei z z Do lepimi lep Ppnmmo mozaiki mozaik Sommo ( ( ( zgoraj zgoraj Rsn levo levo Rsn ) ) ) . . .

Zgodbe zgodba Sozmt o o Dm tem ta Zk-sem skrivnostnem skrivnosten Ppnsem » » » orlovem orlov Psnsem gnezdu gnezdo Sosem « « « ( ( ( v v Dm lokalnem lokalen Ppnsem narečju narečje Sosem alamut alamut Slmei pomeni pomeniti Ggvste » » » orlovo orlov Psnsei svarilo svarilo Sosei « « « ) ) ) so biti Gp-stm-n na na Dt zahod zahod Sometn prvi prvi Kbvmmi prinesli prinesti Ggdd-mm križarji križar Sommi , , , romarji romar Sommi , , , misijonarji misijonar Sommi , , , potem potem Rsn popotniki popotnik Sommi in in Vp še še L kasneje kasno Rsr pisatelji pisatelj Sommi . . .

Eden eden Kbzmei od od Dr teh ta Zk-mmr pisateljev pisatelj Sommr je biti Gp-ste-n tudi tudi L Vladimir Vladimir Slmei Bartol Bartol Slmei ( ( ( 1903-1967 1903-1967 Kag ) ) ) . . . Njegov njegov Zstmeiem roman roman Somei Alamut Alamut Slmei je biti Gp-ste-n plod plod Somei poglobljenega poglobljen Pdnmer študija študij Somer 11. 11. Kav in in Vp 12. 12. Kav stoletja stoletje Soser , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem se se Zp------k godi goditi Ggnste zgodba zgodba Sozei . . . Toda toda Vp ( ( ( skoraj skoraj L ) ) ) nemogoče nemogoče Rsn je biti Gp-ste-n z z Do gotovostjo gotovost Sozeo trditi trditi Ggnn , , , kje kje Rsn njegova njegov Zstzeiem zgodba zgodba Sozei prehaja prehajati Ggnste v v Dt mit mit Sometn . . .

Pustovánje pustovanje Sosei , , , praznovanje praznovanje Sosei pusta pust Somer . . . Izvira izvirati Ggnste iz iz Dr predkrščanske predkrščanski Ppnzer dobe doba Sozer ( ( ( kult kult Somei prednikov prednik Sommr , , , praznovanje praznovanje Sosei slovesa slovo Somer zime zima Sozer in in Vp prihoda prihod Somer pomladi pomlad Sozer , , , čaranje čaranje Sosei rodovitnosti rodovitnost Sozer ) ) ) . . . Po po Dm izročilu izročilo Sosem so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k prevzeli prevzeti Ggdd-mm Rimljani Rimljan Slmmi in in Vp v v Dm sredozimskem sredozimski Ppnmem in in Vp predpomladnem predpomladen Ppnmem času čas Somem ustvarili ustvariti Ggdd-mm več veliko Rsr praznikov praznik Sommr , , , ob ob Dm katerih kateri Zv-mmm so biti Gp-stm-n se se Zp------k šemili šemiti Ggnd-mm ( ( ( 24. 24. Kav 11.17. 11.17. Kag 12. 12. Kav brumalije brumalije Sozmi , , , do do Dr 24. 24. Kav 12. 12. Kav saturnalije saturnalije Sozmi , , , do do Dr 1. 1. Kav 1. 1. Kav januarske januarski Ppnzmi kalende kalende Sozmi , , , do do Dr 13. 13. Kav 1. 1. Kav ide ide Sozmi ) ) ) . . . Kljub kljub Dd nasprotovanju nasprotovanje Sosed Cerkve cerkev Sozer so biti Gp-stm-n se se Zp------k zabave zabava Sozmi s z Do šemljenjem šemljenje Soseo nadaljevale nadaljevati Ggnd-mz , , , pod pod Do vplivom vpliv Someo italijanskih italijanski Ppnmmr karnevalov karneval Sommr v v Dm srednji srednji Ppnzem Evropi Evropa Slzem so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dm renesansi renesansa Sozem prenesle prenesti Ggdd-mz na na Dt čas čas Sometn pred pred Do štiridesetdnevnim štiridesetdneven Ppnmeo postom post Someo . . . Zdaj zdaj Rsn je biti Gp-ste-n pustovanje pustovanje Sosei predvsem predvsem L zabava zabava Sozei . . . Sčasoma sčasoma Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dm različnih različen Ppnzmm pokrajinah pokrajina Sozmm in in Vp krajih kraj Sommm in in Vp med med Do družbenimi družben Ppnzmo plastmi plast Sozmo so biti Gp-stm-n se se Zp------k razvile razviti Ggdd-mz raznovrstne raznovrsten Ppnzmi oblike oblika Sozmi pustovanja pustovanje Soser ; ; ; a a Somei . . . Na na Dm slovenskem slovenski Ppnsem podeželju podeželje Sosem so biti Gp-stm-n se se Zp------k skoz skoz Dt stoletja stoletje Sosmt izoblikovali izoblikovati Ggdd-mm raznovrstni raznovrsten Ppnmmi šemski šemski Ppnmmi liki lik Sommi ( ( ( kurenti kurent Sommi oziroma oziroma Vp kóranti korant Sommi , , , lavfarji lavfar Sommi , , , škoromati škoromat Sommi , , , mačkare mačkara Sozmi , , , drežniški drežniški Ppnmmi pustovi pustov Sommi , , , vrbiške vrbiški Ppnzer šjéme šjema Sozmi , , , pustne pusten Ppnzmi živali žival Sozmi , , , predvsem predvsem L kamela kamela Sozei , , , rúsa rusa Sozei , , , košúta košuta Sozei , , , píceki picek Sommi ) ) ) , , , značilni značilen Ppnmmi obredni obreden Pdnmmi sprevodi sprevod Sommi in in Vp obhodi obhod Sommi z z Do obdarovanjem obdarovanje Soseo , , , pustno pusten Ppnsei oranje oranje Sosei in in Vp sejanje sejanje Sosei za za Dt dobro dober Ppnzet letino letina Sozet in in Vp obredni obreden Pdnmeid ples ples Somei za za Dt debelo debel Ppnzet repo repa Sozet in in Vp visok visok Ppnmetn lan lan Sometn . . . Značilnost značilnost Sozei mnogih mnog Zn-mmr pustnih pusten Ppnmmr sprevodov sprevod Sommr je biti Gp-ste-n skupina skupina Sozei svatov svat Sommr z z Do ženinom ženin Someo in in Vp nevesto nevesta Sozeo in in Vp ploharji plohar Sommo ( ( ( borovo borov Psnsei gostüvanje gostüvanje Sosei ) ) ) . . . Ob ob Dm pustovanju pustovanje Sosem so biti Gp-stm-n značilne značilen Ppnzmi posebne poseben Ppnzmi obredne obreden Ppnzmi jedi jed Sozmi ( ( ( svinjska svinjski Ppnzei glava glava Sozei , , , repa repa Sozei , , , zelje zelje Sosei , , , suho suh Ppnsei meso meso Sosei , , , žganci žganec Sommi , , , krofi krof Sommi , , , flancati flancat Sommi , , , ocvirkovka ocvirkovka Sozei ) ) ) . . . Ponekod ponekod Rsn na na Dm Slovenskem Slovensko Slsem so biti Gp-stm-n še še L v v Dm 1. 1. Kav polovici polovica Sozem 20. 20. Kav stoletja stoletje Soser za za Dt pustov pust Psnmetn pogreb pogreb Sometn zakurili zakuriti Ggdd-mm in in Vp pusta pust Sometd sežgali sežgati Ggdd-mm . . . Te ta Zk-zmi oblike oblika Sozmi pustovanja pustovanje Soser pogosto pogosto Rsn pomembno pomembno Rsn povezujejo povezovati Ggnstm lokalno lokalen Ppnzet skupnost skupnost Sozet in in Vp krepijo krepiti Ggnstm njeno njen Zstzetez identiteto identiteta Sozet ; ; ; b. b. Somei karneval karneval Somei v v Dm mestnem mesten Ppnsem in in Vp trškem trški Ppnsem okolju okolje Sosem ; ; ; c. c. O pustni pusten Ppnmmi sprevodi sprevod Sommi , , , v v Dm katerih kateri Zv-mmm se se Zp------k v v Dm določenem določen Pdnmem kraju kraj Somem ( ( ( Ptuj Ptuj Slmei , , , Ribnica Ribnica Slzei , , , v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem npr. npr. O na na Dm Gospodarskem gospodarski Ppnsem razstavišču razstavišče Sosem in in Vp v v Dm mestnem mesten Ppnmem sprevodu sprevod Somem ) ) ) predstavijo predstaviti Ggdstm povabljene povabljen Pdnzmi pustne pusten Ppnzmi skupine skupina Sozmi in in Vp posamezniki posameznik Sommi iz iz Dr Slovenije Slovenija Slzer , , , slovenskega slovenski Ppnser zamejstva zamejstvo Soser in in Vp iz iz Dr sosednjih sosednji Ppnzmr držav država Sozmr ; ; ; tj. tj. O nekakšna nekakšen Zn-zei živa živ Ppnzei razstava razstava Sozei mask maska Sozmr ( ( ( folklorizem folklorizem Somei ) ) ) ; ; ; č č Somei . . . plesne plesen Ppnzmi prireditve prireditev Sozmi ( ( ( črno črn Ppnsei - - - bela bel Ppnzei reduta reduta Sozei , , , maškarada maškarada Sozei , , , pustni pusten Ppnmeid ples ples Somei ) ) ) z z Do nagrajevanjem nagrajevanje Soseo najlepših lep Ppszmr mask maska Sozmr . . .

Bulovčevo Bulovčev Psnzet hišo hiša Sozet na na Dm severni severen Ppnzem strani stran Sozem trga trg Somer so biti Gp-stm-n zgradili zgraditi Ggdd-mm v v Dm začetku začetek Somem 18. 18. Kav stoletja stoletje Soser ; ; ; le le L nekaj nekaj Rsn desetletij desetletje Sosmr pozneje pozno Rsr se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm njej on Zotzem rodil roditi Ggvd-em Anton Anton Slmei Tomaž Tomaž Slmei Linhart Linhart Slmei . . . Pročelje pročelje Soset so biti Gp-stm-n po po Dm mestnem mesten Ppnmem požaru požar Somem leta leto Soser 1835 1835 Kag nad nad Do pritličnim pritličen Ppnmeo delom del Someo ozaljšali ozaljšati Ggdd-mm z z Do reliefi relief Sommo , , , na na Dm katerih kateri Zv-mmm so biti Gp-stm-n upodobljeni upodobljen Pdnmmi slikarji slikar Sommi , , , kiparji kipar Sommi , , , kamnoseki kamnosek Sommi in in Vp godci godec Sommi tistih tisti Zk-mmr časov čas Sommr . . .

In in Vp vsakič vsakič Rsn so biti Gp-stm-n utrjevale utrjevati Ggnd-mz nove nov Ppnzmt in in Vp nove nov Ppnzmt evolucijske evolucijski Ppnzmt poti pot Sozmt , , , po po Dm katerih kateri Zv-zmm so biti Gp-stm-n jim on Zotmmd--k sledile slediti Ggnd-mz živali žival Sozmi , , , pa pa Vp tudi tudi L mi jaz Zopmmi . . . Izjemna izjemen Ppnzei harmonija harmonija Sozei sobivanja sobivanje Soser rastlin rastlina Sozmr in in Vp živali žival Sozmr nam jaz Zop-md dobro dobro Rsn kaže kazati Ggnste naše naš Zspsetm pravo pravi Ppnset mesto mesto Soset v v Dm naravnem naraven Ppnmem redu red Somem stvarstva stvarstvo Soser , , , le le L prisluhniti prisluhniti Ggdn moramo morati Ggnspm sporočilom sporočilo Sosmd narave narava Sozer . . .

Omele omela Sozmi ( ( ( Viscum Viscum Slmei ) ) ) , , , jesenski jesenski Ppnmeid podlesek podlesek Somei ( ( ( Colchicum Colchicum Slmei autumnale autumnale Slmei ) ) ) in in Vp lepljiva lepljiv Ppnzei kadulja kadulja Sozei ( ( ( Salvia Salvia Slzei glutinosa glutinosa Slzei ) ) ) pa pa Vp za za Dt potovanja potovanje Sosmt svojih svoj Zp-smr semen seme Sosmr učinkovito učinkovito Rsn uporabljajo uporabljati Ggnstm lepljivo lepljiv Ppnzet snov snov Sozet . . .

Razumevanje razumevanje Sosei islama islam Somer je biti Gp-ste-n tuje tuj Ppnsei zahodnjaški zahodnjaški Ppnzed duši duša Sozed . . . V v Dm islamu islam Somem ni biti Gp-ste-d nikakršne nikakršen Zl-zer ločnice ločnica Sozer med med Do cerkvijo cerkev Sozeo in in Vp državo država Sozeo . . . Ločnice ločnica Sozer , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez na na Dm Zahodu Zahod Slmem sprejeta sprejet Pdnzei v v Dm 17. 17. Kav stoletju stoletje Sosem po po Dm stoletjih stoletje Sosmm krvavih krvav Ppnmmr cerkvenih cerkven Ppnmmr bojev boj Sommr . . . Islam islam Somei je biti Gp-ste-n versko verski Ppnsei gibanje gibanje Sosei , , , združeno združen Pdnsei s z Do civilno civilen Ppnzeo državo država Sozeo , , , se se Zp------k pravi praviti Ggvste način način Somei življenja življenje Soser . . . ( ( ( to ta Zk-sei sicer sicer Rsn v v Dm grobem grob Ppnsem drži držati Ggnste , , , toda toda Vp stvar stvar Sozei je biti Gp-ste-n precej precej Rsn bolj bolj Rsn kompleksna kompleksen Ppnzei ; ; ; islamska islamski Ppnzei skupnost skupnost Sozei , , , imenovana imenovan Pdnzei uma uma Sozei , , , v v Dm teoriji teorija Sozem res res Rsn ne ne L loči ločiti Ggvste med med Do vero vera Sozeo in in Vp politiko politika Sozeo , , , toda toda Vp v v Dm praksi praksa Sozem pa pa Vp je biti Gp-ste-n pogosto pogosto Rsn prisotna prisoten Ppnzei ta ta Zk-zei delitev delitev Sozei , , , saj saj Vp imamo imeti Ggnspm-n več veliko Rsr sekulariziranih sekulariziran Pdnzmr islamskih islamski Ppnzmr držav država Sozmr kot kot Vd pa pa Vp teokratskih teokratski Ppnmmr . . . ) ) ) Islam islam Somei se se Zp------k sam sam Ppnmein v v Dm sebi se Zp---m deli deliti Ggnste na na Dt sunite sunit Sommt in in Vp šiite šiit Sommt . . . Delitev delitev Sozei je biti Gp-ste-n nastala nastati Ggdd-ez skorajda skorajda L v v Dm samem sam Ppnmem nastanku nastanek Somem in in Vp je biti Gp-ste-n povzročila povzročiti Ggdd-ez , , , da da Vd sta biti Gp-std-n obe oba Zc-zdi veji veja Sozdi šli iti Ggvd-dz vsaka vsak Zc-zei svojo svoj Zp-zet pot pot Sozet . . . Med med Do njima on Zotzdo vlada vladati Ggnste globoko globok Ppnsei nezaupanje nezaupanje Sosei in in Vp sovraštvo sovraštvo Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n še še L tisoč tisoč Kbg-mt štiristo štiristo Kbg-mt let leto Sosmr pozneje pozno Rsr prav prav L tako tako Rsn živo živ Ppnsei kot kot Vd prvi prvi Kbvmei dan dan Somei . . . ( ( ( ta ta Zk-zei teza teza Sozei se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste absolutno absolutno Rsn pretirana pretiran Pdnzei . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n nekako nekako Rsn tako tako Rsn , , , kot kot Vd da da Vd bi biti Gp-g ( ( ( poznavajoč poznavajoč Rsn zgolj zgolj L situacijo situacija Sozet na na Dm severni severen Ppnzem irski Irska Slzem ) ) ) zagovarjal zagovarjati Ggnd-em , , , da da Vd so biti Gp-stm-n katoličani katoličan Sommi in in Vp protestantje protestant Sommi na na Dt smrt smrt Sozet sprti sprt Pdnmmi . . . ) ) )

Cypraea Cypraea Slzei tigris Tigris Slmei ( ( ( Linne Linne Slmei , , , 1758 1758 Kag ) ) ) je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn pogosta pogost Ppnzei na na Dm travnatih travnat Ppnmmm in in Vp koralnih koralen Ppnmmm predelih predel Sommm Indijskega indijski Ppnmer oceana ocean Somer in in Vp jugo jugo Rsn - - - zahodnega zahoden Ppnmer Tihega tih Ppnmer oceana ocean Somer . . . Kot kot Vd spominek spominek Somei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez prodana prodan Pdnzei številnim številen Ppnmmd popotnikom popotnik Sommd in in Vp je biti Gp-ste-n ena en Kbzzei najbolj najbolj Rsn poznanih poznan Pdnzmr porcelank porcelanka Sozmr . . . Različna različen Ppnzei je biti Gp-ste-n po po Dm obliki oblika Sozem , , , barvi barva Sozem in in Vp velikosti velikost Sozem ter ter Vp meri meriti Ggnste od od Dr 40 40 Kag do do Dr 140mm 140mm N . . . Na na Dm sliki slika Sozem sta biti Gp-std-n dobro dobro Rsn vidni viden Ppnzdi obe oba Zc-zdi gubi guba Sozdi plašča plašč Somer , , , na na Dm hišici hišica Sozem pa pa Vp temne temen Ppnzmi pike pika Sozmi na na Dm sicer sicer Rsn rjavo rjav Ppnsei - - - črni črn Ppnzem podlagi podlaga Sozem . . .

Vari Vari Slmei - - - Opal Opal Slmei 8 8 Kag ima imeti Ggnste-n 140 140 Kag mm mm O širok širok Ppnmetn kvadratast kvadratast Ppnmetn nosilni nosilen Ppnmetd okvir okvir Sometn iz iz Dr drobno drobno Rsn zrnatega zrnat Ppnser jekla jeklo Soser z z Do debelino debelina Sozeo stene stena Sozer 10 10 Kag mm mm O . . . Testirani testiran Pdnmeid » » » koruzni koruzen Ppnmeid « « « plug plug Somei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em plužna plužen Ppnsmt telesa telo Sosmt oddaljena oddaljen Ppnsmt 1 1 Kag m m O in in Vp višino višina Sozet okvirja okvir Somer 80 80 Kag cm cm O . . . Za za Dt ekstremno ekstremno Rsn velike velik Ppnzmt količine količina Sozmt koruznice koruznica Sozer bodo biti Gp-ptm-n Vari Vari Slmetn - - - Opal Opal Slmetn 8 8 Kag v v Dt bodoče bodoč Ppnset ponujali ponujati Ggnd-mm tudi tudi L z z Do razdaljo razdalja Sozeo 1,2 1,2 Kag m m O med med Do plužnimi plužen Ppnsmo telesi telo Sosmo in in Vp višino višina Sozeo 85 85 Kag cm cm O . . . To ta Zk-sei velja veljati Ggnste tudi tudi L za za Dt serijo serija Sozet Vari Vari Slmei - - - Opal Opal Slmei 7 7 Kag , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n okvir okvir Sometn z z Do mero mera Sozeo 120 120 Kag mm mm O , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd serijo serija Sozet močnejše močen Pppzer izvedbe izvedba Sozer Vari Vari Slmei - - - Opal Opal Slmei 9 9 Kag ( ( ( okvir okvir Somei 160 160 Kag mm mm O ) ) ) ponujajo ponujati Ggnstm tudi tudi L z z Do višino višina Sozeo okvirja okvir Somer 90 90 Kag cm cm O . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L pri pri Dm testiranem testiran Pdnmem plugu plug Somem z z Do merama mera Sozdo 100/80 100/80 Kag komaj komaj Rsn kdaj kdaj Rsn prišlo priti Ggdd-es do do Dr zamašitev zamašitev Sozmr s z Do koruznico koruznica Sozeo . . . Količina količina Sozei koruznice koruznica Sozer kakor kakor Vd tudi tudi L vlažnost vlažnost Sozei tal tla Sosmr je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez večinoma večinoma Rsn povprečna povprečen Ppnzei , , , v v Dm povprečju povprečje Sosem pa pa Vp smo biti Gp-spm-n orali orati Ggnd-mm 48 48 Kag cm cm O široke širok Ppnzmt brazde brazda Sozmt . . . Zorane zoran Pdnzmi površine površina Sozmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz enakomerne enakomeren Ppnzmi in in Vp testni testen Ppnmmi vozniki voznik Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm z z Do oranjem oranje Soseo zadovoljni zadovoljen Ppnmmi . . .

• • • Oporno oporen Ppnsei kolo kolo Sosei se se Zp------k obrne obrniti Ggdste brez brez Dr zastoja zastoj Somer , , , če če Vd je biti Gp-ste-n os os Sozei kolesa kolo Soser dobro dobro Rsn namazana namazan Pdnzei . . . - - - • • • Hidravlični hidravličen Ppnmeid valj valj Somei za za Dt nastavitev nastavitev Sozet opornega oporen Ppnser kolesa kolo Soser je biti Gp-ste-n prešibak prešibek Ppnmein . . .

Promet promet Somei 69 69 Kag drugih drug Kbzmmr tiskanih tiskan Ppnmmr medijev medij Sommr , , , vključenih vključen Pdnmmr v v Dm MM MM Np - - - ovem ovem Np pregledu pregled Somem lanskega lanski Ppnmer prometa promet Somer , , , je biti Gp-ste-n znašal znašati Ggnd-em 5.540 5.540 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr , , , za za Dt 120 120 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr manj manj Rsn kot kot Vd leta leto Soser 2002 2002 Kag . . . Ob ob Dm tem ta Zk-sem pa pa Vp je biti Gp-ste-n nujno nujno Rsn poudariti poudariti Ggdn , , , da da Vd nam jaz Zop-md letos letos Rsn svojih svoj Zp-mmr podatkov podatek Sommr o o Dm prometu promet Somem niso biti Gp-stm-d posredovali posredovati Ggvd-mm iz iz Dr Gorenjskega gorenjski Ppnmer glasa glas Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em lani lani Rsn med med Do drugimi drug Kbzmmo tiskanimi tiskan Pdnmmo mediji medij Sommo največji velik Ppsmetd promet promet Sometn - - - 463 463 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . . To ta Zk-sei pa pa Vp pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd lanski lanski Ppnmeid promet promet Somei drugih drug Kbzmmr tiskanih tiskan Pdnmmr medijev medij Sommr ni biti Gp-ste-d manjši majhen Pppmeid , , , ampak ampak Vp je biti Gp-ste-n nekoliko nekoliko Rsn zrasel zrasti Ggdd-em v v Dm primerjavi primerjava Sozem z z Do letom leto Soseo poprej poprej Rsn . . .

Šestnajst šestnajst Kbg-mi spremljanih spremljan Pdnzmr radijskih radijski Ppnzmr postaj postaja Sozmr je biti Gp-ste-n zabeležilo zabeležiti Ggdd-es za za Dt 7,4 7,4 Kag odstotka odstotek Somer večji velik Pppmetd promet promet Sometn kot kot Vd leto leto Soset poprej poprej Rsn , , , radio radio Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L v v Dm skupnem skupen Ppnmem kolaču kolač Somem zabeležil zabeležiti Ggdd-em zmerno zmeren Ppnzet rast rast Sozet , , , od od Dr lanskih lanski Ppnmmr 8,2 8,2 Kag na na Dt letošnjih letošnji Ppnmmr 8,6 8,6 Kag odstotka odstotek Somer . . . Skupno skupno Rsn so biti Gp-stm-n radijske radijski Ppnzmi postaje postaja Sozmi zaslužile zaslužiti Ggdd-mz 2,650 2,650 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr . . .

Oblikujejo oblikovati Ggnstm spletne spleten Ppnzmt strani stran Sozmt za za Dt Najdi.si Najdi.si Slmei / / / potovanje potovanje Sosei in in Vp za za Dt Svet svet Sometn iz iz Dr besed beseda Sozmr založbe založba Sozer Rokus Rokus Slmei , , , prenavljajo prenavljati Ggnstm jih on Zotzmt--k za za Dt Kranjsko kranjski Ppnzet Goro Gora Slzet , , , Kolektor kolektor Somei Group Group Slmei in in Vp Kolektor kolektor Somei d. d. O d. d. O Sejemske sejemski Ppnzmt predstavitve predstavitev Sozmt pripravljajo pripravljati Ggnstm za za Dt Iskro iskra Sozet Avtoelektriko avtoelektrika Sozet in in Vp Lamo lama Sozet . . . Za za Dt odprtje odprtje Soset Telekomovega Telekomov Psnmer hotela hotel Somer Tisa tisa Sozei so biti Gp-stm-n pripravili pripraviti Ggdd-mm vabila vabilo Sosmt in in Vp darila darilo Sosmt , , , logotip logotip Sometn ter ter Vp njegove njegov Zstzmtem aplikacije aplikacija Sozmt pa pa Vp za za Dt Playade Playade Slmetn . . . Za za Dt Merkur Merkur Slmetn so biti Gp-stm-n izdelali izdelati Ggdd-mm nagradno nagraden Ppnzet igrico igrica Sozet Luksi Luksi Slmei . . . Pripravili pripraviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n e e Np - - - voščilnice voščilnica Np za za Dt Iskratel Iskratel Slmetn , , , Kolektor kolektor Sometn in in Vp Mlinotest Mlinotest Slmetn in in Vp koledarje koledar Sommt za za Dt Termo terma Sozet , , , Kolektor kolektor Sometn in in Vp SIQ SIQ Slmetn . . . ( ( ( www. www. Np creatim creatim Np - - - rp.com rp.com Np ) ) )

7 7 Np . . . -15.2 -15.2 Np . . . Mednarodni mednaroden Ppnmeid sejem sejem Somei navtike navtika Sozer , , , Verona Verona Slzei , , , Italija Italija Slzei ; ; ; e e Np - - - pošta pošta Np : : : info@veronafiere.it info@veronafiere.it Slmei

8 8 Np . . . -13.6 -13.6 Np . . . MEDNARODNI mednaroden Ppnmeid SKOPSKI skopski Ppnmeid SEJEM sejem Somei ; ; ; AGRO agro Somei FOOD Food Slmei - - - Mednarodni mednaroden Ppnmeid sejem sejem Somei hrane hrana Sozer , , , pijač pijača Sozmr , , , pakirnih pakiren Ppnmmr strojev stroj Sommr , , , tobaka tobak Somer ; ; ; BTB BTB Slzei - - - Balkanska balkanski Ppnzei turistična turističen Ppnzei borza borza Sozei

1 1 Np . . . A a Somei SKL SKL Slzei ( ( ( M M O ) ) ) , , , 9. 9. Kav krog krog Somei - - - Laško Laško Slsei : : : PIL PIL Slmei - - - Kraški kraški Ppnmeid Zidar zidar Somei ( ( ( 19 19 Kag ) ) ) , , , Polzela Polzela Slzei : : : KSP KSP Slmei - - - Idrija Idrija Slzei ( ( ( 19,30 19,30 Kag ) ) ) . . .

V v Dm vseh ves Zc-mmm veljavnih veljaven Ppnmmm predpisih predpis Sommm Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer , , , izdanih izdan Pdnmmr do do Dr uveljavitve uveljavitev Sozer tega ta Zk-mer zakona zakon Somer , , , s z Do katerimi kateri Zv-mmo so biti Gp-stm-n določeni določen Pdnmmi gospodarski gospodarski Ppnmmi prestopki prestopek Sommi , , , se se Zp------k predpisane predpisan Pdnzmi denarne denaren Ppnzmi kazni kazen Sozmi za za Dt gospodarske gospodarski Ppnmmt prestopke prestopek Sommt pravnih praven Ppnzmr oseb oseba Sozmr in in Vp odgovornih odgovoren Ppnzmr oseb oseba Sozmr spremenijo spremeniti Ggdstm na na Dt način način Sometn , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n določen določen Pdnmein v v Dm prejšnjem prejšnji Ppnmem členu člen Somem . . .

Velika velik Ppnsmi , , , svetla svetel Ppnsmi vrata vrata Sosmi poslovne posloven Ppnzer stavbe stavba Sozer so biti Gp-stm-n se se Zp------k sikajoče sikajoče Rsn razprla razpreti Ggdd-ms in in Vp med med Do njimi on Zotsmo se se Zp------k je biti Gp-ste-n pojavil pojaviti Ggdd-em Robie Robie Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nato nato Rsn kar kar Rsn zdrsnil zdrsniti Ggdd-em proti proti Dd trgu trg Somed . . . Times Times Slmei Square Square Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em poln poln Ppnmein ljudi človek Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bodisi bodisi Vp opazovali opazovati Ggnd-mm kakih kak Zv-mmr deset deset Kbg-mt metrov meter Sommr visoko visok Ppnset dekle dekle Soset , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n oblačilo oblačiti Ggnd-es na na Dm velikanskem velikanski Ppnmem videozaslonu videozaslon Somem , , , ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n prebirali prebirati Ggnd-mm sveže svež Ppnzmt vestičke vestička Sozmt o o Dm najnovejšem nov Ppssem premirju premirje Sosem , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k izpisovale izpisovati Ggnd-mz s z Do poldrugi poldrugi Ppnmetd meter meter Sometn velikimi velik Ppnzmo črkami črka Sozmo . . . Takrat takrat Rsn so biti Gp-stm-n ljudje človek Sommi zagledali zagledati Ggdd-mm Robieja Robie Slmetd in in Vp pohiteli pohiteti Ggdd-mm proti proti Dd njemu on Zotmed . . .

Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n Robie Robie Slmei znova znova Rsn dobil dobiti Ggdd-em priložnost priložnost Sozet , , , da da Vd poskuša poskušati Ggnste kaj kaj Zv-set prodati prodati Ggdn . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n kljub kljub Dd vsemu ves Zc-sed za za Dt trenutek trenutek Sometn počakal počakati Ggdd-em in in Vp nato nato Rsn še še L enkrat enkrat Rsn na na Dt kratko kratko Rsn opisal opisati Ggdd-em naravnost naravnost Rsn čudežne čudežen Ppnzmt prednosti prednost Sozmt kozmetičnega kozmetičen Ppnmer preparata preparat Somer Marsovska marsovski Ppnzei kri kri Sozei , , , v v Dt svojo svoj Zp-zet razlago razlaga Sozet pa pa Vp je biti Gp-ste-n vključil vključiti Ggdd-em tudi tudi L uspešno uspešen Ppnzet krilatico krilatica Sozet o o Dm ' ' ' zapeljujočem zapeljujoč Ppnmem blesku blesk Somem Marsovske marsovski Ppnzer zore zora Sozer ' ' ' . . .

Te ta Zk-zmi v v Dm svetu svet Somem prevladujejo prevladovati Ggnstm . . . Toda toda Vp za za Dt posebne poseben Ppnzmt vrste vrsta Sozmt finančnih finančen Ppnsmr opravil opravilo Sosmr , , , tudi tudi L bančnih bančen Ppnmmr poslov posel Sommr , , , so biti Gp-stm-n še še L vedno vedno Rsn tu tu Rsn specializirane specializiran Pdnzmi banke banka Sozmi . . . Nekatere nekateri Zn-zmi se se Zp------k sploh sploh L ne ne L ukvarjajo ukvarjati Ggnstm z z Do bančnim bančen Ppnseo poslovanjem poslovanje Soseo na na Dt drobno drobno Rsn . . . Na na Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem so biti Gp-stm-n še še L vedno vedno Rsn hranilnice hranilnica Sozmi , , , ki ki Vd se se Zp------k ukvarjajo ukvarjati Ggnstm izključno izključno Rsn z z Do zbiranjem zbiranje Soseo prihrankov prihranek Sommr , , , pri pri Dm njihovem njihov Zstsemm nalaganju nalaganje Sosem pa pa Vp se se Zp------k obračajo obračati Ggnstm na na Dt investicijske investicijski Ppnzmt ali ali Vp univerzalne univerzalen Ppnzmt banke banka Sozmt . . .

Eden eden Kbzmei od od Dr načinov način Sommr , , , s z Do katerim kateri Zv-meo banke banka Sozmi premagujejo premagovati Ggnstm manjšanje manjšanje Soset lastnih lasten Ppnmmr tržnih tržen Ppnmmr deležev delež Sommr , , , je biti Gp-ste-n tudi tudi L povezovanje povezovanje Sosei ali ali Vp celo celo L združevanje združevanje Sosei z z Do zavarovalnicami zavarovalnica Sozmo . . . Pojavil pojaviti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n nov nov Ppnmein fenomen fenomen Somei , , , gre iti Ggvste za za Dt banko banka Sozet in in Vp zavarovalnico zavarovalnica Sozet v v Dm enem en Kbzsem telesu telo Sosem . . . Zaradi zaradi Dr pravil pravilo Sosmr , , , po po Dm katerih kateri Zv-smm morajo morati Ggnstm poslovati poslovati Ggnn zavarovalnice zavarovalnica Sozmi , , , so biti Gp-stm-n sredstva sredstvo Sosmi banke banka Sozer in in Vp zavarovalnice zavarovalnica Sozer strogo strogo Rsn ločena ločen Pdnsmi . . . Tako tako Rsn se se Zp------k ne ne L morejo moči Ggnstm prenašati prenašati Ggnn težave težava Sozmi iz iz Dr zavarovalniškega zavarovalniški Ppnmer v v Dt bančni bančen Ppnmetd del deti Sometn ali ali Vp obratno obratno Rsn . . . Tokovi tok Sommi znotraj znotraj Dr takega tak Zk-mer konglomerata konglomerat Somer pa pa Vp so biti Gp-stm-n , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n direktni direkten Ppnmmi , , , cenejši poceni Pppmmi in in Vp predvsem predvsem L veliko veliko Rsn večji velik Pppmmi . . . Doseže doseči Ggdste se se Zp------k večja velik Pppzei učinkovitost učinkovitost Sozei finančnega finančen Ppnser posredovanja posredovanje Soser in in Vp večja velik Pppzei ekonomija ekonomija Sozei obsega obseg Somer . . . Želel želeti Ggnd-em bi biti Gp-g si se Zp---d--k , , , da da Vd bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez tudi tudi L vodilna vodilen Ppnzei slovenska slovenski Ppnzei banka banka Sozei v v Dm čim čim Rsn tesnejši tesen Pppzem povezavi povezava Sozem z z Do vodilno vodilen Ppnzeo zavarovalnico zavarovalnica Sozeo . . . Tako tako Rsn bi biti Gp-g bili biti Gp-d-dz obe oba Zc-zdi bolj bolj Rsn učinkoviti učinkovit Ppnzdi . . .

Opisani opisan Pdnmmi trendi trend Sommi kažejo kazati Ggnstm , , , da da Vd se se Zp------k v v Dm svetu svet Somem lotevajo lotevati Ggnstm korenitih korenit Ppnzmr visokošolskih visokošolski Ppnzmr reform reforma Sozmr . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n treba treba Rsn poudariti poudariti Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n visoko visok Ppnset šolstvo šolstvo Soset povsod povsod Rsn težko težko Rsn spreminjati spreminjati Ggnn , , , pri pri Dm regionalnem regionalen Ppnmem monopolu monopol Somem , , , kakršnega kakršen Zz-met poznamo poznati Ggnspm v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem , , , pa pa Vp še še L posebej posebej Rsn . . . Čeprav čeprav Vd prinašajo prinašati Ggnstm nove nov Ppnzmi šole šola Sozmi splošno splošen Ppnzet korist korist Sozet , , , je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei razpršena razpršen Pdnzei in in Vp je biti Gp-ste-n zato zato Rsn posameznike posameznik Sommt le le L težko težko Rsn mobilizirati mobilizirati Ggvn v v Dm » » » udarno udaren Ppnzet silo sila Sozet « « « , , , sposobno sposoben Ppnzet uvajati uvajati Ggnn novosti novost Sozmt . . . Po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp imajo imeti Ggnstm-n skupine skupina Sozmi , , , ki ki Vd se se Zp------k zaradi zaradi Dr nastanka nastanek Somer novih nov Ppnzmr šol šola Sozmr čutijo čutiti Ggnstm ogrožene ogrožen Pdnzmi ( ( ( učitelji učitelj Sommi in in Vp predstavniki predstavnik Sommi obstoječih obstoječ Ppnzmr šol šola Sozmr ) ) ) , , , na na Dt voljo volja Sozet močne močen Ppnmmt samoobrambne samoobramben Ppnmmt mehanizme mehanizem Sommt . . . Prevladujejo prevladovati Ggnstm namreč namreč Vp na na Dm vseh ves Zc-smm pomembnih pomemben Ppnsmm mestih mesto Sosmm odločanja odločanje Soser ( ( ( v v Dm ministrstvih ministrstvo Sosmm , , , visokošolskih visokošolski Ppnzmm komisijah komisija Sozmm in in Vp seveda seveda L v v Dm organih organ Sommm univerze univerza Sozer ) ) ) , , , kjer kjer Vd vse ves Zc-sei prej prej Rsn kot kot Vd spodbujajo spodbujati Ggnstm spremembe sprememba Sozmt . . . Od od Dr » » » notranje notranji Ppnzer prenove prenova Sozer « « « univerze univerza Sozer si se Zp---d--k tako tako Rsn ne ne L moremo moči Ggnspm kaj kaj Zv-set dosti dosti Rsn obetati obetati Ggnn ... ... ... Spomnimo spomniti Ggdspm se se Zp------k le le L na na Dt polemike polemika Sozmt pri pri Dm nas jaz Zop-mm o o Dm uvedbi uvedba Sozem študentskih študentski Ppnzmr anket anketa Sozmr ter ter Vp na na Dt močan močen Ppnmetn odpor odpor Sometn fakultet fakulteta Sozmr proti proti Dd uvedbi uvedba Sozed kreditnega krediten Ppnmer sistema sistem Somer ( ( ( zelo zelo Rsn razširjenega razširjen Pdnmer po po Dm svetu svet Somem ! ! ! ) ) ) , , , ker ker Vd pač pač L uvaja uvajati Ggnste svojevrstno svojevrsten Ppnzet konkurenco konkurenca Sozet znotraj znotraj Dr univerze univerza Sozer . . . V v Dm takšnih takšen Zk-zmm razmerah razmera Sozmm so biti Gp-stm-n neredko neredko Rsn najbolj najbolj Rsn zaslužni zaslužen Ppnmmi , , , da da Vd le le L pride priti Ggdste do do Dr šolskih šolski Ppnzmr reform reforma Sozmr , , , prav prav L zavzeti zavzet Ppnmmi in in Vp karizmatični karizmatičen Ppnmmi šolski šolski Ppnmmi ministri minister Sommi ( ( ( Kostarika Kostarika Slzei , , , Brazilija Brazilija Slzei , , , Romunija Romunija Slzei ) ) ) . . .

Londonski londonski Ppnmetd Times Times Slmetn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm preteklosti preteklost Sozem trpel trpeti Ggnd-em zlasti zlasti L zaradi zaradi Dr sindikalnih sindikalen Ppnmmr pretresov pretres Sommr , , , stavk stavka Sozmr , , , je biti Gp-ste-n novi nov Ppnmeid lastnik lastnik Somei iz iz Dr kvalitetnega kvaliteten Ppnmer časopisa časopis Somer stare star Ppnzer konservativne konservativen Ppnzer tradicije tradicija Sozer močno močno Rsn spremenil spremeniti Ggdd-em v v Dm smeri smer Sozem bulvarskega bulvarski Ppnmer časopisa časopis Somer . . . Times Times Slmei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn še še L vedno vedno Rsn zelo zelo Rsn zanimiv zanimiv Ppnmein časopis časopis Somei , , , vseeno vseeno Rsn pa pa Vp morate morati Ggnsdm prelistati prelistati Ggdn od od Dr šest šest Kbg-mt do do Dr osem osem Kbg-mt strani stran Sozmr , , , preden preden Vd pridete priti Ggdsdm do do Dr mednarodnih mednaroden Ppnzmr informacij informacija Sozmr . . . Prvih prvi Kbvzmr šest šest Kbg-mt ali ali Vp osem osem Kbg-mt strani stran Sozmr napolnjuje napolnjevati Ggnste , , , ne ne L bom biti Gp-ppe-n rekel reči Ggdd-em ravno ravno L sex sex Slmei and and Nj crime crime Slmei , , , ampak ampak Vp vendarle vendarle Vp v v Dm veliki velik Ppnzem meri mera Sozem bulvarski bulvarski Ppnmeid material material Somei . . . Murdoch Murdoch Slmei je biti Gp-ste-n časopis časopis Sometn spremenil spremeniti Ggdd-em , , , začel začeti Ggdd-em cenovno cenoven Ppnzet vojno vojna Sozet , , , ki ki Vd pa pa Vp ni biti Gp-ste-d imela imeti Ggnd-ez enakega enak Zn-mer vpliva vpliv Somer na na Dt vse ves Zc-set . . .

Nikoli nikoli Rsn si se Zp---d--k ni biti Gp-ste-d najela najeti Ggdd-ez agenta agent Somer , , , da da Vd bi biti Gp-g ji on Zotzed--k urejal urejati Ggnd-em posle posel Sommt v v Dm zvezi zveza Sozem z z Do avtorskimi avtorski Ppnzmo in in Vp filmskimi filmski Ppnzmo pravicami pravica Sozmo , , , niti niti Vp ni biti Gp-ste-d - - - po po Dm vztrajnih vztrajen Ppnsmm nadlegovanjih nadlegovanje Sosmm fanov fan Sommr - - - zahtevala zahtevati Ggvd-ez tajne tajen Ppnzer telefonske telefonski Ppnzer številke številka Sozer , , , še še L huje hudo Rsr , , , ni biti Gp-ste-d dajala dajati Ggnd-ez niti niti Vp intervjujev intervju Sommr niti niti Vp ni biti Gp-ste-d kooperirala kooperirati Ggvd-ez s z Do pisci pisec Sommo biografskih biografski Ppnmmr člankov članek Sommr , , , zavrnila zavrniti Ggdd-ez pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L kakršnokoli kakršenkoli Zz-zet kolaboracijo kolaboracija Sozet s z Do producenti producent Sommo filma film Somer . . . In in Vp do do Dr smrti smrt Sozer je biti Gp-ste-n nosila nositi Ggnd-ez smešne smešen Ppnzmt , , , kičaste kičast Ppnzmt , , , infantilne infantilen Ppnzmt obleke obleka Sozmt in in Vp ortopedske ortopedski Ppnmmt čevlje čevelj Sommt . . . Od od Dr izida izid Somer romana roman Somer do do Dr svoje svoj Zp-zer smrti smrt Sozer , , , v v Dm trinajstih trinajst Kbg-mm letih leto Sosmm potemtakem potemtakem Rsn , , , je biti Gp-ste-n napisala napisati Ggdd-ez več veliko Rsr kot kot Vd 20.000 20.000 Kag pisem pismo Sosmr . . . Fanom fan Sommd , , , kritikom kritik Sommd , , , prijateljem prijatelj Sommd , , , tujcem tujec Sommd . . . A a Vp nobenega noben Zl-mer romana roman Somer več več L , , , niti niti L enega en Kbzmer samega sam Ppnmer : : : " " " Po po Dm GWTW GWTW Slmem sem biti Gp-spe-n morala morati Ggnd-ez počistiti počistiti Ggdn . . . " " " Na na Dm romanu roman Somem je biti Gp-ste-n delala delati Ggnd-ez 10 10 Kag let leto Sosmr , , , po po Dm njem on Zotmem je biti Gp-ste-n le le L še še L urejala urejati Ggnd-ez posle posel Sommt v v Dm zvezi zveza Sozem z z Do njim on Zotmeo : : : GWTW GWTW Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em njena njen Zstzeiez tovarna tovarna Sozei , , , njena njen Zstzeiez korporacija korporacija Sozei , , , njena njen Zstzeiez multinacionalka multinacionalka Sozei . . . Govorice govorica Sozmi , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n nastopila nastopiti Ggdd-ez v v Dm filmu film Somem , , , so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz le le L govorice govorica Sozmi . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n belle belle Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n gospodinjila gospodinjiti Ggnd-ez svojemu svoj Zp-med fenomenu fenomen Somed . . . Zvezda zvezda Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n obnašala obnašati Ggnd-ez , , , kot kot Vd da da Vd ni biti Gp-ste-d nič nič Rsn . . . Južnjakinja južnjakinja Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n hotela hoteti Ggnd-ez dobiti dobiti Ggdn državljansko državljanski Ppnzet vojno vojna Sozet . . . Največja velik Ppszei znamenitost znamenitost Sozei Atlante Atlanta Slzer , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n l. l. O 1949 1949 Kag pred pred Do njeno njen Zstzeoez hišo hiša Sozeo do do Dr smrti smrt Sozer povozil povoziti Ggdd-em pijani pijan Ppnmeid taksist taksist Somei . . . Kar kar Zz-set pa pa Vp je biti Gp-ste-n itak itak L sama sam Ppnzei napovedala napovedati Ggdd-ez . . .

Tematika tematika Sozei se se Zp------k napaja napajati Ggnste v v Dm metafizičnih metafizičen Ppnzmm podobah podoba Sozmm ( ( ( splošnih splošen Ppnzmm in in Vp osebnih oseben Ppnzmm ) ) ) , , , ki ki Vd jim on Zotzmd--k je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr vseprežemajoče vseprežemajoč Ppnzer preobloženosti preobloženost Sozer in in Vp skrivnih skriven Ppnzmr premis premisa Sozmr težko težko Rsn slediti slediti Ggnn . . .

Ljubljano Ljubljana Slzet je biti Gp-ste-n obiskala obiskati Ggdd-ez delegacija delegacija Sozei ruskega ruski Ppnser podjetja podjetje Soser Gazprom Gazprom Slmei , , , ene en Kbzzer največjih velik Ppszmr svetovnih svetoven Ppnzmr naftnih naften Ppnzmr družb družba Sozmr . . . Vplivni vpliven Ppnmmi Rusi Rus Slmmi so biti Gp-stm-n prišli priti Ggdd-mm v v Dt Slovenijo Slovenija Slzet , , , da da Vd bi biti Gp-g vprašali vprašati Ggdd-mm , , , ali ali Rsn lahko lahko Rsn plinovod plinovod Sometn , , , ki ki Vd bi biti Gp-g vodil voditi Ggnd-em proti proti Dd Italiji Italija Slzed , , , potegnejo potegniti Ggdstm prek prek Dr naše naš Zspzerm države država Sozer . . . Tisti tisti Zk-met del del Sometn , , , ki ki Vd bi biti Gp-g peljal peljati Ggnd-em čez čez Dt Slovenijo Slovenija Slzet , , , bi biti Gp-g gradili graditi Ggnd-mm pet pet Kbg-mt let leto Sosmr , , , stal stati Ggnd-em bi biti Gp-g pol pol Rsn milijarde milijarda Sozer dolarjev dolar Sommr , , , posel posel Sometn pa pa Vp bi biti Gp-g dobila dobiti Ggdd-ms tudi tudi L slovenska slovenski Ppnsmi podjetja podjetje Sosmi . . . Sodeč sodeč Rd po po Dm skopih skop Ppnsmm poročilih poročilo Sosmm , , , pa pa Vp se se Zp------k stvari stvar Sozmi zatikajo zatikati Ggvstm , , , saj saj Vp ruska ruski Ppnzei delegacija delegacija Sozei in in Vp slovenski slovenski Ppnmmi pogajalci pogajalec Sommi niso biti Gp-stm-d dorekli doreči Ggdd-mm vseh ves Zc-zmr podrobnosti podrobnost Sozmr o o Dm orjaškem orjaški Ppnmem projektu projekt Somem . . .

Soli sol Sozmi teh ta Zk-zmr kislin kislina Sozmr so biti Gp-stm-n praviloma praviloma Rsn dobro dobro Rsn topne topen Ppnzmi v v Dm vodi voda Sozem . . . Slabo slabo Rsn topni topen Ppnmmi so biti Gp-stm-n npr. npr. O srebrovi srebrov Psnmmi in in Vp svinčevi svinčev Psnmmi halogenidi halogenid Sommi ( ( ( razen razen Dr fluoridov fluorid Sommr ) ) ) . . .

* * * Fluor fluor Somei reagira reagirati Ggvste z z Do vodo voda Sozeo eksplozivno eksplozivno Rsn . . . Drugi drug Kbzmmi se se Zp------k v v Dm vodi voda Sozem nekoliko nekoliko Rsn topijo topiti Ggnstm . . . Vodne voden Ppnzmt raztopine raztopina Sozmt halogenov halogen Sommr imenujemo imenovati Ggvspm klorovica klorovica Sozei , , , bromovica bromovica Sozei in in Vp jodovica jodovica Sozei . . .

Voda voda Sozei je biti Gp-ste-n dobro dober Ppnsei topilo topilo Sosei . . . V v Dm njej on Zotzem se se Zp------k dobro dobro Rsn topijo topiti Ggnstm ionske ionski Ppnzmi in in Vp polarne polaren Ppnzmi snovi snov Sozmi : : : soli sol Sozmi , , , kisline kislina Sozmi , , , hidroksidi hidroksid Sommi , , , oksidi oksid Sommi in in Vp močno močno Rsn polarne polaren Ppnzmi organske organski Ppnzmi spojine spojina Sozmi . . . Voda voda Sozei je biti Gp-ste-n topilo topilo Sosei tudi tudi L v v Dm živih živ Ppnmmm organizmih organizem Sommm . . . Krvna krven Ppnzei plazma plazma Sozei je biti Gp-ste-n vodna voden Ppnzei raztopina raztopina Sozei beljakovin beljakovina Sozmr , , , maščob maščoba Sozmr , , , sladkorja sladkor Somer , , , sečnine sečnina Sozer , , , mineralnih mineralen Ppnzmr snovi snov Sozmr ( ( ( največ veliko Rss je biti Gp-ste-n natrijevega natrijev Psnmer klorida klorid Somer ) ) ) in in Vp plinov plin Sommr ogljikovega ogljikov Psnmer dioksida dioksid Somer CO2 CO2 N , , , kisika kisik Somer O2 O2 N in in Vp dušika dušik Somer N2 N2 N . . . Če če Vd človek človek Somei izgubi izgubiti Ggdste veliko veliko Rsn krvi kri Sozer , , , mu on Zotmed--k izgubo izguba Sozet nadomestijo nadomestiti Ggdstm s z Do fiziološko fiziološki Ppnzeo raztopino raztopina Sozeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n 0,9 0,9 Kag % % % raztopina raztopina Sozei natrijevega natrijev Psnmer klorida klorid Somer . . .

Pri pri Dm proizvodnji proizvodnja Sozem amoniaka amoniak Somer upoštevajo upoštevati Ggvstm vse ves Zc-mmt naštete naštet Pdnmmt dejavnike dejavnik Sommt . . . Pogoji pogoj Sommi sinteze sinteza Sozer so biti Gp-stm-n uravnani uravnan Pdnmmi tako tako Rsn , , , da da Vd cena cena Sozei dobljenega dobljen Pdnmer produkta produkt Somer ni biti Gp-ste-d previsoka previsok Ppnzei . . .

V v Dm razredčeni razredčen Pdnzem raztopini raztopina Sozem kisline kislina Sozer se se Zp------k kovine kovina Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n šibki šibek Ppnmmi reducenti reducent Sommi ( ( ( npr. npr. O Cu Cu O , , , Ag Ag O , , , Hg Hg O ) ) ) , , , ne ne L raztapljajo raztapljati Ggnstm . . . Raztapljajo raztapljati Ggnstm se se Zp------k kovine kovina Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n močnejši močen Pppmmi reducenti reducent Sommi ( ( ( npr. npr. O Zn Zn O , , , Al Al O , , , Mg Mg O itn. itn. O ) ) ) . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem nastaja nastajati Ggnste vodik vodik Somei . . .

Koks koks Somei je biti Gp-ste-n oglje oglje Sosei , , , pridobljeno pridobljen Pdnsei s z Do segrevanjem segrevanje Soseo premoga premog Somer brez brez Dr zraka zrak Somer , , , podobno podobno Rsn kot kot Vd aktivno aktiven Ppnsei oglje oglje Sosei . . . Uporabljajo uporabljati Ggnstm ga on Zotmet--k kot kot Vd reducent reducent Sometn v v Dm metalurgiji metalurgija Sozem za za Dt redukcijo redukcija Sozet kovinskih kovinski Ppnmmr oksidov oksid Sommr do do Dr kovin kovina Sozmr . . .

NaCl NaCl O ( ( ( aq aq O ) ) ) + + + CO2 CO2 N ( ( ( aq aq O ) ) ) + + + NH3 NH3 N ( ( ( aq aq O ) ) ) + + + H2O H2O N ( ( ( l l O ) ) ) ? ? ? NaHCO3 NaHCO3 N ( ( ( s s O ) ) ) + + + NH4Cl NH4Cl N ( ( ( aq aq O ) ) )

Nekateri nekateri Zn-mmi ligandi ligand Sommi imajo imeti Ggnstm-n več veliko Rsr atomov atom Sommr z z Do neveznimi nevezen Ppnmmo elektronskimi elektronski Ppnmmo pari par Sommo , , , s z Do katerimi kateri Zv-mmo se se Zp------k lahko lahko Rsn vežejo vezati Ggnstm na na Dt centralni centralen Ppnmetd ion ion Sometn . . . Ligand ligand Sometn , , , ki ki Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn veže vezati Ggnste prek prek Dr dveh dva Kbgmdr atomov atom Somdr , , , imenujemo imenovati Ggvspm dvovezni dvovezen Ppnmeid ligand ligand Somei . . . Tako tako Rsn se se Zp------k lahko lahko Rsn molekula molekula Sozei 1,2 1,2 Kag - - - diaminoetana diaminoetan Somer ( ( ( en en O ) ) ) veže vezati Ggnste z z Do dvema dva Kbgmdo dušikovima dušikov Psnmdo atomoma atom Somdo . . .

Pri pri Dm roki roka Sozem imaš imeti Ggnsde-n reagente reagent Sommt : : : konc konc O . . . HNO3 HNO3 N , , , trden trden Ppnmein Na2SO4 Na2SO4 N in in Vp konc konc O . . . NH3 NH3 N . . . Napiši napisati Ggdvde enačbo enačba Sozet reakcije reakcija Sozer . . .

S z Do hibridizacijo hibridizacija Sozeo treh trije Kbgzmr orbital orbitala Sozmr p p Somei in in Vp ene en Kbzzer s s Somei ( ( ( skupaj skupaj Rsn štiri štirje Kbgzmi ! ! ! ) ) ) nastanejo nastati Ggdstm štiri štirje Kbgzmi nove nov Ppnzmi , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k imenujemo imenovati Ggvspm sp3 sp3 N - - - hibridne hibriden Ppnzmt orbitale orbitala Sozmt . . . Nastale nastal Ppnzmi hibridne hibriden Ppnzmi orbitale orbitala Sozmi so biti Gp-stm-n drugačne drugačen Ppnzer oblike oblika Sozer kot kot Vd njihove njihov Zstzmim prednice prednica Sozmi . . . Vse ves Zc-zmi štiri štirje Kbgzmi so biti Gp-stm-n enake enak Zn-zmi , , , okrog okrog Dr jedra jedro Soser ogljikovega ogljikov Psnmer atoma atom Somer pa pa Vp so biti Gp-stm-n razporejene razporejen Pdnzmi tako tako Rsn , , , da da Vd » » » gledajo gledati Ggnstm « « « proti proti Dd ogliščem oglišče Sosmd tetraedra tetraeder Somer . . . Koti kot Sommi med med Do njihovimi njihov Zstzmom osmi os Sozmo so biti Gp-stm-n 109,5 109,5 Kag ? ? ? . . . Ogljikov ogljikov Psnmein atom atom Somei s z Do tako tako Rsn razporejenimi razporejen Pdnzmo orbitalami orbitala Sozmo pa pa Vp tvori tvoriti Ggnste molekule molekula Sozmt tetraedrične tetraedričen Ppnzer oblike oblika Sozer . . .

4 4 Kag . . . Nariši narisati Ggdvde strukturno strukturen Ppnzet formulo formula Sozet metanala metanal Somer ( ( ( H2C H2C N ? ? ? O O O ) ) ) . . . Kako kako Rsn so biti Gp-stm-n hibridizirane hibridiziran Pdnzmi orbitale orbitala Sozmi ogljikovega ogljikov Psnmer atoma atom Somer ? ? ? Kakšna kakšen Zv-zei je biti Gp-ste-n oblika oblika Sozei molekule molekula Sozer ? ? ?

Seveda seveda L to ta Zk-sei ne ne L velja veljati Ggnste le le L za za Dt alkane alkan Sommt , , , podobno podobno Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L pri pri Dm drugih drug Kbzzmm spojinah spojina Sozmm . . .

2 2 Kag . . . Iz iz Dr katere kateri Zv-zer lastnosti lastnost Sozer alkanov alkan Sommr je biti Gp-ste-n izpeljano izpeljan Pdnsei staro star Ppnsei ime ime Sosei parafini parafin Sommi ? ? ?

V v Dm laboratorijskem laboratorijski Ppnsem merilu merilo Sosem se se Zp------k halogenoalkani halogenoalkan Sommi uporabljajo uporabljati Ggnstm kot kot Vd pomembni pomemben Ppnmmi sintezni sintezen Ppnmmi intermediati intermediat Sommi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k lahko lahko Rsn z z Do zamenjavo zamenjava Sozeo halogenskih halogenski Ppnmmr atomov atom Sommr ali ali Vp eliminacijo eliminacija Sozeo vodikovega vodikov Psnmer halogenida halogenid Somer pretvorimo pretvoriti Ggdspm v v Dt številne številen Ppnzmt druge drug Kbzzmt spojine spojina Sozmt . . .

* * * V v Dm laboratorijskem laboratorijski Ppnsem merilu merilo Sosem se se Zp------k organski organski Ppnmmi halogenidi halogenid Sommi uporabljajo uporabljati Ggnstm kot kot Vd pomembni pomemben Ppnmmi sintezni sintezen Ppnmmi intermediati intermediat Sommi . . .

Milo milo Soset lahko lahko Rsn uporabljamo uporabljati Ggnspm za za Dt umivanje umivanje Soset in in Vp pranje pranje Soset zaradi zaradi Dr njegovih njegov Zstmmres emulgatorskih emulgatorski Ppnzmr lastnosti lastnost Sozmr . . .

* * * Voski vosek Sommi so biti Gp-stm-n estri ester Sommi maščobnih maščoben Ppnzmr kislin kislina Sozmr in in Vp alkoholov alkohol Sommr , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n v v Dm verigah veriga Sozmm 16 16 Kag ali ali Vp več veliko Rsr ogljikovih ogljikov Psnmmr atomov atom Sommr . . .

Nekatere nekateri Zn-zmi organske organski Ppnzmi molekule molekula Sozmi imajo imeti Ggnstm-n na na Dt ogljikov ogljikov Psnmetn atom atom Sometn vezane vezan Pdnzmt štiri štirje Kbgzmt različne različen Ppnzmt skupine skupina Sozmt . . . Tak tak Zk-mei ogljikov ogljikov Psnmein atom atom Somei predstavlja predstavljati Ggnste kiralni kiralen Ppnmetd center center Sometn , , , molekula molekula Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n kiralna kiralen Ppnzei . . . Za za Dt spojine spojina Sozmt s z Do kiralnimi kiralen Ppnmmo centri center Sommo je biti Gp-ste-n značilno značilen Ppnsei , , , da da Vd sučejo sukati Ggnstm ravnino ravnina Sozet linearno linearno Rsn polarizirane polariziran Pdnzer svetlobe svetloba Sozer za za Dt določen določen Pdnmetn kot kot Sometn v v Dt desno desni Ppnzet ali ali Vp levo levi Ppnzet . . . Pravimo praviti Ggvspm jim on Zotzmd--k optično optično Rsn aktivne aktiven Ppnzmi spojine spojina Sozmi . . . To ta Zk-zet lastnost lastnost Sozet molekule molekula Sozer označimo označiti Ggdspm z z Do dvema dva Kbgmdo podatkoma podatek Somdo : : :

Beljakovina beljakovina Sozei lahko lahko Rsn opravlja opravljati Ggnste svojo svoj Zp-zet biološko biološki Ppnzet funkcijo funkcija Sozet le le L , , , če če Vd je biti Gp-ste-n njena njen Zstzeiez struktura struktura Sozei v v Dm vseh ves Zc-mmm pogledih pogled Sommm pravilna pravilen Ppnzei , , , nepopačena nepopačen Ppnzei . . . Celotno celoten Ppnzet strukturo struktura Sozet držijo držati Ggnstm v v Dm pravilni pravilen Ppnzem konformaciji konformacija Sozem šibke šibek Ppnzmi sile sila Sozmi , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n vodikove vodikov Psnzmi vezi vez Sozmi , , , ionske ionski Ppnzmi interakcije interakcija Sozmi ipd. ipd. O Pri pri Dm zvišani zvišan Pdnzem temperaturi temperatura Sozem ali ali Vp povečani povečan Pdnzem koncentraciji koncentracija Sozem elektrolitov elektrolit Sommr v v Dm okolju okolje Sosem , , , spremembi sprememba Sozem pH pH Somei in in Vp podobnem podoben Ppnsem pa pa Vp postanejo postati Ggdstm te ta Zk-zmi vezi vez Sozmi prešibke šibek Ppnzmi in in Vp struktura struktura Sozei razpade razpasti Ggdste , , , protein protein Somei se se Zp------k odvije odviti Ggdste . . . Posledica posledica Sozei je biti Gp-ste-n navadno navadno Rsn tudi tudi L obarjanje obarjanje Sosei take tak Zk-zer beljakovine beljakovina Sozer iz iz Dr raztopine raztopina Sozer . . . Proces proces Sometn imenujemo imenovati Ggvspm denaturacija denaturacija Sozei , , , ta ta Zk-zei je biti Gp-ste-n mnogokrat mnogokrat Rsn ireverzibilna ireverzibilen Ppnzei ; ; ; pri pri Dm znižanju znižanje Sosem temperature temperatura Sozer ali ali Vp koncentracije koncentracija Sozer elektrolita elektrolit Somer se se Zp------k prvotna prvoten Ppnzei struktura struktura Sozei ne ne L vzpostavi vzpostaviti Ggdste več več L . . .

4 4 Kag . . . Kateri kateri Zv-mmi so biti Gp-stm-n ( ( ( oziroma oziroma Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm preteklosti preteklost Sozem ) ) ) glavni glaven Ppnmmi surovinski surovinski Ppnmmi viri vir Sommi za za Dt kemijsko kemijski Ppnzet industrijo industrija Sozet ? ? ?

Nafto nafta Sozet in in Vp zemeljski zemeljski Ppnmetd plin plin Sometn sestavljajo sestavljati Ggnstm v v Dm glavnem glaven Ppnsem ogljikovodiki ogljikovodik Sommi , , , predvsem predvsem L alkani alkan Sommi ; ; ; v v Dm plinu plin Somem tisti tisti Zk-mmi z z Do manjšimi majhen Pppzmo , , , v v Dm tekoči tekoč Ppnzem nafti nafta Sozem pa pa Vp tisti tisti Zk-mmi z z Do večjimi velik Pppzmo molekulami molekula Sozmo . . . Prevladujejo prevladovati Ggnstm normalni normalen Ppnmmi alkani alkan Sommi , , , spremljajo spremljati Ggnstm jih on Zotmmt--k tudi tudi L cikloalkani cikloalkan Sommi in in Vp areni aren Sommi ter ter Vp druge drug Kbzzmi spojine spojina Sozmi ; ; ; sestava sestava Sozei je biti Gp-ste-n odvisna odvisen Ppnzei od od Dr izvora izvor Somer nafte nafta Sozer . . . Surove surov Ppnzer nafte nafta Sozer ne ne L moremo moči Ggnspm direktno direktno Rsn uporabljati uporabljati Ggnn , , , zato zato Vp sestavine sestavina Sozmt nafte nafta Sozer med med Do seboj se Zp---o ločijo ločiti Ggvstm s z Do frakcionirno frakcioniren Ppnzeo destilacijo destilacija Sozeo in in Vp drugimi drug Kbzmmo postopki postopek Sommo v v Dm naftnih naften Ppnzmm rafinerijah rafinerija Sozmm . . .

V v Dm telesu telo Sosem živih živ Ppnsmr bitij bitje Sosmr se se Zp------k nekatere nekateri Zn-zmi snovi snov Sozmi predelajo predelati Ggdstm in in Vp spreminjajo spreminjati Ggnstm . . . Nastanejo nastati Ggdstm organske organski Ppnzmi snovi snov Sozmi , , , iz iz Dr katerih kateri Zv-zmr se se Zp------k gradi graditi Ggnste in in Vp obnavlja obnavljati Ggnste telo telo Sosei . . . Ko ko Vd živa živ Ppnsmi bitja bitje Sosmi umrejo umreti Ggdstm , , , se se Zp------k snovi snov Sozmi , , , ki ki Vd gradijo graditi Ggnstm njihovo njihov Zstsetm telo telo Soset , , , razkrojijo razkrojiti Ggdstm in in Vp spet spet Rsn postanejo postati Ggdstm del del Somei nežive neživ Ppnzer narave narava Sozer . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n anorganske anorganski Ppnzmi snovi snov Sozmi . . . Te ta Zk-zmi lahko lahko Rsn znova znova Rsn pridejo priti Ggdstm v v Dt telo telo Soset živega živ Ppnser bitja bitje Soser in in Vp se se Zp------k v v Dm njem on Zotsem spremenijo spremeniti Ggdstm v v Dt organske organski Ppnzmt snovi snov Sozmt . . . Razkroj razkroj Somei se se Zp------k ne ne L zgodi zgoditi Ggdste kar kar Rsn sam sam Ppnmein od od Dr sebe se Zp---r , , , temveč temveč Vp ga on Zotmet--k povzročajo povzročati Ggnstm mikroorganizmi mikroorganizem Sommi . . . Ti ta Zk-mmi imajo imeti Ggnstm-n v v Dm naravi narava Sozem vlogo vloga Sozet razkrojevalcev razkrojevalec Sommr . . . Omogočajo omogočati Ggnstm , , , da da Vd nekatere nekateri Zn-zmi snovi snov Sozmi krožijo krožiti Ggnstm med med Do neživo neživ Ppnzeo in in Vp živo živ Ppnzeo naravo narava Sozeo . . .

* * * Živa živ Ppnsmi bitja bitje Sosmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k na na Dm Zemlji Zemlja Slzem pojavila pojaviti Ggdd-ms pred pred Do več veliko Rsr kot kot Vd 3500 3500 Kag milijoni milijon Sommo let leto Sosmr . . .

1 1 Kag . . . Naberi nabrati Ggdvde kamnine kamnina Sozmt iz iz Dr svojega svoj Zp-mer kraja kraj Somer in in Vp si se Zp---d--k jih on Zotzmt--k dobro dobro Rsn oglej ogledati Ggdvde . . . Pri pri Dm določanju določanje Sosem posameznih posamezen Ppnzmr kamnin kamnina Sozmr prosi prositi Ggvste za za Dt pomoč pomoč Sozet učitelja učitelj Sometd . . .

Vsestransko vsestransko Rsn pomembna pomemben Ppnzei poljščina poljščina Sozei je biti Gp-ste-n krompir krompir Somei . . . Uporabljamo uporabljati Ggnspm ga on Zotmet--k v v Dm prehrani prehrana Sozem , , , za za Dt krmo krma Sozet in in Vp v v Dm industriji industrija Sozem . . .

Slika slika Sozei : : : Stranski stranski Ppnmmi poganjki poganjek Sommi pri pri Dm vinski vinski Ppnzem trti trta Sozem , , , ki ki Vd se se Zp------k ovijejo oviti Ggdstm okoli okoli Dr opore opora Sozer , , , so biti Gp-stm-n vitice vitica Sozmi . . .

* * * V v Dm obdobju obdobje Sosem antike antika Sozer , , , v v Dm času čas Somem pred pred Do našim naš Zspseom štetjem štetje Soseo , , , je biti Gp-ste-n babilonski babilonski Ppnmeid vladar vladar Somei Nebukadnezar Nebukadnezar Slmei dal dati Ggdd-em zgraditi zgraditi Ggdn čudovite čudovit Ppnmmt “ “ “ viseče viseč Ppnmmt vrtove vrt Sommt ” ” ” . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm nekakšni nekakšen Zn-mmi terasasti terasast Ppnmmi vrtovi vrt Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k namakali namakati Ggnd-mm . . . Še še L bolj bolj Rsn nenavadni nenavaden Ppnmmi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm zato zato Rsn , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n čudovito čudovito Rsn cveteli cveteti Ggnd-mm v v Dm skoraj skoraj L puščavskem puščavski Ppnsem okolju okolje Sosem . . . Imeli imeti Ggnd-mm so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k za za Dt eno en Kbzset od od Dr sedmih sedem Kbg-mr svetovnih svetoven Ppnsmr čudes čudo Sosmr . . .

V v Dm parkih park Sommm in in Vp na na Dm zelenicah zelenica Sozmm živijo živeti Ggnstm podobne podoben Ppnzmi živali žival Sozmi kot kota Vd v v Dm gozdu gozd Somem in in Vp na na Dm travniku travnik Somem . . . V v Dm njih on Zotmmm se se Zp------k zadržujejo zadrževati Ggnstm zato zato Rsn , , , ker ker Vd jim on Zotzmd--k zagotavljajo zagotavljati Ggnstm hrano hrana Sozet . . . Največ veliko Rss je biti Gp-ste-n žuželk žuželka Sozmr in in Vp ptic ptica Sozmr . . . Nekatere nekateri Zn-zmi so biti Gp-stm-n rastlinojede rastlinojed Ppnzmi , , , druge drug Kbzzmi pa pa Vp mesojede mesojed Ppnzmi . . .

1 1 Kag . . . Razmisli razmisliti Ggdvde , , , kje kje Rsn boš biti Gp-pde-n našel najti Ggdd-em več veliko Rsr različnih različen Ppnzmr živali žival Sozmr v v Dm parku park Somem ali ali Vp na na Dm zelenici zelenica Sozem pred pred Do blokom blok Someo ? ? ? Svoj svoj Zp-met odgovor odgovor Sometn utemelji utemeljiti Ggdvde . . .

Ali ali Rsn si biti Gp-sde-n že že L bil biti Gp-d-em kdaj kdaj Rsn v v Dm rastlinjaku rastlinjak Somem ? ? ? Tam tam Rsn je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei zeleno zelen Ppnsei , , , sveže svež Ppnsei in in Vp morda morda L rastline rastlina Sozmi tudi tudi L cvetijo cveteti Ggnstm . . . Skupaj skupaj Rsn rastejo rasti Ggnstm take tak Zk-zmi , , , ki ki Vd jih on Zotzmr--k v v Dm naravi narava Sozem ne ne L bi biti Gp-g nikoli nikoli Rsn našel najti Ggdd-em na na Dm enem en Kbzsem mestu mesto Sosem ! ! !

1 1 Kag . . . Trave trava Sozmi vedno vedno Rsn rastejo rasti Ggnstm gosto gosto Rsn skupaj skupaj Rsn . . . Razloži razložiti Ggdvde , , , zakaj zakaj Rsn je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei zanje zame Zotzmt--z koristno koristno Ppnsei . . .

Napeto napet Pdnzet struno struna Sozet na na Dt rahlo rahlo Rsn zanihaj zanihati Ggdvde in in Vp poslušaj poslušati Ggnvde zvok zvok Sometn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k oddaja oddajati Ggnste . . . Poskus poskus Somei ponovi ponoviti Ggdvde še še L tako tako Rsn , , , da da Vd struno struna Sozet zanihaš zanihati Ggdsde bolj bolj Rsn sunkovito sunkovito Rsn . . . Kaj kaj Zv-set opaziš opaziti Ggdsde ? ? ? Kako kako Rsn glasno glasno Rsn slišiš slišati Ggvsde zvok zvok Sometn , , , če če Vd se se Zp------k odmakneš odmakniti Ggdsde proč proč Rsn od od Dr strune struna Sozer ? ? ? Ali ali Rsn zvok zvok Sometn slišiš slišati Ggvsde v v Dm vseh ves Zc-zmm smereh smer Sozmm ? ? ?

Z z Do belo bel Ppnzeo svetlobo svetloba Sozeo posveti posvetiti Ggdvde na na Dt liste list Sommt papirja papir Somer različnih različen Ppnzmr barv barva Sozmr . . . Nato nato Rsn pa pa Vp pred pred Dt svetilko svetilka Sozet postavi postaviti Ggdvde rdeči rdeč Ppnmetd in in Vp zeleni zelen Ppnmetd filter filter Sometn . . . Kaj kaj Zv-set opaziš opaziti Ggdsde ? ? ? Poskus poskus Somei lepše lepo Rsr uspe uspeti Ggdste v v Dm zatemnjeni zatemnjen Pdnzem učilnici učilnica Sozem , , , da da Vd na na Dt papir papir Sometn pade pasti Ggvste čim čim Rsn manj manj Rsn svetlobe svetloba Sozer iz iz Dr okolice okolica Sozer . . .

Učitelj učitelj Somei bo biti Gp-pte-n segreval segrevati Ggnd-em magnezijev magnezijev Psnmetn trak trak Sometn , , , kalijev kalijev Psnmetn permanganat permanganat Sometn in in Vp jod jod Sometn , , , ti ti Zod-ei pa pa Vp preostale preostali Ppnzmt snovi snov Sozmt . . .

2 2 Kag . . . Zraven zraven Dr lija lij Somer postavimo postaviti Ggdspm Üpiritni Üpiriten Nt gorilnik gorilnik Sometn in in Vp ga on Zotmet--k pri pri Dm × × × gemo gemo Nt . . .

Na na Dt ogled ogled Sometn bodo biti Gp-ptm-n grafike grafika Sozmi in in Vp druge drug Kbzzmi tiskovine tiskovina Sozmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n del del Somei celotnega celoten Ppnmer projekta projekt Somer in in Vp hkrati hkrati Rsn samostojni samostojen Ppnmmi objekti objekt Sommi , , , predstavljen predstavljen Pdnmein pa pa Vp bo biti Gp-pte-n tudi tudi L nov nov Ppnmein projekt projekt Somei avtorice avtorica Sozer " " " Revija revija Sozei , , , " " " s z Do katerim kateri Zv-meo nam jaz Zop-md bo biti Gp-pte-n pokazala pokazati Ggdd-ez presenetljive presenetljiv Ppnmmt rezultate rezultat Sommt svojega svoj Zp-ser nadaljnjega nadaljnji Ppnser raziskovanja raziskovanje Soser odnosa odnos Somer med med Do umetniško umetniški Ppnzeo grafiko grafika Sozeo in in Vp novimi nov Ppnmmo mediji medij Sommo . . .

V v Dm papuanskem papuanski Ppnsem narečju narečje Sosem pomeni pomeniti Ggvste Motmot Motmot Slmei majhen majhen Ppnmetn otok otok Sometn . . . Nastal nastati Ggdd-em je biti Gp-ste-n šele šele L med med Do letoma leto Sosdo 1968 1968 Kag in in Vp 1973 1973 Kag , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n strjena strjen Pdnzei lava lava Sozei dvignila dvigniti Ggdd-ez nad nad Dt gladino gladina Sozet . . . Prav prav L zato zato Vp je biti Gp-ste-n zanimiv zanimiv Ppnmein za za Dt znanstvenike znanstvenik Sommt , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n dovolj dovolj Rsn oddaljen oddaljen Pdnmein od od Dr brega breg Somer , , , tako tako Vp da da Vd lahko lahko Rsn proučujejo proučevati Ggnstm naseljevanje naseljevanje Soset in in Vp medsebojne medsebojen Ppnmmt odnose odnos Sommt živalskih živalski Ppnzmr in in Vp rastlinskih rastlinski Ppnzmr vrst vrsta Sozmr , , , ki ki Vd prve prvi Kbvzmi začnejo začeti Ggdstm naseljevati naseljevati Ggnn strjene strjen Pdnzmt magmatske magmatski Ppnzmt kamnine kamnina Sozmt . . .

Propagandisti propagandist Sommi globalizacije globalizacija Sozer so biti Gp-stm-n nas jaz Zop-mt ravnokar ravnokar Rsn opozorili opozoriti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nacionalizem nacionalizem Somei svoje svoj Zp-set odpel odpeti Ggdd-em tudi tudi L v v Dm svetu svet Somem računalnikov računalnik Sommr . . . Proizvodnja proizvodnja Sozei naslednje naslednji Ppnzer generacije generacija Sozer čipov čip Sommr ne ne L bo biti Gp-pte-n več več L mogoča mogoč Ppnzei niti niti L na na Dm eni en Kbzzem omejeni omejen Pdnzem osnovi osnova Sozem . . . Tega ta Zk-ser finančnega finančen Ppnser bremena breme Soser ne ne L bi biti Gp-g mogla moči Ggnd-ez prenesti prenesti Ggdn niti niti L Amerika Amerika Slzei . . . Ni biti Gp-ste-d razloga razlog Somer , , , da da Vd bi biti Gp-g o o Dm tem ta Zk-sem dvomili dvomiti Ggnd-mm . . .

Okrasimo okrasiti Ggdspm z z Do rezino rezina Sozeo limete limeta Sozer , , , zvito zvit Pdnzeo pomarančno pomarančen Ppnzeo lupino lupina Sozeo in in Vp kandirano kandiran Pdnzeo češnjo češnja Sozeo . . .

Najbolj najbolj Rsn neverjetna neverjeten Ppnzei pa pa Vp je biti Gp-ste-n skupina skupina Sozei izdelkov izdelek Sommr , , , namenjenih namenjen Pdnmmr zabavi zabava Sozed . . . Tik tik M - - - tak tak M ure ura Sozmi , , , kjer kjer Vd v v Dm krogu krog Somem vozijo voziti Ggnstm vlakci vlakec Sommi . . . Ure ura Sozmi s z Do ptičjim ptičji Ppnseo petjem petje Soseo . . . Pojoči pojoč Ppnmmi adventni adventen Ppnmmi venčki venček Sommi . . . S z Do čim kaj Zv-seo nas jaz Zop-mt še še L lahko lahko Rsn presenetijo presenetiti Ggdstm ? ? ? Ko ko Vd smo biti Gp-spm-n že že L mislili misliti Ggnd-mm , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n navajeni navajen Pdnmmi vsega ves Zc-ser hudega hud Ppnser , , , so biti Gp-stm-n nas jaz Zop-mt spet spet Rsn navdušili navdušiti Ggdd-mm . . . Zadnje zadnji Ppnsei čudo čudo Sosei bugi bugi Somei riba riba Sozei . . . Nekaj nekaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd 40 40 Kag centimetrov centimeter Sommr dolga dolg Ppnzei plastična plastičen Ppnzei riba riba Sozei , , , pritrjena pritrjen Pdnzei na na Dt podlago podlaga Sozet , , , s z Do senzorji senzor Sommo , , , ki ki Vd zaznavajo zaznavati Ggnstm mimoidoče mimoidoč Ppnmmt , , , in in Vp potem potem Rsn se se Zp------k riba riba Sozei premakne premakniti Ggdste , , , odpre odpreti Ggdste ribji ribji Ppnmetd gobček gobček Sometn in in Vp zapoje zapeti Ggdste Limbo Limbo Slmetn Rock rock Sometn ali ali Vp Pretty Pretty Slmetn Woman Woman Slmetn . . . Ali ali Vp pa pa Vp izreče izreči Ggdste katero kateri Zv-zet izmed izmed Dr devetih devet Kbg-mr različnih različen Ppnzmr pripomb pripomba Sozmr a a Rsn la la Rsn » » » a a Vp pri pri Dm vas ti Zod-mm pa pa Vp nič nič Rsn ne ne L pucate pucati Ggnsdm « « « . . . V v Dm izbrani izbran Pdnzem amerikanščini amerikanščina Sozem . . . Se se Zp------k pozanima pozanimati Ggdste , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n v v Dm bližini bližina Sozem mačka mačka Sozei , , , se se Zp------k sprašuje spraševati Ggnste , , , kaj kaj Zv-sei tako tako Rsn smrdi smrdeti Ggnste in in Vp ali ali Vp bi biti Gp-g bejbi bejba Sozei hotela hoteti Ggnd-ez poljub poljub Sometn . . . Migajoča migajoč Ppnzei riba riba Sozei je biti Gp-ste-n nedvomno nedvomno Rsn primerna primeren Ppnzei trofeja trofeja Sozei za za Dt vsakega vsak Zc-met ribiča ribič Sometd , , , stvarca stvarca Sozei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n » » » popestrila popestriti Ggdd-ez vsako vsak Zc-zet vašo vaš Zsdzetm zabavo zabava Sozet « « « . . . Predmet predmet Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n šel iti Ggvd-em tako tako Rsn čez čez Dt mejo meja Sozet povprečnega povprečen Ppnmer slovenskega slovenski Ppnmer okusa okus Somer , , , da da Vd lahko lahko Rsn funkcionira funkcionirati Ggnste samo samo L kot kot Vd šala šala Sozei . . .

ROL ROL Slmei Zgodba zgodba Sozei o o Dm Doc Doc Slmei Holidayu Holiday Slmem v v Dm različici različica Sozem LDS LDS Slzer : : : Došao Došao Nj je biti Nj tiho tiho Nj i i Nj ušao ušao Nj u u Nj maricu maricu Nj ! ! !

Razblinile razbliniti Ggdd-mz so biti Gp-stm-n se se Zp------k iluzije iluzija Sozmi o o Dm razgledanem razgledan Ppnmem in in Vp omikanem omikan Ppnmem menedžerju menedžer Somem . . . Mož mož Somei je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp pravi pravi Ppnmeid doktor doktor Somei NE ne L , , , ki ki Vd zna znati Ggnste vsak vsak Zc-met stavek stavek Sometn zabeliti zabeliti Ggdn z z Do vzkličnim vzkličen Ppnmeo ne ne Np - - - jem jesti Np . . . Na na Dt vprašanje vprašanje Soset voditeljice voditeljica Sozer Lidije Lidija Slzer Hren Hren Slzer , , , če če Vd v v Dm biznisu biznis Somem ni biti Gp-ste-d prijateljev prijatelj Sommr , , , smo biti Gp-spm-n zaslišali zaslišati Ggdd-mm lucidno luciden Ppnset zanikanje zanikanje Soset , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n izvenelo izveneti Ggdd-es v v Dm : : : » » » Če če Vd mene jaz Zop-et gledate gledati Ggnsdm ne ne L , , , recimo reči Ggdvpm jaz jaz Zop-ei praznujem praznovati Ggnspe Novo nov Ppnset leto leto Soset že že L par par Rsn let leto Sosmr skupaj skupaj Rsn v v Dm krogu krog Somem svojih svoj Zp-mmr prijateljev prijatelj Sommr ne ne L , , , takrat takrat Rsn imam imeti Ggnspe-n tudi tudi L rojstni rojsten Ppnmetd dan dan Sometn ne ne L , , , in in Vp če če Vd pridete priti Ggdsdm pogledat pogledati Ggdm zraven zraven Rsn ne ne L , , , boste biti Gp-pdm-n videli videti Ggvd-mm kdo kdo Zv-mei so biti Gp-stm-n moji moj Zspmmie prijatelji prijatelj Sommi . . . « « «

Jeseni jeseni Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k pripetile pripetiti Ggdd-mz volitve volitev Sozmi . . . Volilna volilen Ppnzei kampanja kampanja Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n začela začeti Ggdd-ez 15. 15. Kav septembra september Somer , , , volitve volitev Sozmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz 15. 15. Kav oktobra oktober Somer , , , vlada vlada Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez izvoljena izvoljen Pdnzei 30. 30. Kav novembra november Somer . . . Torej torej Vp sta biti Gp-std-n od od Dr uradnega uraden Ppnmer začetka začetek Somer volilne volilen Ppnzer kampanje kampanja Sozer do do Dr ustoličenja ustoličenje Soser vlade vlada Sozer minila miniti Ggdd-dm še še L dva dva Kbgmdi meseca mesec Somdi in in Vp pol pol Rsn . . .

Parlament parlament Somei je biti Gp-ste-n zaostril zaostriti Ggdd-em kriterije kriterij Sommt za za Dt pridobitev pridobitev Sozet azila azil Somer v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Parlament parlament Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n za za Dt to ta Zk-zet potezo poteza Sozet odločil odločiti Ggdd-em zaradi zaradi Dr ocene ocena Sozer , , , da da Vd prosilci prosilec Sommi azila azil Somer ta ta Zk-met institut institut Sometn pogosto pogosto Rsn zlorabljajo zlorabljati Ggnstm . . . Hkrati hkrati Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n ocenil oceniti Ggdd-em , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei ne ne L more moči Ggnste zdržati zdržati Ggdn navala naval Somer tujcev tujec Sommr , , , ki ki Vd prek prek Dr Madžarske Madžarska Slzer in in Vp Slovenije Slovenija Slzer potujejo potovati Ggnstm proti proti Dd zahodu zahod Somed . . .

Mehiški mehiški Ppnmeid Vulkan vulkan Somei Popocatepetl Popocatepetl Slmei je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em znova znova Rsn bruhati bruhati Ggnn . . . Oblasti oblast Sozmi so biti Gp-stm-n z z Dr območja območje Soser okoli okoli Dr vulkana vulkan Somer že že L evakuirale evakuirati Ggvd-mz 35.000 35.000 Kag ljudi človek Sommr od od Dr skupno skupno Rsn 48.000 48.000 Kag prebivalcev prebivalec Sommr . . . Vulkan vulkan Somei je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em bruhati bruhati Ggnn kamenje kamenje Soset in in Vp skale skala Sozmt že že L v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn zvečer zvečer Rsn , , , lava lava Sozei pa pa Vp se se Zp------k za za Dt zdaj zdaj Rsn še še L ni biti Gp-ste-d začela začeti Ggdd-ez valiti valiti Ggnn po po Dm pobočju pobočje Sosem . . .

Vojaška vojaški Ppnsmi pogajanja pogajanje Sosmi Severne severen Ppnzer in in Vp Južne južen Ppnzer Koreje Koreja Slzer so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dm kraju kraj Somem Panmunjon Panmunjon Slmei na na Dm meji meja Sozem med med Do državama država Sozdo neuspešno neuspešno Rsn končala končati Ggdd-ms . . . Severnokorejski severnokorejski Ppnmmi vojaški vojaški Ppnmmi predstavniki predstavnik Sommi so biti Gp-stm-n se se Zp------k namreč namreč Vp spotaknili spotakniti Ggdd-mm ob ob Dt dokument dokument Sometn južnokorejskega južnokorejski Ppnser obrambnega obramben Ppnser ministrstva ministrstvo Soser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n Severno severen Ppnzet Korejo Koreja Slzet označilo označiti Ggdd-es za za Dt " " " glavnega glaven Ppnmet sovražnika sovražnik Sometd " " " Južne južen Ppnzer Koreje Koreja Slzer . . .

Okrog okrog Dr Sonca Sonce Slser - - - zvezde zvezda Sozer kroži krožiti Ggnste v v Dm napredni napreden Pdnzem smeri smer Sozem devet devet Kbg-mi planetov planet Sommr . . . Glede glede Rsn na na Dt oddaljenost oddaljenost Sozet od od Dr Sonca Sonce Slser si se Zp---d--k sledijo slediti Ggnstm : : : Merkur Merkur Slmei , , , Venera Venera Slzei , , , Zemlja Zemlja Slzei , , , Mars Mars Slmei , , , Jupiter Jupiter Slmei , , , Saturn Saturn Slmei , , , Uran Uran Slmei , , , Neptun Neptun Slmei in in Vp Pluton Pluton Slmei . . . Sonce Sonce Slsei skupaj skupaj Rsn s z Do planeti planet Sommo in in Vp njihovimi njihov Zstmmom sateliti satelit Sommo in in Vp še še L z z Do drugimi drug Kbzsmo manjšimi majhen Pppsmo telesi telo Sosmo ter ter Vp medplanetnim medplaneten Ppnmeo plinom plin Someo in in Vp prahom prah Someo sestavlja sestavljati Ggnste Osončje osončje Soset ali ali Vp Sončev sončev Psnmetn sistem sistem Sometn ( ( ( naš naš Zspmeim planetni planeten Ppnmeid sistem sistem Somei ) ) ) . . . V v Dm njem on Zotmem obsega obsegati Ggnste Sonce Sonce Slsei kar kar Rsn

Vega Vega Slzei - - - zvezda zvezda Sozei v v Dm ozvezdju ozvezdje Sosem Lira lira Sozei ; ; ; poleti poleti Rsn najsvetlejša svetel Ppszei zvezda zvezda Sozei pri pri Dm nas jaz Zop-mm , , , zvečer zvečer Rsn vidna viden Ppnzei blizu blizu Dr nadglavišča nadglavišče Soser

Belcebub Belcebub Slmei # # # , , , Beelzebub Beelzebub Slmei ( ( ( Vulgata Vulgata Slzei ) ) ) , , , Belcebul Belcebul Slmei , , , Beëlzebúl Beëlzebúl Slmei ( ( ( gr gr O . . . ) ) ) : : : kršč kršče O . . . hudobni hudoben Ppnmeid duh duh Somei in in Vp vrhovni vrhoven Ppnmeid hudič hudič Somei . . . Z z Do njegovo njegov Zstzeoem pomočjo pomoč Sozeo - - - - - - > > > Jezus Jezus Slmei po po Dm mnenju mnenje Sosem nasprotnikov nasprotnik Sommr izganja izganjati Ggnste - - - - - - > > > demone demon Sommt . . . Včasih včasih Rsn ga on Zotmet--k enačijo enačiti Ggnstm s z Do filistejskim filistejski Ppnmeo - - - - - - > > > Baal Baal Slmei - - - Zebulom Zebul Slmeo . . .

Da1sos Da1sos Nt : : : litov litov Nt . . . dežela dežela Sozei blaženih blažen Ppnmmr , , , kamor kamor Vd se se Zp------k vzpnejo vzpeti Ggdstm duše duša Sozmi umrlih umrl Ppnmmr , , , če če Vd sledijo slediti Ggnstm Rimski rimski Ppnzed cesti cesta Sozed – – – razen razen Vp če če Vd morajo morati Ggnstm za za Dt kazen kazen Sozet naprej naprej Rsn živeti živeti Ggnn v v Dm drevju drevje Sosem . . .

Dolihenus Dolihenus Slmei # # # : : : 1 1 Kag ) ) ) sir. sir. O bog bog Somei vremena vreme Soser in in Vp vojne vojna Sozer . . . Upodobljen upodobljen Pdnmein je biti Gp-ste-n kot kot Vd bradat bradat Ppnmein , , , oborožen oborožen Pdnmein moški moški Somei , , , stoječ stoječ Rd na na Dm biku bik Somem . . . Njegova njegov Zstmdiem atributa atribut Somdi sta biti Gp-std-n dvojna dvojen Kbdzei sekira sekira Sozei in in Vp snop snop Somei bliskov blisk Sommr ; ; ; 2 2 Kag ) ) ) vzdevek vzdevek Somei gr gr O . . . - - - - - - > > > Zevsa Zevs Slmer v v Dm mestu mesto Sosem Doliha Doliha Slmei ( ( ( severna severen Ppnzei Sirija Sirija Slzei ) ) ) . . .

Ea Ea Slmei # # # ( ( ( ’ ’ ’ vodna voden Ppnzei hiša hiša Sozei ’ ’ ’ ? ? ? ) ) ) : : : akad akad O . . . bog bog Somei in in Vp poosebitev poosebitev Sozei sladkovodnega sladkovoden Ppnmer oceana ocean Somer , , , vode voda Sozer na na Dm zemlji zemlja Sozem in in Vp pod pod Do njo on Zotzeo ter ter Vp nad nad Do nebom nebo Soseo . . . - - - - - - > > > Utanapišti Utanapišti Slmei je biti Gp-ste-n po po Dm njegovem njegov Zstmemem nasvetu nasvet Somem zgradil zgraditi Ggdd-em ladjo ladja Sozet ter ter Vp se se Zp------k z z Do družino družina Sozeo , , , nekaterimi nekateri Zn-zmo živalmi žival Sozmo , , , zlatom zlato Soseo in in Vp srebrom srebro Soseo rešil rešiti Ggdd-em pred pred Do vesoljnim vesoljen Ppnmeo potopom potop Someo . . . Po po Dm - - - - - - > > > Mardukovem Mardukov Psnsem navodilu navodilo Sosem je biti Gp-ste-n E. E. O s z Do svojimi svoj Zp-zmo rokami roka Sozmo oblikoval oblikovati Ggnd-em človeka človek Sometd . . . Je biti Gp-ste-n bog bog Somei modrosti modrost Sozer in in Vp zaklinjanja zaklinjanje Soser . . . Kot kot Vd zavetnik zavetnik Somei zdravnikov zdravnik Sommr ima imeti Ggnste-n vzdevek vzdevek Sometn Ea Ea Slmei zdravnikov zdravnik Sommr . . . Je biti Gp-ste-n - - - - - - > > > Anšarjev Anšarjev Psnmein in in Vp - - - - - - > > > Kišarin Kišarin Psnmein sin sin Somei ter ter Vp - - - - - - > > > Anujev Anujev Psnmein in in Vp - - - - - - > > > Anatumin Anatumin Psnmein brat brat Somei ( ( ( oz. oz. O sin sin Somei ) ) ) . . . Je biti Gp-ste-n - - - - - - > > > Damkinin Damkinin Psnmein mož mož Somei ter ter Vp - - - - - - > > > Mardukov Mardukov Psnmein , , , - - - - - - > > > Tamuzujev Tamuzujev Psnmein in in Vp - - - - - - > > > Adapov Adapov Psnmein oče oče Somei . . . Z z Do Anujem Anu Slmeo in in Vp - - - - - - > > > Elilom Elil Slmeo spada spadati Ggnste k k Dd moški moški Ppnzed trojici trojica Sozed mirujočih mirujoč Ppnzmr sil sila Sozmr . . . Posvečen posvečen Pdnmein mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n tempelj tempelj Somei v v Dm Eriduju Eridu Slmem , , , mestu mesto Sosem ob ob Dm Evfratu Evfrat Slmem v v Dm južni južen Ppnzem Mezopotamiji Mezopotamija Slzem . . . Na na Dm nekem nek Zn-mem pečatniku pečatnik Somem je biti Gp-ste-n upodobljen upodobljen Pdnmein sedeč sedeč Ppnmein na na Dm prestolu prestol Somem v v Dm svojem svoj Zp-mem templju tempelj Somem ; ; ; oblivajo oblivati Ggnstm ga on Zotmet--k tokovi tok Sommi in in Vp iz iz Dr njegovih njegov Zstsmrem ramen rame Sosmr tečejo teči Ggnstm vodni voden Ppnmmi curki curek Sommi . . . Njegova njegov Zstzeiem emblemska emblemski Ppnzei žival žival Sozei je biti Gp-ste-n ribica ribica Sozei , , , sveto svet Ppnsei število število Sosei štirideset štirideset Kbg-mi . . . E. E. O ustreza ustrezati Ggnste sumer sumer O . . . - - - - - - > > > Enkiju Enki Slmed . . .

En En Slmei # # # ( ( ( ’ ’ ’ demon demon Somei , , , senca senca Sozei , , , bog’ bog’ Np ) ) ) , , , Hen Hen Slmei : : : alban alban O . . . splošna splošen Ppnzei oznaka oznaka Sozei boga bog Somer in in Vp bog bog Somei neba nebo Soser . . . Po po Dm njem on Zotmem se se Zp------k četrtek četrtek Somei imenuje imenovati Ggvste enjëtë enjëtë Slmei oz. oz. O enjtë enjtë Slmei . . . S z Do kristjanizacijo kristjanizacija Sozeo so biti Gp-stm-n E. E. O začeli začeti Ggdd-mm uporabljati uporabljati Ggnn kot kot Vd skupno skupno Ppnset ime ime Soset demonov demon Sommr iz iz Dr davnine davnina Sozer . . .

Zimzelena zimzelen Somer , , , zelo zelo Rsn pogostno pogosten Ppnsei domače domač Ppnsei ime ime Sosei zanj zame Zotmet--z je biti Gp-ste-n žingerl žingerl Somei , , , ne ne L štejemo šteti Ggnspm med med Dt tipične tipičen Ppnzmt strupene strupen Ppnzmt rastline rastlina Sozmt , , , pač pač L pa pa Vp svarijo svariti Ggnstm pred pred Do pretirano pretiran Ppnzeo rabo raba Sozeo . . . Uporabljajo uporabljati Ggnstm ga on Zotmet--k kot kot Vd grenčico grenčica Sozet , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n vsa ves Zc-zei rastlina rastlina Sozei močno močno Rsn grenkega grenek Ppnmer okusa okus Somer . . . Zimzelen zimzelen Somei je biti Gp-ste-n dober dober Ppnmein tudi tudi L za za Dt čajne čajen Ppnzmt mešanice mešanica Sozmt za za Dt zniževanje zniževanje Soset previsokega previsok Ppnmer krvnega krven Ppnmer tlaka tlak Somer . . . V v Dm zadnjem zadnji Ppnmem času čas Somem pa pa Vp iz iz Dr zimzelena zimzelen Somer izdelujejo izdelovati Ggnstm tudi tudi L zdravilo zdravilo Soset proti proti Dd posebni poseben Ppnzed vrsti vrsta Sozed raka rak Somer . . .

Tudi tudi L prepričanje prepričanje Soset , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n predvajanje predvajanje Sosei filmov film Sommr z z Do nasiljem nasilje Soseo ekonomsko ekonomski Ppnset ozadje ozadje Soset , , , je biti Gp-ste-n zavrnil zavrniti Ggdd-em . . . Meni meniti Ggvste , , , da da Vd takšnih takšen Zk-mmr filmov film Sommr ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn povezovati povezovati Ggnn z z Do dobičkom dobiček Someo . . . Zanj zame Zotmet--z je biti Gp-ste-n , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n ponovil ponoviti Ggdd-em , , , samoregulacija samoregulacija Sozei tista tisti Zk-zei , , , ki ki Vd odloča odločati Ggnste o o Dm programski programski Ppnzem zasnovi zasnova Sozem televizijskih televizijski Ppnzmr hiš hiša Sozmr , , , stvar stvar Sozei uredniške uredniški Ppnzer politike politika Sozer je biti Gp-ste-n , , , da da Vd omeji omejiti Ggdste delež delež Sometn nasilnih nasilen Ppnmmr filmov film Sommr in in Vp se se Zp------k odloči odločiti Ggdste za za Dt večji velik Pppmetd delež delež Sometn kakovostnih kakovosten Ppnmmr filmov film Sommr . . . To ta Zk-sei bi biti Gp-g avtomatično avtomatično Rsn prineslo prinesti Ggdd-es manj manj Rsn nasilja nasilje Soser na na Dm televizijskih televizijski Ppnmmm zaslovnih zasloven Nt . . . Upajmo upati Ggnvpm ! ! !

Oče oče Somei Viktorja Viktor Slmer Tančiča Tančič Slmer , , , prav prav L tako tako Rsn Viktor Viktor Slmei , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n izšolal izšolati Ggdd-em za za Dt uradnika uradnik Sometd , , , na na Dm prelomu prelom Somem iz iz Dr 19. 19. Kav v v Dt 20. 20. Kav stoletje stoletje Soset je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em tudi tudi L šmarski šmarski Ppnmeid župan župan Somei , , , potem potem Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em dobro dobro Rsn plačano plačan Pdnzet službo služba Sozet inšpektorja inšpektor Somer v v Dm pivovarni pivovarna Sozem Union Union Slmei in in Vp se se Zp------k z z Do družino družina Sozeo preselil preseliti Ggdd-em v v Dt Ljubljano Ljubljana Slzet . . . Tu tu Rsn je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1914 1914 Kag privekal privekati Ggdd-em na na Dt svet svet Sometn človek človek Somei , , , ki ki Vd nas jaz Zop-mt vselej vselej Rsn , , , ko ko Vd ga on Zotmet--k prištejemo prišteti Ggdspm med med Dt Ljubljančane Ljubljančan Slmmt , , , jadrno jadrno Rsn popravi popraviti Ggdste : : : " " " Ne ne L , , , ne ne L , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n moj moj Zspmeie dom dom Somei ( ( ( in in Vp pokaže pokazati Ggdste levo levi Ppnzet zgradbo zgradba Sozet na na Dm razglednici razglednica Sozem ! ! ! ) ) ) , , , tam tam Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n rodil roditi Ggvd-em moj moj Zspmeie oče oče Somei , , , tam tam Rsn sem biti Gp-spe-n preživel preživeti Ggdd-em mladost mladost Sozet , , , Šmarčan Šmarčan Slmei sem biti Gp-spe-n . . . " " "

In in Vp če če Vd se se Zp------k napakica napakica Sozei sprevrže sprevreči Ggdste v v Dt napako napaka Sozet ? ? ? Nič nič Rsn ne ne L pomaga pomagati Ggvste , , , enodelke enodelka Sozmi bodo biti Gp-ptm-n najbolj najbolj Rsn modra moder Ppnzei izbira izbira Sozei . . . Kar kar Zz-sei pa pa Vp ne ne L pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd ne ne L tudi tudi L všečna všečen Ppnzei in in Vp modna moden Ppnzei . . . Pravi pravi Ppnmetd modni moden Ppnmetd val val Sometn so biti Gp-stm-n za za Dt poletje poletje Soset 2003 2003 Kag napovedale napovedati Ggdd-mz kopalke kopalke Sozmi v v Dm stilu stil Somem disco disco Somei kraljic kraljica Sozmr iz iz Dr glamuroznih glamurozen Ppnsmr , , , drapiranih drapiran Pdnsmr , , , bleščeče bleščeče Rsn okinčanih okinčan Pdnsmr osemdesetih osemdeseti Kbvsmr let leto Sosmr . . . Z z Do neonsko neonsko Rsn rumeno rumeno Ppnzeo , , , žareče žareče Rsn oranžno oranžen Ppnzeo , , , vroče vroče Rsn rjavo rjav Ppnzeo in in Vp rožnato rožnat Ppnzeo na na Dm čelu čelo Sosem . . .

Pa pa Vp je biti Gp-ste-n cvrčalo cvrčati Ggnd-es in in Vp dišalo dišati Ggnd-es , , , pa pa Vp cvrčalo cvrčati Ggnd-es in in Vp dišalo dišati Ggnd-es , , , nakar nakar Rsn je biti Gp-ste-n začelo začeti Ggdd-es smrdeti smrdeti Ggnn in in Vp cvrčati cvrčati Ggnn . . . Rumeno rumen Ppnzet barvo barva Sozet sem biti Gp-spe-n očitno očitno Rsn preskočil preskočiti Ggdd-em in in Vp focnil focniti Ggdd-em naravnost naravnost Rsn v v Dt črno črn Ppnzet . . . Ves ves Zc-mei masten masten Ppnmein in in Vp naoljen naoljen Pdnmein - - - tega ta Zk-ser , , , da da Vd olje olje Sosei brizga brizgati Ggnste vsenaokoli vsenaokoli Rsn , , , v v Dm knjigah knjiga Sozmm ne ne L pišejo pisati Ggnstm - - - sem biti Gp-spe-n zopet zopet Rsn vrtel vrteti Ggnd-em telefon telefon Sometn . . .

Na na Dt letošnji letošnji Ppnmetd zadnji zadnji Ppnmetd dan dan Sometn pa pa Vp tudi tudi L prvega prvi Kbvmer , , , drugega drug Kbzmer in in Vp tretjega tretji Kbvmer januarja januar Somer bo biti Gp-pte-n na na Dm TV tv Sozem Slovenija Slovenija Slzei ponovno ponovno Rsn na na Dm sporedu spored Somem priljubljena priljubljen Pdnzei TV tv Sozei serija serija Sozei za za Dt najmlajše mlad Ppsmmt . . . Njen njen Zstmeiez naslov naslov Somei je biti Gp-ste-n Pepi Pepi Slzei vse ves Zc-set ve vedeti Ggnste . . . V v Dm seriji serija Sozem nastopa nastopati Ggnste mladi mlad Ppnmeid Dejan Dejan Slmei Vunjak Vunjak Slmei , , , ki ki Vd se se Zp------k srečuje srečevati Ggnste tudi tudi L s z Do svojimi svoj Zp-mmo idoli idol Sommo . . . Dejan Dejan Slmei igra igrati Ggnste bobne boben Sommt in in Vp obiskuje obiskovati Ggnste glasbeno glasben Ppnzet šolo šola Sozet v v Dm Grosupljem Grosuplje Slsem . . .

" " " Ha ha M , , , ha ha M , , , ha ha M ... ... ... Malo malo Rsn za za Dt šalo šala Sozet , , , malo malo Rsn zares zares Rsn , , , ker ker Vd še še L nisem biti Gp-spe-d stopila stopiti Ggdd-ez na na Dt vrh vrh Sometn Triglava Triglav Slmer . . . Saj saj Vp poznate poznati Ggnsdm pesem pesem Sozet Kdor kdor Zz-mei ne ne L skače skakati Ggnste , , , ni biti Gp-ste-d Sloven'c Sloven'c Slmei in in Vp k k Dd temu ta Zk-sed mnogi mnog Zn-mmi velikokrat velikokrat Rsn dodajo dodati Ggdstm , , , da da Vd če če Vd še še L nisi biti Gp-sde-d bil biti Gp-d-em na na Dm Triglavu Triglav Slmem , , , tudi tudi L pravi pravi Ppnmeid Slovenec Slovenec Slmei oziroma oziroma Vp prava pravi Ppnzei Slovenka Slovenka Slzei nisi biti Gp-sde-d . . . Zato zato Vp sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k zadala zadati Ggdd-ez nalogo naloga Sozet , , , da da Vd bom biti Gp-ppe-n pridna priden Ppnzei pri pri Dm vseh ves Zc-zmm športnih športen Ppnzmm dejavnostih dejavnost Sozmm in in Vp si se Zp---d--k nabrala nabrati Ggdd-ez dovolj dovolj Rsn kondicije kondicija Sozer , , , da da Vd mi jaz Zop-ed--k bo biti Gp-pte-n ta ta Zk-mei podvig podvig Somei uspel uspeti Ggdd-em prav prav L kmalu kmalu Rsn . . . " " "

“ “ “ Samo samo L za za Dt par par Rsn minut minuta Sozmr , , , “ “ “ hiti hiteti Ggnste razlagati razlagati Ggnn nagajivka nagajivka Sozei , , , ko ko Vd se se Zp------k stiska stiskati Ggvste k k Dd sestrici sestrica Sozed , , , “ “ “ toliko toliko Rsn , , , da da Vd se se Zp------k pogrejem pogreti Ggdspe in in Vp pocrkljam pocrkljati Ggdspe . . . ” ” ” Seveda seveda L se se Zp------k potem potem Rsn težko težko Rsn spravi spraviti Ggdste izpod izpod Dr tople topel Ppnzer odeje odeja Sozer . . .

Marko Marko Slmei in in Vp Rok Rok Slmei sta biti Gp-std-n oba oba Zc-mdi delovala delovati Ggnd-dm utrujeno utrujeno Rsn in in Vp bila biti Gp-d-dm s z Do tem ta Zk-seo popolno popoln Ppnsei nasprotje nasprotje Sosei zmagovalca zmagovalec Somer Andreja Andrej Slmer Mesnerja Mesner Slmer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n s z Do časom čas Someo 1:21:17 1:21:17 Kag lani lani Rsn dosegel doseči Ggdd-em nov nov Ppnmetn rekord rekord Sometn proge proga Sozer . . . Letos letos Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm finišu finiš Somem pojavil pojaviti Ggdd-em čisto čisto Rsn miren miren Ppnmein . . . Kakor kakor Vd da da Vd bi biti Gp-g ravnokar ravnokar Rsn stopil stopiti Ggdd-em iz iz Dr klimatiziranega klimatiziran Pdnser dvigala dvigalo Soser in in Vp ne ne L napol napol Rsn tekel teči Ggnd-em , , , napol napol Rsn pešačil pešačiti Ggnd-em strmo strmo Rsn navzgor navzgor Rsn pod pod Do čedalje čedalje Rsn bolj bolj Rsn vročimi vroč Ppnmmo sončnimi sončen Ppnmmo žarki žarek Sommo . . . " " " Lani lani Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez evforija evforija Sozei nepopisna nepopisen Ppnzei , , , letos letos Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es prej prej Rsn veselje veselje Sosei kot kot Vd evforija evforija Sozei , , , " " " je biti Gp-ste-n opisal opisati Ggdd-em občutke občutek Sommt na na Dm vrhu vrh Somem . . .

Janez Janez Slmei Janša Janša Slmei in in Vp Barbara Barbara Slzei Brezigar Brezigar Slzei pravita praviti Ggvstd tudi tudi L , , , da da Vd se se Zp------k pred pred Do izbruhom izbruh Someo afere afera Sozer Depala Depala Ppnzei vas vas Sozei nista biti Gp-std-d poznala poznati Ggnd-dm . . . Vendar vendar Vp nekatere nekateri Zn-zmi priče priča Sozmi trdijo trditi Ggnstm drugače drugače Rsn . . . Tako tako Rsn smo biti Gp-spm-n dobili dobiti Ggdd-mm izjavo izjava Sozet zaposlenega zaposlen Pdnmer na na Dm tožilstvu tožilstvo Sosem , , , ki ki Vd pa pa Vp ni biti Gp-ste-d hotel hoteti Ggnd-em biti biti Gp-n imenovan imenovan Pdnmein , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n po po Dm vseh ves Zc-zmm diskreditacijah diskreditacija Sozmm , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmr--k deležni deležen Ppnmmi tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd spregovorijo spregovoriti Ggdstm , , , pričakovano pričakovan Pdnsei : : : » » » Vem vedeti Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es nekaj nekaj Rsn sestankov sestanek Sommr oseb oseba Sozmr z z Dr ministrstva ministrstvo Soser za za Dt obrambo obramba Sozet z z Do Barbaro Barbara Slzeo Brezigarjevo Brezigarjev Psnzeo in in Vp Tomažem Tomaž Slmeo Miklavčičem Miklavčič Slmeo . . . Kolikor kolikor Vd se se Zp------k jaz jaz Zop-ei spomnim spomniti Ggdspe , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n po po Dm tem ta Zk-sem , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n policija policija Sozei novembra november Somer 1993 1993 Kag ovadila ovaditi Ggdd-ez Mitjo Mitja Slmetd Kunstlja Kunstelj Slmetd , , , zaradi zaradi Dr nekih nek Zn-zmr kraj kraja Sozmr , , , do do Dr Depale Depala Ppnzer vasi vas Sozer prišlo priti Ggdd-es gotovo gotovo Rsn do do Dr dveh dva Kbgmdr sestankov sestanek Somdr med med Do Janšo Janša Slmeo in in Vp Brezigarjevo Brezigarjev Psnzeo . . . « « « n n O

Kdo kdo Zv-mei ve vedeti Ggnste . . . Morebiti morebiti L bomo biti Gp-ppm-n doživeli doživeti Ggdd-mm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n sporazumevanje sporazumevanje Sosei med med Do ljudmi človek Sommo postalo postati Ggdd-es podobno podoben Ppnsei tistemu tisti Zk-sed v v Dm mestu mesto Sosem , , , ki ki Vd ga on Zotset--k izjemno izjemno Rsn spoštujem spoštovati Ggnspe , , , v v Dm Montrealu Montreal Slmem . . . Njegovi njegov Zstmmiem prebivalci prebivalec Sommi brez brez Dr težav težava Sozmr , , , čisto čisto Rsn naravno naravno Rsn , , , prehajajo prehajati Ggnstm iz iz Dr enega en Kbzmer , , , angleškega angleški Ppnmer , , , v v Dt drugega drug Kbzmet , , , francoskega francoski Ppnmet , , , in in Vp nazaj nazaj Rsn . . . Razen razen Dr krčevitih krčevit Ppnmmr priseljencev priseljenec Sommr , , , seveda seveda L iz iz Dr Evrope Evropa Slzer , , , ki ki Vd bi biti Gp-g , , , četudi četudi Vd so biti Gp-stm-n Kanadčani Kanadčan Slmmi , , , radi rad Rsn bili biti Gp-d-mm » » » pravi pravi Ppnmmi Američani Američan Slmmi « « « . . . Želijo želeti Ggnstm , , , da da Vd njihovi njihov Zstmmim otroci otrok Sommi govorijo govoriti Ggnstm angleško angleško Rsn in in Vp nič nič Rsn drugega drug Kbzser . . .

Na na Dt problematiko problematika Sozet Depala Depala Ppnzei selo selo Sosei je biti Gp-ste-n treba treba Rsn gledati gledati Ggnn iz iz Dr višine višina Sozer , , , iz iz Dr vladnega vladen Ppnmer Falcona Falcon Slmer . . .

POD POD O Kaj kaj Zv-set čaka čakati Ggnste zaprtega zaprt Pdnmet popotnika popotnik Sometd Toma Tom Slmetd Križnarja Križnar Slmetd , , , se se Zp------k še še L ne ne L ve vedeti Ggnste

VPR VPR O Kdaj kdaj Rsn se se Zp------k počutite počutiti Ggnsdm bolje dobro Rsr , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n rezultati rezultat Sommi podjetja podjetje Soser dobri dober Ppnmmi ali ali Vp ko ko Vd je biti Gp-ste-n morje morje Sosei ravno ravno L prav prav Rsn toplo topel Ppnsei ? ? ?

OKV OKV O Že že L dvanajst dvanajst Kbg-mt let leto Sosmr imam imeti Ggnspe-n hišo hiša Sozet na na Dm Golovcu Golovec Slmem , , , zelo zelo Rsn lepa lep Ppnzei je biti Gp-ste-n in in Vp na na Dm njej on Zotzem ne ne L bi biti Gp-g ničesar nič Zl-ser spremenil spremeniti Ggdd-em . . . Je biti Gp-ste-n v v Dm gozdu gozd Somem , , , zato zato Vp nimam imeti Ggnspe-d posajenih posajen Pdnsmr drugih drug Kbzsmr dreves drevo Sosmr . . . Vozim voziti Ggnspe isti isti Zn-met tip tip Sometn avtomobila avtomobil Somer , , , kot kot Vd sem biti Gp-spe-n ga on Zotset--k imel imeti Ggnd-em na na Dm Electi Electa Slzem , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n mercedes mercedes Somei . . . Letos letos Rsn sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em na na Dm dopustu dopust Somem od od Dr sobote sobota Sozer do do Dr ponedeljka ponedeljek Somer , , , z z Do ženo žena Sozeo sva biti Gp-spd-n šla iti Ggvd-dm v v Dt Črno črn Ppnzet goro gora Sozet z z Do ekipo ekipa Sozeo krimovk krimovka Sozmr , , , s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n bil biti Gp-d-em v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn zvečer zvečer Rsn še še L s z Do predsednikom predsednik Someo Đukanovićem Đukanović Slmeo . . . Bom biti Gp-ppe-n pa pa Vp nabral nabrati Ggdd-em še še L tri trije Kbgmmt dni dan Sommt dopusta dopust Somer . . .

Čista čist Ppnzei , , , mirna miren Ppnzei , , , elegantna eleganten Ppnzei , , , zaupljiva zaupljiv Ppnzei , , , sveža svež Ppnzei in in Vp polna poln Ppnzei navdiha navdih Somer . . . Takšna takšen Zk-zei je biti Gp-ste-n modra moder Ppnzei barva barva Sozei . . . Če če Vd ji on Zotzed--k dodamo dodati Ggdspm kanček kanček Sometn rumene rumen Ppnzer , , , dobimo dobiti Ggdspm zeleno zelen Ppnzet . . . Naravno naraven Ppnzet in in Vp optimistično optimističen Ppnzet , , , polno poln Ppnzet energije energija Sozer ter ter Vp harmonije harmonija Sozer . . . Barvo barva Sozet , , , ki ki Vd predstavlja predstavljati Ggnste življenje življenje Soset in in Vp ustvarja ustvarjati Ggnste ravnotežje ravnotežje Soset . . .

Z z Do okrasnimi okrasen Ppnzmo blazinami blazina Sozmo lahko lahko Rsn hitro hitro Rsn in in Vp učinkovito učinkovito Rsn polepšamo polepšati Ggdspm dom dom Sometn , , , saj saj Vp vanj vame Zotmet--z prinesejo prinesti Ggdstm barve barva Sozmt ter ter Vp mehkobo mehkoba Sozet . . .

Evidenca evidenca Sozei posebnih poseben Ppnzmr operativnih operativen Ppnzmr metod metoda Sozmr in in Vp sredstev sredstvo Sosmr vsebuje vsebovati Ggnste podatke podatek Sommt iz iz Dr 7. 7. Kav člena člen Somer tega ta Zk-mer zakona zakon Somer in in Vp številko številka Sozet odločbe odločba Sozer sodišča sodišče Soser oziroma oziroma Vp številko številka Sozet pisnega pisen Ppnser dovoljenja dovoljenje Soser ministra minister Somer , , , pristojnega pristojen Ppnmer za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt . . .

V v Dm prvem prvi Kbvsem trimesečju trimesečje Sosem pa pa Vp zdravnik zdravnik Somei le le L predpiše predpisati Ggdste nosečnici nosečnica Sozed tabletke tabletka Sozmt folne folen Ppnzer kisline kislina Sozer , , , kar kar Zz-sei naj naj L bi biti Gp-g omogočilo omogočiti Ggdd-es normalen normalen Ppnmetn razvoj razvoj Sometn nevralne nevralen Ppnzer cevi cev Sozer ploda plod Somer . . .

Nocoj nocoj Rsn zvečer zvečer Rsn bodo biti Gp-ptm-n priljubljene priljubljen Ppnzmi in in Vp atraktivne atraktiven Ppnzmi hoplice hoplica Sozmi nekaterim nekateri Zn-mmd navijačem navijač Sommd spet spet Rsn prinesle prinesti Ggdd-mz srečo sreča Sozet . . . Pol pol Rsn ure ura Sozer pred pred Do začetkom začetek Someo tekme tekma Sozer z z Do Dravogradom Dravograd Slmeo se se Zp------k bo biti Gp-pte-n šest šest Kbg-mi hoplic hoplica Sozmr pojavilo pojaviti Ggdd-es na na Dm vhodih vhod Sommm na na Dt stadion stadion Sometn . . . Vsaka vsak Zc-zei med med Do njimi on Zotzmo bo biti Gp-pte-n imela imeti Ggnd-ez po po Dt dve dva Kbgzdt vstopnici vstopnica Sozdt ; ; ; prvima prvi Kbvmdd dvema dva Kbgmdd , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n prišli priti Ggdd-mm do do Dr njih on Zotzmr in in Vp bodo biti Gp-ptm-n imeli imeti Ggnd-mm današnji današnji Ppnmetd Hopla hopla Sometn , , , bodo biti Gp-ptm-n podelile podeliti Ggdd-mz po po Dt eno en Kbzzet vstopnico vstopnica Sozet . . .

Gregory Gregory Slmei se se Zp------k ne ne L more moči Ggnste poročiti poročiti Ggdn brez brez Dr predporočne predporočen Ppnzer pogodbe pogodba Sozer . . . Ker ker Vd ima imeti Ggnste-n le le L še še L nekaj nekaj Rsn minut minuta Sozmr , , , Annie Annie Slzed ne ne L preostane preostati Ggdste drugega drug Kbzser , , , kot kot Vd da da Vd jo on Zotzet--k podpiše podpisati Ggdste . . . Vanessa Vanessa Slzei in in Vp Tyus Tyus Slmei zaradi zaradi Dr zdravila zdravilo Soser doživita doživeti Ggdstd halucinacije halucinacija Sozmt in in Vp mislita misliti Ggnstd , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Vanessa Vanessa Slzei ozdravljena ozdravljen Pdnzei . . . Meg Meg Slzed se se Zp------k uspe uspeti Ggdste otresti otresti Ggdn Dereka Derek Slmer in in Vp zbeži zbežati Ggdste v v Dt gozd gozd Sometn . . . Ko ko Vd priteče priteči Ggdste na na Dt rob rob Sometn pečine pečina Sozer , , , se se Zp------k obrne obrniti Ggdste in in Vp pred pred Do njo on Zotzeo sta biti Gp-std-n Ben Ben Slmei in in Vp Derek Derek Slmei , , , oba oba Zc-mdi pa pa Vp trdita trditi Ggnstd , , , da da Vd sta biti Gp-std-n Ben Ben Slmei . . . Tima Tim Slmetd opazuje opazovati Ggnste neznano neznan Ppnsei dekle dekle Sosei , , , ki ki Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n plašno plašen Ppnsei in in Vp noče hoteti Ggnste-d ničesar nič Zl-ser povedati povedati Ggdn . . .

Potem potem Rsn ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n razložil razložiti Ggdd-em o o Dm Alexandri Alexandra Slzem . . . Vse ves Zc-set , , , brez brez Dr olepšav olepšava Sozmr . . . Atlanta Atlanta Slzei sploh sploh L ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez začudena začuden Pdnzei . . . Nekaj nekaj Zn-set takega tak Zk-ser si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L mislila misliti Ggnd-ez . . . Le le L tista tisti Zk-zei zgodba zgodba Sozei s z Do seksom seks Someo v v Dm bazenu bazen Somem in in Vp s z Do snemanjem snemanje Soseo se se Zp------k ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n zdela zdeti Ggnd-ez preneumna preneumen Ppnzei . . .

1. 1. Kav nasilen nasilen Ppnmein človek človek Somei , , , tiran tiran Somei , , , 2. 2. Kav živinozdravstvo živinozdravstvo Sosei , , , 3. 3. Kav dunajska dunajski Ppnzei mestna mesten Ppnzei četrt četrt Sozei , , , 4. 4. Kav močna močen Ppnzei trenutna trenuten Ppnzei svetloba svetloba Sozei , , , ki ki Vd preide preiti Ggdste z z Dr določenega določen Pdnser mesta mesto Soser na na Dt drugo drug Kbzset , , , 5. 5. Kav slovenski slovenski Ppnmeid prevajalec prevajalec Somei ( ( ( Viktor Viktor Slmei ) ) ) , , , 6. 6. Kav trebušasta trebušast Ppnzei glinena glinen Ppnzei posoda posoda Sozei z z Do ročajem ročaj Someo , , , zlasti zlasti L za za Dt vino vino Soset , , , 7. 7. Kav del del Somei obraza obraz Somer ob ob Dm ustih usta Sosmm , , , 8. 8. Kav zemljišče zemljišče Sosei z z Do vinsko vinski Ppnzeo trto trta Sozeo , , , 9. 9. Kav temeljna temeljen Ppnzei listina listina Sozei , , , zakon zakon Somei države država Sozer , , , 10. 10. Kav zaliv zaliv Somei ob ob Dm Velikem velik Ppnmem koralnem koralen Ppnmem grebenu greben Somem na na Dm severovzhodu severovzhod Somem Avstralije Avstralija Slzer , , , 11. 11. Kav njiva njiva Sozei ( ( ( nar nar O . . . ) ) ) , , , 12. 12. Kav duševno duševen Ppnsei stanje stanje Sosei nemoči nemoč Sozer , , , 13. 13. Kav najmanjše majhen Ppssei živo živ Ppnsei bitje bitje Sosei , , , vidno viden Ppnsei le le L z z Do drobnogledom drobnogled Someo , , , 14. 14. Kav rastlina rastlina Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k uporablja uporabljati Ggnste za za Dt predivo predivo Soset in in Vp drogo droga Sozet , , , 15. 15. Kav ime ime Sosei igralca igralec Somer Šugmana Šugman Slmer , , , člana član Somer ljubljanske ljubljanski Ppnzer Drame drama Sozer , , , 16. 16. Kav vas vas Sozei pri pri Dm Vranskem Vransko Slsem , , , 17. 17. Kav ugankarska ugankarski Ppnzei zvrst zvrst Sozei , , , 18. 18. Kav užitna užiten Ppnzei goba goba Sozei z z Do jajčastim jajčast Ppnmeo klobukom klobuk Someo , , , 19. 19. Kav čtivo čtivo Sosei , , , 20. 20. Kav skupno skupen Ppnsei ime ime Sosei za za Dt Tunis Tunis Slmetn , , , Alžir Alžir Slmetn in in Vp Maroko Maroko Slmetn , , , 21. 21. Kav gospodarsko gospodarski Ppnsei središče središče Sosei Goriških goriški Ppnsmr brd brdo Sosmr z z Do gradom grad Someo iz iz Dr leta leto Soser 1500 1500 Kag , , , 22. 22. Kav toga tog Ppnzei , , , presojna presojen Ppnzei , , , na na Dt otip otip Sometn steklasta steklast Ppnzei tkanina tkanina Sozei iz iz Dr bombaža bombaž Somer ali ali Vp umetne umeten Ppnzer svile svila Sozer . . .

Vsi ves Zc-mmi v v Dm kampu kamp Somem vedo vedeti Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Margot Margot Slzei avstrijska avstrijski Ppnzei gospa gospa Sozei Stone Stone Slzei , , , ki ki Vd si se Zp---d--k , , , bogata bogat Ppnzei , , , kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n , , , lahko lahko Rsn privošči privoščiti Ggvste kar kar Zz-set koli koli L , , , tudi tudi L najem najem Sometn ljubimca ljubimec Somer . . . Danija Dani Slmetd je biti Gp-ste-n staknila stakniti Ggdd-ez nekje nekje Rsn na na Dm širni širen Ppnzem prekmurski prekmurski Ppnzem ravnici ravnica Sozem , , , lepega lep Ppnmet cigana cigan Sometd torej torej Rsn , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k plačuje plačevati Ggnste za za Dt prijetne prijeten Ppnzmt urice urica Sozmt v v Dm mehki mehek Ppnzem postelji postelja Sozem . . . Pa pa Vp kaj kaj Zv-sei zato zato Vp . . . Kupuje kupovati Ggnste pač pač L tisto tisti Zk-set , , , kar kar Zz-set potrebuje potrebovati Ggnste , , , približno približno Rsn tako tako Rsn , , , kot kot Vd bi biti Gp-g si se Zp---d--k privoščila privoščiti Ggvd-ez udobne udoben Ppnmmt čevlje čevelj Sommt , , , lepo lep Ppnzet hišo hiša Sozet , , , varen varen Ppnmetn avto avto Sometn . . . Hotnica hotnica Sozei si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n poleg poleg Dr drugega drug Kbzmer izbrala izbrati Ggdd-ez še še L iskrega isker Ppnmet žrebca žrebec Sometd . . . Brez brez Dr predsodkov predsodek Sommr in in Vp v v Dt obojestransko obojestranski Ppnset zadovoljstvo zadovoljstvo Soset . . .

Tolstojeva Tolstojev Psnzei Ana Ana Slzei Karenina Karenin Psnzei je biti Gp-ste-n na na Dm Slovenskem Slovensko Slsem skoraj skoraj L sto sto Kbg-mt let leto Sosmr uspešnica uspešnica Sozei ; ; ; po po Dm prvem prvi Kbvmem prevodu prevod Somem Vladimirja Vladimir Slmer Levstika Levstik Slmer leta leto Soser 1906 1906 Kag in in Vp zadnjem zadnji Ppnmem Gitice Gitica Slzer Jakopin Jakopin Slzer je biti Gp-ste-n izšlo iziti Ggdd-es deset deset Kbg-mi izdaj izdaja Sozmr , , , a a Vp tega ta Zk-mer priljubljenega priljubljen Ppnmer romana roman Somer že že L dolgo dolgo Rsn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es v v Dm naših naš Zspzmmm knjigarnah knjigarna Sozmm . . . Urednik urednik Somei je biti Gp-ste-n izbral izbrati Ggdd-em prevod prevod Sometn Jakopinove Jakopinov Psnzer , , , spremno spremen Ppnzet besedo beseda Sozet Resničnost resničnost Sozei kot kot Vd morala morala Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n napisala napisati Ggdd-ez mlada mlad Ppnzei literarna literaren Ppnzei zgodovinarka zgodovinarka Sozei Vanesa Vanesa Slzei Matajc Matajc Slzei . . . Roman roman Sometn je biti Gp-ste-n analizirala analizirati Ggvd-ez z z Dr različnih različen Ppnmmr pogledov pogled Sommr , , , na na Dt primer primer Sometn kako kako Rsn morala morala Sozei opredeljuje opredeljevati Ggnste družbeno družben Ppnzet resničnost resničnost Sozet ali ali Vp kako kako Rsn ženska ženska Sozei zadovolji zadovoljiti Ggdste ( ( ( ali ali Vp pa pa Vp ne ne L ) ) ) svoje svoj Zp-zmt čutno čuten Ppnsei - - - nagonske nagonski Ppnzmt in in Vp čustvene čustven Ppnzmt potrebe potreba Sozmt ali ali Vp kako kako Rsn se se Zp------k človek človek Somei upira upirati Ggnste družbenim družben Ppnzmd razmeram razmera Sozmd , , , zlasti zlasti L hinavščini hinavščina Sozed ruskega ruski Ppnser plemstva plemstvo Soser . . . Končna končen Ppnzei izbira izbira Sozei Ane Ana Slzer je biti Gp-ste-n opredelitev opredelitev Sozei za za Dt življenje življenje Soset ali ali Vp smrt smrt Sozet ; ; ; v v Dm eksistencialno eksistencialno Rsn kritičnih kritičen Ppnmmm trenutkih trenutek Sommm ji on Zotzed--k usoda usoda Sozei dopusti dopustiti Ggdste znano znan Ppnzet izbiro izbira Sozet . . .

Drugi drug Kbzzdi najmočnejši močen Ppszdi Perspektivini perspektivin Psnzdi sili sila Sozdi sta biti Gp-std-n Španija Španija Slzei in in Vp Francija Francija Slzei . . . Slednja slednji Ppnzei z z Do živo živ Ppnzeo legendo legenda Sozeo , , , Ericom Eric Slmeo Rohmerjem Rohmer Slmeo , , , in in Vp njegovo njegov Zstzeoem mehko mehko Ppnzeo podeželsko podeželski Ppnzeo Jesensko jesenski Ppnzeo zgodbo zgodba Sozeo , , , na na Dm francoskem francoski Ppnsem podeželju podeželje Sosem pa pa Vp se se Zp------k dogaja dogajati Ggnste tudi tudi L zgodba zgodba Sozei mladega mlad Ppnmer introvertiranega introvertiran Ppnmer policista policist Somer v v Dm filmu film Somem Človeštvo človeštvo Sosei režiserja režiser Somer Bruna Bruno Slmer Dumonta Dumont Slmer , , , tudi tudi L avtorja avtor Somer Jezusovega Jezusov Psnser življenja življenje Soser . . . Španski španski Ppnmeid klasik klasik Somei Carlos Carlos Slmei Saura Saura Slmei se se Zp------k predstavlja predstavljati Ggnste z z Do oskarjevim oskarjev Psnmeo nominirancem nominiranec Someo za za Dt najboljši dober Ppsmetd tujejezični tujejezičen Ppnmetd film film Sometn Tango tango Somei , , , njegov njegov Zstmeiem rojak rojak Somei Pedro Pedro Slmei Almodóvar Almodovar Slmei pa pa Vp z z Do mojstrovino mojstrovina Sozeo Vse ves Zc-sei o o Dm moji moj Zspzeme materi mati Sozem - - - filmom film Someo , , , » » » ob ob Dm katerem kateri Zv-mem ženske ženska Sozmi jočejo jokati Ggnstm , , , moški moški Sommi pa pa Vp ihtijo ihteti Ggnstm v v Dm temi tema Sozem in in Vp si se Zp---d--k grizejo gristi Ggnstm ustnice ustnica Sozmt « « « . . . Brazilski brazilski Ppnmeid režiser režiser Somei Walter Walter Slmei Salles Salles Slmei v v Dm večkrat večkrat Rsn nagrajeni nagrajen Pdnzem Glavni glaven Ppnzem postaji postaja Sozem razkriva razkrivati Ggnste staro star Ppnzet in in Vp novo nov Ppnzet podobo podoba Sozet Brazilije Brazilija Slzer , , , v v Dm geografsko geografsko Rsn hladnejši hladen Pppzem kinematografiji kinematografija Sozem pa pa Vp v v Dm Alpskem alpski Ppnmem junaku junak Somem Avstrijec Avstrijec Slmei Niki Niki Slmei List List Slmei parodira parodirati Ggvste domačijske domačijski Ppnzmt komedije komedija Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k avstrijska avstrijski Ppnzei nacionalka nacionalka Sozei za za Dt posladek posladek Sometn servira servirati Ggvste po po Dm sobotnih soboten Ppnsmm kosilih kosilo Sosmm . . . Tu tu Rsn sta biti Gp-std-n še še L predstavnik predstavnik Somei Dogme dogma Sozer 95 95 Kag - - - skandinavski skandinavski Ppnmeid film film Somei Mifune Mifune Slmei režiserja režiser Somer Sørena Søren Slmer Kragha Kragh Slmer Jacobsena Jacobsen Slmer in in Vp film film Somei Kikujioro Kikujioro Slmei , , , zgodba zgodba Sozei o o Dm nekdanjem nekdanji Ppnmem gangsterju gangster Somem kot kot Vd angelu angel Somem varuhu varuh Somem osemletnega osemleten Ppnmer dečka deček Somer , , , japonskega japonski Ppnmer klasika klasik Somer Takešija Takeši Slmer Kitaneja Kitane Slmer , , , ki ki Vd letos letos Rsn » » » naseljuje naseljevati Ggnste « « « več več Rsn sekcij sekcija Sozmr . . .

Thaler Thaler Slmei še še L razmišlja razmišljati Ggnste , , , kaj kaj Zv-set naj naj L s z Do članstvom članstvo Soseo v v Dm NS NS Slzem žalskega žalski Ppnser podjetja podjetje Soser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n last last Sozei multinacionalke multinacionalka Sozer

Da da Vd ne ne L govorimo govoriti Ggnspm o o Dm zabavi zabava Sozem v v Dm boksih boks Sommm med med Do obema oba Zc-zdo ( ( ( šprint šprint Somei in in Vp glavno glavno Ppnzeo ) ) ) dirkama dirka Sozdo . . . Eden eden Kbzmei izmed izmed Dr dirkačev dirkač Sommr ( ( ( ki ki Vd ima imeti Ggnste-n licenco licenca Sozet , , , torej torej Rsn je biti Gp-ste-n opravil opraviti Ggdd-em izpit izpit Sometn ... ... ... ) ) ) ni biti Gp-ste-d niti niti L vedel vedeti Ggnd-em , , , da da Vd šprint šprint Somei dirki dirka Sozed sledi slediti Ggnste glavna glaven Ppnzei dirka dirka Sozei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n med med Do njima on Zotzdo samo samo L 15 15 Kag minut minuta Sozmr časa čas Somer za za Dt popravljanje popravljanje Soset avtomobila avtomobil Somer v v Dm boksih boks Sommm , , , in in Vp je biti Gp-ste-n mirno mirno Rsn zapeljal zapeljati Ggdd-em na na Dt parkirišče parkirišče Soset , , , do do Dr kombija kombi Somer svoje svoj Zp-zer ekipe ekipa Sozer , , , in in Vp zlezel zlesti Ggdd-em iz iz Dr avtomobila avtomobil Somer . . . Šle šle Nt po po Dm opozorilu opozorilo Sosem člana član Somer ene en Kbzzer izmed izmed Dr konkurenčnih konkurenčen Ppnzmr ekip ekipa Sozmr je biti Gp-ste-n zapeljal zapeljati Ggdd-em nazaj nazaj Rsn v v Dt bokse boks Sommt . . . Sodniki sodnik Sommi pa pa Vp nič nič Rsn kot kot Vd da da Vd se se Zp------k ni biti Gp-ste-d nič nič Zl-sei zgodilo zgoditi Ggdd-es . . .

Kako kako Rsn si se Zp---d--k razlagam razlagati Ggnspe ( ( ( kakršnokoli kakršenkoli Zz-zet ) ) ) samodejnost samodejnost Sozet : : : to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei , , , če če Vd je biti Gp-ste-n tam tam Rsn nekje nekje Rsn nekaj nekaj Zn-sei ( ( ( mehanika mehanika Sozei ali ali Vp elektronika elektronika Sozei ali ali Vp karkoli karkoli Zz-sei drugega drug Kbzser ) ) ) , , , ki ki Vd dela delati Ggnste namesto namesto Dr mene jaz Zop-er tako tako Rsn , , , kot kot Vd si se Zp---d--k želim želeti Ggnspe jaz jaz Zop-ei . . . Le le L če če Vd je biti Gp-ste-n tako tako Rsn , , , ima imeti Ggnste-n naslednji naslednji Ppnmeid zapis zapis Somei smisel smisel Sometn . . .

Kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn časa čas Somer je biti Gp-ste-n , , , kar kar Rsn sem biti Gp-spe-n nazadnje nazadnje Rsn sedel sedeti Ggnd-em v v Dm Yarisu Yaris Slmem , , , kar kar Zz-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn še še L najbolje dobro Rss za za Dt neobremenjen neobremenjen Ppnmetn vtis vtis Sometn . . . Majhen majhen Ppnmein dovolj dovolj Rsn velik velik Ppnmein avto avto Somei , , , bi biti Gp-g rekel reči Ggdd-em . . . Navzven navzven Rsn pikapolonica pikapolonica Sozei , , , a a Vp ko ko Vd sedeš sesti Ggdsde vanjo vame Zotzet--z in in Vp napraviš napraviti Ggdsde nekaj nekaj Rsn kilometrov kilometer Sommr , , , kar kar Rsn pozabiš pozabiti Ggdsde , , , da da Vd je biti Gp-ste-n reč reč Sozei dolga dolg Ppnzei komaj komaj Rsn kaj kaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd tri trije Kbgmmt metre meter Sommt in in Vp pol pol Rsn , , , pa pa Vp tudi tudi L zmogljiva zmogljiv Ppnzei je biti Gp-ste-n tale tale Zk-zei naša naš Zspzeim testna testen Ppnzei Toyotina Toyotin Psnzei utilitaria utilitaria Sozei čisto čisto Rsn dovolj dovolj Rsn , , , da da Vd se se Zp------k jo on Zotzet--k da dati Ggdste prenašati prenašati Ggnn na na Dm daljših dolg Pppzmm poteh pot Sozmm , , , ne ne L samo samo L v v Dm mestu mesto Sosem . . . Le le L večjo velik Pppzet posodo posoda Sozet za za Dt gorivo gorivo Soset bi biti Gp-g si se Zp---d--k zaželel zaželeti Ggdd-em v v Dm tem ta Zk-mem primeru primer Somem . . . Saj saj Vp človek človek Somei pozna poznati Ggnste na na Dt pamet pamet Sozet vse ves Zc-zmt pomembnejše pomemben Pppzmt slovenske slovenski Ppnzmt črpalke črpalka Sozmt in in Vp približne približen Ppnzmt razdalje razdalja Sozmt med med Do njimi on Zotzmo , , , tistih tisti Zk-zmr med med Do Vinkovci Vinkovci Slmmo in in Vp Beogradom Beograd Slmeo pa pa Vp ne ne L najbolje dobro Rss in in Vp se se Zp------k lahko lahko Rsn neprevidnemu nepreviden Ppnmed zato zato Vp izcimi izcimiti Ggdste kak kak Zv-mei problem problem Somei . . .

Z z Do dobrim dober Ppnmeo pubom pub Someo je biti Gp-ste-n povezana povezan Pdnzei dobra dober Ppnzei zgodba zgodba Sozei . . . Davy Davy Slmei Byrne's Byrne's Slmei je biti Gp-ste-n znan znan Ppnmein po po Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Michael Michael Slmei Collins Collins Slmei , , , vodja vodja Somei irskih irski Ppnmmr republikancev republikanec Sommr , , , neke nek Zn-zer januarske januarski Ppnzer noči noč Sozer leta leto Soser 1922 1922 Kag iz iz Dr Londona London Slmer takoj takoj Rsn po po Dm koncu konec Somem pogajanj pogajanje Sosmr o o Dm neodvisnosti neodvisnost Sozem tja tja Rsn poslal poslati Ggdd-em brzojavko brzojavka Sozet : : : » » » Pripravite pripraviti Ggdvdm pijačo pijača Sozet , , , irsko irski Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei je biti Gp-ste-n rešeno rešen Pdnsei . . . « « « Pri pri Dm The The Nj Duku Duke Slmem lahko lahko Rsn sedite sedeti Ggnsdm za za Do mizo miza Sozeo , , , za za Do katero kateri Zv-zeo je biti Gp-ste-n sedel sedeti Ggnd-em James James Slmei Joyce Joyce Slmei . . . Če če Vd imate imeti Ggnsdm-n radi rad Rsn igralke igralka Sozmt , , , pojdite iti Ggvvdm v v Dt Neary's Neary's Slmetn nasproti nasproti Dr gledališča gledališče Soser Gaiety Gaiety Slmei . . . O'Donoghue's O'Donoghue's Slmei je biti Gp-ste-n zanimiv zanimiv Ppnmein za za Dt tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n radi rad Rsn irsko irski Ppnzet glasbo glasba Sozet , , , Toner's Toner's Slmei pa pa Vp za za Dt tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd ne ne L pijejo piti Ggnstm . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n edini edin Ppnmeid pub pub Somei , , , v v Dt katerega kateri Zv-met je biti Gp-ste-n vstopil vstopiti Ggdd-em slavni slaven Ppnmeid pesnik pesnik Somei W. W. O B. B. O Yeats Yeats Slmei ( ( ( » » » Popil popiti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n , , , zdaj zdaj Rsn pa pa Vp grem iti Ggvspe . . . « « « ) ) ) . . .

V v Dt Ropa Rop Slmetd in in Vp » » » gabrovsko gabrovski Ppnzet renesanso renesansa Sozet « « « izvirne izviren Ppnzer LDS LDS Slzer sicer sicer Rsn polagam polagati Ggnspe ( ( ( zmerno zmerno Rsn ) ) ) velike velik Ppnmmt upe up Sommt , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp se se Zp------k zavedam zavedati Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n menjava menjava Sozei elit elita Sozmr na na Dm oblasti oblast Sozem edino edin Ppnsei učinkovito učinkovit Ppnsei zdravilo zdravilo Sosei zoper zoper Dt klientelistično klientelističen Ppnset in in Vp karieristično karierističen Ppnset notranje notranji Ppnset gnitje gnitje Soset stranke stranka Sozer in in Vp družbe družba Sozer kot kot Vd celote celota Sozer . . . Ob ob Dm Janši Janša Slmem in in Vp Bajuku Bajuk Slmem , , , ki ki Vd od od Dr desnice desnica Sozer uspešno uspešno Rsn odganjata odganjati Ggnstd sredinske sredinski Ppnmmt volilce volilec Sommt , , , ki ki Vd odločajo odločati Ggnstm volitve volitev Sozmt , , , pa pa Vp ( ( ( zlasti zlasti L v v Dm razmerah razmera Sozmm specifične specifičen Ppnzer slovenske slovenski Ppnzer politične političen Ppnzer razklanosti razklanost Sozer in in Vp zadrtosti zadrtost Sozer ) ) ) žal žal Rsn ni biti Gp-ste-d videti videti Ggvn , , , vsaj vsaj L kratkoročno kratkoročno Rsn ne ne L , , , realne realen Ppnzer možnosti možnost Sozer za za Dt » » » normalno normalen Ppnzet « « « zamenjavo zamenjava Sozet na na Dm oblasti oblast Sozem . . . In in Vp tako tako Rsn se se Zp------k , , , kljub kljub Dd nekaterim nekateri Zn-zmd nasprotnim nasproten Ppnzmd tendencam tendenca Sozmd , , , spet spet Rsn riše risati Ggnste na na Dm obzorju obzorje Sosem črna črn Ppnzei perspektiva perspektiva Sozei dolgoletnega dolgoleten Ppnser » » » gnitja gnitje Soser po po Dt italijansko italijansko Rsn « « « . . . Da da Vd si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n Rupel Rupel Slmei upal upati Ggnd-em takoj takoj Rsn po po Dm » » » zmagi zmaga Sozem « « « na na Dm referendumu referendum Somem za za Dt Nato Nato Slmetn neskrupulozno neskrupulozno Rsn obelodaniti obelodaniti Ggdn svoje svoj Zp-mmt ( ( ( politično politično Rsn in in Vp materialno materialno Rsn ) ) ) koruptivne koruptiven Ppnmmt apetite apetit Sommt po po Dm privatiziranju privatiziranje Sosem izobraževanja izobraževanje Soser bodočih bodoč Ppnmmr diplomatov diplomat Sommr , , , je biti Gp-ste-n zanesljiv zanesljiv Ppnmein simptom simptom Somei , , , kako kako Rsn daleč daleč Rsn so biti Gp-stm-n ti ta Zk-mmi gnitni gniten Ppnmmi procesi proces Sommi tudi tudi L v v Dm vrhu vrh Somem LDS LDS Slzer že že L napredovali napredovati Ggvd-mm in in Vp kako kako Rsn se se Zp------k jih on Zotmmr--k naša naš Zspzeim » » » politična političen Ppnzei smetana smetana Sozei « « « sploh sploh L ne ne L zaveda zavedati Ggnste , , , jih on Zotmmr--k ni biti Gp-ste-d sposobna sposoben Ppnzei dojeti dojeti Ggdn . . .

To ta Zk-sei , , , da da Vd primerjate primerjati Ggnsdm biftek biftek Sometn , , , ki ki Vd vam ti Zod-md je biti Gp-ste-n očitno očitno Rsn merilo merilo Sosei cene cena Sozer z z Do piščancem piščanec Someo iz iz Dr tandoor tandoor Np - - - ja ja Np je biti Gp-ste-n pač pač L žalostna žalosten Ppnzei primerjava primerjava Sozei za za Dt ' ' ' ' ' ' kulinarika' kulinarika' Np ' ' ' . . . Ali ali Rsn veste vedeti Ggnsdm da da Vd je biti Gp-ste-n tandoor tandoor Sometn , , , katerega kateri Zv-met je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn pripeljati pripeljati Ggdn iz iz Dr Indije Indija Slzer , , , treba treba Rsn obložiti obložiti Ggdn s z Do keramiko keramika Sozeo , , , ogrevati ogrevati Ggnn nekaj nekaj Rsn tednov teden Sommr preden preden Vd je biti Gp-ste-n pripravljen pripravljen Pdnmein za za Dt peko peka Sozet , , , dnevno dnevno Rsn čistiti čistiti Ggnn in in Vp notranjost notranjost Sozet natirati natirati Ggvn z z Do mešanico mešanica Sozeo vode voda Sozer in in Vp zelenjave zelenjava Sozer , , , stalno stalno Rsn kontrolirati kontrolirati Ggvn temperaturo temperatura Sozet , , , poznati poznati Ggnn tehniko tehnika Sozet marinade marinada Sozer in in Vp peke peka Sozer , , , vsak vsak Zc-met dan dan Sometn vanj vame Zotmet--z vložiti vložiti Ggdn vsaj vsaj L 20 20 Kag kg kg O oglja oglje Soser in in Vp ga on Zotmet--k v v Dm dveh dva Kbgsdm letih leto Sosdm podreti podreti Ggdn in in Vp zopet zopet Rsn zamenjati zamenjati Ggdn za za Dt novega nov Ppnmet . . . Tandoor tandoor Sometn si se Zp---d--k lahko lahko Rsn kupite kupiti Ggdsdm tudi tudi L v v Dm Angliji Anglija Slzem in in Vp stane stati Ggnste brez brez Dr prevoza prevoz Somer v v Dt RS RS Slzet in in Vp brez brez Dr carine carina Sozer okoli okoli Rsn 2300 2300 Kag . . . - - - eur eur O . . . Sedaj sedaj Rsn pa pa Vp računajte računati Ggnvdm vaše vaš Zsdmmtm biftke biftek Sommt fotr fotr Somei ! ! !

Domačijo domačija Sozet , , , katere kateri Zv-zer fotografijo fotografija Sozet smo biti Gp-spm-n objavili objaviti Ggdd-mm v v Dm prejšnjih prejšnji Ppnzdm dveh dva Kbgzdm številkah številka Sozdm tednika tednik Somer Kmečki kmečki Ppnmeid glas glas Somei , , , ni biti Gp-ste-d prepoznal prepoznati Ggdd-em nihče nihče Zl-mei . . . Naročnik naročnik Somei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n tokrat tokrat Rsn prvi prvi Kbvmei poklical poklicati Ggdd-em in in Vp povedal povedati Ggdd-em pravi pravi Ppnmetd naslov naslov Sometn , , , bo biti Gp-pte-n prejel prejeti Ggdd-em trojno trojen Kbdzet nagrado nagrada Sozet : : : 15.000 15.000 Kag tolarjev tolar Sommr . . . Pazljivo pazljivo Rsn opazujte opazovati Ggnvdm in in Vp pohitite pohiteti Ggdvdm . . . Izplača izplačati Ggvste se se Zp------k ! ! !

Volitve volitev Sozmi v v Dm KGZ KGZ Slzet se se Zp------k torej torej Rsn res res Rsn nezadržno nezadržno Rsn bližajo bližati Ggnstm . . . Da da Vd bi biti Gp-g njeni njen Zstmmiez uporabniki uporabnik Sommi čim čim Rsn več veliko Rsr izvedeli izvedeti Ggdd-mm o o Dm volitvah volitve Sozmm , , , članstvu članstvo Sosem , , , organiziranosti organiziranost Sozem in in Vp prednostih prednost Sozmm , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k prinaša prinašati Ggnste KGZ KGZ Slzei , , , so biti Gp-stm-n na na Dm kmetijskem kmetijski Ppnsem ministrstvu ministrstvo Sosem odprli odpreti Ggdd-mm posebno poseben Ppnzet brezplačno brezplačen Ppnzet telefonsko telefonski Ppnzet linijo linija Sozet . . . Na na Dm številki številka Sozem 080 080 Kag 1012 1012 Kag bo biti Gp-pte-n na na Dt vprašanja vprašanje Sosmt vsak vsak Zc-met ponedeljek ponedeljek Sometn od od Dr 10. 10. Kav do do Dr 12. 12. Kav ure ura Sozer odgovarjal odgovarjati Ggnd-em državni državen Ppnmeid podsekretar podsekretar Somei Ervin Ervin Slmei Kuhar Kuhar Slmei . . .

3. 3. Kav nagrado nagrada Sozet 2.000 2.000 Kag tolarjev tolar Sommr prejme prejeti Ggdste : : : Jasmina Jasmina Slzei Žakelj Žakelj Slzei , , , Lavrovec Lavrovec Slmei 14 14 Kag , , , 1373 1373 Kag Rovte Rovte Slzmi . . .

- - - 60 60 Kag let leto Sosmr in in Vp 4 4 Kag mesece mesec Sommt starosti starost Sozer ter ter Vp 15 15 Kag let leto Sosmr zavarovalne zavarovalen Ppnzer dobe doba Sozer . . .

Prenova prenova Sozei programov program Sommr srednjega srednji Ppnser poklicnega poklicen Ppnser in in Vp strokovnega strokoven Ppnser izobraževanja izobraževanje Soser v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem poteka potekati Ggnste že že L tri trije Kbgsmt leta leto Sosmt v v Dm skladu sklad Somem z z Do novo nov Ppnzeo šolsko šolski Ppnzeo zakonodajo zakonodaja Sozeo na na Dm vseh ves Zc-smm strokovnih strokoven Ppnsmm področjih področje Sosmm . . . Helena Helena Slzei Žnidarič Žnidarič Slzei , , , višja visok Pppzei svetovalka svetovalka Sozei na na Dm Centru center Somem RS RS Slzer za za Dt poklicno poklicen Ppnset izobraževanje izobraževanje Soset Ljubljana Ljubljana Slzei , , , nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm izobraževalni izobraževalen Ppnmmi programi program Sommi na na Dm srednjih srednji Ppnzmm kmetijskih kmetijski Ppnzmm šolah šola Sozmm nazadnje nazadnje Rsn prenovljeni prenovljen Pdnmmi v v Dm letu leto Sosem 1991 1991 Kag in in Vp dopolnjeni dopolnjen Pdnmmi 1993 1993 Kag . . . Leta leto Soser 1995 1995 Kag je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em uveden uveden Pdnmein nov nov Ppnmein progam progam Nt poklicno poklicno Rsn tehniškega tehniški Ppnser izobraževanja izobraževanje Soser kmetijsko kmetijski Ppnsei - - - podjetniške podjetniški Ppnzer dejavnosti dejavnost Sozer , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn dobro dobro Rsn obnesel obnesti Ggdd-em tudi tudi L v v Dm praksi praksa Sozem . . . Vključuje vključevati Ggnste predmete predmet Sommt , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n podjetništvo podjetništvo Sosei , , , računovodstvo računovodstvo Sosei , , , dediščina dediščina Sozei in in Vp prostor prostor Somei , , , pri pri Dm praktičnem praktičen Ppnmem pouku pouk Somem pa pa Vp med med Do drugim drug Kbzseo izdelke izdelek Sommt domače domače Ppnzer obrti obrt Sozer . . .

- - - udarne udaren Ppnzmt jame jama Sozmt in in Vp druge drug Kbzzmt poškodbe poškodba Sozmt na na Dm vozišču vozišče Sosem je biti Gp-ste-n priporočljivo priporočljiv Ppnsei zasuti zasuti Ggdn s z Do peskom pesek Someo in in Vp hribino hribina Sozeo ; ; ;

11.30 11.30 Kag Mowgli Mowgli Slmei - - - knjiga knjiga Sozei o o Dm džungli džungla Sozem - - - 12.00 12.00 Kag Sabrina Sabrina Slzei : : : mlada mlad Ppnzei čarovnica čarovnica Sozei - - - 12.20 12.20 Kag Modna moden Ppnzei popot popot O . . . - - - 12.50 12.50 Kag Kot kot Vd v v Dm filmu film Somem , , , film film Somei - - - 14.40 14.40 Kag Poroka poroka Sozei - - - 15.30 15.30 Kag Mala mali Ppnzei Daniela Daniela Slzei - - - 16.30 16.30 Kag Popnroll Popnroll Slmei - - - 17.30 17.30 Kag Herkul herkul Somei - - - 18.20 18.20 Kag Xena Xena Slzei - - - 19.15 19.15 Kag 24 24 Kag ur ura Sozmr - - - 20.00 20.00 Kag Ko ko Vd jagenčki jagenček Sommi obmolknejo obmolkniti Ggdstm , , , film film Somei - - - 23.45 23.45 Kag Erotične erotičen Ppnzmi fantazije fantazija Sozmi . . .

- - - Najprej najprej Rsn je biti Gp-ste-n treba treba Rsn ugotoviti ugotoviti Ggdn vsebnost vsebnost Sozet skupne skupen Ppnzer kisline kislina Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n izhodišče izhodišče Sosei za za Dt jakost jakost Sozet razkisa razkis Somer . . . To ta Zk-set lahko lahko Rsn ugotovimo ugotoviti Ggdspm sami sam Ppnmmi ali ali Vp pa pa Vp damo dati Ggdspm izmeriti izmeriti Ggdn v v Dt bližnji bližnji Ppnmetd enološki enološki Ppnmetd laboratorij laboratorij Sometn . . .

OKV OKV Slmei ODREDI odred Sommi SMRTI smrt Sozer SO biti Gp-stm-n POSTALI postati Ggdd-mm PODALJŠANA podaljšan Pdnzei ROKA roka Sozei OBLASTI oblast Sozer , , , OBEH oba Zc-zdr VEJ veti Sozdr OBLASTI oblast Sozer , , , HEH heh M , , , VLADE vlada Sozer IN in Vp VOJSKE vojska Sozer - - - ZANJU zame Zotzdt--z SO biti Gp-stm-n OPRAVLJALI opravljati Ggnd-mm " " " UMAZANE umazan Ppnmmt POSLE posel Sommt " " " . . . BOLJE dobro Rsr REČENO rečen Pdnsei - - - ODREDI odred Sommi SMRTI smrt Sozer NISO biti Gp-stm-d POSTALI postati Ggdd-mm LE le L ORODJE orodje Sosei TERORJA teror Somer , , , AMPAK ampak Vp TUDI tudi L ORODJE orodje Sosei ZA za Dt OBRAČUNAVANJE obračunavanje Soset S z Do POLITIČNO političen Ppnzeo OPOZICIJO opozicija Sozeo . . .

Tri trije Kbgmmt tedne teden Sommt po po Dm tistem tisti Zk-sem , , , ko ko Vd sta biti Gp-std-n premier premier Somei Janez Janez Slmei Janša Janša Slmei in in Vp finančni finančen Ppnmeid minister minister Somei Andrej Andrej Slmei Bajuk Bajuk Slmei zavrnila zavrniti Ggdd-dm pobudo pobuda Sozet vladnega vladen Ppnmer strateškega strateški Ppnmer sveta svet Somer , , , češ češ L da da Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es dobro dobro Rsn najti najti Ggdn pravno praven Ppnzet podlago podlaga Sozet za za Dt zamrznitev zamrznitev Sozet izvajanja izvajanje Soser nove nov Ppnzer davčne davčen Ppnzer zakonodaje zakonodaja Sozer , , , hodijo hoditi Ggnstm vladni vladen Ppnmmi finančni finančen Ppnmmi strokovnjaki strokovnjak Sommi naokoli naokoli Rsn s z Do hudo hudo Rsn zaskrbljenimi zaskrbljen Pdnmmo obrazi obraz Sommo . . . Kaj kaj Rsn lahko lahko Rsn se se Zp------k namreč namreč Vp zgodi zgoditi Ggdste , , , da da Vd Slovenija Slovenija Slzei leta leto Soser 2007 2007 Kag ne ne L bo biti Gp-pte-n prevzela prevzeti Ggdd-ez evra evro Somer . . . Ne ne L zaradi zaradi Dr previsoke previsok Ppnzer inflacije inflacija Sozer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn , , , vsaj vsaj L tako tako Rsn se se Zp------k zdi zdeti Ggnste , , , največja velik Ppszei težava težava Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n treba treba Rsn zaradi zaradi Dr maastrichtskega maastrichtski Ppnmer kriterija kriterij Somer , , , ki ki Vd upošteva upoštevati Ggvste dvanajstmesečno dvanajstmesečen Ppnset inflacijsko inflacijski Ppnset povprečje povprečje Soset , , , spraviti spraviti Ggdn že že L letošnjo letošnji Ppnzet jesen jesen Sozet krepko krepko Rsn pod pod Dt tri trije Kbgmmt odstotke odstotek Sommt , , , temveč temveč Vp zaradi zaradi Dr nekaterih nekateri Zn-mmr kazalcev kazalec Sommr , , , ki ki Vd kažejo kazati Ggnstm , , , da da Vd utegne utegniti Ggvste javnofinančno javnofinančno Rsn primanjkljaj primanjkljaj Somei preseči preseči Ggdn maastrichtsko maastrichtski Ppnzet mejo meja Sozet treh trije Kbgmmr odstotkov odstotek Sommr bruto bruto Ppnmer domačega domač Ppnmer proizvoda proizvod Somer ( ( ( BDP BDP Somei ) ) ) . . . Mladi mlad Ppnmmi in in Vp pronicljivi pronicljiv Ppnmmi ekonomisti ekonomist Sommi , , , zbrani zbran Pdnmmi okoli okoli Dr Mića Mićo Slmer Mrkaića Mrkaić Slmer in in Vp Jožeta Jože Slmer P. P. O Damijana Damijan Slmer , , , so biti Gp-stm-n že že L ob ob Dm razpravah razprava Sozmm o o Dm novi nov Ppnzem davčni davčen Ppnzem zakonodaji zakonodaja Sozem , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n predlagala predlagati Ggvd-ez še še L nekdanja nekdanji Ppnzei Ropova Ropov Psnzei vlada vlada Sozei , , , opozarjali opozarjati Ggnd-mm na na Dt mogoči mogoč Ppnmetd izpad izpad Sometn dohodninskih dohodninski Ppnmmr davčnih davčen Ppnmmr prihodkov prihodek Sommr in in Vp davka davek Somer na na Dt dodano dodan Pdnzet vrednost vrednost Sozet ( ( ( zaradi zaradi Dr spremenjenega spremenjen Pdnmer načina način Somer obračunavanja obračunavanje Soser po po Dm vstopu vstop Somem Slovenije Slovenija Slzer v v Dt EU EU Slzet ) ) ) in in Vp preračunavali preračunavati Ggnd-mm , , , da da Vd to ta Zk-sei utegne utegniti Ggvste povečati povečati Ggdn primanjkljaj primanjkljaj Sometn skoraj skoraj L za za Dt odstotek odstotek Sometn BDP BDP Somer . . . Takratni takraten Ppnmeid odgovor odgovor Somei nekdanjega nekdanji Ppnmer finančnega finančen Ppnmer ministra minister Somer Dušana Dušan Slmer Mramorja Mramor Slmer in in Vp njegovih njegov Zstmmrem finančnih finančen Ppnmmr svetovalcev svetovalec Sommr je biti Gp-ste-n temeljil temeljiti Ggnd-em na na Dm tedanji tedanji Ppnzem oceni ocena Sozem , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n primanjkljaj primanjkljaj Somei v v Dm letu leto Sosem 2004 2004 Kag znašal znašati Ggnd-em nekaj nekaj Rsn več veliko Rsr kot kot Vd poldrugi poldrugi Ppnmetd odstotek odstotek Sometn BDP BDP Somer in in Vp da da Vd izpad izpad Somei davčnih davčen Ppnmmr prihodkov prihodek Sommr ne ne L bo biti Gp-pte-n alarmanten alarmanten Ppnmein , , , saj saj Vp bo biti Gp-pte-n tudi tudi L gospodarska gospodarski Ppnzei rast rast Sozei večja velik Pppzei , , , s z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp več veliko Rsr prihodkov prihodek Sommr države država Sozer . . . No no L , , , izkazalo izkazati Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms njihova njihov Zstsmim razmišljanja razmišljanje Sosmi povsem povsem Rsn zgrešena zgrešen Pdnsmi . . . Najnovejši nov Ppsmmi podatki podatek Sommi kažejo kazati Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n lanski lanski Ppnmeid primanjkljaj primanjkljaj Somei znašal znašati Ggnd-em kar kar Rsn 2,1 2,1 Kag odstotka odstotek Somer BDP BDP Somer ( ( ( kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn še še L vedno vedno Rsn pod pod Do povprečjem povprečje Soseo EU EU Slzer ) ) ) . . . Ob ob Dm uresničitvi uresničitev Sozem napovedi napoved Sozmr neuslišanih neuslišan Ppnmmr in in Vp upoštevanih upoštevan Pdnmmr novih nov Ppnmmr vladnih vladen Ppnmmr svetovalcev svetovalec Sommr v v Dm strateškem strateški Ppnmem svetu svet Somem pa pa Vp utegne utegniti Ggvste letos letos Rsn preseči preseči Ggdn tri trije Kbgmmt odstotke odstotek Sommt , , , kar kar Zz-sei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n pomenilo pomeniti Ggvd-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Slovenija Slovenija Slzei padla pasti Ggvd-ez tudi tudi L pri pri Dm fiskalnem fiskalen Ppnmem kriteriju kriterij Somem za za Dt prevzem prevzem Sometn evra evro Somer . . . To ta Zk-sei utegne utegniti Ggvste biti biti Gp-n za za Dt aktualno aktualen Ppnzet oblast oblast Sozet hudo hudo Rsn nerodna neroden Ppnzei zadeva zadeva Sozei , , , še še L posebej posebej Rsn ker ker Vd si se Zp---d--k velika velik Ppnzei večina večina Sozei Slovencev Slovenec Slmmr želi želeti Ggnste evra evro Somer . . . In in Vp če če Vd jim on Zotmmd--k tega ta Zk-ser ne ne L bo biti Gp-pte-n prinesla prinesti Ggdd-ez Janševa Janšev Psnzei vlada vlada Sozei , , , se se Zp------k bo biti Gp-pte-n nova nov Ppnzei oblastna oblasten Ppnzei garnitura garnitura Sozei lahko lahko Rsn preselila preseliti Ggdd-ez na na Dt smetišče smetišče Soset zgodovine zgodovina Sozer . . . 5 5 Kag

Za za Dt zdaj zdaj Rsn še še L ni biti Gp-ste-d jasno jasen Ppnsei , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei sploh sploh L možno možen Ppnsei in in Vp znanstvenike znanstvenik Sommt čaka čakati Ggnste še še L ogromno ogromno Rsn dela delo Soser . . . Bland Bland Slmei se se Zp------k kljub kljub Dd temu ta Zk-sed veseli veseliti Ggnste trenutka trenutek Somer , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n njegova njegov Zstzeiem ekipa ekipa Sozei s z Do pomočjo pomoč Sozeo mreže mreža Sozer kamer kamera Sozmr lahko lahko Rsn oštevilčila oštevilčiti Ggdd-ez prvi prvi Kbvmet , , , ravnokar ravnokar Rsn pristali pristal Ppnmetd meteorit meteorit Sometn . . .

Enainpetdeset enainpetdeset Kbg-mi tekmovalcev tekmovalec Sommr , , , med med Do katerimi kateri Zv-mmo so biti Gp-stm-n prevladovali prevladovati Ggnd-mm Italijani Italijan Slmmi , , , je biti Gp-ste-n dajalo dajati Ggnd-es vtis vtis Sometn , , , da da Vd jim on Zotmmd--k v v Dt obraz obraz Sometn pogosto pogosto Rsn piha pihati Ggnste veter veter Somei in in Vp jih on Zotmmt--k neusmiljeno neusmiljeno Rsn žge žgati Ggnste sonce sonce Sosei ne ne L glede glede Rsn na na Dt letni leten Ppnmetd čas čas Sometn . . . Utaborili utaboriti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n se se Zp------k tik tik Rsn pred pred Do startom start Someo in in Vp prostor prostor Sometn okoli okoli Dr Kompasovega Kompasov Psnmer hotela hotel Somer sta biti Gp-std-n napolnila napolniti Ggdd-dm pasji pasji Ppnmeid lajež lajež Somei in in Vp tuljenje tuljenje Sosei samojedov samojed Sommr , , , aljaških aljaški Ppnmmr malamutov malamut Sommr in in Vp sibirskih sibirski Ppnmmr haskijev haski Sommr ter ter Vp raznovrstnih raznovrsten Ppnmmr mešancev mešanec Sommr . . .

VPR VPR O Operiraš operirati Ggvsde pa pa Vp v v Dm knjigi knjiga Sozem tudi tudi L direktno direktno Rsn , , , z z Do imeni ime Sosmo drugih drug Kbzzmr žensk ženska Sozmr , , , na na Dt drugačen drugačen Ppnmetn način način Sometn ... ... ...

Moja moj Zspzeie ocena ocena Sozei o o Dm Dimitriju Dimitrij Slmem Ruplu Rupel Slmem nikdar nikdar Rsn ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez generalno generalno Rsn slaba slab Ppnzei . . . Nikdar nikdar Rsn . . .

S z Do posebno poseben Ppnzeo nežnostjo nežnost Sozeo se se Zp------k zakonca zakonec Somdi spominjata spominjati Ggnstd svojih svoj Zp-mmr obiskov obisk Sommr Kraljestva kraljestvo Soser miru mir Somer posebnega poseben Ppnser območja območje Soser okrog okrog Dr Würzburga Würzburg Slmer , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n prakristjani prakristjan Sommi izključno izključno Rsn s z Do svojimi svoj Zp-smo sredstvi sredstvo Sosmo in in Vp v v Dm svojem svoj Zp-mem prostem prost Ppnmem času čas Somem vzpostavili vzpostaviti Ggdd-mm pas pas Sometn stotih sto Kbg-mr hektarjev hektar Sommr , , , kjer kjer Vd ni biti Gp-ste-d lova lov Somer in in Vp kjer kjer Vd imajo imeti Ggnstm-n živali žival Sozmi varno varen Ppnset zatočišče zatočišče Soset . . . V v Dm bistvu bistvo Sosem gre iti Ggvste za za Dt gromozansko gromozanski Ppnzet različico različica Sozet zapika zapik Somer iz iz Dr vejevja vejevje Soser in in Vp trnja trnje Soser , , , kakršnega kakršen Zz-met imajo imeti Ggnstm-n Valpatiči Valpatič Slmmi lučaj lučaj Sometn od od Dr svojega svoj Zp-mer hleva hlev Somer . . . V v Dm štirih štirje Kbgsmm letih leto Sosmm izvajanja izvajanje Soser tega ta Zk-mer neprofitnega neprofiten Ppnmer projekta projekt Somer entuziastov entuziast Sommr ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es pretiranega pretiran Ppnser razmnoževanja razmnoževanje Soser posamezne posamezen Ppnzer vrste vrsta Sozer in in Vp tudi tudi L ne ne L izbruhov izbruh Sommr bolezni bolezen Sozmr : : : živali žival Sozmi naj naj L bi biti Gp-g bile biti Gp-d-mz začele začeti Ggdd-mz skrbnikom skrbnik Sommd počasi počasi Rsn zaupati zaupati Ggvn in in Vp celo celo L divji divji Ppnmmi prašiči prašič Sommi , , , ki ki Vd drugače drugače Rsn seveda seveda L veljajo veljati Ggnstm za za Dt še še L kako kako Rsn nevarne nevaren Ppnzmt mrcine mrcina Sozmt , , , se se Zp------k človeku človek Somed tam tam Rsn približajo približati Ggdstm plaho plaho Rsn in in Vp prijazno prijazno Rsn . . . Kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n čudež čudež Somei . . .

Aleš Aleš Slmei Vernik Vernik Slmei med med Do pripravami priprava Sozmo na na Dt start start Sometn : : : " " " Ker ker Vd gre iti Ggvste za za Dt precejšnje precejšnji Ppnzmt razdalje razdalja Sozmt , , , je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn pomembno pomembno Rsn pravočasno pravočasno Rsn napojiti napojiti Ggdn pse pes Sommt še še L pred pred Do tekmo tekma Sozeo . . . " " "

Do do Dr tragičnega tragičen Ppnmer zasuka zasuk Somer je biti Gp-ste-n prišlo priti Ggdd-es , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n občina občina Sozei lani lani Rsn določila določiti Ggdd-ez , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n treba treba Rsn vsak vsak Zc-met mesec mesec Sometn odstreliti odstreliti Ggdn po po Dt osemnajst osemnajst Kbg-mt teh ta Zk-mmr istih isti Zn-mmr pujskov pujsek Sommr ali ali Vp v v Dt uradno uraden Ppnzet blagajno blagajna Sozet vsak vsak Zc-met mesec mesec Sometn plačati plačati Ggdn po po Dt deset deset Kbg-mt tisoč tisoč Kbg-mt evrov evro Sommr . . . » » » Nekdo nekdo Zn-mei si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n pač pač L izmislil izmisliti Ggdd-em , , , da da Vd bi biti Gp-g teoretično teoretično Rsn lahko lahko Rsn zboleli zboleti Ggdd-mm za za Do prašičjo prašičji Ppnzeo kugo kuga Sozeo . . . « « « pravi praviti Ggvste Stanko Stanko Slmei Valpatič Valpatič Slmei , , , predsednik predsednik Somei Društva društvo Soser za za Dt osvoboditev osvoboditev Sozet živali žival Sozmr . . . » » » Pa pa Vp je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei nesmisel nesmisel Somei , , , saj saj Vp ljudje človek Sommi tam tam Rsn zanje zame Zotmmt--z zelo zelo Rsn dobro dobro Rsn poskrbijo poskrbeti Ggdstm , , , da da Vd živijo živeti Ggnstm v v Dm zdravem zdrav Ppnsem okolju okolje Sosem in in Vp jejo jesti Ggnstm zdravo zdrav Ppnzet hrano hrana Sozet . . . Do do Dr bolezni bolezen Sozmr dosti dosti Rsn prej prej Rsn prihaja prihajati Ggnste skozi skozi Dt proces proces Sometn masovne masoven Ppnzer živinoreje živinoreja Sozer , , , kjer kjer Vd živijo živeti Ggnstm živali žival Sozmi v v Dm nevzdržnih nevzdržen Ppnzmm razmerah razmera Sozmm in in Vp jih on Zotzmt--k pitajo pitati Ggnstm z z Do antibiotiki antibiotik Sommo in in Vp še še L s z Do čem kaj Zv-seo hujšim hud Pppseo . . . « « «

- - - pastorek pastorek Somei , , , pod pod Do pogoji pogoj Sommo iz iz Dr prejšnje prejšnji Ppnzer alinee alinea Sozer , , , če če Vd starša starš Somdi nista biti Gp-std-d zavezanca zavezanec Somdi za za Dt dohodnino dohodnina Sozet ; ; ;

Pri pri Dm zamenjavi zamenjava Sozem nepremičnin nepremičnina Sozmr je biti Gp-ste-n osnova osnova Sozei za za Dt davek davek Sometn razlika razlika Sozei med med Do dobičkoma dobiček Somdo , , , ki ki Vd ju on Zotmdt--k vsak vsak Zc-mei udeleženec udeleženec Somei doseže doseči Ggdste z z Do zamenjavo zamenjava Sozeo , , , ugotovljenima ugotovljen Pdnmdo po po Dm določbah določba Sozmm prejšnjega prejšnji Ppnmer člena člen Somer . . .

- - - zavezanci zavezanec Sommi za za Dt dohodnino dohodnina Sozet , , , katerih kateri Zv-mmr osnova osnova Sozei za za Dt dohodnino dohodnina Sozet ne ne L presega presegati Ggnste 11 11 Kag % % % poprečne poprečen Ppnzer plače plača Sozer zaposlenih zaposlen Pdnmmr v v Dm Republiki republika Sozem Sloveniji Slovenija Slzem v v Dm letu leto Sosem , , , za za Dt katero kateri Zv-set se se Zp------k dohodnina dohodnina Sozei odmerja odmerjati Ggnste ; ; ;

Pravne praven Ppnzmi osebe oseba Sozmi , , , državni državen Ppnmmi organi organ Sommi in in Vp organi organ Sommi lokalnih lokalen Ppnzmr skupnosti skupnost Sozmr morajo morati Ggnstm dostaviti dostaviti Ggdn davčnemu davčen Ppnmed organu organ Somed do do Dr 31. 31. Kav januarja januar Somer tekočega tekoč Ppnser leta leto Soser podatke podatek Sommt za za Dt odmero odmera Sozet dohodnine dohodnina Sozer za za Dt preteklo pretekel Ppnset leto leto Soset , , , ki ki Vd vsebujejo vsebovati Ggnstm tudi tudi L enotno enoten Ppnzet matično matičen Ppnzet številko številka Sozet občana občan Somer . . . Vsebino vsebina Sozet podatkov podatek Sommr , , , obliko oblika Sozet in in Vp način način Sometn dostave dostava Sozer podatkov podatek Sommr predpiše predpisati Ggdste minister minister Somei za za Dt finance finance Sozmt in in Vp jo on Zotzet--k objavi objaviti Ggdste v v Dm Uradnem uraden Ppnmem listu list Somem Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer . . .

Z z Do denarno denaren Ppnzeo kaznijo kazen Sozeo najmanj najmanj Rsn 200.000 200.000 Kag tolarjev tolar Sommr se se Zp------k kaznuje kaznovati Ggvste za za Dt prekršek prekršek Sometn finančna finančen Ppnzei organizacija organizacija Sozei , , , če če Vd pristojni pristojen Ppnzed izpostavi izpostava Sozed ne ne L pošlje poslati Ggdste podatkov podatek Sommr o o Dm imetnikih imetnik Sommm žiro žiro Ppnmmr računov račun Sommr in in Vp o o Dm poslovanju poslovanje Sosem preko preko Dr žiro žiro Ppnmmr računov račun Sommr in in Vp če če Vd odpre odpreti Ggdste fizični fizičen Ppnzed osebi oseba Sozed žiro žiro Ppnmetn račun račun Sometn v v Dm nasprotju nasprotje Sosem s z Do pogoji pogoj Sommo , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n določila določiti Ggdd-ez Vlada vlada Sozei Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer ( ( ( tretji tretji Kbvmei in in Vp četrti četrti Kbvmei odstavek odstavek Somei 98. 98. Kav člena člen Somer ) ) ) . . .

Počitnic počitnice Sozmr letos letos Rsn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es . . . In in Vp nič nič Zl-sei ne ne L kaže kazati Ggnste na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd kmalu kmalu Rsn bodo biti Gp-ptm-n . . . Poletje poletje Soset smo biti Gp-spm-n preživeli preživeti Ggdd-mm v v Dm studiu studio Somem Stoneface Stoneface Slmei , , , kjer kjer Vd smo biti Gp-spm-n snemali snemati Ggnd-mm . . . Upamo upati Ggnspm na na Dt kakšen kakšen Zv-met teden teden Sometn počitnic počitnice Sozmr pozimi pozimi Rsn oziroma oziroma Vp po po Dm zaključeni zaključen Pdnzem turneji turneja Sozem . . . Ta ta Zk-met trenutek trenutek Sometn o o Dm tem ta Zk-sem sploh sploh L ne ne L razmišljamo razmišljati Ggnspm . . .

Izpolnite izpolniti Ggdvdm kupon kupon Sometn z z Do zahtevanimi zahtevan Pdnmmo podatki podatek Sommo , , , ga on Zotmet--k nalepite nalepiti Ggdvdm na na Dt dopisnico dopisnica Sozet in in Vp jo on Zotzet--k najkasneje kasno Rss do do Dr ponedeljka ponedeljek Somer , , , 6. 6. Kav septembra september Somer , , , pošljite poslati Ggdvdm na na Dt naslov naslov Sometn : : : Uredništvo uredništvo Sosei HOPLA hopla Sozei , , , Kopitarjeva Kopitarjev Psnzei ulica ulica Sozei 2 2 Kag in in Vp 4 4 Kag , , , 1001 1001 Kag Ljubljana Ljubljana Slzei , , , s z Do pripisom pripis Someo Zvezdniški zvezdniški Ppnmeid hoplavrtec hoplavrtec Somei . . . Pa pa Vp veliko veliko Rsn detektivskega detektivski Ppnser znanja znanje Soser in in Vp sreče sreča Sozer pri pri Dm žrebanju žrebanje Sosem ! ! !

Osrednji osrednji Ppnmeid junak junak Somei telenovele telenovela Sozer je biti Gp-ste-n Raul Raul Slmei , , , igra igrati Ggnste pa pa Vp ga on Zotmet--k zvezda zvezda Sozei južnoameriških južnoameriški Ppnzmr telenovel telenovel Sozmr , , , 10. 10. Kav maja maj Somer 1972 1972 Kag rojeni rojen Pdnmeid Victor Victor Slmei Enrique Enrique Slmei Noriega Noriega Slmei H. H. O , , , igralec igralec Somei , , , ki ki Vd poleg poleg Dr tega ta Zk-ser tudi tudi L poje peti Ggnste v v Dm glasbeni glasben Ppnzem skupini skupina Sozem Garibaldi Garibaldi Slmei . . . Za za Do njim on Zotmeo sta biti Gp-std-n dva dva Kbgmdi filma film Somdi in in Vp enajst enajst Kbg-mi telenovel telenovela Sozmr , , , tudi tudi L uspešnice uspešnica Sozmi , , , kot kot Vd sta biti Gp-std-n La La M Otra Otra Slzei in in Vp La La Nj Intrusa Intrusa Slzei , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n odlično odlično Rsn odigral odigrati Ggdd-em zdravnika zdravnik Sometd Eduarda Eduard Slmetd del del Nj Bosqua Bosquo Slmetd . . .

Pilar Pilar Slzei obišče obiskati Ggdste Tona Tono Slmetd in in Vp ga on Zotmet--k prosi prositi Ggvste , , , naj naj Vd se se Zp------k ne ne L poroči poročiti Ggdste s z Do Sofio Sofia Slzeo , , , ker ker Vd ga on Zotmer--k ne ne L ljubi ljubiti Ggnste tako tako Rsn kot kot Vd ona on Zotzei . . . Tono Tono Slmei jo on Zotzet--k zavrne zavrniti Ggdste in in Vp ji on Zotzed--k pove povedati Ggdste , , , da da Vd sta biti Gp-std-n lahko lahko Rsn le le L prijatelja prijatelj Somdi . . . Marilyn Marilyn Slzei opozori opozoriti Ggdste Salvatoreja Salvatore Slmetd o o Dm Nicolasovih Nicolasov Psnzmm finančnih finančen Ppnzmm goljufijah goljufija Sozmm . . . Sofia Sofia Slzei prosi prositi Ggvste Salvatoreja Salvatore Slmetd , , , naj naj Vd jo on Zotzet--k zaposli zaposliti Ggdste v v Dm tovarni tovarna Sozem . . . Santiago Santiago Slmei obišče obiskati Ggdste Tea Teo Slmetd in in Vp mu on Zotmed--k pojasni pojasniti Ggdste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pripravljen pripravljen Pdnmein vložiti vložiti Ggdn kapital kapital Sometn v v Dt njegovo njegov Zstsetem in in Vp Tonovo Tonov Psnset podjetje podjetje Soset pod pod Do pogojem pogoj Someo , , , da da Vd Tono Tono Slmei ne ne L bo biti Gp-pte-n ničesar nič Zl-ser izvedel izvedeti Ggdd-em o o Dm tem ta Zk-sem . . .

Tudi tudi L med med Do narodno naroden Ppnsei - - - zabavnimi zabaven Ppnmmo ansambli ansambel Sommo jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n veliko veliko Rsn , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n že že L in in Vp so biti Gp-stm-n še še L vedno vedno Rsn pripravljeni pripravljen Pdnmmi igrati igrati Ggnn zastonj zastonj Rsn

Ko ko Vd je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em blagoslov blagoslov Sometn matere mati Sozer , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n Justin Justin Slmei odpravil odpraviti Ggdd-em po po Dm nakupih nakup Sommm , , , naredil narediti Ggdd-em pa pa Vp bo biti Gp-pte-n tudi tudi L natančen natančen Ppnmetn načrt načrt Sometn , , , kako kako Rsn bo biti Gp-pte-n Cameron Cameron Slzet zaprosil zaprositi Ggdd-em . . . Glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd Justin Justin Slmei pripada pripadati Ggnste klubu klub Somed romantičnih romantičen Ppnzmr duš duša Sozmr , , , lahko lahko Rsn pričakujemo pričakovati Ggnspm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n zaroka zaroka Sozei nekje nekje Rsn na na Dm Havajih Havaji Slmmm , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n par par Somei tudi tudi L pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo užival uživati Ggnd-em svoje svoj Zp-mmt proste prost Ppnmmt dni dan Sommt . . . Cameron Cameron Slzei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n s z Do svojimi svoj Zp-smo dvaintridesetimi dvaintrideset Kbg-mo leti leto Sosmo več veliko Rsr kot kot Vd očitno očitno Rsn zrela zrel Ppnzei za za Dt zakon zakon Sometn , , , razlike razlika Sozer v v Dm letih leto Sosmm Justin Justin Slmei jih on Zotsmr--k ima imeti Ggnste-n namreč namreč Vp šele šele L triindvajset triindvajset Kbg-mi ne ne L občuti občutiti Ggdste . . . Njena njen Zstzeiez velika velik Ppnzei želja želja Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L , , , da da Vd bi biti Gp-g si se Zp---d--k čim čim Rsn prej prej Rsn ustvarila ustvariti Ggdd-dm družino družina Sozet . . .

Če če Vd kaj kaj Zv-sei , , , potem potem Rsn Moniki Monika Slzed ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn očitati očitati Ggnn ozkosrčnosti ozkosrčnost Sozer in in Vp ženske ženski Ppnzer nevoščljivosti nevoščljivost Sozer . . . Vsakomur vsakdo Zc-med je biti Gp-ste-n privoščila privoščiti Ggvd-ez najmanj najmanj Rsn toliko toliko Rsn , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez sama sam Ppnzei , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n živela živeti Ggnd-ez veliko veliko Rsn bolj bolj Rsn umirjeno umirjeno Rsn kot kot Vd vse ves Zc-zmi njene njen Zstzmiez znanke znanka Sozmi . . . Imela imeti Ggnd-ez je biti Gp-ste-n še še L eno en Kbzzet veliko velik Ppnzet srečo sreča Sozet : : : bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n mlada mlad Ppnzei , , , prikupna prikupen Ppnzei , , , izobražena izobražen Pdnzei , , , imela imeti Ggnd-ez je biti Gp-ste-n dobro dober Ppnzet službo služba Sozet z z Do obetavno obetaven Ppnzeo prihodnostjo prihodnost Sozeo . . . Seveda seveda L je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez tudi tudi L moža mož Sometd Tineta Tine Slmetd , , , prijetnega prijeten Ppnmet , , , nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr starejšega star Pppmet pravnika pravnik Sometd , , , hišo hiša Sozet , , , avto avto Sometn in in Vp vse ves Zc-zmt tiste tisti Zk-zmt majhne majhen Ppnzmt radosti radost Sozmt , , , ki ki Vd znajo znati Ggnstm v v Dt mavričnost mavričnost Sozet obarvati obarvati Ggdn vsakdanje vsakdanji Ppnset življenje življenje Soset . . .

Mnenje mnenje Sosei : : : Mali mali Ppnmeid smart smart Somei je biti Gp-ste-n kot kot Vd kabriolet kabriolet Somei zelo zelo Rsn privlačen privlačen Ppnmein , , , vseeno vseeno Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n cenovno cenovno Rsn veliko veliko Rsn bolj bolj Rsn zanimiv zanimiv Ppnmein { { { # # # 8220 8220 Kag } } } navaden navaden Ppnmein { { { # # # 8221 8221 Kag } } } city city Slmei coupe coupe Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n cenejši poceni Pppmeid za za Dt 650 650 Kag tisočakov tisočak Sommr . . . Močnejši močen Pppmeid bencinski bencinski Ppnmeid motor motor Somei in in Vp oprema oprema Sozei pulse pulse Slmei bosta biti Gp-ptd-n zadovoljila zadovoljiti Ggdd-dm vašo vaš Zsdzetm potrebo potreba Sozet po po Dm mali mali Ppnzem mestni mesten Ppnzem igrači igrača Sozem , , , če če Vd pa pa Vp si se Zp---d--k želite želeti Ggnsdm prepiha prepih Somer , , , si se Zp---d--k dokupite dokupiti Ggdvdm še še L pomično pomičen Ppnzet stekleno steklen Ppnzet streho streha Sozet . . . TOYOTA toyota Sozei YARIS Yaris Slmei 1.4 1.4 Kag D4 D4 N - - - D D O

Hrvaška Hrvaška Slzei oziroma oziroma Vp njihovo njihov Zstseim ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt obrambo obramba Sozet je biti Gp-ste-n od od Dr leta leto Soser 1997 1997 Kag razmišljalo razmišljati Ggnd-es , , , kaj kaj Zv-set naj naj L stori storiti Ggdste s z Do vojaškim vojaški Ppnseo letalstvom letalstvo Soseo . . . Po po Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz prisotne prisoten Ppnzmi celo celo L ideje ideja Sozmi o o Dm ukinitvi ukinitev Sozem , , , po po Dm drugi drug Kbzzem pa pa Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm dilemi dilema Sozem med med Do posodobitvijo posodobitev Sozeo obstoječih obstoječ Ppnsmr letal letalo Sosmr mig mig Somei -21 -21 Kag in in Vp nabavo nabava Sozeo novih nov Ppnsmr ali ali Vp rabljenih rabljen Pdnsmr zahodnih zahoden Ppnsmr letal letalo Sosmr . . . Mig mig Somei -21 -21 Kag je biti Gp-ste-n res res Rsn eno en Kbzsei od od Dr najbolj najbolj Rsn prodajanih prodajan Pdnsmr letal letalo Sosmr , , , relativno relativno Rsn ekonomično ekonomičen Ppnsei in in Vp to ta Zk-sei kljub kljub Dd veliki velik Ppnzed porabi poraba Sozed goriva gorivo Soser , , , zaradi zaradi Dr slabe slab Ppnzer navigacijske navigacijski Ppnzer in in Vp elektronske elektronski Ppnzer opreme oprema Sozer pa pa Vp povsem povsem Rsn zastarelo zastarel Ppnsei . . . Po po Dm lanskem lanski Ppnmem obisku obisk Somem Gorana Goran Slmer Graniča Granič Slmer v v Dm Izraelu Izrael Slmem in in Vp podpisom podpis Someo pogodbe pogodba Sozer o o Dm trgovini trgovina Sozem in in Vp sodelovanju sodelovanje Sosem je biti Gp-ste-n kazalo kazati Ggnd-es , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n Hrvaška Hrvaška Slzei odločila odločiti Ggdd-ez za za Dt posodobitev posodobitev Sozet svojih svoj Zp-smr 26 26 Kag letal letalo Sosmr v v Dm Izraelu Izrael Slmem ( ( ( posel posel Somei v v Dm vrednosti vrednost Sozem okoli okoli Dr 110 110 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr ) ) ) , , , potem potem Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn padlo pasti Ggvd-es v v Dt vodo voda Sozet . . .

Pa pa Vp sem biti Gp-spe-n le le L zvedel zvedeti Ggdd-em . . . Trud trud Somei ni biti Gp-ste-d bil biti Ggnd-em zaman zaman Rsn . . . Težka težek Ppnzei beseda beseda Sozei , , , hvala hvala Sozei po po Dt albansko albansko Rsn - - - faleminderit faleminderit Slmei . . . Zapomnil zapomniti Ggdd-em sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k samo samo L zadnje zadnji Ppnzmt tri trije Kbgzmt črke črka Sozmt . . .

Že že L zgodaj zgodaj Rsn zjutraj zjutraj Rsn na na Dm parkirišču parkirišče Sosem pod pod Do ljubljanskim ljubljanski Ppnmeo Tivolijem Tivoli Slmeo je biti Gp-ste-n kazalo kazati Ggnd-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pred pred Do nami jaz Zop-mo lep lep Ppnmein dan dan Somei , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n vkrcanje vkrcanje Sosei na na Dt avtobuse avtobus Sommt kljub kljub Dd številnim številen Ppnmmd potnikom potnik Sommd minilo miniti Ggdd-es brez brez Dr zapletov zaplet Sommr . . . Turistični turističen Ppnmmi delavci delavec Sommi dobro dobro Rsn vedo vedeti Ggnstm , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d lahko lahko Rsn uskladiti uskladiti Ggdn 550 550 Kag sedežev sedež Sommr , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em kje kje Rsn kakšen kakšen Zv-mei odveč odveč Rsn , , , drugje drugje Rsn pa pa Vp premalo premalo Rsn . . . Torej torej Vp že že L na na Dm začetku začetek Somem velja veljati Ggnste pohvaliti pohvaliti Ggdn organizatorja organizator Sometd potovanja potovanje Soser , , , agencijo agencija Sozet Globtour Globtour Slmei in in Vp gospo gospa Sozet Jasno Jasna Slzet Smeh Smeh Slzet , , , glavno glaven Ppnzet odgovorno odgovoren Ppnzet za za Dt Dnevnikova dnevnikov Psnsmt potovanja potovanje Sosmt . . .

V v Dm pisarni pisarna Sozem se se Zp------k torej torej Rsn niste biti Gp-sdm-d motile motiti Ggnd-mz , , , ko ko Vd ste biti Gp-sdm-n ugotavljale ugotavljati Ggnd-mz , , , da da Vd bi biti Gp-g namesto namesto Dr izraza izraz Somer direktiva direktiva Sozei lahko lahko Rsn uporabljale uporabljati Ggnd-mz nekatere nekateri Zn-mmt domače domač Ppnmmt izraze izraz Sommt , , , na na Dt primer primer Sometn neposredna neposreden Ppnsmi navodila navodilo Sosmi , , , napotila napotilo Sosmi , , , napotki napotek Sommi , , , usmeritve usmeritev Sozmi , , , smernice smernica Sozmi Meni jaz Zop-ed torej torej Rsn preostane preostati Ggdste samo samo L še še L razsodba razsodba Sozei , , , kateri kateri Zv-mei od od Dr teh ta Zk-mmr izrazov izraz Sommr naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em najprimernejši primeren Ppsmeid nadomestek nadomestek Somei za za Dt direktivo direktiva Sozet . . .

Vprašanje vprašanje Sosei : : : Sprašujete spraševati Ggnsdm , , , če če Vd ste biti Gp-sdm-n upravičeni upravičen Pdnmmi do do Dr brezplačne brezplačen Ppnzer pravne praven Ppnzer pomoči pomoč Sozer in in Vp kako kako Rsn jo on Zotzet--k lahko lahko Rsn uveljavljate uveljavljati Ggnsdm . . .

Nekateri nekateri Zn-mmi se se Zp------k sprašujejo spraševati Ggnstm , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n prav prav Rsn , , , če če Vd vsak vsak Zc-met dan dan Sometn pojedo pojesti Ggdstm kos kos Sometn čokolade čokolada Sozer . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n odvisno odvisen Ppnsei o o Dm tega ta Zk-ser , , , kako kako Rsn zdravo zdravo Rsn se se Zp------k prehranjujejo prehranjevati Ggnstm . . . Pri pri Dm odraslih odrasel Ppnmmm , , , ki ki Vd se se Zp------k zdravo zdravo Rsn prehranjujejo prehranjevati Ggnstm , , , sta biti Gp-std-n dve dva Kbgzdi tablici tablica Sozdi čokolade čokolada Sozer na na Dt teden teden Sometn kar kar Rsn v v Dm redu red Somem . . . Pomembno pomembno Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L , , , da da Vd ne ne L žvečimo žvečiti Ggnspm čokolade čokolada Sozer kar kar Rsn naprej naprej Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g utišali utišati Ggdd-mm lakoto lakota Sozet ali ali Vp se se Zp------k borili boriti Ggnd-mm proti proti Dd dolgemu dolg Ppnmed času čas Somed ali ali Vp frustraciji frustracija Sozed . . .

Po po Dm treh trije Kbgsmm letih leto Sosmm zakona zakon Somer je biti Gp-ste-n v v Dm Aninem Anin Psnsem spolnem spolen Ppnsem življenju življenje Sosem zavladalo zavladati Ggdd-es dolgočasje dolgočasje Sosei

V v Dm veliki velik Ppnzem večini večina Sozem primerov primer Sommr ostaja ostajati Ggnste spina spina Slzei bifida bifida Slzei " " " nema nem Ppnzei " " " ( ( ( spina spin Slzei bifida bifida Slzei occulta occulta Slzei ) ) ) , , , ne ne L daje dajati Ggnste nobenih noben Zl-mmr znakov znak Sommr , , , odkrijemo odkriti Ggdspm jo on Zotzet--k le le L po po Dm naključju naključje Sosem pri pri Dm kakšni kakšen Zv-zem rentgenski rentgenski Ppnzem preiskavi preiskava Sozem . . . Morda morda L poraščenost poraščenost Sozei nad nad Do okvaro okvara Sozeo ali ali Vp pa pa Vp sprememba sprememba Sozei barve barva Sozer kože koža Sozer kaže kazati Ggnste na na Dt njen njen Zstmetez obstoj obstoj Sometn . . . Ker ker Vd pa pa Vp se se Zp------k v v Dm hrbteničnem hrbteničen Ppnmem kanalu kanal Somem nahaja nahajati Ggnste hrbtni hrbten Ppnmeid mozeg mozeg Somei , , , ovit ovit Pdnmein z z Do možganskimi možganski Ppnzmo ovojnicami ovojnica Sozmo in in Vp " " " plavajoč plavajoč Ppnmein " " " v v Dm možganski možganski Ppnzem tekočini tekočina Sozem , , , se se Zp------k žal žal Rsn v v Dm razvoju razvoj Somem tudi tudi L dogodi dogoditi Ggdste , , , da da Vd deli del Sommi teh ta Zk-zmr prodro prodreti Ggdstm na na Dt površino površina Sozet in in Vp se se Zp------k v v Dm obliki oblika Sozem različno različno Rsn velikih velik Ppnzmr bul bula Sozmr ( ( ( meningocele meningocela Sozmi , , , meningomyelocele meningomyelocela Sozmi ) ) ) kažejo kazati Ggnstm na na Dm hrbtu hrbet Somem otroka otrok Somer . . .

» » » In in Vp sobot sobota Sozmr ! ! ! « « « je biti Gp-ste-n pripomnil pripomniti Ggdd-em sošolec sošolec Somei Miha Miha Slmei . . . Ob ob Dm normalnih normalen Ppnmmm pogojih pogoj Sommm bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em vprašan vprašan Pdnmein , , , tokrat tokrat Rsn pa pa Vp smo biti Gp-spm-n vsi ves Zc-mmi dobili dobiti Ggdd-mm samo samo L spričevala spričevalo Sosmt oziroma oziroma Vp izkaze izkaz Sommt o o Dm uspehu uspeh Somem . . . In in Vp najbolj najbolj Rsn nadebudni nadebuden Ppnmeid poleg poleg Dr tudi tudi L pohvale pohvala Sozer . . .

Murčijevo Murčijev Psnsei lajanje lajanje Sosei me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n vrnilo vrniti Ggdd-es v v Dt resničnost resničnost Sozet . . . Sunkovito sunkovito Rsn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k pognala pognati Ggdd-ez kvišku kvišku Rsn in in Vp si se Zp---d--k otresla otresti Ggdd-ez travnate travnat Ppnzmt bilke bilka Sozmt z z Dr oblekice oblekica Sozer . . .

» » » Nič nič Rsn , , , če če Vd je biti Gp-ste-n pa pa Vp tako tako Rsn , , , bom biti Gp-ppe-n pridna priden Ppnzei kot kot Vd prava pravi Ppnzei čmrljica čmrljica Sozei , , , « « « sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k rekla reči Ggdd-ez na na Dt ves ves Zc-met glas glas Sometn in in Vp si se Zp---d--k pred pred Dt računalnik računalnik Sometn postavila postaviti Ggdd-ez Erjavčevo Erjavčev Psnzet knjigo knjiga Sozet . . . » » » Tina Tina Slzei in in Vp Fran Fran Slmei Erjavec Erjavec Slmei za za Dt prihodnost prihodnost Sozet slovenskega slovenski Ppnmer naroda narod Somer ! ! ! « « «

» » » Za za Dt čmrlje čmrlj Sommt je biti Gp-ste-n posebno posebno Rsn zoprn zoprn Ppnmein srakoper srakoper Somei . . . No no L poglej pogledati Ggdvde si se Zp---d--k v v Dt tisto tisti Zk-zet svojo svoj Zp-zet veliko velik Ppnzet knjigo knjiga Sozet , , , pa pa Vp boš biti Gp-pde-n takoj takoj Rsn videla videti Ggvd-ez , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d prijazen prijazen Ppnmein do do Dr žuželk žuželka Sozmr , , , še še L posebej posebej Rsn do do Dr čmrljev čmrlj Sommr ne ne L . . . « « «

Pozneje pozno Rsr sem biti Gp-spe-n v v Dt nalogo naloga Sozet , , , ki ki Vd sem biti Gp-spe-n jo on Zotzet--k delala delati Ggnd-ez za za Dt Trotka Trotek Slmetd , , , dodala dodati Ggdd-ez iz iz Dr Erjavčeve Erjavčev Psnzer knjige knjiga Sozer : : :

Polovica polovica Sozei življenja življenje Soser je biti Gp-ste-n odvisna odvisen Ppnzei od od Dr organizacije organizacija Sozer . . . Ni biti Gp-ste-d človeka človek Somer , , , ki ki Vd ne ne L bi biti Gp-g znal znati Ggnd-em ustvariti ustvariti Ggdn kaj kaj Zv-set novega nov Ppnser , , , marsikomu marsikdo Zn-med pa pa Vp se se Zp------k zatakne zatakniti Ggdste , , , ko ko Vd mora morati Ggnste to ta Zk-set spraviti spraviti Ggdn v v Dt prakso praksa Sozet . . . Mnogi mnog Zn-mmi ljudje človek Sommi se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k kar kar Rsn smilijo smiliti Ggnstm , , , tako tako Rsn nerodni neroden Ppnmmi so biti Gp-stm-n pri pri Dm tem ta Zk-sem . . .

» » » Meni jaz Zop-ed pa pa Vp se se Zp------k zdi zdeti Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n kot kot Vd orangutan orangutan Somei , , , ki ki Vd skače skakati Ggnste z z Dr veje veja Sozer na na Dt vejo veja Sozet . . . « « «

Okus okus Somei , , , vonj vonj Somei in in Vp oblika oblika Sozei nesrečnih nesrečen Ppnmmr prigrizkov prigrizek Sommr so biti Gp-stm-n mi jaz Zop-ed--k začeli začeti Ggdd-mm krepko krepko Rsn presedati presedati Ggnn , , , še še L preden preden Vd smo biti Gp-spm-n se se Zp------k s z Do skupnimi skupen Ppnzmo močmi moč Sozmo po po Dm dveh dva Kbgmdm dneh dan Somdm in in Vp štirih štirje Kbgzmm tekmah tekma Sozmm prigrizli prigristi Ggdd-mm do do Dr polovice polovica Sozer škrobaste škrobast Ppnzer zaloge zaloga Sozer . . . V v Dm bistvu bistvo Sosem mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n kar kar Rsn naenkrat naenkrat Rsn postalo postati Ggdd-es slabo slabo Rsn , , , ne ne L vem vedeti Ggnspe pa pa Vp , , , ali ali Rsn zaradi zaradi Dr nenormalne nenormalen Ppnzer količine količina Sozer použitih použit Pdnmmr puprov puper Sommr ali ali Vp morda morda L zaradi zaradi Dr presežkov presežek Sommr nezgrešljivo nezgrešljivo Rsn slovenskega slovenski Ppnmer timskega timski Ppnmer duha duh Somer v v Dm naši naš Zspzemm nogometni nogometen Ppnzem reprezentanci reprezentanca Sozem . . . Heh heh M , , , še še L dobro dobro Rsn , , , da da Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k jebe jebati Ggnste za za Dt fuzbal fuzbal Sometn . . . n n O

VPR VPR O Zgodil zgoditi Ggdd-em se se Zp------k ti ti Zod-ed--k je biti Gp-ste-n Peterka Peterka Slmei - - - bil biti Gp-d-em si biti Gp-sde-n nacionalni nacionalen Ppnmeid junak junak Somei , , , zdaj zdaj Rsn pa pa Vp si biti Gp-sde-n na na Dm križu križ Somem . . .

Ob ob Dm prebiranju prebiranje Sosem novice novica Sozer o o Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n moški moški Somei na na Dm invalidskem invalidski Ppnmem vozičku voziček Somem zapeljal zapeljati Ggdd-em v v Dt Ljubljanico Ljubljanica Slzet in in Vp navkljub navkljub Dd prizadevanjem prizadevanje Sosmd ljudi človek Sommr v v Dm okolici okolica Sozem dosegel doseči Ggdd-em zastavljeni zastavljen Pdnmetd cilj cilj Sometn umrl umreti Ggdd-em , , , pa pa Vp se se Zp------k vam ti Zod-md lahko lahko Rsn začnejo začeti Ggdstm porajati porajati Ggnn dvomi dvom Sommi o o Dm ekskluzivnosti ekskluzivnost Sozem ženske ženska Sozer diskriminiranosti diskriminiranost Sozer . . . n n O

Nastopajo nastopati Ggnstm : : : Irena Irena Slzei Baar Baar Slzei ( ( ( sopran sopran Somei ) ) ) , , , Marko Marko Slmei Fink Fink Slmei ( ( ( basbariton basbariton Somei ) ) ) in in Vp Nataša Nataša Slzei Valant Valant Slzei ( ( ( klavir klavir Somei ) ) ) -2100 -2100 Kag SIT SIT O . . .

Avtor avtor Somei je biti Gp-ste-n želel želeti Ggnd-em v v Dm drami drama Sozem na na Dm osnovi osnova Sozem resničnega resničen Ppnmer dogodka dogodek Somer in in Vp dokumentarnega dokumentaren Ppnser gradiva gradivo Soser izpostaviti izpostaviti Ggdn socialno socialen Ppnzet stisko stiska Sozet , , , v v Dt katero kateri Zv-zet pahne pahniti Ggdste posameznika posameznik Sometd družbeni družben Ppnmeid sistem sistem Somei s z Do svojimi svoj Zp-mmo togimi tog Ppnmmo zakoni zakon Sommo . . . Glavna glaven Ppnzei junakinja junakinja Sozei Elizabeta Elizabeta Slzei se se Zp------k tako tako Rsn zmeraj zmeraj Rsn bolj bolj Rsn zapleta zapletati Ggnste v v Dt krivdo krivda Sozet in in Vp eksistenčno eksistenčen Ppnzet stisko stiska Sozet , , , iz iz Dr katere kateri Zv-zer na na Dm koncu konec Somem ne ne L vidi videti Ggvste nobenega noben Zl-mer izhoda izhod Somer več več L . . . Režija režija Sozei : : : Eduard Eduard Slmei Miler Miler Slmei ( ( ( 2200-2800 2200-2800 Kag SIT SIT O ) ) )

Legendarna legendaren Ppnzei zagrebška zagrebški Ppnzei skupina skupina Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n na na Dm sceni scena Sozem že že L 25 25 Kag let leto Sosmr , , , bo biti Gp-pte-n predstavila predstaviti Ggdd-ez rockovske rockovski Ppnzmt in in Vp bluesovske bluesovski Ppnzmt skladbe skladba Sozmt avtorjev avtor Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n zaznamovali zaznamovati Ggvd-mm 60. 60. Kav in in Vp 70. 70. Kav leta leto Sosmt , , , s z Do posebnim poseben Ppnmeo poudarkom poudarek Someo na na Dm Jimiju Jimi Slmem Hendrixu Hendrix Slmem ( ( ( 1500 1500 Kag SIT SIT O ) ) ) . . .

Nastopile nastopiti Ggdd-mz bodo biti Gp-ptm-n štiri štirje Kbgzmi slovenske slovenski Ppnzmi skupine skupina Sozmi : : : Sabatium Sabatium Slmei , , , Abattoir Abattoir Slmei , , , Scaffold Scaffold Slmei in in Vp No No Slmei Fear Fear Slmei . . .

Na na Dm zadnjih zadnji Ppnsmm pogajanjih pogajanje Sosmm v v Dm Baslu Basel Slmem se se Zp------k o o Dm tem ta Zk-sem nismo biti Gp-spm-d pogovarjali pogovarjati Ggnd-mm . . . Pogajali pogajati Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n se se Zp------k o o Dm garanciji garancija Sozem federacije federacija Sozer za za Dt devizne devizen Ppnzmt hranilne hranilen Ppnzmt vloge vloga Sozmt . . . Švicarski švicarski Ppnmeid guverner guverner Somei ima imeti Ggnste-n mandat mandat Sometn , , , da da Vd skuša skušati Ggnste najti najti Ggdn rešitev rešitev Sozet za za Dt ta ta Zk-met del del Sometn problema problem Somer . . . Diskusija diskusija Sozei o o Dm 645 645 Kag milijonih milijon Sommm USD USD O pa pa Vp je biti Gp-ste-n diskusija diskusija Sozei o o Dm deviznem devizen Ppnsem dobroimetju dobroimetje Sosem . . . Vmes vmes Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n zgodilo zgoditi Ggdd-es le le L to ta Zk-sei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es na na Dt osem osem Kbg-mt bank banka Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k v v Dm preteklosti preteklost Sozem ustanovile ustanoviti Ggdd-mz jugoslovanske jugoslovanski Ppnzmi in in Vp tuje tuj Ppnzmi banke banka Sozmi , , , poslano poslan Pdnsei pismo pismo Sosei . . . Te ta Zk-zmi banke banka Sozmi so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz povprašane povprašan Pdnzmi , , , kakšna kakšen Zv-smi so biti Gp-stm-n dejanska dejanski Ppnsmi stanja stanje Sosmi na na Dm računih račun Sommm v v Dm tujini tujina Sozem . . . S z Do pomočjo pomoč Sozeo teh ta Zk-mmr potrdil potrdilo Sosmr bomo biti Gp-ppm-n skušali skušati Ggnd-mm ugotoviti ugotoviti Ggdn , , , ali ali Rsn so biti Gp-stm-n podatki podatek Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n nam jaz Zop-md jih on Zotmmt--k konec konec Dr februarja februar Somer predstavili predstaviti Ggdd-mm v v Dm Zagrebu Zagreb Slmem , , , točni točen Ppnmmi . . .

Ker ker Vd pa pa Vp pojem pojem Somei » » » avtohtono avtohtono Rsn « « « ( ( ( v v Dm nasprotju nasprotje Sosem z z Do zakonom zakon Someo določenih določen Pdnsmr narodnostno narodnostno Rsn mešanih mešan Pdnsmr območij območje Sosmr ) ) ) ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em nikjer nikjer Rsn opredeljen opredeljen Pdnmein in in Vp ker ker Vd tudi tudi L območja območje Sosmi , , , kjer kjer Vd naj naj L bi biti Gp-g Romi Rom Slmmi živeli živeti Ggnd-mm » » » avtohtono avtohtono Rsn « « « , , , niso biti Gp-stm-d bila biti Gp-d-ms posebej posebej Rsn strokovno strokovno Rsn določena določen Pdnsmi , , , so biti Gp-stm-n se se Zp------k na na Dm občinski občinski Ppnzem ravni raven Sozem začele začeti Ggdd-mz pojavljati pojavljati Ggnn težave težava Sozmi . . . Tako tako Rsn na na Dm lokalnih lokalen Ppnzmm volitvah volitev Sozmm leta leto Soser 1998 1998 Kag član član Somei medobčinskega medobčinski Ppnser društva društvo Soser ROM Rom Slmei Rajko Rajko Slmei Šajnovič Šajnovič Slmei ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em kandidirati kandidirati Ggvn za za Dt predstavnika predstavnik Sometd romske romski Ppnzer skupnosti skupnost Sozer v v Dt občinski občinski Ppnmetd svet svet Sometn mestne mesten Ppnzer občine občina Sozer Novo nov Ppnsei mesto mesto Sosei . . . Občina občina Sozei Novo nov Ppnsei mesto mesto Sosei

Od od Dr 6. 6. Kav marca marec Somer letos letos Rsn so biti Gp-stm-n po po Dm zakasneli zakasnel Ppnzem selitvi selitev Sozem najemnikov najemnik Sommr , , , Ljubljanskih ljubljanski Ppnmmr kinematografov kinematograf Sommr , , , njegovi njegov Zstmmiem ključi ključ Sommi na na Dm oddelku oddelek Somem za za Dt kulturo kultura Sozet in in Vp raziskovalno raziskovalen Ppnzet dejavnost dejavnost Sozet MOL MOL Slzer , , , ki ki Vd cinca cincati Ggnste , , , kaj kaj Zv-set z z Do njim on Zotmeo . . . Indikativna indikativen Ppnzei je biti Gp-ste-n izjava izjava Sozei nekdanjega nekdanji Ppnmer direktorja direktor Somer mestne mesten Ppnzer uprave uprava Sozer , , , da da Vd z z Do njim on Zotmeo ne ne L bi biti Gp-g imeli imeti Ggnd-mm radi rad Rsn stroškov strošek Sommr . . . Prevedeno preveden Pdnsei , , , vanj vame Zotmet--z ne ne L bi biti Gp-g radi rad Rsn nič nič Rsn investirali investirati Ggvd-mm , , , marveč marveč Vp bi biti Gp-g ga on Zotmet--k dali dati Ggdd-mm v v Dt najem najem Sometn . . . Kino kino Somei je biti Gp-ste-n v v Dm mestni mesten Ppnzem lasti last Sozem . . . Razglašen razglašen Pdnmein je biti Gp-ste-n za za Dt javno javen Ppnzet infrastrukturo infrastruktura Sozet na na Dm področju področje Sosem kulture kultura Sozer . . . Mesto mesto Sosei se se Zp------k mora morati Ggnste torej torej Rsn odločiti odločiti Ggdn o o Dm programski programski Ppnzem namembnosti namembnost Sozem in in Vp o o Dm vsebinah vsebina Sozmm , , , o o Dm njegovi njegov Zstzemem prenovi prenova Sozem in in Vp načinu način Somem upravljanja upravljanje Soser . . . Kino kino Somei Šiška Šiška Slzei je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei redkih redek Ppnmmr prostorov prostor Sommr v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem bi biti Gp-g lahko lahko Rsn že že L sedaj sedaj Rsn zasilno zasilno Rsn lahko lahko Rsn začeli začeti Ggdd-mm izvajati izvajati Ggnn različne različen Ppnmmt programe program Sommt . . . Odločitev odločitev Sozei MOL MOL Slzer o o Dm njegovi njegov Zstzemem usodi usoda Sozem bo biti Gp-pte-n pokazala pokazati Ggdd-ez , , , ali ali Rsn so biti Gp-stm-n nameni namen Sommi o o Dm podpori podpora Sozem urbani urban Ppnzed sodobni sodoben Ppnzed kulturi kultura Sozed trenutno trenuten Ppnsei leporečje leporečje Sosei , , , ali ali Vp pa pa Vp misli misliti Ggnste resno resno Rsn . . . Resnost resnost Sozei pomeni pomeniti Ggvste tudi tudi L investicijo investicija Sozet v v Dt njegovo njegov Zstzetem prenovo prenova Sozet . . .

Nasprotnikov nasprotnik Sommr vključevanja vključevanje Soser v v Dt Nato Nato Slmetn je biti Gp-ste-n v v Dm ZLSD ZLSD Slzem veliko veliko Rsn in in Vp ne ne L manjka manjkati Ggnste jim on Zotmmd--k različnih različen Ppnmmr argumentov argument Sommr . . . Sonja Sonja Slzei Lokar Lokar Slzei opozarja opozarjati Ggnste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n za za Dt Slovenijo Slovenija Slzet gotovo gotovo Rsn pomembnejše pomemben Ppnzmi druge drug Kbzzmi stvari stvar Sozmi kot kot Vd pristop pristop Somei k k Dd vojaški vojaški Ppnzed skupnosti skupnost Sozed , , , Silva Silva Slzei Črnugelj Črnugelj Slzei omenja omenjati Ggnste ekološka ekološki Ppnsmt vprašanja vprašanje Sosmt , , , Alenka Alenka Slzei Kovšca Kovšec Slzei zavrača zavračati Ggnste zgolj zgolj L vojaško vojaški Ppnset povezovanje povezovanje Soset in in Vp govori govoriti Ggnste še še L o o Dm drugih drug Kbzmmm načinih način Sommm integracije integracija Sozer . . . Seveda seveda L pa pa Vp ni biti Gp-ste-d samo samo L ženska ženski Ppnzei opcija opcija Sozei tista tisti Zk-zei , , , ki ki Vd nasprotuje nasprotovati Ggnste Natu Nato Slmed . . . Aurelio Aurelio Slmei Juri Juri Slmei , , , do do Dr zadnjega zadnji Ppnmer kongresa kongres Somer podpredsednik podpredsednik Somei stranke stranka Sozer in in Vp eden eden Kbzmei izmed izmed Dr poslancev poslanec Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n glasno glasno Rsn agitirali agitirati Ggnd-mm proti proti Dd sprejetju sprejetje Sosed novele novela Sozer pomorskega pomorski Ppnmer zakonika zakonik Somer , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em na na Dm začetku začetek Somem zagovornik zagovornik Somei vključevanja vključevanje Soser , , , kasneje kasno Rsr pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n premislil premisliti Ggdd-em . . . " " " Skeptičen skeptičen Ppnmein sem biti Gp-spe-n postal postati Ggdd-em , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n vstopanje vstopanje Sosei v v Dt Nato Nato Slmetn dobilo dobiti Ggdd-es prizvok prizvok Sometn dogme dogma Sozer , , , k k Dd čemur kar Zz-sed je biti Gp-ste-n močno močno Rsn prispeval prispevati Ggvd-em zunanji zunanji Ppnmeid minister minister Somei . . . Pojavljali pojavljati Ggnd-mm pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k tudi tudi L argumenti argument Sommi nasprotnikov nasprotnik Sommr , , , zlasti zlasti L vprašanja vprašanje Sosmi , , , kaj kaj Zv-set nam jaz Zop-md to ta Zk-sei prinaša prinašati Ggnste , , , na na Dt katera kateri Zv-smt pa pa Vp ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es zadovoljivih zadovoljiv Ppnmmr odgovorov odgovor Sommr . . . " " " Juri Juri Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n dokončno dokončno Rsn opredelil opredeliti Ggdd-em proti proti Dd Natu Nato Slmed , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n vprašanje vprašanje Sosei vključevanja vključevanje Soser začelo začeti Ggdd-es pojavljati pojavljati Ggnn skupaj skupaj Rsn z z Do vprašanjem vprašanje Soseo uporabe uporaba Sozer jedrskega jedrski Ppnser orožja orožje Soser . . . " " " Uporaba uporaba Sozei jedrske jedrski Ppnzer politike politika Sozer je biti Gp-ste-n antihumana antihuman Ppnzei in in Vp antilevičarska antilevičarski Ppnzei , , , Slovenija Slovenija Slzei ne ne L more moči Ggnste biti biti Gp-n v v Dm družbi družba Sozem držav država Sozmr , , , ki ki Vd namigujejo namigovati Ggnstm na na Dt uporabo uporaba Sozet takšne takšen Zk-zer politike politika Sozer . . . " " "

Novi nov Ppnmeid ocean ocean Somei bo biti Gp-pte-n v v Dm Tokiu Tokio Slmem od od Dr septembra september Somer naprej naprej Rsn , , , od od Dr januarja januar Somer 2003 2003 Kag pa pa Vp v v Dm torinskem torinski Ppnmem Fondazione Fondazione Slmei de de Nj Rebaudengo Rebaudengo Slmei per per Nj l'Arte l'Arte Slmei ; ; ;

... ... ... jabolka jabolko Sosmi vsebujejo vsebovati Ggnstm največ veliko Rss koristnih koristen Ppnzmr snovi snov Sozmr v v Dm lupini lupina Sozem in in Vp tik tik Rsn pod pod Do njo on Zotzeo ter ter Vp v v Dm peščišču peščišče Sosem ? ? ? ( ( ( V v Dm peščišču peščišče Sosem je biti Gp-ste-n največ veliko Rss vitamina vitamin Somer C. C. O ) ) ) Recept recept Somei za za Dt uživanje uživanje Soset jabolk jabolko Sosmr je biti Gp-ste-n torej torej Rsn preprost preprost Ppnmein : : : pojemo pojesti Ggdspm cel cel Ppnmetn sadež sadež Sometn , , , z z Do izjemo izjema Sozeo muhe muha Sozer in in Vp peclja pecelj Somer . . .

Zdravila zdravilo Sosmi podaljšujejo podaljševati Ggnstm vstopanje vstopanje Soset sladkorja sladkor Somer iz iz Dr hrane hrana Sozer v v Dt krvni krven Ppnmetd obtok obtok Sometn , , , saj saj Vp delujejo delovati Ggnstm tako tako Rsn , , , da da Vd zmanjšujejo zmanjševati Ggnstm dejavnost dejavnost Sozet encima encim Somer za za Dt razgradnjo razgradnja Sozet sestavljenih sestavljen Pdnmmr ogljikovih ogljikov Psnmmr hidratov hidrat Sommr v v Dm črevesju črevesje Sosem . . . Drugo drug Kbzzet skupino skupina Sozet sestavljajo sestavljati Ggnstm zdravila zdravilo Sosmi , , , ki ki Vd zmanjšujejo zmanjševati Ggnstm pretirano pretiran Ppnset iztekanje iztekanje Soset rezervnih rezerven Ppnmmr sladkorjev sladkor Sommr v v Dt celice celica Sozmt neodvisno neodvisno Rsn od od Dr inzulina inzulin Somer . . . Obstajajo obstajati Ggnstm tudi tudi L zdravila zdravilo Sosmi , , , ki ki Vd spodbujajo spodbujati Ggnstm izločanje izločanje Soset inzulina inzulin Somer . . .

Koristnost koristnost Sozei pravilne pravilen Ppnzer prehrane prehrana Sozer se se Zp------k kaže kazati Ggnste tudi tudi L na na Dm očeh oči Sozmm , , , živcih živec Sommm in in Vp ledvicah ledvica Sozmm . . . Prehrana prehrana Sozei vpliva vplivati Ggnste na na Dt stanje stanje Soset arterij arterija Sozmr , , , ki ki Vd oskrbujejo oskrbovati Ggnstm možgane možgani Sommt in in Vp srce srce Soset . . .

Pred pred Do reprezentanco reprezentanca Sozeo so biti Gp-stm-n kvalifikacije kvalifikacija Sozmi za za Dt evropsko evropski Ppnset prvenstvo prvenstvo Soset . . . Bo biti Gp-pte-n šla iti Ggvd-ez Slovenija Slovenija Slzei spet spet Rsn naprej naprej Rsn ? ? ?

Znak znak Somei , , , ki ki Vd “ “ “ dokazuje dokazovati Ggnste ” ” ” , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es živilo živilo Sosei pridelano pridelan Pdnsei ali ali Vp predelano predelan Pdnsei po po Dm standardih standard Sommm za za Dt ekološko ekološki Ppnset kmetovanje kmetovanje Soset Zveze zveza Sozer združenj združenje Sosmr ekoloških ekološki Ppnmmr kmetov kmet Sommr Slovenije Slovenija Slzer . . .

Nosečnice nosečnica Sozmi imajo imeti Ggnstm-n običajno običajno Rsn rahlo rahlo Rsn povišane povišan Pdnzmt vrednosti vrednost Sozmt krvnega krven Ppnmer tlaka tlak Somer , , , ki ki Vd pa pa Vp se se Zp------k uravnajo uravnati Ggdstm kmalu kmalu Rsn po po Dm otrokovem otrokov Psnsem rojstvu rojstvo Sosem . . . Ker ker Vd krvni krven Ppnmeid tlak tlak Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n višji visok Pppmeid od od Dr 140/90 140/90 Kag mm mm O Hg Hg O , , , lahko lahko Rsn povzroči povzročiti Ggdste hude hud Ppnmmt zaplete zaplet Sommt , , , zlasti zlasti L če če Vd ga on Zotmet--k spremljajo spremljati Ggnstm edemi edem Sommi , , , nenadno nenaden Ppnsei povečanje povečanje Sosei telesne telesen Ppnzer teže teža Sozer in in Vp beljakovine beljakovina Sozmi v v Dm urinu urin Somem ( ( ( proteinurija proteinurija Sozei ) ) ) , , , ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn vso ves Zc-zet nosečnost nosečnost Sozet skrbno skrbno Rsn spremljati spremljati Ggnn in in Vp nadzirati nadzirati Ggnn , , , saj saj Vp se se Zp------k lahko lahko Rsn razvije razviti Ggdste za za Dt nosečnico nosečnica Sozet in in Vp nerojenega nerojen Ppnmet otroka otrok Sometd zelo zelo Rsn nevarno nevaren Ppnsei stanje stanje Sosei preeklampsija preeklampsija Sozei . . .

V v Dm skodelici skodelica Sozem zmešate zmešati Ggdsdm vse ves Zc-zmt sestavine sestavina Sozmt za za Dt omako omaka Sozet . . . Vok vok Sometn postavite postaviti Ggdsdm na na Dt močan močen Ppnmetn ogenj ogenj Sometn . . . Prilijete priliti Ggdsdm olje olje Soset , , , in in Vp ko ko Vd je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn vroče vroče Rsn , , , dodate dodati Ggdsdm ingver ingver Sometn , , , česen česen Sometn in in Vp čebulo čebula Sozet . . . Mešate mešati Ggnsdm 20 20 Kag sekund sekunda Sozmr . . . V v Dt lonec lonec Sometn stresete stresti Ggdsdm škampe škamp Sommt . . . Pražite pražiti Ggnsdm še še L 1 1 Kag minuto minuta Sozet , , , dodate dodati Ggdsdm omako omaka Sozet , , , mešate mešati Ggnsdm še še L tri trije Kbgzmt minute minuta Sozmt ( ( ( ves ves Zc-met čas čas Sometn na na Dm močnem močen Ppnmem ognju ogenj Somem ) ) ) in in Vp jed jed Sozei je biti Gp-ste-n pripravljena pripravljen Pdnzei . . .

Vsekakor vsekakor L bi biti Gp-g več veliko Rsr uspeha uspeh Somer doživeli doživeti Ggdd-mm z z Do zakonsko zakonsko Rsn predpisanim predpisan Pdnseo testiranjem testiranje Soseo živil živilo Sosmr . . . Vsa ves Zc-smi živila živilo Sosmi bi biti Gp-g morala morati Ggnd-ms biti biti Gp-n testirana testiran Pdnsmi , , , tako tako Vp da da Vd bi biti Gp-g vsak vsak Zc-mei kupec kupec Somei že že L z z Dr ovitka ovitek Somer lahko lahko Rsn razbral razbrati Ggdd-em , , , kaj kaj Zv-set vsebuje vsebovati Ggnste živilo živilo Sosei . . . S z Do tem ta Zk-seo nimam imeti Ggnspe-d v v Dm mislih misel Sozmm samo samo L vsebnost vsebnost Sozet holesterola holesterol Somer , , , ampak ampak Vp tudi tudi L vse ves Zc-zmt druge drug Kbzzmt škodljive škodljiv Ppnzmt snovi snov Sozmt . . . Lep lep Ppnmein zgled zgled Somei državnega državen Ppnser reguliranja reguliranje Soser dejavnikov dejavnik Sommr tveganja tveganje Soser je biti Gp-ste-n Finska Finska Slzei . . . Pred pred Do več veliko Rsr kot kot Vd petindvajsetimi petindvajset Kbg-mo leti leto Sosmo je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei država država Sozei močno močno Rsn izstopala izstopati Ggnd-ez po po Dm infarktih infarkt Sommm , , , možganski možganski Ppnzem kapi kap Sozem in in Vp drugih drug Kbzmmr srčno srčen Ppnsei - - - žilnih žilen Ppnmmm dogodkih dogodek Sommm . . . Potem potem Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt svojevrsten svojevrsten Ppnmetn ukrep ukrep Sometn . . . V v Dm kuhinjski kuhinjski Ppnzem soli sol Sozem , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k kupujejo kupovati Ggnstm Finci Finec Slmmi , , , je biti Gp-ste-n zmanjšana zmanjšan Pdnzei vsebnost vsebnost Sozei natrijevega natrijev Psnmer klorida klorid Somer . . . Nedvomno nedvomno Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L to ta Zk-sei prispevalo prispevati Ggvd-es k k Dd zmanjšanju zmanjšanje Sosed števila število Soser primerov primer Sommr srčno srčen Ppnsei - - - žilnih žilen Ppnzmr bolezni bolezen Sozmr . . .

To ta Zk-sei zagotovo zagotovo Rsn ni biti Gp-ste-d prijetno prijeten Ppnsei : : : boleč boleč Ppnmetn dogodek dogodek Sometn je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn težko težko Rsn obuditi obuditi Ggdn . . . Še še L huje hudo Rsr je biti Gp-ste-n o o Dm njem on Zotmem pripovedovati pripovedovati Ggnn . . . Navsezadnje navsezadnje Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L jok jok Somei način način Somei izražanja izražanje Soser čustev čustvo Sosmr , , , le le L da da Vd veliko veliko Rsn manj manj Rsn prijeten prijeten Ppnmein kot kot Vd smeh smeh Somei . . . Toda toda Vp najbrž najbrž L je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn narediti narediti Ggdn tudi tudi L ta ta Zk-met korak korak Sometn . . . Kajti kajti Vp le le L tako tako Rsn lahko lahko Rsn človek človek Somei oceni oceniti Ggdste , , , kako kako Rsn pomembno pomemben Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k osvobodi osvoboditi Ggdste napetosti napetost Sozer in in Vp skrbem skrb Sozmd ter ter Vp se se Zp------k prepusti prepustiti Ggdste življenju življenje Sosed . . .

Med med Do počitnicami počitnice Sozmo so biti Gp-stm-n starši starš Sommi opazili opaziti Ggdd-mm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em otrok otrok Somei pozitivno pozitivno Rsn naravnan naravnan Pdnmein , , , njegovo njegov Zstseiem vedenje vedenje Sosei ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es več več L nagajivo nagajiv Ppnsei in in Vp moteče moteč Ppnsei . . . Ko ko Vd so biti Gp-stm-n konec konec Dr avgusta avgust Somer začeli začeti Ggdd-mm nakupovati nakupovati Ggnn šolske šolski Ppnzmt potrebščine potrebščina Sozmt , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n otrok otrok Somei začel začeti Ggdd-em zapirati zapirati Ggnn vase vase Zp---t--z , , , moteče moteč Ppnsei vedenje vedenje Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n spet spet Rsn pojavilo pojaviti Ggdd-es . . . Pred pred Do spanjem spanje Soseo je biti Gp-ste-n prosil prositi Ggvd-em za za Dt daljše dolg Pppzmt pravljice pravljica Sozmt in in Vp pogovore pogovor Sommt , , , sredi sredi Dr noči noč Sozer se se Zp------k je biti Gp-ste-n zbujal zbujati Ggnd-em preznojen preznojen Ppnmein , , , občasno občasno Rsn sta biti Gp-std-n se se Zp------k pojavljala pojavljati Ggnd-ds nočno nočen Ppnsei mokrenje mokrenje Sosei in in Vp grizenje grizenje Sosei nohtov noht Sommr . . . Pri pri Dm starejših star Pppmmm otrocih otrok Sommm so biti Gp-stm-n opazili opaziti Ggdd-mm odgovarjanje odgovarjanje Soset , , , svojeglavost svojeglavost Sozet in in Vp molčečnost molčečnost Sozet . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n samo samo L nekateri nekateri Zn-mmi od od Dr številnih številen Ppnmmr znakov znak Sommr , , , ki ki Vd kar kar Rsn kričijo kričati Ggnstm , , , naj naj Vd se se Zp------k odkrito odkrito Rsn pogovorimo pogovoriti Ggdspm z z Do otrokom otrok Someo , , , kajti kajti Vp strah strah Somei , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k povzroča povzročati Ggnste , , , je biti Gp-ste-n zagotovo zagotovo Rsn povezan povezan Pdnmein s z Do šolo šola Sozeo . . .

Vsekakor vsekakor L pa pa Vp policisti policist Sommi pričakujejo pričakovati Ggnstm , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em Halilovič Halilovič Slmei , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n afera afera Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez po po Dm » » » igri igra Sozem in in Vp dramaturgiji dramaturgija Sozem nekoga nekdo Zn-mer sprožena sprožen Pdnzei v v Dm vrhu vrh Somem ministrstva ministrstvo Soser « « « , , , razpletla razplesti Ggdd-ez in in Vp končala končati Ggdd-ez . . . Če če Vd se se Zp------k ne ne L bo biti Gp-pte-n , , , bo biti Gp-pte-n to ta Zk-sei namreč namreč Vp pomenilo pomeniti Ggvd-es izgubo izguba Sozet kredibilnosti kredibilnost Sozer policistov policist Sommr za za Dt opravljanje opravljanje Soset njihovega njihov Zstserm dela delo Soser ( ( ( ti ta Zk-mmi zbirajo zbirati Ggnstm dokumente dokument Sommt v v Dm predkazenskem predkazenski Ppnmem postopku postopek Somem in in Vp preverjajo preverjati Ggnstm utemeljenost utemeljenost Sozet sumov sum Sommr ) ) ) , , , država država Sozei pa pa Vp obsojena obsojen Pdnzei na na Dt entropijo entropija Sozet . . . Po po Dm Haliloviču Halilovič Slmem je biti Gp-ste-n prav prav L to ta Zk-sei » » » teža teža Sozei « « « celotne celoten Ppnzer zgodbe zgodba Sozer o o Dm aferi afera Sozem Holmec Holmec Slmei . . .

Sicer sicer Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n vzrok vzrok Somei za za Dt krizo kriza Sozet vladajoče vladajoč Ppnzer koalicije koalicija Sozer po po Dm mnenju mnenje Sosem prvaka prvak Somer SDS SDS Slzer predvsem predvsem L dejstvo dejstvo Sosei , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n potencial potencial Somei koalicije koalicija Sozer že že L izrabil izrabiti Ggdd-em , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n vso ves Zc-zet energijo energija Sozet porabila porabiti Ggdd-ez za za Dt določbe določba Sozmt koalicijske koalicijski Ppnzer pogodbe pogodba Sozer v v Dm zvezi zveza Sozem s z Do kadrovskimi kadrovski Ppnzmo rešitvami rešitev Sozmo . . . Kriza kriza Sozei vladanja vladanje Soser je biti Gp-ste-n postala postati Ggdd-ez še še L posebno posebno Rsn očitna očiten Ppnzei po po Dm novem nov Ppnsem letu leto Sosem , , , in in Vp sicer sicer Vp najprej najprej Rsn ob ob Dm referendumskem referendumski Ppnsem dogajanju dogajanje Sosem o o Dm TET TET Slmei 3 3 Kag , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n vladni vladen Ppnmeid predlog predlog Somei dobil dobiti Ggdd-em skoraj skoraj L plebiscitno plebisciten Ppnzet večino večina Sozet proti proti Rsn . . . Izid izid Somei referenduma referendum Somer naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em tudi tudi L ključni ključen Ppnmeid razlog razlog Somei , , , da da Vd odhaja odhajati Ggnste minister minister Somei za za Dt gospodarske gospodarski Ppnzmt dejavnosti dejavnost Sozmt Metod Metod Slmei Dragonja Dragonja Slmei , , , tako tako Vp Janša Janša Slmei . . .

» » » Klici klic Sommi so biti Gp-stm-n naprej naprej Rsn začeli začeti Ggdd-mm prihajati prihajati Ggnn iz iz Dr srednjega srednji Ppnmer zahoda zahod Somer . . . Prav prav L nenavadno nenavaden Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es . . . « « « Čez čez Dt dva dva Kbgmdt tedna teden Somdt je biti Gp-ste-n dobil dobiti Ggdd-em že že L okrog okrog Dr 300 300 Kag sporočil sporočilo Sosmr . . . Zaradi zaradi Dr medijske medijski Ppnzer pozornosti pozornost Sozer in in Vp reklame reklama Sozer od od Dr ust usta Sosmr do do Dr ust usta Sosmr njegov njegov Zstmeiem telefon telefon Somei še še L vedno vedno Rsn zvoni zvoniti Ggnste . . . Klice klic Sommt je biti Gp-ste-n nehal nehati Ggdd-em šteti šteti Ggnn , , , saj saj Vp prihajajo prihajati Ggnstm iz iz Dr vseh ves Zc-mmr koncev konec Sommr sveta svet Somer . . . » » » Prav prav L smešno smešno Rsn je biti Gp-ste-n , , , kolikokrat kolikokrat Rsn mi jaz Zop-ed--k zazvoni zazvoniti Ggdste telefon telefon Somei . . . Svoje svoj Zp-mmt čase čas Sommt sem biti Gp-spe-n dobil dobiti Ggdd-em tudi tudi L štiri štirje Kbgmmt klice klic Sommt v v Dm minuti minuta Sozem . . . « « « Ko ko Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n nabiralnik nabiralnik Somei skoraj skoraj L razneslo raznesti Ggdd-es od od Dr pošte pošta Sozer , , , je biti Gp-ste-n dodal dodati Ggdd-em naslov naslov Sometn elektronske elektronski Ppnzer pošte pošta Sozer . . . Doslej doslej Rsn naj naj L bi biti Gp-g dobil dobiti Ggdd-em že že L več veliko Rsr kot kot Vd 16 16 Kag tisoč tisoč Kbg-mt elektronskih elektronski Ppnsmr sporočil sporočilo Sosmr in in Vp klicev klic Sommr , , , oglašajo oglašati Ggnstm se se Zp------k mu on Zotmed--k celi cel Ppnmmi Japonci Japonec Slmmi in in Vp Avstralci Avstralec Slmmi . . .

Indijci Indijec Slmmi pripravljajo pripravljati Ggnstm krasne krasen Ppnzmt svatbe svatba Sozmt . . . Nič nič Zl-sei čudnega čuden Ppnser , , , da da Vd se se Zp------k kakšen kakšen Zv-mei možak možak Somei odloči odločiti Ggdste za za Dt tožbo tožba Sozet , , , če če Vd mu on Zotmed--k nevesta nevesta Sozei uide uiti Ggdste . . .

Včasih včasih Rsn si se Zp---d--k želimo želeti Ggnspm , , , da da Vd bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm vsepovsod vsepovsod Rsn in in Vp da da Vd bi biti Gp-g dosegali dosegati Ggnd-mm lepe lep Ppnmmt rezultate rezultat Sommt . . . Toda toda Vp za za Dt vsako vsak Zc-zet stvar stvar Sozet je biti Gp-ste-n potrebno potreben Ppnsei potrpljenje potrpljenje Sosei . . . Včasih včasih Rsn se se Zp------k preveč preveč Rsn zadržujete zadrževati Ggnsdm v v Dm sanjah sanja Sozmm , , , domišljiji domišljija Sozem . . . Zato zato Vp se se Zp------k bolj bolj Rsn odprite odpreti Ggdvdm in in Vp sprejemajte sprejemati Ggnvdm življenje življenje Soset bolj bolj Rsn sproščeno sproščeno Rsn . . . Ker ker Vd ste biti Gp-sdm-n preveč preveč Rsn zadržani zadržan Pdnmmi , , , se se Zp------k včasih včasih Rsn počutite počutiti Ggnsdm nesrečni nesrečen Ppnmmi . . . Osvobodite osvoboditi Ggdvdm čustva čustvo Sosmt ter ter Vp ljubite ljubiti Ggnvdm s z Do srcem srce Soseo in in Vp ne ne L z z Do razumom razum Someo . . .

S z Do podpisom podpis Someo kupona kupon Somer udeleženec udeleženec Somei soglaša soglašati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k njegovi njegov Zstmmiem osebni oseben Ppnmmi podatki podatek Sommi uporabljajo uporabljati Ggnstm za za Dt interne interen Ppnmmt namene namen Sommt podjetja podjetje Soser Delo delo Sosei Revije revija Sozmi , , , d. d. O d. d. O , , , v v Dm obdobju obdobje Sosem petih pet Kbg-mr let leto Sosmr in in Vp za za Dt objavo objava Sozet v v Dm medijih medij Sommm ( ( ( če če Vd je biti Gp-ste-n izžreban izžreban Pdnmein / / / - - - a a Somei ) ) ) . . . V v Dm nagradni nagraden Ppnzem igri igra Sozem ne ne L smejo smeti Ggnstm sodelovati sodelovati Ggnn zaposleni zaposlen Pdnmmi v v Dm podjetju podjetje Sosem Delo delo Sosei Revije revija Sozmi , , , d. d. O d. d. O Nagrajenci nagrajenec Sommi bodo biti Gp-ptm-n o o Dm nagradah nagrada Sozmm obveščeni obveščen Pdnmmi v v Dm Lady Lady Slzem , , , ki ki Vd izide iziti Ggdste 1. 1. Kav junija junij Somer . . . Rezultati rezultat Sommi žrebanja žrebanje Soser so biti Gp-stm-n dokončni dokončen Ppnmmi , , , pritožba pritožba Sozei ni biti Gp-ste-d možna možen Ppnzei . . . Denarna denaren Ppnsmi izplačila izplačilo Sosmi nagrad nagrada Sozmr niso biti Gp-stm-d mogoča mogoč Ppnsmi . . . Nagrade nagrada Sozmi niso biti Gp-stm-d prenosljive prenosljiv Ppnzmi . . .

» » » Takoj takoj Rsn po po Dm prvih prvi Kbvmmm posnetkih posnetek Sommm leta leto Soser 1966 1966 Kag sem biti Gp-spe-n ugotovil ugotoviti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Metka Metka Slzei Centrih Centrih Slzei nekaj nekaj Zn-sei posebnega poseben Ppnser . . . Fotografijo fotografija Sozet Metke Metka Slzer v v Dm polprofilu polprofil Sosem je biti Gp-ste-n revija revija Sozei Tovariš tovariš Somei objavila objaviti Ggdd-ez na na Dm naslovnici naslovnica Sozem . . . Fotografijo fotografija Sozet je biti Gp-ste-n opazil opaziti Ggdd-em znani znan Ppnmeid arhitekt arhitekt Somei in in Vp profesor profesor Somei Blaž Blaž Slmei Vogelnik Vogelnik Slmei , , , in in Vp čeprav čeprav Vd je on Zotzer--k še še L ni biti Gp-ste-d poznal poznati Ggnd-em , , , je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em : : : ' ' ' To ta Zk-sei bo biti Gp-pte-n moja moj Zspzeie soproga soproga Sozei . . . ' ' ' Konec konec Somei je biti Gp-ste-n seveda seveda L znan znan Ppnmein vzela vzeti Ggdd-dm sta biti Gp-std-n se se Zp------k . . . « « «

Obstoj obstoj Sometn pravice pravica Sozer do do Dr uvrstitve uvrstitev Sozer na na Dt seznam seznam Sometn dejanskih dejanski Ppnmmr upravičencev upravičenec Sommr do do Dr vračila vračilo Soser vlaganj vlaganje Sosmr vlagatelji vlagatelj Sommi dokazujejo dokazovati Ggnstm z z Do verodostojnimi verodostojen Ppnmmo dokumenti dokument Sommo ( ( ( pogodba pogodba Sozei , , , potrdilo potrdilo Sosei o o Dm vplačilu vplačilo Sosem , , , računi račun Sommi , , , položnice položnica Sozmi , , , virmani virman Sommi ) ) ) , , , ki ki Vd dokazujejo dokazovati Ggnstm višino višina Sozet vlaganj vlaganje Sosmr v v Dt telekomunikacijsko telekomunikacijski Ppnset omrežje omrežje Soset in in Vp datum datum Sometn vplačila vplačilo Soser . . .

» » » Ljudje človek Sommi veliko veliko Rsn sprašujejo spraševati Ggnstm , , , kakšni kakšen Zv-mmi so biti Gp-stm-n pogoji pogoj Sommi za za Dt upokojitev upokojitev Sozet in in Vp kdaj kdaj Rsn se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n lahko lahko Rsn upokojili upokojiti Ggdd-mm . . . Nekateri nekateri Zn-mmi hočejo hoteti Ggnstm-n to ta Zk-set zvedeti zvedeti Ggdn že že L več veliko Rsr let leto Sosmr , , , celo celo L deset deset Kbg-mt let leto Sosmr pred pred Do izpolnitvijo izpolnitev Sozeo pogojev pogoj Sommr . . . Veliko veliko Rsn vprašanj vprašanje Sosmr je biti Gp-ste-n tudi tudi L o o Dm novih nov Ppnzmm zakonskih zakonski Ppnzmm pravicah pravica Sozmm , , , še še L zlasti zlasti L o o Dm državni državen Ppnzem in in Vp vdovski vdovski Ppnzem pokojnini pokojnina Sozem ter ter Vp vdovskem vdovski Ppnmem dodatku dodatek Somem k k Dd starostni starosten Ppnzed oz. oz. O k k Dd invalidski invalidski Ppnzed pokojnini pokojnina Sozed . . . « « «

Kot kot Vd je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez specialistka specialistka Sozei Marija Marija Slzei Kalan Kalan Slzei , , , je biti Gp-ste-n koruzni koruzen Ppnmeid hrošč hrošč Somei star star Ppnmein škodljivec škodljivec Somei , , , v v Dm Ameriki Amerika Slzem ga on Zotmet--k poznajo poznati Ggnstm že že L sto sto Kbg-mt let leto Sosmr , , , v v Dm Evropi Evropa Slzem se se Zp------k je biti Gp-ste-n prvič prvič Rsn pojavil pojaviti Ggdd-em leta leto Soser 1992 1992 Kag , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k opazili opaziti Ggdd-mm v v Dm okolici okolica Sozem beograjskega beograjski Ppnser letališča letališče Soser . . . Danes danes Rsn je biti Gp-ste-n razširjen razširjen Pdnmein skoraj skoraj L po po Dm vsej ves Zc-zem Evropi Evropa Slzem , , , imajo imeti Ggnstm-n ga on Zotmet--k tudi tudi L vse ves Zc-zmi sosednje sosednji Ppnzmi države država Sozmi , , , v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k prvič prvič Rsn opazili opaziti Ggdd-mm lani lani Rsn , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pojavil pojaviti Ggdd-em na na Dm desetih deset Kbg-mm lokacijah lokacija Sozmm v v Dm Pomurju Pomurje Slsem , , , na na Dm eni en Kbzzem v v Dm Podravju Podravje Slsem in in Vp na na Dm treh trije Kbgzmm na na Dm območju območje Sosem severne severen Ppnzer Primorske Primorska Slzer . . . Ob ob Dm tolikšni tolikšen Zk-zem razširjenosti razširjenost Sozem v v Dm okolici okolica Sozem ni biti Gp-ste-d izključeno izključen Pdnsei , , , da da Vd se se Zp------k ne ne L bo biti Gp-pte-n v v Dm bližnji bližnji Ppnzem prihodnosti prihodnost Sozem pojavil pojaviti Ggdd-em tudi tudi L na na Dm Gorenjskem Gorenjsko Slsem , , , še še L zlasti zlasti L , , , če če Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n še še L naprej naprej Rsn pojavljala pojavljati Ggnd-ms sušna sušen Ppnsmi obdobja obdobje Sosmi , , , ki ki Vd spodbujajo spodbujati Ggnstm njegovo njegov Zstsetem razmnoževanje razmnoževanje Soset . . . Hrošča hrošč Sometd prenašajo prenašati Ggnstm zračni zračen Ppnmmi tokovi tok Sommi , , , zaustavi zaustaviti Ggdste ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn le le L okrog okrog Rsn devetsto devetsto Kbg-mt metrov meter Sommr visoka visok Ppnzei naravna naraven Ppnzei ovira ovira Sozei , , , širi širiti Ggnste pa pa Vp se se Zp------k s z Do hitrostjo hitrost Sozeo od od Dr osemdeset osemdeset Kbg-mi do do Dr sto sto Kbg-mi kilometrov kilometer Sommr na na Dt leto leto Soset . . .

Meso meso Sosei , , , razen razen Dr plečeta pleče Soser , , , razsekamo razsekati Ggdspm na na Dt manjše majhen Pppmmt kose kos Sommt , , , zalijemo zaliti Ggdspm z z Do vodo voda Sozeo in in Vp 3 3 Kag žlicami žlica Sozmo kisa kis Somer ter ter Vp ga on Zotmet--k damo dati Ggdspm kuhat kuhati Ggnm . . . Sol sol Sozet , , , dišave dišava Sozmt in in Vp zelenjavo zelenjava Sozet dodamo dodati Ggdspm kasneje kasno Rsr , , , ko ko Vd ta ta Zk-zei juha juha Sozei že že L dalj dolgo Rsr časa čas Somer vre vreti Ggnste . . . Meso meso Sosei mora morati Ggnste ostati ostati Ggdn trdno trden Ppnsei , , , ne ne L sme smeti Ggnste biti biti Gp-n preveč preveč Rsn kuhano kuhan Pdnsei , , , da da Vd ne ne L razpade razpasti Ggdste . . . Juho juha Sozet odcedimo odcediti Ggdspm v v Dt drugo drug Kbzzet posodo posoda Sozet in in Vp jo on Zotzet--k postavimo postaviti Ggdspm na na Dt hladno hladen Ppnset . . . Meso meso Soset oberemo obrati Ggdspm od od Dr kosti kost Sozmr , , , pleče pleče Soset in in Vp druge drug Kbzzmt kose kos Sommt mesa meso Soser zrežemo zrezati Ggdspm na na Dt rezine rezina Sozmt in in Vp ga on Zotmet--k zložimo zložiti Ggdspm v v Dt stekleno steklen Ppnzet ali ali Vp porcelanasto porcelanast Ppnzet skledo skleda Sozet . . . Na na Dt dno dno Soset in in Vp vmes vmes Rsn zlagamo zlagati Ggvspm na na Dt kolobarje kolobar Sommt narezan narezan Pdnmetn korenček korenček Sometn in in Vp peteršilj peteršilj Sometn , , , na na Dt kocke kocka Sozmt zrezano zrezan Pdnzet zeleno zelen Sozet , , , lahko lahko Rsn tudi tudi L zrezan zrezan Pdnmetn trdo trdo Rsn kuhan kuhan Pdnmetn jajček jajček Sometn , , , vejice vejica Sozmt zelenega zelen Ppnmer peteršilja peteršilj Somer ali ali Vp zelene zelen Sozer itd. itd. O Z z Dr juhe juha Sozer , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei čas čas Somei povsem povsem Rsn ohladila ohladiti Ggdd-ez in in Vp strdila strditi Ggdd-ez , , , poberemo pobrati Ggdspm maščobo maščoba Sozet , , , juho juha Sozet znova znova Rsn segrejemo segreti Ggdspm in in Vp z z Do njo on Zotzeo zalijemo zaliti Ggdspm v v Dm skledi skleda Sozem zloženo zložen Pdnset meso meso Soset . . . Skledo skleda Sozet zdaj zdaj Rsn postavimo postaviti Ggdspm na na Dt hladno hladen Ppnset , , , da da Vd želira želirati Ggvste . . . Strjeno strjen Pdnzet žolco žolca Sozet obrnemo obrniti Ggdspm na na Dt krožnik krožnik Sometn , , , zrežemo zrezati Ggdspm na na Dt primerno primerno Rsn velike velik Ppnzmt rezine rezina Sozmt , , , oblijemo obliti Ggvspm z z Do marinado marinada Sozeo in in Vp ponudimo ponuditi Ggdspm . . . Marinado marinada Sozet napravimo napraviti Ggdspm tako tako Rsn , , , da da Vd vse ves Zc-zmt sestavine sestavina Sozmt zmešamo zmešati Ggdspm . . .

• • • Kranj Kranj Slmei , , , Planina Planina Slzei I I Krg ; ; ; 3S 3S N ; ; ; VII. VII. Krv nadstr nadstr O . . . ; ; ; izmere izmera Sozmi 83,8 83,8 Kag m2 m2 O ; ; ; starost starost Sozei 25 25 Kag let leto Sosmr ; ; ; cena cena Sozei 20 20 Kag mio mio O . . . SIT SIT O ; ; ;

Z z Do enourno enouren Ppnzeo opozorilno opozorilen Ppnzeo stavko stavka Sozeo želi želeti Ggnste sedem sedem Kbg-mi industrijskih industrijski Ppnmmr sindikatov sindikat Sommr pripraviti pripraviti Ggdn delodajalsko delodajalski Ppnzet stran stran Sozet , , , da da Vd bi biti Gp-g spet spet Rsn sedli sesti Ggdd-mm za za Dt pogajalsko pogajalski Ppnzet mizo miza Sozet in in Vp se se Zp------k pogovarjali pogovarjati Ggnd-mm o o Dm dvigu dvig Somem izhodiščnih izhodiščen Ppnzmr plač plača Sozmr . . .

5.30 5.30 Kag Minute minuta Sozmi za za Dt narodnozabavno narodnozabaven Ppnzet glasbo glasba Sozet 6.00 6.00 Kag Jutranji jutranji Ppnmeid razgled razgled Somei s z Dr Triglava Triglav Slmer 6.05 6.05 Kag Ceste cesta Slzmi , , , vreme vreme Sosei 6.15 6.15 Kag Da da Vd vas ti Zod-mt prebudimo prebuditi Ggdspm 6.25 6.25 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 6.30 6.30 Kag Novice novica Sozmi 6.40 6.40 Kag Oglasi oglas Sommi 6.45 6.45 Kag Vreme vreme Sosei 6.50 6.50 Kag Kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n novega nov Ppnser v v Dm porodnišnicah porodnišnica Sozmm 7.00 7.00 Kag Druga drug Kbzzei jutranja jutranji Ppnzei kronika kronika Sozei 7.20 7.20 Kag Razmere razmera Sozmi na na Dm cestah cesta Sozmm , , , vreme vreme Sosei 7.22 7.22 Kag Popevka popevka Sozei tedna teden Somer 7.30 7.30 Kag Pogled pogled Somei v v Dt današnji današnji Ppnmetd dan dan Sometn 7.40 7.40 Kag Oglasi oglas Sommi 7.50 7.50 Kag Aktualno aktualno Rsn 8.00 8.00 Kag Kronika kronika Sozei OKC OKC Slmei Kranj Kranj Slmei zadnjih zadnji Ppnzmr 24 24 Kag ur ura Sozmr 8.05 8.05 Kag Aktualno aktualno Rsn : : : Jejmo jesti Ggnvpm malo malo Rsn , , , jejmo jesti Ggnvpm zdravo zdravo Rsn : : : Gorenjci Gorenjci Slmmi pojemo pojesti Ggdspm premalo premalo Rsn rib riba Sozmr 8.25 8.25 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 8.30 8.30 Kag Novice novica Sozmi 8.50 8.50 Kag Aktualno aktualno Rsn 9.00 9.00 Kag Triglavski triglavski Ppnmeid zeleni zelen Ppnmeid vrtiček vrtiček Somei : : : Rododendroni rododendron Sommi , , , vrtnice vrtnica Sozmi , , , … … … 9.25 9.25 Kag Napoved napoved Sozei oddaj oddaja Sozmr čez čez Dt dan dan Sometn 9.30 9.30 Kag Kulturni kulturen Ppnmeid utrinek utrinek Somei 9.40 9.40 Kag Oglasi oglas Sommi 9.50 9.50 Kag Aktualno aktualno Rsn 10.00 10.00 Kag Ilirikine Ilirikin Psnzmi finančne finančen Ppnzmi minutke minutka Sozmi 10.20 10.20 Kag Vreme vreme Sosei , , , ceste cesta Sozmi 10.25 10.25 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 10.30 10.30 Kag Včeraj včeraj Rsn , , , danes danes Rsn , , , jutri jutri Rsn 10.40 10.40 Kag Oglasi oglas Sommi 11.00 11.00 Kag Aktualno aktualno Rsn 11.40 11.40 Kag Oglasi oglas Sommi 11.55 11.55 Kag Pet pet Kbg-mi do do Dr dvanajstih dvanajst Kbg-mr : : : odštevamo odštevati Ggnspm dni dan Sommt do do Dr vstopa vstop Somer v v Dt EU EU Slzet 12.00 12.00 Kag BBC BBC Slmei novice novica Sozmi 12.10 12.10 Kag Osmrtnice osmrtnica Sozmi 12.15 12.15 Kag Gorenjska gorenjski Ppnzei tedenska tedenski Ppnzei črna črn Ppnzei kronika kronika Sozei 12.20 12.20 Kag Voščila voščilo Sosmi 12.25 12.25 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 12.30 12.30 Kag Novice novica Sozmi 12.40 12.40 Kag Oglasi oglas Sommi 13.00 13.00 Kag Športni športen Ppnmeid ponedeljek ponedeljek Somei 13.40 13.40 Kag Oglasi oglas Sommi 13.45 13.45 Kag Prometna prometen Ppnzei varnost varnost Sozei na na Dm gorenjskih gorenjski Ppnzmm cestah cesta Sozmm 13.55 13.55 Kag Mercator Mercator Slmei na na Dm obisku obisk Somem 14.10 14.10 Kag Vreme vreme Sosei doma doma Rsn in in Vp po po Dm svetu svet Somem 14.15 14.15 Kag Voščila voščilo Sosmi 14.25 14.25 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 14.30 14.30 Kag Novice novica Sozmi 14.40 14.40 Kag Oglasi oglas Sommi 14.50 14.50 Kag Okrogla okrogel Ppnzei miza miza Sozei 15.30 15.30 Kag Dogodki dogodek Sommi in in Vp odmevi odmev Sommi 16.05 16.05 Kag Vreme vreme Sosei , , , ceste cesta Sozmi 16.10 16.10 Kag Popevka popevka Sozei tedna teden Somer 16.15 16.15 Kag Gorenjska Gorenjska Slzei , , , tu tu Rsn smo biti Gp-spm-n doma doma Rsn 16.25 16.25 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 16.30 16.30 Kag Osmrtnice osmrtnica Sozmi 16.40 16.40 Kag Oglasi oglas Sommi 16.50 16.50 Kag Aktualno aktualno Rsn 17.00 17.00 Kag Pogled pogled Somei v v Dt današnji današnji Ppnmetd dan dan Sometn 17.10 17.10 Kag Jejmo jesti Ggnvpm malo malo Rsn , , , jejmo jesti Ggnvpm zdravo zdravo Rsn , , , ponovitev ponovitev Sozei 17.30 17.30 Kag Včeraj včeraj Rsn , , , danes danes Rsn , , , jutri jutri Rsn 17.40 17.40 Kag Oglasi oglas Sommi 18.00 18.00 Kag Glasbena glasben Ppnzei skrinja skrinja Sozei 18.25 18.25 Kag Obvestila obvestilo Sosmi 18.30 18.30 Kag Tednik tednik Somei občine občina Sozer Kranjska kranjski Ppnzei Gora Gora Slzei 18.55 18.55 Kag Tedenska tedenski Ppnzei gorenjska gorenjski Ppnzei črna črn Ppnzei kronika kronika Sozei , , , ponovitev ponovitev Sozei 19.00 19.00 Kag Oglasi oglas Sommi 19.10 19.10 Kag Črna črn Ppnzei kronika kronika Sozei dneva dan Somer 19.15 19.15 Kag Voščila voščilo Sosmi 19.30 19.30 Kag Pogled pogled Somei v v Dt jutrišnji jutrišnji Ppnmetd dan dan Somei 19.40 19.40 Kag Oglasi oglas Sommi 20.00 20.00 Kag Moja moj Zspzeie je biti Gp-ste-n lepša lep Pppzei kot kot Vd tvoja tvoj Zsdzeie : : : ansambel ansambel Somei Toneta Tone Slmer Sotoška Sotošek Slmer 20.40 20.40 Kag Oglasi oglas Sommi 21.00 21.00 Kag Glasba glasba Sozei do do Dr polnoči polnoč Sozer 21.30 21.30 Kag Popevka popevka Sozei tedna teden Somer 21.40 21.40 Kag Oglasi oglas Sommi 23.00 23.00 Kag Motorci Motorci Slmmi , , , ponovitev ponovitev Sozei

Kraj kraj Sometn nesreče nesreča Sozer so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k ogledali ogledati Ggdd-mm tudi tudi L dežurni dežuren Ppnmeid preiskovalni preiskovalen Ppnmeid sodnik sodnik Somei , , , državni državen Ppnmeid tožilec tožilec Somei in in Vp inšpektor inšpektor Somei za za Dt varnost varnost Sozet žičniških žičniški Ppnzmr naprav naprava Sozmr . . . Ugotovili ugotoviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n za za Dt nesrečo nesreča Sozet kriv kriv Ppnmein Ljubljančan Ljubljančan Slmei sam sam Ppnmein , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n verjetno verjetno Rsn zaradi zaradi Dr slabega slab Ppnmer vida vid Somer in in Vp sluha sluh Somer stopil stopiti Ggdd-em z z Dr žičnice žičnica Sozer tam tam Rsn , , , kjer kjer Vd ne ne L bi biti Gp-g smel smeti Ggnd-em . . . Sklepajo sklepati Ggvstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr slabega slab Ppnmer vida vid Somer in in Vp snežne snežen Ppnzer beline belina Sozer nepravilno nepravilno Rsn ocenil oceniti Ggdd-em višino višina Sozet , , , prav prav L tako tako Rsn pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g ne ne L slišal slišati Ggvd-em opozoril opozorilo Sosmr žičničarja žičničar Somer . . .

Bled Bled Slmei - - - V v Dm Festivalni festivalen Ppnzem dvorani dvorana Sozem se se Zp------k bo biti Gp-pte-n v v Dt nedeljo nedelja Sozet , , , 22. 22. Kav februarja februar Somer , , , ob ob Dm 20. 20. Kav uri ura Sozem začela začeti Ggdd-ez komedija komedija Sozei Teatra teater Somer 55 55 Kag v v Dm režiji režija Sozem Branka Branko Slmer Đurića Đurić Slmer Butelj butelj Somei za za Dt večerjo večerja Sozet . . .

HYUNDAI hyundai Somei ACCENT accent Somei 1.5 1.5 Kag LS LS Slmei L. l. O 96 96 Kag , , , 98.600 98.600 Kag KM km O , , , prvi prvi Kbvmei lastnik lastnik Somei , , , servisna servisen Ppnzei knjiga knjiga Sozei , , , avtoradio avtoradio Somei … … … Cena cena Sozei 500.000 500.000 Kag sit sit O . . . Avtohiša avtohiša Sozei Kavčič Kavčič Slmei , , , Milje Milje Slzmi 45 45 Kag , , , 4212 4212 Kag Visoko Visoko Slsei pri pri Dm Kranju Kranj Slmem , , , tel. tel. O 04/275-93-93 04/275-93-93 Kag

Občinski občinski Ppnmmi svetniki svetnik Sommi so biti Gp-stm-n večinoma večinoma Rsn pohvalili pohvaliti Ggdd-mm upravo uprava Sozet , , , da da Vd je biti Gp-ste-n dobro dobro Rsn pripravila pripraviti Ggdd-ez proračun proračun Sometn . . . Kljub kljub Dd temu ta Zk-sed po po Dm mnenju mnenje Sosem enega en Kbzmer od od Dr odborov odbor Sommr iz iz Dr proračuna proračun Somer ni biti Gp-ste-d mogoče mogoče Rsn razbrati razbrati Ggdn vizije vizija Sozer občine občina Sozer - - - ali ali Rsn je biti Gp-ste-n recimo reči Ggdvpm razvojno razvojno Rsn naravnana naravnan Pdnzei , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n prijazna prijazen Ppnzei do do Dr podjetnikov podjetnik Sommr in in Vp podobno podoben Ppnsei . . . Očitali očitati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k tudi tudi L , , , da da Vd se se Zp------k premalo premalo Rsn sredstev sredstvo Sosmr namenja namenjati Ggnste za za Dt obrt obrt Sozet in in Vp kmetijstvo kmetijstvo Soset , , , in in Vp sicer sicer Vp zgolj zgolj L dobrega dober Ppnmer pol pol Rsn odstotka odstotek Somer za za Dt obrt obrt Sozet in in Vp odstotek odstotek Somei za za Dt kmetijstvo kmetijstvo Soset . . . » » » Včasih včasih Rsn so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz Domžale Domžale Slzmi znane znan Ppnzmi po po Dm obrtnikih obrtnik Sommm , , , « « « je biti Gp-ste-n poudaril poudariti Ggdd-em Roman Roman Slmei Kurmanšek Kurmanšek Slmei , , , zato zato Vp so biti Gp-stm-n pri pri Dm odboru odbor Somem za za Dt gospodarstvo gospodarstvo Soset predlagali predlagati Ggvd-mm , , , naj naj Vd občina občina Sozei pripravi pripraviti Ggdste program program Sometn ukrepov ukrep Sommr za za Dt spodbujanje spodbujanje Soset obrti obrt Sozer in in Vp podjetništva podjetništvo Soser . . . Tako tako Vp naj naj L bi biti Gp-g razmislili razmisliti Ggdd-mm o o Dm zmanjšanju zmanjšanje Sosem nadomestila nadomestilo Soser za za Dt uporabo uporaba Sozet stavbnega stavben Ppnser zemljišča zemljišče Soser in in Vp najemnin najemnina Sozmr za za Dt podjetnike podjetnik Sommt . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n načelnik načelnik Somei oddelka oddelek Somer za za Dt finance finance Sozmt in in Vp gospodarstvo gospodarstvo Soset Dino Dino Slmei Bolčina Bolčina Slmei razložil razložiti Ggdd-em , , , da da Vd domžalska domžalski Ppnzei občina občina Sozei za za Dt obrt obrt Sozet in in Vp kmetijstvo kmetijstvo Soset ne ne L namenja namenjati Ggnste prav prav L nič nič Rsn manj manj Rsn denarja denar Somer kot kot Vd druge drug Kbzzmi primerljive primerljiv Ppnzmi občine občina Sozmi . . . V v Dm Kamniku Kamnik Slmem na na Dt primer primer Sometn za za Dt področje področje Soset kmetijstva kmetijstvo Soser na na Dt leto leto Soset namenijo nameniti Ggdstm 32 32 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr oziroma oziroma Vp 0,82 0,82 Kag odstotka odstotek Somer proračuna proračun Somer , , , v v Dm Domžalah Domžale Slzmm pa pa Vp doseže doseči Ggdste odstotek odstotek Sometn proračuna proračun Somer in in Vp znaša znašati Ggnste 45 45 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . .

Pustni pusten Ppnmeid sprevod sprevod Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em pred pred Do Merkurjevo Merkurjev Psnzeo trgovino trgovina Sozeo , , , vrhunec vrhunec Somei rajanja rajanje Soser pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em na na Dm Linhartovem Linhartov Psnmem trgu trg Somem . . . Posebne poseben Ppnzer pozornosti pozornost Sozer so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz deležne deležen Ppnzmi » » » žive živ Ppnzmi « « « panjske panjski Ppnzmi končnice končnica Sozmi , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n posamezne posamezen Ppnzmi skupine skupina Sozmi v v Dm desetih deset Kbg-mm prizorih prizor Sommm oblikovale oblikovati Ggnd-mz šegave šegav Ppnmmt prizore prizor Sommt in in Vp jih on Zotmmt--k na na Dm vozovih voz Sommm in in Vp peš peš Rsn v v Dm sprevodu sprevod Somem tudi tudi L predstavile predstaviti Ggdd-mz . . . Panjske panjski Ppnzmi končnice končnica Sozmi so biti Gp-stm-n značilnost značilnost Sozei novodobnih novodoben Ppnmmr sprevodov sprevod Sommr v v Dm Radovljici Radovljica Slzem in in Vp svojevrstna svojevrsten Ppnzei zanimivost zanimivost Sozei za za Dt številne številen Ppnmmt obiskovalce obiskovalec Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k letos letos Rsn ogledali ogledati Ggdd-mm radovljiški radovljiški Ppnmetd pustni pusten Ppnmetd sprevod sprevod Sometn . . . V v Dm njem on Zotmem so biti Gp-stm-n pozvanjali pozvanjati Ggnd-mm glasni glasen Ppnmmi zvonci zvonec Sommi kurentov kurent Sommr s z Dr Ptujskega ptujski Ppnser polja polje Soser , , , na na Dm Linhartovem Linhartov Psnmem trgu trg Somem pa pa Vp je biti Gp-ste-n pristalo pristati Ggvd-es tudi tudi L vladno vladen Ppnsei letalo letalo Sosei falcon falcon Somei , , , ki ki Vd namesto namesto Dr dragega drag Ppnser goriva gorivo Soser uporablja uporabljati Ggnste viagro viagra Sozet . . . Radovljiški radovljiški Ppnmmi pustni pusten Ppnmmi sprevodi sprevod Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm znani znan Ppnmmi že že L v v Dm tridesetih trideseti Kbvsmm letih leto Sosmm , , , ohranjen ohranjen Pdnmein je biti Gp-ste-n zapis zapis Somei iz iz Dr leta leto Soser 1933 1933 Kag , , , ko ko Vd sta biti Gp-std-n jahala jahati Ggnd-dm na na Dm čelu čelo Sosem sprevoda sprevod Somer fanta fant Somdi v v Dm napoleonskih napoleonski Ppnzmm uniformah uniforma Sozmm , , , sledil slediti Ggnd-em jima on Zotmdd--k je biti Gp-ste-n voz voz Somei z z Do muzikanti muzikant Sommo in in Vp voz voz Somei otrok otrok Sommr , , , na na Dm vrtiljaku vrtiljak Somem sta biti Gp-std-n plesala plesati Ggnd-dm slamnata slamnat Ppnmdi fant fant Somei in in Vp dekle dekle Sosei , , , sprevod sprevod Somei je biti Gp-ste-n šel iti Ggvd-em skozi skozi Dt mesto mesto Soset , , , nato nato Rsn po po Dm Predtrgu Predtrg Slmem in in Vp v v Dt Lesce Lesce Slzmt . . . Nekdanjemu nekdanji Ppnsed izročilu izročilo Sosed so biti Gp-stm-n po po Dm besedah beseda Sozmm Nadje Nadja Slzer Jere Jere Slzer iz iz Dr radovljiškega radovljiški Ppnser turističnega turističen Ppnser društva društvo Soser sledili slediti Ggnd-mm tudi tudi L organizatorji organizator Sommi novodobnega novodoben Ppnmer pustnega pusten Ppnmer sprevoda sprevod Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k v v Dm Linhartovem Linhartov Psnsem mestu mesto Sosem prirejajo prirejati Ggnstm od od Dr leta leto Soser 1996 1996 Kag . . . Pustni pusten Ppnmeid sprevod sprevod Somei z z Do » » » živimi živ Ppnzmo « « « panjskimi panjski Ppnzmo končnicami končnica Sozmo privabi privabiti Ggdste v v Dt Radovljico Radovljica Slzet vsako vsak Zc-set leto leto Soset številne številen Ppnmmt obiskovalce obiskovalec Sommt , , , organizatorji organizator Sommi poskrbijo poskrbeti Ggdstm za za Dt zanimive zanimiv Ppnzmt pustne pusten Ppnzmt maske maska Sozmt , , , minulo minuli Ppnzet soboto sobota Sozet pa pa Vp je biti Gp-ste-n 500 500 Kag malih mali Ppnzmr in in Vp velikih velik Ppnzmr maškar maškara Sozmr , , , muzikantov muzikant Sommr , , , plesalk plesalka Sozmr in in Vp kurentov kurent Sommr tudi tudi L uživalo uživati Ggnd-es in in Vp se se Zp------k sladkalo sladkati Ggnd-es s z Do slastnimi slasten Ppnmmo pustnimi pusten Ppnmmo krofi krof Sommo . . .

ŠOLE šola Sozmi ZA za Dt STROJNIŠTVO strojništvo Soset ŠKOFJA škofji Ppnzei LOKA Loka Slzei , , , Podlubnik Podlubnik Slmei 1b 1b Kag , , , 4220 4220 Kag Škofja škofji Ppnzei Loka Loka Slzei

Tudi tudi L če če Vd je biti Gp-ste-n kdaj kdaj Rsn pripeljal pripeljati Ggdd-em domov domov Rsn kakšno kakšen Zv-set dekle dekle Soset , , , je biti Gp-ste-n mami mama Sozed še še L zmeraj zmeraj Rsn ukazoval ukazovati Ggnd-em . . . Zgodilo zgoditi Ggdd-es se se Zp------k je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n večkrat večkrat Rsn kot kot Vd ne ne L morala morati Ggnd-ez streči streči Ggnn obema oba Zc-mdd . . . Nekatera nekateri Zn-smi dekleta dekle Sosmi so biti Gp-stm-n to ta Zk-set , , , da da Vd jo on Zotzet--k ima imeti Ggnste-n sin sin Somei za za Dt služkinjo služkinja Sozet vzele vzeti Ggdd-mz kot kot Vd nekaj nekaj Zn-set normalnega normalen Ppnser , , , druge drug Kbzzmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k temu ta Zk-sed uprle upreti Ggdd-mz . . .

V v Dm ženski ženski Ppnzem konkurenci konkurenca Sozem so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k odbojkarice odbojkarica Sozmi Sladkega sladek Ppnmer greha greh Somer Ljubljana Ljubljana Slzei z z Do zmago zmaga Sozeo s z Do 3:1 3:1 Kag v v Dm neposrednem neposreden Ppnmem derbiju derbi Somem proti proti Dd Novi nov Ppnzed KBM KBM Slzed Branik Branik Slmei iz iz Dr Maribora Maribor Slmer priigral priigrati Ggdd-em maksimalno maksimalen Ppnset število število Soset točk točka Sozmr ( ( ( 18 18 Kag ) ) ) in in Vp imajo imeti Ggnstm-n kar kar Rsn 6 6 Kag točk točka Sozmr naskoka naskok Somer pred pred Do Mariborčankami Mariborčanka Slzmo . . . V v Dm finalni finalen Ppnzem ligi liga Sozem bosta biti Gp-ptd-n nastopila nastopiti Ggdd-dm še še L Benedikt Benedikt Slmei ( ( ( 6 6 Kag ) ) ) in in Vp HIT hit Somei Nova nov Ppnzei Gorica Gorica Slzei ( ( ( 0 0 Kag ) ) ) , , , ki ki Vd pa pa Vp bosta biti Gp-ptd-n v v Dm nadaljevanju nadaljevanje Sosem le le L težko težko Rsn posegla poseči Ggdd-dm po po Dm mestih mesto Sosmm , , , ki ki Vd prinašajo prinašati Ggnstm tekmo tekma Sozet več veliko Rsr doma doma Rsn v v Dm končnici končnica Sozem . . .

Jesenice Jesenice Slzmi - - - Planinsko planinski Ppnsei društvo društvo Sosei Jesenice Jesenice Slzmi vabi vabiti Ggnste v v Dt soboto sobota Sozet , , , 28. 28. Kav februarja februar Somer , , , na na Dt zimski zimski Ppnmetd izlet izlet Sometn na na Dt Peč Peč Slzet ( ( ( Tromeja Tromeja Slzei ) ) ) . . . Odhod odhod Somei bo biti Gp-pte-n ob ob Dm 8. 8. Kav uri ura Sozem izpred izpred Dr Murke murka Sozer z z Do rednim reden Ppnmeo avtobusom avtobus Someo do do Dr Podkorena Podkoren Slmer . . . Prijave prijava Sozmt sprejemajo sprejemati Ggnstm na na Dm upravi uprava Sozem društva društvo Soser , , , stroške strošek Sommt avtobusnega avtobusen Ppnmer prevoza prevoz Somer plača plačati Ggdste vsak vsak Zc-mei sam sam Ppnmein . . . Pohod pohod Sometn bo biti Gp-pte-n vodil voditi Ggnd-em Frani Frani Slmei Žagar Žagar Slmei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn tudi tudi L pokličete poklicati Ggdsdm za za Dt vse ves Zc-zmt dodatne dodaten Ppnzmt informacije informacija Sozmt po po Dm telefonu telefon Somem 04/586 04/586 Kag 00 00 Kag 41 41 Kag . . .

Črno črn Ppnsei bela bel Ppnzei reduta reduta Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem uspela uspeti Ggdd-ez v v Dm prijetno prijetno Rsn odmeva odmev Somer . . . Odmeva odmevati Ggnste tudi tudi L pri pri Dm nas jaz Zop-mm Črno črn Ppnsei belo bel Ppnsei v v Dm barvah barva Sozmm , , , ali ali Vp Žetev žetev Sozei šestih šest Kbg-mr , , , pesniški pesniški Ppnmeid prvenec prvenec Somei šestih šest Kbg-mr Gorenjcev Gorenjec Slmmr , , , Andreja Andrej Slmer , , , Tomaža Tomaž Slmer , , , Nine Nina Slzer , , , Blaža Blaž Slmer , , , Vida Vid Slmer , , , Špele Špela Slzer in in Vp Ljubljančanke Ljubljančanka Slzer Jane Jana Slzer . . . Urednika urednik Somdi , , , Andrej Andrej Slmei Urbanc Urbanc Slmei in in Vp Tomaž Tomaž Slmei Štular Štular Slmei sta biti Gp-std-n iz iz Dr literarnih literaren Ppnmmr večerov večer Sommr izluščila izluščiti Ggdd-dm idejo ideja Sozet in in Vp pred pred Do tremi trije Kbgmmo meseci mesec Sommo so biti Gp-stm-n začeli začeti Ggdd-mm » » » žetev žetev Sozet šestih šest Kbg-mr « « « . . . Knjiga knjiga Sozei pesmi pesem Sozmr je biti Gp-ste-n že že L na na Dt voljo volja Sozet v v Dm nekaterih nekateri Zn-mmm lokalih lokal Sommm za za Dt simbolnih simbolen Ppnmmr 500 500 Kag SIT SIT O . . . Jaka Jaka Slmei Držanič Držanič Slmei je biti Gp-ste-n pesnitve pesnitev Sozmt grafično grafično Rsn odlično odlično Rsn oblikoval oblikovati Ggnd-em , , , z z Do ilustracijami ilustracija Sozmo je biti Gp-ste-n svoje svoj Zp-set dodala dodati Ggdd-ez Špela Špela Slzei Gumzej Gumzej Slzei iz iz Dr Bohinja Bohinj Slmer . . . Zanimivo zanimiv Ppnsei branje branje Sosei , , , ki ki Vd ga on Zotset--k avtorji avtor Sommi napovedujejo napovedovati Ggnstm z z Do » » » avtorskim avtorski Ppnmeo pečatom pečat Someo « « « in in Vp običajnim običajen Ppnmeo uvodom uvod Someo , , , dodajo dodati Ggdstm še še L drugačno drugačen Ppnzet dimenzijo dimenzija Sozet . . . Vsak vsak Zc-mei se se Zp------k predstavlja predstavljati Ggnste s z Do svojim svoj Zp-meo rokopisom rokopis Someo , , , Andrej Andrej Slmei s z Do pravim pravi Someo , , , mnogokrat mnogokrat Rsn prečrtanim prečrtan Pdnmeo , , , Jana Jana Slzei napiše napisati Ggdste , , , da da Vd sčasoma sčasoma Rsn postaneš postati Ggdsde zasvojen zasvojen Pdnmein z z Do besedami beseda Sozmo , , , Tomaž Tomaž Slmei Štular Štular Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm fotografskem fotografski Ppnmem slogu slog Somem zapisal zapisati Ggdd-em : : : » » » Črna črn Ppnzei ima imeti Ggnste-n vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-set ima imeti Ggnste-n bela bel Ppnzei « « « . . . Dober dober Ppnmein izdelek izdelek Somei . . . Bravo bravo Sometn za za Dt idejo ideja Sozet ! ! !

Četrti četrti Kbvmei cilj cilj Somei Protokola protokol Somer o o Dm policijskem policijski Ppnsem sodelovanju sodelovanje Sosem pa pa Vp je biti Gp-ste-n vsebovan vsebovan Ppnmein v v Dm trilateralnem trilateralen Ppnmem centru center Somem v v Dm Thörl Thörl Slmei Magleru Magler Slmem v v Dm Avstriji Avstrija Slzem , , , ob ob Dm notranji notranji Ppnzem avstrijsko avstrijski Ppnsei - - - italijanski italijanski Ppnzem meji meja Sozem , , , v v Dm katerem kateri Zv-mem bo biti Gp-pte-n predvidoma predvidoma Rsn maja maj Somer začelo začeti Ggdd-es delati delati Ggnn po po Dt pet pet Kbg-mt predstavnikov predstavnik Sommr slovenske slovenski Ppnzer , , , avstrijske avstrijski Ppnzer in in Vp italijanske italijanski Ppnzer policije policija Sozer , , , neke nek Zn-zer vrste vrsta Sozer » » » oficirjev oficir Sommr za za Dt zvezo zveza Sozet « « « . . . V v Dm centru center Somem bodo biti Gp-ptm-n izmenjevali izmenjevati Ggnd-mm operativne operativen Ppnzmt informacije informacija Sozmt , , , pomembne pomemben Ppnzmt za za Dt delo delo Soset vseh ves Zc-zmr treh trije Kbgzmr policij policija Sozmr pri pri Dm odkrivanju odkrivanje Sosem in in Vp preprečevanju preprečevanje Sosem nedovoljenih nedovoljen Ppnzmr migracij migracija Sozmr in in Vp varovanju varovanje Sosem državne državen Ppnzer meje meja Sozer . . . « « «

Spomenka Spomenka Slzei Hribar Hribar Slzei : : : » » » Vse ves Zc-sei sodi soditi Ggnste v v Dt svoj svoj Zp-met čas čas Sometn . . . Nekateri nekateri Zn-mmi iz iz Dr komunistične komunističen Ppnzer generacije generacija Sozer so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm svoje svoj Zp-set trdno trden Ppnset prepričanje prepričanje Soset in in Vp so biti Gp-stm-n dali dati Ggdd-mm zanj zame Zotmet--z tudi tudi L svoje svoj Zp-set življenje življenje Soset . . . Ob ob Dm vsem ves Zc-sem zgražanju zgražanje Sosem nad nad Do zločini zločin Sommo moram morati Ggnspe povedati povedati Ggdn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n ti ta Zk-mmi ljudje človek Sommi nosili nositi Ggnd-mm med med Do vojno vojna Sozeo naprodaj naprodaj Rsn tudi tudi L svojo svoj Zp-zet glavo glava Sozet . . . Nekaj nekaj Rsn drugega drug Kbzser so biti Gp-stm-n dogodki dogodek Sommi po po Dm vojni vojna Sozem . . . Dvomim dvomiti Ggnspe , , , če če Vd se se Zp------k Slovenci Slovenec Slmmi zavedamo zavedati Ggnspm te ta Zk-zer razlike razlika Sozer . . . Po po Dm vojni vojna Sozem so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi , , , tako tako Vp partizani partizan Sommi kot kot Vd domobranci domobranec Sommi težko težko Rsn pričakovali pričakovati Ggnd-mm svobodo svoboda Sozet , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n začela začeti Ggdd-ez tako tako Rsn , , , kot kot Vd se se Zp------k ne ne L bi biti Gp-g smela smeti Ggnd-ez , , , z z Do Zločini zločin Sommo z z Do veliko velik Ppnzeo začetnico začetnica Sozeo , , , kot kot Vd jih on Zotzmt--k imenuje imenovati Ggvste Tine Tine Slmei . . . Z z Do njimi on Zotzmo se se Zp------k bomo biti Gp-ppm-n morali morati Ggnd-mm navaditi navaditi Ggdn živeti živeti Ggnn , , , kar kar Zz-sei pa pa Vp ne ne L pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k moramo morati Ggnspm med med Do seboj se Zp---o sovražiti sovražiti Ggnn , , , ne ne Vp levo levo Rsn ne ne Vp desno desno Rsn . . . Pustimo pustiti Ggdspm zgodovini zgodovina Sozed njen njen Zstmetez mir mir Sometn . . . Živimo živeti Ggnspm za za Dt prihodnost prihodnost Sozet , , , v v Dt katero kateri Zv-zet pa pa Vp nosimo nositi Ggnspm to ta Zk-zet prtljago prtljaga Sozet . . . Občutek občutek Sometn imam imeti Ggnspe-n , , , da da Vd se se Zp------k še še L vedno vedno Rsn bojimo bati Ggnspm zgodovini zgodovina Sozed pogledati pogledati Ggdn v v Dt oči oči Sozmt . . . Zločinci zločinec Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm na na Dm obeh oba Zc-zdm straneh stran Sozdm , , , čeprav čeprav Vd sedaj sedaj Rsn bolj bolj Rsn govorimo govoriti Ggnspm o o Dm komunističnih komunističen Ppnmmm , , , nekdaj nekdaj Rsn pa pa Vp smo biti Gp-spm-n več veliko Rsr o o Dm domobranskih domobranski Ppnmmm . . . Jaz jaz Zop-ei spoštujem spoštovati Ggnspe partizane partizan Sommt in in Vp obžalujem obžalovati Ggnspe revolucionarje revolucionar Sommt ter ter Vp domobrance domobranec Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k okrvavili okrvaviti Ggdd-mm roke roka Sozmt . . . « « «

KINO kino Somei CENTER center Somei amer. amer. O srhljivka srhljivka Sozei PALAČA palača Sozei STRAHOV strah Sommr ob ob Dm 16.30 16.30 Kag in in Vp 18.30 18.30 Kag uri ura Sozem ; ; ; angl. angl. O črni črn Ppnmeid triler triler Somei UMAZANE umazan Pdnzmi LEPE lep Ppnzmi STVARI stvar Sozmi ob ob Dm 20.30 20.30 Kag uri ura Sozem ; ; ; KINO kino Somei STORŽIČ Storžič Slmei amer. amer. O komedija komedija Sozei ŠEFOVA šefov Psnzei HČERKA hčerka Sozei ob ob Dm 17. 17. Kav uri ura Sozem ; ; ; amer. amer. O komedija komedija Sozei / / / drama drama Sozei HOLLYWOODSKI hollywoodski Ppnmeid KONEC konec Somei ob ob Dm 19. 19. Kav uri ura Sozem ; ; ; amer. amer. O nem. nem. O franc franc O . . . romant romant O . . . drama drama Sozei / / / triler triler Somei ČLOVEŠKI človeški Ppnmeid MADEŽ madež Somei ob ob Dm 21. 21. Kav uri ura Sozem

Mnogo mnogo Rsn prezgodaj prezgodaj Rsn nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n v v Dm 57. 57. Kav letu leto Sosem tiho tiho Rsn zapustil zapustiti Ggdd-em naš naš Zspmeim dragi drag Ppnmeid mož mož Somei , , , oče oče Somei , , , stari star Ppnmeid oče oče Somei , , , brat brat Somei , , , tast tast Somei , , , svak svak Somei , , , nečak nečak Somei , , , stric stric Somei in in Vp bratranec bratranec Somei

Kranj Kranj Slmei Odjuga odjuga Sozei ob ob Dm koncu konec Somem minulega minuli Ppnmer tedna teden Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n s z Do poledico poledica Sozeo in in Vp mokrim moker Ppnmeo snegom sneg Someo povzročila povzročiti Ggdd-ez veliko veliko Rsn nevšečnosti nevšečnost Sozmr na na Dm cestah cesta Sozmm , , , tokrat tokrat Rsn ni biti Gp-ste-d povzročila povzročiti Ggdd-ez večje velik Pppzer škode škoda Sozer v v Dm gozdovih gozd Sommm . . . Natančna natančen Ppnzei ocene ocena Sozmi zaradi zaradi Dr težke težek Ppnzer dostopnosti dostopnost Sozer terena teren Somer še še L niso biti Gp-stm-d izdelane izdelan Pdnzmi , , , vendar vendar Vp za za Dt zdaj zdaj Rsn kaže kazati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em žled žled Somei precej precej Rsn bolj bolj Rsn prizanesljiv prizanesljiv Ppnmein kot kot Vd ob ob Dm podobnih podoben Ppnmmm pojavih pojav Sommm v v Dm minulih minuli Ppnsmm letih leto Sosmm . . .

3 3 Kag . . . Glede glede Rsn na na Dt pomen pomen Sometn izberi izbrati Ggdvde pravilen pravilen Ppnmetn zapis zapis Sometn iz iz Dr oklepaja oklepaj Somer in in Vp ga on Zotmet--k zapiši zapisati Ggdvde na na Dt črto črta Sozet : : :

3 3 Kag . . . Soglasniški soglasniški Ppnmeid stik stik Somei ( ( ( aliteracija aliteracija Sozei ) ) ) je biti Gp-ste-n ujemanje ujemanje Sosei začetnih začeten Ppnmmr soglasnikov soglasnik Sommr v v Dm naglašenih naglašen Pdnmmm zlogih zlog Sommm v v Dm dveh dva Kbgzdm ali ali Vp več veliko Rsr zaporednih zaporeden Ppnzmm besedah beseda Sozmm . . . Poišči poiskati Ggdvde primer primer Sometn v v Dm pesmi pesem Sozem . . .

Učenec učenec Somei iz iz Dr uvodne uvoden Ppnzer motivacije motivacija Sozer izlušči izluščiti Ggdste razlike razlika Sozmt med med Do pesnikovim pesnikov Psnseo in in Vp svojim svoj Zp-seo otroštvom otroštvo Soseo ( ( ( vas vas Sozei - - - mesto mesto Sosei ) ) ) . . . Ob ob Dm poslušanju poslušanje Sosem kasete kaseta Sozer spozna spoznati Ggvste pesnikov pesnikov Psnmetn življenjepis življenjepis Sometn ter ter Vp njegova njegov Zstsmtem najpomembnejša pomemben Ppssmt dela delo Sosmt . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem aktivno aktivno Rsn sodeluje sodelovati Ggnste ( ( ( delovni deloven Ppnmmi listi list Sommi ) ) ) . . . Osveži osvežiti Ggdste vedenje vedenje Soset o o Dm pisanju pisanje Sosem življenjepisa življenjepis Somer in in Vp ga on Zotmet--k doma doma Rsn tudi tudi L napiše napisati Ggdste . . .

Pri pri Dm pouku pouk Somem književnosti književnost Sozer na na Dm srednjih srednji Ppnzmm šolah šola Sozmm doživljanje doživljanje Sosei nadomešča nadomeščati Ggnste podajanje podajanje Soset podatkov podatek Sommr , , , dijak dijak Somei pa pa Vp dobi dobiti Ggdste občutek občutek Sometn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n znanje znanje Sosei desetvrstičnega desetvrstičen Ppnmer povzetka povzetek Somer in in Vp osnovnih osnoven Ppnmmr podatkov podatek Sommr o o Dm avtorju avtor Somem že že L poznavanje poznavanje Sosei književnosti književnost Sozer . . . Tak tak Zk-mei način način Somei pouka pouk Somer imenuje imenovati Ggvste leksikonski leksikonski Ppnmetd prijem prijem Sometn . . . Literarna literaren Ppnzei zgodovina zgodovina Sozei je biti Gp-ste-n dialog dialog Somei s z Do preteklostjo preteklost Sozeo , , , v v Dm tem ta Zk-mem smislu smisel Somem naj naj L bo biti Gp-pte-n tudi tudi L spoznavanje spoznavanje Sosei literarnih literaren Ppnsmr del delo Sosmr in in Vp avtorjev avtor Sommr . . . 1 1 Kag

Mnogo mnogo Rsn znanja znanje Soser , , , pridobljenega pridobljen Pdnser v v Dm šoli šola Sozem , , , zastari zastareti Ggdste , , , in in Vp mnogokrat mnogokrat Rsn si se Zp---d--k moramo morati Ggnspm pridobiti pridobiti Ggdn znanje znanje Soset , , , ki ki Vd nam jaz Zop-md ga on Zotser--k šola šola Sozei ni biti Gp-ste-d mogla moči Ggnd-ez dati dati Ggdn , , , zato zato Vp si se Zp---d--k ga on Zotset--k lahko lahko Rsn izpopolnjujemo izpopolnjevati Ggnspm celo cel Ppnset življenje življenje Soset , , , kar kar Zz-set nam jaz Zop-md omogoča omogočati Ggnste storkovna storkoven Nt literatura literatura Sozei , , , toda toda Vp le le L , , , če če Vd znamo znati Ggnspm brati brati Ggnn . . . Branje branje Sosei odpira odpirati Ggnste vsem ves Zc-mmd , , , ki ki Vd ga on Zotset--k zares zares Rsn obvladajo obvladati Ggvstm , , , pot pot Sozet v v Dt zakladnico zakladnica Sozet znanja znanje Soser . . .

Na na Dm Osnovni osnoven Ppnzem šoli šola Sozem Gradec Gradec Slmei v v Dm Litiji Litija Slzem so biti Gp-stm-n se se Zp------k pred pred Do šestimi šest Kbg-mo leti leto Sosmo v v Dm okviru okvir Somem Zavoda zavod Somer RS RS Slzer za za Dt šolstvo šolstvo Soset in in Vp šport šport Sometn lotili lotiti Ggdd-mm projekta projekt Somer Učna učen Ppnzei diferenciacija diferenciacija Sozei v v Dm 7. 7. Kav in in Vp 8. 8. Kav razredu razred Somem pri pri Dm slovenskem slovenski Ppnmem jeziku jezik Somem , , , matematiki matematika Sozem , , , fiziki fizika Sozem in in Vp kemiji kemija Sozem . . . Šola šola Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez v v Dm šolskem šolski Ppnsem letu leto Sosem 1990/91 1990/91 Kag tudi tudi L izbrana izbran Pdnzei v v Dt mednarodno mednaroden Ppnzet raziskavo raziskava Sozet o o Dm bralni bralen Ppnzem pismenosti pismenost Sozem . . . Branju branje Sosed se se Zp------k od od Dr tedaj tedaj Rsn posveča posvečati Ggnste več veliko Rsr pozornosti pozornost Sozer . . . Prevladalo prevladati Ggdd-es je biti Gp-ste-n spoznanje spoznanje Sosei , , , da da Vd bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm večjo velik Pppzet skrb skrb Sozet namenjati namenjati Ggnn učencem učenec Sommd , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n bralne bralen Ppnzmt težave težava Sozmt . . . V v Dm višjih visok Pppmmm razredih razred Sommm so biti Gp-stm-n to ta Zk-sei večinoma večinoma Rsn učenci učenec Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n pri pri Dm pouku pouk Somem srednje srednje Rsn ali ali Vp manj manj Rsn uspešni uspešen Ppnmmi , , , kajti kajti Vp od od Dr dobrega dober Ppnser branja branje Soser in in Vp razumevanja razumevanje Soser bo biti Gp-pte-n v v Dm veliki velik Ppnzem meri mera Sozem odvisno odvisen Ppnsei uspešno uspešen Ppnsei učenje učenje Sosei v v Dm srednji srednji Ppnzem šoli šola Sozem in in Vp kasnejšem kasen Pppsem izobraževanju izobraževanje Sosem ( ( ( ob ob Dm delu delo Sosem , , , iz iz Dr dela delo Soser , , , permanentno permanentno Rsn ) ) ) , , , ki ki Vd se se Zp------k ga on Zotser--k bodo biti Gp-ptm-n udeleževali udeleževati Ggnd-mm prav prav L ti ta Zk-mmi učenci učenec Sommi , , , kasnejši kasen Pppmmi odrasli odrasel Ppnmmi . . .

Osnovni osnoven Ppnmeid namen namen Somei pri pri Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n razumevanje razumevanje Sosei besedila besedilo Soser in in Vp razvijanje razvijanje Sosei logičnega logičen Ppnser mišljenja mišljenje Soser . . . Oboje oboj Zc-sei je biti Gp-ste-n tudi tudi L dandanes dandanes Rsn močno močno Rsn zaželeni zaželen Pdnmeid cilj cilj Somei . . . V v Dm pripravi priprava Sozem temeljito temeljito Rsn analiziramo analizirati Ggvspm vsebino vsebina Sozet in in Vp učence učenec Sommt seznanimo seznaniti Ggdspm z z Do nalogo naloga Sozeo . . . Dovoljujemo dovoljevati Ggnspm vmesna vmesen Pdnsmt vprašanja vprašanje Sosmt ( ( ( in in Vp nanje name Zotsmt--z tudi tudi L odgovarjamo odgovarjati Ggnspm ) ) ) ter ter Vp uporabo uporaba Sozet slovarja slovar Somer . . .

Ta ta Zk-zei je biti Gp-ste-n diagnostičnega diagnostičen Ppnmer značaja značaj Somer , , , saj saj Vp učitelju učitelj Somed ( ( ( in in Vp učencu učenec Somed ) ) ) pokaže pokazati Ggdste , , , kaj kaj Zv-set učenec učenec Somei obvlada obvladati Ggvste in in Vp česa kaj Zv-ser ne ne L in in Vp na na Dm tem ta Zk-sem gradi graditi Ggnste dalje daleč Rsr . . . Prav prav L tako tako Rsn spoznava spoznavati Ggnste splošne splošen Ppnzmt težave težava Sozmt v v Dm razredu razred Somem in in Vp specifične specifičen Ppnzmt napisovalne napisovalen Ppnzmt težave težava Sozmt učencev učenec Sommr . . . S z Do tem ta Zk-seo jim on Zotmmd--k omogoča omogočati Ggnste tudi tudi L individualno individualen Ppnzet pomoč pomoč Sozet . . .

S z Do pomočjo pomoč Sozeo vprašalnic vprašalnica Sozmr najdi najti Ggdvde v v Dm besedilu besedilo Sosem prislovna prisloven Ppnsmt določila določilo Sosmt kraja kraj Somer , , , časa čas Somer , , , načina način Somer in in Vp vzroka vzrok Somer . . . Podčrtaj podčrtati Ggdvde jih on Zotzmt--k in in Vp zapiši zapisati Ggdvde vrsto vrsta Sozet . . .

• • • Problem problem Somei je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd genetske genetski Ppnzmi potrebe potreba Sozmi ne ne L priznajo priznati Ggdstm prislova prislov Somer jutri jutri Rsn , , , zato zato Vp učence učenec Sommt silijo siliti Ggnstm , , , da da Vd počnejo početi Ggvstm to ta Zk-set , , , kar kar Zz-sei daje dajati Ggnste takojšen takojšen Ppnmetn občutek občutek Sometn ugodja ugodje Soser . . .

• • • Pove povedati Ggdste jim on Zotmmd--k , , , da da Vd je biti Gp-ste-n edini edin Ppnmeid smisel smisel Somei ocene ocena Sozer povratna povraten Ppnzei informacija informacija Sozei . . . Nizka nizek Ppnzei ocena ocena Sozei ne ne L pomeni pomeniti Ggvste neuspeha neuspeh Somer , , , ampak ampak Vp znamenje znamenje Sosei , , , da da Vd se se Zp------k še še L ni biti Gp-ste-d dovolj dovolj Rsn naučil naučiti Ggdd-em . . .

Okoli okoli Dr laške laški Ppnzer nepremagljive nepremagljiv Ppnzer trojke trojka Sozer Katje Katja Slzer , , , Aleksandre Aleksandra Slzer in in Vp Vanje Vanja Slzer se se Zp------k je biti Gp-ste-n zbrala zbrati Ggdd-ez gruča gruča Sozei veselošolcev veselošolec Sommr . . . Mentorica mentorica Sozei Vesele vesel Ppnzer šole šola Sozer na na Dm osnovni osnoven Ppnzem šoli šola Sozem Poljane Poljane Slzmi Ajda Ajda Slzei Kopač Kopač Slzei je biti Gp-ste-n ugotovila ugotoviti Ggdd-ez , , , da da Vd so biti Gp-stm-n učenci učenec Sommi pokazali pokazati Ggdd-mm največ veliko Rss znanja znanje Soser pri pri Dm reševanju reševanje Sosem nalog naloga Sozmr o o Dm rimski rimski Ppnzem Ljubljani Ljubljana Slzem , , , španskih španski Ppnsmm osvajanjih osvajanje Sosmm Južne južen Ppnzer Amerike Amerika Slzer in in Vp o o Dm zgodovini zgodovina Sozem tekmovanj tekmovanje Sosmr za za Dt Zlato zlat Ppnzet lisico lisica Sozet . . . Prvih prvi Kbvmmr petnajst petnajst Kbg-mi tekmovalcev tekmovalec Sommr si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n prislužilo prislužiti Ggdd-es nagradni nagraden Ppnmetd izlet izlet Sometn v v Dt Slovenske slovenski Ppnzmt gorice gorica Sozmt , , , kamor kamor Vd so biti Gp-stm-n šli iti Ggvd-mm za za Dt valentinovo valentinovo Soset . . . Prihodnje prihodnji Ppnset leto leto Soset pa pa Vp bo biti Gp-pte-n tekmovanje tekmovanje Sosei v v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Otroci otrok Sommi so biti Gp-stm-n pluli pluti Ggnd-mm po po Dm mirnem miren Ppnsem morju morje Sosem in in Vp z z Do nemirom nemir Someo v v Dm srcih srce Sosmm mislili misliti Ggnd-mm na na Dt dom dom Sometn . . .

• • • v v Dm OŠ OŠ Slzem smo biti Gp-spm-n morali morati Ggnd-mm več veliko Rsr dela delo Soser opraviti opraviti Ggdn doma doma Rsn , , , v v Dm SŠ SŠ Slzem večino večina Sozet dela delo Soser naredimo narediti Ggdspm že že L v v Dm šoli šola Sozem . . .

Prva prvi Kbvzei skupina skupina Sozei označi označiti Ggdste osebe oseba Sozmt , , , jih on Zotzmt--k primerja primerjati Ggnste , , , druga drug Kbzzei analizira analizirati Ggvste slog slog Sometn , , , zgradbo zgradba Sozet ... ... ...

• • • Zapisujem zapisovati Ggnspe ideje ideja Sozmt , , , ki ki Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k porajajo porajati Ggnstm ob ob Dm branju branje Sosem besedila besedilo Soser ( ( ( opomba opomba Sozei : : : s z Do prakso praksa Sozeo se se Zp------k boš biti Gp-pde-n naučil naučiti Ggdd-em poglobljenega poglobljen Pdnser branja branje Soser , , , hitrih hiter Ppnmmr zapiskov zapisek Sommr , , , uporabljal uporabljati Ggnd-em boš biti Gp-pde-n vrsto vrsta Sozet svojih svoj Zp-mmr

11 11 Kag . . . Na na Dt kakšen kakšen Zv-met način način Sometn Colin Colin Slmei ozdravi ozdraveti Ggdste ? ? ? Ali ali Rsn verjameš verjeti Ggvsde v v Dt Colinovo Colinov Psnzet čarovnijo čarovnija Sozet ? ? ? Iz iz Dr česa kaj Zv-ser je biti Gp-ste-n

Pisal pisati Ggnd-em bom biti Gp-ppe-n tako tako Vp tebi ti Zod-ed , , , ki ki Vd si biti Gp-sde-n prijazen prijazen Ppnmein z z Do mano jaz Zop-eo _ _ _ kot kot Vd tvoji tvoj Zsdzede sestri sestra Sozed , , , ki ki Vd me jaz Zop-et--k gleda gledati Ggnste postrani postrani Rsn . . .

2 2 Kag . . . Vedênje vedenje Sosei dijakov dijak Sommr je biti Gp-ste-n pri pri Dm MVO MVO Slzmm mnogokrat mnogokrat Rsn tisto tisti Zk-sei , , , ki ki Vd onemogoča onemogočati Ggnste potek potek Sometn spoznavnih spoznaven Ppnmmr procesov proces Sommr in in Vp torej torej Rsn zmanjšuje zmanjševati Ggnste njihovo njihov Zstsetm védenje vedenje Soset . . . Kako kako Rsn to ta Zk-set preprečiti preprečiti Ggdn , , , kako kako Rsn doseči doseči Ggdn , , , da da Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n ti ta Zk-mmi dijaki dijak Sommi v v Dm interakcijah interakcija Sozmm z z Do učiteljem učitelj Someo odzivali odzivati Ggnd-mm spontano spontano Rsn , , , sproščeno sproščeno Rsn , , , vendar vendar Vp na na Dt socialno socialno Rsn sprejemljiv sprejemljiv Ppnmetn način način Sometn ? ? ?

A a Vp več veliko Rsr kot kot Vd vse ves Zc-sei velja veljati Ggnste , , , da da Vd rešiš rešiti Ggdsde svojo svoj Zp-zet lastno lasten Ppnzet kožo koža Sozet . . . ” ” ”

Večkrat večkrat Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez že že L imenovana imenovan Pdnzei ali ali Vp poudarjena poudarjen Pdnzei neka nek Zn-zei posebnost posebnost Sozei tega ta Zk-ser dela delo Soser : : : Antigona Antigona Slzei na na Dm odru oder Somem ne ne L nastopa nastopati Ggnste , , , je on Zotzer--k ne ne L vidimo videti Ggvspm in in Vp je on Zotzer--k ne ne L slišimo slišati Ggvspm , , , lahko lahko Rsn bi biti Gp-g potemtakem potemtakem Rsn rekli reči Ggdd-mm , , , da da Vd Antigone Antigona Slzer ni biti Gp-ste-d . . . A a Vp hkrati hkrati Rsn vsi ves Zc-mmi vemo vedeti Ggnspm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n , , , ona on Zotzei deluje delovati Ggnste in in Vp je biti Gp-ste-n navzoča navzoč Ppnzei na na Dt poseben poseben Ppnmetn način način Sometn . . .

“ “ “ Če če Vd kaj kaj Zv-set vem vedeti Ggnspe , , , je biti Gp-ste-n na na Dm svetu svet Somem zmeraj zmeraj Rsn en en Kbzmei sam sam Ppnmein svet svet Somei ; ; ;

• • • razložiti razložiti Ggdn svoj svoj Zp-met pogled pogled Sometn na na Dt dejavnost dejavnost Sozet obeh oba Zc-mdr likov lik Somdr ( ( ( Teiresija Teiresija Slmer in in Vp Haimona Haimon Slmer ) ) ) in in Vp ga on Zotmet--k ustrezno ustrezno Rsn vrednotiti vrednotiti Ggnn ( ( ( čustveno čustveno Rsn , , , izkušenjsko izkušenjsko Rsn , , , literarno literarno Rsn ) ) ) . . .

Ob ob Dm vsaki vsak Zc-zem pripravi priprava Sozem dijakov dijak Sommr na na Dt maturo matura Sozet , , , na na Dt pisanje pisanje Soset esejev esej Sommr , , , sem biti Gp-spe-n razmišljala razmišljati Ggnd-ez , , , kaj kaj Zv-set naj naj L storim storiti Ggdspe , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n dijaki dijak Sommi brali brati Ggnd-mm umetnostna umetnosten Ppnsmt besedila besedilo Sosmt natančno natančno Rsn , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp tudi tudi L , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n branje branje Sosei vsakega vsak Zc-ser besedila besedilo Soser ponovilo ponoviti Ggdd-es . . . Kar kar Rsn tako tako Rsn od od Dr njih on Zotmmr zahtevati zahtevati Ggvn , , , naj naj Vd berejo brati Ggnstm že že L prebrano prebran Pdnset besedilo besedilo Soset drugič drugič Rsn in in Vp tretjič tretjič Rsn , , , je biti Gp-ste-n nesmiselno nesmiseln Ppnsei . . . Odločila odločiti Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n se se Zp------k , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n vsako vsak Zc-sei njihovo njihov Zstseim ponovno ponoven Ppnsei branje branje Sosei imelo imeti Ggnd-es točno točno Rsn določen določen Pdnmetn cilj cilj Sometn , , , dosegli doseči Ggdd-mm pa pa Vp ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n s z Do pomočjo pomoč Sozeo delovnih deloven Ppnmmr listov list Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k bom biti Gp-ppe-n pripravila pripraviti Ggdd-ez . . . Izdelala izdelati Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n tri trije Kbgmmt delovne deloven Ppnmmt liste list Sommt za za Dt analizo analiza Sozet Velikega velik Ppnmer briljantnega briljanten Ppnmer valčka valček Somer . . . Prvega prvi Kbvmet in in Vp drugega drug Kbzmet naj naj Vd bi biti Gp-g dijaki dijak Sommi pregledali pregledati Ggdd-mm doma doma Rsn ob ob Dm branju branje Sosem drame drama Sozer , , , tretji tretji Kbvmei pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em preizkus preizkus Somei , , , ali ali Rsn poznajo poznati Ggnstm jezik jezik Sometn literarnih literaren Ppnzmr oseb oseba Sozmr tako tako Rsn natančno natančno Rsn , , , da da Vd lahko lahko Rsn ob ob Dt dialoge dialog Sommt brez brez Dr imen ime Sosmr govorečih govoreč Ppnmmr pravilno pravilno Rsn zapišejo zapisati Ggdstm njihova njihov Zstsmtm imena ime Sosmt . . .

2 2 Kag . . . V v Dm Velikem velik Ppnmem briljantnem briljanten Ppnmem valčku valček Somem so biti Gp-stm-n didaskalije didaskalije Sozmi bogate bogat Ppnzmi in in Vp zanimive zanimiv Ppnzmi . . . Pozorno pozorno Rsn jih on Zotzmt--k preglejte pregledati Ggdvdm in in Vp razdelite razdeliti Ggdvdm v v Dt 11 11 Kag različnih različen Ppnzmr skupin skupina Sozmr , , , vsako vsak Zc-zet skupino skupina Sozet pa pa Vp ponazorite ponazoriti Ggdvdm z z Do izpisom izpis Someo vsaj vsaj L ene en Kbzzer didaskalije didaskalije Sozer iz iz Dr drame drama Sozer . . .

Drugo drug Kbzsei dejanje dejanje Sosei ( ( ( šest šest Kbg-mi prizorov prizor Sommr ) ) ) je biti Gp-ste-n nekakšno nekakšen Zn-sei zmagoslavje zmagoslavje Sosei topoumnosti topoumnost Sozer in in Vp nasilništva nasilništvo Soser , , , saj saj Vp bolničar bolničar Somei Volodja Volodja Slmei dejansko dejansko Rsn spremeni spremeniti Ggdste simbolno simbolno Rsn mišljeno mišljen Pdnzet spreobrnitev spreobrnitev Sozet v v Dm fizično fizično Ppnzet z z Do rezanjem rezanje Soseo Simonove Simonov Psnzer zdrave zdrav Ppnzer noge noga Sozer . . . Dogajalne dogajalen Ppnzmi enote enota Sozmi po po Dm prizorih prizor Sommm : : :

15 15 Kag . . . Ali ali Rsn se se Zp------k Simon Simon Slmei strinja strinjati Ggnste z z Do njegovo njegov Zstzeoem metodo metoda Sozeo ? ? ? Kako kako Rsn se se Zp------k odzove odzvati Ggdste na na Dt njegovo njegov Zstzetem razlago razlaga Sozet ? ? ? Simonu Simon Slmed metaforično metaforičen Ppnsei izražanje izražanje Sosei ni biti Gp-ste-d tuje tuj Ppnsei , , , ga on Zotset--k razume razumeti Ggvste . . . Kaj kaj Zv-set torej torej Rsn pomeni pomeniti Ggvste njegov njegov Zstmeiem odgovor odgovor Somei ? ? ? ( ( ( Ne ne L . . . SIMON Simon Slmei : : : O o M ne ne L , , , to ta Zk-sei pa pa Vp ne ne L ! ! ! Ubijal ubijati Ggnd-em pa pa Vp jaz jaz Zop-ei ne ne L bom biti Gp-ppe-n . . . Tudi tudi L nekega nek Zn-mer namišljenega namišljen Ppnmer človeka človek Somer ne ne L . . . Odzove odzvati Ggdste se se Zp------k rahlo rahlo Rsn ironično ironično Rsn . . . Ali ali Vp pa pa Vp je biti Gp-ste-n poudarjena poudarjen Pdnzei humanistična humanističen Ppnzei naravnanost naravnanost Sozei njegove njegov Zstzerem osebnosti osebnost Sozer ? ? ? ) ) )

20 20 Kag . . . Ali ali Rsn Doktor doktor Somei opazi opaziti Ggdste , , , ugotovi ugotoviti Ggdste , , , da da Vd ga on Zotmet--k Simon Simon Slmei provocira provocirati Ggvste , , , se se Zp------k mu on Zotmed--k posmehuje posmehovati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pravzaprav pravzaprav L prevzel prevzeti Ggdd-em njegovo njegov Zstzetem vlogo vloga Sozet ? ? ? ( ( ( Da da Vd , , , opazi opaziti Ggdste . . . Poskuša poskušati Ggnste mu on Zotmed--k ( ( ( pa pa Vp tudi tudi L sebi se Zp---d ) ) ) opra opra Nt - - - vičiti vičiti Nt svoje svoj Zp-set ravnanje ravnanje Soset z z Do domnevo domneva Sozeo , , , da da Vd če če Vd ne ne L izžene izgnati Ggdste in in Vp ne ne L uniči uničiti Ggdste tega ta Zk-mer latentno latentno Rsn navzočega navzoč Ppnmer Poljaka Poljak Slmer v v Dm njem on Zotmem , , , bo biti Gp-pte-n teh ta Zk-mmr Poljakov Poljak Slmmr vedno vedno Rsn več veliko Rsr . . . ) ) )

Povzamemo povzeti Ggdspm lahko lahko Rsn , , , da da Vd se se Zp------k tradicionalna tradicionalen Ppnzei drama drama Sozei razlikuje razlikovati Ggnste od od Dr sodobne sodoben Ppnzer predvsem predvsem L v v Dm konfliktu konflikt Somem in in Vp prisotnosti prisotnost Sozem smisla smisel Somer . . . Pri pri Dm sodobni sodoben Ppnzem drami drama Sozem je biti Gp-ste-n konflikt konflikt Somei v v Dm tradicionalnem tradicionalen Ppnmem smislu smisel Somem skoraj skoraj L nemogoč nemogoč Ppnmein , , , vsi ves Zc-mmi moramo morati Ggnspm živeti živeti Ggnn noro noro Rsn in in Vp nesmiselno nesmiselno Rsn . . . Vsi ves Zc-mmi smo biti Gp-spm-n v v Dm . . . Bolj bolj Rsn groteskni grotesken Ppnmmi kot kot Vd tragični tragičen Ppnmmi . . . Tradicija tradicija Sozei pa pa Vp pomeni pomeniti Ggvste jasen jasen Ppnmetn moralni moralen Ppnmetd imperativ imperativ Sometn : : : delaj delati Ggnvde dobro dober Ppnset ! ! ! Človekovo človekov Ppnsei pozitivno pozitiven Ppnsei delovanje delovanje Sosei je biti Gp-ste-n pogoj pogoj Somei za za Dt srečnost srečnost Sozet ali ali Vp vsaj vsaj L za za Dt človečnost človečnost Sozet . . . Glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set je biti Gp-ste-n Hamlet Hamlet Slmei najbolj najbolj Rsn tradicionalna tradicionalen Ppnzei drama drama Sozei . . . V v Dm antiki antika Sozem bogovi bog Sommi ne ne L spijo spati Ggnstm , , , poskrbijo poskrbeti Ggdstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n še še L tako tako Rsn žlahten žlahten Ppnmein človek človek Somei že že L na na Dm začetku začetek Somem drame drama Sozer nesrečen nesrečen Ppnmein . . . Veliki velik Ppnmeid briljantni briljanten Ppnmeid valček valček Somei je biti Gp-ste-n sodobna sodoben Ppnzei drama drama Sozei s z Do potezami poteza Sozmo tradicije tradicija Sozer . . . Nima imeti Ggnste-d npr. npr. O razsnove razsnova Sozer ( ( ( kot kot Vd jo on Zotzet--k imata imeti Ggnstd-n Hamlet Hamlet Slmei in in Vp Antigona Antigona Slzei ) ) ) , , , konec konec Somei bi biti Gp-g najbolj najbolj Rsn ustrezal ustrezati Ggnd-em matematičnemu matematičen Ppnmed znaku znak Somed neskončnost neskončnost Sozei . . . Zanimivi zanimiv Ppnmmi so biti Gp-stm-n tudi tudi L dialogi dialog Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ponekod ponekod Rsn na na Dm robu rob Somem eksistencializma eksistencializem Somer , , , pa pa Vp vendar vendar Vp niso biti Gp-stm-d beckettovski beckettovski Ppnmmi - - - dramske dramski Ppnzmi osebe oseba Sozmi se se Zp------k namreč namreč Vp pogovarjajo pogovarjati Ggnstm , , , druga drug Kbzzei z z Do drugo drug Kbzzeo . . . Torej torej Rsn vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n neki neki Zn-mei smisel smisel Somei - - - usoda usoda Sozei se se Zp------k ne ne L more moči Ggnste šaliti šaliti Ggnn z z Do Jančarjevimi Jančarjev Psnmmo junaki junak Sommo , , , vsi ves Zc-mmi so biti Gp-stm-n že že L vnaprej vnaprej Rsn obsojeni obsojen Pdnmmi na na Dt krute krut Ppnzmt izvedbe izvedba Sozmt preosebljanja preosebljanje Soser . . . Ostaja ostajati Ggnste samo samo L še še L malo malo Rsn časa čas Somer za za Dt smrt smrt Sozet , , , kajti kajti Vp življenja življenje Soser je biti Gp-ste-n konec konec Somei . . . To ta Zk-sei velja veljati Ggnste tudi tudi L za za Dt drami drama Sozdt Hamlet Hamlet Slmei in in Vp Antigona Antigona Slzei . . . Prepletenost prepletenost Sozet tradicije tradicija Sozer in in Vp sodobnosti sodobnost Sozer opazimo opaziti Ggdspm tudi tudi L , , , če če Vd sledimo slediti Ggnspm temam tema Sozmd ali ali Vp motivom motiv Sommd v v Dm treh trije Kbgzmm dramah drama Sozmm s z Do pomočjo pomoč Sozeo Heglove Heglov Psnzer triade triada Sozer . . . Mišnica mišnica Sozei - - - Hamlet Hamlet Slmei izvede izvesti Ggdste , , , Simon Simon Slmei se se Zp------k ujame ujeti Ggdste , , , Antigona Antigona Slzei pa pa Vp je biti Gp-ste-n mišnica mišnica Sozei za za Dt Kreona Kreon Slmetd , , , vanjo vame Zotzet--z se se Zp------k ujame ujeti Ggdste , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n kriv kriv Ppnmein . . . Norost norost Sozei . . . Hamlet Hamlet Slmei hoče hoteti Ggnste-n biti biti Gp-n nor nor Ppnmein ( ( ( se se Zp------k pretvarja pretvarjati Ggnste ) ) ) , , , Simon Simon Slmei noče hoteti Ggnste-d biti biti Gp-n nor nor Ppnmein ( ( ( ampak ampak Vp jaz jaz Zop-ei nisem biti Gp-spe-d nor nor Ppnmein ! ! ! ) ) ) , , , Antigona Antigona Slzei mora morati Ggnste biti biti Gp-n “ “ “ nora nor Ppnzei ” ” ” ( ( ( da da Vd pokoplje pokopati Ggdste brata brat Sometd , , , čeprav čeprav Vd s z Do tem ta Zk-seo žrtvuje žrtvovati Ggvste sebe se Zp---t ) ) ) . . .

OŠ OŠ Slzei Danile Danila Slzer Kumar Kumar Slzer , , , LJ LJ O 1997 1997 Kag 2 2 Kag . . . Vrednotenje vrednotenje Sosei šolskih šolski Ppnmmr spisov spis Sommr 2 2 Kag . . . Dragica Dragica Slzei Kapko Kapko Slzei NE ne L

2 2 Kag . . . Predstavitev predstavitev Sozei seminarjev seminar Sommr z z Do gradivi gradivo Sosmo o o Dm realitetni realiteten Ppnzem terapiji terapija Sozem , , , sistematiki sistematika Sozem beril berilo Sosmr , , , branju branje Sosem z z Dr vidika vidik Somer prenove prenova Sozer in in Vp slavističnega slavističen Ppnser zborovanja zborovanje Soser

Gimnazija gimnazija Sozei Šentvid Šentvid Slmei 27. 27. Kav 11. 11. Kav 1996 1996 Kag 9 9 Kag 1 1 Kag . . . Uvajanje uvajanje Sosei novega nov Ppnmer učnega učen Ppnmer načrta načrt Somer

Srednja srednji Ppnzei zdravstvena zdravstven Ppnzei šola šola Sozei in in Vp gimnazija gimnazija Sozei , , , LJ LJ O 25. 25. Kav 11. 11. Kav 1996 1996 Kag 13 13 Kag 1 1 Kag . . . Uvajanje uvajanje Sosei novega nov Ppnmer učnega učen Ppnmer načrta načrt Somer

2 2 Kag . . . Delo delo Sosei z z Do novim nov Ppnmeo učbenikom učbenik Someo Potovanje potovanje Sosei besed beseda Sozmr 1 1 Kag . . . Milena Milena Slzei Černe Černe Slzei

29. 29. Kav 5. 5. Kav 1997 1997 Kag 2O 2O Kag 1 1 Kag . . . Hospitacijski hospitacijski Ppnmeid nastop nastop Somei - - - Literarno literaren Ppnsei pismo pismo Sosei - - - primerjava primerjava Sozei

48 48 Kag / / / SG SG Slmei 34 34 Kag Milena Milena Slzei Sečnjak Sečnjak Slzei 28.11. 28.11. Kag 15 15 Kag 1 1 Kag . . . Analiza analiza Sozei vprašalnikov vprašalnik Sommr o o Dm domačih domač Ppnzmm nalogah naloga Sozmm in in Vp domačem domač Ppnsem branju branje Sosem 1 1 Kag . . . Marta Marta Slzei Rubin Rubin Slzei

Judita Judita Slzei Marolt Marolt Slzei 06.05.97 06.05.97 Kag 20 20 Kag 1 1 Kag . . . Prenovljeni prenovljen Pdnmmi učni učen Ppnmmi načrti načrt Sommi v v Dm 3 3 Kag - - - letnih leten Ppnzmm srednjih srednji Ppnzmm šolah šola Sozmm 1 1 Kag . . . Tone Tone Slmei Virant Virant Slmei

Je biti Gp-ste-n pri pri Dm nas jaz Zop-mm korupcije korupcija Sozer res res Rsn samo samo L toliko toliko Rsn , , , kot kot Vd jo on Zotzet--k beleži beležiti Ggnste uradna uraden Ppnzei mednarodna mednaroden Ppnzei statistika statistika Sozei , , , ali ali Vp je on Zotzer--k je biti Gp-ste-n več veliko Rsr ? ? ?

Šmihel Šmihel Slmei - - - V v Dm Šmihelu Šmihel Slmem pri pri Dm Žužemberku Žužemberk Slmem je biti Gp-ste-n ministrica ministrica Sozei za za Dt šolstvo šolstvo Soset , , , znanost znanost Sozet in in Vp šport šport Sometn dr. dr. O Lucija Lucija Slzei Čok Čok Slzei na na Dm včerajšnji včerajšnji Ppnzem slovesnosti slovesnost Sozem odprla odpreti Ggdd-ez prenovljene prenovljen Pdnmmt prostore prostor Sommt tamkajšnje tamkajšnji Ppnzer podružnične podružničen Ppnzer šole šola Sozer . . . Obnavljati obnavljati Ggnn so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k začeli začeti Ggdd-mm lani lani Rsn poleti poleti Rsn predvsem predvsem L zaradi zaradi Dr povečane povečan Pdnzer vsebnosti vsebnost Sozer radona radon Somer , , , zaradi zaradi Dr dotrajanosti dotrajanost Sozer pa pa Vp so biti Gp-stm-n 115 115 Kag let leto Sosmr staro star Ppnzet šolsko šolski Ppnzet stavbo stavba Sozet v v Dm celoti celota Sozem temeljito temeljito Rsn obnovili obnoviti Ggdd-mm . . . Poleg poleg Dr obnovljenih obnovljen Pdnzmr učilnic učilnica Sozmr z z Do novo nov Ppnzeo opremo oprema Sozeo je biti Gp-ste-n šola šola Sozei dobila dobiti Ggdd-ez še še L zbornico zbornica Sozet , , , knjižnico knjižnica Sozet , , , kuhinjo kuhinja Sozet in in Vp manjšo majhen Pppzet telovadnico telovadnica Sozet , , , po po Dm zadnjih zadnji Ppnzmm meritvah meritev Sozmm pa pa Vp povečanega povečan Pdnser sevanja sevanje Soser radona radon Somer ni biti Gp-ste-d več več L . . . Obnova obnova Sozei šmihelske šmihelski Ppnzer šole šola Sozer je biti Gp-ste-n stala stati Ggnd-ez 50 50 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr , , , ki ki Vd sta biti Gp-std-n jih on Zotmmt--k zagotovila zagotoviti Ggdd-dm šolsko šolski Ppnsei ministrstvo ministrstvo Sosei in in Vp občina občina Sozei Žužemberk Žužemberk Slmei . . . Med med Do obnovo obnova Sozeo , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n glede glede Rsn na na Dt prvotne prvoten Ppnmmt načrte načrt Sommt zavlekla zavleči Ggdd-ez za za Dt polnih poln Ppnmmr sedem sedem Kbg-mt mesecev mesec Sommr , , , so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm učenci učenec Sommi pouk pouk Sometn v v Dm gasilskem gasilski Ppnmem domu dom Somem . . . Z. Z. O L. L. O D. D. O

Nov nov Ppnmein , , , javno javno Rsn še še L nikoli nikoli Rsn predvajan predvajan Pdnmein material material Somei je biti Gp-ste-n potresen potresen Pdnmein po po Dm vsem ves Zc-mem filmu film Somem in in Vp ga on Zotmer--k v v Dm njegovih njegov Zstmmmem temeljih temelj Sommm v v Dm ničemer nič Zl-sem ne ne L spodmika spodmikati Ggnste . . . Kar kar Zz-sei tudi tudi L ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em namen namen Somei . . . Daje dajati Ggnste pa pa Vp mu on Zotmed--k več veliko Rsr prostora prostor Somer za za Dt režiserjev režiserjev Psnmetn politični političen Ppnmetd komentar komentar Sometn ( ( ( » » » še še L danes danes Rsn lažejo lagati Ggnstm Američanom Američan Slmmd o o Dm tej ta Zk-zem vojni vojna Sozem in in Vp lažejo lagati Ggnstm o o Dm vojnah vojna Sozmm nasploh nasploh Rsn « « « ) ) ) , , , predvsem predvsem L pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm filmu film Somem bistveno bistveno Rsn več veliko Rsr humorja humor Somer na na Dm eni en Kbzzem in in Vp bizarnosti bizarnost Sozer na na Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem . . . S z Do precej precej Rsn eksotično eksotičen Ppnzeo sekvenco sekvenca Sozeo na na Dm francoski francoski Ppnzem plantaži plantaža Sozem , , , v v Dm prvi prvi Kbvzem vrsti vrsta Sozem sicer sicer Rsn namenjeni namenjen Pdnzem ameriškemu ameriški Ppnsed soočenju soočenje Sosed z z Do nesmiselnostjo nesmiselnost Sozeo vietnamske vietnamski Ppnzer izkušnje izkušnja Sozer , , , posijeta posijati Ggdstd v v Dt mračno mračen Ppnzet , , , čedalje čedalje Rsn bolj bolj Rsn psihadelično psihadeličen Ppnzet Apokalipso apokalipsa Sozet tudi tudi L romantičnost romantičnost Sozei in in Vp erotika erotika Sozei . . . Še še L vedno vedno Rsn pa pa Vp ostaja ostajati Ggnste šibkejša šibek Pppzei točka točka Sozei Coppolovega Coppolov Psnmer filmskega filmski Ppnmer komentarja komentar Somer Vietnama Vietnam Slmer , , , zadnji zadnji Ppnmeid , , , » » » Brandov Brandov Psnmein del del Somei « « « , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm odgovarjanju odgovarjanje Sosem ali ali Vp vsaj vsaj L razlaganju razlaganje Sosem vprašanja vprašanje Soser volje volja Sozer do do Dr moči moč Sozer na na Dm eni en Kbzzem in in Vp njenih njen Zstzmrez posledic posledica Sozmr na na Dm drugi drug Kbzzem še še L vedno vedno Rsn preveč preveč Rsn filozofično filozofično Rsn površen površen Ppnmein . . . Kakorkoli kakorkoli Rsn . . . Apokalipsa apokalipsa Sozei zdaj zdaj Rsn , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n v v Dm naslovu naslov Somem po po Dm novem nov Ppnsem še še L dodatek dodatek Sometn - - - Redux Redux Slmei in in Vp ki ki Vd je biti Gp-ste-n ob ob Dm nastanku nastanek Somem žanru žanr Somed vojnega vojen Ppnmer filma film Somer malce malce Rsn spodmaknila spodmakniti Ggdd-ez ustaljene ustaljen Pdnmmt parametre parameter Sommt , , , ostaja ostajati Ggnste velik velik Ppnmein film film Somei še še L naprej naprej Rsn . . . In in Vp še še L vedno vedno Rsn se se Zp------k zdi zdeti Ggnste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n Wagner Wagner Slmei in in Vp Doorsi Doors Slmmi Valkiro Valkira Slzet in in Vp The The Nj End End Slmetn napisali napisati Ggdd-mm prav prav L zanjo zame Zotzet--z . . .

Ljubljana Ljubljana Slzei - - - Četrtkova četrtkov Psnzei drzna drzen Ppnzei tatvina tatvina Sozei sredi sredi Dr trgovine trgovina Sozer na na Dm Slovenski slovenski Ppnzem cesti cesta Sozem kaže kazati Ggnste , , , da da Vd človek človek Somei pred pred Do tatovi tat Sommo nikoli nikoli Rsn ni biti Gp-ste-d varen varen Ppnmein . . . Zmikavti zmikavt Sommi so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp vse vse Rsn bolj bolj Rsn predrzni predrzen Ppnmmi in in Vp malo malo Rsn jim on Zotmmd--k je biti Gp-ste-n mar mar Rsn , , , če če Vd si se Zp---d--k jih on Zotmmt--k ljudje človek Sommi zapomnijo zapomniti Ggdstm in in Vp policistom policist Sommd tudi tudi L opišejo opisati Ggdstm . . .

Optični optičen Ppnmetd vtis vtis Sometn so biti Gp-stm-n pravzaprav pravzaprav L motile motiti Ggnd-mz le le L katastrofalne katastrofalen Ppnzmi slovenske slovenski Ppnzmi ceste cesta Sozmi , , , toda toda Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n staro star Ppnsei dejstvo dejstvo Sosei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n kolesarskim kolesarski Ppnmeo športom šport Someo pravzaprav pravzaprav L nima imeti Ggnste-d zveze zveza Sozer . . .

Na na Dm dražbi dražba Sozem v v Dm New New Slmem Yorku York Slmem so biti Gp-stm-n prodali prodati Ggdd-mm tudi tudi L kopijo kopija Sozet Sputnika Sputnik Slmer , , , prvega prvi Kbvmer umetnega umeten Ppnmer satelita satelit Somer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n leta leto Soser 1957 1957 Kag obkrožil obkrožiti Ggdd-em Zemljo Zemlja Slzet . . . Tudi tudi L Sputnik Sputnik Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em - - - podobno podobno Rsn kakor kakor Vd Gagarinov Gagarinov Psnmein Vostok Vostok Slmei - - - delo delo Sosei sovjetskega sovjetski Ppnmer raketnega raketen Ppnmer genija genij Somer Sergeja Sergeja Slmer Koroljova Koroljov Slmer . . . Neznani neznan Ppnmeid kupec kupec Somei je biti Gp-ste-n odštel odšteti Ggdd-em zanj zame Zotmet--z 116.000 116.000 Kag dolarjev dolar Sommr . . .

Udeležba udeležba Sozei policistov policist Sommr v v Dm civilu civil Somem pri pri Dm popisovanju popisovanje Sosem prebivalcev prebivalec Sommr ( ( ( večinoma večinoma Rsn iz iz Dr Budimpešte Budimpešta Slzer ) ) ) je biti Gp-ste-n povzročila povzročiti Ggdd-ez vznemirjenje vznemirjenje Soset v v Dm delu del Somem madžarske madžarski Ppnzer javnosti javnost Sozer , , , pa pa Vp tudi tudi L med med Do opozicijskimi opozicijski Ppnzmo strankami stranka Sozmo - - - liberalci liberalec Sommi že že L zahtevajo zahtevati Ggvstm začetek začetek Sometn parlamentarne parlamentaren Ppnzer preiskave preiskava Sozer . . . Pretirano pretiran Ppnzet radovednost radovednost Sozet policijskih policijski Ppnmmr častnikov častnik Sommr uradno uradno Rsn pojasnjujejo pojasnjevati Ggnstm z z Do varnostnimi varnosten Ppnmmo razlogi razlog Sommo . . . Kakor kakor Vd trdijo trditi Ggnstm v v Dm ministrstvu ministrstvo Sosem za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt , , , so biti Gp-stm-n morali morati Ggnd-mm zbiranje zbiranje Soset podatkov podatek Sommr o o Dm posameznih posamezen Ppnmmm ( ( ( nekdanjih nekdanji Ppnmmm in in Vp sedanjih sedanji Ppnmmm vodilnih vodilen Ppnmmm ) ) ) politikih politik Sommm in in Vp njihovih njihov Zstmmmm sosedih sosed Sommm zaupati zaupati Ggvn zanesljivim zanesljiv Ppnmmd ljudem človek Sommd . . . Tako tako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dt popis popis Sometn prebivalstva prebivalstvo Soser vključilo vključiti Ggdd-es 16 16 Kag policistov policist Sommr v v Dm civilu civil Somem ; ; ; obiskali obiskati Ggdd-mm so biti Gp-stm-n 1485 1485 Kag stanovanj stanovanje Sosmr in in Vp zbrali zbrati Ggdd-mm osebne oseben Ppnmmt podatke podatek Sommt 2996 2996 Kag ljudi človek Sommr . . .

Vlada vlada Sozei , , , sindikati sindikat Sommi in in Vp univerzi univerza Sozdi ugotavljajo ugotavljati Ggnstm nujnost nujnost Sozet , , , da da Vd se se Zp------k postopno postopno Rsn vzpostavi vzpostaviti Ggdste primerljivost primerljivost Sozei plač plača Sozmr med med Do habilitiranimi habilitiran Pdnmmo in in Vp drugimi drug Kbzmmo zaposlenimi zaposlen Pdnmmo na na Dm področju področje Sosem visokega visok Ppnser šolstva šolstvo Soser in in Vp znanosti znanost Sozer , , , zdravniki zdravnik Sommo in in Vp sodniki sodnik Sommo . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n vlada vlada Sozei menila meniti Ggvd-ez še še L ne ne L tako tako Rsn davnega daven Ppnmer 5. 5. Kav junija junij Somer 1998 1998 Kag v v Dm podpisanem podpisan Pdnmem dogovoru dogovor Somem med med Do vlado vlada Sozeo , , , univerzama univerza Sozdo ter ter Vp sindikati sindikat Sommo v v Dm visokem visok Ppnsem šolstvu šolstvo Sosem in in Vp znanosti znanost Sozem . . . Januarja januar Somer leta leto Soser 2000 2000 Kag se se Zp------k vlada vlada Sozei , , , če če Vd predpostavimo predpostaviti Ggdspm , , , da da Vd tedaj tedaj Rsn dogovora dogovor Somer ni biti Gp-ste-d podpisala podpisati Ggdd-ez s z Do figo figa Sozeo v v Dm žepu žep Somem , , , ne ne L strinja strinjati Ggnste več več L ne ne Vp s z Do sindikati sindikat Sommo ne ne Vp sama sam Ppnzei s z Do sabo se Zp---o . . . V v Dm vladnem vladen Ppnmem odgovoru odgovor Somem na na Dt sindikalne sindikalen Ppnzmt zahteve zahteva Sozmt po po Dm zvišanju zvišanje Sosem šolniških šolniški Ppnzmr plač plača Sozmr pripravili pripraviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k na na Dm šolskem šolski Ppnsem ministrstvu ministrstvo Sosem je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp mogoče mogoče Rsn prebrati prebrati Ggdn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n primerjava primerjava Sozei plač plača Sozmr v v Dm vzgoji vzgoja Sozem in in Vp izobraževanju izobraževanje Sosem s z Do plačami plača Sozmo sodnikov sodnik Sommr neprimerna neprimeren Ppnzei , , , saj saj Vp status status Somei sodnikov sodnik Sommr ni biti Gp-ste-d primerljiv primerljiv Ppnmein s z Do statusom status Someo delavcev delavec Sommr v v Dm vzgoji vzgoja Sozem in in Vp izobraževanju izobraževanje Sosem . . .

Toda toda Vp očitki očitek Sommi , , , da da Vd nimate imeti Ggnsdm-d meril merilo Sosmr in in Vp sistema sistem Somer , , , menda menda L držijo držati Ggnstm . . . Od od Dr kod kod Rsn sicer sicer Rsn nora nor Ppnzei zamisel zamisel Sozei o o Dm primerjavah primerjava Sozmm s z Do sodniki sodnik Sommo ? ? ?

V v Dm našem naš Zspsemm združenju združenje Sosem menimo meniti Ggvspm , , , da da Vd trenutne trenuten Ppnzmi oblike oblika Sozmi organiziranosti organiziranost Sozer niso biti Gp-stm-d najpomembnejši pomemben Ppsmeid razlog razlog Somei za za Dt razmere razmera Sozmt , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm so biti Gp-stm-n trenutno trenutno Rsn gospodarski gospodarski Ppnmmi subjekti subjekt Sommi s z Dr področja področje Soser prevoza prevoz Somer stvari stvar Sozmr v v Dm cestnem cesten Ppnmem prometu promet Somem . . . Šibke šibek Ppnmmt gospodarske gospodarski Ppnmmt subjekte subjekt Sommt , , , o o Dm katerih kateri Zv-mmm pišejo pisati Ggnstm predstavniki predstavnik Sommi SAS Sas Np - - - a a Np , , , bomo biti Gp-ppm-n zaščitili zaščititi Ggdd-mm podobno podobno Rsn kot kot Vd druge drug Kbzmmt gospodarske gospodarski Ppnmmt subjekte subjekt Sommt : : : z z Do znižanjem znižanje Soseo bremen breme Sosmr , , , ki ki Vd nam jaz Zop-md jih on Zotsmt--k nalaga nalagati Ggvste draga drag Ppnzei država država Sozei , , , pa pa Vp tudi tudi L z z Do znižanjem znižanje Soseo nekaterih nekateri Zn-zmr vrst vrsta Sozmr stroškov strošek Sommr , , , ki ki Vd v v Dm strukturi struktura Sozem stroškov strošek Sommr storitev storitev Sozmr zavzemajo zavzemati Ggnstm pomemben pomemben Ppnmetn delež delež Sometn ( ( ( stroški strošek Sommi dela delo Soser , , , pogonskih pogonski Ppnsmr goriv gorivo Sosmr , , , zavarovalnih zavarovalen Ppnzmr premij premija Sozmr ) ) ) , , , in in Vp poskusili poskusiti Ggdd-mm zaustaviti zaustaviti Ggdn trende trend Sommt padanja padanje Soser cen cena Sozmr prevoznih prevozen Ppnzmr storitev storitev Sozmr . . .

Ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n RŠTO RŠTO Slmei odločil odločiti Ggdd-em , , , kaj kaj Zv-set lahko lahko Rsn odstopijo odstopiti Ggdstm , , , so biti Gp-stm-n naredili narediti Ggdd-mm spisek spisek Sometn kosov kos Sommr orožja orožje Soser in in Vp streliva strelivo Soser , , , pod pod Dt katerega kateri Zv-met se se Zp------k je biti Gp-ste-n podpisal podpisati Ggdd-em tedanji tedanji Ppnmeid načelnik načelnik Somei RŠTO RŠTO Slmer , , , in in Vp ta ta Zk-zei evidenca evidenca Sozei bi biti Gp-g pri pri Dm ministrstvu ministrstvo Sosem za za Dt obrambo obramba Sozet morala morati Ggnd-ez obstajati obstajati Ggnn . . . Vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n navedeni naveden Pdnmmi le le L tip tip Somei orožja orožje Soser in in Vp streliva strelivo Soser ter ter Vp število število Sosei kosov kos Sommr , , , podatkov podatek Sommr o o Dm cenah cena Sozmm pa pa Vp na na Dm teh ta Zk-mmm papirjih papir Sommm ni biti Gp-ste-d . . . Večina večina Sozei bivših bivši Ppnmmr uslužbencev uslužbenec Sommr ministrstva ministrstvo Soser za za Dt obrambo obramba Sozet , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k je biti Gp-ste-n oziroma oziroma Vp jih on Zotmmt--k ima imeti Ggnste-n še še L namen namen Sometn zaslišati zaslišati Ggdn tako tako Rsn imenovana imenovan Pdnzei Mogetova Mogetov Psnzei komisija komisija Sozei , , , je biti Gp-ste-n prepričanih prepričan Pdnmmr , , , da da Vd dokumenti dokument Sommi , , , ki ki Vd bi biti Gp-g dokazovali dokazovati Ggnd-mm gotovinske gotovinski Ppnmmt posle posel Sommt oziroma oziroma Vp na na Dm katerih kateri Zv-mmm bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm navedeni naveden Pdnmmi cene cena Sozmi in in Vp prejemniki prejemnik Sommi denarja denar Somer , , , v v Dm ministrstvu ministrstvo Sosem za za Dt obrambo obramba Sozet ne ne L obstajajo obstajati Ggnstm . . . Po po Dm njihovih njihov Zstzmmm navedbah navedba Sozmm teh ta Zk-smr potrdil potrdilo Sosmr najverjetneje verjetno Rss tudi tudi L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es . . . Če če Vd pa pa Vp so biti Gp-stm-n nekatera nekateri Zn-smi le le L bila biti Gp-d-ms , , , so biti Gp-stm-n jih on Zotsmt--k kasneje kasno Rsr uničili uničiti Ggdd-mm ali ali Vp pa pa Vp so biti Gp-stm-n varno varno Rsn spravljena spravljen Pdnsmi pri pri Dm katerem kateri Zv-mem od od Dr glavnih glaven Ppnmmr dejavnikov dejavnik Sommr v v Dm tej ta Zk-zem trgovini trgovina Sozem . . .

Kar kar Rsn 65 65 Kag odstotkov odstotek Sommr evropskih evropski Ppnmmr ponudnikov ponudnik Sommr internetnih interneten Ppnzmr storitev storitev Sozmr ni biti Gp-ste-d odgovorilo odgovoriti Ggdd-es na na Dt naročilo naročilo Soset v v Dm 48 48 Kag urah ura Sozmm . . . Vsekakor vsekakor L je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei napačen napačen Ppnmein pristop pristop Somei k k Dd poslovanju poslovanje Sosed , , , saj saj Vp ljudi človek Sommt odbija odbijati Ggnste , , , ne ne L privablja privabljati Ggnste . . . Največja velik Ppszei težava težava Sozei pri pri Dm nakupovanju nakupovanje Sosem po po Dm svetovnem svetoven Ppnmem spletu splet Somem pa pa Vp je biti Gp-ste-n ravno ravno L zaupanje zaupanje Sosei in in Vp pošten pošten Ppnmein odnos odnos Somei med med Do ponudnikom ponudnik Someo in in Vp kupcem kupec Someo . . . Kdor kdor Zz-mei zapravi zapraviti Ggdste slednje slednji Ppnset , , , kupca kupec Somer ne ne L bo biti Gp-pte-n več več L privabil privabiti Ggdd-em na na Dt svojo svoj Zp-zet stran stran Sozet . . . Resnici resnica Sozed na na Dt ljubo ljuba Sozet je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei težava težava Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k pojavlja pojavljati Ggnste tudi tudi L v v Dm ZDA ZDA Slzmm in in Vp drugih drug Kbzzmm razvitih razvit Pdnzmm državah država Sozmm . . . Ljudje človek Sommi so biti Gp-stm-n preprosto preprosto Rsn nezadovoljni nezadovoljen Ppnmmi , , , saj saj Vp pogosto pogosto Rsn naletijo naleteti Ggdstm na na Dt neprimerne neprimeren Ppnzmt ali ali Vp začasno začasno Rsn nedostopne nedostopen Ppnzmt spletne spleten Ppnzmt strani stran Sozmt . . .

Če če Vd se se Zp------k še še L dobro dobro Rsn spomnimo spomniti Ggdspm , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n nekdanja nekdanji Ppnzei JLA JLA Slzei , , , potem potem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n v v Dm letih leto Sosmm 1991 1991 Kag in in Vp 1992 1992 Kag hotela hoteti Ggnd-ez zadržati zadržati Ggdn ozemlje ozemlje Soset vse vse Rsn do do Dr Neretve Neretva Slzer in in Vp je biti Gp-ste-n neusmiljeno neusmiljeno Rsn podirala podirati Ggnd-ez in in Vp ropala ropati Ggnd-ez Dubrovnik Dubrovnik Slmetn z z Do okolico okolica Sozeo , , , umaknila umakniti Ggdd-ez s z Dr Prevlake Prevlaka Slzer jeseni jeseni Rsn leta leto Soser 1992 1992 Kag . . . Tako tako Rsn sta biti Gp-std-n se se Zp------k takrat takrat Rsn dogovorili dogovoriti Ggdd-dz Hrvaška Hrvaška Slzei in in Vp srbsko srbski Ppnsei - - - črnogorska črnogorski Ppnzei Zvezna zvezen Ppnzei republika republika Sozei Jugoslavija Jugoslavija Slzei , , , sporazum sporazum Sometn pa pa Vp podpisala podpisati Ggdd-dm takratna takraten Ppnmdi njuna njun Zstmdid predsednika predsednik Somdi Franjo Franjo Slmei Tuđman Tuđman Slmei in in Vp Dobrica Dobrica Slmei Ćosić Ćosić Slmei . . . Črnogorci Črnogorec Slmmi so biti Gp-stm-n potem potem Rsn skušali skušati Ggnd-mm kar kar Rsn pozabiti pozabiti Ggdn na na Dt Prevlako Prevlaka Slzet , , , čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k dolga dolg Ppnsmt leta leto Sosmt prej prej Rsn imeli imeti Ggnd-mm za za Dt ključ ključ Sometn v v Dt bokokotorski bokokotorski Ppnmetd zaliv zaliv Sometn , , , v v Dm zadnjih zadnji Ppnmmm spopadih spopad Sommm zanj zame Zotmet--z pa pa Vp je biti Gp-ste-n padlo pasti Ggvd-es tudi tudi L kakšnih kakšen Zv-mmr 170 170 Kag črnogorskih črnogorski Ppnmmr rezervistov rezervist Sommr in in Vp prostovoljcev prostovoljec Sommr takratne takraten Ppnzer jugoslovanske jugoslovanski Ppnzer vojske vojska Sozer . . . Le le L takratni takraten Ppnmmi podgoriški podgoriški Ppnmmi oblastniki oblastnik Sommi , , , predvsem predvsem L še še L njihov njihov Zstmeim takratni takraten Ppnmeid predsednik predsednik Somei Momir Momir Slmei Bulatović Bulatović Slmei , , , sedanji sedanji Ppnmeid jugoslovanski jugoslovanski Ppnmeid premier premier Somei , , , so biti Gp-stm-n kljub kljub Dd priznanju priznanje Sosed , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em napad napad Somei na na Dt Konavlje Konavlji Slmmt in in Vp Dubrovnik Dubrovnik Slmetn najgrši grd Ppsmeid madež madež Somei na na Dm črnogorskem črnogorski Ppnmem obrazu obraz Somem , , , še še L dolga dolg Ppnsmt leta leto Sosmt varali varati Ggnd-mm Črnogorce Črnogorec Slmmt z z Do zatrjevanjem zatrjevanje Soseo , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n Prevlaka Prevlaka Slzei nekoč nekoč Rsn le le L njihova njihov Zstzeim , , , s z Do čimer kar Zz-seo so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k hoteli hoteti Ggnd-mm pridobiti pridobiti Ggdn le le L poceni poceni Ppnzmt politične političen Ppnzer točke točka Sozer . . . Črnogorcem Črnogorec Slmmd je biti Gp-ste-n še še L dobro dobro Rsn v v Dm spominu spomin Somem , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n Momir Momir Slmei Bulatović Bulatović Slmei jeseni jeseni Rsn 1995 1995 Kag v v Dm Daytonu Dayton Slmem , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n spremljal spremljati Ggnd-em Slobodana Slobodan Slmetd Miloševića Milošević Slmetd na na Dm bosanskohercegovski bosanskohercegovski Ppnzem mirovni miroven Ppnzem konferenci konferenca Sozem , , , za za Dt črnogorsko črnogorski Ppnzet televizijo televizija Sozet zmagoslavno zmagoslavno Rsn zatrjeval zatrjevati Ggnd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Prevlaka Prevlaka Slzei naša naš Zspzeim , , , češ češ L da da Vd so biti Gp-stm-n Hrvati Hrvat Slmmi privolili privoliti Ggdd-mm v v Dt to ta Zk-set , , , da da Vd jo on Zotzet--k bodo biti Gp-ptm-n odstopili odstopiti Ggdd-mm Črni črn Ppnzed gori gora Sozed oziroma oziroma Vp ZRJ ZRJ Slzed . . . Seveda seveda L se se Zp------k je biti Gp-ste-n kmalu kmalu Rsn izkazalo izkazati Ggdd-es , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n lagal lagati Ggnd-em . . . Prevlaka Prevlaka Slzei pa pa Vp je biti Gp-ste-n vsa ves Zc-smt ta ta Zk-smt leta leto Sosmt ostala ostati Ggdd-ez kost kost Sozei v v Dm grlu grlo Sosem črnogorsko črnogorski Ppnsei - - - hrvaških hrvaški Ppnmmr odnosov odnos Sommr . . .

Varovanci varovanec Sommi opravljajo opravljati Ggnstm usluge usluga Sozmt za za Dt podjetja podjetje Sosmt in in Vp izdelujejo izdelovati Ggnstm polivinilaste polivinilast Ppnzmt vrečke vrečka Sozmt , , , voščilnice voščilnica Sozmt in in Vp vrsto vrsta Sozet drugih drug Kbzmmr izdelkov izdelek Sommr za za Dt prodajo prodaja Sozet . . . ( ( ( ml ml O ) ) )

Nekoč nekoč Rsn je biti Gp-ste-n študirala študirati Ggnd-ez obrezovanje obrezovanje Soset v v Dm Gambiji Gambija Slzem , , , sedaj sedaj Rsn smuča smučati Ggnste in in Vp dela delati Ggnste za za Dt avstrijski avstrijski Ppnmetd avtomobilsko avtomobilski Ppnsei - - - turistični turističen Ppnmetd klub klub Sometn ÖAMTC ÖAMTC Slmei

Brez brez Dr moči moč Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n Thoma Thoma Slmei proti proti Dd reklamnim reklamen Ppnmmd vložkom vložek Sommd med med Do tekmami tekma Sozmo , , , ki ki Vd povzročajo povzročati Ggnstm jezo jeza Sozet tudi tudi L na na Dm prenosih prenos Sommm dirk dirka Sozmr formule formula Sozer 1 1 Kag . . . Tedaj tedaj Rsn , , , ko ko Vd ti ta Zk-mmi vložki vložek Sommi grobo grobo Rsn zmotijo zmotiti Ggdstm prenose prenos Sommt skokov skok Sommr najboljših dober Ppsmmr skakalcev skakalec Sommr , , , se se Zp------k človek človek Somei hrepeneče hrepeneče Rsn spomni spomniti Ggdste dobrih dober Ppnmmr starih star Ppnmmr časov čas Sommr z z Dr ARD ARD Slzer in in Vp ZDF ZDF Slzer . . . Thoma Thoma Slmei ve vedeti Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr , , , da da Vd o o Dm tej ta Zk-zem zadevi zadeva Sozem molči molčati Ggnste , , , vendar vendar Vp ostaja ostajati Ggnste samokritičen samokritičen Ppnmein , , , kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em tudi tudi L kot kot Vd športnik športnik Somei : : : Seveda seveda L delamo delati Ggnspm tudi tudi L napake napaka Sozmt . . . Saj saj Vp smo biti Gp-spm-n šele šele L na na Dm začetku začetek Somem . . . Toda toda Vp iz iz Dr oddaje oddaja Sozer v v Dt oddajo oddaja Sozet smo biti Gp-spm-n boljši dober Pppmmi . . . ( ( ( fs fs O ) ) )

Še še L veliko veliko Rsn globlje globoko Rsr pa pa Vp seže seči Ggdste ugledni ugleden Ppnmeid katoliški katoliški Ppnmeid sociolog sociolog Somei Gianfranco Gianfranco Slmei Morra Morra Slmei , , , ki ki Vd v v Dm eseju esej Somem z z Do zgovornim zgovoren Ppnmeo naslovom naslov Someo Za za Do mizo miza Sozeo , , , da da Vd bi biti Gp-g pozabili pozabiti Ggdd-mm primerja primerjati Ggnste pomen pomen Sometn gastronomije gastronomija Sozer s z Do simptomi simptom Sommo zloma zlom Somer civilizacije civilizacija Sozer rimskega rimski Ppnser cesarstva cesarstvo Soser : : : Podobno podoben Ppnsei se se Zp------k dogaja dogajati Ggnste tudi tudi L danes danes Rsn : : : zlom zlom Sometn vseh ves Zc-zmr gotovosti gotovost Sozmr in in Vp vseh ves Zc-zmr moralnih moralen Ppnzmr vrednot vrednota Sozmr spremlja spremljati Ggnste epikurejska epikurejski Ppnzei modrost modrost Sozei : : : uživaj uživati Ggnvde , , , dokler dokler Vd lahko lahko Rsn ! ! ! Šibka šibek Ppnzei misel misel Sozei ( ( ( il il Nj pensiero pensiero Nj debole debole Nj , , , namig namig Somei na na Dt besedilo besedilo Soset Giannija Gianni Slmer Vattima Vattimo Slmer o o Dm postmoderni postmoderna Sozem , , , op. op. O p p O . . . ) ) ) se se Zp------k je biti Gp-ste-n preobrazila preobraziti Ggdd-ez v v Dt gastronomsko gastronomski Ppnzet zabavo zabava Sozet . . . Seveda seveda L , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vsaj vsaj L nekaj nekaj Zn-sei , , , pa pa Vp četudi četudi Vd le le L izgovor izgovor Somei , , , da da Vd ne ne L bi biti Gp-g razmišljali razmišljati Ggnd-mm o o Dm prepadu prepad Somem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pred pred Do nami jaz Zop-mo , , , ker ker Vd smo biti Gp-spm-n nesposobni nesposoben Ppnmmi najti najti Ggdn kakršnokoli kakršenkoli Zz-zet odrešilno odrešilen Ppnzet pot pot Sozet . . .

Na na Dt pobudo pobuda Sozet in in Vp s z Do pomočjo pomoč Sozeo Kmetijske kmetijski Ppnzer svetovalne svetovalen Ppnzer službe služba Sozer je biti Gp-ste-n na na Dm slovenskem slovenski Ppnsem podeželju podeželje Sosem nastalo nastati Ggdd-es veliko veliko Rsn raznih razen Ppnsmr društev društvo Sosmr . . . Večina večina Sozei društev društvo Sosmr ima imeti Ggnste-n navadno navadno Rsn težave težava Sozmt s z Do financiranjem financiranje Soseo , , , posebej posebej Rsn če če Vd organizirajo organizirati Ggvstm kakšne kakšen Zv-zmt prireditve prireditev Sozmt , , , razstave razstava Sozmt ... ... ... Pokrovitelji pokrovitelj Sommi , , , ki ki Vd prispevajo prispevati Ggvstm , , , denarja denar Somer seveda seveda L nimajo imeti Ggnstm-d v v Dm izobilju izobilje Sosem , , , zato zato Vp moramo morati Ggnspm svojo svoj Zp-zet prošnjo prošnja Sozet dobro dobro Rsn utemeljiti utemeljiti Ggdn . . .

3 3 Kag . . . Napovedana napovedan Pdnsmi področja področje Sosmi podpore podpora Sozer . . . Nekatera nekateri Zn-smi podjetja podjetje Sosmi v v Dm svojem svoj Zp-sem poslanstvu poslanstvo Sosem ali ali Vp strategiji strategija Sozem zapišejo zapisati Ggdstm , , , katere kateri Zv-zmt dejavnosti dejavnost Sozmt bodo biti Gp-ptm-n predvsem predvsem L podpirala podpirati Ggnd-ms . . .

Precej precej Rsn teh ta Zk-mmr problemov problem Sommr nam jaz Zop-md reši rešiti Ggdste računalniško računalniško Rsn vodeno voden Pdnsei napajanje napajanje Sosei telet tele Sosmr . . . Ta ta Zk-zei naprava naprava Sozei omogoča omogočati Ggnste , , , da da Vd teleta tele Sosmi pijejo piti Ggnstm mleko mleko Soset ali ali Vp mlečni mlečen Ppnmetd nadomestek nadomestek Sometn v v Dm več veliko Rsr obrokih obrok Sommm , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n s z Dr fiziološkega fiziološki Ppnmer vidika vidik Somer ugodnejše ugoden Pppsei . . . Napajalni napajalen Ppnmeid avtomat avtomat Somei napoj napoj Sometn segreje segreti Ggdste na na Dt zaželeno zaželen Pdnzet temperaturo temperatura Sozet . . . V v Dm primeru primer Somem bolezni bolezen Sozer lahko lahko Rsn primeša primešati Ggdste zdravilo zdravilo Soset in in Vp ga on Zotset--k da dati Ggdste bolnemu bolan Ppnsed teletu tele Sosed . . . Posameznemu posamezen Ppnsed teletu tele Sosed daje dajati Ggnste točno točno Rsn določeno določen Pdnzet količino količina Sozet mleka mleko Soser ali ali Vp napoja napoj Somer . . . Program program Somei omogoča omogočati Ggnste postopno postopen Ppnset odstavljanje odstavljanje Soset z z Do zmanjševanjem zmanjševanje Soseo količin količina Sozmr mleka mleko Soser ali ali Vp napoja napoj Somer . . . Najbolj najbolj Rsn bistvena bistven Ppnzei prednost prednost Sozei te ta Zk-zer naprave naprava Sozer pa pa Vp je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd vse ves Zc-set dogajanje dogajanje Soset kontrolira kontrolirati Ggvste in in Vp evidentira evidentirati Ggvste . . . Določene določen Pdnzmt nepravilnosti nepravilnost Sozmt opazi opaziti Ggdste in in Vp opozarja opozarjati Ggnste na na Dt morebitne morebiten Ppnzmt bolezni bolezen Sozmt , , , poškodbe poškodba Sozmt in in Vp drugo drug Kbzset . . . Rejec rejec Somei lažje lahko Rsr najde najti Ggdste živali žival Sozmt , , , s z Do katerimi kateri Zv-zmo je biti Gp-ste-n kaj kaj Zv-sei narobe narobe Rsn , , , in in Vp mu on Zotmed--k ostane ostati Ggdste za za Dt opazovanje opazovanje Soset telet tele Sosmr tudi tudi L več veliko Rsr časa čas Somer . . . Teleta tele Sosmi , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k zdravimo zdraviti Ggnspm pravočasno pravočasno Rsn , , , imajo imeti Ggnstm-n bistveno bistveno Rsn večje velik Pppzmt možnosti možnost Sozmt , , , da da Vd ozdravijo ozdraveti Ggdstm , , , kot kot Vd teleta tele Sosmi , , , ki ki Vd jih on Zotsmt--k odkrijemo odkriti Ggdspm šele šele L , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n bolezen bolezen Sozei že že L močno močno Rsn razvila razviti Ggdd-ez . . .

Študija študija Sozei vsebuje vsebovati Ggnste sklepno sklepen Ppnzet ugotovitev ugotovitev Sozet , , , da da Vd kmetijske kmetijski Ppnzmi zadruge zadruga Sozmi v v Dm EZ EZ Slzem ne ne L tekmujejo tekmovati Ggnstm , , , kot kot Vd pravijo praviti Ggvstm ekonomisti ekonomist Sommi , , , na na Dm izravnanem izravnan Pdnsem igrišču igrišče Sosem ( ( ( level level Nj playing playing Nj field field Nj ) ) ) . . . Zaradi zaradi Dr velikih velik Ppnzmr razlik razlika Sozmr v v Dm zadružnih zadružen Ppnzmm zakonodajah zakonodaja Sozmm , , , davčnih davčen Ppnmmm in in Vp konkurenčnih konkurenčen Ppnmmm predpisih predpis Sommm ter ter Vp državnih državen Ppnzmm podporah podpora Sozmm posameznih posamezen Ppnzmr držav država Sozmr članic članica Sozmr po po Dm mnenju mnenje Sosem avtorjev avtor Sommr študije študija Sozer konkurenca konkurenca Sozei med med Do kmetijskimi kmetijski Ppnzmo zadrugami zadruga Sozmo v v Dm EZ EZ Slmem ni biti Gp-ste-d lojalna lojalen Ppnzei . . . Zato zato Vp avtorji avtor Sommi kot kot Vd najbolj najbolj Rsn nujno nujen Ppnzet nalogo naloga Sozet predlagajo predlagati Ggvstm , , , naj naj Vd komisija komisija Sozei EZ EZ Slzer priporoči priporočiti Ggdste državam država Sozmd članicam članica Sozmd sprejem sprejem Sometn razumnih razumen Ppnmmr konkurenčnih konkurenčen Ppnmmr predpisov predpis Sommr za za Dt kmetijske kmetijski Ppnzmt zadruge zadruga Sozmt . . .

Slika slika Sozei 3 3 Kag : : : Ob ob Dm zori zora Sozem , , , po po Dm 15 15 Kag urah ura Sozmm in in Vp 17 17 Kag minutah minuta Sozmm , , , je biti Gp-ste-n obstoječi obstoječ Ppnmeid rekord rekord Somei padel pasti Ggvd-em . . .

Na na Dt primer primer Sometn : : : zapeljete zapeljati Ggdsdm se se Zp------k do do Dr velike velik Ppnzer reke reka Sozer ali ali Vp do do Dr morja morje Soser , , , če če Vd je biti Gp-ste-n bliže blizu Rsr , , , in in Vp treščite treščiti Ggdsdm neljubi neljub Ppnmetd kos kos Sometn v v Dt vodo voda Sozet . . . Po po Dm možnosti možnost Sozem ponoči ponoči Rsn z z Dr mostu most Somer ob ob Dm luninem lunin Psnmem mrku mrk Somem , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n takšni takšen Zk-mmi posegi poseg Sommi z z Do zakonom zakon Someo o o Dm varstvu varstvo Sosem narave narava Sozer strogo strogo Rsn prepovedani prepovedan Pdnmmi . . . Na na Dt podoben podoben Ppnmetn način način Sometn se se Zp------k lahko lahko Rsn znebite znebiti Ggdsdm tudi tudi L drugih drug Kbzmmr večjih velik Pppmmr kosov kos Sommr embalaže embalaža Sozer in in Vp sploh sploh L vsega ves Zc-ser , , , kar kar Zz-sei ne ne L gre iti Ggvste v v Dt zabojnike zabojnik Sommt za za Dt smeti smet Sozmt . . . Poleg poleg Dr vode voda Sozer so biti Gp-stm-n za za Dt odlaganje odlaganje Soset takih tak Zk-zmr nadlog nadloga Sozmr hudo hudo Rsn pripravni pripraven Ppnmmi tudi tudi L bližnji bližnji Ppnmmi gozdovi gozd Sommi in in Vp njive njiva Sozmi , , , celo celo L sosedov sosedov Psnmein vrt vrt Somei , , , pazite paziti Ggnvdm pa pa Vp , , , da da Vd na na Dm njih on Zotzmm ne ne L bo biti Gp-pte-n vaših vaš Zsdmmrm naslovov naslov Sommr ali ali Vp celo celo L podpisov podpis Sommr . . .

Ne ne L , , , nisem biti Gp-spe-d tak tak Zk-mei , , , vendar vendar Vp mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n všeč všeč Rsn njegova njegov Zstzeiem oseba oseba Sozei , , , karakter karakter Somei , , , ker ker Vd začne začeti Ggdste z z Do negativnimi negativen Ppnmmo občutki občutek Sommo , , , ki ki Vd se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n v v Dm telenoveli telenovela Sozem spreminjali spreminjati Ggnd-mm . . . Čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn močan močen Ppnmein in in Vp se se Zp------k zdi zdeti Ggnste na na Dt trenutke trenutek Sommt celo celo L agresiven agresiven Ppnmein , , , vzbuja vzbujati Ggnste v v Dm gledalcu gledalec Somem neko nek Zn-zet simpatijo simpatija Sozet . . .

To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n precej precej Rsn kruto krut Ppnsei vprašanje vprašanje Sosei , , , saj saj Vp mi jaz Zop-ed--k ostane ostati Ggdste komaj komaj Rsn kaj kaj Rsn prostega prost Ppnmer časa čas Somer . . . Toda toda Vp ko ko Vd ga on Zotmet--k imam imeti Ggnspe-n , , , ga on Zotmet--k posvetim posvetiti Ggdspe družini družina Sozed in in Vp prijateljem prijatelj Sommd . . .

Tonyjeva Tonyjev Psnzei žena žena Sozei je biti Gp-ste-n pretresena pretresen Pdnzei , , , ko ko Vd ugotovi ugotoviti Ggdste , , , da da Vd nekatere nekateri Zn-zmi žene žena Sozmi umrlih umrl Ppnmmr mafijcev mafijec Sommr živijo živeti Ggnstm zelo zelo Rsn slabo slabo Rsn in in Vp celo celo L delajo delati Ggnstm nemogoča nemogoč Ppnsmt dela delo Sosmt , , , kakršno kakršen Zz-sei je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn delo delo Sosei natakarice natakarica Sozer . . . Za za Dt vsak vsak Zc-met primer primer Sometn bo biti Gp-pte-n svojega svoj Zp-met Tonyja Tony Slmetd visoko visoko Rsn zavarovala zavarovati Ggdd-ez . . .

Treh trije Kbgmmr nogometašev nogometaš Sommr škotskega škotski Ppnmer kluba klub Somer Celtic Celtic Slmei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k aretirali aretirati Ggvd-mm po po Dm pretepu pretep Somem pred pred Do nekim nek Zn-meo nočnim nočen Ppnmeo klubom klub Someo v v Dm Newcastlu Newcastle Slmem , , , ne ne L bodo biti Gp-ptm-n sodno sodno Rsn preganjali preganjati Ggnd-mm . . . Policija policija Sozei je biti Gp-ste-n decembra december Somer lani lani Rsn čez čez Dt noč noč Sozet pridržala pridržati Ggdd-ez Belgijca Belgijec Slmetd Joosa Joos Slmetd Valgaerena Valgaeren Slmetd , , , Šveda Šved Slmetd Johana Johan Slmetd Mjallbyja Mjallby Slmetd ( ( ( na na Dm sliki slika Sozem ) ) ) in in Vp Nizozemca Nizozemec Slmetd Bobbyja Bobby Slmetd Petae Petae Slmei . . . Celticovi Celticov Psnmmi nogometaši nogometaš Sommi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm vmešani vmešan Pdnmmi v v Dt pretep pretep Sometn s z Do fotoreporterjem fotoreporter Someo škotskega škotski Ppnmer časnika časnik Somer Daily Daily Slmei Record Record Slmei , , , toda toda Vp policija policija Sozei v v Dm Newcastlu Newcastle Slmem je biti Gp-ste-n ugotovila ugotoviti Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n dokazov dokaz Sommr za za Dt kazensko kazenski Ppnzet ovadbo ovadba Sozet premalo premalo Rsn . . . Večja velik Pppzei skupina skupina Sozei nogometašev nogometaš Sommr , , , med med Do katerimi kateri Zv-mmo je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez tudi tudi L navedena naveden Pdnzei trojica trojica Sozei , , , je biti Gp-ste-n skušala skušati Ggnd-ez fotoreporterju fotoreporter Somed odvzeti odvzeti Ggdn fotoaparat fotoaparat Sometn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n slikal slikati Ggnd-em pijane pijan Ppnmmt igralce igralec Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm božično božičen Ppnzet zabavo zabava Sozet v v Dm nočnem nočen Ppnmem klubu klub Somem . . . Po po Dm neuradnih neuraden Ppnzmm informacijah informacija Sozmm so biti Gp-stm-n se se Zp------k nogometaši nogometaš Sommi podali podati Ggvd-mm v v Dt lov lov Sometn za za Do fotoreporterjem fotoreporter Someo , , , ko ko Vd pa pa Vp so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k ulovili uloviti Ggdd-mm , , , so biti Gp-stm-n ga on Zotmet--k pretepli pretepsti Ggdd-mm in in Vp mu on Zotmed--k razbili razbiti Ggdd-mm fotoaparat fotoaparat Sometn . . .

Punca punca Sozei , , , piši pisati Ggnvde ! ! ! To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-set ti ti Zod-ed--k lahko lahko Rsn rečem reči Ggdspe . . . Zagotavljam zagotavljati Ggnspe ti ti Zod-ed--k , , , da da Vd nestrpno nestrpno Rsn čakamo čakati Ggnspm nadaljevanje nadaljevanje Soset te ta Zk-zer zgodbe zgodba Sozer , , , premik premik Sometn iz iz Dr hladne hladen Ppnzer zime zima Sozer v v Dt toplo topel Ppnzet pomlad pomlad Sozet in in Vp zasuk zasuk Sometn z z Dr neudobnih neudoben Ppnzmr sank sanke Sozmr v v Dt bolj bolj Rsn pripravno pripraven Ppnzet posteljo postelja Sozet . . . Tvoji tvoj Zsdmmie prstki prstek Sommi so biti Gp-stm-n dovolj dovolj Rsn uigrani uigran Pdnmmi in in Vp ne ne L potrebujejo potrebovati Ggnstm predigre predigra Sozer za za Dt vroče vroč Ppnset , , , divje divji Ppnset igranje igranje Soset po po Dm notah nota Sozmm ljubezenskih ljubezenski Ppnzmr melodij melodija Sozmr . . . Čakamo čakati Ggnspm ... ... ... Sporoči sporočiti Ggdvde ! ! ! O o Dm prstkih prstek Sommm in in Vp vsem ves Zc-sem drugem drug Kbzsem . . .

Vodoravno vodoravno Rsn : : : 1 1 Kag . . . Temple Temple Slmei , , , 2 2 Kag . . . Trnovo Trnovo Slsei , , , 3 3 Kag . . . Grakha Grakha Slmei , , , 4. 4. Kav krater krater Somei , , , 5 5 Kag . . . Smolar Smolar Slmei , , , 6 6 Kag . . . Messer Messer Slmei , , , 7. 7. Kav korzar korzar Somei , , , 8. 8. Kav premor premor Somei , , , 9 9 Kag . . . Loiret Loiret Slmei , , , 10 10 Kag . . . Litvak Litvak Slmei , , , 11. 11. Kav kačket kačket Somei , , , 12 12 Kag . . . Marinc Marinc Slmei , , , 13. 13. Kav lupina lupina Sozei , , , 14. 14. Kav broška broška Sozei . . .

Besedo beseda Sozet dajem dajati Ggnspe gospodu gospod Somed Kanglerju Kangler Slmed - - - ki ki Vd ga on Zotmer--k ni biti Gp-ste-d . . . Gospod gospod Somei Janša Janša Slmei , , , replika replika Sozei . . . Ampak ampak Vp lepo lepo Rsn prosim prositi Ggvspe ... ... ...

Spoštovani spoštovan Pdnmeid zbor zbor Somei ! ! ! V v Dm poslanski poslanski Ppnzem skupini skupina Sozem Slovenske slovenski Ppnzer ljudske ljudski Ppnzer stranke stranka Sozer smo biti Gp-spm-n mnenja mnenje Soser , , , da da Vd je biti Gp-ste-n prav prav Rsn , , , da da Vd državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei sprejme sprejeti Ggdste nek nek Zn-met tekst tekst Sometn , , , neko nek Zn-zet izjavo izjava Sozet vendar vendar Vp izjava izjava Sozei seveda seveda L ni biti Gp-ste-d akt akt Somei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g jo on Zotzet--k sprejemal sprejemati Ggnd-em državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei . . . Drugo drug Kbzsei ime ime Sosei najbrž najbrž L se se Zp------k zdi zdeti Ggnste neprimerno neprimeren Ppnsei . . . Predlagam predlagati Ggvspe , , , da da Vd to ta Zk-zet izjavo izjava Sozet državnega državen Ppnmer zbora zbor Somer sprejmemo sprejeti Ggdspm kot kot Vd dodaten dodaten Ppnmetn sklep sklep Sometn . . . Torej torej Rsn predlagamo predlagati Ggvspm dodaten dodaten Ppnmetn sklep sklep Sometn , , , ki ki Vd se se Zp------k imenuje imenovati Ggvste " " " izjava izjava Sozei državnega državen Ppnmer zbora zbor Somer Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer o o Dm zadevi zadeva Sozem Holmec Holmec Slmei in in Vp Vič Vič Slmei s z Do predlagano predlagan Pdnzeo vsebino vsebina Sozeo " " " . . . Jaz jaz Zop-ei bi biti Gp-g še še L predlagal predlagati Ggvd-em ena en Kbzmdt dva dva Kbgmdt redakcijska redakcijski Ppnmdt popravka popravek Somdt , , , ki ki Vd vsebinsko vsebinsko Rsn nič nič Rsn ne ne L spreminjata spreminjati Ggnstd , , , tekst tekst Somei je biti Gp-ste-n nastal nastati Ggdd-em dokaj dokaj Rsn na na Dt hitro hitro Rsn , , , jaz jaz Zop-ei niti niti L nisem biti Gp-spe-d sam sam Ppnmein formuliral formulirati Ggvd-em ampak ampak Vp samo samo L naročil naročiti Ggdd-em vsebino vsebina Sozet . . . Če če Vd se se Zp------k strinjate strinjati Ggnsdm s z Do tem ta Zk-seo , , , gre iti Ggvste res res Rsn samo samo L za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k nekoliko nekoliko Rsn boljše dobro Rsr bere brati Ggnste , , , nekoliko nekoliko Rsn bolj bolj Rsn slovensko slovensko Rsn . . . Če če Vd je on Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn lahko lahko Rsn preberem prebrati Ggdspe tekst tekst Sometn z z Do redakcijskimi redakcijski Ppnmmo popravki popravek Sommo . . . Prvi prvi Kbvmei odstavek odstavek Somei ostaja ostajati Ggnste nespremenjen nespremenjen Ppnmein . . . Torej torej Rsn " " " državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei ugotavlja ugotavljati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n afera afera Sozei Holmec Holmec Slmei in in Vp Vič Vič Slmei vrgla vreči Ggdd-ez velik velik Ppnmetn madež madež Sometn na na Dt slovensko slovenski Ppnzet osamosvojitveno osamosvojitven Ppnzet vojno vojna Sozet in in Vp na na Dt vse ves Zc-mmt pripadnike pripadnik Sommt slovenske slovenski Ppnzer vojske vojska Sozer , , , policije policija Sozer in in Vp drugih drug Kbzmmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n sodelovali sodelovati Ggnd-mm v v Dm vojni vojna Sozem za za Dt Slovenijo Slovenija Slzet . . . Hkrati hkrati Rsn je biti Gp-ste-n ta ta Zk-zei afera afera Sozei škodovala škodovati Ggvd-ez ogledu ogled Somed Slovenije Slovenija Slzer , , , ki ki Vd si se Zp---d--k ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n pridobila pridobiti Ggdd-ez s z Do svojo svoj Zp-zeo vojno vojna Sozeo za za Dt osamosvojitev osamosvojitev Sozet v v Dm mednarodni mednaroden Ppnzem javnosti javnost Sozem . . . " " " V v Dm drugem drug Kbzmem odstavku odstavek Somem je biti Gp-ste-n majhen majhen Ppnmein redakcijski redakcijski Ppnmeid popravek popravek Somei : : : " " " zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer izraža izražati Ggnste obžalovanje obžalovanje Soset , , , da da Vd je biti Gp-ste-n do do Dr tega ta Zk-mer konstrukta konstrukt Somer prišlo priti Ggdd-es prav prav L v v Dm ministrstvu ministrstvo Sosem za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt , , , in in Vp meni meniti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn opravičiti opravičiti Ggdn vsem ves Zc-mmd pripadnikom pripadnik Sommd vojske vojska Sozer in in Vp policije policija Sozer zaradi zaradi Dr žalitev žalitev Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k utrpeli utrpeti Ggdd-mm s z Do to ta Zk-zeo krivično krivičen Ppnzeo obtožbo obtožba Sozeo , , , in in Vp zaradi zaradi Dr neopravičenega neopravičen Ppnser izpostavljanja izpostavljanje Soser njih on Zotmmr in in Vp njihove njihov Zstzerm borbe borba Sozer za za Dt Slovenijo Slovenija Slzet z z Do namenom namen Someo doseganja doseganje Soser nekih nek Zn-mmr drugih drug Kbzmmr političnih političen Ppnmmr ciljev cilj Sommr . . . " " " Tretji tretji Kbvmei odstavek odstavek Somei ostane ostati Ggdste kot kot Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em predlagan predlagan Pdnmein . . . " " " Državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer bo biti Gp-pte-n v v Dm okviru okvir Somem svojih svoj Zp-zmr pristojnosti pristojnost Sozmr storil storiti Ggdd-em vse ves Zc-set , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n to ta Zk-zet afero afera Sozet sprožili sprožiti Ggdd-mm , , , odkriti odkrit Ppnmmi in in Vp da da Vd bodo biti Gp-ptm-n tudi tudi L nosili nositi Ggnd-mm posledice posledica Sozmt svojega svoj Zp-ser ravnanja ravnanje Soser . . . Pripadnikom pripadnik Sommd slovenske slovenski Ppnzer vojske vojska Sozer in in Vp policije policija Sozer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n sodelovali sodelovati Ggnd-mm v v Dm vojni vojna Sozem za za Dt Slovenijo Slovenija Slzet pa pa Vp državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei zagotavlja zagotavljati Ggnste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n storil storiti Ggdd-em vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n v v Dm njegovi njegov Zstzemem moči moč Sozem , , , da da Vd bosta biti Gp-ptd-n njihova njihov Zstzeim čast čast Sozei in in Vp dobro dober Ppnsei ime ime Sosei zavarovana zavarovan Pdnmdi pred pred Do takšnimi takšen Zk-zmo in in Vp podobnimi podoben Ppnzmo obtožbami obtožba Sozmo . . . " " " V v Dm četrtem četrti Kbvmem odstavku odstavek Somem predlagam predlagati Ggvspe rahlo rahel Ppnzet spremembo sprememba Sozet . . . " " " Prav prav L tako tako Rsn državi država Sozem zbor zbor Somei ugotavlja ugotavljati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn zaščititi zaščititi Ggdn ugled ugled Sometn Slovenije Slovenija Slzer in in Vp kolikor kolikor Vd je biti Gp-ste-n le le L mogoče mogoče Rsn odpraviti odpraviti Ggdn škodljive škodljiv Ppnzmt posledice posledica Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n Sloveniji Slovenija Slzed v v Dm mednarodni mednaroden Ppnzem javnosti javnost Sozem povzročila povzročiti Ggdd-ez ta ta Zk-zei afera afera Sozei . . . " " " Če če Vd dovolite dovoliti Ggdsdm bi biti Gp-g povedal povedati Ggdd-em še še L svoje svoj Zp-set mnenje mnenje Soset o o Dm predlaganem predlagan Pdnmem amandmaju amandma Somem poslanske poslanski Ppnzer skupine skupina Sozer SDS SDS Slzei . . . Jaz jaz Zop-ei bi biti Gp-g prosil prositi Ggvd-em , , , če če Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k poslanska poslanski Ppnzei skupina skupina Sozei umaknila umakniti Ggdd-ez , , , ker ker Vd se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k ne ne L zdi zdeti Ggnste primerno primeren Ppnsei , , , da da Vd bi biti Gp-g ob ob Dm tem ta Zk-sem , , , ko ko Vd smo biti Gp-spm-n obravnavali obravnavati Ggnd-mm zadevo zadeva Sozet Holmec Holmec Slmei in in Vp Vič Vič Slmei , , , v v Dm neki neki Zn-zem izjavi izjava Sozem govorili govoriti Ggnd-mm tudi tudi L že že L o o Dm nekih nek Zn-mmm mogočih mogoč Ppnmmm prihodnjih prihodnji Ppnmmm dogodkih dogodek Sommm , , , ki ki Vd se se Zp------k napovedujejo napovedovati Ggnstm , , , če če Vd naj naj L bi biti Gp-g ta ta Zk-zei razprava razprava Sozei včeraj včeraj Rsn in in Vp danes danes Rsn in in Vp tudi tudi L sprejeti sprejet Pdnmmi sklepi sklep Sommi in in Vp ta ta Zk-zei izjava izjava Sozei dosegli doseči Ggdd-mm svoj svoj Zp-met namen namen Sometn , , , potem potem Rsn takih tak Zk-mmr dogodkov dogodek Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k napovedujejo napovedovati Ggnstm , , , naj naj L ne ne L bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es . . . In in Vp zaradi zaradi Dr tega ta Zk-ser mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd je biti Gp-ste-n primerno primeren Ppnsei , , , če če Vd se se Zp------k strinjate strinjati Ggnsdm v v Dm poslanski poslanski Ppnzem skupini skupina Sozem socialne socialen Ppnzer demokracije demokracija Sozer , , , da da Vd prvi prvi Kbvmei odstavek odstavek Somei ostane ostati Ggdste nespremenjen nespremenjen Ppnmein . . . Hvala hvala Sozei . . .

Novi nov Ppnmeid zvezek zvezek Somei Literarnega literaren Ppnmer leksikona leksikon Somer prinaša prinašati Ggnste združena združen Pdnsmt in in Vp dopolnjena dopolnjen Pdnsmt dognanja dognanje Sosmt , , , do do Dr katerih kateri Zv-zmr je biti Gp-ste-n po po Dm desetih deset Kbg-mm letih leto Sosmm raziskovanja raziskovanje Soser intertekstualnosti intertekstualnost Sozer prišel priti Ggdd-em Marko Marko Slmei Juvan Juvan Slmei , , , član član Somei Inštituta inštitut Somer za za Dt slovensko slovenski Ppnzet literaturo literatura Sozet in in Vp literarne literaren Ppnzmt vede veda Sozmt ter ter Vp predavatelj predavatelj Somei na na Dm slavističnem slavističen Ppnmem oddelku oddelek Somem FF FF Slzer . . . Juvan Juvan Slmei v v Dm prvem prvi Kbvsem poglavju poglavje Sosem študije študija Sozer obdela obdelati Ggdste izvor izvor Sometn in in Vp pomenski pomenski Ppnmetd obseg obseg Sometn pojma pojem Somer intertekstualnost intertekstualnost Sozei ter ter Vp oriše orisati Ggdste medbesedilne medbesedilen Ppnmmt pojave pojav Sommt , , , v v Dm drugem drug Kbzsem pa pa Vp se se Zp------k loti lotiti Ggdste zgodovine zgodovina Sozer predhodnih predhoden Ppnmmr in in Vp vzporednih vzporeden Ppnmmr pojmov pojem Sommr , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n imitacija imitacija Sozei , , , memorija memorija Sozei , , , vpliv vpliv Somei , , , tradicija tradicija Sozei . . . Naslednje naslednji Ppnsei poglavje poglavje Sosei obravnava obravnavati Ggnste zgodovinske zgodovinski Ppnmmt kontekste kontekst Sommt nastanka nastanek Somer pojma pojem Somer intertekstualnost intertekstualnost Sozei , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k v v Dm nadaljevanju nadaljevanje Sosem doda dodati Ggdste še še L sprejem sprejem Sometn pojma pojem Somer na na Dm Slovenskem Slovensko Slsem : : : tu tu Rsn se se Zp------k avtor avtor Somei ustavi ustaviti Ggdste pri pri Dm umetniško umetniški Ppnsei - - - teoretskih teoretski Ppnzmm avantgardah avantgarda Sozmm 60. 60. Kav in in Vp 70. 70. Kav let leto Sosmr ter ter Vp sprejemanju sprejemanje Sosem postmodernizma postmodernizem Somer in in Vp poststrukturalizma poststrukturalizem Somer v v Dm osemdesetih osemdeseti Kbvsmm . . . Zaključno zaključen Ppnsei poglavje poglavje Sosei vsebuje vsebovati Ggnste oris oris Sometn problematike problematika Sozer in in Vp pojmovnika pojmovnik Somer teorije teorija Sozer medbesedilnosti medbesedilnost Sozer ter ter Vp razvrstitev razvrstitev Sozet citatnih citaten Ppnzmr figur figura Sozmr in in Vp zvrsti zvrst Sozmr . . . Juvanova Juvanov Psnzei zasluga zasluga Sozei je biti Gp-ste-n tudi tudi L , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n raziskovanje raziskovanje Sosei intertekstualnosti intertekstualnost Sozer ( ( ( medbesedilnosti medbesedilnost Sozer ) ) ) udomačilo udomačiti Ggdd-es v v Dm slovenski slovenski Ppnzem literarni literaren Ppnzem vedi veda Sozem . . .

V v Dm mariborskem mariborski Ppnmem hotelu hotel Somem Arena arena Sozei so biti Gp-stm-n razglasili razglasiti Ggdd-mm najboljše dober Ppsmmt športnike športnik Sommt in in Vp športnice športnica Sozmt leta leto Soser 2002 2002 Kag . . . Športna športen Ppnzei zveza zveza Sozei Maribor Maribor Slmei je biti Gp-ste-n z z Do uredništvoma uredništvo Sosdo Radia radio Somer Maribor Maribor Slmei in in Vp Večera večer Somer pripravila pripraviti Ggdd-ez vsakoletno vsakoleten Ppnset srečanje srečanje Soset najboljših dober Ppsmmr mariborskih mariborski Ppnmmr športnikov športnik Sommr ter ter Vp s z Do priznanji priznanje Sosmo in in Vp pokali pokal Sommo nagradila nagraditi Ggdd-ez kar kar Rsn 245 245 Kag tekmovalcev tekmovalec Sommr in in Vp tekmovalk tekmovalka Sozmr . . . Med med Do moškimi moški Ppnsmo moštvi moštvo Sosmo je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em najboljši dober Ppsmeid NK NK Somei Maribor Maribor Slmei Pivovarna pivovarna Sozei Laško Laško Slsei , , , med med Do ženskami ženska Sozmo odbojkarice odbojkarica Sozmi Nove nov Ppnzer KBM KBM Slzer Branik branik Somei in in Vp najbolj najbolj Rsn obetaven obetaven Ppnmein športnik športnik Somei leta leto Soser 2002 2002 Kag je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em Sebastijan Sebastijan Slmei Štraus Štraus Slmei ( ( ( športna športen Ppnzei gimnastika gimnastika Sozei ) ) ) . . . Med med Do posameznicami posameznica Sozmo je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez najboljša dober Ppszei Tina Tina Slzei Pisnik Pisnik Slzei , , , ki ki Vd ji on Zotzed--k sledita slediti Ggnstd Tina Tina Slzei Križan Križan Slzei ( ( ( obe oba Zc-zdi tenis tenis Somei ) ) ) in in Vp Jasmina Jasmina Slzei Rošar Rošar Slzei ( ( ( hokej hokej Somei na na Dm ledu led Somem ) ) ) . . . Pri pri Dm posameznikih posameznik Sommm je biti Gp-ste-n zmagal zmagati Ggdd-em večkratni večkraten Ppnmeid svetovni svetoven Ppnmeid prvak prvak Somei v v Dm kickboksu kickboks Somem Tomaž Tomaž Slmei Barada Barada Slmei pred pred Do Francem Franc Slmeo Kirbišem Kirbiš Slmeo ( ( ( kegljanje kegljanje Sosei ) ) ) in in Vp Amirjem Amir Slmeo Karičem Karič Slmeo ( ( ( nogomet nogomet Somei ) ) ) . . . Moštvo moštvo Sosei formule formula Sozer 1 1 Kag Williams Williams Slmei - - - BMW BMW Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm Barceloni Barcelona Slzem predstavilo predstaviti Ggdd-es nov nov Ppnmetn dirkalnik dirkalnik Sometn za za Dt leto leto Soset 2003 2003 Kag . . . Na na Dm predstavitvi predstavitev Sozem novega nov Ppnmer FW25 FW25 N , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k s z Do približno približno Rsn 900 900 Kag konjskimi konjski Ppnzmo močmi moč Sozmo resneje resno Rsr kosal kosati Ggnd-em s z Do Ferrarijem Ferrari Slmeo in in Vp McLaren McLaren Slmei - - - Mercedesom Mercedes Slmeo , , , sta biti Gp-std-n sodelovala sodelovati Ggnd-dm tudi tudi L dirkača dirkač Somdi britansko britanski Ppnsei - - - nemškega nemški Ppnser moštva moštvo Soser , , , Nemec Nemec Slmei Ralf Ralf Slmei Schumacher Schumacher Slmei in in Vp Kolumbijec Kolumbijec Slmei Juan Juan Slmei Pablo Pablo Slmei Montoya Montoya Slmei . . . Ameriška ameriški Ppnzei atletinja atletinja Sozei Marion Marion Slzei Jones Jones Slzei , , , mehiška mehiški Ppnzei Ana Ana Slzei Gabriela Gabriela Slzei Guevara Guevara Slzei in in Vp avstralska avstralski Ppnzei Cathy Cathy Slzei Freeman Freeman Slzei naj naj L bi biti Gp-g se se Zp------k 3. 3. Kav maja maj Somer na na Dm olimpijskem olimpijski Ppnmem stadionu stadion Somem v v Dm Mehiki Mehika Slzem pomerile pomeriti Ggdd-mz v v Dm teku tek Somem na na Dt 300 300 Kag metrov meter Sommr , , , je biti Gp-ste-n sporočil sporočiti Ggdd-em predsednik predsednik Somei organizacijskega organizacijski Ppnmer odbora odbor Somer za za Dt veliko velik Ppnzet nagrado nagrada Sozet Mehike Mehika Slzer David David Slmei Alvarez Alvarez Slmei . . . Mehičanka Mehičanka Slzei , , , zmagovalka zmagovalka Sozei niza niz Somer tekmovanj tekmovanje Sosmr zlate zlat Ppnzer lige liga Sozer na na Dt 400 400 Kag metrov meter Sommr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Rsn časa čas Somer živela živeti Ggnd-ez in in Vp trenirala trenirati Ggnd-ez v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem , , , je biti Gp-ste-n izziv izziv Sometn Freemanove Freemanov Psnzer , , , olimpijske olimpijski Ppnzer prvakinje prvakinja Sozer na na Dm isti isti Zn-zem razdalji razdalja Sozem že že L sprejela sprejeti Ggdd-ez , , , vprašanje vprašanje Sosei je biti Gp-ste-n le le L , , , ali ali Rsn se se Zp------k jima on Zotzdd--k bo biti Gp-pte-n pridružila pridružiti Ggdd-ez tudi tudi L olimpijska olimpijski Ppnzei in in Vp svetovna svetoven Ppnzei prvakinja prvakinja Sozei na na Dt 200 200 Kag metrov meter Sommr , , , Američanka Američanka Slzei Marion Marion Slzei Jones Jones Slzei . . . Dosedanja dosedanji Ppnzei predsednica predsednica Sozei ameriškega ameriški Ppnmer olimpijskega olimpijski Ppnmer komiteja komite Somer ( ( ( USOC USOC Slmei ) ) ) Marty Marty Slzei Mankamyer Mankamyer Slzei je biti Gp-ste-n v v Dm Colorado Colorado Slmei Springsu Springs Slmem odstopila odstopiti Ggdd-ez . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n storila storiti Ggdd-ez le le L teden teden Sometn dni dan Sommr po po Dm zaslišanju zaslišanje Sosem na na Dm kongresu kongres Somem v v Dm Washingtonu Washington Slmem zaradi zaradi Dr pritiska pritisk Somer sodelavcev sodelavec Sommr . . . Po po Dm polletnem polleten Ppnsem opravljanju opravljanje Sosem dolžnosti dolžnost Sozmr je biti Gp-ste-n 69 69 Kag - - - letna leten Ppnzei Mankamyerjeva Mankamyerjev Psnzei svoj svoj Zp-met odstop odstop Sometn sporočila sporočiti Ggdd-ez kar kar Rsn po po Dm elektronski elektronski Ppnzem pošti pošta Sozem . . . Skupina skupina Sozei petih pet Kbg-mr podpredsednikov podpredsednik Sommr USOC USOC Slmei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n obtožila obtožiti Ggdd-ez podpihovanja podpihovanje Soser obtožb obtožba Sozmr predsednika predsednik Somer upravnega upraven Ppnmer odbora odbor Somer USOC USOC Slmei Lloyda Lloyd Slmer Warda Ward Slmer . . . Slednji slednji Ppnmeid naj naj L bi biti Gp-g svojemu svoj Zp-med bratu brat Somed , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n letošnje letošnji Ppnzmt vseameriške vseameriški Ppnzmt igre igra Sozmt oskrbel oskrbeti Ggdd-em z z Do generatorji generator Sommo , , , priskrbel priskrbeti Ggdd-em milijonski milijonski Ppnmetd posel posel Sometn . . . Warda Ward Slmetd je biti Gp-ste-n USOC USOC Slmei samo samo L opomnil opomniti Ggdd-em , , , zaradi zaradi Dr nestrinjanja nestrinjanje Soser z z Do odločitvijo odločitev Sozeo pa pa Vp je biti Gp-ste-n pet pet Kbg-mi članov član Sommr etične etičen Ppnzer komisije komisija Sozer 13. 13. Kav januarja januar Somer odstopilo odstopiti Ggdd-es . . . Tedaj tedaj Rsn je biti Gp-ste-n odstopila odstopiti Ggdd-ez tudi tudi L Mankamyerjeva Mankamyerjev Psnzei , , , a a Vp si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n čez čez Dt tri trije Kbgmmt dni dan Sommt premislila premisliti Ggdd-ez . . . Pet pet Kbg-mi podpredsednikov podpredsednik Sommr je biti Gp-ste-n od od Dr nekdanje nekdanji Ppnzer trgovke trgovka Sozer z z Do nepremičninami nepremičnina Sozmo nato nato Rsn vnovič vnovič Rsn zahtevalo zahtevati Ggvd-es , , , da da Vd odstopi odstopiti Ggdste . . .

Katera kateri Zv-zei hrana hrana Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez najbolj najbolj Rsn ogabna ogaben Ppnzei , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n jo on Zotzet--k pokusili pokusiti Ggdd-mm ? ? ?

Kaj kaj Zv-set bi biti Gp-g zapisali zapisati Ggdd-mm v v Dt rubriko rubrika Sozet Morda morda L niste biti Gp-sdm-d vedeli vedeti Ggnd-mm o o Dm Mojci Mojca Slzem Mavec Mavec Slzem ? ? ?

Jure Jure Slmei menda menda L sto sto Kbg-mt kilometrov kilometer Sommr in in Vp več veliko Rsr nazaj nazaj Rsn medtem medtem Rsn spet spet Rsn meče metati Ggnste kolo kolo Soset ob ob Dt tla tla Sosmt , , , hud hud Ppnmetn prepir prepir Sometn da da Vd imajo imeti Ggnstm-n v v Dm našem naš Zspmemm drugem drug Kbzmem delu del Somem ekipe ekipa Sozer , , , izvemo izvedeti Ggdspm . . . Matjaž Matjaž Slmei mu on Zotmed--k pove povedati Ggdste , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d vzel vzeti Ggdd-em dveh dva Kbgmdr tednov teden Somdr dopusta dopust Somer zato zato Rsn , , , da da Vd bi biti Gp-g bodisi bodisi Vp odstopil odstopiti Ggdd-em ali ali Vp pa pa Vp ga on Zotmet--k zmerjal zmerjati Ggnd-em . . . Z z Do bivalnikom bivalnik Someo križarimo križariti Ggnspm gor gor Rsn in in Vp dol dol Rsn po po Dm cesti cesta Sozem , , , a a Vp nihče nihče Zl-mei od od Dr tekmecev tekmec Sommr nima imeti Ggnste-d tega ta Zk-mer rezervnega rezerven Ppnmer dela del Somer . . . Obupujemo obupovati Ggnspm . . . Jure Jure Slmei , , , tak tak Zk-mei kot kot Vd je biti Gp-ste-n , , , ne ne L bo biti Gp-pte-n končal končati Ggdd-em tekme tekma Sozer ... ... ... Še še L manj manj Rsn kaj kaj Zv-set dosegel doseči Ggdd-em . . . Sedemo sesti Ggdspm . . . Miran Miran Slmei , , , Janez Janez Slmei , , , jaz jaz Zop-ei . . . Sklep sklep Somei : : : če če Vd odstopi odstopiti Ggdste , , , ga on Zotmet--k pakiramo pakirati Ggnspm na na Dt prvi prvi Kbvmet avtobus avtobus Sometn , , , mu on Zotmed--k damo dati Ggdspm toliko toliko Rsn denarja denar Somer , , , kot kot Vd ga on Zotmer--k potrebuje potrebovati Ggnste za za Dt hrano hrana Sozet , , , letalsko letalski Ppnzet vozovnico vozovnica Sozet do do Dr New New Slmer Yorka York Slmer , , , od od Dr tam tam Rsn pa pa Vp ima imeti Ggnste-n plačano plačan Pdnzet povratno povraten Ppnzet karto karta Sozet . . . Sami sam Ppnmmi gremo iti Ggvspm potem potem Rsn do do Dr konca konec Somer , , , morda morda L pomagamo pomagati Ggvspm Balohovim Balohov Psnmmd , , , sam sam Ppnmein poskušam poskušati Ggnspe še še L naprej naprej Rsn poročati poročati Ggnn o o Dm dirki dirka Sozem . . . Se se Zp------k bom biti Gp-ppe-n pa pa Vp več veliko Rsr posvetil posvetiti Ggdd-em Marku Mark Slmed , , , ki ki Vd suvereno suvereno Rsn vozi voziti Ggnste na na Dm drugem drug Kbzsem mestu mesto Sosem in in Vp nikogar nihče Zl-mer ne ne L zmerja zmerjati Ggnste in in Vp ne ne L žali žaliti Ggnvde . . .

Včasih včasih Rsn se se Zp------k vprašam vprašati Ggdspe , , , koliko koliko Rsn je biti Gp-ste-n danes danes Rsn pravzaprav pravzaprav L vseh ves Zc-mmr ljudi človek Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem po po Dm brzicah brzica Sozmm tako tako Rsn ali ali Vp drugače drugače Rsn zabavajo zabavati Ggnstm z z Do rekreativnim rekreativen Ppnmeo kajakom kajak Someo ? ? ? » » » Morda morda L 500 500 Kag , , , « « « pravi praviti Ggvste Filip Filip Slmei Bizjak Bizjak Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n pred pred Do leti leto Sosmo napisal napisati Ggdd-em še še L vedno vedno Rsn edini edin Ppnmetd kajakaški kajakaški Ppnmetd vodnik vodnik Sometn o o Dm slovenskih slovenski Ppnzmm rekah reka Sozmm v v Dm slovenščini slovenščina Sozem . . . » » » Eno en Kbzset leto leto Soset in in Vp pol pol Rsn časa čas Somer mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n vzelo vzeti Ggdd-es , , , vse ves Zc-set sem biti Gp-spe-n prepešačil prepešačiti Ggdd-em in in Vp na na Dt roke roka Sozmt risal risati Ggnd-em karte karta Sozmt . . . Zdaj zdaj Rsn poskušamo poskušati Ggnspm vodnik vodnik Sometn posodobiti posodobiti Ggdn , , , ga on Zotmet--k spraviti spraviti Ggdn v v Dt elektronsko elektronski Ppnzet obliko oblika Sozet z z Do dodatki dodatek Sommo o o Dm pretokih pretok Sommm rek reka Sozmr , , , predpisih predpis Sommm , , , z z Do opombami opomba Sozmo in in Vp ugotovitvami ugotovitev Sozmo uporabnikov uporabnik Sommr o o Dm konkretnem konkreten Ppnsem dogajanju dogajanje Sosem na na Dm rekah reka Sozmm . . . « « « Tudi tudi L o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd se se Zp------k po po Dm nekaterih nekateri Zn-mmm odsekih odsek Sommm rek reka Sozmr ( ( ( Idrijca Idrijca Slzei , , , Tolminka Tolminka Slzei ) ) ) sploh sploh L ne ne L sme smeti Ggnste več več L veslati veslati Ggnn , , , da da Vd plovba plovba Sozei ni biti Gp-ste-d samo samo L omejena omejen Pdnzei , , , kar kar Zz-set bi biti Gp-g lahko lahko Rsn razumeli razumeti Ggvd-mm , , , ampak ampak Vp povsem povsem Rsn prepovedana prepovedan Pdnzei . . . To ta Zk-sei zbuja zbujati Ggnste neprijetne neprijeten Ppnmmt občutke občutek Sommt ; ; ; očitno očitno Rsn kajakaši kajakaš Sommi ponekod ponekod Rsn nismo biti Gp-spm-d donosen donosen Ppnmein biznis biznis Somei kot kot Vd npr. npr. O ribiči ribič Sommi in in Vp se se Zp------k nas jaz Zop-mr je biti Gp-ste-n treba treba Rsn odkrižati odkrižati Ggdn . . . Baje baje L delamo delati Ggnspm škodo škoda Sozet , , , z z Do vesli veslo Sosmo tolčemo tolči Ggnspm ribe riba Sozmt ... ... ... » » » Nekateri nekateri Zn-mmi so biti Gp-stm-n celo celo L hoteli hoteti Ggnd-mm , , , da da Vd bi biti Gp-g v v Dm predgovoru predgovor Somem k k Dd vodniku vodnik Somed napisal napisati Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n kajak kajak Somei škodljiv škodljiv Ppnmein šport šport Somei ... ... ... se se Zp------k nisem biti Gp-spe-d dal dati Ggdd-em , , , rekel reči Ggdd-em sem biti Gp-spe-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei , , , kar kar Zz-set naredimo narediti Ggdspm , , , luknja luknja Sozei v v Dm valu val Somem , , , « « « se se Zp------k spominja spominjati Ggnste Bizjak Bizjak Slmei . . .

Vzemite vzeti Ggdvdm ga on Zotmet--k takoj takoj Rsn , , , ko ko Vd se se Zp------k spomnite spomniti Ggdsdm . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n naslednji naslednji Ppnmeid odmerek odmerek Somei na na Dm vrsti vrsta Sozem v v Dm naslednjih naslednji Ppnzmm 4 4 Kag urah ura Sozmm ( ( ( tablete tableta Sozmi ) ) ) oz. oz. O 8. 8. Kav urah ura Sozmm ( ( ( kapsule kapsula Sozmi ) ) ) , , , vzemite vzeti Ggdvdm enega en Kbzmet samega sam Ppnmet in in Vp preskočite preskočiti Ggdvdm naslednjega naslednji Ppnmet . . .

Z z Do delovanjem delovanje Soseo na na Dt osrednji osrednji Ppnmetd živčni živčen Ppnmetd sistem sistem Sometn lahko lahko Rsn povzroči povzročiti Ggdste glavobol glavobol Sometn , , , nespečnost nespečnost Sozet in in Vp razburjenost razburjenost Sozet , , , poškoduje poškodovati Ggdste pa pa Vp lahko lahko Rsn tudi tudi L ledvice ledvica Sozmt in in Vp jetra jetra Sosmt . . .

3 3 Kag » » » Če če Vd s z Do poročevalcem poročevalec Someo vred vred Rsn verjamete verjeti Ggvsdm , , , da da Vd naj naj L bi biti Gp-g romanopiska romanopiska Sozei težila težiti Ggnd-ez k k Dd odličnosti odličnost Sozed samo samo L junaško junaško Rsn upoštevajoč upoštevajoč Rd omejitve omejitev Sozmt svojega svoj Zp-mer spola spol Somer , , , je biti Gp-ste-n ( ( ( Jane Jane Slzei Austen Austen Slzei ) ) ) pokazala pokazati Ggdd-ez , , , kako kako Rsn elegantno elegantno Rsn je biti Gp-ste-n to ta Zk-set mogoče mogoče Rsn izpeljati izpeljati Ggdn ... ... ... « « « – – – Life Life Nj of of Nj Letters Letters Nj , , , avgust avgust Somei 1928 1928 Kag . . .

Misli misel Sozer , , , ki ki Vd me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n navedla navesti Ggdd-ez k k Dd temu ta Zk-med drznemu drzen Ppnmed vdoru vdor Somed v v Dt zasebno zaseben Ppnzet lastnino lastnina Sozet , , , se se Zp------k nisem biti Gp-spe-d mogla moči Ggnd-ez spomniti spomniti Ggdn . . . Name name Zop-et--z se se Zp------k je biti Gp-ste-n kot kot Vd oblak oblak Somei z z Dr nebes nebesa Sosmr spustila spustiti Ggdd-ez miroljubnost miroljubnost Sozei , , , ker ker Vd če če Vd se se Zp------k miroljubnost miroljubnost Sozei sploh sploh L kje kje Rsn mudi muditi Ggnste , , , se se Zp------k na na Dm dvoriščih dvorišče Sosmm in in Vp igriščih igrišče Sosmm Oxbridgea Oxbridge Slmer ob ob Dm lepem lep Ppnsem oktobrskem oktobrski Ppnsem jutru jutro Sosem . . . Pri pri Dm pohajkovanju pohajkovanje Sosem skozi skozi Dt te ta Zk-mmt kolidže kolidž Sommt , , , mimo mimo Dr njihovih njihov Zstzmrm prastarih prastar Ppnzmr soban sobana Sozmr , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es , , , kot kot Vd da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n robatost robatost Sozei sedanjosti sedanjost Sozer obrusila obrusiti Ggdd-ez ; ; ; telo telo Sosei kot kot Vd bi biti Gp-g tičalo tičati Ggnd-es v v Dm čudežni čudežen Ppnzem stekleni steklen Ppnzem izbi izba Sozem , , , v v Dt katero kateri Zv-zet ne ne L prodre prodreti Ggdste noben noben Zl-mei glas glas Somei , , , in in Vp duh duh Somei , , , osvobojen osvobojen Pdnmein vsakršnega vsakršen Zc-mer stika stikati Somer z z Do dejstvi dejstvo Sosmo ( ( ( kolikor kolikor Vd ne ne L bi biti Gp-g prišlo priti Ggdd-es do do Dr nove nov Ppnzer zlorabe zloraba Sozer trate trata Sozer ) ) ) , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n utegnil utegniti Ggvd-em predati predati Ggdn kakršni kakršen Zz-zed koli koli L meditaciji meditacija Sozed v v Dm sozvočju sozvočje Sosem s z Do trenutkom trenutek Someo . . . Naključje naključje Sosei je biti Gp-ste-n hotelo hoteti Ggnd-es , , , da da Vd mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n ob ob Dm bežnem bežen Ppnmem spominu spomin Somem na na Dm neki nek Zn-met stari stara Ppnmetd esej esej Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n govoril govoriti Ggnd-em o o Dm vnovičnem vnovičen Ppnmem obisku obisk Somem Oxbridgea Oxbridge Slmer med med Do poletnimi poleten Ppnzmo počitnicami počitnice Sozmo , , , prišel priti Ggdd-em na na Dt misel misel Sozet Charles Charles Slmei Lamb Lamb Slmei – – – sveti svet Ppnmeid Charles Charles Slmei , , , je biti Gp-ste-n dejal dejati Ggdd-em Thackeray Thackeray Slmei in in Vp si se Zp---d--k pritisnil pritisniti Ggdd-em neko nek Zn-set Lambovo Lambov Psnset pismo pismo Soset na na Dt čelo čelo Soset . . . In in Vp res res Rsn , , , izmed izmed Dr že že L umrlih umrl Ppnmmr ( ( ( svoje svoj Zp-zmt misli misel Sozmt vam ti Zod-md podajam podajati Ggvspe , , , kot kot Vd me jaz Zop-et--k obhajajo obhajati Ggnstm ) ) ) je biti Gp-ste-n Lamb Lamb Slmei eden eden Kbzmei izmed izmed Dr najbolj najbolj Rsn bližnjih bližnji Ppnmmr ; ; ; človek človek Somei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k hotela hoteti Ggnd-ez vprašati vprašati Ggdn : : : Povejte povedati Ggdvdm , , , kako kako Rsn ste biti Gp-sdm-n vendar vendar Rsn pisali pisati Ggnd-mm svoje svoj Zp-mmt eseje esej Sommt ? ? ? , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n njegovi njegov Zstmmiem eseji esej Sommi celo celo L boljši dober Pppmmi od od Dr esejev esej Sommr Maxa Max Slmer Beerbohma Beerbohm Slmer , , , sem biti Gp-spe-n pomislila pomisliti Ggdd-ez – – – čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n Beerbohmovi Beerbohmov Psnmmi odlični odličen Ppnmmi – – – , , , zaradi zaradi Dr tistega tisti Zk-ser divjega divji Ppnser pobliskavanja pobliskavanje Soser domišljije domišljija Sozer , , , tistega tisti Zk-mer viharnega viharen Ppnmer treska tresk Somer genija genij Somer nekje nekje Rsn na na Dm sredi sreda Sozem ; ; ; sicer sicer Rsn so biti Gp-stm-n zato zato Rsn pomanjkljivi pomanjkljiv Ppnmmi in in Vp nepopolni nepopoln Ppnmmi , , , so biti Gp-stm-n pa pa Vp bleščeče bleščeče Rsn poetični poetičen Ppnmmi . . . Lamb Lamb Slmei je biti Gp-ste-n torej torej Rsn prišel priti Ggdd-em v v Dt Oxbridge Oxbridge Slmetn pred pred Do nemara nemara L sto sto Kbg-mi leti leto Sosmo . . . Zagotovo zagotovo Rsn je biti Gp-ste-n napisal napisati Ggdd-em esej esej Sometn – – – naslov naslov Somei mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n ušel uiti Ggdd-em iz iz Dr spomina spomin Somer – – – o o Dm rokopisu rokopis Somem ene en Kbzzer izmed izmed Dr Miltonovih Miltonov Psnzmr pesmi pesem Sozmr , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n tukaj tukaj Rsn videl videti Ggvd-em . . . Morda morda L je biti Gp-ste-n šlo iti Ggvd-es za za Dt Lycidasa Lycidas Slmetd , , , in in Vp Lamb Lamb Slmei je biti Gp-ste-n pisal pisati Ggnd-em , , , kako kako Rsn ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n zgrozila zgroziti Ggdd-ez misel misel Sozei na na Dt možnost možnost Sozet , , , da da Vd bi biti Gp-g bila biti Gp-d-ez katera kateri Zv-zei od od Dr besed beseda Sozmr v v Dm Lycidasu Lycidas Slmem drugačna drugačen Ppnzei , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n . . . Misel misel Sozei , , , da da Vd bi biti Gp-g Milton Milton Slmei spreminjal spreminjati Ggnd-em besede beseda Sozmt v v Dm tej ta Zk-zem pesmi pesem Sozem , , , se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n zdela zdeti Ggnd-ez nekakšno nekakšen Zn-sei svetoskrunstvo svetoskrunstvo Sosei . . . To ta Zk-sei me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n navedlo navesti Ggdd-es , , , da da Vd sem biti Gp-spe-n izbrskala izbrskati Ggdd-ez iz iz Dr spomina spomin Somer , , , kar kar Zz-sei sem biti Gp-spe-n le le L mogla moči Ggnd-ez o o Dm Lycidasu Lycidas Slmem , , , in in Vp se se Zp------k zabavala zabavati Ggnd-ez z z Do ugibanjem ugibanje Soseo , , , katero kateri Zv-zet besedo beseda Sozet je biti Gp-ste-n Milton Milton Slmei zamenjal zamenjati Ggdd-em in in Vp zakaj zakaj Rsn . . . Tedaj tedaj Rsn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k domislila domisliti Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n prav prav L tisti tisti Zk-mei rokopis rokopis Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n videl videti Ggvd-em Lamb Lamb Slmei , , , samo samo L nekaj nekaj Rsn sto sto Kbg-mt metrov meter Sommr daleč daleč Rsn , , , tako tako Vp da da Vd bi biti Gp-g lahko lahko Rsn sledila slediti Ggnd-ez Lambovim Lambov Psnzmd stopinjam stopinja Sozmd čez čez Dt četverokotno četverokoten Ppnset notranje notranji Ppnset dvorišče dvorišče Soset k k Dd znameniti znamenit Ppnzed knjižnici knjižnica Sozed , , , ki ki Vd hrani hraniti Ggnste ta ta Zk-met zaklad zaklad Sometn . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-mer sem biti Gp-spe-n se se Zp------k pri pri Dm izpeljevanju izpeljevanje Sosem tega ta Zk-mer načrta načrt Somer domislila domisliti Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n v v Dm tej ta Zk-zem slavni slaven Ppnzem knjižnici knjižnica Sozem shranjen shranjen Pdnmein tudi tudi L rokopis rokopis Somei Thackerayevega Thackerayev Psnmer Esmonda Esmond Slmer . . . Kritiki kritik Sommi radi rad Rsn trdijo trditi Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Esmond Esmond Slmei Thackerayev Thackerayev Psnmein najbolj najbolj Rsn popolni popoln Ppnmeid roman roman Somei . . . Toda toda Vp izumetničenost izumetničenost Sozei sloga slog Somer , , , posnemajočega posnemajoč Ppnmer 18. 18. Kav stoletje stoletje Soset , , , te ti Zod-et--k , , , kolikor kolikor Vd se se Zp------k spominjam spominjati Ggnspe , , , moti motiti Ggnste ; ; ; če če Vd , , , seveda seveda L , , , ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em slog slog Somei 18. 18. Kav stoletja stoletje Soser za za Dt Thackeraya Thackeray Slmetd naraven naraven Ppnmein – – – kar kar Zz-set bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn dokazati dokazati Ggdn z z Do ogledom ogled Someo rokopisa rokopis Somer in in Vp preverjanjem preverjanje Soseo , , , ali ali Rsn so biti Gp-stm-n popravki popravek Sommi izboljševali izboljševati Ggnd-mm slog slog Sometn ali ali Vp smisel smisel Sometn . . . V v Dm tem ta Zk-mem primeru primer Somem bi biti Gp-g se se Zp------k moral morati Ggnd-em kajpak kajpak L odločiti odločiti Ggdn , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n slog slog Somei in in Vp kaj kaj Zv-sei smisel smisel Somei in in Vp to ta Zk-sei vprašanje vprašanje Sosei – – – pa pa Vp zdaj zdaj Rsn sem biti Gp-spe-n bila biti Gp-d-ez že že L pri pri Dm vratih vrata Sosmm , , , ki ki Vd vodijo voditi Ggnstm v v Dt samo sam Ppnzet knjižnico knjižnica Sozet . . . Bržčas bržčas L sem biti Gp-spe-n jih on Zotsmt--k odprla odpreti Ggdd-ez , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pri pri Dm priči priča Sozem , , , kot kot Vd angel angel Somei varuh varuh Somei , , , ki ki Vd ti ti Zod-ed--k zapira zapirati Ggnste pot pot Sozet s z Do prhutanjem prhutanje Soseo črne črn Ppnzer halje halja Sozer namesto namesto Dr belih bel Ppnzmr peruti perut Sozmr , , , pojavil pojaviti Ggdd-em milo milo Rsn proseč proseč Ppnmein , , , srebrnikast srebrnikast Ppnmein , , , dobrohoten dobrohoten Ppnmein gospod gospod Somei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n s z Do tihim tih Ppnmeo glasom glas Someo obžaloval obžalovati Ggnd-em in in Vp z z Do rokami roka Sozmo nakazoval nakazovati Ggnd-em , , , naj naj Vd se se Zp------k umaknem umakniti Ggdspe , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n gospem gospa Sozmd dovoljen dovoljen Pdnmein vstop vstop Somei v v Dt knjižnico knjižnica Sozet samo samo L v v Dm spremstvu spremstvo Sosem člana član Somer kolidža kolidž Somer ali ali Vp če če Vd predlože predložiti Ggdstm priporočilno priporočilen Ppnset pismo pismo Soset . . .

Najpopolnejša popoln Ppszei bibliografija bibliografija Sozei del delo Sosmr o o Dm Virginii Virginia Slzem Woolf Woolf Slzem je biti Gp-ste-n na na Dm CD CD Somei romu rom Somem » » » MLA MLA Slmei International International Nj Bibliography Bibliography Nj of of Nj Books Books Nj and and Nj Articles Articles Nj on on Nj the the Nj Modern Modern Nj Languages Languages Nj and and Nj Literatures Literatures Nj « « « . . .

Simboli simbol Sommi so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn besede beseda Sozmi , , , gibi gib Sommi , , , predmeti predmet Sommi , , , glasba glasba Sozei idr. idr. O , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n nosilci nosilec Sommi kakega kak Zv-mer posebnega poseben Ppnmer pomena pomen Somer . . .

Vzrokov vzrok Sommr , , , zakaj zakaj Rsn spoštujemo spoštovati Ggnspm določena določen Pdnsmt sprejeta sprejet Pdnsmt pravila pravilo Sosmt , , , je biti Gp-ste-n seveda seveda L več veliko Rsr . . . Lahko lahko Rsn jih on Zotmmt--k spoštujemo spoštovati Ggnspm zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k z z Do njimi on Zotmmo strinjamo strinjati Ggnspm in in Vp smo biti Gp-spm-n jih on Zotmmt--k prevzeli prevzeti Ggdd-mm ( ( ( jih on Zotmmt--k ponotranjili ponotranjiti Ggdd-mm ) ) ) . . . Včasih včasih Rsn jih on Zotmmt--k spoštujemo spoštovati Ggnspm zato zato Rsn , , , ker ker Vd se se Zp------k bojimo bati Ggnspm , , , kaj kaj Zv-set bodo biti Gp-ptm-n o o Dm nas jaz Zop-mm rekli reči Ggdd-mm ali ali Vp si se Zp---d--k mislili misliti Ggnd-mm drugi drug Kbzmmi . . . V v Dm tem ta Zk-mem primeru primer Somem govorimo govoriti Ggnspm o o Dm neformalnem neformalen Ppnmem družbenem družben Ppnmem nadzoru nadzor Somem . . . Izraža izražati Ggnste se se Zp------k z z Do opravljanjem opravljanje Soseo , , , posmehovanjem posmehovanje Soseo in in Vp podobnim podoben Ppnseo . . .

V v Dm 18. 18. Kav stoletju stoletje Sosem so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k ameriške ameriški Ppnzmi kolonije kolonija Sozmi izbojevale izbojevati Ggdd-mz neodvisnost neodvisnost Sozet od od Dr angleškega angleški Ppnmer imperija imperij Somer . . . Leta leto Soser 1776 1776 Kag so biti Gp-stm-n v v Dm Virginiji Virginija Slzem sprejeli sprejeti Ggdd-mm Virginijsko virginijski Ppnzet deklaracijo deklaracija Sozet o o Dm pravicah pravica Sozmm , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n prva prvi Kbvzei meščanska meščanski Ppnzei deklaracija deklaracija Sozei o o Dm človekovih človekov Ppnzmm pravicah pravica Sozmm . . . Naslednji naslednji Ppnmeid zelo zelo Rsn pomemben pomemben Ppnmein dokument dokument Somei je biti Gp-ste-n Deklaracija deklaracija Sozei o o Dm pravicah pravica Sozmm človeka človek Somer in in Vp državljana državljan Somer , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n sprejela sprejeti Ggdd-ez francoska francoski Ppnzei narodna naroden Ppnzei skupščina skupščina Sozei leta leto Soser 1789 1789 Kag . . .

Ko ko Vd so biti Gp-stm-n pobudniki pobudnik Sommi večinskega večinski Ppnmer volilnega volilen Ppnmer sistema sistem Somer stvar stvar Sozet prignali prignati Ggdd-mm tako tako Rsn daleč daleč Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k mimo mimo Rsn svojih svoj Zp-smr pooblastil pooblastilo Sosmr prek prek Dr prehodne prehoden Ppnzer vlade vlada Sozer začeli začeti Ggdd-mm postavljati postavljati Ggnn celo celo L nad nad Dt zakonodajno zakonodajen Ppnzet vejo veja Sozet oblasti oblast Sozer , , , je biti Gp-ste-n kajpak kajpak L moralo morati Ggnd-es prekipeti prekipeti Ggdn in in Vp ljudski ljudski Ppnmmi izvoljenci izvoljenec Sommi so biti Gp-stm-n z z Do domala domala L sanjskim sanjski Ppnseo soglasjem soglasje Soseo dopolnili dopolniti Ggdd-mm ustavna ustaven Ppnsmt določila določilo Sosmt o o Dm načinu način Somem volitev volitve Sozmr . . . To ta Zk-set bi biti Gp-g lahko lahko Rsn naredili narediti Ggdd-mm že že L zdavnaj zdavnaj Rsn prej prej Rsn , , , pravi pravi Ppnzed večini večina Sozed volilnega volilen Ppnser telesa telo Soser bi biti Gp-g tako tako Rsn prihranili prihraniti Ggdd-mm čudenje čudenje Soset nad nad Do tem ta Zk-seo , , , od od Dr kod kod Rsn jim on Zotmmd--k smelost smelost Sozei , , , da da Vd se se Zp------k v v Dm njenem njen Zstsemez imenu ime Sosem prerekajo prerekati Ggnstm za za Dt volilno volilen Ppnzet senco senca Sozet . . . V v Dm globoki globok Ppnzem volilni volilen Ppnzem senci senca Sozem ( ( ( pri pri Dm čemer kar Zz-sem je biti Gp-ste-n sistem sistem Somei preštevanja preštevanje Soser glasov glas Sommr drugotnega drugoten Ppnmer pomena pomen Somer ) ) ) namreč namreč Vp praviloma praviloma Rsn ostajajo ostajati Ggnstm tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d sposobni sposoben Ppnmmi pričarati pričarati Ggdn stvarnih stvaren Ppnzmr možnosti možnost Sozmr , , , kako kako Rsn volilno volilen Ppnset telo telo Soset obleči obleči Ggdn in in Vp obuti obuti Ggdn , , , ga on Zotset--k nasititi nasititi Ggdn in in Vp odžejati odžejati Ggdn . . . Pa pa Vp ne ne L samo samo L pred pred Do volitvami volitve Sozmo ! ! !

Tovarna tovarna Sozei , , , ki ki Vd je on Zotzer--k zdaj zdaj Rsn ni biti Gp-ste-d več več L , , , je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez za za Dt Kočevje Kočevje Slset pomemben pomemben Ppnmein gospodarski gospodarski Ppnmeid objekt objekt Somei . . . V v Dm njej on Zotzem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zaposlenih zaposlen Pdnmmr 300 300 Kag ljudi človek Sommr , , , predvsem predvsem L žensk ženska Sozmr , , , v v Dm nekaterih nekateri Zn-smm obdobjih obdobje Sosmm pa pa Vp celo celo L več veliko Rsr . . . Znali znati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n poskrbeti poskrbeti Ggdn tudi tudi L za za Dt sprostitev sprostitev Sozet svojih svoj Zp-mmr delavcev delavec Sommr , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm počitniške počitniški Ppnzmt zmogljivosti zmogljivost Sozmt v v Dm Novem nov Ppnmem gradu grad Somem , , , Selcah Selce Slzmm , , , na na Dm Pagu Pag Slmem in in Vp Krku Krk Slmem ter ter Vp se se Zp------k udeleževali udeleževati Ggnd-mm športnih športen Ppnsmr tekmovanj tekmovanje Sosmr . . .

SEVNICA Sevnica Slzei - - - Občinski občinski Ppnmeid svet svet Somei je biti Gp-ste-n soglasno soglasno Rsn sprejel sprejeti Ggdd-em poročilo poročilo Soset o o Dm polletnem polleten Ppnsem izvajanju izvajanje Sosem proračuna proračun Somer občine občina Sozer Sevnica Sevnica Slzei . . . Poslovanje poslovanje Sosei občine občina Sozer poteka potekati Ggnste v v Dm skladu sklad Somem s z Do sprejetim sprejet Pdnmeo planom plan Someo proračuna proračun Somer , , , svetniki svetnik Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k seznanili seznaniti Ggdd-mm tudi tudi L z z Do oceno ocena Sozeo potrebnih potreben Ppnsmr sredstev sredstvo Sosmr za za Dt dokončno dokončen Ppnzet izvedbo izvedba Sozet določenih določen Pdnmmr projektov projekt Sommr . . . Predsednik predsednik Somei nadzornega nadzoren Ppnmer odbora odbor Somer občine občina Sozer Ludvik Ludvik Slmei Cvirn Cvirn Slmei je biti Gp-ste-n priporočil priporočiti Ggdd-em občinski občinski Ppnzed upravi uprava Sozed in in Vp krajevnim krajeven Ppnzmd skupnostim skupnost Sozmd , , , naj naj Vd zaradi zaradi Dr večje velik Pppzer preglednosti preglednost Sozer poenotijo poenotiti Ggdstm metodologijo metodologija Sozet prikazovanja prikazovanje Soser računovodskih računovodski Ppnmmr izkazov izkaz Sommr oz. oz. O svojega svoj Zp-ser finančnega finančen Ppnser poslovanja poslovanje Soser , , , to ta Zk-zet pobudo pobuda Sozet pa pa Vp so biti Gp-stm-n sprejeli sprejeti Ggdd-mm tudi tudi L občinski občinski Ppnmmi svetniki svetnik Sommi . . .

" " " Zakon zakon Somei o o Dm medijih medij Sommm , , , ki ki Vd se se Zp------k pripravlja pripravljati Ggnste , , , ureja urejati Ggnste zelo zelo Rsn občutljivo občutljiv Ppnzet materijo materija Sozet in in Vp zato zato Vp je biti Gp-ste-n treba treba Rsn dobro dobro Rsn prisluhniti prisluhniti Ggdn različnim različen Ppnsmd mnenjem mnenje Sosmd . . . Sklad sklad Somei naj naj L bi biti Gp-g zagotovil zagotoviti Ggdd-em pluralnost pluralnost Sozet medijev medij Sommr . . . Predpostavka predpostavka Sozei torej torej Rsn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd ta ta Zk-mei prostor prostor Somei ni biti Gp-ste-d pluralen pluralen Ppnmein . . . Jaz jaz Zop-ei nisem biti Gp-spe-d v v Dm celoti celota Sozem tega ta Zk-ser mnenja mnenje Soser . . . Po po Dt moje moj Zspsete je biti Gp-ste-n bistveno bistven Ppnsei , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n medij medij Somei notranje notranje Rsn pluralen pluralen Ppnmein ; ; ; nekateri nekateri Zn-mmi mediji medij Sommi v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem to ta Zk-sei so biti Gp-stm-n , , , v v Dm njih on Zotmmm lahko lahko Rsn preberete prebrati Ggdsdm ali ali Vp slišite slišati Ggvsdm različna različen Ppnsmt mnenja mnenje Sosmt , , , nekateri nekateri Zn-mmi pa pa Vp to ta Zk-sei niso biti Gp-stm-d in in Vp objavljajo objavljati Ggnstm samo samo L določena določen Pdnsmt stališča stališče Sosmt in in Vp poglede pogled Sommt . . . V v Dm Sloveniji Slovenija Slzem že že L imamo imeti Ggnspm-n izkušnjo izkušnja Sozet z z Do vladnim vladen Ppnseo oz. oz. O državnim državen Ppnseo ustanavljanjem ustanavljanje Soseo ali ali Vp širjenjem širjenje Soseo pluralnega pluralen Ppnmer medijskega medijski Ppnmer prostora prostor Somer . . . Imeli imeti Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n " " " Slovenca Slovenec Slmetd " " " , , , časopis časopis Sometn desne desni Ppnzer provenience provenienca Sozer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n podpirala podpirati Ggnd-ez takratna takraten Ppnzei Demosova Demosov Psnzei vlada vlada Sozei , , , in in Vp Republiko republika Sozet , , , časopis časopis Sometn leve levi Ppnzer provenience provenienca Sozer , , , ki ki Vd ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em podprt podprt Pdnmein z z Do vladnim vladen Ppnmeo denarjem denar Someo . . . Ne ne Vp eden eden Kbzmei ne ne Vp drugi drug Kbzmeid nista biti Gp-std-d preživela preživeti Ggdd-dm . . . Ne ne L zato zato Rsn , , , ker ker Vd sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm tako tako Rsn ali ali Vp drugače drugače Rsn usmerjena usmerjen Pdnmdi , , , ampak ampak Vp zato zato Rsn , , , ker ker Vd jima on Zotmdd--k ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn z z Do denarjem denar Someo zagotoviti zagotoviti Ggdn bralcev bralec Sommr . . . Lahko lahko Rsn naredite narediti Ggdsdm vse ves Zc-set , , , zagotovite zagotoviti Ggdsdm denar denar Sometn , , , urednike urednik Sommt , , , novinarje novinar Sommt , , , tiskarno tiskarna Sozet , , , ne ne L morete moči Ggnsdm pa pa Vp zagotoviti zagotoviti Ggdn bralcev bralec Sommr , , , poslušalcev poslušalec Sommr , , , gledalcev gledalec Sommr , , , te ta Zk-mmt si se Zp---d--k medij medij Somei lahko lahko Rsn pridobi pridobiti Ggdste le le L sam sam Ppnmein . . .

DOSTOJANSTVENO dostojanstveno Rsn - - - Dr. dr. O Zvonimir Zvonimir Slmei Škofljanec Škofljanec Slmei je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei izmed izmed Dr najbolj najbolj Rsn prijaznih prijazen Ppnmmr svetnikov svetnik Sommr v v Dm občinskem občinski Ppnmem svetu svet Somem Brežice Brežice Slzmi . . . Tudi tudi L ko ko Vd svojim svoj Zp-mmd političnim političen Ppnmmd nasprotnikom nasprotnik Sommd pove povedati Ggdste zanje zame Zotmmt--z najbolj najbolj Rsn neprijetno neprijeten Ppnzet resnico resnica Sozet , , , to ta Zk-set naredi narediti Ggdste z z Do nasmehom nasmeh Someo . . . Če če Vd smo biti Gp-spm-n natančni natančen Ppnmmi , , , to ta Zk-sei izzveni izzveneti Ggdste prijetneje prijetno Rsr , , , kot kot Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es slišati slišati Ggvn zmerjanje zmerjanje Soset . . . Je biti Gp-ste-n pa pa Vp res res Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n politični političen Ppnmmi izrazi izraz Sommi čisto čisto Rsn posebni poseben Ppnmmi izrazi izraz Sommi in in Vp tudi tudi L politični političen Ppnmmi obrazi obraz Sommi pogosto pogosto Rsn čisto čisto Rsn posebni poseben Ppnmmi obrazi obraz Sommi . . .

Prestižni prestižen Ppnmeid program program Somei podjetja podjetje Soser je biti Gp-ste-n laboratorijsko laboratorijski Ppnsei pohištvo pohištvo Sosei . . . Kot kot Vd specializirani specializiran Pdnmeid in in Vp najkompleksnejši kompleksen Ppsmeid proizvajalec proizvajalec Somei tega ta Zk-ser pohištva pohištvo Soser in in Vp dopolnilne dopolnilen Ppnzer pohištvene pohištven Ppnzer opreme oprema Sozer v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem oskrbujejo oskrbovati Ggnstm z z Do izdelki izdelek Sommo osnovne osnoven Ppnzer in in Vp dopolnilne dopolnilen Ppnzer proizvodnje proizvodnja Sozer podjetja podjetje Sosmt , , , tovarne tovarna Sozmt , , , inštitute inštitut Sommt , , , visokošolske visokošolski Ppnmmt zavode zavod Sommt , , , zdravstvene zdravstven Ppnzmt organizacije organizacija Sozmt , , , šole šola Sozmt in in Vp druge drug Kbzmmt uporabnike uporabnik Sommt njihovih njihov Zstzmrm storitev storitev Sozmr . . .

OB ob Dt OKRASNE okrasen Ppnmmt POKROVE pokrov Sommt - - - Lastnica lastnica Sozei avta avto Somer znamke znamka Sozer VW VW Slmei Polo polo Somei iz iz Dr Straže Straža Slzer je biti Gp-ste-n oškodovana oškodovan Pdnzei za za Dt 25 25 Kag tisoč tisoč Kbg-mt tolarjev tolar Sommr , , , ker ker Vd ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n 25. 25. Kav julija julij Somer nekdo nekdo Zn-mei z z Dr avta avto Soser vzel vzeti Ggdd-em vse ves Zc-mmt štiri štirje Kbgmmt okrasne okrasen Ppnmmt pokrove pokrov Sommt na na Dm parkirišču parkirišče Sosem za za Do Zavarovalnico zavarovalnica Sozeo Tilia Tilia Slzei v v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem . . .

ISTI isti Zn-met PREPARAT preparat Sometn JE biti Gp-ste-n GORAZD Gorazd Slmei UPORABIL uporabiti Ggdd-em ŽE že L VEČKRAT večkrat Rsn , , , TUDI tudi L KO ko Vd JE biti Gp-ste-n PO po Dm DIRKI dirka Sozem MORAL morati Ggnd-em NA na Dt DOPING doping Somei KONTROLO kontrola Sozet , , , VENDAR vendar Vp NI biti Gp-ste-d BILO biti Gp-d-es NIKOLI nikoli Rsn NIČ nič Rsn NAROBE narobe Rsn . . . GRE iti Ggvste ZA za Dt PREPARAT preparat Sometn , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n PRI pri Dm NAS jaz Zop-mm V v Dm PROSTI prost Ppnzem PRODAJI prodaja Sozem , , , PROIZVAJA proizvajati Ggnste PA pa Vp GA on Zotmet--k PRIZNANA priznan Pdnzei AMERIŠKA ameriški Ppnzei FIRMA firma Sozei . . . POLEG poleg Dr KOFEINA kofein Somer VSEBUJE vsebovati Ggnste TUDI tudi L IZVLEČKE izvleček Sommt VEČ veliko Rsr RASTLIN rastlina Sozmr , , , MED med Do DRUGIM drug Kbzseo TUDI tudi L IZVLEČEK izvleček Sometn REDKE redek Ppnzer INDIJSKE indijski Ppnzer RASTLINE rastlina Sozer , , , KI ki Vd , , , KOT kot Vd SO biti Gp-stm-n UGOTOVILI ugotoviti Ggdd-mm KASNEJE kasno Rsr , , , VSEBUJE vsebovati Ggnste EFEDRIN efedrin Sometn . . . PROIZVAJALEC proizvajalec Somei JE biti Gp-ste-n EFEDRIN efedrin Sometn V v Dm PROIZVODNI proizvoden Ppnzem SPECIFIKACIJI specifikacija Sozem PRIKRIL prikriti Ggdd-em POD pod Do IMENOM ime Soseo SIDA Sida Slzei CORDIFOLIA Cordifolia Slzei , , , KAR kar Zz-sei JE biti Gp-ste-n OČITNO očitno Rsn ZAVEDLO zavesti Ggdd-es TUDI tudi L ZDRAVNIKE zdravnik Sommt , , , KI ki Vd SVETUJEJO svetovati Ggvstm KOLESARJEM kolesar Sommd TOVRSTNO tovrsten Ppnzet PREHRANO prehrana Sozet . . . SNOVI snov Sozer S z Do TEM ta Zk-seo IMENOM ime Soseo PAČ pač L NI biti Gp-ste-d NA na Dm LISTI lista Sozem PREPOVEDANIH prepovedan Pdnsmr POŽIVIL poživilo Sosmr , , , NA na Dm KATERI kateri Zv-zem SO biti Gp-stm-n MED med Do DRUGIM drug Kbzseo TUDI tudi L KOFEIN kofein Somei IN in Vp ALKOHOL alkohol Somei , , , SEVEDA seveda L V v Dm ČEZMEJNIH čezmejen Ppnzmm KOLIČINAH količina Sozmm . . .

POZABLJENE pozabljen Pdnzmi STARE star Ppnzmi ZAMERE zamera Sozmi DEL del Somei VODSTVA vodstvo Soser MESTNEGA mesten Ppnmer ODBORA odbor Somer SLS SLS Slzei + + + SKD SKD Slzei SLOVENSKE slovenski Ppnzer LJUDSKE ljudski Ppnzer STRANKE stranka Sozer . . . ( ( ( FOTO foto Somei : : : A. A. O B. B. O ) ) )

NENADNA nenaden Ppnzei POŠKODBA poškodba Sozei ČLOVEŠKE človeški Ppnzer KOŽE koža Sozer ZARADI zaradi Dr UV UV Somei SEVANJA sevanje Soser SE se Zp------k KAŽE kazati Ggnste V v Dm OBLIKI oblika Sozem RDEČINE rdečina Sozer ( ( ( ERITEMA eritem Somer ) ) ) , , , KI ki Vd SE se Zp------k LAHKO lahko Rsn RAZVIJE razviti Ggdste V v Dt MEHURČEK mehurček Sometn ALI ali Vp CELO celo L PRERASTE prerasti Ggdste V v Dt MEHUR mehur Sometn . . . GOVORIMO govoriti Ggnspm O o Dm " " " AKUTNI akuten Ppnzem SONČNI sončen Ppnzem OPEKLINI opeklina Sozem " " " . . . TO ta Zk-sei LAHKO lahko Rsn POVZROČI povzročiti Ggdste TUDI tudi L TRAJNE trajen Ppnzmt SPREMEMBE sprememba Sozmt V v Dm PIGMENTACIJI pigmentacija Sozem KOŽE koža Sozer . . . HUDE hud Ppnzmi SONČNE sončen Ppnzmi OPEKLINE opeklina Sozmi V v Dm OTROŠTVU otroštvo Sosem POGOSTEJE pogosto Rsr POVZROČAJO povzročati Ggnstm NEVARNE nevaren Ppnzmt RAKASTE rakast Ppnzmt SPREMEMBE sprememba Sozmt KOŽE koža Sozer V v Dm ODRASLI odrasel Ppnzem DOBI doba Sozem . . . TO ta Zk-sei ŠE še L ZLASTI zlasti L VELJA veljati Ggnste ZA za Dt OTROKE otrok Sommt , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n VEDNO vedno Rsn LE le L OPEČENI opečen Pdnmmi IN in Vp NIKOLI nikoli Rsn RJAVI rjav Ppnmmi . . . DVE dva Kbgzdi TAKI tak Zk-zdi OPEKLINI opeklina Sozdi V v Dm OTROŠTVU otroštvo Sosem LAHKO lahko Rsn PODVOJITA podvojiti Ggdstd POGOSTOST pogostost Sozet RAKA rak Somer NA na Dm KOŽI koža Sozem . . . VEČ veliko Rsr KOT kot Vd DVE dva Kbgzdi HUDI hud Ppnzdi SONČNI sončen Ppnzdi OPEKLINI opeklina Sozdi V v Dm OBDOBJU obdobje Sosem PRED pred Do 18 18 Np . . . LETOM leto Soseo STAROSTI starost Sozer POVEČAJO povečati Ggdstm TVEGANJE tveganje Soset KOŽNEGA kožen Ppnmer RAKA rak Somer 10 10 Kag - - - KRAT krat Rsn . . .

VEČJE velik Pppsei IZPOSTAVLJANJE izpostavljanje Sosei UV UV Somei SEVANJU sevanje Sosed V v Dm ZGODNJEM zgodnji Ppnsem OTROŠTVU otroštvo Sosem TOREJ torej Rsn ZVIŠUJE zviševati Ggnste TVEGANJE tveganje Soset ZA za Dt NEVARNA nevaren Ppnsmt RAKASTA rakast Ppnsmt OBOLENJA obolenje Sosmt KOŽE koža Sozer V v Dm ODRASLEM odrasli Ppnsem OBDOBJU obdobje Sosem . . . NAJBOLJ najbolj Rsn DOVZETNI dovzeten Ppnmmi ZA za Dt UV UV Somei SEVANJE sevanje Soset SO biti Gp-stm-n RDEČELASI rdečelas Ppnmmi LJUDJE človek Sommi IN in Vp LJUDJE človek Sommi Z z Do BELO bel Ppnzeo POLTJO polt Sozeo , , , SVETLIMI svetel Ppnmmo LASMI lasje Sommo , , , MODRIMI moder Ppnzmo OČMI oči Sozmo TER ter Vp PEGASTO pegast Ppnzeo KOŽO koža Sozeo . . . DOLGOLETNO dolgoleten Ppnsei IZPOSTAVLJANJE izpostavljanje Sosei SONCU sonce Sosed POVZROČA povzročati Ggnste RDEČE rdeč Ppnzmt , , , LUSKASTE luskast Ppnzmt SPREMEMBE sprememba Sozmt NA na Dm KOŽI koža Sozem IN in Vp DVE dva Kbgzdt NAJPOGOSTEJŠI pogost Ppszdt VRSTI vrsta Sozdt KOŽNEGA kožen Ppnmer RAKA rak Somer : : : BAZALIOM bazaliom Sometn IN in Vp PLOŠČATO ploščato Rsn CELIČNI celičen Ppnmetd KARCINOM karcinom Sometn . . . NAJNOVEJŠA nov Ppssmi SPOZNANJA spoznanje Sosmi RAZISKAV raziskava Sozmr KAŽEJO kazati Ggnstm , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n OBRAMBNA obramben Ppnzei SPOSOBNOST sposobnost Sozei KOŽE koža Sozer , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n IZPOSTAVLJENA izpostavljen Pdnzei UV UV Somei SEVANJU sevanje Sosed , , , ZMANJŠANA zmanjšan Pdnzei . . . NA na Dt SREČO sreča Sozet ZAŠČITNA zaščiten Ppnsmi SREDSTVA sredstvo Sosmi PROTI proti Dd SONCU sonce Sosed TO ta Zk-set USPEŠNO uspešno Rsn PREPREČUJEJO preprečevati Ggnstm . . .

ČEPRAV čeprav Vd STA biti Gp-std-n ZGODNJE zgodnji Ppnsei ODKRIVANJE odkrivanje Sosei IN in Vp ZDRAVLJENJE zdravljenje Sosei KOŽNEGA kožen Ppnmer RAKA rak Somer POMEMBNA pomemben Ppnmdi , , , BI biti Gp-g MORALI morati Ggnd-mm POSEBNO poseben Ppnzet SKRB skrb Sozet NAMENITI nameniti Ggdn PREPREČEVANJU preprečevanje Sosed NJEGOVEGA njegov Zstmerem NASTANKA nastanek Somer ! ! !

TO ta Zk-sei , , , DA da Vd SI biti Gp-sde-n IZPOLNIL izpolniti Ggdd-em OLIMPIJSKO olimpijski Ppnzet NORMO norma Sozet , , , JE biti Gp-ste-n MARSIKOGA marsikdo Zn-met PRESENETILO presenetiti Ggdd-es . . . KJE kje Rsn TIČIJO tičati Ggnstm VZROKI vzrok Sommi TAKEGA tak Zk-mer NAPREDKA napredek Somer ? ? ?

23 23 Np . . . OKTOBRA oktober Somer OB ob Dm 10.00 10.00 Kag ALI ali Vp 12.30 12.30 Kag , , , ODVISNO odvisno Rsn OD od Dr TEGA ta Zk-ser , , , V v Dm KATERI kateri Zv-zem SKUPINI skupina Sozem BOM biti Gp-ppe-n . . .

DARINKA Darinka Slzei STARIHA Stariha Slzei V v Dm POLDRUGO poldrugi Ppnset STOLETJE stoletje Soset STARI star Ppnzem ZIDANICI zidanica Sozem OB ob Dm SODU sod Somem IZ iz Dr LETA leto Soser 1845 1845 Kag

ZELO zelo Rsn PRILJUBLJEN priljubljen Ppnmein JE biti Gp-ste-n TUDI tudi L PROGRAM program Somei UNIVERZE univerza Sozer ZA za Dt TRETJE tretji Kbvset ŽIVLJENJSKO življenjski Ppnset OBDOBJE obdobje Soset , , , SAJ saj Vp SO biti Gp-stm-n IMELI imeti Ggnd-mm " " " LANI lani Rsn 22 22 Kag SLUŠATELJEV slušatelj Sommr , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n SE se Zp------k UČILI učiti Ggnd-mm NEMŠKI nemški Ppnmetd JEZIK jezik Sometn IN in Vp RAČUNALNIŠTVO računalništvo Soset , , , LETOS letos Rsn PA pa Vp BODO biti Gp-ptm-n LAHKO lahko Rsn OSVOJILI osvojiti Ggdd-mm ŠE še L ANGLEŠKI angleški Ppnmetd IN in Vp ŠPANSKI španski Ppnmetd JEZIK jezik Sometn , , , SE se Zp------k UDELEŽILI udeležiti Ggdd-mm LITERARNEGA literaren Ppnmer KROŽKA krožek Somer IN in Vp KROŽKA krožek Somer ŽIVIMO živeti Ggnspm ZDRAVO zdravo Rsn Z z Do NARAVO narava Sozeo TER ter Vp SE se Zp------k POGOVARJALI pogovarjati Ggnd-mm O o Dm ZDRAVJU zdravje Sosem , , , " " " JE biti Gp-ste-n POVEDALA povedati Ggdd-ez ORGANIZATORKA organizatorka Sozei IZOBRAŽEVANJA izobraževanje Soser IN in Vp VODJA vodja Sozei KLUBA klub Somer ZA za Dt ISKANJE iskanje Soset ZAPOSLITVE zaposlitev Sozer NATAŠA Nataša Slzei KRŠAK Kršak Slzei . . .

CERKLJE Cerklje Slzmi OB ob Dm KRKI Krka Slzem - - - OTROCI otrok Sommi IZ iz Dr KRŠKEGA Krško Slser , , , OKOLICE okolica Sozer IN in Vp PREGNANCI pregnanec Sommi IZ iz Dr PROSTOVOLJNEGA prostovoljen Ppnmer ZBIRNEGA zbiren Ppnmer CENTRA center Somer IZ iz Dr POSTOJNE postojna Sozer SO biti Gp-stm-n OSEM osem Kbg-mt DNI dan Sommt S z Do PROSTOVOLJCI prostovoljec Sommo IZ iz Dr DRUŠTVA društvo Soser ZAVEZNIKOV zaveznik Sommr MEHKEGA mehek Ppnmer PRISTANKA pristanek Somer KRŠKO Krško Slsei NA na Dm DESNEM desni Ppnmem BREGU breg Somem REKE reka Sozer KRKE Krka Slzer V v Dm CERKLJAH Cerklje Slzmm OB ob Dm KRKI Krka Slzem UŽIVALI uživati Ggnd-mm V v Dm LIKOVNIH likoven Ppnzmm IN in Vp GLASBENIH glasben Ppnzmm DELAVNICAH delavnica Sozmm , , , IGRAH igra Sozmm BREZ brez Dr MEJA meja Sozmr , , , PRAVLJICAH pravljica Sozmm , , , TOMBOLI tombola Sozem IN in Vp KARAOKAH karaoke Sozmm . . .

SICER sicer Vp PA pa Vp POMLAD pomlad Sozei IN in Vp POLETJE poletje Sosei 2001 2001 Kag POMENITA pomeniti Ggvstd LAHKOTNOST lahkotnost Sozet , , , ŽENSTVENOST ženstvenost Sozet , , , PESTROST pestrost Sozet BARV barva Sozmr IN in Vp VZORCEV vzorec Sommr , , , SAJ saj Vp STA biti Gp-std-n PRAVI pravi Ppnmeid USTVARJALNI ustvarjalen Ppnmeid IZZIV izziv Somei ZA za Dt MODNE moden Ppnmmt OBLIKOVALCE oblikovalec Sommt . . . TI ta Zk-mmi SVOJE svoj Zp-zmt IDEJE ideja Sozmt ČRPAJO črpati Ggnstm IZ iz Dr RAZLIČNIH različen Ppnmmr SLOGOV slog Sommr , , , OD od Dr KLASIKE klasika Sozer POZNIH pozen Ppnmmr 60 60 Np - - - IH ih Np IN in Vp 70 70 Np - - - IH ih Np DO do Dr GLAMURJA glamur Somer 80 80 Np - - - IH ih Np Z z Do IZRAZITO izrazit Ppnzeo DISKO disko Somei MODO moda Sozeo IN in Vp LATINO latino Somei VPLIVI vpliv Sommo . . . OPOZORILI opozoriti Ggdd-mm SO biti Gp-stm-n NA na Dt PREOBRAZBO preobrazba Sozet IZ iz Dr DO do Dr SEDAJ sedaj Rsn PREVLADUJOČEGA prevladujoč Ppnmer MINIMALISTIČNEGA minimalističen Ppnmer SLOGA slog Somer IN in Vp SPORTSSWEARA sportsswear Somer V v Dt ZAPELJIVO zapeljiv Ppnzet IN in Vp SENZUALNO senzualen Ppnzet MODO moda Sozet , , , TAKO tako Vp V v Dm OGNJEVITEM ognjevit Ppnmem KARIBSKEM karibski Ppnmem KOT kot Vd V v Dm AVTENTIČNEM avtentičen Ppnmem RUSTIKALNO rustikalno Rsn FOLKLORNEM folkloren Ppnmem SLOGU slog Somem MODERNE moderen Ppnzer PODEŽELANKE podeželanka Sozer , , , KI ki Vd SPOMINJA spominjati Ggnste NA na Dt OBLAČENJE oblačenje Soset NAŠIH naš Zspzmrm BABIC babica Sozmr . . . ENA en Kbzzei BARVA barva Sozei VODI voditi Ggnste CELOTEN celoten Ppnmetn VIDEZ videz Sometn ( ( ( OBLEKA obleka Sozei IN in Vp MODNI moden Ppnmmi DODATKI dodatek Sommi ) ) ) , , , ZATO zato Vp NE ne L PRIHAJA prihajati Ggnste DO do Dr KONTRASTOV kontrast Sommr . . .

V v Dm ZAGRADU Zagrad Slmem SO biti Gp-stm-n ZASADILI zasaditi Ggdd-mm JAVOR javor Sometn - - - V v Dm ETNOLOŠKEM etnološki Ppnmem PARKU park Somem ZAGRAŠKI zagraški Ppnmeid LOG log Somei , , , KI ki Vd GA on Zotmet--k UREJA urejati Ggnste TURISTIČNO turističen Ppnsei DRUŠTVO društvo Sosei ZAGRAD Zagrad Slmei PRI pri Dm ŠKOCJANU Škocjan Slmem , , , SO biti Gp-stm-n SE se Zp------k V v Dt NEDELJO nedelja Sozet , , , 13 13 Np . . . AVGUSTA avgust Somer , , , SREČALI srečati Ggdd-mm DOMAČINI domačin Sommi IN in Vp ROJAKI rojak Sommi PO po Dm SVETU svet Somem . . . SREČANJE srečanje Sosei SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n ZAČELO začeti Ggdd-es Z z Do MAŠO maša Sozeo PRI pri Dm SV. sv. O TOMAŽU Tomaž Slmem IN in Vp NADALJEVALO nadaljevati Ggnd-es V v Dm ETNOLOŠKEM etnološki Ppnmem PARKU park Somem , , , KJER kjer Vd SO biti Gp-stm-n NASTOPILI nastopiti Ggdd-mm DEKLIŠKA dekliški Ppnzei IN in Vp FOLKLORNA folkloren Ppnzei SKUPINA skupina Sozei PLAMEN plamen Somei , , , MLADI mlad Ppnmeid HARMONIKAR harmonikar Somei JANEZ Janez Slmei JAKŠE Jakše Slmei IN in Vp KAMNIŠKI kamniški Ppnmmi KOLEDNIKI kolednik Sommi , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n SKUPAJ skupaj Rsn S z Do PREDSEDNIKOM predsednik Someo TURISTIČNEGA turističen Ppnser DRUŠTVA društvo Soser ZAGRAD Zagrad Slmei FRANCIJEM Franci Slmeo KOCJANOM Kocjan Slmeo IN in Vp ŠKOCJANSKIM škocjanski Ppnmeo ŽUPANOM župan Someo FRANCEM Franc Slmeo POVŠIČEM Povšič Slmeo V v Dm PARKU park Somem ZASADILI zasaditi Ggdd-mm JAVOR javor Sometn . . . KASNEJE kasno Rsr SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n PROGRAM program Somei NADALJEVAL nadaljevati Ggnd-em Z z Do MLATVIJO mlatev Sozeo PŠENICE pšenica Sozer , , , POVEZOVALEC povezovalec Somei PROGRAMA program Somer PA pa Vp JE biti Gp-ste-n BIL biti Gp-d-em RUDI Rudi Slmei ŠKOF Škof Slmei . . . ZAGRAŠKI zagraški Ppnmeid LOG log Somei JE biti Gp-ste-n PARK park Somei AVTOHTONIH avtohton Ppnzmr RASTLIN rastlina Sozmr , , , KAMENIN kamenina Sozmr IN in Vp SKUPAJ skupaj Rsn Z z Do NASELJEM naselje Soseo TVORI tvoriti Ggnste ETNOLOŠKI etnološki Ppnmetd PARK park Sometn , , , KI ki Vd GA on Zotmet--k UREJAJO urejati Ggnstm ŽE že L ČETRTO četrti Kbvset LETO leto Soset . . . FRANCI Franci Slmei KOCJAN Kocjan Slmei JE biti Gp-ste-n POVEDAL povedati Ggdd-em , , , DA da Vd BODO biti Gp-ptm-n V v Dm SODELOVANJU sodelovanje Sosem Z z Do ZAVODOM zavod Someo ZA za Dt VARSTVO varstvo Soset NARAVNE naraven Ppnzer IN in Vp KULTURNE kulturen Ppnzer DEDIŠČINE dediščina Sozer UREDILI urediti Ggdd-mm ŠE še L HIŠO hiša Sozet , , , HLEV hlev Sometn , , , SLAMNAT slamnat Ppnmetn KOZOLEC kozolec Sometn , , , TEGA ta Zk-met BODO biti Gp-ptm-n PREPELJALI prepeljati Ggdd-mm IZ iz Dr STRANJ Stranje Slzmr , , , IN in Vp KAŠČO kašča Sozet STARE star Ppnzer DOMAČIJE domačija Sozer , , , KI ki Vd MEJI mejiti Ggnste NA na Dt PARK park Sometn . . . ZAGRAŠKI zagraški Ppnmeid LOG log Somei OBSEGA obsegati Ggnste 80 80 Kag HA ha O ZEMLJE zemlja Sozer , , , OD od Dr TEGA ta Zk-ser JE biti Gp-ste-n 80 80 Kag ODST. odst. O ŽE že L OČIŠČENE očiščen Pdnzer . . . ( ( ( FOTO foto Somei : : : M. M. O RAPUŠ Rapuš Slmei ) ) )

7.00 7.00 Kag ŠOLA šola Sozei GOLFA golf Somer 7.30 7.30 Kag OBRAZ obraz Somei TEDNA teden Somer 8.00 8.00 Kag BREZ brez Dr ZAPOR zapora Sozmr 9.00 9.00 Kag POD pod Do SREČNO srečen Ppnzeo ZVEZDO zvezda Sozeo - - - 9.30 9.30 Kag VINSKE vinski Ppnzmi ZGODBE zgodba Sozmi - - - 10.30 10.30 Kag TRI trije Kbgzmi ŽENSKE ženska Sozmi , , , NAD nad O . . . - - - 11.30 11.30 Kag DIVJI divji Ppnmeid ANGEL angel Somei , , , NAD nad O . . . - - - 12.30 12.30 Kag LABIRINT labirint Somei STRASTI strast Sozer , , , NAD nad O . . . - - - 14.00 14.00 Kag DOMAČE domač Ppnsei KRALJESTVO kraljestvo Sosei , , , NAN NAN O . . . - - - 14.30 14.30 Kag ŽIVLJENJE življenje Sosei TEČE teči Ggnste DALJE daleč Rsr , , , NAN nan O . . . - - - 15.30 15.30 Kag ZAKON zakon Somei V v Dm L. L. O A. A. O , , , NAN nan O . . . - - - 16.25 16.25 Kag TRI trije Kbgzmi ŽENSKE ženska Sozmi , , , NAD nad O . . . - - - 17.15 17.15 Kag DIVJI divji Ppnmeid ANGEL angel Somei , , , NAD nad O . . . - - - 18.15 18.15 Kag LABIRINT labirint Somei STRASTI strast Sozer , , , NAD nad O . . . - - - 19.15 19.15 Kag 24 24 Kag UR ura Sozmr - - - 20.00 20.00 Kag 57 57 Np . . . POTNIK potnik Somei , , , FILM film Somei - - - 21.35 21.35 Kag KOMANDOSI komandos Sommi , , , NAN nan O . . . - - - 22.35 22.35 Kag MILENIUM milenium Somei , , , NAN nan O . . . 23.35 23.35 Kag BITKA bitka Sozei V v Dm ZALEDJU zaledje Sosem , , , FILM film Somei

POLEG poleg Dr OMENJENIH omenjen Pdnmmr TREH trije Kbgmmr TUJCEV tujec Sommr IN in Vp LJUBLJANČANA Ljubljančan Slmer SAŠE Saša Slmer DONČIČA Dončič Slmer STA biti Gp-std-n V v Dm ČLANSKEM članski Ppnsem MOŠTVU moštvo Sosem NOVA nov Ppnmdi TUDI tudi L DOMAČA domač Ppnmdi 17 17 Kag - - - LETNIKA letnik Somdi IGOR Igor Slmei IVAŠKOVIČ Ivaškovič Slmei ( ( ( 197 197 Kag CM cm O , , , BRANILEC branilec Somei ) ) ) IN in Vp ANDREJ Andrej Slmei GLIHA Gliha Slmei ( ( ( 195 195 Kag CM cm O , , , BRANILEC branilec Somei ) ) ) . . . KLUB klub Somei SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n PO po Dm MLADIH mlad Ppnmmm OBETAVNIH obetaven Ppnmmm IGRALCIH igralec Sommm , , , S z Do KATERIMI kateri Zv-mmo JE biti Gp-ste-n PODPISAL podpisati Ggdd-em VEČLETNO večleten Ppnzet POGODBO pogodba Sozet , , , OZRL ozreti Ggdd-em TUDI tudi L ČEZ čez Dt MEJO meja Sozet : : : IZ iz Dr BEOGRAJSKEGA beograjski Ppnmer PARTIZANA partizan Somer STA biti Gp-std-n PRIŠLA priti Ggdd-dm KRILNI krilen Ppnmeid CENTER center Somei MILOŠ Miloš Slmei MIRKOVIĆ Mirković Slmei ( ( ( 17 17 Kag LET leto Sosmr , , , 208 208 Kag CM cm O ) ) ) IN in Vp ORGANIZATOR organizator Somei IGRE igra Sozer ALEKSANDAR Aleksandar Slmei ĆAPIN Ćapin Slmei ( ( ( 18 18 Kag LET leto Sosmr , , , 185 185 Kag CM cm O ) ) ) , , , IZ iz Dr REKE Reka Slzer PA pa Vp KRILNI krilen Ppnmeid IGRALEC igralec Somei MARTIN Martin Slmei MIHAILOVIĆ Mihailović Slmei ( ( ( 18 18 Kag LET leto Sosmr , , , 210 210 Kag CM cm O ) ) ) , , , KI ki Vd NAJ naj L BI biti Gp-g ZA za Dt KRKO Krka Slzet TELEKOM Telekom Slmetn NASTOPAL nastopati Ggnd-em TUDI tudi L NA na Dm TEKMAH tekma Sozmm SUPROLIGE Suproliga Slzer . . .

ZGODOVINA zgodovina Sozei GRADU grad Somer KRUPA Krupa Slzei , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n DOBIL dobiti Ggdd-em IME ime Soset PO po Dm BLIŽNJI bližnji Ppnzem ISTOIMENSKI istoimenski Ppnzem REKI reka Sozem , , , JE biti Gp-ste-n DOLGA dolg Ppnzei IN in Vp PESTRA pester Ppnzei . . . NJEGOVI njegov Zstmmiem ZAČETKI začetek Sommi SICER sicer Rsn NISO biti Gp-stm-d ZNANI znan Ppnmmi , , , V v Dm ZAPISIH zapis Sommm GEOGRAFA geograf Somer IN in Vp ZGODOVINARJA zgodovinar Somer IVANA Ivan Slmer SIMONIČA Simonič Slmer Z z Dr BLIŽNJEGA bližnji Ppnmer VINJEGA Vinji Ppnmer VRHA vrh Somer PA pa Vp JE biti Gp-ste-n MOGOČE mogoče Rsn ZASLEDITI zaslediti Ggdn , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n BIL biti Gp-d-em BRŽKONE bržkone L ZGRAJEN zgrajen Pdnmein ŽE že L OB ob Dm KONCU konec Somem 12 12 Np . . . STOL stol O . . . PO po Dm VALVASORJU Valvasor Slmem PA pa Vp SO biti Gp-stm-n BILI biti Gp-d-mm NJEGOVI njegov Zstmmiem PRVI prvi Kbvmmi LASTNIKI lastnik Sommi GOSPODJE gospod Sommi KRUPSKI Krupski Slmmi , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n IZHAJALI izhajati Ggnd-mm IZ iz Dr RODBINE rodbina Sozer GROFOV grof Sommr BLAGAJEV Blagaj Slmmr . . . V v Dm DOLGIH dolg Ppnsmm STOLETJIH stoletje Sosmm JE biti Gp-ste-n GRAD grad Somei ZAMENJAL zamenjati Ggdd-em VEČ veliko Rsr LASTNIKOV lastnik Sommr , , , MED med Do NJIMI on Zotmmo SO biti Gp-stm-n BILI biti Gp-d-mm TUDI tudi L ORTENBURŽANI Ortenburžan Slmmi , , , GROFJE grof Sommi CELJSKI celjski Ppnmmi , , , BURGSTALLI Burgstall Slmmi , , , AUERSPERGI Auersperg Slmmi . . . LETA leto Soser 1904 1904 Kag JE biti Gp-ste-n BARON baron Somei ARTUR Artur Slmei APFALTRERN Apfaltrern Slmei PRODAL prodati Ggdd-em GRAD grad Sometn GRADAŠKEMU gradaški Ppnmed POŠTARJU poštar Somed JULIJU Julij Slmed MACELETU Macelet Slmed IN in Vp METLIŠKEMU metliški Ppnmed HOTELIRJU hotelir Somed DANIJELU Danijel Slmed MAKARJU Makar Slmed . . . LETA leto Soser 1918 1918 Kag STA biti Gp-std-n GA on Zotmet--k KUPILA kupiti Ggdd-dm BRATA brat Somdi ANTON Anton Slmei IN in Vp IVAN Ivan Slmei ZURC Zurc Slmei , , , ŠE še L ISTEGA isti Zn-ser LETA leto Soser PA pa Vp GA on Zotmet--k JE biti Gp-ste-n PREVZEL prevzeti Ggdd-em IVANOV Ivanov Psnmein SIN sin Somei JOSIP Josip Slmei , , , TRGOVEC trgovec Somei IZ iz Dr SEMIČA Semič Slmer , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n BIL biti Gp-d-em ZADNJI zadnji Ppnmeid GRAJSKI grajski Ppnmeid LASTNIK lastnik Somei . . .

STROKOVNO strokoven Ppnzet KOMISIJO komisija Sozet STE biti Gp-sdm-n V v Dm KOMEDIJI komedija Sozem MOKRODOLCI Mokrodolec Slmmi FRANA Fran Slmer ROŠA Roš Slmer NAJBOLJ najbolj Rsn PREPRIČALI prepričati Ggdd-mm Z z Do DOBRO dober Ppnzeo REŽIJO režija Sozeo , , , SCENO scena Sozeo IN in Vp SKUPINSKIMI skupinski Ppnmmo PRIZORI prizor Sommo . . . TAKA tak Zk-zei JE biti Gp-ste-n BILA biti Gp-d-ez OBRAZLOŽITEV obrazložitev Sozei NAGRADE nagrada Sozer . . . KAKO kako Rsn STE biti Gp-sdm-n PRIŠLI priti Ggdd-mm DO do Dr TEGA ta Zk-mer ZANIMIVEGA zanimiv Ppnmer TEKSTA tekst Somer TER ter Vp ZLASTI zlasti L DO do Dr DOMISELNE domiseln Ppnzer IDEJE ideja Sozer ZA za Dt SCENO scena Sozet ? ? ?

ČE če Vd SE se Zp------k BOSTE biti Gp-pdm-n DEJAVNO dejavno Rsn VKLJUČILI vključiti Ggdd-mm V v Dt PRIPRAVE priprava Sozmt NA na Dt ŠOLSKO šolski Ppnzet POT pot Sozet SVOJEGA svoj Zp-mer OTROKA otrok Somer , , , BOSTE biti Gp-pdm-n STORILI storiti Ggdd-mm VELIKO veliko Rsn VEČ veliko Rsr , , , KOT kot Vd ČE če Vd MU on Zotmed--k BOSTE biti Gp-pdm-n O o Dm TOVRSTNIH tovrsten Ppnzmm NEVARNOSTIH nevarnost Sozmm PRIDIGALI pridigati Ggnd-mm DOMA doma Rsn . . . TO ta Zk-sei JE biti Gp-ste-n NAMREČ namreč Vp VAŠA vaš Zsdzeim NALOGA naloga Sozei IN in Vp DOLŽNOST dolžnost Sozei , , , PRAV prav L GOTOVO gotovo Rsn PA pa Vp BODO biti Gp-ptm-n O o Dm TEM ta Zk-sem S z Do PRVOŠOLČKI prvošolček Sommo SPREGOVORILI spregovoriti Ggdd-mm TUDI tudi L PEDAGOŠKI pedagoški Ppnmmi DELAVCI delavec Sommi V v Dm ŠOLI šola Sozem . . . MALI mali Ppnmmi NADEBUDNEŽI nadebudnež Sommi PA pa Vp BODO biti Gp-ptm-n VOZNIKE voznik Sommt IN in Vp OSTALE ostal Ppnmmt UDELEŽENCE udeleženec Sommt V v Dm PROMETU promet Somem NA na Dt SVOJO svoj Zp-zet NEIZKUŠENOST neizkušenost Sozet IN in Vp MAJHNOST majhnost Sozet OPOZARJALI opozarjati Ggnd-mm TUDI tudi L Z z Do RUMENIMI rumen Ppnzmo RUTICAMI rutica Sozmo OKOLI okoli Dr VRATU vrat Somer . . .

V v Dt SOBOTO sobota Sozet STA biti Gp-std-n PRIREDITEV prireditev Sozet ZAČELA začeti Ggdd-dm SPIDI Spidi Slmei IN in Vp GOGI Gogi Slmei , , , KI ki Vd STA biti Gp-std-n ZABAVALA zabavati Ggnd-dm OTROKE otrok Sommt , , , NATO nato Rsn PA pa Vp SO biti Gp-stm-n SE se Zp------k NA na Dt PRIZORIŠČE prizorišče Soset IZ iz Dr LETALA letalo Soser SPUSTILI spustiti Ggdd-mm PADALCI padalec Sommi ALEŠ Aleš Slmei DEBELJAK Debeljak Slmei , , , SIMON Simon Slmei DULAR Dular Slmei IN in Vp TONE Tone Slmei BAZNIK Baznik Slmei . . . SLEDIL slediti Ggnd-em JE biti Gp-ste-n NAGOVOR nagovor Somei KRŠKEGA krški Ppnmer PODŽUPANA podžupan Somer ANDREJA Andrej Slmer BOŽIČA Božič Slmer , , , ZA za Do NJIM on Zotmeo PA pa Vp JE biti Gp-ste-n MLADA mlad Ppnzei PEVKA pevka Sozei AMADEJA Amadeja Slzei PLEVEL Plevel Slzei ODLIČNO odlično Rsn ZAPELA zapeti Ggdd-ez PESEM pesem Sozet MARJANE Marjana Slzer DRŽAJ Držaj Slzer POLETNA poleten Ppnzei NOČ noč Sozei . . . NA na Dm OTROŠKEM otroški Ppnmem PEVSKEM pevski Ppnmem FESTIVALU festival Somem , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n POTEKAL potekati Ggnd-em POD pod Do STROKOVNIM strokoven Ppnseo VODSTVOM vodstvo Soseo GLASBENEGA glasben Ppnmer PEDAGOGA pedagog Somer VILKA Vilko Slmer UREKA Urek Slmer , , , JE biti Gp-ste-n PRVO prvi Kbvset MESTO mesto Soset V v Dm NIŽJI nizek Pppzem STAROSTNI starosten Ppnzem SKUPINI skupina Sozem ZASEDLA zasesti Ggdd-ez AMADEJA Amadeja Slzei PLEVEL Plevel Slzei , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n TUDI tudi L NAJBOLJ najbolj Rsn OČARALA očarati Ggdd-ez OBČINSTVO občinstvo Soset , , , PRI pri Dm STAREJŠIH star Pppmmm PA pa Vp JE biti Gp-ste-n SLAVILA slaviti Ggnd-ez KATJA Katja Slzei MIHELIN Mihelin Slzei . . . OTROŠKI otroški Ppnmetd FESTIVAL festival Sometn JE biti Gp-ste-n POVEZOVALA povezovati Ggnd-ez SANJA Sanja Slzei MACUR Macur Slzei IZ iz Dr KRŠKEGA Krško Slser , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n BILA biti Gp-d-ez DAN dan Sometn PREJ prej Rsn IZBRANA izbran Pdnzei V v Dt ŠOPEK šopek Sometn PETNAJSTIH petnajst Kbg-mr FINALISTK finalistka Sozmr IZBORA izbor Somer LEPOTIC lepotica Sozmr MISS miss Sozei SLOVENIJE Slovenija Slzer . . . ZBRANE zbran Pdnmmt JE biti Gp-ste-n V v Dt SOBOTO sobota Sozet DOLGO dolgo Rsn V v Dt NOČ noč Sozet ZABAVAL zabavati Ggnd-em TUDI tudi L ANSAMBEL ansambel Somei ALFIJA Alfi Slmer NIPIČA Nipič Slmer , , , ENA en Kbzzei IZMED izmed Dr POSLASTIC poslastica Sozmr VEČERA večer Somer PA pa Vp JE biti Gp-ste-n BIL biti Gp-d-em TUDI tudi L POLNOČNI polnočen Ppnmeid OGNJEMET ognjemet Somei . . .

JULIETTE Juliette Slzei RAMAEN Ramaen Slzei , , , VODNICA vodnica Sozei FRANCOSKIH francoski Ppnmmr SKAVTOV skavt Sommr : : : " " " OČARANI očaran Pdnmmi SMO biti Gp-spm-n NAD nad Do PREČUDOVITO prečudovit Ppnzeo NARAVO narava Sozeo IN in Vp NEVERJETNO neverjetno Rsn ČISTO čist Ppnzeo KOLPO Kolpa Slzeo . . . TU tu Rsn JE biti Gp-ste-n NARAVA narava Sozei POVSEM povsem Rsn DRUGAČNA drugačen Ppnzei KOT kot Vd PRI pri Dm NAS jaz Zop-mm IN in Vp NAM jaz Zop-md JE biti Gp-ste-n IZREDNO izredno Rsn VŠEČ všeč Rsn . . . DRUGAČNA drugačen Ppnzei , , , TODA toda Vp ZELO zelo Rsn DOBRA dober Ppnzei , , , JE biti Gp-ste-n TUDI tudi L HRANA hrana Sozei LE le L NA na Dt SALAMO salama Sozet ZA za Dt JUTRANJI jutranji Ppnmetd OBROK obrok Sometn SE se Zp------k NIKAKOR nikakor Rsn NISMO biti Gp-spm-d MOGLI moči Ggnd-mm NAVADITI navaditi Ggdn ! ! ! TUDI tudi L TUKAJŠNJI tukajšnji Ppnmmi LJUDJE človek Sommi SO biti Gp-stm-n NAM jaz Zop-md ZELO zelo Rsn VŠEČ všeč Rsn , , , SAJ saj Vp SO biti Gp-stm-n IZREDNO izredno Rsn PRIJAZNI prijazen Ppnmmi , , , ZATO zato Vp BOMO biti Gp-ppm-n V v Dt DOL Dol Slmetn IN in Vp SLOVENIJO Slovenija Slzet ŠE še L RADI rad Rsn PRIŠLI priti Ggdd-mm . . . " " "

SEVNICA Sevnica Slzei SEVNIŠKA sevniški Ppnzei IZPOSTAVA izpostava Sozei SKLADA sklad Somer VABI vabiti Ggnste V v Dt PONEDELJEK ponedeljek Sometn , , , 28 28 Np . . . AVGUSTA avgusta Rsn , , , OB ob Dm 18 18 Kag . . . URI ura Sozem NA na Dt OGLED ogled Sometn ZNANE znan Ppnzer PRAVLJICE pravljica Sozer PETER Peter Slmei IN in Vp VOLK volk Somei , , , S z Do KATERO kateri Zv-zeo SE se Zp------k BO biti Gp-pte-n NA na Dm GRADU grad Somem PREDSTAVIL predstaviti Ggdd-em CHAUSSEE Chaussee Slmei TEATER teater Somei IZ iz Dr NEMČIJE Nemčija Slzer . . . V v Dm PRIMERU primer Somem SLABEGA slab Ppnser VREMENA vreme Soser BO biti Gp-pte-n PREDSTAVA predstava Sozei V v Dm LUTROVSKI lutrovski Ppnzem KLETI klet Sozem . . .

21 21 Np . . . ZASEDENO zaseden Pdnsei STANOVANJE stanovanje Sosei ŠT. št. O 16 16 Kag V v Dm STANOVANJSKEM stanovanjski Ppnmem BLOKU blok Somem V v Dm SEVNICI Sevnica Slzem , , , NA na Dm KVEDROVI Kvedrov Psnzem 31 31 Kag , , , V v Dm IZMERI izmera Sozem CCA cca O 39,80 39,80 Kag M2 M2 O . . .

KOČEVSKA kočevski Ppnzei REKA Reka Slzei - - - ZARADI zaradi Dr SPECIFIČNE specifičen Ppnzer GOZDNE gozden Ppnzer KONFIGURACIJE konfiguracija Sozer OBČINE občina Sozer KOČEVJE Kočevje Slsei JE biti Gp-ste-n VELIKO veliko Rsn CESTNIH cesten Ppnmmr ODSEKOV odsek Sommr ZGRAJENIH zgrajen Pdnmmr SKOZI skozi Dt GOZDOVE gozd Sommt . . . KER ker Vd JE biti Gp-ste-n KOČEVSKA kočevski Ppnzei OBČINA občina Sozei V v Dm SAMEM sam Ppnmem VRHU vrh Somem PO po Dm KOLIČINI količina Sozem POSEKANE posekan Pdnzer MASE masa Sozer V v Dm SLOVENIJI Slovenija Slzem , , , SO biti Gp-stm-n TEMU ta Zk-sed PRIMERNO primerno Rsn OBREMENJENE obremenjen Pdnzmi OBČINSKE občinski Ppnzmi CESTE cesta Sozmi . . . TO ta Zk-sei VELJA veljati Ggnste TUDI tudi L ZA za Dt LOKALNO lokalen Ppnzet CESTO cesta Sozet JELENDOL Jelendol Slmei - - - MLAKA Mlaka Slzei - - - PRIMOŽI Primoži Slmmi - - - KOČEVSKA kočevski Ppnzei REKA Reka Slzei , , , KI ki Vd JO on Zotzet--k OBČANI občan Sommi BOLJ bolj Rsn POZNAJO poznati Ggnstm KOT kot Vd JANŠEVA Janšev Psnzei CESTA cesta Sozei . . . NA na Dt HITRO hitro Rsn JE biti Gp-ste-n BILA biti Gp-d-ez ASFALTIRANA asfaltiran Pdnzei LETA leto Soser 1992 1992 Kag , , , PO po Dm NJEJ on Zotzem PA pa Vp NAJ naj L BI biti Gp-g PO po Dm ZAMISLI zamisel Sozem TAKRATNEGA takraten Ppnmer VOJAŠKEGA vojaški Ppnmer VRHA vrh Somer POTEKAL potekati Ggnd-em VES ves Zc-mei PROMET promet Somei PROTI proti Dd KOČEVSKI kočevski Ppnzed REKI Reka Slzed IN in Vp OBRATNO obratno Rsn , , , CESTA cesta Sozei ČEZ čez Dt GOTENICO Gotenica Slzet PA pa Vp NAJ naj L BI biti Gp-g SLUŽILA služiti Ggnd-ez LE le L POTREBAM potreba Sozmd SLOVENSKE slovenski Ppnzer POLICIJE policija Sozer . . . S z Do POSODOBITVIJO posodobitev Sozeo CESTE cesta Sozer MED med Do GOTENICO Gotenica Slzeo IN in Vp KOČEVSKO kočevski Ppnzeo REKO Reka Slzeo IN in Vp PO po Dm OMEHČANJU omehčanje Sosem RAZMER razmera Sozmr MED med Do VOJSKO vojska Sozeo IN in Vp POLICIJO policija Sozeo NA na Dm KOČEVSKOREŠKEM kočevskoreški Ppnsem OBMOČJU območje Sosem , , , JE biti Gp-ste-n T. t. O I. i. O JANŠEVA Janšev Psnzei ALI ali Vp TURISTIČNA turističen Ppnzei CESTA cesta Sozei ZELO zelo Rsn MALO malo Rsn PROMETNA prometen Ppnzei , , , UPORABLJAJO uporabljati Ggnstm JO on Zotzet--k NAJVEČ največ Rsn KOLESARJI kolesar Sommi . . . V v Dm ZADNJEM zadnji Ppnmem ČASU čas Somem PA pa Vp , , , KOT kot Vd OPOZARJAJO opozarjati Ggnstm NEKATERI nekateri Zn-mmi ČLANI član Sommi KOČEVSKEGA kočevski Ppnmer OBČINSKEGA občinski Ppnmer SVETA svet Somer , , , SE se Zp------k PO po Dm NJEJ on Zotzem OPRAVLJA opravljati Ggnste SPRAVILO spravilo Sosei LESA les Somer S z Do POMOČJO pomoč Sozeo TEŽKIH težek Ppnmmr STROJEV stroj Sommr . . . TAKO tako Rsn SE se Zp------k UNIČUJEJO uničevati Ggnstm ZGORNJE zgornji Ppnzmi PLASTI plast Sozmi TE ta Zk-zer CESTE cesta Sozer , , , ČE če Vd PA pa Vp SE se Zp------k BODO biti Gp-ptm-n DELA delo Sosmi NADALJEVALA nadaljevati Ggnd-ms , , , SE se Zp------k BO biti Gp-pte-n V v Dm NEKAJ nekaj Rsn LETIH leto Sosmm ASFALT asfalt Somei SPREMENIL spremeniti Ggdd-em V v Dt MAKADAM makadam Sometn . . .

KOSTANJEVICA Kostanjevica Slzei NA na Dm KRKI Krka Slzem V v Dm POSAVJU Posavje Slsem RADI rad Rsn POVEDO povedati Ggdstm , , , DA da Vd RAZVIJAJO razvijati Ggnstm TURIZEM turizem Sometn , , , POHVALIJO pohvaliti Ggdstm SE se Zp------k TUDI tudi L Z z Do VRSTO vrsta Sozeo UKREPOV ukrep Sommr ZA za Dt TO ta Zk-set , , , DA da Vd BI biti Gp-g JIH on Zotmmt--k TURISTI turist Sommi OPAZILI opaziti Ggdd-mm IN in Vp ODKRILI odkriti Ggdd-mm . . . KAKO kako Rsn POSAVJE Posavje Slset VIDIJO videti Ggvstm OBISKOVALCI obiskovalec Sommi OD od Dr DRUGOD drugod Rsn ? ? ? PRED pred Do NEDAVNIM nedaven Ppnmeo STA biti Gp-std-n NA na Dm SVOJI svoj Zp-zem POTI pot Sozem OD od Dr NOVEGA nov Ppnser MESTA mesto Soser DO do Dr CELJA Celje Slser PRIKOLESARILA prikolesariti Ggdd-dm V v Dt KOSTANJEVICO Kostanjevica Slzet NA na Dm KRKI Krka Slzem ŠKOFJELOČANA Škofjeločan Slmdi MATEJA Mateja Slzei ŠPACAPAN Špacapan Slzei IN in Vp IGOR Igor Slmei DRNOVŠEK Drnovšek Slmei . . . DRNOVŠEK Drnovšek Slmei , , , PROFESOR profesor Somei GEOGRAFIJE geografija Sozer IN in Vp PROFESIONALNI profesionalen Ppnmeid PEVEC pevec Somei V v Dm SLOVENSKEM slovenski Ppnmem KOMORNEM komoren Ppnmem ZBORU zbor Somem , , , JE biti Gp-ste-n POSAVSKO posavski Ppnzet TURISTIČNO turističen Ppnzet PONUDBO ponudba Sozet PRIMERJAL primerjati Ggnd-em S z Do SKRBJO skrb Sozeo ZA za Dt TURISTE turist Sommt V v Dm NEKATERIH nekateri Zn-smm EVROPSKIH evropski Ppnsmm MESTIH mesto Sosmm , , , PRI pri Dm TEM ta Zk-sem MU on Zotmed--k JE biti Gp-ste-n POMAGALA pomagati Ggvd-ez ŠPACAPANOVA Špacapanov Psnzei , , , PROFESORICA profesorica Sozei FRANCOSKEGA francoski Ppnmer JEZIKA jezik Somer . . . TO ta Zk-sei JIMA on Zotmdd--k NI biti Gp-ste-d BILO biti Ggnd-es TEŽKO težko Rsn , , , SAJ saj Vp STA biti Gp-std-n TAKO tako Rsn ALI ali Vp DRUGAČE drugače Rsn ŽE že L DODOBRA dodobra Rsn PREKRIŽARILA prekrižariti Ggdd-dm EVROPO Evropa Slzet V v Dm VSEH ves Zc-zmm ŠTIRIH štirje Kbgzmm SMEREH smer Sozmm . . . " " " OBSTOJEČE obstoječ Ppnzmt MOŽNOSTI možnost Sozmt BI biti Gp-g BILO biti Gp-d-es TREBA treba Rsn POVEZATI povezati Ggdn . . . KRKA Krka Slzei , , , DOLENJSKA dolenjski Ppnzei LEPOTICA lepotica Sozei , , , SAMEVA samevati Ggnste , , , KOT kot Vd DA da Vd JE on Zotzer--k NI biti Gp-ste-d . . . KOSTANJEVICABENETKE KOSTANJEVICABENETKE Nt , , , KOT kot Vd DA da Vd JIH on Zotmmr--k NI biti Gp-ste-d . . . NIKJER nikjer Rsn NI biti Gp-ste-d NOBENEGA noben Zl-mer NAPISA napis Somer , , , DA da Vd SE se Zp------k UTEGNE utegniti Ggvste KJE kje Rsn ZGODITI zgoditi Ggdn KAJ kaj Zv-sei POSEBNEGA poseben Ppnser . . . TAM tam Rsn GORI gori Rsn OB ob Dm POTI pot Sozem JE biti Gp-ste-n NEKA nek Zn-zei TABLA tabla Sozei , , , KI ki Vd JO on Zotzet--k POČASI počasi Rsn ŽE že L PREGANJA preganjati Ggnste ČAS čas Somei . . . POSAVJE Posavje Slsei PREVEČ preveč Rsn SKRIVA skrivati Ggnste SVOJE svoj Zp-zmt ZANIMIVOSTI zanimivost Sozmt . . . TU tu Rsn IMAJO imeti Ggnstm-n BOGATO bogat Ppnzet POKRAJINO pokrajina Sozet . . . DOMAČINI domačin Sommi VERJETNO verjetno Rsn NE ne L VIDIJO videti Ggvstm TEGA ta Zk-ser BOGASTVA bogastvo Soser , , , VSAKDO vsakdo Zc-mei , , , KI ki Vd PRIDE priti Ggdste OD od Dr DRUGOD drugod Rsn , , , PA pa Vp VIDI videti Ggvste POSEBNO poseben Ppnzet IDENTITETO identiteta Sozet POKRAJINE pokrajina Sozer . . . NO no L , , , MARSIKAJ marsikaj Zn-set OBISKOVALEC obiskovalec Somei VIDI videti Ggvste SAMO samo L , , , ČE če Vd SE se Zp------k POTRUDI potruditi Ggdste . . . SMEROKAZI smerokaz Sommi , , , NA na Dt PRIMER primer Sometn , , , NISO biti Gp-stm-d JASNI jasen Ppnmmi , , , " " " STA biti Gp-std-n DOMALA domala L V v Dm EN en Kbzmet GLAS glas Sometn POVEDALA povedati Ggdd-dm OB ob Dm POSTANKU postanek Sozem V v Dm KOSTANJEVICI Kostanjevica Slzem . . .

METLIKA Metlika Slzei MINULO minuli Ppnzet SOBOTO sobota Sozet SO biti Gp-stm-n SE se Zp------k Z z Do NASTOPOM nastop Someo BIG big Somer BANDA band Somer KRŠKO Krško Slsei IN in Vp METLIŠKE metliški Ppnzer SOLISTKE solistka Sozer ANDREJE Andreja Slzer ZUPANČIČ Zupančič Slzer KONČALE končati Ggdd-mz MEDNARODNE mednaroden Ppnzmi POLETNE poleten Ppnzmi PRIREDITVE prireditev Sozmi PRIDI priti Ggdvde ZVEČER zvečer Rsn NA na Dt GRAD grad Sometn . . . PRIREDITVENI prireditven Ppnmeid ODBOR odbor Somei SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n ZAHVALIL zahvaliti Ggdd-em VSEM ves Zc-mmd SODELAVCEM sodelavec Sommd , , , POKROVITELJEM pokrovitelj Sommd PA pa Vp SO biti Gp-stm-n PODELILI podeliti Ggdd-mm POSEBNA poseben Ppnsmt PRIZNANJA priznanje Sosmt . . . ZA za Dt SPROTNO sproten Ppnset OBVEŠČANJE obveščanje Soset O o Dm PRIREDITVAH prireditev Sozmm SO biti Gp-stm-n PRIZNANJA priznanje Sosmt DOBILA dobiti Ggdd-ms TUDI tudi L OBČILA občilo Sosmi . . . KOT kot Vd STALNI stalen Ppnmmi GOSTI gost Sommi SO biti Gp-stm-n DOBILI dobiti Ggdd-mm SIMBOLIČNE simboličen Ppnzmt NAGRADE nagrada Sozmt MARICA Marica Slzei ZUPANIČ Zupanič Slzei , , , TONE Tone Slmei SLOVODNIK Slovodnik Slmei IN in Vp CELO celo L GRAJSKI grajski Ppnmeid MUC muc Somei ČRNUH črnuh Somei . . . SAM sam Ppnmetn PRIREDITVENI prireditven Ppnmetd ODBOR odbor Sometn PA pa Vp JE biti Gp-ste-n V v Dm SVOJEM svoj Zp-mem GOVORU govor Somem POHVALIL pohvaliti Ggdd-em METLIŠKI metliški Ppnmeid ŽUPAN župan Somei SLAVKO Slavko Slmei DRAGOVAN Dragovan Slmei . . . PREDSEDNICA predsednica Sozei PRIPRAVLJALNEGA pripravljalen Ppnmer ODBORA odbor Somer ANICA Anica Slzei KOPINIČ Kopinič Slzei JE biti Gp-ste-n POVEDALA povedati Ggdd-ez , , , DA da Vd SO biti Gp-stm-n METLIŠKE metliški Ppnzmi PRIREDITVE prireditev Sozmi PREDSTAVLJENE predstavljen Pdnzmi V v Dm BROŠURI brošura Sozem SLOVENSKIH slovenski Ppnzmr KULTURNIH kulturen Ppnzmr PRIREDITEV prireditev Sozmr . . . BROŠURA brošura Sozei JE biti Gp-ste-n IZŠLA iziti Ggdd-ez TUDI tudi L V v Dm EVROPI Evropa Slzem , , , NJEN njen Zstmeiez IZDAJATELJ izdajatelj Somei PA pa Vp JE biti Gp-ste-n IMAGO Imago Slmei SLOVENIAE Sloveniae Slmei PODOBA podoba Sozei SLOVENIJE Slovenija Slzer . . . LETOŠNJE letošnji Ppnzmt PRIREDITVE prireditev Sozmt SI se Zp---d--k JE biti Gp-ste-n OGLEDALO ogledati Ggdd-es 4500 4500 Kag OBISKOVALCEV obiskovalec Sommr . . .

SINJI sinji Ppnmeid VRH vrh Somei PROSTOVOLJNO prostovoljen Ppnsei GASILSKO gasilski Ppnsei DRUŠTVO društvo Sosei SINJI sinji Ppnmeid VRH vrh Somei JE biti Gp-ste-n MINULO minuli Ppnzet NEDELJO nedelja Sozet PRIPRAVILO pripraviti Ggdd-es SLOVESNO slovesen Ppnzet OTVORITEV otvoritev Sozet DVORANE dvorana Sozer IN in Vp RAZSTAVE razstava Sozer SLIK slika Sozmr IN in Vp FOTOGRAFIJ fotografija Sozmr JOŽETA Jože Slmer ZABUKOŠKA Zabukošek Slmer V v Dm GASILSKEM gasilski Ppnmem DOMU dom Somem . . . ZABUKOŠEK Zabukošek Slmei JE biti Gp-ste-n BIL biti Gp-d-em 12 12 Kag LET leto Sosmr SINJEVRHOVSKI sinjevrhovski Ppnmeid UČITELJ učitelj Somei . . . DVORANO dvorana Sozet IN in Vp RAZSTAVO razstava Sozet JE biti Gp-ste-n ODPRL odpreti Ggdd-em ŽUPAN župan Somei OBČINE občina Sozer ČRNOMELJ Črnomelj Slmei ANDREJ Andrej Slmei FABJAN Fabjan Slmei . . .

PETERLE Peterle Slmei ME jaz Zop-et--k JE biti Gp-ste-n OBISKAL obiskati Ggdd-em NA na Dm ŠTARTU štart Somem V v Dm DONAUESHINGENU Donaueshingen Slmem , , , V v Dm VUKOVARJU Vukovar Slmem IN in Vp NA na Dm CILJU cilj Somem V v Dm KONSTANCI Konstanca Slzem . . . ČE če Vd SEM biti Gp-spe-n POŠTEN pošten Ppnmein , , , MORAM morati Ggnspe REČI reči Ggdn , , , DA da Vd SEM biti Gp-spe-n POTREBOVAL potrebovati Ggnd-em OPERATIVCE operativec Sommt , , , LJUDI človek Sommt , , , KI ki Vd KAJ kaj Zv-set NAREDIJO narediti Ggdstm . . . PETERLE Peterle Slmei JE biti Gp-ste-n POLITIK politik Somei . . . TRUDIL truditi Ggnd-em SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n , , , DA da Vd BI biti Gp-g BILO biti Gp-d-es MOJE moj Zspseie PLAVANJE plavanje Sosei BREZ brez Dr ZAPLETOV zaplet Sommr . . . TUDI tudi L KADARKOLI kadarkoli Rsn SO biti Gp-stm-n ME jaz Zop-et--k PRIŠLI priti Ggdd-mm POGLEDAT pogledati Ggdm IN in Vp POZDRAVIT pozdraviti Ggdm TUJI tuj Ppnmmi POLITIKI politik Sommi , , , SEM biti Gp-spe-n JIM on Zotmmd--k BIL biti Gp-d-em NA na Dt VOLJO volja Sozet , , , Z z Do NJIMI on Zotmmo SEM biti Gp-spe-n SE se Zp------k SLIKAL slikati Ggnd-em , , , SKUPAJ skupaj Rsn SMO biti Gp-spm-n POSNELI posneti Ggdd-mm INTERVJUJE intervju Sommt . . . VIDELI videti Ggvd-mm SO biti Gp-stm-n , , , DA da Vd SEM biti Gp-spe-n JIM on Zotmmd--k NA na Dt VOLJO volja Sozet , , , ZA za Dt DONAVO Donava Slzet , , , ZA za Dt ČISTE čist Ppnzmt VODE voda Sozmt , , , MIR mir Sometn IN in Vp PRIJATELJSTVO prijateljstvo Soset MED med Do NARODI narod Sommo . . .

VELIKE velik Ppnzmi DRUŽBE družba Sozmi SO biti Gp-stm-n SE se Zp------k PRI pri Dm SUMLJIVIH sumljiv Ppnmmm POSLIH posel Sommm VEDNO vedno Rsn ZANAŠALE zanašati Ggnd-mz NA na Dt VLADE vlada Sozmt . . . VZEMIMO vzeti Ggdvpm EVROPO Evropa Slzet . . . EVROPSKA evropski Ppnzei ZVEZA zveza Sozei JE biti Gp-ste-n Z z Do AFRIŠKIMI afriški Ppnzmo DRŽAVAMI država Sozmo SKLENILA skleniti Ggdd-ez POGODBO pogodba Sozet , , , DA da Vd LAHKO lahko Rsn NJENA njen Zstzeiez RIBIŠKA ribiški Ppnzei FLOTA flota Sozei SILA sila Rsn POCENI poceni Rsn LOVI loviti Ggnste TUDI tudi L V v Dm AFRIŠKIH afriški Ppnzmm VODAH voda Sozmm . . . TAKO tako Rsn JE biti Gp-ste-n UČINKOVITO učinkovito Rsn PRENESLA prenesti Ggdd-ez SIROMAŠENJE siromašenje Soset MORIJ morje Sosmr S z Dr SEVERA sever Somer NA na Dt JUG jug Sometn . . . EVROPSKA evropski Ppnzei ZVEZA zveza Sozei DENARNO denarno Rsn PODPIRA podpirati Ggnste 15 15 Kag DRŽAV država Sozmr V v Dm ZAHODNI zahoden Ppnzem IN in Vp VZHODNI vzhoden Ppnzem AFRIKI Afrika Slzem IN in Vp V v Dm VEČINI večina Sozem PRIMEROV primer Sommr NJIHOVIM njihov Zstzmdm VLADAM vlada Sozmd PLAČUJE plačevati Ggnste MANJ manj Rsn KOT kot Vd 10 10 Kag ODSTOTKOV odstotek Sommr VREDNOSTI vrednost Sozer ULOVA ulov Somer . . . SENEGALSKI senegalski Ppnmmi IN in Vp MAVRETANSKI mavretanski Ppnmmi RIBIČI ribič Sommi NISO biti Gp-stm-d NIKOLI nikoli Rsn VIDELI videti Ggvd-mm TEGA ta Zk-mer DENARJA denar Somer , , , ŠE še L KAKO kako Rsn DOBRO dobro Rsn PA pa Vp OBČUTIJO občutiti Ggdstm REZULTATE rezultat Sommt INDUSTRIJSKEGA industrijski Ppnmer RIBOLOVA ribolov Somer , , , SAJ saj Vp VEDNO vedno Rsn TEŽJE težko Rsr PREHRANJUJEJO prehranjevati Ggnstm SVOJE svoj Zp-zmt DRUŽINE družina Sozmt . . . TODA toda Vp MEDTEM medtem Rsn KO ko Vd IZVOZNIKI izvoznik Sommi RIB riba Sozmr TRETJEGA tretji Kbvmer SVETA svet Somer IZGUBLJAJO izgubljati Ggnstm NADZOR nadzor Sometn NAD nad Do POGOJI pogoj Sommo TRGOVANJA trgovanje Soser ( ( ( TEMU ta Zk-sed SEVEDA seveda L REČEMO reči Ggdspm GLOBALIZACIJA globalizacija Sozei ! ! ! ) ) ) , , , TUDI tudi L DRŽAVE država Sozmi UVOZNICE uvoznica Sozmi UGOTAVLJAJO ugotavljati Ggnstm , , , DA da Vd NE ne L MOREJO moči Ggnstm OMEJITI omejiti Ggdn PRETOKA pretok Somer GOJENIH gojen Pdnzmr IN in Vp DIVJIH divji Ppnzmr RIB riba Sozmr PREKO preko Dr SVOJIH svoj Zp-zmr MEJA meja Sozmr . . . MEDTEM medtem Rsn KO ko Vd SO biti Gp-stm-n AKTIVISTI aktivist Sommi OBLEČENI oblečen Pdnmmi V v Dt ŽELVE želva Sozmt LANI lani Rsn KORAKALI korakati Ggnd-mm PO po Dm SEATTLU Seattle Slmem IN in Vp PROTESTIRALI protestirati Ggvd-mm PROTI proti Dd ODLOČITVI odločitev Sozed SVETOVNE svetoven Ppnzer TRGOVINSKE trgovinski Ppnzer ORGANIZACIJE organizacija Sozer ZOPER zoper Dt AMERIŠKO ameriški Ppnzet PREPOVED prepoved Sozet UVOZA uvoz Somer RAKCEV rakec Sommr , , , KI ki Vd JIH on Zotmmt--k LOVIJO loviti Ggnstm TAKO tako Rsn , , , DA da Vd PRI pri Dm TEM ta Zk-sem UBIJAJO ubijati Ggnstm ŽELVE želva Sozmt , , , STA biti Gp-std-n SE se Zp------k KANADA Kanada Slzei IN in Vp AVSTRALIJA Avstralija Slzei ZAPLETLI zaplesti Ggdd-dz V v Dt PODOBEN podoben Ppnmetn PREPIR prepir Sometn . . . TUDI tudi L TOKRAT tokrat Rsn JE biti Gp-ste-n ŠLO iti Ggvd-es ZA za Dt LOSOSA losos Sometd . . . AVSTRALSKA avstralski Ppnzei ZVEZNA zvezen Ppnzei DRŽAVA država Sozei TASMANIJA Tasmanija Slzei JE biti Gp-ste-n V v Dm BOJU boj Somem ZA za Dt UGLED ugled Sometn " " " INDUSTRIJE industrija Sozer BREZ brez Dr BOLEZNI bolezen Sozer " " " PREPOVEDALA prepovedati Ggdd-ez UVOZ uvoz Sometn NEPREDELANEGA nepredelan Ppnser LOSOSOVEGA lososov Psnser MESA meso Soser , , , S z Do ČIMER kar Zz-seo NAJ naj L BI biti Gp-g ČIM čim Rsn BOLJ bolj Rsn ZMANJŠALA zmanjšati Ggdd-ez MOŽNOST možnost Sozet ŠIRJENJA širjenje Soser RIBJIH ribji Ppnmmr VIRUSOV virus Sommr . . . TO ta Zk-sei PA pa Vp JE biti Gp-ste-n RAZKURILO razkuriti Ggdd-es KANADSKO kanadski Ppnzet INDUSTRIJO industrija Sozet GOJENIH gojen Pdnmmr LOSOSOV losos Sommr . . . PREPIR prepir Sometn JE biti Gp-ste-n ZAČELA začeti Ggdd-ez REŠEVATI reševati Ggnn SVETOVNA svetoven Ppnzei TRGOVINSKA trgovinski Ppnzei ORGANIZACIJA organizacija Sozei ( ( ( STO STO Slzei ) ) ) , , , PRED pred Do KATERO kateri Zv-zeo STA biti Gp-std-n OBE oba Zc-zdi STRANI stran Sozdi ZAGOVARJALI zagovarjati Ggnd-dz SVOJE svoj Zp-mmt PROIZVAJALCE proizvajalec Sommt LOSOSOVEGA lososov Psnser MESA meso Soser . . . PROTESTI protest Sommi JAVNOSTI javnost Sozer V v Dm AVSTRALIJI Avstralija Slzem V v Dm ZVEZI zveza Sozem Z z Do VPRAŠANJEM vprašanje Soseo , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n BILO biti Gp-d-es V v Dm BISTVU bistvo Sosem VPRAŠANJE vprašanje Sosei KARANTENE karantena Sozer , , , PA pa Vp SO biti Gp-stm-n POKAZALI pokazati Ggdd-mm , , , KAKO kako Rsn NEZADOVOLJNI nezadovoljen Ppnmmi SO biti Gp-stm-n LJUDJE človek Sommi S z Do STO STO Slzeo , , , KI ki Vd SE se Zp------k NEODGOVORNO neodgovorno Rsn OBNAŠA obnašati Ggnste DO do Dr VSEGA ves Zc-ser RAZEN razen Dr DO do Dr PRAVIL pravilo Sosmr , , , KI ki Vd SI se Zp---d--k JIH on Zotsmt--k JE biti Gp-ste-n IZMISLILA izmisliti Ggdd-ez SAMA sam Ppnzei . . . TASMANSKA tasmanski Ppnzei ZAVRNITEV zavrnitev Sozei , , , DA da Vd BI biti Gp-g SPREMENILI spremeniti Ggdd-mm SVOJE svoj Zp-mmt ZAKONE zakon Sommt V v Dm ZVEZI zveza Sozem Z z Do LOSOSOM losos Someo , , , JE biti Gp-ste-n SPODBUDILA spodbuditi Ggdd-ez GLASNO glasen Ppnzet PODPORO podpora Sozet OBEH oba Zc-zdr AVSTRALSKIH avstralski Ppnzdr VLADNIH vladen Ppnzdr STRANK stranka Sozdr , , , AVSTRALSKE avstralski Ppnzer NACIONALNE nacionalen Ppnzer DEMOKRATSKE demokratski Ppnzer STRANKE stranka Sozer , , , NACIONALNEGA nacionalen Ppnmer RIBIŠKEGA ribiški Ppnmer LOBIJA lobi Somer IN in Vp TUJIH tuj Ppnzmr AGENCIJ agencija Sozmr ZA za Dt POMOČ pomoč Sozet TER ter Vp OKOLJSKIH okoljski Ppnzmr ORGANIZACIJ organizacija Sozmr . . . KLJUB kljub Dd TEMU ta Zk-sed JE biti Gp-ste-n STO STO Slzei ODLOČILA odločiti Ggdd-ez V v Dt PRID prid Sometn KANADI Kanada Slzed IN in Vp AVSTRALSKA avstralski Ppnzei VLADA vlada Sozei JE biti Gp-ste-n MORALA morati Ggnd-ez POTEPTATI poteptati Ggdn ZASKRBLJENOST zaskrbljenost Sozet VSEH ves Zc-zmr TEH ta Zk-zmr SKUPIN skupina Sozmr IN in Vp VSILITI vsiliti Ggdn SKLEP sklep Sometn STO STO Slzer . . .

NEDOKONČANO nedokončan Ppnzet ZIDANICO zidanica Sozet Z z Do VINOGRADOM vinograd Someo , , , SADOVNJAKOM sadovnjak Someo , , , NA na Dm IZREDNO izredno Rsn LEPI lep Ppnzem LEGI lega Sozem , , , V v Dm OKOLICI okolica Sozem KRŠKEGA Krško Slser PRODAM prodati Ggdspe Z z Do VINOGRADNIŠKO vinogradniški Ppnzeo OPREMO oprema Sozeo ( ( ( ASFALT asfalt Somei , , , VODA voda Sozei , , , ELEKTRIKA elektrika Sozei , , , CK CK Sozei ) ) ) . . . # # # ( ( ( 07 07 Kag ) ) ) 30 30 Kag 44 44 Kag 324 324 Kag ! ! ! 2137 2137 Kag

SPONA spona Sozei TRGOVINA trgovina Sozei ZAPOSLI zaposliti Ggdste ZARADI zaradi Dr RAZŠIRITVE razširitev Sozer DEJAVNOSTI dejavnost Sozer PRODAJALCA prodajalec Sometd KUHINJ kuhinja Sozmr IN in Vp BELE bel Ppnzer TEHNIKE tehnika Sozer TER ter Vp ŠOFERJA šofer Sometd B B Somei KATEGORIJE kategorija Sozer . . . MOŽNOST možnost Sozei REDNE reden Ppnzer ZAPOSLITVE zaposlitev Sozer . . . # # # ( ( ( 041 041 Kag ) ) ) 646-242. 646-242. Kag 2262 2262 Kag

MO MO Slmei HVALEŽNI hvaležen Ppnmmi KOLEKTIVU kolektiv Somed TRIMO Trimo Slmei IZ iz Dr TREBNJEGA Trebnje Slser , , , PRIJATELJEM prijatelj Sommd IZ iz Dr BIROJA biro Somer SPINO Spino Slmei , , , KR KR O

HVALA hvala Sozei PEVCEM pevec Sommd , , , GE GE O . . . SLAVICI Slavica Slzed ZA za Dt POSLOVILNE poslovilen Ppnzmt BESEDE beseda Sozmt , , , POGREBNI pogreben Ppnzed SLUŽBI služba Sozed PIŠKURIČ Piškurič Slmei

Gospod gospod Somei Bohorič Bohorič Slmei , , , kakšna kakšen Zv-zei je biti Gp-ste-n pravzaprav pravzaprav L natančna natančen Ppnzei vsebina vsebina Sozei sodelovanja sodelovanje Soser z z Do Goodyearom Goodyear Slmeo ? ? ?

Državljanska državljanski Ppnzei pobuda pobuda Sozei Slovenska slovenski Ppnzei Istra Istra Slzei oziroma oziroma Vp prvopodpisani prvopodpisan Ppnmeid pobudnik pobudnik Somei Danijel Danijel Slmei Starman Starman Slmei trdi trditi Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em referendum referendum Somei zmanipuliran zmanipuliran Pdnmein ... ... ...

Starmanu Starman Slmed , , , kandidatu kandidat Somed za za Dt ustavnega ustaven Ppnmet sodnika sodnik Sometd , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n trikrat trikrat Rsn zaporedoma zaporedoma Rsn dobil dobiti Ggdd-em bitko bitka Sozet proti proti Dd koprski koprski Ppnzed občini občina Sozed na na Dm ustavnem ustaven Ppnsem sodišču sodišče Sosem , , , se se Zp------k organiziranje organiziranje Sosei še še L enega en Kbzmer , , , že že L tretjega tretji Kbvmer referenduma referendum Somer o o Dm delitvi delitev Sozem korpske korpski Ppnzer občine občina Sozer , , , ne ne L zdi zdeti Ggnste ne ne Vp smiselno smiseln Ppnsei ne ne Vp potrebno potreben Ppnsei . . . Delitev delitev Sozet korpske korpski Ppnzer občine občina Sozer bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es pametneje pametno Rsr kot kot Vd Koprčanom Koprčan Slmmd zaupati zaupati Ggvn državnem državen Ppnmem zboru zbor Somed . . . In in Vp to ta Zk-sei čimprej čimprej Rsn . . . V v Dt ta ta Zk-met namen namen Sometn je biti Gp-ste-n Državljanska državljanski Ppnzei pobuda pobuda Sozei Slovenska slovenski Ppnzei Istra Istra Slzei na na Dt državni državen Ppnmetd zbor zbor Sometn minuli minuli Ppnmetd teden teden Sometn naslovila nasloviti Ggdd-ez predlog predlog Sometn o o Dm ustanovitvi ustanovitev Sozem novih nov Ppnzmr občin občina Sozmr na na Dm Koprskem Koprsko Slsem . . . Nove nov Ppnzmi občine občina Sozmi bi biti Gp-g poleg poleg Dr mestne mesten Ppnzer občine občina Sozer Koper Koper Slmei bile biti Gp-d-mz še še L Ankaran Ankaran Slmei - - - Hrvatini Hrvatini Slmmi , , , Škofije Škofije Slzmi , , , Dekani Dekani Slmmi , , , Marezige Marezige Slzmi , , , Šmarje Šmarje Slsei in in Vp Gračišče Gračišče Slsei . . . " " " Bilo biti Gp-d-es bi biti Gp-g najbolje dobro Rss , , , " " " pojasnjuje pojasnjevati Ggnste Starman Starman Slmei , , , " " " če če Vd bi biti Gp-g državni državen Ppnmeid zbor zbor Somei na na Dm izrednem izreden Ppnsem zasedanju zasedanje Sosem , , , ki ki Vd bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es sklicano sklican Pdnsei v v Dm roku rok Somem 14 14 Kag dni dan Sommr , , , sprejel sprejeti Ggdd-em spremembo sprememba Sozet Zakona zakon Somer o o Dm ustanovitvi ustanovitev Sozem občin občina Sozmr in in Vp ustanovil ustanoviti Ggdd-em predlagane predlagan Pdnzmt občine občina Sozmt . . . S z Do tem ta Zk-seo bi biti Gp-g 22. 22. Kav novembra november Somer lahko lahko Rsn bile biti Gp-d-mz volitve volitve Sozmi v v Dt organe organ Sommt vseh ves Zc-zmr sedmih sedem Kbg-mr novoustanovljenih novoustanovljen Ppnzmr občin občina Sozmr . . . " " "

Odkar odkar Vd so biti Gp-stm-n v v Dm Kopru Koper Slmem izvedeli izvedeti Ggdd-mm za za Dt odločbo odločba Sozet ustavnega ustaven Ppnser sodišča sodišče Soser , , , na na Dt glas glas Sometn razpravljajo razpravljati Ggnstm o o Dm oblikah oblika Sozmm državljanske državljanski Ppnzer nepokorščine nepokorščina Sozer , , , možnostih možnost Sozmm internacionalizacije internacionalizacija Sozer spora spor Somer z z Do ustavnim ustaven Ppnseo sodiščem sodišče Soseo ali ali Vp celo celo L o o Dm kolektivnem kolektiven Ppnmem odstopu odstop Somem občinskega občinski Ppnser vodstva vodstvo Soser kot kot Vd sredstvu sredstvo Sosem , , , s z Do katerim kateri Zv-seo bi biti Gp-g izsilili izsiliti Ggdd-mm volitve volitve Sozmt . . . Predsednika predsednik Sometd državnega državen Ppnmer zbora zbor Somer so biti Gp-stm-n pozvali pozvati Ggdd-mm , , , naj naj Vd jim on Zotmmd--k odgovori odgovoriti Ggdste , , , ali ali Rsn razpis razpis Somei lokalnih lokalen Ppnzmr volitev volitev Sozmr velja veljati Ggnste tudi tudi L za za Dt koprsko koprski Ppnzet občino občina Sozet , , , ali ali Vp ne ne L . . . Na na Dt njegov njegov Zstmetem jasen jasen Ppnmetn in in Vp nedvoumen nedvoumen Ppnmetn odgovor odgovor Sometn , , , tako tako Rsn vsaj vsaj L pravijo praviti Ggvstm , , , še še L čakajo čakati Ggnstm , , , dotlej dotlej Rsn pa pa Vp priprave priprava Sozmi na na Dt volitve volitev Sozmt tečejo teči Ggnstm , , , kot kot Vd da da Vd se se Zp------k ni biti Gp-ste-d zgodilo zgoditi Ggdd-es nič nič Rsn . . . Vodstvo vodstvo Sosei koprske koprski Ppnzer občine občina Sozer je biti Gp-ste-n zaprosilo zaprositi Ggdd-es za za Dt sprejem sprejem Sometn pri pri Dm predsedniku predsednik Somem državnega državen Ppnmer zbora zbor Somer , , , vlade vlada Sozer in in Vp države država Sozer , , , v v Dt petek petek Sometn pa pa Vp je biti Gp-ste-n na na Dt ustavno ustaven Ppnset sodišče sodišče Soset naslovilo nasloviti Ggdd-es vlogo vloga Sozet za za Dt obnovo obnova Sozet postopka postopek Somer in in Vp ponovno ponoven Ppnset odločanje odločanje Soset o o Dm isti isti Zn-zem zadevi zadeva Sozem ... ... ... Če če Vd želi želeti Ggnste ustavno ustaven Ppnsei sodišče sodišče Sosei izkoristiti izkoristiti Ggdn ponujeno ponujen Pdnzet mu on Zotmed--k možnost možnost Sozet popravnega popraven Ppnmer izpita izpit Somer , , , ima imeti Ggnste-n na na Dt voljo volja Sozet pičla pičel Ppnmdt dva dva Kbgmdt tedna teden Somdt . . .

Monika Monika Slzei , , , koliko koliko Rsn pa pa Vp nameravate nameravati Ggnsdm v v Dm grobem grob Ppnsem na na Dm vsej ves Zc-zem turneji turneja Sozem skeširati skeširati Ggvn ? ? ? Koliko koliko Rsn sredstev sredstvo Sosmr se se Zp------k bo biti Gp-pte-n dejansko dejansko Rsn zlilo zliti Ggdd-es v v Dt založbino založbin Psnzet blagajno blagajna Sozet ? ? ? " " " Hja hja M , , , stvar stvar Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd celo celo L veliko veliko Rsn bolj bolj Rsn uveljavljeni uveljavljen Pdnmmi ameriški ameriški Ppnmmi bendi bend Sommi , , , kot kot Vd sta biti Gp-std-n na na Dt primer primer Sometn The The Nj Lazy Lazy Slmei Cowgirls Cowgirls Slmei ali ali Vp New New Slmei Bomb Bomb Slmei Turks Turks Slmei , , , v v Dm klubih klub Sommm ne ne L dobijo dobiti Ggdstm niti niti L ficka ficek Somer za za Dt spanje spanje Soset , , , hrano hrana Sozet ali ali Vp pijačo pijača Sozet . . . Evropa Evropa Slzei je biti Gp-ste-n tam tam Rsn nič nič Rsn . . . " " " Bendi bend Sommi so biti Gp-stm-n plačani plačan Pdnmmi glede glede Rsn na na Dt prodane prodan Pdnzmt vstopnice vstopnica Sozmt in in Vp glede glede Rsn na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k navadno navadno Rsn v v Dm klubu klub Somem ameriškim ameriški Ppnmmd žurerjem žurer Sommd na na Dt večer večer Sometn predstavi predstaviti Ggdste kakih kak Zv-mmr pet pet Kbg-mi bendov bend Sommr , , , je biti Gp-ste-n treba treba Rsn končni končen Ppnmetd znesek znesek Sometn deliti deliti Ggnn s z Do pet pet Kbg-mi . . . Dodatna dodaten Ppnzei težava težava Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd se se Zp------k morajo morati Ggnstm potem potem Rsn bendi bend Sommi med med Do sabo se Zp---o zmeniti zmeniti Ggdn , , , kdo kdo Zv-mei bo biti Gp-pte-n dobil dobiti Ggdd-em koliko koliko Rsn . . . Ameriški ameriški Ppnmmi bendi bend Sommi naj naj L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm znani znan Ppnmmi po po Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd se se Zp------k glede glede Dr tega ta Zk-ser vedejo vesti Ggnstm precej precej Rsn arogantno arogantno Rsn , , , češ češ L , , , mi jaz Zopmmi smo biti Gp-spm-n zvezde zvezda Sozmi , , , ljudje človek Sommi so biti Gp-stm-n prišli priti Ggdd-mm gledat gledati Ggnm nas jaz Zop-mt in in Vp ne ne L vas ti Zod-mt , , , revšeta revše Sosmi iz iz Dr Slovaške Slovaška Slzer , , , zato zato Vp nam jaz Zop-md izpljunite izpljuniti Ggdvdm večino večina Sozet keša keš Somer . . . Res res Rsn je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn , , , da da Vd so biti Gp-stm-n znani znan Pdnmmi tudi tudi L primeri primer Sommi , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n ameriške ameriški Ppnzmi zvezde zvezda Sozmi do do Dr prišlekov prišlek Sommr iz iz Dr Evrope Evropa Slzer razvile razviti Ggdd-mz zelo zelo Rsn materinski materinski Ppnmetd odnos odnos Sometn in in Vp jim on Zotmmd--k velikodušno velikodušno Rsn odstopile odstopiti Ggdd-mz del del Sometn svojega svoj Zp-mer zaslužka zaslužek Somer , , , vendar vendar Vp bo biti Gp-pte-n ostalo ostati Ggdd-es za za Dt naše naš Zspmmtm žagarje žagar Sommt bržkone bržkone L najbolj najbolj Rsn zaželeno zaželen Pdnsei pravilo pravilo Sosei delitve delitev Sozer zaslužka zaslužek Somer tisto tisti Zk-sei aritmetično aritmetičen Ppnsei : : : vsota vsota Sozei ulomljeno ulomljeno Rsn s z Do številom število Soseo nastopajočih nastopajoč Ppnmmr . . . Monika Monika Slzei , , , če če Vd sva biti Gp-spd-n malce malce Rsn konkretnejša konkreten Pppmdi ... ... ... ? ? ? " " " Eh eh M , , , računamo računati Ggnspm , , , da da Vd bosta biti Gp-ptd-n oba oba Zc-mdi benda bend Somdi skupaj skupaj Rsn na na Dt koncert koncert Sometn dobila dobiti Ggdd-dm okrog okrog Rsn petdeset petdeset Kbg-mt mark marka Sozmr . . . " " " Hmmm hmmm M ... ... ... Petdeset petdeset Kbg-mi mark marka Sozmr krat krat Rsn , , , recimo reči Ggdvpm , , , trideset trideset Kbg-mi koncertov koncert Sommr in in Vp že že L smo biti Gp-spm-n pri pri Dm vratolomni vratolomen Ppnzem cifri cifra Sozem 1500 1500 Kag DEM DEM O . . . Kdo kdo Zv-mei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd se se Zp------k rock rock Somei ne ne L izplača izplačati Ggvste ? ? ?

Najprej najprej Rsn o o Dm sumih sum Sommm , , , zaradi zaradi Dr katerih kateri Zv-mmr je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em začet začet Pdnmein kazenski kazenski Ppnmeid postopek postopek Somei proti proti Dd vodilnim vodilen Ppnmmd v v Dm SCT SCT Np - - - ju on Np . . . Sumov sum Sommr je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es več veliko Rsr , , , govorijo govoriti Ggnstm pa pa Vp o o Dm domnevnih domneven Ppnzmm zlorabah zloraba Sozmm položaja položaj Somer in in Vp o o Dm škodljivih škodljiv Ppnzmm pogodbah pogodba Sozmm . . . Za za Dt ilustracijo ilustracija Sozet navedimo navesti Ggdvpm eno en Kbzzet od od Dr bolj bolj Rsn nenavadnih nenavaden Ppnzmr peripetij peripetija Sozmr , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n dogodila dogoditi Ggdd-ez na na Dm začetku začetek Somem devetdesetih devetdeset Kbg-mr let leto Sosmr . . . V v Dm tem ta Zk-mem času čas Somem je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em SCT SCT Slmei znatne znaten Ppnzmt težave težava Sozmt s z Do tehnološkimi tehnološki Ppnmmo viški višek Sommo , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n v v Dm firmi firma Sozem veljalo veljati Ggnd-es nepisano nepisan Ppnsei pravilo pravilo Sosei , , , da da Vd lahko lahko Rsn ljudje človek Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n potencialni potencialen Ppnmeid tehnološki tehnološki Ppnmeid višek višek Somei , , , ustanovijo ustanoviti Ggdstm svoja svoj Zp-smt podjetja podjetje Sosmt in in Vp nanje name Zotsmt--z prenesejo prenesti Ggdstm dejavnost dejavnost Sozet , , , s z Do katero kateri Zv-zeo so biti Gp-stm-n se se Zp------k ukvarjali ukvarjati Ggnd-mm že že L v v Dm SCT SCT Np - - - ju on Np . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n , , , denimo deti Ggdvpm , , , eden eden Kbzmei od od Dr nekdanjih nekdanji Ppnmmr vodilnih vodilen Ppnmmr ljudi človek Sommr v v Dm družbi družba Sozem SCT SCT Slmei Franc Franc Slmei Sever Sever Slmei ustanovil ustanoviti Ggdd-em podjetje podjetje Soset Rokada rokada Sozei , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n ukvarjalo ukvarjati Ggnd-es s z Do posredništvom posredništvo Soseo v v Dm nepremičninskih nepremičninski Ppnmmm poslih posel Sommm . . .

Katoliška katoliški Ppnzei teologija teologija Sozei ponovno ponovno Rsn odkriva odkrivati Ggnste svetopisemsko svetopisemski Ppnzet moralo morala Sozet . . . Cerkveni cerkven Ppnmmi očetje oče Sommi v v Dm patrističnem patrističen Ppnsem obdobju obdobje Sosem moralne moralen Ppnzer teologije teologija Sozer sploh sploh L niso biti Gp-stm-d poznali poznati Ggnd-mm kot kot Vd posebne poseben Ppnzer smeri smer Sozer . . . To ta Zk-sei se se Zp------k začne začeti Ggdste šele šele L v v Dt post post Ppnsem - - - tomaževskem tomaževski Ppnsem obdobju obdobje Sosem , , , predvsem predvsem L v v Dm drugi drug Kbzzem polovici polovica Sozem 17. 17. Kav stoletja stoletje Soser . . . Prej prej Rsn je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez morala morala Sozei le le L integralni integralen Ppnmeid del del Somei človekovega človekov Ppnser duhovnega duhoven Ppnser zadržanja zadržanje Soser . . . S z Do tem ta Zk-seo imamo imeti Ggnspm-n danes danes Rsn v v Dm cerkvi cerkev Sozem največje velik Ppszmt težave težava Sozmt . . . Če če Vd se se Zp------k morala morala Sozei pojavlja pojavljati Ggnste kot kot Vd izpolnjevanje izpolnjevanje Sosei normativov normativ Sommr ostajamo ostajati Ggnspm na na Dm ravni raven Sozem , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k upravičeno upravičeno Rsn kritiziramo kritizirati Ggnspm . . .

Desetega deseti Kbvmer decembra december Somer letos letos Rsn bo biti Gp-pte-n minilo miniti Ggdd-es 50 50 Kag let leto Sosmr , , , odkar odkar Vd je biti Gp-ste-n Generalna generalen Ppnzei skupščina skupščina Sozei Organizacije organizacija Sozer združenih združen Pdnmmr narodov narod Sommr sprejela sprejeti Ggdd-ez in in Vp razglasila razglasiti Ggdd-ez Splošno splošen Ppnzet deklaracijo deklaracija Sozet o o Dm človekovih človekov Ppnzmm pravicah pravica Sozmm

ETNIČNO etnično Rsn MEŠANE mešan Pdnzmi ZAKONSKE zakonski Ppnzmi ZVEZE zveza Sozmi V v Dm SLOVENSKI slovenski Ppnzem ISTRI Istra Slzem : : : POGLED pogled Somei ZAKONCEV zakonec Sommr 137 137 Kag

Mateja Mateja Slzei Sedmak Sedmak Slzei je biti Gp-ste-n svojo svoj Zp-zet mrežo mreža Sozet razprla razpreti Ggdd-ez v v Dm krajih kraj Sommm , , , kjer kjer Vd se se Zp------k giblje gibati Ggnste in in Vp živi živeti Ggnste . . . Iz iz Dr drugega drug Kbzmer dela del Somer knjige knjiga Sozer , , , ki ki Vd prinaša prinašati Ggnste študijo študija Sozet primera primer Somer mešanih mešan Pdnzmr zakonskih zakonski Ppnzmr zvez zveza Sozmr v v Dm slovenski slovenski Ppnzem Istri Istra Slzem , , , govorijo govoriti Ggnstm živi živ Ppnmmi ljudje človek Sommi z z Do živo živ Ppnzeo govorico govorica Sozeo . . . Pripovedujejo pripovedovati Ggnstm svoje svoj Zp-zmt zgodbe zgodba Sozmt , , , govorijo govoriti Ggnstm o o Dm življenjskih življenjski Ppnzmm izkušnjah izkušnja Sozmm , , , izbirah izbira Sozmm , , , sprejemanju sprejemanje Sosem , , , prilagajanju prilagajanje Sosem , , , zavračanju zavračanje Sosem . . . Iz iz Dr njihovih njihov Zstzmrm avtobiografskih avtobiografski Ppnzmr pripovedi pripoved Sozmr je biti Gp-ste-n Mateji Mateja Slzed uspelo uspeti Ggdd-es potegniti potegniti Ggdn nekaj nekaj Rsn novih nov Ppnsmr znanstvenih znanstven Ppnsmr spoznanj spoznanje Sosmr , , , o o Dm katerih kateri Zv-smm piše pisati Ggnste ob ob Dm koncu konec Somem knjige knjiga Sozer . . . Znanstvene znanstven Ppnzmi knjige knjiga Sozmi so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn uspešne uspešen Ppnzmi , , , lahko lahko Rsn so biti Gp-stm-n dolgovezne dolgovezen Ppnzmi in in Vp dolgočasne dolgočasen Ppnzmi , , , lahko lahko Rsn vznemirijo vznemiriti Ggdstm razum razum Sometn in in Vp strokovno strokoven Ppnzet imaginacijo imaginacija Sozet , , , prav prav L redko redko Rsn pa pa Vp najdemo najti Ggdspm v v Dm njih on Zotmmm rahločutnost rahločutnost Sozet ali ali Vp kaj kaj Zv-set , , , kar kar Zz-sei se se Zp------k dotakne dotakniti Ggdste srca srce Soser : : :

CERRONI Cerroni Slmei - - - LONGCERRONI Longcerroni Slmei - - - LONG Long Slmei ( ( ( 1985 1985 Kag ) ) ) SE se Zp------k PRI pri Dm PREUČEVANJU preučevanje Sosem EKSO ekso Ppnzer / / / ENDOGAMIJEENDOGAMIJA ENDOGAMIJEENDOGAMIJA Nt OSREDOTOČI osredotočiti Ggdste NA na Dt ETNIČNA etničen Ppnsmt , , , RASNA rasen Ppnsmt IN in Vp RELIGIOZNA religiozen Ppnsmt HETEROGAMNA heterogamen Ppnsmt ZAKONSKA zakonski Ppnsmt POVEZOVANJA povezovanje Sosmt S z Do POSEBNIM poseben Ppnmeo POUDARKOM poudarek Someo NA na Dm SOCIALNO socialen Ppnsei - - - KULTURNIH kulturen Ppnzmm IN in Vp PSIHOLOŠKIH psihološki Ppnzmm IMPLIKACIJAH implikacija Sozmm TOVRSTNIH tovrsten Ppnzmr ZVEZ zveza Sozmr . . . V v Dm SVOJI svoj Zp-zem RAZISKAVI raziskava Sozem AVTOR avtor Somei FORMULIRA formulirati Ggvste OBŠIRNO obširen Ppnzet TIPOLOGIJO tipologija Sozet ETNIČNO etnično Rsn MEŠANIH mešan Pdnmmr ZAKONOV zakon Sommr , , , S z Do KATERO kateri Zv-zeo POSKUŠA poskušati Ggnste ODGOVORITI odgovoriti Ggdn NA na Dt TRI trije Kbgsmt TEMELJNA temeljen Ppnsmt VPRAŠANJA vprašanje Sosmt : : :

KLJUB kljub Dd DOLOČENIM določen Pdnzmd PREDNOSTIM prednost Sozmd ( ( ( IZOGNITEV izognitev Sozei MEDKULTURNEMU medkulturen Ppnmed KONFLIKTU konflikt Somed ) ) ) AVTOR avtor Somei MODELU model Somed PODREDITVE podreditev Sozer PRIPISUJE pripisovati Ggnste ŠTEVILNE številen Ppnzmt SLABOSTI slabost Sozmt , , , SAJ saj Vp POSAMEZNIK posameznik Somei NIKOLI nikoli Rsn NE ne L MORE moči Ggnste POVSEM povsem Rsn ZATAJITI zatajiti Ggdn IN in Vp IZNIČITI izničiti Ggdn SVOJE svoj Zp-zer PRIMARNE primaren Ppnzer ETNIČNE etničen Ppnzer OZ. oz. O KULTURNE kulturen Ppnzer IDENTITETEIDENTITETA IDENTITETEIDENTITETA Nt . . . DOLGOROČNO dolgoročno Rsn NAJ naj L BI biti Gp-g ZATOREJ zatorej Rsn MODEL model Somei KULTURNE kulturen Ppnzer PODREDITVE podreditev Sozer OZ. oz. O UKLONITVE uklonitev Sozer LE le L REDKO redko Rsn USPEŠNO uspešno Rsn FUNKCIONIRAL funkcionirati Ggnd-em . . .

V v Dm SPLOŠNEM splošen Ppnsem LAHKO lahko Rsn NAVEDEMO navesti Ggdspm VSAJ vsaj L DVA dva Kbgmdt VIDIKA vidik Somdt OZ. oz. O VZROKA vzrok Somdt UDELEŽBE udeležba Sozer IN in Vp VPLETENOSTI vpletenost Sozer SIGNIFIKANTNIH signifikanten Ppnmmr DRUGIH drug Kbzmmr : : : V v Dm SKLADU sklad Somem S z Do PRVIM prvi Kbvseo VIDENJEM videnje Soseo SIGNIFIKANTNI signifikanten Ppnmmi DRUGI drug Kbzmmi DELUJEJO delovati Ggnstm V v Dm SKLADU sklad Somem Z z Do INTERIORIZIRANIMI interioriziran Ppnsmo PRIČAKOVANJI pričakovanje Sosmo IN in Vp NORMAMI norma Sozmo DRUŽBE družba Sozer OZ. oz. O ETNIČNE etničen Ppnzer SKUPINE skupina Sozer ( ( ( ROBINSONROBINSON ROBINSONROBINSON Nt , , , 1980 1980 Kag ) ) ) IN in Vp DRUGIČ drugič Rsn , , , VPLETENOST vpletenost Sozei SIGNIFIKANTNIH signifikanten Ppnmmr DRUGIH drug Kbzmmr , , , KI ki Vd JO on Zotzet--k NAREKUJEJO narekovati Ggnstm SPECIFIČNE specifičen Ppnzmi FUNKCIJE funkcija Sozmi ČLANOV član Sommr DRUŽINSKEGA družinski Ppnmer SISTEMA sistem Somer IN in Vp TEMELJNA temeljen Ppnzei STRUKTURA struktura Sozei SORODNIŠKE sorodniški Ppnzer MREŽE mreža Sozer ( ( ( MERTONMERTON MERTONMERTON Nt , , , 1941 1941 Kag ) ) ) . . .

- - - ALI ali Vp OBSTAJAJO obstajati Ggnstm MED med Do ŽELJAMI želja Sozmo , , , KI ki Vd SE se Zp------k NANAŠAJO nanašati Ggnstm NA na Dt MEDPARTNERSKO medpartnerski Ppnzet IN in Vp DRUŽINSKO družinski Ppnzet KOMUNIKACIJO komunikacija Sozet , , , RAZLIKE razlika Sozmi GLEDE glede Rsn NA na Dt NARODNO naroden Ppnzet PRIPADNOST pripadnost Sozet ANKETIRANCEV anketiranec Sommr ? ? ?

TABELA tabela Sozei 23 23 Kag : : : V v Dm KATEREM kateri Zv-mem JEZIKU jezik Somem SE se Zp------k Z z Do VAŠIM vaš Zsdmeom PARTNERJEM partner Someo POGOVARJATE pogovarjati Ggnsdm O o Dm SLEDEČIH sledeč Ppnzmm TEMAH tema Sozmm ? ? ?

ITALIJANSKO italijanski Ppnzet SKUPNOST skupnost Sozet KOT kot Vd AVTOHTONO avtohton Ppnzet ETNIJO etnija Sozet Z z Do LEGALNIM legalen Ppnmeo PRIZNANIM priznan Pdnmeo MANJŠINSKIM manjšinski Ppnmeo STATUSOM status Someo PREDELJUJE predeljevati Ggnste POSEBEN poseben Ppnmein POLOŽAJ položaj Somei , , , KI ki Vd JE biti Gp-ste-n REZULTAT rezultat Somei TAKO tako Vp ADMINISTRATIVNIH administrativen Ppnmmr UKREPOV ukrep Sommr KOT kot Vd SPLOŠNE splošen Ppnzer DRUŽBENE družben Ppnzer KLIME klima Sozer . . . V v Dm ODNOSU odnos Somem DO do Dr ITALIJANSKE italijanski Ppnzer ETNIJE etnija Sozer PA pa Vp JE biti Gp-ste-n MOČ moč Rsn ZASLEDITI zaslediti Ggdn NEKAKŠNO nekakšen Zn-zet DVOJNOST dvojnost Sozet . . . V v Dm NEPOSREDNEM neposreden Ppnsem POVOJNEMU povojen Ppnsem OBDOBJU obdobje Sosem ( ( ( PO po Dm 2 2 Np . . . SV. sv. O V. v. O ) ) ) ZASLEDIMO zaslediti Ggdspm POGOSTO pogosto Rsn ENAČENJE enačenje Soset ITALIJANOV Italijan Slmmr IN in Vp ITALIJANSKEGA italijanski Ppnmer JEZIKA jezik Somer S z Do FAŠIZMOM fašizem Someo . . . FAŠIZEM fašizem Somei TO ta Zk-sei VIDENJE videnje Sosei JE biti Gp-ste-n NEGATIVNO negativno Rsn VPLIVALO vplivati Ggnd-es TUDI tudi L NA na Dt OBČI obči Ppnmetd ODNOS odnos Sometn DO do Dr ITALIJANSKE italijanski Ppnzer MANJŠINE manjšina Sozer . . . V v Dm POVOJNIH povojen Ppnsmm LETIH leto Sosmm , , , ŠE še L POSEBNO posebno Rsn MNOŽIČNO množično Rsn PA pa Vp PO po Dm LETU leto Sosem 1953 1953 Kag ( ( ( KO ko Vd JE biti Gp-ste-n POSTALO postati Ggdd-es POVSEM povsem Rsn JASNO jasno Rsn , , , DA da Vd SLOVENSKA slovenski Ppnzei ISTRASLOVENSKA ISTRASLOVENSKA Nt ISTRA Istra Slzei NE ne L BO biti Gp-pte-n PRIPADLA pripasti Ggdd-ez ITALIJI Italija Slzed ) ) ) , , , SMO biti Gp-spm-n PRIČA priča Sozei POVEČANEMU povečan Pdnmed DRUŽBENEMU družben Ppnmed PRITISKU pritisk Somed IN in Vp MNOŽIČNEMU množičen Ppnsed IZSELJEVANJU izseljevanje Sosed ( ( ( EKSODOSU eksodos Somed ) ) ) ITALIJANSKEGA italijanski Ppnser PREBIVALSTVA prebivalstvo Soser V v Dt MATIČNO matičen Ppnzet DOMOVINO domovina Sozet ( ( ( DAROVECDAROVEC DAROVECDAROVEC Nt , , , 1992 1992 Kag ) ) ) . . . TO ta Zk-zet NEGATIVNO negativno Ppnzet NASTROJENOST nastrojenost Sozet , , , KI ki Vd JO on Zotzet--k JE biti Gp-ste-n MOČ moč Rsn PO po Dm PRIPOVEDOVANJIH pripovedovanje Sosmm INFORMANTOV informant Sommr ZAZNATI zaznati Ggdn VSE vse Rsn DO do Dr POZNIH pozen Ppnsmr 70 70 Np - - - IH IH Np LET leto Sosmr DVAJSETEGA dvajseti Kbvser STOLETJA stoletje Soser , , , ZASLEDIMO zaslediti Ggdspm V v Dm SLEDEČIH sledeč Ppnsmm PRIČEVANJIH pričevanje Sosmm : : :

" " " NE ne Nj VEM vem Nj , , , KO ko Nj JE je Nj IZMISLIO izmislio Nj TAJ taj Nj POJAM pojam Nj MEŠANI mešani Nj BRAK brak Nj . . . SAD sad Nj SI si Nj UZEO uzeo Nj NEŠTO nešto Nj , , , PA pa Nj SI si Nj PROMUČKAO promučkao Nj , , , NE ne Nj VEM vem Nj , , , SAM sam Nj TA ta Nj IZRAZ izraz Nj MEŠANI mešani Nj MI mi Nj SE se Nj NE ne Nj SVIDŽA svidža Nj , , , A a Nj KAMO kamo Nj LI li Nj ŠTO što Nj IZ iz Nj TOGA toga Nj SLEDI sledi Nj . . . ČISTE čiste Nj RASE rase Nj NEMA nema Nj … … … " " "

" " " A a Vp VESTE vedeti Ggnsdm KAJ kaj Zv-set , , , ZDAJ zdaj Rsn VAM ti Zod-md POVEM povedati Ggdspe NEKAJ nekaj Zn-set . . . MOJA moj Zspzeie HČI hči Sozei JE biti Gp-ste-n ENKRAT enkrat Rsn , , , MOJA moj Zspzeie HČI hči Sozei . . . OTROCI otrok Sommi VČASIH včasih Rsn NISO biti Gp-stm-d ŠLI iti Ggvd-mm ZA za Do TEM ta Zk-seo , , , KAJ kaj Zv-sei JE biti Gp-ste-n KDO kdo Zv-mei . . . MOJA moj Zspzeie HČI hči Sozei PRIDE priti Ggdste ENKRAT enkrat Rsn IZ iz Dr ŠOLE šola Sozer IN in Vp PRAVI praviti Ggvste : : : ' ' ' A a Vp VEŠ vedeti Ggnsde TATA tata Somei , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n TISTI tisti Zk-mei TAM tam Rsn NEKI neki Zn-mei HRVAT Hrvat Slmei . . . ' ' ' NAKAR nakar Rsn REČE reči Ggdste MOJ moj Zspmeie MOŽ mož Somei : : : ' ' ' ALI ali Rsn VEŠ vedeti Ggnsde TI ti Zod-ei TO ta Zk-set , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n TUDI tudi L TVOJ tvoj Zsdmeie TATA tata Somei HRVAT Hrvat Slmei ? ? ? ' ' ' ONA on Zotzei PA pa Vp : : : ' ' ' MOJ moj Zspmeie TATA tata Somei PA pa Vp NI biti Gp-ste-d HRVAT Hrvat Slmei . . . ' ' '

KULTURNO kulturno Rsn POGOJENA pogojen Pdnzei NESKLADNOST neskladnost Sozei RAZUMEVANJA razumevanje Soser SPOLNIH spolen Ppnzmr IN in Vp DRUŽINSKIH družinski Ppnzmr VLOG vloga Sozmr SE se Zp------k KOT kot Vd NAJBOLJ najbolj Rsn PEREČA pereč Ppnzei IZPOSTAVI izpostaviti Ggdste PRI pri Dm ZAKONSKEM zakonski Ppnmem PARU par Somem MED med Do 36 36 Kag - - - LETNO leten Ppnzeo SLOVENKO Slovenka Slzeo IN in Vp 38 38 Kag - - - LETNIM leten Ppnmeo BOSANSKIM bosanski Ppnmeo SRBOM Srb Slmeo : : :

" " " KER ker Vd ON on Zotmei BI biti Gp-g ŠEL iti Ggvd-em , , , NE ne L DA da Vd GA on Zotmet--k JE biti Gp-ste-n STRAH strah Somei , , , NEGO nego Vp VSEENO vseeno Rsn MAL mal Rsn JE biti Gp-ste-n TKO tko Rsn . . . / / / … … … / / / JA ja L , , , NEPRIJETNO neprijetno Rsn TI ti Zod-ed--k JE biti Gp-ste-n TUDI tudi L . . . TISTA tisti Zk-zei NJEGOVA njegov Zstzeiem DRUŽINA družina Sozei … … … NISI biti Gp-sde-d DELAL delati Ggnd-em , , , NISI biti Gp-sde-d POMAGAL pomagati Ggvd-em , , , NITI nit L … … … KAJ kaj Rsn SE se Zp------k BOŠ biti Gp-pde-n ŠEL iti Ggvd-em BORIT boriti Ggnm , , , ZA za Dt KOGA kdo Zv-met . . . PAČ pač L TISTIM tisti Zk-mmd SORODNIKOM sorodnik Sommd DAŠ dati Ggdsde KAKŠEN kakšen Zv-met TOLAR tolar Sometn , , , DINAR dinar Sometn , , , MARKO marka Sozet , , , SI biti Gp-sde-n PAČ pač L ZRIHTAL zrihtati Ggdd-em , , , SI biti Gp-sde-n JIM on Zotmmd--k POSLAL poslati Ggdd-em , , , ČE če Vd SE se Zp------k JE biti Gp-ste-n DALO dati Ggdd-es KAKŠNE kakšen Zv-zmt MALENKOSTI malenkost Sozmt IN in Vp TO ta Zk-sei . . . NE ne L MOREŠ moči Ggnsde PA pa Vp TI ti Zod-ei ZDEJ zdej Rsn VSE ves Zc-sei TAM tam Rsn , , , NE ne L VEM vedeti Ggnspe KAJ kaj Zv-set , , , A a Rsn ? ? ? ! ! ! DRUGAČE drugače Rsn PA pa Vp REČEJO reči Ggdstm , , , JA ja L , , , NISI biti Gp-sde-d BIL biti Gp-d-em TAKRAT takrat Rsn , , , TUD tud L ZDEJ zdej Rsn NE ne L RABIŠ rabiti Ggnsde . . . MOGOČE mogoče Rsn TUDI tudi L ZARADI zaradi Dr TEGA ta Zk-ser MALČEK malček Somei , , , NE ne L VEM vedeti Ggnspe … … … " " "

TABELA tabela Sozei 24 24 Kag : : : ALI ali Rsn MENITE meniti Ggvsdm , , , DA da Vd JE biti Gp-ste-n OKOLJE okolje Sosei , , , V v Dm KATEREM kateri Zv-sem ŽIVITE živeti Ggnsdm , , , STRPNO strpen Ppnsei DO do Dr PRISELJENCEV priseljenec Sommr IZ iz Dr REPUBLIK republika Sozmr NEKDANJE nekdanji Ppnzer JUGOSLAVIJE Jugoslavija Slzer ? ? ?

IN in Vp TO ta Zk-sei SLOVENSKIZGOLJ SLOVENSKIZGOLJ Nt V v Dm KULTURI kultura Sozem NESLOVENSKEGA neslovenski Ppnmer RODITELJAV RODITELJAV Nt OBEH oba Zc-zdm KULTURAHV KULTURAHV Nt KULTURI kultura Sozem MATERE mati Sozer NE ne L GLEDE glede Rsn NA na Dt NARODNOSTV NARODNOSTV Nt KULTURI kultura Sozed OČETA oče Somer NE ne L GLEDE glede Rsn NA na Dt NARODNOSTTO NARODNOSTTO Nt JE biti Gp-ste-n NEPOMEMBNONE NEPOMEMBNONE Nt VEMSAMO VEMSAMO Nt JEZIK jezik Sometn SLOVENSKEGA slovenski Ppnmer RODITELJA45 RODITELJA45 Nt

OTROCI otrok Sommi , , , KI ki Vd SO biti Gp-stm-n ODRAŠČALI odraščati Ggnd-mm V v Dm NARODNO narodno Rsn MEŠANEM mešan Pdnmem ZAKONU zakon Somem , , , SO biti Gp-stm-n BOLJ bolj Rsn TOLERANTNI toleranten Ppnmmi DO do Dr DRUGIH drug Kbzzmr KULTUR kultura Sozmr . . .

SUSSI Sussi Slmei , , , E. E. O ( ( ( 1994 1994 Kag ) ) ) : : : " " " NARODNOSTNA narodnosten Ppnzei IDENTITETA identiteta Sozei IN in Vp PRIPADNOST pripadnost Sozei " " " . . . V v Dm : : : SUSSI Sussi Slmei , , , E. E. O , , , ŠTRUKELJŠTRUKELJ ŠTRUKELJŠTRUKELJ Nt , , , I. I. O ( ( ( UR ur O . . . ) ) ) . . . NARODNE naroden Ppnzmi MANJŠINEMANJŠINA MANJŠINEMANJŠINA Nt DANES danes Rsn IN in Vp JUTRI jutri Rsn . . . TRST Trst Slmei , , , SLOVENSKI slovenski Ppnmeid RAZISKOVALNI raziskovalen Ppnmeid INŠTITUT inštitut Somei SLORI Slori Slmei , , , STR. str. O 53-60 53-60 Kag . . .

ROBINSON Robinson Slmei , , , 30 30 Kag , , , 32 32 Kag , , , 43 43 Kag , , , 47 47 Kag , , , 62 62 Kag , , , 66 66 Kag , , , 130 130 Kag , , , 131 131 Kag , , , 394 394 Kag

BOVEC Bovec Slmei ( ( ( nbj nbj O ) ) ) - - - Še še L pred pred Do tremi trije Kbgsmo leti leto Sosmo se se Zp------k je biti Gp-ste-n Iskri iskra Sozed Bovec Bovec Slmei slabo slabo Rsn pisalo pisati Ggnd-es . . . Preoblikovala preoblikovati Ggdd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dt podjetje podjetje Soset z z Do omejeno omejen Pdnzeo odgovornostjo odgovornost Sozeo , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp ostala ostati Ggdd-ez brez brez Dr trga trg Somer , , , brez brez Dr zanimivega zanimiv Ppnmer programa program Somer in in Vp s z Do polovico polovica Sozeo zaposlenih zaposlen Pdnmmr doma doma Rsn na na Dm čakanju čakanje Sosem . . . Od od Dr takrat takrat Rsn do do Dr danes danes Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n tovarna tovarna Sozei , , , ki ki Vd sodi soditi Ggnste pod pod Dt okrilje okrilje Soset novogoriške novogoriški Ppnzer Iskre iskra Sozer Avtoelektrike avtoelektrika Sozer in in Vp zaposluje zaposlovati Ggnste 230 230 Kag delavcev delavec Sommr , , , povzpela povzpeti Ggdd-ez med med Dt najbolj najbolj Rsn cenjene cenjen Pdnmmt proizvajalce proizvajalec Sommt suhih suh Ppnzmr vžigalnih vžigalen Ppnzmr tuljav tuljava Sozmr v v Dm svetu svet Somem . . . Njihove njihov Zstmmtm izdelke izdelek Sommt najdemo najti Ggdspm v v Dm avtomobilih avtomobil Sommm znamk znamka Sozmr Volvo Volvo Slmei , , , Mercedes Mercedes Slmei , , , Ford Ford Slmei , , , Porsche Porsche Slmei in in Vp BMW BMW Slmei . . .

Sociologija sociologija Sozei takih tak Zk-zmr skupin skupina Sozmr , , , če če Vd jih on Zotzmt--k opazujemo opazovati Ggnspm navznoter navznoter Rsn , , , je biti Gp-ste-n v v Dm vseh ves Zc-mmm ortodoksnih ortodoksen Ppnmmm pojmih pojem Sommm torej torej Rsn očitno očitno Rsn težavna težaven Ppnzei . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp je biti Gp-ste-n obča obči Ppnzei sociologija sociologija Sozei faze faza Sozer , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem lahko lahko Rsn oblikovanje oblikovanje Sosei takih tak Zk-zmr skupin skupina Sozmr - - - ob ob Dm bolj bolj Rsn formalnih formalen Ppnzmm in in Vp urejenih urejen Pdnzmm organizacijah organizacija Sozmm - - - velja veljati Ggnste za za Dt kulturno kulturen Ppnzet posebnost posebnost Sozet , , , hkrati hkrati Rsn nujna nujen Ppnzei in in Vp privlačna privlačen Ppnzei . . .

Obravnavali obravnavati Ggnd-mm smo biti Gp-spm-n že že L več veliko Rsr primerov primer Sommr notranje notranji Ppnzer organiziranosti organiziranost Sozer , , , in in Vp zdaj zdaj Rsn jih on Zotmmt--k lahko lahko Rsn začasno začasno Rsn razvrstimo razvrstiti Ggdspm takole takole Rsn : : :

Na na Dt prvi prvi Kbvmet pogled pogled Sometn je biti Gp-ste-n Prerafaelitsko prerafaelitski Ppnsei bratstvo bratstvo Sosei precej precej Rsn preprostejša preprost Pppzei vrsta vrsta Sozei formacije formacija Sozer . . . Ustanovili ustanoviti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n ga on Zotset--k trije trije Kbgmmi mladi mlad Ppnmmi slikarji slikar Sommi leta leto Soser 1848 1848 Kag , , , izdajalo izdajati Ggnd-es je biti Gp-ste-n revijo revija Sozet ( ( ( The The Nj Germ Germ Slmei , , , 1850 1850 Kag ) ) ) in in Vp izražalo izražati Ggnd-es splošna splošen Ppnsmt umetniška umetniški Ppnsmt načela načelo Sosmt : : : zavračanje zavračanje Soset akademskih akademski Ppnzmr konvencij konvencija Sozmr in in Vp privrženost privrženost Sozet “ “ “ pozornemu pozoren Ppnsed opazovanju opazovanje Sosed neizčrpne neizčrpen Ppnzer narave narava Sozer ” ” ” . . . Kot kot Vd pogosto pogosto Rsn v v Dm takih tak Zk-mmm primerih primer Sommm so biti Gp-stm-n ti ta Zk-mmi slikarji slikar Sommi na na Dm zgodnjih zgodnji Ppnzmm stopnjah stopnja Sozmm svojega svoj Zp-mer razvoja razvoj Somer razvili razviti Ggdd-mm poseben poseben Ppnmetn slog slog Sometn , , , v v Dm času čas Somem svojega svoj Zp-mer polnega poln Ppnmer razvoja razvoj Somer pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k razšli raziti Ggvd-mm . . . A a Vp vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n v v Dm najznačilnejšem značilen Ppssem obdobju obdobje Sosem oblikovali oblikovati Ggnd-mm izrazit izrazit Ppnmetn niz niz Sometn skupnih skupen Ppnmmr pogledov pogled Sommr na na Dt slikarstvo slikarstvo Soset in in Vp poezijo poezija Sozet , , , s z Do tem ta Zk-seo pa pa Vp tudi tudi L na na Dt splošnejša splošen Pppsmt kulturna kulturen Ppnsmt vprašanja vprašanje Sosmt . . .

Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n skupina skupina Sozei Bloomsbury Bloomsbury Slzei s z Do svojim svoj Zp-seo združevanjem združevanje Soseo pisanja pisanje Soser , , , slikarstva slikarstvo Soser , , , filozofije filozofija Sozer , , , politične političen Ppnzer teorije teorija Sozer in in Vp ekonomike ekonomika Sozer na na Dm praktični praktičen Ppnzem ravni raven Sozem še še L zlasti zlasti L kompleksna kompleksen Ppnzei , , , če če Vd jo on Zotzet--k primerjamo primerjati Ggnspm s z Do prerafaelitskimi prerafaelitski Ppnmmo slikarji slikar Sommo in in Vp pesniki pesnik Sommo . . . To ta Zk-sei velja veljati Ggnste za za Dt njihovo njihov Zstzetm notranjo notranji Ppnzet kot kot Vd tudi tudi L zunanjo zunanji Ppnzet obliko oblika Sozet organiziranosti organiziranost Sozer . . . Značilno značilen Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez Bloomsbury Bloomsbury Slzei - - - poleg poleg Dr njenega njen Zstmerez statusa status Somer skupine skupina Sozer prijateljev prijatelj Sommr in in Vp sosedov sosed Sommr ter ter Vp srečanj srečanje Sosmr , , , na na Dm katerih kateri Zv-smm so biti Gp-stm-n brali brati Ggnd-mm memoarje memoar Sommt - - - notranje notranje Rsn organizirana organiziran Pdnzei kot kot Vd zasebna zaseben Ppnzei , , , pozneje pozno Rsr pa pa Vp obča obči Ppnzei založniška založniški Ppnzei hiša hiša Sozei ( ( ( Hogarth Hogarth Slmei Press Press Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n izdajala izdajati Ggnd-ez vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm njeni njen Zstzemez domeni domena Sozem . . .

Družbeni družben Ppnmmi učinki učinek Sommi tega ta Zk-mer sklopa sklop Somer tehničnih tehničen Ppnzmr sprememb sprememba Sozmr so biti Gp-stm-n raznovrstni raznovrsten Ppnmmi . . . Po po Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem je biti Gp-ste-n jasno jasen Ppnsei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz tehnike tehnika Sozmi fizičnega fizičen Ppnser reproduciranja reproduciranje Soser še še L vedno vedno Rsn v v Dm precejšnji precejšnji Ppnzem meri mera Sozem uporabljane uporabljan Pdnzmi v v Dm okviru okvir Somem načinov način Sommr splošne splošen Ppnzer družbene družben Ppnzer in in Vp kulturne kulturen Ppnzer reprodukcije reprodukcija Sozer . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n še še L zlasti zlasti L vidno viden Ppnsei v v Dm enormni enormen Ppnzem produkciji produkcija Sozem odtisov odtis Sommr Kristusa Kristus Slmer in in Vp svetnikov svetnik Sommr ter ter Vp v v Dm množičnem množičen Ppnsem tiskanju tiskanje Sosem biblij biblija Sozmr , , , molitvenikov molitvenik Sommr in in Vp odpustkov odpustek Sommr . . . Vendar vendar Vp gre iti Ggvste nadalje nadalje Rsn tudi tudi L za za Dt prekrivajoče prekrivajoč Ppnmmt se se Zp------k primere primer Sommt tiskovin tiskovina Sozmr , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n koledarji koledar Sommi , , , almanahi almanah Sommi in in Vp slovnice slovnica Sozmi , , , kmalu kmalu Rsn - - - in in Vp odločilno odločilno Rsn - - - pa pa Vp za za Dt tiskanje tiskanje Soset in in Vp kroženje kroženje Soset cele cel Ppnzer vrste vrsta Sozer klasičnih klasičen Ppnsmr književnih književen Ppnsmr besedil besedilo Sosmr , , , drugih drug Kbzzmr ( ( ( vpeljanih vpeljan Pdnzmr in in Vp znova znova Rsn vpeljanih vpeljan Pdnzmr ) ) ) oblik oblika Sozmr mišljenja mišljenje Soser in in Vp znanja znanje Soser ter ter Vp , , , končno končno Rsn , , , novo novo Rsn napisanih napisan Pdnsmr besedil besedilo Sosmr . . .

V v Dm najglobljem globok Ppsmem smislu smisel Somem je biti Gp-ste-n ta ta Zk-mei novi nov Ppnmeid pomen pomen Somei materialnega materialen Ppnser okolja okolje Soser , , , to ta Zk-sei fizično fizičen Ppnsei obvladovanje obvladovanje Sosei sveta svet Somer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n ustvaril ustvariti Ggdd-em človek človek Somei , , , temeljna temeljen Ppnzei značilnost značilnost Sozei meščanskega meščanski Ppnmer in in Vp še še L zlasti zlasti L kapitalističnega kapitalističen Ppnmer družbenega družben Ppnmer reda red Somer . . . Te ta Zk-zmi nove nov Ppnzmi konvencije konvencija Sozmi so biti Gp-stm-n v v Dm drami drama Sozem zastopale zastopati Ggnd-mz spremenjena spremenjen Pdnsmt razmerja razmerje Sosmt med med Do ljudmi človek Sommo in in Vp stvarmi stvar Sozmo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k najpopolneje popolno Rss izrazila izraziti Ggdd-ms v v Dm novem nov Ppnsem urbanem urban Ppnsem industrijskem industrijski Ppnsem gospodarstvu gospodarstvo Sosem . . . To ta Zk-sei , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm skoraj skoraj L vseh ves Zc-zmm predhodnih predhoden Ppnzmm dramah drama Sozmm predvsem predvsem L prostor prostor Somei za za Dt igro igra Sozet z z Do nekaj nekaj Rsn preprostimi preprost Ppnsmo znamenji znamenje Sosmo neposredne neposreden Ppnzer lokacije lokacija Sozer ali ali Vp največ veliko Rss s z Do predstavljenim predstavljen Pdnmeo obrisom obris Someo lokacije lokacija Sozer , , , je biti Gp-ste-n v v Dm tem ta Zk-sem občem obči Ppnsem gibanju gibanje Sosem postalo postati Ggdd-es najprej najprej Rsn celoviteje celovito Rsr reprezentirani reprezentiran Pdnmeid “ “ “ stvarni stvaren Ppnmeid prostor prostor Somei ” ” ” in in Vp končno končno Rsn , , , v v Dm visokem visok Ppnmem naturalizmu naturalizem Somem , , , otipljiva otipljiv Ppnzei navzočnost navzočnost Sozei : : : “ “ “ oder oder Somei kot kot Vd soba soba Sozei ” ” ” , , , soba soba Sozei , , , ki ki Vd prenika prenikati Ggnste v v Dt življenja življenje Sosmt oseb oseba Sozmr , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n njihova njihov Zstsmim življenja življenje Sosmi preniknila prenikniti Ggdd-ez vanjo vame Zotzet--z . . . Klasični klasičen Ppnmeid primer primer Somei te ta Zk-zer oblike oblika Sozer je biti Gp-ste-n Ibsenova Ibsenov Psnzei Divja divji Ppnzei račka račka Sozei . . .

Potem potem Rsn najdemo najti Ggdspm v v Dm razvijajočih razvijajoč Ppnzmm se se Zp------k in in Vp kompleksnih kompleksen Ppnzmm družbah družba Sozmm izrazito izrazito Rsn neenakomerna neenakomeren Ppnsmt razmerja razmerje Sosmt med med Do kulturnimi kulturen Ppnmmo proizvajalci proizvajalec Sommo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n zdaj zdaj Rsn razločni razločen Ppnmmi kot kot Vd skupina skupina Sozei ali ali Vp skupine skupina Sozmi , , , in in Vp splošnim splošen Ppnmeo družbenim družben Ppnmeo sistemom sistem Someo . . . Mnoge mnog Zn-mmt primere primer Sommt teh ta Zk-zmr različic različica Sozmr smo biti Gp-spm-n videli videti Ggvd-mm v v Dm 2. 2. Kav in in Vp 3. 3. Kav poglavju poglavje Sosem , , , v v Dm 7. 7. Kav poglavju poglavje Sosem pa pa Vp smo biti Gp-spm-n prišli priti Ggdd-mm do do Dr hipoteze hipoteza Sozer o o Dm relativni relativen Ppnzem avtonomnosti avtonomnost Sozem - - - prakse praksa Sozer in in Vp nato nato Rsn izvajalcev izvajalec Sommr prakse praksa Sozer - - - kot kot Vd funkciji funkcija Sozem stopnje stopnja Sozer oddaljenosti oddaljenost Sozer od od Dr drugače drugače Rsn organiziranih organiziran Pdnsmr družbenih družben Ppnsmr razmerij razmerje Sosmr . . . Zdaj zdaj Rsn lahko lahko Rsn to ta Zk-zet hipotezo hipoteza Sozet kombiniramo kombinirati Ggvspm z z Do novo nov Ppnzeo hipotezo hipoteza Sozeo ( ( ( str. str. O . . . . . . zgoraj zgoraj Rsn ) ) ) , , , da da Vd lahko lahko Rsn ustanove ustanova Sozmt in in Vp prakse praksa Sozmt ločimo ločiti Ggvspm po po Dm stopnji stopnja Sozem relativne relativen Ppnzer stopitve stopitev Sozer označevalne označevalen Ppnzer prakse praksa Sozer v v Dm posameznih posamezen Ppnzmm organizacijah organizacija Sozmm in in Vp poudarkih poudarek Sommm dejavnosti dejavnost Sozmr in in Vp potreb potreba Sozmr . . . Stopnja stopnja Sozei priznavanja priznavanje Soser relativno relativno Rsn avtonomnih avtonomen Ppnmmr kulturnih kulturen Ppnmmr proizvajalcev proizvajalec Sommr - - - in in Vp s z Do tem ta Zk-seo “ “ “ umetnikov umetnik Sommr ” ” ” in in Vp “ “ “ intelektualcev intelektualec Sommr ” ” ” v v Dm njihovih njihov Zstmmmm sodobnih sodoben Ppnmmm pomenih pomen Sommm - - - je biti Gp-ste-n torej torej Rsn funkcija funkcija Sozei razlikovanja razlikovanje Soser kulturne kulturen Ppnzer produkcije produkcija Sozer “ “ “ kot kot Vd take tak Zk-zer ” ” ” na na Dm določenih določen Pdnzmm relativnih relativen Ppnzmm oddaljenostih oddaljenost Sozmm od od Dr še še L vedno vedno Rsn povsem povsem Rsn splošnih splošen Ppnmmr in in Vp temeljnih temeljen Ppnmmr procesov proces Sommr družbene družben Ppnzer in in Vp kulturne kulturen Ppnzer produkcije produkcija Sozer in in Vp reprodukcije reprodukcija Sozer . . . Gre iti Ggvste torej torej Rsn vedno vedno Rsn za za Dt stvar stvar Sozet relativne relativen Ppnzer oddaljenosti oddaljenost Sozer , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n treba treba Rsn definirati definirati Ggvn s z Do specifično specifičen Ppnzeo zgodovinsko zgodovinski Ppnzeo in in Vp družbeno družben Ppnzeo analizo analiza Sozeo , , , ne ne L pa pa Vp za za Dt stvar stvar Sozet abstraktnih abstrakten Ppnzmr kategorij kategorija Sozmr ali ali Vp “ “ “ sfer sfera Sozmr ” ” ” . . .

Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n zlasti zlasti L od od Dr nastopa nastop Somer splošnega splošen Ppnser izobraževanja izobraževanje Soser in in Vp splošne splošen Ppnzer volilne volilen Ppnzer pravice pravica Sozer prišlo priti Ggdd-es do do Dr rekonstitucije rekonstitucija Sozer kulturne kulturen Ppnzer organiziranosti organiziranost Sozer z z Do nekaterimi nekateri Zn-mmo residualnimi residualen Ppnmmo neposredno neposredno Rsn razrednimi razreden Ppnmmo elementi element Sommo , , , toda toda Vp z z Do dominacijo dominacija Sozeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n definirana definiran Pdnzei na na Dt v v Dm bistvu bistvo Sosem splošni splošen Ppnzem ravni raven Sozem . . . Prišlo priti Ggdd-es je biti Gp-ste-n do do Dr močnega močen Ppnmer razmaha razmah Somer kulturnih kulturen Ppnzmr in in Vp izobraževalnih izobraževalen Ppnzmr birokracij birokracija Sozmr , , , in in Vp s z Do tem tema Zk-seo umetnikov umetnik Sommr in in Vp učiteljev učitelj Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n tipično tipično Rsn zaposleni zaposlen Pdnmmi v v Dm njih on Zotzmm . . . Nadalje nadalje Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k te ta Zk-zmi birokracije birokracija Sozmi spojile spojiti Ggdd-mz - - - ne ne L brez brez Dr nekaterih nekateri Zn-mmr lokalnih lokalen Ppnmmr konfliktov konflikt Sommr - - - s z Do političnimi političen Ppnzmo , , , gospodarskimi gospodarski Ppnzmo in in Vp administrativnimi administrativen Ppnzmo birokracijami birokracija Sozmo na na Dt načine način Sommt , , , ki ki Vd nedvomno nedvomno Rsn tvorijo tvoriti Ggnstm organizirajoči organizirajoč Ppnmetd , , , udejanjeni udejanjen Pdnmetd označevalni označevalen Ppnmetd sistem sistem Sometn . . . Sam sam Ppnmein obseg obseg Somei kulturne kulturen Ppnzer produkcije produkcija Sozer vseh ves Zc-zmr vrst vrsta Sozmr je biti Gp-ste-n torej torej Rsn preobrazil preobraziti Ggdd-em organizacijske organizacijski Ppnmmt tipe tip Sommt in in Vp ustrezne ustrezen Ppnzmt koncepcije koncepcija Sozmt , , , na na Dm katerih kateri Zv-mmm so biti Gp-stm-n temeljili temeljiti Ggnd-mm prejšnji prejšnji Ppnmmi opisi opis Sommi , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n dopuščal dopuščati Ggnd-em lokalne lokalen Ppnmmt manjšinske manjšinski Ppnmmt sektorje sektor Sommt in in Vp vključeval vključevati Ggnd-em nekatere nekateri Zn-zmt stopnje stopnja Sozmt spremenljive spremenljiv Ppnzer oddaljenosti oddaljenost Sozer . . . Lahko lahko Rsn rečemo reči Ggdspm , , , da da Vd moramo morati Ggnspm to ta Zk-set , , , kar kar Zz-sei v v Dm resnici resnica Sozem nastaja nastajati Ggnste - - - kljub kljub Dd inovativnemu inovativen Ppnsed delu delo Sosed v v Dm mnogih mnog Zn-zmm oblikah oblika Sozmm umetnosti umetnost Sozer in in Vp mišljenja mišljenje Soser - - - , , , definirati definirati Ggvn ne ne L le le L v v Dm specifičnih specifičen Ppnmmm terminih termin Sommm , , , temveč temveč Vp predvsem predvsem L v v Dm terminih termin Sommm prispevkov prispevek Sommr alternativam alternativa Sozmd temu ta Zk-med dominantnemu dominanten Ppnmed splošnemu splošen Ppnmed sistemu sistem Somed . . .

Sprva sprva Rsn je biti Gp-ste-n kazalo kazati Ggnd-es , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n v v Dm konici konica Sozem napada napad Somer zaigral zaigrati Ggdd-em Sebastijan Sebastijan Slmei Cimerotič Cimerotič Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n kot kot Vd rezervist rezervist Somei dosegel doseči Ggdd-em prvi prvi Kbvmet slovenski slovenski Ppnmetd gol gol Sometn na na Dm SP SP Sosem s z Do Španci Španec Slmmo , , , a a Vp videti videti Ggvn je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n Katanec Katanec Slmei vendarle vendarle Vp odločil odločiti Ggdd-em za za Dt Milana Milan Slmetd Osterca Osterc Slmetd . . . Predvsem predvsem L zato zato Rsn , , , ker ker Vd računa računati Ggnste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n Osterc Osterc Slmei več veliko Rsr tekel teči Ggnd-em , , , Cimerotič Cimerotič Slmei pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em džoker džoker Somei za za Dt nadaljevanje nadaljevanje Soset . . .

Ker ker Vd se se Zp------k občini občina Sozdi Mozirje Mozirje Slsei in in Vp Nazarje Nazarje Slzmi nista biti Gp-std-d strinjali strinjati Ggnd-mm z z Do zaprtjem zaprtje Soseo , , , sta biti Gp-std-n se se Zp------k obrnili obrniti Ggdd-dz na na Dt notranje notranji Ppnset ministrstvo ministrstvo Soset , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n po po Dm preučitvi preučitev Sozem primerov primer Sommr sklenili skleniti Ggdd-mm , , , da da Vd krajevnih krajeven Ppnmmr uradov urad Sommr do do Dr nadaljnega nadaljni Ppnser ne ne L bodo biti Gp-ptm-n zapirali zapirati Ggnd-mm , , , zato zato Vp naj naj L v v Dm skladu sklad Somem z z Do možnostmi možnost Sozmo za za Dt državljane državljan Sommt še še L naprej naprej Rsn opravljata opravljati Ggnstd upravne upraven Ppnzmt storitve storitev Sozmt . . . O o Dm njuni njun Zstzemd dokončni dokončen Ppnzem usodi usoda Sozem bo biti Gp-pte-n več veliko Rsr znanega znan Ppnser konec konec Dr leta leto Soser . . . Repenšek Repenšek Slmei , , , ki ki Vd včeraj včeraj Rsn ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em dosegljiv dosegljiv Ppnmein , , , je biti Gp-ste-n morebitno morebiten Ppnset podaljšanje podaljšanje Soset delovanja delovanje Soser uradov urad Sommr že že L prej prej Rsn označil označiti Ggdd-em za za Dt politično političen Ppnzet odločitev odločitev Sozet . . .

» » » Ne ne L , , , ne ne L . . . Vsaka vsak Zc-zei ekipa ekipa Sozei igra igrati Ggnste tako tako Rsn dobro dobro Rsn , , , kot kot Vd ji on Zotzed--k dovoliš dovoliti Ggdsde . . . Afričani Afričan Slmmi so biti Gp-stm-n svojo svoj Zp-zet moč moč Sozet dokazali dokazati Ggdd-mm šele šele L , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k Paragvajci Paragvajec Slmmi povlekli povleči Ggdd-mm v v Dt obrambo obramba Sozet , , , napadali napadati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n tudi tudi L s z Do šestimi šest Kbg-mo ali ali Vp sedmimi sedem Kbg-mo igralci igralec Sommo . . . Mi jaz Zopmmi te ta Zk-zer napake napaka Sozer ne ne L smemo smeti Ggnspm ponoviti ponoviti Ggdn . . . Posamično posamično Rsn je biti Gp-ste-n Afričane Afričan Slmmt težko težko Rsn pokrivati pokrivati Ggnn , , , če če Vd pa pa Vp bomo biti Gp-ppm-n delovali delovati Ggnd-mm urejeno urejeno Rsn , , , bomo biti Gp-ppm-n imeli imeti Ggnd-mm v v Dm tej ta Zk-zem igri igra Sozem vse ves Zc-zmt možnosti možnost Sozmt . . . « « «

Hrvati Hrvat Slmmi imajo imeti Ggnstm-n silne silen Ppnzmt težave težava Sozmt : : : Mirko Mirko Slmei Jozić Jozić Slmei je biti Gp-ste-n » » » konzervativni konzervativen Ppnmeid ziheraš ziheraš Somei « « « . . . Njegova njegov Zstzeiem reprezentanca reprezentanca Sozei je biti Gp-ste-n zastarela zastarel Ppnzei in in Vp neučinkovita neučinkovit Ppnzei , , , igralci igralec Sommi pa pa Vp nezadovoljni nezadovoljen Ppnmmi . . . Sad sad Somei tega ta Zk-ser so biti Gp-stm-n tudi tudi L številna številen Ppnsmi nesoglasja nesoglasje Sosmi med med Do nogometaši nogometaš Sommo . . . Vlaovića Vlaović Slmetd moti motiti Ggnste , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n odrinjen odrinjen Pdnmein , , , med med Do Bokšićem Bokšić Slmeo in in Vp Šukerjem Šuker Someo je biti Gp-ste-n prišlo priti Ggdd-es do do Dr kratkega kratek Ppnmer stika stik Somer , , , Vugrinec Vugrinec Slmei je biti Gp-ste-n razočaran razočaran Pdnmein , , , Balaban Balaban Slmei , , , Olić Olić Slmei , , , Šerić Šerić Slmei se se Zp------k počutijo počutiti Ggnstm kot kot Vd turisti turist Sommi na na Dm Daljnem daljen Ppnmem vzhodu vzhod Somem , , , » » » spuntal spuntati Ggdd-em « « « pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n tudi tudi L Stanić Stanić Slmei - - - objavil objaviti Ggdd-em je biti Gp-ste-n » » » silenzio silenzio Slmetn stampa stampa Slmetn « « « z z Do obrazložitvijo obrazložitev Sozeo , , , da da Vd bi biti Gp-g vsaka vsak Zc-zei njegova njegov Zstzeiem izjava izjava Sozei pripeljala pripeljati Ggdd-ez do do Dr razkola razkol Somer . . .

Budimpešta Budimpešta Slzei - - - Brez brez Dr denarne denaren Ppnzer pomoči pomoč Sozer države država Sozer se se Zp------k madžarska madžarski Ppnzei letalska letalski Ppnzei družba družba Sozei Malev Malev Slmei ( ( ( v v Dm katerem kateri Zv-mem ima imeti Ggnste-n državni državen Ppnmeid privatizacijski privatizacijski Ppnmeid sklad sklad Somei APV APV Slmei 96,48 96,48 Kag - - - odstotni odstoten Ppnmetd lastniški lastniški Ppnmetd delež delež Sometn ) ) ) ne ne L bo biti Gp-pte-n mogla moči Ggnd-ez obdržati obdržati Ggdn na na Dm trgu trg Somem . . . Na na Dt nevzdržne nevzdržen Ppnzmt razmere razmera Sozmt so biti Gp-stm-n opozorili opozoriti Ggdd-mm na na Dm nedavni nedaven Ppnzem skupščini skupščina Sozem družbe družba Sozer , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es potrjeno potrjen Pdnsei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n nakopičene nakopičen Pdnzmi izgube izguba Sozmi družbe družba Sozer lani lani Rsn dosegle doseči Ggdd-mz 13,8 13,8 Kag milijarde milijarda Sozer forintov forint Sommr ( ( ( 48 48 Kag milijonov milijon Sommr dolarjev dolar Sommr ) ) ) . . . Zaradi zaradi Dr vse vse Rsn večjih velik Pppmmr primanjkljajev primanjkljaj Sommr so biti Gp-stm-n v v Dm zadnjih zadnji Ppnsmm letih leto Sosmm zamenjali zamenjati Ggdd-mm več veliko Rsr generalnih generalen Ppnmmr direktorjev direktor Sommr Maleva Malev Slmer , , , kar kar Rsn nekajkrat nekajkrat Rsn pa pa Vp so biti Gp-stm-n napovedali napovedati Ggdd-mm tudi tudi L programe program Sommt stabilizacije stabilizacija Sozer in in Vp reorganizacije reorganizacija Sozer ter ter Vp prodajo prodaja Sozet družbe družba Sozer strateškemu strateški Ppnmed partnerju partner Somed , , , a a Vp se se Zp------k to ta Zk-sei do do Dr zdaj zdaj Rsn še še L ni biti Gp-ste-d zgodilo zgoditi Ggdd-es . . . Število število Soset zaposlenih zaposlen Pdnmmr v v Dm družbi družba Sozem so biti Gp-stm-n s z Dr prejšnjih prejšnji Ppnmmr 4239 4239 Kag zmanjšali zmanjšati Ggdd-mm na na Dt 3751 3751 Kag , , , ukinili ukiniti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n nekaj nekaj Rsn nedobičkonosnih nedobičkonosen Ppnzmr prog proga Sozmr , , , očitno očitno Rsn pa pa Vp tudi tudi L to ta Zk-sei ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es dovolj dovolj Rsn za za Dt izhod izhod Sometn iz iz Dr krize kriza Sozer . . . Novi nov Ppnmeid generalni generalen Ppnmeid direktor direktor Somei družbe družba Sozer Jozsef Jozsef Slmei Varadi Varadi Slmei skuša skušati Ggnste zdaj zdaj Rsn veliko veliko Rsn odločneje odločno Rsr izpeljati izpeljati Ggdn program program Sometn reorganizacije reorganizacija Sozer Maleva Malev Slmer , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g ga on Zotmet--k v v Dm obdobju obdobje Sosem nove nov Ppnzer levosredinske levosredinski Ppnzer vlade vlada Sozer končno končno Rsn privatizirali privatizirati Ggvd-mm . . . J. J. O Sz Sz O . . .

Nastanek nastanek Somei baleta balet Somer je biti Gp-ste-n zmeraj zmeraj Rsn skrivnosten skrivnosten Ppnmein . . . Béjartov Béjartov Psnmein izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr elementa element Somer , , , ideje ideja Sozer , , , čustva čustvo Soser . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn glasba glasba Sozei , , , na na Dt primer primer Sometn Stravinskega Stravinski Slmer za za Dt balet balet Sometn Pomladno pomladen Ppnsei obredje obredje Sosei , , , gledališka gledališki Ppnzei tema tema Sozei ( ( ( Romeo Romeo Slmei in in Vp Julija Julija Slzei ) ) ) , , , lik lik Somei ( ( ( Baudelaire Baudelaire Slmei , , , Malraux Malraux Slmei ) ) ) , , , kip kip Somei ( ( ( Le Le Nj Teck Teck Slmei ) ) ) , , , policijska policijski Ppnzei spletka spletka Sozei ( ( ( Le Le Nj Concours Concours Slmei ) ) ) ali ali Vp prijateljstvo prijateljstvo Sosei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n navezal navezati Ggdd-em z z Do Barbaro Barbara Slzeo ( ( ( Lumičre Lumičre Slmei ) ) ) . . . Ta ta Zk-zei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n stran stran Sozet za za Do stranjo stran Sozeo pošiljala pošiljati Ggnd-ez avtobiografijo avtobiografija Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n pisala pisati Ggnd-ez , , , dokler dokler Vd nekega nek Zn-mer dne dan Somer ni biti Gp-ste-d dobil dobiti Ggdd-em faksa faks Somer s z Do sporočilom sporočilo Soseo , , , da da Vd je biti Gp-ste-n umrla umreti Ggdd-ez . . . Takrat takrat Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločil odločiti Ggdd-em ustvariti ustvariti Ggdn balet balet Sometn . . . » » » Združujem združevati Ggnspe ljudi človek Sommt ali ali Vp stvari stvar Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k ljubim ljubiti Ggnspe , , , glasbene glasben Ppnmmt elemente element Sommt , , , ideje ideja Sozmt , , , pesmi pesem Sozmt , , , stavke stavka Sozmt ... ... ... in in Vp ves ves Zc-met balet balet Sometn podredim podrediti Ggdspe tej ta Zk-zed izhodiščni izhodiščen Ppnzed točki točka Sozed . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n rokodelstvo rokodelstvo Sosei . . . « « «

Je biti Gp-ste-n Stara star Ppnzei celina celina Sozei s z Do sedanjo sedanji Ppnzeo konvencijo konvencija Sozeo in in Vp za za Dt leto leto Soset 2004 2004 Kag napovedano napovedan Pdnzeo medvladno medvladen Ppnzeo konferenco konferenca Sozeo na na Dm poti pot Sozem k k Dd združenim združen Pdnzmd državam država Sozmd Evrope Evropa Slzer ? ? ? » » » Američani Američan Slmmi kritizirajo kritizirati Ggnstm : : : Evropejci Evropejec Slmmi se se Zp------k tako tako Rsn zavzeto zavzeto Rsn posvetujejo posvetovati Ggvstm o o Dm vseh ves Zc-smm vprašanjih vprašanje Sosmm in in Vp so biti Gp-stm-n tako tako Rsn navdušeni navdušen Pdnmmi , , , ker ker Vd se se Zp------k posvetujejo posvetovati Ggvstm , , , da da Vd pozabljajo pozabljati Ggnstm na na Dt uresničevanje uresničevanje Soset sklepov sklep Sommr , , , « « « se se Zp------k je biti Gp-ste-n v v Dm Münchnu München Slmem ponorčeval ponorčevati Ggdd-em lord lord Somei Ralf Ralf Slmei Dahrendorf Dahrendorf Slmei . . .

Skupina skupina Sozei izhaja izhajati Ggnste iz iz Dr nenavadne nenavaden Ppnzer situacije situacija Sozer : : : Raziskuje raziskovati Ggnste domnevna domneven Ppnsmt mesta mesto Sosmt kaznivih kazniv Ppnsmr dejanj dejanje Sosmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms storjena storjen Pdnsmi zoper zoper Dt človečnost človečnost Sozet in in Vp mednarodno mednaroden Ppnset pravo pravo Soset . . . Ne ne L more moči Ggnste začeti začeti Ggdn s z Do trupli truplo Sosmo , , , temveč temveč Vp z z Do dobro dobro Rsn skritimi skrit Pdnmmo domnevnimi domneven Ppnmmo ostanki ostanek Sommo . . . Išče iskati Ggnste neznane neznan Ppnmmt storilce storilec Sommt , , , a a Vp se se Zp------k pri pri Dm tem ta Zk-sem lahko lahko Rsn opira opirati Ggnste le le L na na Dt izjave izjava Sozmt bornih boren Ppnzmr prič priča Sozmr ; ; ; pridevnik pridevnik Somei naj naj L označi označiti Ggdste , , , da da Vd gre iti Ggvste za za Dt ljudi človek Sommt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n pred pred Do več veliko Rsr kot kot Vd pol pol Rsn stoletja stoletje Soser , , , hudo hudo Rsn prestrašeni prestrašen Pdnmmi in in Vp pretreseni pretresen Pdnmmi , , , nekaj nekaj Zn-set slišali slišati Ggvd-mm , , , bežno bežno Rsn videli videti Ggvd-mm , , , prepoznali prepoznati Ggdd-mm ali ali Vp doživeli doživeti Ggdd-mm v v Dm majhnem majhen Ppnmem izseku izsek Somem . . . Iskanje iskanje Sosei se se Zp------k začenja začenjati Ggnste s z Do preverjanjem preverjanje Soseo govoric govorica Sozmr ali ali Vp naključnih naključen Ppnzmr sumljivih sumljiv Ppnzmr najdb najdba Sozmr , , , ki ki Vd kažejo kazati Ggnstm na na Dt zakopana zakopan Pdnsmt trupla truplo Sosmt , , , nadaljuje nadaljevati Ggnste pa pa Vp z z Do zbiranjem zbiranje Soseo izjav izjava Sozmr oziroma oziroma Vp z z Do zasliševanjem zasliševanje Soseo prič priča Sozmr ali ali Vp osumljencev osumljenec Sommr . . . Seveda seveda L poskušajo poskušati Ggnstm tudi tudi L kriminalisti kriminalist Sommi najti najti Ggdn kakršno kakršen Zz-set koli koli L pisno pisen Ppnset gradivo gradivo Soset , , , ki ki Vd bi biti Gp-g osvetljevalo osvetljevati Ggnd-es dogodke dogodek Sommt , , , potrjevalo potrjevati Ggnd-es sume sum Sommt , , , zavračalo zavračati Ggnd-es navedeno naveden Pdnset . . . Vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n skupaj skupaj Rsn z z Do arhivarji arhivar Sommo in in Vp zgodovinarji zgodovinar Sommo ugotovili ugotoviti Ggdd-mm , , , da da Vd takega tak Zk-ser pisanega pisan Ppnser gradiva gradivo Soser ni biti Gp-ste-d ali ali Vp vsaj vsaj L ni biti Gp-ste-d dostopno dostopen Ppnsei . . . Nobena noben Zl-zei institucija institucija Sozei v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem , , , ki ki Vd se se Zp------k ukvarja ukvarjati Ggnste s z Do hranjenjem hranjenje Soseo arhivskega arhivski Ppnser gradiva gradivo Soser , , , nima imeti Ggnste-d spravljenih spravljen Pdnmmr nobenih noben Zl-mmr dokumentov dokument Sommr o o Dm načrtovanju načrtovanje Sosem , , , vodenju vodenje Sosem , , , organiziranju organiziranje Sosem , , , selekciji selekcija Sozem , , , ukazovanju ukazovanje Sosem in in Vp izvedbi izvedba Sozem množičnih množičen Ppnmmr pobojev poboj Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm opravljeni opravljen Pdnmmi takoj takoj Rsn po po Dm vojni vojna Sozem . . . Tudi tudi L ni biti Gp-ste-d nobenih noben Zl-mmr dokumentov dokument Sommr , , , ki ki Vd bi biti Gp-g pričali pričati Ggnd-mm o o Dm skrivanju skrivanje Sosem morije morija Sozer , , , se se Zp------k pravi praviti Ggvste o o Dm zakopavanju zakopavanje Sosem mrličev mrlič Sommr , , , o o Dm zasipanju zasipanje Sosem , , , miniranju miniranje Sosem , , , cementiranju cementiranje Sosem , , , izravnavanju izravnavanje Sosem terena teren Somer , , , o o Dm zasajanju zasajanje Sosem z z Do drevjem drevje Soseo in in Vp podobnih podoben Ppnsmm dejanjih dejanje Sosmm . . .

Sonda sonda Sozei Galileo Galileo Slmei je biti Gp-ste-n vesoljsko vesoljski Ppnsei plovilo plovilo Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n dvojno dvojen Rsn stabilizirano stabiliziran Pdnsei z z Do vrtenjem vrtenje Soseo . . . Vrteči vrteč Ppnmeid del del Somei ( ( ( trije trije Kbgmmi obrati obrat Sommi na na Dt minuto minuta Sozet ) ) ) vsebuje vsebovati Ggnste razne razen Ppnmmt instrumente instrument Sommt , , , antene antena Sozmt , , , pogonski pogonski Ppnmetd sistem sistem Sometn , , , računalnike računalnik Sommt in in Vp druge drug Kbzmmt podporne podporen Ppnmmt sisteme sistem Sommt . . . Drugi drug Kbzmeid del del Somei vsebuje vsebovati Ggnste fiksirano fiksiran Pdnzet orientacijo orientacija Sozet za za Dt instrumente instrument Sommt za za Dt daljinsko daljinski Ppnset zaznavanje zaznavanje Soset , , , orientacijski orientacijski Ppnmetd sistem sistem Sometn za za Dt zvezde zvezda Sozmt in in Vp žiroskope žiroskop Sommt . . . Na na Dm krovu krov Somem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em dvogorivni dvogoriven Ppnmeid pogonski pogonski Ppnmeid raketni raketen Ppnmeid sistem sistem Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n dala dati Ggdd-ez na na Dt voljo volja Sozet ZR ZR Slzei Nemčija Nemčija Slzei . . . Ta ta Zk-mei je biti Gp-ste-n uporabljal uporabljati Ggnd-em 12 12 Kag malih mali Ppnmmr raketnih raketen Ppnmmr motorjev motor Sommr s z Do potisno potisen Ppnzeo silo sila Sozeo 10 10 Kag N N O in in Vp en en Kbzmet velik velik Ppnmetn glavni glaven Ppnmetd ( ( ( v v Dm največji velik Ppszem meri meriti Sozem zaviralni zaviralen Ppnmetd ) ) ) raketni raketen Ppnmetd motor motor Sometn s z Do potisno potisen Ppnzeo silo sila Sozeo 1400 1400 Kag N. N. O Na na Dm krovu krov Somem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez zložljiva zložljiv Ppnzei antena antena Sozei premera premer Somer 4,8 4,8 Kag metra meter Somer , , , ki ki Vd se se Zp------k , , , kot kot Vd rečeno rečen Pdnsei , , , ni biti Gp-ste-d razvila razviti Ggdd-ez ; ; ; zato zato Vp so biti Gp-stm-n komunikacije komunikacija Sozmi potekale potekati Ggnd-mz prek prek Dr dveh dva Kbgzdr pomožnih pomožen Ppnzdr anten antena Sozdr . . . Na na Dm krovu krov Somem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es več veliko Rsr zelo zelo Rsn zmogljivih zmogljiv Ppnmmr računalnikov računalnik Sommr . . . Sonda sonda Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez dolga dolg Ppnzei 6,15 6,15 Kag metra meter Somer , , , ob ob Dm sprostitvi sprostitev Sozem od od Dr Boeingove Boeingov Psnzer višje visok Pppzer težnostne težnosten Ppnzer stopnje stopnja Sozer ( ( ( IUS IUS Slmei ) ) ) 18. 18. Kav oktobra oktober Somer 1989 1989 Kag je biti Gp-ste-n tehtala tehtati Ggnd-ez 3881 3881 Kag kilogramov kilogram Sommr . . . Vir vir Sometn energije energija Sozer je biti Gp-ste-n dobivala dobivati Ggnd-ez od od Dr dveh dva Kbgmdr RTG RTG Slmdr ( ( ( radioizotopskih radioizotopski Ppnmdr generatorjev generator Somdr ) ) ) moči moč Sozer okrog okrog Rsn 570 570 Kag W. W. O Iz iz Dr sondinega sondin Psnser » » » telesa telo Soser « « « je biti Gp-ste-n segal segati Ggnd-em 11 11 Kag metrov meter Sommr dolg dolg Ppnmein iztegljiv iztegljiv Ppnmein drog drog Somei , , , na na Dm katerem kateri Zv-mem so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm nameščeni nameščen Pdnmmi nekateri nekateri Zn-mmi znanstveni znanstven Ppnmmi instrumenti instrument Sommi . . .

Prodam prodati Ggdspe obračalni obračalen Ppnmetd plug plug Sometn Lemken Lemken Slmei ( ( ( 2 2 Kag + + + 1 1 Kag ) ) ) z z Do vso ves Zc-zeo opremo oprema Sozeo in in Vp kockasti kockast Ppnmetd odjemalec odjemalec Sometn silaže silaža Sozer Fella Fella Slmei SD SD Slmei 100 100 Kag s z Do teleskopom teleskop Someo . . .

Moja moj Zspzeie mami mami Sozei je biti Gp-ste-n super super Ppnzei : : : v v Dm službi služba Sozem in in Vp doma doma Rsn . . . Je biti Gp-ste-n srednje srednji Ppnzer postave postava Sozer . . . Oči oči Sozmt ima imeti Ggnste-n rjave rjav Ppnzmt kot kot Vd deblo deblo Sosei hrasta hrast Somer , , , ustnice ustnica Sozmt bledo bledo Rsn rdeče rdeč Ppnzmt , , , na na Dm obrazu obraz Somem pa pa Vp ima imeti Ggnste-n lepotno lepoten Ppnzet piko pika Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n podedovala podedovati Ggdd-ez po po Dm babici babica Sozem . . . Ima imeti Ggnste-n svetle svetel Ppnmmt lase lasje Sommt s z Do črnimi črn Ppnmmo prameni pramen Sommo . . .

Dogovorili dogovoriti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n se se Zp------k , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n od od Dr 600 600 Kag zahtevanih zahtevan Pdnsmr dovoljenj dovoljenje Sosmr vlada vlada Sozei le le L - - - te ta Zk-zmt odobrila odobriti Ggdd-ez 400 400 Kag delavcem delavec Sommd , , , okrog okrog Rsn 200 200 Kag ljudi človek Sommr pa pa Vp naj naj L bi biti Gp-g našli najti Ggdd-mm na na Dm naših naš Zspmmmm zavodih zavod Sommm za za Dt zaposlovanje zaposlovanje Soset , , , predvsem predvsem L s z Dr celjskega celjski Ppnser območja območje Soser . . . Dogovorili dogovoriti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n se se Zp------k tudi tudi L za za Dt prehodno prehoden Ppnset obdobje obdobje Soset do do Dr leta leto Soser 2007 2007 Kag , , , ko ko Vd naj naj L bi biti Gp-g tujo tuj Ppnzet delovno deloven Ppnzet silo sila Sozet postopoma postopoma Rsn nadomestili nadomestiti Ggdd-mm z z Do domačo domač Ppnzeo in in Vp za za Dt usposabljanje usposabljanje Soset pripravili pripraviti Ggdd-mm tudi tudi L ustrezne ustrezen Ppnzmt delavnice delavnica Sozmt . . .

Mihaela Mihaela Slzei Logar Logar Slzei je biti Gp-ste-n na na Dm okrogli okrogel Ppnzem mizi miza Sozem poudarila poudariti Ggdd-ez , , , da da Vd so biti Gp-stm-n ukrepi ukrep Sommi za za Dt razvoj razvoj Sometn podeželja podeželje Soser velika velik Ppnzei novost novost Sozei za za Dt vse ves Zc-mmt in in Vp bodo biti Gp-ptm-n najbrž najbrž L v v Dm prihodnosti prihodnost Sozem korenito korenito Rsn spremenili spremeniti Ggdd-mm našo naš Zspzetm dosedanjo dosedanji Ppnzet miselnost miselnost Sozet o o Dm kmečkem kmečki Ppnmem stanu stan Somem . . . Njihov njihov Zstmeim namen namen Somei je biti Gp-ste-n predvsem predvsem L spodbujanje spodbujanje Sosei zgodnjega zgodnji Ppnser upokojevanja upokojevanje Soser kmetov kmet Sommr , , , in in Vp sicer sicer Vp tistih tisti Zk-mmr , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n za za Dt to ta Zk-set izpolnjevali izpolnjevati Ggnd-mm predpisane predpisan Pdnmmt pogoje pogoj Sommt in in Vp bodo biti Gp-ptm-n prenesli prenesti Ggdd-mm kmetije kmetija Sozmt na na Dt mlade mlad Ppnmmt gospodarje gospodar Sommt . . . S z Do tem ta Zk-seo naj naj L bi biti Gp-g naše naš Zspzmim kmetije kmetija Sozmi postale postati Ggdd-mz bolj bolj Rsn zanimive zanimiv Ppnzmi in in Vp dobile dobiti Ggdd-mz predvsem predvsem L svež svež Ppnmetn kapital kapital Sometn za za Dt nov nov Ppnmetn zagon zagon Sometn . . .

ŽITNO žiten Ppnzet sejalnico sejalnica Sozet OLT OLT Slmei za za Dt pšenico pšenica Sozet in in Vp koruzo koruza Sozet , , , kiper kiper Somei prikolico prikolica Sozet tehnostroj tehnostroj Somei 4 4 Kag tone tona Sozmi , , , dvojna dvojen Kbdsmi kolesa kolo Sosmi , , , samonakladalko samonakladalka Sozet SIP SIP Slmei 19 19 Kag m3 m3 O , , , dvobrazdni dvobrazden Ppnmetd plug plug Sometn OLT OLT Slmei 12 12 Kag col cola Sozmr , , , rešetke rešetka Sozmt za za Dt govedo govedo Soset 80 80 Kag x x Somei 40 40 Kag cm cm O , , , pocinkane pocinkan Pdnzmt , , , 40 40 Kag kom. kom. O , , , prodam prodati Ggdspe . . . Tel. tel. O : : : 01/72 01/72 Kag 38 38 Kag 933 933 Kag . . . - - - 3578 3578 Kag

8.00 8.00 Kag Turistična turističen Ppnsmi središča središče Sosmi Hrvaške Hrvaška Slzer 10.25 10.25 Kag Znaki znak Sommi časa čas Somer 11.15 11.15 Kag Govorilnica govorilnica Sozei 12.10 12.10 Kag Poslovni posloven Ppnmeid klub klub Somei 12.40 12.40 Kag Heureka heureka Sozei , , , znanstveno znanstven Ppnsei - - - izobraževalna izobraževalen Ppnzei oddaja oddaja Sozei 13.10 13.10 Kag Željka Željka Slzei Ogresta Ogresta Slzei z z Do gosti gost Sommo 14.05 14.05 Kag Razburkane razburkan Pdnzmi vode voda Sozmi , , , francoski francoski Ppnmeid film film Somei 15.25 15.25 Kag Zvezdne zvezden Ppnzmi steze steza Sozmi : : : Deep Deep Slmei Space Space Slmei 9 9 Kag , , , nadaljevanka nadaljevanka Sozei 16.10 16.10 Kag Poročila poročilo Sosmi za za Dt gluhe gluh Ppnmmt in in Vp naglušne naglušen Ppnmmt 16.35 16.35 Kag Dežela dežela Sozei upanja upanje Soser , , , nadaljevanka nadaljevanka Sozei 17.20 17.20 Kag Komisar komisar Somei Rex Rex Slmei 3. 3. Kav , , , nanizanka nanizanka Sozei 18.10 18.10 Kag Panorama panorama Sozei 18.40 18.40 Kag Risanka risanka Sozei 19.05 19.05 Kag Prijatelji prijatelj Sommi , , , humoristična humorističen Ppnzei nadaljevanka nadaljevanka Sozei 19.30 19.30 Kag Glasbena glasben Ppnzei TV tv Sozei 20.05 20.05 Kag TV tv Sozei Bingo bingo Somei Show show Somei 20.50 20.50 Kag Začnite začeti Ggdvdm revolucijo revolucija Sozet brez brez Dr mene jaz Zop-er , , , ameriški ameriški Ppnmeid film film Somei 22.20 22.20 Kag Bliskavica bliskavica Sozei 23.50 23.50 Kag Zvezdne zvezden Ppnzmi steze steza Sozmi : : : Deep Deep Slmei Space Space Slmei 9 9 Kag , , , nadaljevanka nadaljevanka Sozei 0.35 0.35 Kag Pregled pregled Somei programa program Somer za za Dt soboto sobota Sozet

• • • Navedbe navedba Sozmi o o Dm lanskoletnem lanskoleten Ppnsem množičnem množičen Ppnsem objavljanju objavljanje Sosem , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz vrednosti vrednost Sozmi v v Dm letu leto Sosem 2003 2003 Kag določene določen Pdnzmi pavšalno pavšalno Rsn , , , in in Vp sicer sicer Vp 4.000 4.000 Kag tolarjev tolar Sommr za za Dt osuševalne osuševalen Ppnmmt in in Vp 6.000 6.000 Kag tolarjev tolar Sommr na na Dt hektar hektar Sometn za za Dt namakalne namakalen Ppnmmt sisteme sistem Sommt , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n dobljeno dobljen Pdnsei na na Dm podlagi podlaga Sozem predloga predlog Somer za za Dt potrebna potreben Ppnsmt vlaganja vlaganje Sosmt v v Dt vzdrževanje vzdrževanje Soset in in Vp oglede ogled Sommt na na Dm terenu teren Somem ter ter Vp ustrezno ustrezen Ppnset znižanje znižanje Soset na na Dm podlagi podlaga Sozem ekonomskih ekonomski Ppnzmr razmer razmera Sozmr , , , so biti Gp-stm-n v v Dm nasprotju nasprotje Sosem s z Do pogoji pogoj Sommo javnega javen Ppnmer razpisa razpis Somer ( ( ( Uradni uraden Ppnmeid list list Somei Republike republika Sozer Slovenije Slovenija Slzer , , , št. št. O 77/2002 77/2002 Kag ) ) ) . . . Po po Dm razpisanih razpisan Pdnsmm merilih merilo Sosmm za za Dt ocenitev ocenitev Sozet ponudb ponudba Sozmr so biti Gp-stm-n ponudniki ponudnik Sommi dajali dajati Ggnd-mm svoje svoj Zp-zmt ponudbene ponudben Ppnzmt ocene ocena Sozmt . . . Ob ob Dm izbiri izbira Sozem ponudnikov ponudnik Sommr je biti Gp-ste-n ocenjevanih ocenjevan Pdnmmr 7 7 Kag pogojev pogoj Sommr s z Do skupno skupno Rsn 135 135 Kag točkami točka Sozmo . . . Ponudbena ponudben Ppnzei cena cena Sozei je biti Gp-ste-n predstavljala predstavljati Ggnd-ez največ veliko Rss , , , to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n do do Dr 40 40 Kag točk točka Sozmr . . . Vsaka vsak Zc-zei pavšalna pavšalen Ppnzei določitev določitev Sozei cene cena Sozer bi biti Gp-g torej torej Vp izničila izničiti Ggdd-ez konkretno konkreten Ppnzet ponudbeno ponudben Ppnzet ceno cena Sozet izvajalca izvajalec Somer ali ali Vp vplivala vplivati Ggnd-ez na na Dt skrčenje skrčenje Soset programa program Somer izvajanja izvajanje Soser vzdrževalnih vzdrževalen Ppnsmr del delo Sosmr na na Dt HMS HMS Slmetn . . .

V v Dm letošnjem letošnji Ppnsem letu leto Sosem , , , ko ko Vd bo biti Gp-pte-n Slovenija Slovenija Slzei postala postati Ggdd-ez polnopravna polnopraven Ppnzei članica članica Sozei EU EU Slzer , , , lahko lahko Rsn pričakujemo pričakovati Ggnspm realen realen Ppnmetn padec padec Sometn cen cena Sozmr mleka mleko Soser . . . Z z Do vstopom vstop Someo se se Zp------k bo biti Gp-pte-n namreč namreč Vp za za Dt uvoz uvoz Sometn iz iz Dr članic članica Sozmr EU EU Slzer odprl odpreti Ggdd-em do do Dr sedaj sedaj Rsn relativno relativno Rsn močno močno Rsn zasičen zasičen Pdnmein trg trg Somei mleka mleko Soser , , , večji velik Pppmeid uvoz uvoz Somei pa pa Vp bo biti Gp-pte-n povečal povečati Ggdd-em tudi tudi L pritisk pritisk Sometn na na Dt odkupne odkupen Ppnzmt cene cena Sozmt . . . Hkrati hkrati Rsn bo biti Gp-pte-n mlečnopredelovalna mlečnopredelovalen Ppnzei industrija industrija Sozei izgubila izgubiti Ggdd-ez velik velik Ppnmetn del del Sometn izvoznih izvozen Ppnzmr podpor podpora Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n do do Dr sedaj sedaj Rsn omogočale omogočati Ggnd-mz izvoz izvoz Sometn stalnih stalen Ppnmmr , , , relativno relativno Rsn visokih visok Ppnmmr presežkov presežek Sommr mleka mleko Soser . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n osnovna osnoven Ppnzei misel misel Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n na na Dm sobotnem soboten Ppnmem sestanku sestanek Somem predstavnikov predstavnik Sommr govedorejskih govedorejski Ppnsmr društev društvo Sosmr , , , upravnih upraven Ppnmmr ter ter Vp nadzornih nadzoren Ppnmmr odborov odbor Sommr pasemskih pasemski Ppnzmr zvez zveza Sozmr ter ter Vp upravnega upraven Ppnmer in in Vp nadzornega nadzoren Ppnmer odbora odbor Somer Govedorejske govedorejski Ppnzer zadruge zadruga Sozer izrekel izreči Ggdd-em dr. dr. O Stane Stane Slmei Kavčič Kavčič Slmei z z Dr oddelka oddelek Somer za za Dt zootehniko zootehnika Sozet Biotehniške biotehniški Ppnzer fakultete fakulteta Sozer . . .

V v Dm oddaji oddaja Sozem boste biti Gp-pdm-n poleg poleg Dr zgodovinskih zgodovinski Ppnzmr posebnosti posebnost Sozmr zvedeli zvedeti Ggdd-mm tudi tudi L vse ves Zc-set o o Dm skrbi skrb Sozem in in Vp šolanju šolanje Sosem teh ta Zk-zmr plemenitih plemenit Ppnzmr živali žival Sozmr . . .

Kljub kljub Dd temu ta Zk-sed , , , da da Vd Marija Marija Slzei in in Vp Franc Franc Slmei na na Dm plečih pleča Sosmm nosita nositi Ggnstd že že L sedmi sedmi Kbvmet križ križ Sometn , , , še še L pridno pridno Rsn delata delati Ggnstd na na Dm kmetiji kmetija Sozem . . . V v Dt svoj svoj Zp-met dom dom Sometn vedno vedno Rsn rada rad Rsn sprejmeta sprejeti Ggdstd otroke otrok Sommt in in Vp vnuke vnuk Sommt : : : imata imeti Ggnstd-n že že L 9 9 Kag vnukov vnuk Sommr in in Vp 2 2 Kag pravnuka pravnuk Somdt . . .

Rezultati rezultat Sommi : : : cviček cviček Somei Karel Karel Slmei Kozinc Kozinc Slmei , , , Dedna deden Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 15,86 15,86 Kag ) ) ) ; ; ; modra moder Ppnzei frankinja frankinja Sozei Franc Franc Slmei Povše Povše Slmei , , , D. d. O Boštanj Boštanj Slmei ( ( ( 16,84 16,84 Kag ) ) ) ; ; ; modra moder Ppnzei frankinja frankinja Sozei , , , l. l. O 2000 2000 Kag Alojz Alojz Slmei Zalašček Zalašček Slmei , , , Apnenik Apnenik Slmei ( ( ( 17,32 17,32 Kag ) ) ) ; ; ; deželno deželen Ppnsei rdeče rdeč Ppnsei Bojan Bojan Slmei Novšak Novšak Slmei , , , Poganka Poganka Slzei ( ( ( 15,92 15,92 Kag ) ) ) ; ; ; cabernet cabernet Somei frank frank Somei Urs Urs Slmei Muller Muller Slmei , , , Lepa lep Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 17,58 17,58 Kag ) ) ) ; ; ; sremičan sremičan Somei , , , rdeče rdeč Ppnsei Miran Miran Slmei Kozmus Kozmus Slmei , , , Handija Handija Slzei ( ( ( 16,10 16,10 Kag ) ) ) ; ; ; deželno deželen Ppnsei belo bel Ppnsei družina družina Sozei Kozinc Kozinc Slmei , , , Dedna deden Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 16,56 16,56 Kag ) ) ) ; ; ; deželno deželen Ppnsei belo bel Ppnsei , , , polsuho polsuh Ppnsei Zlata Zlata Slzei Pavlovič Pavlovič Slzei , , , Orlska orlski Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 16,54 16,54 Kag ) ) ) ; ; ; laški laški Ppnmeid rizling rizling Somei Vinogradništvo vinogradništvo Sosei Jakše Jakše Slmei , , , Zastraža Zastraža Slzei ( ( ( 16,44 16,44 Kag ) ) ) ; ; ; laški laški Ppnmeid rizling rizling Somei , , , polsladki polsladek Ppnmeid Vinogradništvo vinogradništvo Sosei Jakše Jakše Slmei , , , Zastraža Zastraža Slzei ( ( ( 17,66 17,66 Kag ) ) ) ; ; ; chardonnay chardonnay Somei Anton Anton Slmei Skrbiš Skrbiš Slmei , , , Breg Breg Slmei ( ( ( 16,64 16,64 Kag ) ) ) ; ; ; chardonnay chardonnay Somei , , , polsuho polsuh Ppnsei Alojz Alojz Slmei Zalašček Zalašček Slmei , , , Apnenik Apnenik Slmei ( ( ( 16,82 16,82 Kag ) ) ) ; ; ; renski renski Ppnmeid rizling rizling Somei , , , polsuho polsuh Ppnsei družina družina Sozei Kozinc Kozinc Slmei , , , Dedna deden Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 17,40 17,40 Kag ) ) ) ; ; ; sauvignon sauvignon Somei Rudi Rudi Slmei Rupar Rupar Slmei , , , Lepa lep Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 16,16 16,16 Kag ) ) ) ; ; ; sauvignon sauvignon Somei , , , polsuho polsuh Ppnsei družina družina Sozei Kozinc Kozinc Slmei , , , Dedna deden Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 17,56 17,56 Kag ) ) ) ; ; ; rumeni rumen Ppnmeid muškat muškat Somei Jože Jože Slmei Krnc Krnc Slmei , , , Dedna deden Ppnzei Gora Gora Slzei ( ( ( 17,30 17,30 Kag ) ) ) ; ; ; rumeni rumen Ppnmeid muškat muškat Somei , , , polsladki polsladek Ppnmeid Vinogradništvo vinogradništvo Sosei Jakše Jakše Slmei , , , Zastraža Zastraža Slzei ( ( ( 17,46 17,46 Kag ) ) ) ; ; ; beli bel Ppnmeid pinot pinot Somei , , , polsladko polsladek Ppnsei Milan Milan Slmei Štajner Štajner Slmei , , , Vrsa Vrsa Slzei ( ( ( 15,98 15,98 Kag ) ) ) . . .

Na na Dt vprašanje vprašanje Soset bralke bralka Sozer M. M. O M. M. O iz iz Dr bližnje bližnji Ppnzer okolice okolica Sozer Ljubljane Ljubljana Slzer , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k zanima zanimati Ggnste ureditev ureditev Sozei sosedskega sosedski Ppnmer spora spor Somer , , , ker ker Vd sosed sosed Somei vsako vsak Zc-zet jesen jesen Sozet odorje odorati Ggdste mejnike mejnik Sommt in in Vp jih on Zotmmt--k malo malo Rsn prestavi prestaviti Ggdste , , , in in Vp kako kako Rsn naj naj L zadevo zadeva Sozet razreši razrešiti Ggdste brez brez Dr sodnega soden Ppnmer spora spor Somer , , , smo biti Gp-spm-n prejeli prejeti Ggdd-mm naslednji naslednji Ppnmetd odgovor odgovor Sometn : : :

Predstavniki predstavnik Sommi irske irski Ppnzer delegacije delegacija Sozer so biti Gp-stm-n svoj svoj Zp-met obisk obisk Sometn zaključili zaključiti Ggdd-mm v v Dm želji želja Sozem , , , da da Vd bomo biti Gp-ppm-n v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem z z Do vztrajnostjo vztrajnost Sozeo in in Vp enotnostjo enotnost Sozeo te ta Zk-zmt pokrajinske pokrajinski Ppnzmt posebnosti posebnost Sozmt uspeli uspeti Ggdd-mm ohraniti ohraniti Ggdn . . .

Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn jasno jasno Rsn , , , da da Vd je biti Gp-ste-n društvo društvo Sosei pod pod Do vodstvom vodstvo Soseo predsednice predsednica Sozer Janje Janja Slzer Klemenčič Klemenčič Slzer in in Vp z z Do 90 90 Kag članicami članica Sozmo zelo zelo Rsn dejavno dejaven Ppnsei . . . Pa pa Vp ne ne L samo samo L na na Dm kulinaričnem kulinaričen Ppnsem , , , pač pač L pa pa Vp tudi tudi L na na Dm drugih drug Kbzsmm področjih področje Sosmm . . . In in Vp tudi tudi L za za Dt letos letos Rsn imajo imeti Ggnstm-n obilo obilo Rsn načrtov načrt Sommr . . . Pestro pestro Rsn bo biti Gp-pte-n v v Dm izobraževanju izobraževanje Sosem , , , še še L naprej naprej Rsn se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n trudile truditi Ggnd-mz za za Dt dobro dober Ppnset sodelovanje sodelovanje Soset z z Do ostalimi ostal Ppnsmo društvi društvo Sosmo v v Dm občini občina Sozem , , , njihove njihov Zstzmim Čebelice čebelica Sozmi bodo biti Gp-ptm-n neutrudno neutrudno Rsn zbirale zbirati Ggnd-mz in in Vp vadile vaditi Ggnd-mz stare stara Sozmt , , , že že L skoraj skoraj L pozabljene pozabljen Pdnzmt ljudske ljudski Ppnzmt pesmi pesem Sozmt . . . Da da Vd so biti Gp-stm-n na na Dm pravi pravi Ppnzem poti pot Sozem , , , so biti Gp-stm-n dokazale dokazati Ggdd-mz že že L velikokrat velikokrat Rsn , , , tudi tudi L na na Dm letošnjem letošnji Ppnsem rednem reden Ppnsem letnem leten Ppnsem srečanju srečanje Sosem , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n s z Do svojim svoj Zp-seo petjem petje Soseo , , , pripovedovanjem pripovedovanje Soseo šal šala Sozmr in in Vp anekdot anekdota Sozmr povsem povsem Rsn spremenile spremeniti Ggdd-mz do do Dr sedaj sedaj Rsn ustaljene ustaljen Pdnmmt suhoparne suhoparen Ppnmmt občne občen Ppnmmt zbore zbor Sommt društev društvo Sosmr . . . Večer večer Sometn so biti Gp-stm-n nadaljevale nadaljevati Ggnd-mz z z Do družabnim družaben Ppnseo srečanjem srečanje Soseo , , , kjer kjer Vd so biti Gp-stm-n tekli teči Ggnd-mm pogovori pogovor Sommi in in Vp izmenjave izmenjava Sozmi različnih različen Ppnzmr izkušenj izkušnja Sozmr in in Vp kateremu kateri Zv-sed se se Zp------k je biti Gp-ste-n pridružil pridružiti Ggdd-em še še L župan župan Somei Zvone Zvone Slmei Lah Lah Slmei , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n seznanil seznaniti Ggdd-em z z Do nekaterimi nekateri Zn-zmo skupnimi skupen Ppnzmo akcijami akcija Sozmo društev društvo Sosmr in in Vp občine občina Sozer in in Vp kjer kjer Vd seveda seveda L pričakuje pričakovati Ggnste še še L naprej naprej Rsn tudi tudi L njihovo njihov Zstzetm dobro dober Ppnzet voljo volja Sozet za za Dt sodelovanje sodelovanje Soset . . . Vse ves Zc-zmi članice članica Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n v v Dt počastitev počastitev Sozet 8. 8. Kav marca marec Somer prejele prejeti Ggdd-mz simbolična simboličen Ppnsmt darilca darilce Sosmt . . .

Na na Dt dan dan Sometn 31.12.1996 31.12.1996 Kag so biti Gp-stm-n imele imeti Ggnd-mz slovenske slovenski Ppnzmi zavarovalnice zavarovalnica Sozmi za za Dt 81,42 81,42 Kag mlrd mlrd O SIT SIT O čistih čist Ppnzmr zavarovalno zavarovalen Ppnsei - - - tehničnih tehničen Ppnzmr rezervacij rezervacija Sozmr . . . Na na Dm prvem prvi Kbvsem mestu mesto Sosem so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz čiste čist Ppnzmi škodne škoden Ppnzmi rezervacije rezervacija Sozmi s z Do 33,93 33,93 Kag mlrd mlrd O SIT SIT O , , , čisto čist Ppnzet prenosno prenosen Ppnzet premijo premija Sozet so biti Gp-stm-n zavarovalnice zavarovalnica Sozmi obračunale obračunati Ggdd-mz v v Dm znesku znesek Somem 24,52 24,52 Kag mlrd mlrd O SIT SIT O , , , čiste čist Ppnzmt matematične matematičen Ppnzmt rezervacije rezervacija Sozmt v v Dm znesku znesek Somem 21,87 21,87 Kag mlrd mlrd O SIT SIT O , , , čiste čist Ppnzmt rezervacije rezervacija Sozmt za za Dt bonuse bonus Sommt in in Vp popuste popust Sommt v v Dm znesku znesek Somem 0,31 0,31 Kag mrd mrd O SIT SIT O , , , drugih drug Kbzzmr čistih čist Ppnzmr zavarovalno zavarovalen Ppnsei - - - tehničnih tehničen Ppnzmr rezervacij rezervacija Sozmr je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es za za Dt 0,79 0,79 Kag mlrd mlrd O SIT SIT O . . . Škodni škoden Ppnmeid rezultat rezultat Somei je biti Gp-ste-n že že L dve dva Kbgsdi leti leto Sosdi nespremenjen nespremenjen Ppnmein in in Vp znaša znašati Ggnste 0,64 0,64 Kag . . .

Nikolić Nikolić Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em od od Dr svojega svoj Zp-ser okolja okolje Soser toliko toliko Rsn boljši dober Pppmeid , , , da da Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n zlo zlo Sosei vznemirjalo vznemirjati Ggnd-es in in Vp je biti Gp-ste-n nanj name Zotset--z odgovarjal odgovarjati Ggnd-em z z Do zgražanjem zgražanje Soseo in in Vp obsojanjem obsojanje Soseo in in Vp pridiganjem pridiganje Soseo in in Vp ekscesom eksces Someo . . . Ni biti Gp-ste-d pa pa Vp bil biti Gp-d-em toliko toliko Rsn boljši dober Pppmeid od od Dr svojega svoj Zp-ser okolja okolje Soser , , , za za Dt to ta Zk-set mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n manjkalo manjkati Ggnd-es znanja znanje Soser in in Vp milosti milost Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g na na Dt zlo zlo Soset odgovarjal odgovarjati Ggnd-em z z Do oborožitvijo oborožitev Sozeo iz iz Dr krščanske krščanski Ppnzer orožarne orožarna Sozer , , , po po Dm kateri kateri Zv-zem nas jaz Zop-mt popelje popeljati Ggdste apostol apostol Somei Pavel Pavel Slmei : : : « « « Zato zato Vp sezite seči Ggdvdm po po Dm vsej ves Zc-zem Božji božji Ppnzem bojni bojen Ppnzem opremi oprema Sozem , , , tako tako Vp da da Vd se se Zp------k boste biti Gp-pdm-n mogli moči Ggnd-mm ob ob Dm hudem hud Ppnmem dnevu dan Somem upreti upreti Ggdn , , , vse ves Zc-set premagati premagati Ggdn in in Vp obstati obstati Ggdn . . . Stojte stati Ggnvdm torej torej Rsn prepasani prepasan Pdnsdi okoli okoli Dr ledij ledje Sosmr z z Do resnico resnica Sozeo , , , oblečeni oblečen Pdnmmi v v Dt oklep oklep Sometn pravičnosti pravičnost Sozer in in Vp z z Do nogami noga Sozmo , , , obutimi obut Pdnzmo v v Dt pripravljenost pripravljenost Sozet za za Dt oznanjevanje oznanjevanje Soset evangelija evangelij Somer miru mir Somer . . . Predvsem predvsem L pa pa Vp vzemite vzeti Ggdvdm ščit ščit Sometn vere vera Sozer ; ; ; z z Do njim on Zotmeo boste biti Gp-pdm-n mogli moči Ggnd-mm pogasiti pogasiti Ggdn vse ves Zc-zmt ognjene ognjen Ppnzmt puščice puščica Sozmt hudega hud Ppnser . . . Vzemite vzeti Ggdvdm tudi tudi L čelado čelada Sozet odrešenja odrešenje Soser in in Vp meč meč Sometn duha duh Somer , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n Božja božji Ppnzei beseda beseda Sozei . . . “ “ “ ( ( ( Ef Ef O 6 6 Kag , , , 13-18 13-18 Kag ) ) ) S z Do svojo svoj Zp-zeo roko roka Sozeo se se Zp------k je biti Gp-ste-n tu tu Rsn in in Vp tam tam Rsn rahlo rahlo Rsn dotaknil dotakniti Ggdd-em vseh ves Zc-smr teh ta Zk-smr orožij orožje Sosmr : : : dotaknil dotakniti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n resnice resnica Sozer , , , a a Vp se se Zp------k z z Do njo on Zotzeo ni biti Gp-ste-d prepasal prepasati Ggdd-em okoli okoli Dr ledij ledje Sosmr , , , po po Dm njej on Zotzem je biti Gp-ste-n brkljal brkljati Ggnd-em , , , a a Vp je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d iskal iskati Ggnd-em do do Dr konca konec Somer , , , vsem ves Zc-zmd oviram ovira Sozmd in in Vp nasprotovanjem nasprotovanje Sosmd navkljub navkljub Dd do do Dr konca konec Somer ; ; ; dotaknil dotakniti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n pravičnosti pravičnost Sozer , , , a a Vp si se Zp---d--k je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d nadel nadeti Ggdd-em kot kot Vd oklep oklep Sometn okoli okoli Dr svojega svoj Zp-ser telesa telo Soser , , , kljub kljub Dd ugovorom ugovor Sommd in in Vp protestom protest Sommd zoper zoper Dt krivico krivica Sozet , , , ni biti Gp-ste-d videl videti Ggvd-em onkraj onkraj Dr lastne lasten Ppnzer pravice pravica Sozer , , , kajkrat kajkrat Rsn je biti Gp-ste-n , , , z z Do lažnim lažen Ppnseo pooblastilom pooblastilo Soseo umetnjakarstva umetnjakarstvo Soser in in Vp bohemstva bohemstvo Soser , , , grobo grobo Rsn prizadel prizadeti Ggdd-em pravico pravica Sozet drugega drug Kbzmer ; ; ; dotaknil dotakniti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n oznanjevanja oznanjevanje Soser , , , a a Vp si se Zp---d--k ga on Zotser--k ni biti Gp-ste-d nataknil natakniti Ggdd-em na na Dt noge noga Sozmt kot kot Vd obuvalo obuvalo Soset , , , Boga Bog Somer ni biti Gp-ste-d vedno vedno Rsn oznanjal oznanjati Ggnd-em z z Do deli delo Sosmo , , , kakor kakor Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n sicer sicer Rsn rad rad Rsn s z Do svojimi svoj Zp-zmo žal žal Rsn bolj bolj Rsn spirituoznimi spirituozen Ppnzmo kakor kakor Vd spiritualnimi spiritualen Ppnzmo homilijami homilija Sozmo ; ; ; dotaknil dotakniti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n vere vera Sozer , , , a a Vp je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d uporabil uporabiti Ggdd-em kot kot Vd ščit ščit Sometn zoper zoper Dt puščice puščica Sozmt hudega hud Ppnser , , , veroval verovati Ggvd-em je biti Gp-ste-n načelno načelno Rsn , , , da da Vd obstaja obstajati Ggnste nekaj nekaj Zn-sei , , , kar kar Zz-sei ta ta Zk-met svet svet Sometn presega presegati Ggnste , , , a a Vp ni biti Gp-ste-d veroval verovati Ggvd-em konkretno konkretno Rsn , , , da da Vd to ta Zk-sei zadeva zadevati Ggnste tudi tudi L njega on Zotmet , , , njegovo njegov Zstsetem življenje življenje Soset , , , vsak vsak Zc-met njegov njegov Zstmetem trenutek trenutek Sometn ; ; ; dotaknil dotakniti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n odrešenja odrešenje Soser , , , potrebe potreba Sozer po po Dm odrešenju odrešenje Sosem , , , a a Vp si se Zp---d--k ga on Zotser--k ni biti Gp-ste-d nadel nadeti Ggdd-em kot kot Vd čelado čelada Sozet , , , ni biti Gp-ste-d se se Zp------k imel imeti Ggnd-em za za Dt odrešenega odrešen Pdnmet , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n vpil vpiti Ggvd-em po po Dm odrešenju odrešenje Sosem , , , kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n Cankar Cankar Slmei , , , njegov njegov Zstmeiem vzornik vzornik Somei , , , z z Do vsem ves Zc-seo svojim svoj Zp-seo pisanjem pisanje Soseo vpil vpiti Ggvd-em po po Dm odrešenju odrešenje Sosem in in Vp vstajenju vstajenje Sosem , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k sam sam Ppnmein ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em za za Dt odrešenega odrešen Pdnmet in in Vp nekoč nekoč Rsn vstalega vstal Ppnmet ; ; ; dotaknil dotakniti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n Božje božji Ppnzer besede beseda Sozer , , , imel imeti Ggnd-em jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n pri pri Dm svoji svoj Zp-zem postelji postelja Sozem , , , a a Vp si se Zp---d--k je on Zotzer--k ni biti Gp-ste-d zataknil zatakniti Ggdd-em za za Dt pas pas Sometn v v Dt nožnico nožnica Sozet kot kot Vd meč meč Sometn duha duh Somer , , , raje rad Rsr se se Zp------k je biti Gp-ste-n oboroževal oboroževati Ggnd-em s z Do kovinskimi kovinski Ppnzmo , , , zemeljskimi zemeljski Ppnzmo sabljami sablja Sozmo , , , noži nož Sommo in in Vp sekirami sekira Sozmo nasilnikov nasilnik Sommr in in Vp morilcev morilec Sommr , , , ne ne L sluteč sluteč Rd , , , da da Vd jih on Zotmmt--k tako tako Rsn kliče klicati Ggnste nase nase Zp---t--z in in Vp da da Vd bo biti Gp-pte-n tako tako Rsn enega en Kbzmet izmed izmed Dr njih on Zotmmr , , , najbednejšega beden Ppsmet izmed izmed Dr njih on Zotmmr , , , nekoč nekoč Rsn tudi tudi L v v Dm resnici resnica Sozem priklical priklicati Ggdd-em nase nase Zp---t--z . . .

Microsoftovci Microsoftovec Slmmi bodo biti Gp-ptm-n zelo zelo Rsn izboljšali izboljšati Ggdd-mm 3D 3D Somei zmožnosti zmožnost Sozmt brskalnika brskalnik Somer z z Do uporabo uporaba Sozeo tehnologije tehnologija Sozer , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k pridobili pridobiti Ggdd-mm z z Do nakupom nakup Someo Dimension Dimension Slmer X. X. Np

Med med Do našim naš Zspmeom preizkusom preizkus Someo pa pa Vp objavljanje objavljanje Sosei v v Dm spletu splet Somem ni biti Gp-ste-d potekalo potekati Ggnd-es povsem povsem Rsn gladko gladko Rsn . . . Ustrezno ustrezno Rsn pripravljeno pripravljen Pdnzet spletno spleten Ppnzet stran stran Sozet z z Do animacijo animacija Sozeo Flash Flash Slmei in in Vp njenim njen Zstmeoez nadomestnim nadomesten Ppnmeo prikazom prikaz Someo v v Dm obliki oblika Sozem animiranega animiran Ppnmer posnetka posnetek Somer GIF GIF Slmei smo biti Gp-spm-n prenesli prenesti Ggdd-mm v v Dm tri trije Kbgmmt strežnike strežnik Sommt : : : v v Dm enega en Kbzmet z z Do okoljem okolje Soseo VMS VMS Slmei , , , v v Dm enega en Kbzmet z z Do okoljem okolje Soseo FreeBSD FreeBSD Slmei in in Vp v v Dt enega en Kbzmet z z Do okoljem okolje Soseo UNIX UNIX Slmei . . . Pri pri Dm slednjem slednji Ppnmem je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei teklo teči Ggnd-es kakor kakor Vd po po Dm maslu maslo Sosem in in Vp smo biti Gp-spm-n dejansko dejansko Rsn pri pri Dm dostopu dostop Somem iz iz Dr različno različno Rsn opremljenih opremljen Pdnmmr brskalnikov brskalnik Sommr v v Dm različnih različen Ppnmmm računalnikih računalnik Sommm vedno vedno Rsn dobili dobiti Ggdd-mm najustreznejši ustrezen Ppsmetd prikaz prikaz Sometn . . . Pri pri Dm namestitvi namestitev Sozem v v Dm prvih prvi Kbvmdm dveh dva Kbgmdm strežnikih strežnik Somdm pa pa Vp so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz določene določen Pdnzmi težave težava Sozmi pri pri Dm predvajanju predvajanje Sosem , , , v v Dt katere kateri Zv-zmt pa pa Vp se se Zp------k ne ne L bomo biti Gp-ppm-n spuščali spuščati Ggnd-mm . . .

Ob ob Dm prejšnji prejšnji Ppnzem različici različica Sozem razvojnega razvojen Ppnser okolja okolje Soser Magic Magic Slmei ( ( ( Magic Magic Slmei 7 7 Kag , , , Monitor monitor Somei / / / Sistem sistem Somei , , , september september Somei 1996 1996 Kag , , , str. str. O 136 136 Kag ) ) ) smo biti Gp-spm-n ugotavljali ugotavljati Ggnd-mm , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n okolje okolje Sosei izvilo izviti Ggdd-es iz iz Dr težav težava Sozmr , , , ki ki Vd si se Zp---d--k jih on Zotzmt--k je biti Gp-ste-n nakopalo nakopati Ggdd-es s z Do prepoznim prepozen Ppnmeo prehodom prehod Someo iz iz Dr tekstovnega tekstoven Ppnser v v Dt grafično grafičen Ppnset razvojno razvojen Ppnset okolje okolje Soset . . . Tokrat tokrat Rsn smo biti Gp-spm-n preizkusili preizkusiti Ggdd-mm beta beta Sozei različico različica Sozet Magica Magic Slmer 8 8 Kag , , , s z Do podnaslovom podnaslov Someo Enterprise Enterprise Slmei Edition Edition Slmei . . . Meri meriti Ggnste torej torej Rsn na na Dt velika velik Ppnsmt podjetja podjetje Sosmt , , , velike velik Ppnzmt razvojne razvojen Ppnzmt skupine skupina Sozmt , , , velike velik Ppnzmt in in Vp raznolike raznolik Ppnzmt skupine skupina Sozmt uporabnikov uporabnik Sommr , , , velike velik Ppnzmt baze baza Sozmt podatkov podatek Sommr in in Vp heterogene heterogen Ppnzmt strojne strojen Ppnzmt platforme platforma Sozmt . . . Poglejmo pogledati Ggdvpm , , , kako kako Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k tega ta Zk-ser lotili lotiti Ggdd-mm . . .

V v Dm naslednji naslednji Ppnzem stopnji stopnja Sozem projekta projekt Somer bodo biti Gp-ptm-n omogočili omogočiti Ggdd-mm neposredni neposreden Ppnmetd vnos vnos Sometn podatkov podatek Sommr prek prek Dr interneta internet Somer : : : poslovni posloven Ppnmmi partnerji partner Sommi bodo biti Gp-ptm-n lahko lahko Rsn prek prek Dr interneta internet Somer ali ali Vp z z Do replikacijo replikacija Sozeo zbirk zbirka Sozmr Lotus Lotus Slmei Notes Notes Slmei » » » polnili polniti Ggnd-mm « « « zbirke zbirka Sozmt podatkov podatek Sommr . . .

V v Dm vrtnarski vrtnarski Ppnzem enciklopediji enciklopedija Sozem lahko lahko Rsn poiščete poiskati Ggdsdm razmeroma razmeroma Rsn podrobne podroben Ppnmmt podatke podatek Sommt o o Dm približno približno Rsn 3000 3000 Kag rastlinah rastlina Sozmm , , , vključno vključno Rsn z z Do lepimi lep Ppnzmo risbami risba Sozmo . . . Koristni koristen Ppnmmi znajo znati Ggnstm biti biti Gp-n tudi tudi L podrobni podroben Ppnmmi podatki podatek Sommi o o Dm določanju določanje Sosem kakovosti kakovost Sozer prsti prst Sozer , , , pa pa Vp navodila navodilo Sosmi za za Dt sajenje sajenje Soset , , , presajanje presajanje Soset , , , obrezovanje obrezovanje Soset in in Vp kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n še še L podobnih podoben Ppnsmr vrtnarskih vrtnarski Ppnsmr opravil opravilo Sosmr . . . Preden preden Vd se se Zp------k naslednjič naslednjič Rsn odpravite odpraviti Ggdsdm do do Dr cvetličarne cvetličarna Sozer ali ali Vp vrtnarije vrtnarija Sozer po po Dm nakupih nakup Sommm , , , si se Zp---d--k preberite prebrati Ggdvdm še še L napotke napotek Sommt za za Dt kupovanje kupovanje Soset lončnic lončnica Sozmr . . . Bi biti Gp-g se se Zp------k radi rad Rsn lotili lotiti Ggdd-mm orhidej orhideja Sozmr ? ? ? Za za Dt začetek začetek Sometn se se Zp------k je biti Gp-ste-n seveda seveda L treba treba Rsn malce malce Rsn teoretično teoretično Rsn podučiti podučiti Ggdn , , , kar kar Zz-sei pa pa Vp ni biti Gp-ste-d težko težko Rsn , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n tu tu Rsn tudi tudi L OrchidWeb OrchidWeb Slmei , , , spletna spleten Ppnzei stran stran Sozei Ameriške ameriški Ppnzer zveze zveza Sozer za za Dt orhideje orhideja Sozmt . . .

Če če Vd poskusimo poskusiti Ggdspm QuarkXPress QuarkXPress Slmetn 4.0 4.0 Kag primerjati primerjati Ggnn z z Do drugim drug Kbzmeo precej precej Rsn priljubljenim priljubljen Ppnmeo programom program Someo za za Dt elektronsko elektronski Ppnset založništvo založništvo Soset , , , PageMakerjem PageMaker Slmeo 6.5 6.5 Kag , , , brž brž Rsn ugotovimo ugotoviti Ggdspm , , , da da Vd se se Zp------k miselnosti miselnost Sozdi programov program Somdr razlikujeta razlikovati Ggnstd . . . Pri pri Dm QuarkXPressu QuarkXPress Slmem ne ne L moremo moči Ggnspm na na Dm povsem povsem Rsn prazni prazen Ppnzem strani stran Sozem kar kar Rsn začeti začeti Ggdn pisati pisati Ggnn besedila besedilo Soser ali ali Vp vnašati vnašati Ggnn slike slika Sozmt nanjo name Zotzet--z , , , kakor kakor Vd lahko lahko Rsn počnemo početi Ggvspm v v Dm PageMakerju PageMaker Slmem . . . QuarkXPress QuarkXPress Slmei zahteva zahtevati Ggvste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi elementi element Sommi v v Dm okvirih okvir Sommm . . . Način način Somei PageMakerja PageMaker Slmer je biti Gp-ste-n morda morda L uporabnejši uporaben Pppmeid pri pri Dm hitrem hiter Ppnsem oblikovanju oblikovanje Sosem enostranskih enostranski Ppnmmr izdelkov izdelek Sommr ali ali Vp daljših dolg Pppzmr publikacij publikacija Sozmr , , , katerih kateri Zv-zmr oblika oblika Sozei se se Zp------k zanesljivo zanesljivo Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n spreminjala spreminjati Ggnd-ez , , , drugače drugače Rsn pa pa Vp ima imeti Ggnste-n prednost prednost Sozet Quark Quark Slmei . . . Ker ker Vd je biti Gp-ste-n v v Dm PageMakerju PageMaker Slmem vsak vsak Zc-mei stolpec stolpec Somei svoj svoj Zp-mei okvir okvir Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k lahko lahko Rsn postavimo postaviti Ggdspm povsem povsem Rsn poljubno poljubno Rsn , , , ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn preprosto preprosto Rsn spremeniti spremeniti Ggdn števila število Soser stolpcev stolpec Sommr na na Dm strani stran Sozem kot kot Vd s z Do QuarkXPressom QuarkXPress Slmeo , , , pri pri Dm katerem kateri Zv-mem le le L določimo določiti Ggdspm , , , da da Vd okvir okvir Somei zdaj zdaj Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n imel imeti Ggnd-em več več L treh trije Kbgmmr , , , ampak ampak Vp štiri štirje Kbgmmt stolpce stolpec Sommt , , , in in Vp takoj takoj Rsn vidimo videti Ggvspm izid izid Sometn . . . PageMaker PageMaker Slmei pravzaprav pravzaprav L še še L vedno vedno Rsn ohranja ohranjati Ggnste načelo načelo Soset postavljanja postavljanje Soser časopisov časopis Sommr , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm veljavi veljava Sozem včasih včasih Rsn , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n zlaganje zlaganje Sosei stolpcev stolpec Sommr potekalo potekati Ggnd-es s z Do škarjami škarje Sozmo in in Vp lepilom lepilo Soseo ( ( ( čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k v v Dm zadnji zadnji Ppnzem različici različica Sozem prikazali prikazati Ggdd-mm zametki zametek Sommi besedila besedilo Soser v v Dm okvirih okvir Sommm ) ) ) . . . Zaradi zaradi Dr te ta Zk-zer osnovne osnoven Ppnzer razlike razlika Sozer v v Dm zasnovi zasnova Sozem bo biti Gp-pte-n prehod prehod Somei z z Dr enega en Kbzmer programa program Somer na na Dt drugega drug Kbzmet nekoliko nekoliko Rsn težaven težaven Ppnmein . . . Ali ali Rsn je biti Gp-ste-n sploh sploh L smiselno smiselno Rsn zamenjati zamenjati Ggdn program program Sometn ( ( ( seveda seveda L imamo imeti Ggnspm-n v v Dm mislih misel Sozmm začetek začetek Sometn uporabe uporaba Sozer novega nov Ppnmer QuarkXPressa QuarkXPress Slmer ) ) ) , , , bomo biti Gp-ppm-n poskušali poskušati Ggnd-mm odgovoriti odgovoriti Ggdn v v Dm nadaljevanju nadaljevanje Sosem . . .

Le le L nekaj nekaj Rsn tednov teden Sommr po po Dm predstavitvi predstavitev Sozem novega nov Ppnmer rodu rod Somer osebnih oseben Ppnmmr računalnikov računalnik Sommr z z Do najnovejšimi nov Ppszmo izvedbami izvedba Sozmo tretjega tretji Kbvmer rodu rod Somer procesorjev procesor Sommr PowerPC PowerPC Slmei so biti Gp-stm-n pri pri Dm podjetju podjetje Sosem Apple Apple Slmei predstavili predstaviti Ggdd-mm podobno podobno Rsn zasnovane zasnovan Pdnmmt strežnike strežnik Sommt , , , ki ki Vd večajo večati Ggnstm zmogljivost zmogljivost Sozet tudi tudi L z z Do nekaterimi nekateri Zn-zmo novimi nov Ppnzmo možnostmi možnost Sozmo . . . Novi nov Ppnmmi procesorji procesor Sommi G3 G3 Kag s z Do hitrostjo hitrost Sozeo 233 233 Kag in in Vp 266 266 Kag MHz MHz O ponujajo ponujati Ggnstm skoraj skoraj L dvakrat dvakrat Rsn hitrejšo hiter Pppzet obdelavo obdelava Sozet od od Dr predhodnih predhoden Ppnmmr najzmogljivejših zmogljiv Ppsmmr modelov model Sommr 9650/350 9650/350 Kag in in Vp po po Dm navedbah navedba Sozmm izdelovalca izdelovalec Somer tudi tudi L večjo velik Pppzet zmogljivost zmogljivost Sozet kot kot Vd primerljivi primerljiv Ppnmmi strežniki strežnik Sommi PC PC Somei s z Do procesorjem procesor Someo Pentium Pentium Slmei II II Krg . . . Vsi ves Zc-mmi strežniki strežnik Sommi podpirajo podpirati Ggnstm diskovna diskoven Ppnsmt polja polje Sosmt RAID RAID Slmei , , , omrežne omrežen Pdnmmt vmesnike vmesnik Sommt Ethernet Ethernet Slmei s z Do hitrostjo hitrost Sozeo 100 100 Kag Mb Mb O / / / s s O in in Vp operacijski operacijski Ppnmetd sistem sistem Sometn MacOS MacOS Slmei 8 8 Kag . . . Poleg poleg Dr strežnika strežnik Somer kupci kupec Sommi dobijo dobiti Ggdstm paket paket Sometn AppleShare AppleShare Slmei IP IP Somei 5.0.2 5.0.2 Kag , , , ki ki Vd osnovnemu osnoven Ppnmed sistemu sistem Somed dodaja dodajati Ggnste zmožnosti zmožnost Sozmt elektronske elektronski Ppnzer pošte pošta Sozer , , , tiskalniške tiskalniški Ppnzmi storitve storitev Sozmi , , , FTP FTP Slmetn in in Vp spletne spleten Ppnzmt zmožnosti zmožnost Sozmt . . . Tu tu Rsn je biti Gp-ste-n tudi tudi L nadzorniški nadzorniški Ppnmeid paket paket Somei Apple Apple Slmei Network Network Slmei Administrator administrator Somei Toolkit Toolkit Slmei 2.0 2.0 Kag . . . Cenejši poceni Pppmeid model model Somei s z Do procesorjem procesor Someo hitrosti hitrost Sozer 233 233 Kag MHz MHz O ima imeti Ggnste-n 64 64 Kag MB MB O RAM RAM Somei in in Vp 4,3 4,3 Kag GB GB O disk disk Sometn Ultra ultra Ppnmeid SCSI SCSI Slmei , , , stane stati Ggnste pa pa Vp 3750 3750 Kag dolarjev dolar Sommr . . . Močnejši močen Pppmeid model model Somei ima imeti Ggnste-n procesor procesor Sometn G3 G3 N 266 266 Kag , , , 128 128 Kag MB MB O RAM RAM Somei in in Vp dva dva Kbgmdt diska disk Somdt velikosti velikost Sozer 4,3 4,3 Kag GB GB O po po Dm ceni cena Sozem 5000 5000 Kag dolarjev dolar Sommr . . . Tudi tudi L strežnike strežnik Sommt je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn tako tako Rsn kakor kakor Vd druge drug Kbzmmt računalnike računalnik Sommt naročiti naročiti Ggdn v v Dm uspešni uspešen Ppnzem spletni spleten Ppnzem trgovini trgovina Sozem izdelovalca izdelovalec Somer . . .

Od od Dr podjetja podjetje Soser NEC NEC Slmei smo biti Gp-spm-n tokrat tokrat Rsn preizkusili preizkusiti Ggdd-mm samo samo L različice različica Sozmt SCSI SCSI Slmei . . . Obe oba Zc-zdi enoti enota Sozdi CD CD Somei - - - ROM ROM Somei sta biti Gp-std-n morda morda L že že L malce malce Rsn zastareli zastarel Ppnzdi , , , vendar vendar Vp smo biti Gp-spm-n ju on Zotzdt--k zaradi zaradi Dr popolnosti popolnost Sozer vseeno vseeno Rsn preizkusili preizkusiti Ggdd-mm . . . Predvsem predvsem L pri pri Dm modelu model Somem s z Do hitrostjo hitrost Sozeo 16x 16x Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zanimivo zanimivo Rsn videti videti Ggvn , , , da da Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn čisto čisto Rsn enakovredno enakovredno Rsn meri meriti Ggnste s z Do slabšimi slab Pppzmo enotami enota Sozmo CD CD Somei - - - ROM ROM Somei , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n nominalno nominalno Rsn sicer sicer Rsn hitrejše hiter Pppzmi . . . Tako tako Rsn je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em po po Dm Winbenchu Winbench Slmem le le L malo malo Rsn počasnejši počasen Pppmeid od od Dr Mitsumija Mitsumi Slmer 32x 32x N . . . Po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em model model Somei podjetja podjetje Soser NEC NEC Slmei s z Do hitrostjo hitrost Sozeo 24x 24x N le le L malce malce Rsn hitrejši hiter Pppmeid od od Dr 16x 16x N . . . Pri pri Dm obeh oba Zc-mdm modelih model Somdm se se Zp------k je biti Gp-ste-n izkazalo izkazati Ggdd-es , , , da da Vd za za Dt branje branje Soset glasbe glasba Sozer nista biti Gp-std-d primerna primeren Ppnmdi dosegla doseči Ggdd-dm sta biti Gp-std-n le le L hitrost hitrost Sozet 1,2x 1,2x N . . .

Plošče plošča Sozmt je biti Gp-ste-n tudi tudi L precej precej Rsn ceneje poceni Rsr izdelovati izdelovati Ggnn kakor kakor Vd kasete kaseta Sozmt VHS VHS Somei ( ( ( stroški strošek Sommi znašajo znašati Ggnstm 1 1 Kag dolar dolar Somei v v Dm primerjavi primerjava Sozem s z Do 33,5 33,5 Kag dolarja dolar Somer za za Dt kasete kaseta Sozmt ) ) ) , , , predvsem predvsem L pa pa Vp je biti Gp-ste-n pomembno pomemben Ppnsei , , , da da Vd standard standard Somei DVD DVD Somei vključuje vključevati Ggnste tudi tudi L možnost možnost Sozet kodiranja kodiranje Soser oz. oz. O zaščite zaščita Sozer pred pred Do kopiranjem kopiranje Soseo . . . Vsi ves Zc-mmi pomembnejši pomemben Pppmmi oz. oz. O novejši nov Pppmmi filmi film Sommi na na Dm DVD DVD Slmei so biti Gp-stm-n kodirani kodiran Pdnmmi in in Vp predvideni predviden Pdnmmi za za Dt predvajanje predvajanje Soset na na Dm le le L enem en Kbzmem delu del Somem sveta svet Somer . . . Filmski filmski Ppnmmi mogotci mogotec Sommi so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp svet svet Sometn razdelili razdeliti Ggdd-mm na na Dt pet pet Kbg-mt območij območje Sosmr , , , plošče plošča Sozmt z z Dr enega en Kbzser območja območje Soser pa pa Vp bo biti Gp-pte-n moč moč Rsn predvajati predvajati Ggnn le le L v v Dm posebnem poseben Ppnmem predvajalniku predvajalnik Somem . . . Izjema izjema Sozei počasi počasi Rsn postajajo postajati Ggnstm računalniški računalniški Ppnmmi predvajalniki predvajalnik Sommi DVD DVD Somei - - - ROM ROM Somei , , , ampak ampak Vp o o Dm tem ta Zk-sem pozneje pozno Rsr . . . Težavam težava Sozmd , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k prinaša prinašati Ggnste omenjena omenjen Pdnzei zaščita zaščita Sozei , , , se se Zp------k sedaj sedaj Rsn , , , ko ko Vd v v Dm Evropi Evropa Slzem ni biti Gp-ste-d na na Dt voljo volja Sozet še še L ravno ravno L veliko veliko Rsn filmskih filmski Ppnmmr naslovov naslov Sommr , , , lahko lahko Rsn izognete izogniti Ggdsdm tudi tudi L z z Do nakupom nakup Someo ameriškega ameriški Ppnmer predvajalnika predvajalnik Somer DVD DVD Somei . . . Filme film Sommt pa pa Vp potem potem Rsn kupujete kupovati Ggnsdm po po Dm internetu internet Somem v v Dm ZDA ZDA Slzmm . . . Rešitev rešitev Sozei je biti Gp-ste-n seveda seveda L le le L teoretična teoretičen Ppnzei in in Vp nadvse nadvse Rsn kratkotrajna kratkotrajen Ppnzei . . . Pred pred Do kratkim kratek Ppnmeo so biti Gp-stm-n se se Zp------k namreč namreč Vp razvijalci razvijalec Sommi zedinili zediniti Ggdd-mm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n tudi tudi L v v Dm Evropi Evropa Slzem za za Dt kodiranje kodiranje Soset zvoka zvok Somer veljal veljati Ggnd-em standard standard Somei Dolby Dolby Slmei Digital Digital Slmei ( ( ( nekaj nekaj Rsn časa čas Somer je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm zraku zrak Somem tudi tudi L MPEG MPEG Slmei -2 -2 Kag ) ) ) , , , kar kar Zz-sei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n zapornice zapornica Sozmi za za Dt poplavo poplava Sozet iz iz Dr Hollywooda Hollywood Slmer odprte odprt Pdnzmi . . .

Pravzaprav pravzaprav L je biti Gp-ste-n dekodirna dekodiren Ppnzei kartica kartica Sozei posebnost posebnost Sozei svoje svoj Zp-zer vrste vrsta Sozer . . . Za za Dt predvajanje predvajanje Soset namreč namreč Vp uporablja uporabljati Ggnste program program Sometn podjetja podjetje Soser Zoran Zoran Slmei , , , imenovan imenovan Pdnmetn SoftDVD SoftDVD Slmei . . . Pred pred Do časom čas Someo smo biti Gp-spm-n ga on Zotmet--k že že L imeli imeti Ggnd-mm v v Dm rokah roka Sozmm , , , in in Vp sicer sicer Vp zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei trenutno trenutno Rsn eden eden Kbzmei redkih redek Ppnmmr programov program Sommr ( ( ( če če Vd ne ne L celo celo L edini edini Ppnmeid ) ) ) , , , ki ki Vd zna znati Ggnste filme film Sommt DVD DVD Somei dekodirati dekodirati Ggvn popolnoma popolnoma Rsn programsko programsko Rsn le le L dovolj dovolj Rsn močan močen Ppnmetn procesor procesor Sometn MMX MMX Somei potrebujemo potrebovati Ggnspm . . . No no L , , , tako tak Zk-sei dekodiranje dekodiranje Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pri pri Dm procesorju procesor Somem Pentium Pentium Slmei 2 2 Kag 266 266 Kag MHz MHz O nekoliko nekoliko Rsn neenakomerno neenakomeren Ppnsei , , , cukajoče cukajoč Ppnsei . . . Tu tu Rsn pride priti Ggdste do do Dr veljave veljava Sozer dekodirna dekodiren Ppnzei kartica kartica Sozei , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n poseben poseben Ppnmetn čip čip Sometn podjetja podjetje Soser IBM IBM Slmei ( ( ( enak enak Zn-mei tistemu tisti Zk-med na na Dm že že L predstavljeni predstavljen Pdnzem kartici kartica Sozem All All Nj - - - In In Nj - - - Wonder Wonder Nj Pro Pro Nj podjetja podjetje Soser ATI ATI Slmei ) ) ) , , , ki ki Vd SoftDVD SoftDVD Somei pomaga pomagati Ggvste dekodirati dekodirati Ggvn kodo koda Sozet MPEG MPEG Slmei -2 -2 Kag . . . Prek prek Dr gonilnika gonilnik Somer kartica kartica Sozei prevzame prevzeti Ggdste nase nase Zp---t--z vse ves Zc-set dekodiranje dekodiranje Soset , , , tako tako Vp da da Vd je biti Gp-ste-n predvajanje predvajanje Sosei popolnoma popolnoma Rsn mehko mehek Ppnsei in in Vp zvezno zvezen Ppnsei ( ( ( testirani testiran Pdnmeid računalnik računalnik Somei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em procesor procesor Sometn Pentium Pentium Slmei 166 166 Kag , , , » » » neMMX neMMX Slmei « « « ) ) ) . . . Tako tako Rsn torej torej Rsn , , , kakor kakor Vd pri pri Dm vseh ves Zc-mmm drugih drug Kbzmmm tu tu Rsn predstavljenih predstavljen Pdnmmm izdelkih izdelek Sommm . . .

Za za Dt nas jaz Zop-mt zelo zelo Rsn pomembna pomemben Ppnzei sprememba sprememba Sozei je biti Gp-ste-n podpora podpora Sozei neameriških neameriški Ppnmmr jezikov jezik Sommr . . . Testirani testiran Pdnmeid računalnik računalnik Somei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em vgrajene vgrajen Pdnzmt pisave pisava Sozmt , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n vključevale vključevati Ggnd-mz tudi tudi L nemške nemški Ppnmmt znake znak Sommt , , , do do Dr katerih kateri Zv-mmr smo biti Gp-spm-n brez brez Dr težav težava Sozmr prišli priti Ggdd-mm prek prek Dr prirejene prirejen Pdnzer tipkovnice tipkovnica Sozer . . . Upamo upati Ggnspm lahko lahko Rsn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n kmalu kmalu Rsn na na Dt voljo volja Sozet tudi tudi L inačica inačica Sozei , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n podpirala podpirati Ggnd-ez šumnike šumnik Sommt in in Vp slovensko slovenski Ppnzet tipkovnico tipkovnica Sozet . . .

» » » Vi ti Zodmmi ste biti Gp-sdm-n bacil bacil Somei , , , ki ki Vd bi biti Gp-g ga on Zotmet--k bilo biti Gp-d-es treba treba Rsn živega živ Ppnmet izrezati izrezati Ggdn iz iz Dr tkiva tkivo Soser našega naš Zspmerm organizma organizem Somer , , , « « « je biti Gp-ste-n članom član Sommd skupine skupina Sozer Irwin Irwin Slmei zabrusil zabrusiti Ggdd-em OLEG OLEG Slmei . . . » » » Vi ti Zodmmi ste biti Gp-sdm-n izdajalci izdajalec Sommi Vzhoda vzhod Somer in in Vp zasužnjenci zasužnjenec Sommi Zahoda zahod Somer . . . « « « ( ( ( na na Dm fotografiji fotografija Sozem je biti Gp-ste-n Oleg Oleg Slmei na na Dm razstavi razstava Sozem socrealizma socrealizem Somer v v Dm Leninovem Leninov Psnmem muzeju muzej Somem ob ob Dm Rdečem rdeč Ppnmem trgu trg Somem ) ) )

Bodimo biti Gp-vpm optimisti optimist Sommi in in Vp najdimo najti Ggdvpm svetlo svetel Ppnzet točko točka Sozet v v Dm našem naš Zspmemm vsakdanjem vsakdanji Ppnmem kruhu kruh Somem . . .

Kako kako Rsn ravnati ravnati Ggnn ? ? ? Šop šop Somei papirjev papir Sommr s z Do štampiljkami štampiljka Sozmo različnih različen Ppnzmr agencij agencija Sozmr Združenih združen Pdnmmr narodov narod Sommr vam ti Zod-md torej torej Rsn daje dajati Ggnste zakonsko zakonski Ppnzet pravico pravica Sozet in in Vp moralno moralen Ppnzet podlago podlaga Sozet , , , da da Vd potnikom potnik Sommd s z Dr tistega tisti Zk-mer tovornjaka tovornjak Somer pomagate pomagati Ggvsdm . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n treba treba Rsn biti biti Gp-n previden previden Ppnmein . . . Solze solza Sozmi v v Dm očeh oči Sozmm in in Vp otroka otrok Somdi , , , ki ki Vd sta biti Gp-std-n vam ti Zod-md splezala splezati Ggdd-dm v v Dt naročje naročje Soset , , , so biti Gp-stm-n vas ti Zod-mt spravili spraviti Ggdd-mm čez čez Dt rob rob Sometn ganjenosti ganjenost Sozer in in Vp lahko lahko Rsn bi biti Gp-g začeli začeti Ggdd-mm delati delati Ggnn neumnosti neumnost Sozmt . . . Najraje rad Rss bi biti Gp-g ves ves Zc-met tovornjak tovornjak Sometn s z Do šoferjem šofer Someo vred vred Rsn odpeljali odpeljati Ggdd-mm domov domov Rsn in in Vp vsem ves Zc-mmd ponudili ponuditi Ggdd-mm gostoljubje gostoljubje Soset v v Dm svojem svoj Zp-sem dvosobnem dvosoben Ppnsem stanovanju stanovanje Sosem . . . Že že L čez čez Dt dve dva Kbgzdt uri ura Sozdt bi biti Gp-g se se Zp------k začeli začeti Ggdd-mm spraševati spraševati Ggnn , , , kako kako Rsn se se Zp------k jih on Zotmmr--k znebiti znebiti Ggdn . . . Ni biti Gp-ste-d treba treba Rsn , , , da da Vd vse ves Zc-zmt težave težava Sozmt sveta svet Somer rešujete reševati Ggnsdm vi ti Zodmmi osebno osebno Rsn . . .

4 4 Kag . . . Pri pri Dm vsebinski vsebinski Ppnzem presoji presoja Sozem odločitve odločitev Sozer o o Dm tem ta Zk-sem , , , kateremu kateri Zv-med subjektu subjekt Somed zaupati zaupati Ggvn začasno začasen Ppnset upravljanje upravljanje Soset s z Do sredstvi sredstvo Sosmo Vesna Vesna Slzei filma film Somer , , , tako tako Vp da da Vd bo biti Gp-pte-n le le L ta ta Zk-mei lahko lahko Rsn kompetentno kompetentno Rsn prevzel prevzeti Ggdd-em začasno začasen Ppnset gospodarjenje gospodarjenje Soset s z Do preostankom preostanek Someo premoženja premoženje Soser Vesna Vesna Slzei filma film Somer po po Dm končanem končan Pdnmem likvidacijskem likvidacijski Ppnmem postopku postopek Somem in in Vp zagotovljal zagotovljati Ggnd-em kontinuiteto kontinuiteta Sozet pri pri Dm izvajanju izvajanje Sosem nacionalno nacionalno Rsn kulturno kulturno Rsn pomembnih pomemben Ppnmmr segmentov segment Sommr dejavnosti dejavnost Sozer na na Dm tem ta Zk-sem področju področje Sosem , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es ugotovljeno ugotovljen Pdnsei , , , da da Vd so biti Gp-stm-n to ta Zk-sei v v Dm tem ta Zk-mem trenutku trenutek Somem edinole edinole L Ljubljanski ljubljanski Ppnmmi kinematografi kinematograf Sommi , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n že že L v v Dm času čas Somem začasnega začasen Ppnser upravljanja upravljanje Soser s z Do premoženjem premoženje Soseo Vesna Vesna Slzei filma film Somer med med Do likvidacijskim likvidacijski Ppnmeo postopkom postopek Someo uspešno uspešno Rsn opravljali opravljati Ggnd-mm te ta Zk-zmt naloge naloga Sozmt . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn poudariti poudariti Ggdn , , , da da Vd gre iti Ggvste za za Dt izrecno izrecen Ppnzet začasno začasen Ppnzet rešitev rešitev Sozet do do Dr takrat takrat Rsn , , , ko ko Vd bodo biti Gp-ptm-n v v Dm Republiki republika Sozem Sloveniji Slovenija Slzem vzpostavljene vzpostavljen Pdnzmi realne realen Ppnzmi podlage podlaga Sozmi za za Dt prenos prenos Sometn tako tako Vp sredstev sredstvo Sosmr kot kot Vd nalog naloga Sozmr na na Dt nove nov Ppnmmt oziroma oziroma Vp druge drug Kbzmmt subjekte subjekt Sommt v v Dm smislu smisel Somem tajne tajen Ppnzer rešitve rešitev Sozer na na Dm področju področje Sosem slovenske slovenski Ppnzer kinematografije kinematografija Sozer . . .

Tudi tudi L veliki velik Ppnmeid lovec lovec Somei Leo Leo Slmei Leo Leo Slmei ( ( ( Šešerko Šešerko Slmei ) ) ) ni biti Gp-ste-d zastonj zastonj Rsn vladal vladati Ggnd-em : : : za za Dt nagrado nagrada Sozet gre iti Ggvste v v Dt Francoski francoski Ppnmetd Kongo Kongo Slmetn za za Dt veleposlanika veleposlanik Sometd . . . ( ( ( bulu bulu Slmei bulu bulu Slmei mu on Zotmed--k bo biti Gp-pte-n posodil posoditi Ggdd-em puško puška Sozet slonarico slonarica Sozet press press Somei ) ) )

Po po Dm imenovanju imenovanje Sosem Marije Marija Slzer Ribič Ribič Slzer ( ( ( SLS SLS Slzei + + + SKD SKD Slzei ) ) ) na na Dt čelo čelo Sometn Pošte pošta Sozer Slovenije Slovenija Slzer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pričakovati pričakovati Ggnn , , , da da Vd Darko Darko Slmei Tolar Tolar Slmei ne ne L bo biti Gp-pte-n ostal ostati Ggdd-em na na Dm mestu mesto Sosem , , , na na Dt katerega kateri Zv-set ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n maja maj Somer imenoval imenovati Ggvd-em nadzorni nadzoren Ppnmeid svet svet Somei . . . Zato zato Vp , , , pravijo praviti Ggvstm poznavalci poznavalec Sommi , , , ni biti Gp-ste-d nič nič Zl-sei nenavadnega nenavaden Ppnser , , , da da Vd je biti Gp-ste-n skupščina skupščina Sozei Poštne pošten Ppnzer banke banka Sozer na na Dm četrtkovi četrtkov Psnzem seji seja Sozem spremenila spremeniti Ggdd-ez sestavo sestava Sozet nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer , , , ki ki Vd ima imeti Ggnste-n v v Dm pristojnosti pristojnost Sozem imenovanja imenovanje Sosmt in in Vp razrešitve razrešitev Sozmt članov član Sommr uprave uprava Sozer . . . Razrešili razrešiti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp štiri štirje Kbgmmt dosedanje dosedanji Ppnmmt člane član Sommt nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer , , , imenovali imenovati Ggvd-mm nove nova Ppnmmt in in Vp za za Dt predsednika predsednik Sometd nadzornega nadzoren Ppnmer sveta svet Somer izbrali izbrati Ggdd-mm Marka Marko Slmetd Cuka Cuk Slmetd , , , sicer sicer Vp direktorja direktor Sometd uprave uprava Sozer za za Dt telekomunikacije telekomunikacija Sozmt . . . Novoimenovani novoimenovan Ppnmeid nadzorni nadzoren Ppnmeid svet svet Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n presenetljivo presenetljivo Rsn sestal sestati Ggdd-em že že L v v Dt četrtek četrtek Sometn zvečer zvečer Rsn in in Vp na na Dm konstitutivni konstitutiven Ppnzem seji seja Sozem sprejel sprejeti Ggdd-em drugačno drugačen Ppnzet odločitev odločitev Sozet kot kot Vd nadzorni nadzoren Ppnmeid svet svet Somei v v Dm prejšnji prejšnji Ppnzem sestavi sestava Sozem ; ; ; ocenil oceniti Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pritožba pritožba Sozei Albina Albin Slmer Hojnika Hojnik Slmer utemeljena utemeljen Pdnzei in in Vp mu on Zotmed--k podaljšal podaljšati Ggdd-em direktorski direktorski Ppnmetd mandat mandat Sometn . . .

GIZ GIZ Slsei UNP UNP Slmei ima imeti Ggnste-n resne resen Ppnzmt pripombe pripomba Sozmt k k Dd delu delo Sosed republiškega republiški Ppnmer energetskega energetski Ppnmer inšpektorata inšpektorat Somer

In in Vp te ta Zk-zmi so biti Gp-stm-n zares zares Rsn impresivne impresiven Ppnzmi . . . Pod pod Do pokrovom pokrov Someo se se Zp------k namreč namreč Vp skriva skrivati Ggnste kar kar Rsn 2,8 2,8 Kag - - - litrski litrski Ppnmeid šestvaljnik šestvaljnik Somei z z Do 204 204 Kag konjskimi konjski Ppnzmo močmi moč Sozmo ! ! ! Prava pravi Ppnzei majhna majhen Ppnzei formula formula Sozei . . . Ko ko Vd pohodite pohoditi Ggdsdm stopalko stopalka Sozet za za Dt plin plin Sometn , , , motor motor Somei tako tako Rsn prijetno prijetno Rsn zahrumi zahrumeti Ggdste , , , da da Vd vam ti Zod-md ne ne L preostane preostati Ggdste nič nič Rsn drugega drug Kbzser , , , kot kot Vd stopalko stopalka Sozet pritisniti pritisniti Ggdn do do Dr konca konec Somer . . . In in Vp tako tako Rsn v v Dm prvi prvi Kbvzem , , , drugi drug Kbzzem , , , tretji tretji Kbvzem ... ... ... pa pa Vp vse vse Rsn do do Dr šeste šesti Kbvzer prestave prestava Sozer . . . Na na Dm merilniku merilnik Somem hitrosti hitrost Sozer boste biti Gp-pdm-n , , , kot kot Vd bi biti Gp-g trenil treniti Ggdd-em pri pri Dm stotici stotica Sozem ( ( ( uradno uradno Rsn je biti Gp-ste-n pospešek pospešek Somei do do Dr 100 100 Kag km km O / / / h k O v v Dm 7,1 7,1 Kag sekunde sekunda Sozer ) ) ) in in Vp šele šele L ko ko Vd boste biti Gp-pdm-n dosegli doseči Ggdd-mm hitrost hitrost Sozet okrog okrog Dr 240 240 Kag kilometrov kilometer Sommr na na Dt uro ura Sozet , , , vam ti Zod-md bo biti Gp-pte-n golf golf Somei ukazal ukazati Ggdd-em , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n dovolj dovolj Rsn . . . Zmogljivostim zmogljivost Sozmd prirejene prirejen Pdnzmi so biti Gp-stm-n seveda seveda L tudi tudi L odlične odličen Ppnzmi zavore zavora Sozmi z z Do dodatkom dodatek Someo ABS ABS Slmei , , , ki ki Vd svoje svoj Zp-set delo delo Soset vseskozi vseskozi Rsn opravljajo opravljati Ggnstm navdušujoče navdušujoče Rsn za za Dt voznika voznik Sometd , , , pojemki pojemek Sommi za za Dt sopotnike sopotnik Sommt pa pa Vp niso biti Gp-stm-d prav prav L nič nič Rsn prijetni prijeten Ppnmmi . . . Toda toda Vp precej precej Rsn bolj bolj Rsn kot kot Vd vožnja vožnja Sozei z z Do maksimalno maksimalen Ppnzeo hitrostjo hitrost Sozeo po po Dm avtocesti avtocesta Sozem navdušuje navduševati Ggnste vožnja vožnja Sozei po po Dm kakšni kakšen Zv-zem hribovski hribovski Ppnzem in in Vp zaviti zavit Pdnzem cesti cesta Sozem . . . Tedaj tedaj Rsn izklopite izklopiti Ggdsdm nadzor nadzor Sometn stabilnosti stabilnost Sozer vozila vozilo Soser ( ( ( ESP ESP Slmei ) ) ) in in Vp adrenalin adrenalin Somei začne začeti Ggdste teči teči Ggnn po po Dm krvi kri Sozem ... ... ... Formula formula Sozei , , , ki ki Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n kot kot Vd nalašč nalašč Rsn tudi tudi L za za Dt mestno mesten Ppnzet vožnjo vožnja Sozet . . . Na na Dt razpolago razpolaga Sozet imate imeti Ggnsdm-n namreč namreč Vp orjaški orjaški Ppnmetd navor navor Sometn 270 270 Kag Nm Nm O , , , ki ki Vd vam ti Zod-md omogoča omogočati Ggnste , , , da da Vd po po Dm prestavni prestaven Ppnzem ročici ročica Sozem skorajda skorajda L ne ne L posegate posegati Ggnsdm . . . S z Do hrumenjem hrumenje Soseo motorja motor Somer za za Dt nameček nameček Sometn izvabljate izvabljati Ggnsdm še še L poglede pogled Sommt zavistnežev zavistnež Sommr , , , golfova golfov Psnzei majhnost majhnost Sozei pa pa Vp vam ti Zod-md pride priti Ggdste še še L kako kako Rsn prav prav Rsn pri pri Dm parkiranju parkiranje Sosem . . . Napis napis Somei 4motion 4motion Slmei pomeni pomeniti Ggvste , , , da da Vd golfa golf Sometd krasi krasiti Ggnste tudi tudi L pogon pogon Somei na na Dt vsa ves Zc-smt štiri štirje Kbgsmi kolesa kolo Sosmi , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n še še L posebej posebej Rsn dobrodošel dobrodošel Ppnmein v v Dm slabih slab Ppnzmm , , , predvsem predvsem L zimskih zimski Ppnzmm razmerah razmera Sozmm . . .

Golf golf Somei ima imeti Ggnste-n na na Dm slovenskih slovenski Ppnsmm tleh tla Sosmm že že L desetletja desetletje Sosmt posebno poseben Ppnset mesto mesto Soset in in Vp je biti Gp-ste-n postal postati Ggdd-em kar kar Rsn merilo merilo Sosei neke nek Zn-zer kakovosti kakovost Sozer . . . In in Vp testnež testnež Somei predstavlja predstavljati Ggnste vrh vrh Sometn golfove golfov Psnzer ponudbe ponudba Sozer . . . Žal žal Rsn mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n le le L , , , da da Vd tega ta Zk-ser ne ne L bo biti Gp-pte-n nikoli nikoli Rsn mogla moči Ggnd-ez občutiti občutiti Ggdn množica množica Sozei golfovih golfov Psnmmr fanov fan Sommr po po Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . 4,9 4,9 Kag milijona milijon Somer tolarjev tolar Sommr za za Dt avto avto Sometn je biti Gp-ste-n večini večina Sozed , , , žal žal Rsn , , , preveč preveč Rsn . . . Vsem ves Zc-mmd tistim tisti Zk-mmd , , , ki ki Vd ta ta Zk-met denar denar Sometn imajo imeti Ggnstm-n , , , pa pa Vp toplo toplo Rsn priporočam priporočati Ggnspe izborite izboriti Ggdvdm si se Zp---d--k testno testen Ppnzet vožnjo vožnja Sozet , , , ne ne L bo biti Gp-pte-n vam ti Zod-md žal žal Rsn ! ! !

Philip Philip Slmei ! ! ! sem biti Gp-spe-n zaklicala zaklicati Ggdd-ez . . . V v Dm istem isti Zn-mem trenutku trenutek Somem sem biti Gp-spe-n zaslišala zaslišati Ggdd-ez strel strel Sometn . . . Težko težek Ppnsei telo telo Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n zamajalo zamajati Ggdd-es , , , modre moder Ppnzmi oči oči Sozmi so biti Gp-stm-n se se Zp------k široko široko Rsn razprle razpreti Ggdd-mz in in Vp v v Dm njih on Zotzmm sta biti Gp-std-n se se Zp------k zrcalila zrcaliti Ggnd-dm presenečenje presenečenje Sosei in in Vp bolečina bolečina Sozei , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n stopil stopiti Ggdd-em korak korak Sometn nazaj nazaj Rsn in in Vp me jaz Zop-et--k potegnil potegniti Ggdd-em za za Do seboj se Zp---o . . .

Usedla usesti Ggdd-ez sem biti Gp-spe-n se se Zp------k zraven zraven Dr njega on Zotmer na na Dt mokra moker Ppnsmt tla tla Sosmt . . . Iztegnil iztegniti Ggdd-em je biti Gp-ste-n roko roka Sozet in in Vp počasi počasi Rsn odprl odpreti Ggdd-em dlan dlan Sozet . . . Mesečina mesečina Sozei je biti Gp-ste-n padla pasti Ggvd-ez na na Dt moj moj Zspmete talisman talisman Sometn . . .

Po po Dm osamosvojitvi osamosvojitev Sozem je biti Gp-ste-n LDS LDS Slzei razvila razviti Ggdd-ez slogan slogan Sometn zgodbe zgodba Sozer o o Dm uspehu uspeh Somem . . . Ste biti Gp-sdm-n vi ti Zodmmi del del Somei te ta Zk-zer zgodbe zgodba Sozer o o Dm uspehu uspeh Somem ? ? ?

Velike velik Ppnzmi spremembe sprememba Sozmi v v Dm mednarodnih mednaroden Ppnmmm odnosih odnos Sommm po po Dm koncu konec Somem hladne hladen Ppnzer vojne vojna Sozer pogosto pogosto Rsn prikrivajo prikrivati Ggnstm duhovno duhoven Ppnzet plat plat Sozet geopolitike geopolitika Sozer , , , ki ki Vd ji on Zotzed--k analitiki analitik Sommi mednarodnih mednaroden Ppnmmr odnosov odnos Sommr dostikrat dostikrat Rsn pripisujejo pripisovati Ggnstm premalo premalo Rsn pozornosti pozornost Sozer . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n posebno posebno Rsn pomembna pomemben Ppnzei vloga vloga Sozei papeža papež Somer Janeza Janez Slmer Pavla Pavel Slmer II II Krg . . . Rimskokatoliška rimskokatoliški Ppnzei cerkev cerkev Sozei je biti Gp-ste-n v v Dm svojem svoj Zp-sem bistvu bistvo Sosem univerzalna univerzalen Ppnzei , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n njena njen Zstzeiez vloga vloga Sozei povsem povsem Rsn primerljiva primerljiv Ppnzei z z Do naravo narava Sozeo nove nov Ppnzer svetovne svetoven Ppnzer geopolitike geopolitika Sozer ZDA ZDA Slzmr . . .

S z Do svojim svoj Zp-meo prostim prost Ppnmeo strelom strel Someo je biti Gp-ste-n Roberto Roberto Slmei Carlos Carlos Slmei 4. 4. Kav junija junij Somer 1997 1997 Kag v v Dm Lyonu Lyon Slmem iztržil iztržiti Ggdd-em neodločen neodločen Ppnmetn izid izid Sometn za za Dt svojo svoj Zp-zet reprezentanco reprezentanca Sozet . . . Na na Dt veliko velik Ppnset razočaranje razočaranje Soset vseh ves Zc-mmr Brazilcev Brazilec Slmmr pa pa Vp mu on Zotmed--k predstave predstava Sozer ni biti Gp-ste-d uspelo uspeti Ggdd-es ponoviti ponoviti Ggdn naslednje naslednji Ppnset leto leto Soset , , , na na Dm zaključnem zaključen Ppnsem srečanju srečanje Sosem svetovnega svetoven Ppnser prvenstva prvenstvo Soser , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k Brazilci Brazilec Slmmi znova znova Rsn pomerili pomeriti Ggdd-mm s z Do Francozi Francoz Slmmo . . . Njegov njegov Zstmeiem morebitni morebiten Ppnmeid zadetek zadetek Somei v v Dm finalu finale Somem , , , dosežen dosežen Pdnmein na na Dt podoben podoben Ppnmetn način način Sometn , , , bi biti Gp-g le le L potrdil potrditi Ggdd-em veljavnost veljavnost Sozet fizikalnih fizikalen Ppnmmr zakonov zakon Sommr , , , ki ki Vd se se Zp------k jim on Zotmmd--k ne ne L moremo moči Ggnspm izogniti izogniti Ggdn niti niti L v v Dm nogometu nogomet Somem . . . S z Dr stališča stališče Soser fizika fizik Somer ne ne L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em torej torej Rsn nič nič Rsn posebno posebno Rsn razburljivega razburljiv Ppnser . . . Vse ves Zc-sei kaj kaj Zv-sei drugega drug Kbzser pa pa Vp bi biti Gp-g veljalo veljati Ggnd-es za za Dt nogometnega nogometen Ppnmet navdušenca navdušenec Sometd v v Dm Braziliji Brazilija Slzem , , , kar kar Zz-sei priča pričati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k čar čar Somei nogometne nogometen Ppnzer igre igra Sozer skriva skrivati Ggnste povsem povsem Rsn drugje drugje Rsn kot kot Vd v v Dm fizikalnih fizikalen Ppnmmm zakonih zakon Sommm , , , ki ki Vd pa pa Vp se se Zp------k jim on Zotmmd--k hote hote Rd ali ali Vp nehote nehote Rd ( ( ( verjetno verjetno Rsn pa pa Vp nevede nevede Rd ) ) ) ne ne L morejo moči Ggnstm izogniti izogniti Ggdn niti niti L najboljši dober Ppsmmi nogometaši nogometaš Sommi sveta svet Somer . . .

V v Dm mednarodnem mednaroden Ppnmem prostoru prostor Somem sta biti Gp-std-n vesti vest Sozdi izzvali izzvati Ggdd-dz val val Sometn zanikanj zanikanje Sosmr , , , sprenevedanj sprenevedanje Sosmr in in Vp odkimavanj odkimavanje Sosmr ter ter Vp modro moder Ppnset molčanje molčanje Soset posvečenih posvečen Pdnmmr v v Dt misterije misterij Sommt mednarodne mednaroden Ppnzer diplomacije diplomacija Sozer in in Vp mešetarjenja mešetarjenje Soser v v Dm stilu stil Somem " " " jaz jaz Zop-ei tebi ti Zod-ed , , , ti ti Zod-ei meni jaz Zop-ed " " " . . . Vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn je biti Gp-ste-n podobno podoben Ppnsei pripravljanju pripravljanje Sosed na na Dt ruvanje ruvanje Soset obolelega obolel Ppnmer zoba zob Somer . . . Zobozdravnik zobozdravnik Somei se se Zp------k pretvarja pretvarjati Ggnste , , , da da Vd niti niti L razmišlja razmišljati Ggnste ne ne L o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd bi biti Gp-g izpulil izpuliti Ggdd-em zob zob Sometn , , , želi želeti Ggnste ga on Zotmet--k pa pa Vp izruvati izruvati Ggdn tako tako Rsn , , , da da Vd nobeden nobeden Zl-mei , , , niti niti L pacient pacient Somei ne ne L , , , ne ne L bo biti Gp-pte-n vedel vedeti Ggnd-em , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k dogaja dogajati Ggnste . . . Težko težko Rsn uresničljiv uresničljiv Ppnmein načrt načrt Somei , , , toda toda Vp za za Dt mednarodno mednaroden Ppnzet diplomacijo diplomacija Sozet in in Vp njene njen Zstmmtez glavne glaven Ppnmmt igralce igralec Sommt ni biti Gp-ste-d zavor zavora Sozmr ! ! !

KAKŠNIH kakšen Zv-zmr BARV barva Sozmr AVTOBUS avtobus Somei BI biti Gp-g BIL biti Gp-d-em TEBI ti Zod-ed NAJBOLJ najbolj Rsn VŠEČ všeč Rsn ? ? ? POBARVAJ pobarvati Ggdvde GA on Zotmet--k ! ! !

Popoldne popoldne Rsn Domen Domen Slmei nariše narisati Ggdste letalo letalo Soset . . . » » » To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n letalo letalo Sosei , , , s z Do katerim kateri Zv-seo je biti Gp-ste-n očka očka Somei odpotoval odpotovati Ggdd-em , , , « « « reče reči Ggdste . . . » » » Ko ko Vd se se Zp------k vrne vrniti Ggdste , , , mu on Zotmed--k ga on Zotset--k bom biti Gp-ppe-n dal dati Ggdd-em za za Dt spomin spomin Sometn . . . « « «

To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n logika logika Sozei . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n zgodovinsko zgodovinski Ppnsei dejstvo dejstvo Sosei , , , ki ki Vd se se Zp------k ga on Zotser--k mnogi mnog Zn-mmi ne ne L zavedajo zavedati Ggnstm , , , ker ker Vd ne ne L znajo znati Ggnstm računati računati Ggnn , , , kaj kaj Zv-sei je biti Gp-ste-n velesila velesila Sozei , , , koliko koliko Rsn sploh sploh L lahko lahko Rsn popušča popuščati Ggnste . . . Vedno vedno Rsn je biti Gp-ste-n imela imeti Ggnd-ez interes interes Sometn na na Dm Balkanu Balkan Slmem . . . V v Dm začetku začetek Somem XX. XX. Krv stoletja stoletje Soser so biti Gp-stm-n imeli imeti Ggnd-mm npr. npr. O na na Dm Dunaju Dunaj Slmem pravoslavnega pravoslaven Ppnmet popa pop Sometd , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em vohun vohun Somei in in Vp je biti Gp-ste-n carski carski Ppnzed vladi vlada Sozed poročal poročati Ggnd-em , , , kako kako Rsn se se Zp------k dogodki dogodek Sommi sučejo sukati Ggnstm , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n s z Do Slovenci Slovenec Slmmo in in Vp z z Do njihovim njihov Zstmeom bojem boj Someo za za Dt odcepitev odcepitev Sozet od od Dr Avstrije Avstrija Slzer , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n na na Dm Hrvaškem Hrvaško Slsem itn. itn. O

V v Dm običajni običajen Ppnzem civilizaciji civilizacija Sozem bi biti Gp-g se se Zp------k takemu tak Zk-med predsedniku predsednik Somed zatresla zatresti Ggdd-ms tla tla Sosmi pod pod Do nogami noga Sozmo , , , v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem pa pa Vp lahko lahko Rsn v v Dm miru mir Somem počakate počakati Ggdsdm naslednja naslednji Ppnsmt merjenja merjenje Sosmt popularnosti popularnost Sozer politikov politik Sommr , , , pa pa Vp bo biti Gp-pte-n Kučan Kučan Slmei še še L naprej naprej Rsn zanesljivo zanesljivo Rsn sedel sedeti Ggnd-em na na Dm vrhu vrh Somem . . . Milan Milan Slmei Kučan Kučan Slmei je biti Gp-ste-n vsekakor vsekakor L še še L za za Dt red red Sometn uspešnejši uspešen Pppmeid mag mag Somei od od Dr Franje Franjo Slmer Tudjmana Tuđman Slmer . . . Veliki velik Ppnmeid Franjo Franjo Slmei vleče vleči Ggnste vsaj vsaj L velike velik Ppnzmt besede beseda Sozmt , , , za za Do njim on Zotmeo so biti Gp-stm-n velika velik Ppnsmi dejanja dejanje Sosmi , , , Milan Milan Slmei pa pa Vp ne ne L pove povedati Ggdste nič nič Rsn , , , ne ne L stori storiti Ggdste nič nič Rsn afirmativnega afirmativen Ppnser . . . Slovenci Slovenec Slmmi očitno očitno Rsn vidijo videti Ggvstm v v Dm njegovih njegov Zstsmmem dejanjih dejanje Sosmm božje božji Ppnzmt čarovnije čarovnija Sozmt - - - ja ja L , , , nekoč nekoč Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n res res Rsn našel najti Ggdd-em nekdo nekdo Zn-mei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n iz iz Dr nič nič Rsn ustvaril ustvariti Ggdd-em nebo nebo Soset in in Vp zemljo zemlja Sozet

France France Slmei Prešeren Prešeren Slmei in in Vp Igor Igor Slmei Omerza Omerza Slmei sta biti Gp-std-n si se Zp---d--k v v Dm eni en Kbzzem stvari stvar Sozem povsem povsem Rsn podobna podoben Ppnmdi . . . ( ( ( najraje rad Rss sta biti Gp-std-n ljubila ljubiti Ggnd-dm ženske ženska Sozmt med med Do 13. 13. Kav in in Vp 16. 16. Kav letom leto Soseo starosti starost Sozer press press Somei ) ) )

Kar kar Zz-sei nas jaz Zop-mt kakopak kakopak L pripelje pripeljati Ggdste na na Dt Vrbo Vrba Slzet . . . V v Dt vas vas Sozet domačo domač Ppnzet , , , kjer kjer Vd hiša hiša Sozei mojega moj Zspmere stoji stati Ggnste očeta oče Somer . . . Slovenski slovenski Ppnmmi umetniki umetnik Sommi Prešernovo Prešernov Psnzet pesem pesem Sozet O o M , , , Vrba Vrba Slzei recitirajo recitirati Ggnstm raje rad Rsr kot kot Vd Župančičevo Župančičev Psnzet Dumo duma Sozet . . . Bržčas bržčas L zato zato Rsn , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n precej precej Rsn krajša kratek Pppzei . . . Ko ko Vd slišimo slišati Ggvspm njihovo njihov Zstsetm recitiranje recitiranje Soset , , , se se Zp------k itak itak L vedno vedno Rsn vprašamo vprašati Ggdspm - - - na na Dt kaj kaj Zv-set hudiča hudič Sometd zdajle zdajle Rsn mislijo misliti Ggnstm ? ? ? Na na Dt vikend vikend Sometn , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zgrajen zgrajen Pdnmein na na Dt črno črno Rsn , , , pa pa Vp ga on Zotmet--k bodo biti Gp-ptm-n zdaj zdaj Rsn podrli podreti Ggdd-mm ? ? ? Na na Dt psa pes Sometd , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n povozil povoziti Ggdd-em avto avto Somei ? ? ? Morda morda L na na Dt psa pes Sometd , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k avto avto Somei ni biti Gp-ste-d povozil povoziti Ggdd-em ? ? ? Nobenega noben Zl-mer verza verz Somer ne ne L preskočijo preskočiti Ggdstm . . . Niti niti L ene en Kbzzer same sam Ppnzer besede beseda Sozer ne ne L preskočijo preskočiti Ggdstm . . . Celo celo L vsako vsak Zc-zet praznino praznina Sozet takoj takoj Rsn zapolnijo zapolniti Ggdstm , , , kot kot Vd da da Vd ne ne L vejo vedeti Ggnstm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Prešeren Prešeren Slmei vmes vmes Rsn kdaj kdaj Rsn skočil skočiti Ggdd-em do do Dr hladilnika hladilnik Somer po po Dt Coca Coca Slzet - - - Colo Cola Slzet . . . Nič nič Zl-sei v v Dm glasu glas Somem jim on Zotmmd--k ne ne L zahrešči zahreščati Ggdste . . . Ali ali Vp pa pa Vp zaprasketa zaprasketati Ggdste . . . Med med Do tem ta Zk-seo , , , kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n Prešeren Prešeren Slmei zapisal zapisati Ggdd-em , , , in in Vp njihovo njihov Zstzeom interpretacijo interpretacija Sozeo tega ta Zk-mer zapisa zapis Somer je biti Gp-ste-n ista isti Zn-zei razlika razlika Sozei kot kot Vd med med Do pesmico pesmica Sozeo Massachusetts Massachusetts Slmei na na Dm singlci singlca Sozem iz iz Dr l. l. O 1967 1967 Kag in in Vp posnetkom posnetek Someo te ta Zk-zer pesmi pesem Sozer na na Dm CD CD Np - - - ju on Np iz iz Dr l. l. O 1994 1994 Kag . . . Nobenega noben Zl-mer šuma šum Somer . . . In in Vp nobene noben Zl-zer motnje motnja Sozer . . . Kot kot Vd da da Vd so biti Gp-stm-n spomini spomin Sommi narejeni narejen Pdnmmi iz iz Dr zglancanega zglancan Ppnmer marmorja marmor Somer . . . Uganili uganiti Ggdd-mm ste biti Gp-sdm-n , , , interpretacija interpretacija Sozei Prešernove Prešernov Psnzer Vrbe Vrba Slzer mora morati Ggnste biti biti Gp-n nepopolna nepopoln Ppnzei , , , če če Vd naj naj L bo biti Gp-pte-n nostalgična nostalgičen Ppnzei . . . To ta Zk-sei , , , kar kar Zz-set poslušamo poslušati Ggnspm vsako vsak Zc-set leto leto Soset , , , je biti Gp-ste-n le le L interpretacija interpretacija Sozei interpretacije interpretacija Sozer te ta Zk-zer pesmi pesem Sozer . . . Prešernova Prešernov Psnzei Vrba Vrba Slzei ni biti Gp-ste-d Hamletov Hamletov Psnmein » » » biti biti Gp-n ali ali Vp ne ne L biti biti Gp-n « « « . . . Prešeren Prešeren Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n že že L odločil odločiti Ggdd-em in in Vp zdaj zdaj Rsn tega ta Zk-ser ne ne L more moči Ggnste pozabiti pozabiti Ggdn . . . In in Vp noče hoteti Ggnste-d pozabiti pozabiti Ggdn . . . Mimogrede mimogrede Rsn , , , ste biti Gp-sdm-n pri pri Dm teh ta Zk-zmm recitacijah recitacija Sozmm Vrbe Vrba Slzer kdaj kdaj Rsn opazili opaziti Ggdd-mm , , , da da Vd gre iti Ggvste za za Dt človeka človek Sometd , , , ki ki Vd se se Zp------k ne ne L more moči Ggnste znebiti znebiti Ggdn spominov spomin Sommr ? ? ? Jasno jasno Rsn , , , gangsterji gangster Sommi bi biti Gp-g Vrbo Vrba Slzet recitirali recitirati Ggnd-mm z z Do veseljem veselje Soseo - - - in in Vp s z Do tisto tisti Zk-zeo nepopolnostjo nepopolnost Sozeo , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k lahko lahko Rsn naredijo narediti Ggdstm le le L spomini spomin Sommi . . . Skrivaj skrivaj Rsn je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei morda morda L njihova njihov Zstzeim himna himna Sozei . . . Gangsterji gangster Sommi so biti Gp-stm-n pač pač L že že L po po Dm naturi natura Sozem ljudje človek Sommi , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k spomini spomin Sommi razjedajo razjedati Ggnstm - - - in in Vp na na Dm koncu konec Somem vedno vedno Rsn uničijo uničiti Ggdstm . . .

Kako kako Rsn spačena spačen Pdnzei mora morati Ggnste biti biti Gp-n domišljija domišljija Sozei človeka človek Somer , , , ki ki Vd plastificira plastificirati Ggvste mrtve mrtev Ppnmmt ? ? ? Nemški nemški Ppnmeid patolog patolog Somei G. g. O von von Nj Hagens Hagens Slmei je biti Gp-ste-n menda menda L veliko veliko Rsn trupel truplo Sosmr pridobil pridobiti Ggdd-em nezakonito nezakonito Rsn

Laško Laško Slsei - - - Kdo kdo Zv-mei bo biti Gp-pte-n na na Dm Euru Euro Slmem 2004 2004 Kag zmagovalec zmagovalec Somei celjske celjski Ppnzer skupine skupina Sozer C C Somei , , , je biti Gp-ste-n veliko veliko Rsn odvisno odvisno Rsn tudi tudi L od od Dr tega ta Zk-ser , , , kako kako Rsn bodo biti Gp-ptm-n Slovenci Slovenec Slmmi znali znati Ggnd-mm ustaviti ustaviti Ggdn madžarskega madžarski Ppnmet rokometnega rokometen Ppnmet zvezdnika zvezdnik Sometd Laszla Laszlo Slmetd Nagya Nagy Slmetd . . . Po po Dm poškodbi poškodba Sozem na na Dm prvi prvi Kbvzem tekmi tekma Sozem s z Do Čehi Čeh Slmmo je biti Gp-ste-n upošteval upoštevati Ggvd-em nasvet nasvet Sometn zdravnika zdravnik Somer in in Vp si se Zp---d--k srečanje srečanje Soset proti proti Dd Islandiji Islandija Slzed ogledal ogledati Ggdd-em s z Dr tribune tribuna Sozer , , , a a Vp danes danes Rsn bo biti Gp-pte-n za za Dt merjenje merjenje Soset moči moč Sozer z z Do našimi naš Zspmmom fanti fant Sommo že že L povsem povsem Rsn nared nared Rsn . . .

Nowy Nowy Slmei Targ Targ Slmei - - - » » » Razpad razpad Somei sistema sistem Somer , , , « « « je biti Gp-ste-n v v Dm odmoru odmor Somem med med Do drugo drug Kbzzeo in in Vp zadnjo zadnji Ppnzeo tretjino tretjina Sozeo namrščenega namrščen Pdnser čela čelo Soser dejal dejati Ggdd-em jeseniški jeseniški Ppnmeid direktor direktor Somei Drago Drago Slmei Mlinarec Mlinarec Slmei in in Vp tako tako Rsn pokazal pokazati Ggdd-em , , , kako kako Rsn nezadovoljen nezadovoljen Ppnmein je biti Gp-ste-n z z Do igro igra Sozeo » » » železarjev železar Sommr « « « v v Dm prvi prvi Kbvzem finalni finalen Ppnzem tekmi tekma Sozem MHL MHL Slzer . . .

Uradni uraden Ppnmmi zgodovinarji zgodovinar Sommi sovjetskega sovjetski Ppnmer režima režim Somer so biti Gp-stm-n določene določen Pdnmmt dogodke dogodek Sommt iz iz Dr naše naš Zspzerm zgodovine zgodovina Sozer prikrojili prikrojiti Ggdd-mm ali ali Vp kar kar Rsn zamolčali zamolčati Ggdd-mm , , , zato zato Vp lahko lahko Rsn rečem reči Ggdspe , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm prikrajšani prikrajšan Pdnmmi . . .

Srednje srednji Ppnzmi šole šola Sozmi , , , moški moški Sommi : : : 400 400 Kag m m O Denis Denis Slmei Hamler Hamler Slmei ( ( ( Gimn gimn O . . . Ljutomer Ljutomer Slmei ) ) ) 53,06 53,06 Kag , , , 1000 1000 Kag m m O David David Slmei Horvat Horvat Slmei ( ( ( Gimn gimn O . . . MS MS O ) ) ) 2:42,47 2:42,47 Kag , , , 2000 2000 Kag m m O Davor Davor Slmei Gregorinčič Gregorinčič Slmei ( ( ( Zdravstvena zdravstven Ppnzei šola šola Sozei Rakičan Rakičan Slmei ) ) ) 6:23,52 6:23,52 Kag , , , 4 4 Kag x x Somei 100 100 Kag m m O Gimnazija gimnazija Sozei Murska murski Ppnzei Sobota Sobota Slzei , , , 100 100 Kag m m O Gregor Gregor Slmei Kranjec Kranjec Slmei ( ( ( Gim gim O . . . MS MS O ) ) ) 11,42 11,42 Kag , , , daljina daljina Sozei Robi Robi Slmei Kreft Kreft Slmei ( ( ( Gim gim O . . . MS ms O ) ) ) 6.63 6.63 Kag , , , višina višina Sozei Blaž Blaž Slmei Kocbek Kocbek Slmei ( ( ( EŠMS EŠMS Slzei ) ) ) 180 180 Kag , , , krogla krogla Sozei Mitja Mitja Slmei Režonja Režonja Slmei ( ( ( SZŠ SZŠ Slzei ) ) ) 14,10 14,10 Kag . . .

V v Dm TC TC Slmem Radenci Radenci Slmmi so biti Gp-stm-n odigrali odigrati Ggdd-mm 1. 1. Kav kolo kolo Soset Pomurske pomurski Ppnzer letne leten Ppnzer teniške teniški Ppnzer lige liga Sozer , , , ki ki Vd se se Zp------k ga on Zotser--k je biti Gp-ste-n udeležilo udeležiti Ggdd-es 26 26 Kag igralcev igralec Sommr . . . V v Dm najkakovostnejši kakovosten Ppszem skupini skupina Sozem je biti Gp-ste-n po po Dm pričakovanju pričakovanje Sosem zmagal zmagati Ggdd-em prvi prvi Kbvmei nosilec nosilec Somei Aleš Aleš Slmei Čerpnjak Čerpnjak Slmei ( ( ( MS MS O ) ) ) , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n z z Do 9 9 Kag : : : 2 2 Kag in in Vp 9 9 Kag : : : 2 2 Kag ugnal ugnati Ggdd-em Igorja Igor Slmetd Novaka Novak Slmetd ter ter Vp z z Do 9 9 Kag : : : 6 6 Kag ter ter Vp 9 9 Kag : : : 6 6 Kag Alena Alen Slmetd Kelemena Kelemen Slmetd , , , v v Dm odločilnem odločilen Ppnmem dvoboju dvoboj Somem za za Dt prvo prvi Kbvset mesto mesto Soset pa pa Vp Primoža Primož Slmetd Starčiča Starčič Slmetd ( ( ( Radenci Radenci Slmmi ) ) ) z z Do 9 9 Kag : : : 4 4 Kag in in Vp 9 9 Kag : : : 4 4 Kag . . . V v Dm srečanju srečanje Sosem za za Dt 3. 3. Kav mesto mesto Soset je biti Gp-ste-n Daniel Daniel Slmei Ulčar Ulčar Slmei ( ( ( Radenci Radenci Slmmi ) ) ) s z Do 6 6 Kag : : : 4 4 Kag in in Vp 6 6 Kag : : : 4 4 Kag premagal premagati Ggdd-em Alena Alen Slmetd Kelemena Kelemen Slmetd ( ( ( MS MS O ) ) ) , , , v v Dm dvoboju dvoboj Somem za za Dt 5. 5. Kav mesto mesto Soset pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Gregor Gregor Slmei Ficko Ficko Slmei z z Do 9 9 Kag : : : 6 6 Kag in in Vp 9 9 Kag : : : 6 6 Kag boljši dober Pppmeid od od Dr Igorja Igor Slmer Novaka Novak Slmer . . .

Hvala hvala Sozei vsem ves Zc-mmd , , , ki ki Vd se se Zp------k z z Do lepo lep Ppnzeo mislijo misel Sozeo ustavite ustaviti Ggdsdm ob ob Dm njegovem njegov Zstmemem grobu grob Somem in in Vp prižgete prižgati Ggdsdm svečo sveča Sozet v v Dt spomin spomin Sometn . . .

Zdravilišče zdravilišče Sosei Radenci Radenci Slmmi ima imeti Ggnste-n z z Do zdravstveno zdravstven Ppnzeo zavarovalnico zavarovalnica Sozeo sklenjeno sklenjen Pdnzet koncesijo koncesija Sozet za za Dt zdravstvene zdravstven Ppnzmt storitve storitev Sozmt odkrivanja odkrivanje Soser in in Vp zdravljenja zdravljenje Soser bolezni bolezen Sozmr srca srce Soser in in Vp ožilja ožilje Soser , , , ti ta Zk-mmi prihodki prihodek Sommi pa pa Vp predstavljajo predstavljati Ggnstm osemodstotni osemodstoten Ppnmetd delež delež Sometn od od Dr skupaj skupaj Rsn 3,6 3,6 Kag milijarde milijarda Sozer tolarjev tolar Sommr letnega leten Ppnmer prihodka prihodek Somer zdravilišča zdravilišče Soser . . . Zdravstvo zdravstvo Sosei je biti Gp-ste-n torej torej Rsn za za Dt zdravilišče zdravilišče Soset zelo zelo Rsn pomembna pomemben Ppnzei dejavnost dejavnost Sozei , , , zato zato Vp bodo biti Gp-ptm-n vanj vame Zotset--z v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset še še L veliko veliko Rsn vlagali vlagati Ggnd-mm . . . " " " Razmišljamo razmišljati Ggnspm o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd zagotovimo zagotoviti Ggdspm boljšo dober Pppzet kakovost kakovost Sozet naših naš Zspzmrm storitev storitev Sozmr in in Vp po po Dm možnosti možnost Sozem še še L razširimo razširiti Ggdspm obseg obseg Sometn storitev storitev Sozmr , , , " " " je biti Gp-ste-n napovedal napovedati Ggdd-em Milan Milan Slmei Hojnik Hojnik Slmei . . . Prihodnji prihodnji Ppnmetd mesec mesec Sometn bodo biti Gp-ptm-n namreč namreč Vp začeli začeti Ggdd-mm s z Do temeljito temeljit Ppnzeo obnovo obnova Sozeo skoraj skoraj L trideset trideset Kbg-mt let leto Sosmr starega star Ppnmer objekta objekt Somer fizioterapije fizioterapija Sozer , , , ki ki Vd pa pa Vp ne ne L bo biti Gp-pte-n motila motiti Ggnd-ez dela delo Soser zdravstvene zdravstven Ppnzer službe služba Sozer , , , saj saj Vp jo on Zotzet--k bodo biti Gp-ptm-n preselili preseliti Ggdd-mm v v Dt sosednje sosednji Ppnmmt proste prost Ppnmmt prostore prostor Sommt , , , za za Dt ta ta Zk-met čas čas Sometn pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n zmanjšali zmanjšati Ggdd-mm število število Soset vabljenih vabljen Pdnmmr bolnikov bolnik Sommr na na Dt ambulantne ambulanten Ppnmmt preglede pregled Sommt . . . Gradbinci gradbinec Sommi bodo biti Gp-ptm-n tako tako Rsn lahko lahko Rsn delali delati Ggnd-mm brez brez Dr omejitev omejitev Sozmr , , , z z Do deli delo Sosmo pa pa Vp bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm končati končati Ggdn predvidoma predvidoma Rsn v v Dm dveh dva Kbgmdm mesecih mesec Somdm in in Vp pol pol Rsn ali ali Vp najpozneje pozno Rss konec konec Dr avgusta avgust Somer . . . Ta ta Zk-met čas čas Sometn v v Dm Zdravilišču zdravilišče Sosem Radenci Radenci Slmmi med med Do tremi trije Kbgzmo popolnimi popoln Ppnzmo ponudbami ponudba Sozmo izbirajo izbirati Ggnstm izvajalca izvajalec Sometd del delo Sosmr , , , kdo kdo Zv-mei bo biti Gp-pte-n to ta Zk-sei , , , pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n povedali povedati Ggdd-mm prvega prvi Kbvmer junija junij Somer . . . Obnova obnova Sozei jih on Zotmmt--k bo biti Gp-pte-n stala stati Ggnd-ez okoli okoli Rsn štiristo štiristo Kbg-mt milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr . . .

Čeprav čeprav Vd uradnih uraden Ppnzmr informacij informacija Sozmr o o Dm znižanju znižanje Sosem odkupne odkupen Ppnzer cene cena Sozer mleka mleko Soser še še L niso biti Gp-stm-d dobili dobiti Ggdd-mm , , , so biti Gp-stm-n o o Dm tej ta Zk-zem problematiki problematika Sozem spregovorili spregovoriti Ggdd-mm tudi tudi L na na Dm razširjeni razširjen Pdnzem seji seja Sozem upravnega upraven Ppnmer odbora odbor Somer Govedorejskega govedorejski Ppnser društva društvo Soser Gornja gornji Ppnzei Radgona Radgona Slzei , , , na na Dm kateri kateri Zv-zem so biti Gp-stm-n sodelovali sodelovati Ggnd-mm tudi tudi L predsedniki predsednik Sommi sorodnih soroden Ppnsmr društev društvo Sosmr iz iz Dr ljutomerske ljutomerski Ppnzer in in Vp lenarške lenarški Ppnzer upravne upraven Ppnzer enote enota Sozer . . . Sprejeli sprejeti Ggdd-mm so biti Gp-stm-n enotno enoten Ppnset stališče stališče Soset , , , da da Vd so biti Gp-stm-n vse ves Zc-zmi rezerve rezerva Sozmi pri pri Dm reji reja Sozem krav krava Sozmr molznic molznica Sozmr porabljene porabljen Pdnzmi , , , zato zato Vp bi biti Gp-g nadaljnje nadaljnji Ppnsei zniževanje zniževanje Sosei odkupne odkupen Ppnzer cene cena Sozer lahko lahko Rsn povzročilo povzročiti Ggdd-es ukinjanje ukinjanje Soset reje reja Sozer , , , saj saj Vp bo biti Gp-pte-n le le L - - - ta ta Zk-zei prinašala prinašati Ggnd-ez izgubo izguba Sozet . . . Zaradi zaradi Dr zagotavljanja zagotavljanje Soser varstva varstvo Soser potrošnikov potrošnik Sommr imajo imeti Ggnstm-n slovenski slovenski Ppnmmi rejci rejec Sommi krav krava Sozmr molznic molznica Sozmr že že L zdaj zdaj Rsn višje visok Pppmmt stroške strošek Sommt pridelave pridelava Sozer , , , zato zato Vp bodo biti Gp-ptm-n morale morati Ggnd-mz poiskati poiskati Ggdn rezerve rezerva Sozmt tudi tudi L mlekarne mlekarna Sozmi . . . Rejci rejec Sommi se se Zp------k zavedajo zavedati Ggnstm , , , da da Vd bi biti Gp-g imelo imeti Ggnd-es ukinjanje ukinjanje Sosei reje reja Sozer pri pri Dm kmetih kmet Sommm za za Dt posledico posledica Sozet tudi tudi L ukinjanje ukinjanje Soset predelave predelava Sozer , , , zato zato Vp morajo morati Ggnstm probleme problem Sommt reševati reševati Ggnn skupaj skupaj Rsn . . . Rejci rejec Sommi pričakujejo pričakovati Ggnstm , , , da da Vd jih on Zotmmt--k bodo biti Gp-ptm-n mlekarne mlekarna Sozmi prek prek Dr organizatorjev organizator Sommr odkupa odkup Somer v v Dt prihodnje prihodnji Ppnset upoštevale upoštevati Ggvd-mz kot kot Vd enakopravnega enakopraven Ppnmet sogovornika sogovornik Sometd pri pri Dm dogovoru dogovor Somem o o Dm rešitvi rešitev Sozem problema problem Somer . . .

Javni javen Ppnmeid zavod zavod Somei Osn. osn. O plača plača Sozei za za Dt april april Sometn 2004 2004 Kag Plača plača Sozei za za Dt april april Sometn 2004 2004 Kag z z Do dodatki dodatek Sommo

CITAT citat Somei : : : Da da Vd bi biti Gp-g razumeli razumeti Ggvd-mm , , , kako kako Rsn deluje delovati Ggnste digitalni digitalen Ppnmeid fotoaparat fotoaparat Somei ( ( ( pri pri Dm čemer kar Zz-sem se se Zp------k bomo biti Gp-ppm-n omejili omejiti Ggdd-mm predvsem predvsem L na na Dt elektroniko elektronika Sozet in in Vp programsko programski Ppnzet opremo opreti Sozet v v Dm teh ta Zk-zmm napravah naprava Sozmm ) ) ) , , , si se Zp---d--k oglejmo ogledati Ggdvpm ključne ključen Ppnmmt sestavne sestaven Ppnmmt dele del Sommt , , , kako kako Rsn delujejo delovati Ggnstm in in Vp težave težava Sozmt , , , omejitve omejitev Sozmt in in Vp rešitve rešitev Sozmt v v Dm razvoju razvoj Somem teh ta Zk-mmr delov del Sommr . . .

Archosovi Archosov Psnzed napravi naprava Sozed AV120 AV120 Slmei bi biti Gp-g težko težko Rsn rekli reči Ggdd-mm le le L predvajalnik predvajalnik Somei MP3 MP3 Somei . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser namreč namreč Vp omogoča omogočati Ggnste tudi tudi L neposredno neposreden Ppnset snemanje snemanje Soset in in Vp kodiranje kodiranje Soset zvoka zvok Somer v v Dt format format Sometn MP3 MP3 Somei , , , predvajanje predvajanje Soset filmov film Sommr DivX DivX Slmei bodisi bodisi Vp na na Dm vgrajenem vgrajen Pdnmem ( ( ( za za Dt te ta Zk-mmt namene namen Sommt sicer sicer Rsn premajhnem premajhen Ppnmem ) ) ) zaslonu zaslon Somem LCD LCD Slmei bodisi bodisi Vp na na Dm televizorju televizor Somem prek prek Dr video video Somei izhoda izhod Somer , , , z z Do dodatnim dodaten Ppnmeo modulom modul Someo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n že že L priložen priložen Pdnmein , , , pa pa Vp omogoča omogočati Ggnste tudi tudi L zajemanje zajemanje Soset in in Vp hkratno hkraten Ppnset kodiranje kodiranje Soset v v Dt format format Sometn DivX DivX Slmei . . . Modulu modul Somed za za Dt zajemanje zajemanje Soset videa video Somer je biti Gp-ste-n priložen priložen Pdnmein tudi tudi L daljinski daljinski Ppnmeid upravljalnik upravljalnik Somei , , , tako tako Vp da da Vd lahko lahko Rsn AV120 AV120 Slmetn uporabimo uporabiti Ggdspm kot kot Vd povsem povsem Rsn funkcionalen funkcionalen Ppnmetn videorekorder videorekorder Sometn z z Do diskom disk Someo namesto namesto Dr kaset kaseta Sozmr . . .

Edini edini Ppnmeid Creativov Creativov Psnmein predvajalnik predvajalnik Somei , , , ki ki Vd poleg poleg Dr predvajanja predvajanje Soser glasbe glasba Sozer omogoča omogočati Ggnste tudi tudi L snemanje snemanje Soset zvoka zvok Somer z z Do vgrajenim vgrajen Pdnmeo mikrofonom mikrofon Someo , , , je biti Gp-ste-n predvajalnik predvajalnik Somei Rhomba Rhomba Slmei . . . Poleg poleg Dr snemanja snemanje Soser omogoča omogočati Ggnste tudi tudi L poslušanje poslušanje Soset radia radio Somer , , , tako tako Vp da da Vd gre iti Ggvste za za Dt enega en Kbzmet bolj bolj Rsn vsestranskih vsestranski Ppnmmr predvajalnikov predvajalnik Sommr na na Dm preizkusu preizkus Somem . . .

Tiskanje tiskanje Sosei z z Do obračalnikom obračalnik Someo se se Zp------k izkaže izkazati Ggdste za za Dt uporabno uporabno Ppnset , , , a a Vp nikakor nikakor Rsn ne ne L tako tako Rsn , , , kakor kakor Vd velja veljati Ggnste za za Dt laserske laserski Ppnmmt tiskalnike tiskalnik Sommt . . . Pri pri Dm brizgalniku brizgalnik Somem je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp težava težava Sozei v v Dm sušenju sušenje Sosem barvila barvilo Soser , , , ki ki Vd zahteva zahtevati Ggvste določen določen Pdnmetn čas čas Sometn . . . Deset deset Kbg-mi strani stran Sozmr besedila besedilo Soser v v Dm običajni običajen Ppnzem kakovosti kakovost Sozem smo biti Gp-spm-n z z Do i865 i865 N na na Dt obe oba Zc-zdt strani stran Sozdt natisnili natisniti Ggdd-mm v v Dm šestih šest Kbg-mm minutah minuta Sozmm in in Vp 10 10 Kag sekundah sekunda Sozmm , , , na na Dt eno en Kbzzet stran stran Sozet pa pa Vp je biti Gp-ste-n tiskanje tiskanje Sosei trajalo trajati Ggnd-es le le L minuto minuta Sozet in in Vp 52 52 Kag sekund sekunda Sozmr . . . Računamo računati Ggnspm lahko lahko Rsn torej torej Rsn na na Dt trikratno trikraten Ppnzet upočasnitev upočasnitev Sozet . . . Tiskalnik tiskalnik Somei pri pri Dm tiskanju tiskanje Sosem na na Dt obe oba Zc-zdt strani stran Sozdt že že L v v Dm osnovi osnova Sozem tiska tiskati Ggnste počasneje počasi Rsr , , , po po Dm vsaki vsak Zc-zem natisnjeni natisnjen Pdnzem strani stran Sozem pa pa Vp še še L dodatno dodatno Rsn » » » počiva počivati Ggnste « « « , , , da da Vd se se Zp------k papir papir Somei dovolj dovolj Rsn posuši posušiti Ggdste , , , da dati Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n moč moč Rsn obrniti obrniti Ggdn in in Vp znova znova Rsn povleči povleči Ggdn v v Dt tisk tisk Sometn . . . Zanimivo zanimivo Rsn , , , da da Vd pri pri Dm tiskanju tiskanje Sosem v v Dm najslabšem slab Ppsmem načinu način Somem ( ( ( draft draft Somei ) ) ) take tak Zk-zer upočasnitve upočasnitev Sozer ni biti Gp-ste-d , , , saj saj Vp tiskalnik tiskalnik Somei tam tam Rsn na na Dt kakovost kakovost Sozet očitno očitno Rsn ( ( ( nič nič Rsn ) ) ) ne ne L pazi paziti Ggnste . . . Omenimo omeniti Ggdvpm še še L , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n 18 18 Kag strani stran Sozmr poslovnega posloven Ppnser poročila poročilo Soser tiskali tiskati Ggnd-mm nekaj nekaj Rsn manj manj Rsn kot kot Vd 11 11 Kag minut minuta Sozmr , , , na na Dt eno en Kbzzet stran stran Sozet pa pa Vp štiri štirje Kbgzmt minute minuta Sozmt in in Vp pol pol Rsn . . . Razlika razlika Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez torej torej Rsn manjša majhen Pppzei . . . Sicer sicer Vp pa pa Vp taka tak Zk-zei upočasnitev upočasnitev Sozei ni biti Gp-ste-d le le L Canonova Canonov Psnzei posebnost posebnost Sozei . . . Pred pred Do časom čas Someo smo biti Gp-spm-n preizkušali preizkušati Ggnd-mm obračalnik obračalnik Sometn za za Dt HP HP Slmetn Deskjet Deskjet Slmetn 6122 6122 Kag in in Vp tudi tudi L tam tam Rsn je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es tiskanje tiskanje Sosei besedila besedilo Soser na na Dt obe oba Zc-zdt strani stran Sozdt veliko veliko Rsn počasnejše počasen Pppsei ; ; ; tokrat tokrat Rsn štirikrat štirikrat Rsn . . .

KaZaA KaZaA Slmei je biti Gp-ste-n še še L vedno vedno Rsn najbolj najbolj Rsn priljubljeno priljubljen Ppnsei omrežje omrežje Sosei za za Dt izmenjavo izmenjava Sozet datotek datoteka Sozmr , , , a a Vp kakor kakor Vd je biti Gp-ste-n pokazala pokazati Ggdd-ez nedavna nedaven Ppnzei raziskava raziskava Sozei podjetja podjetje Soser TruSecure TruSecure Slmei , , , je biti Gp-ste-n skoraj skoraj L polovica polovica Sozei programov program Sommr ( ( ( piratskih piratski Ppnzmr kopij kopija Sozmr ) ) ) , , , ki ki Vd si se Zp---d--k jih on Zotmmt--k izmenjujejo izmenjevati Ggnstm kiberščaki kiberščak Sommi , , , okuženih okužen Pdnmmr s z Do tem ta Zk-meo ali ali Vp onim oni Zk-meo virusom virus Someo . . . Čedalje čedalje Rsn več veliko Rsr je biti Gp-ste-n tudi tudi L virusov virus Sommr , , , ki ki Vd za za Dt razširjanje razširjanje Soset izkoriščajo izkoriščati Ggnstm prav prav L KaZaAjevo KaZaAjev Psnset omrežje omrežje Soset . . .

Podjetje podjetje Sosei Konfabulator Konfabulator Slmei , , , ki ki Vd razvija razvijati Ggnste priljubljene priljubljen Ppnmmt programčke programček Sommt za za Dt MacOS MacOS Slmetn X X Somei , , , je biti Gp-ste-n le le L - - - te ta Zk-mmt ( ( ( 15 15 Kag jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n ) ) ) ponudilo ponuditi Ggdd-es tudi tudi L za za Dt Windows Windows Slmetn . . . Programčki programček Sommi temeljijo temeljiti Ggnstm na na Dm javascriptu javascript Somem in in Vp opisnem opisen Ppnmem jeziku jezik Somem XML XML Somei , , , namenjeni namenjen Pdnmmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n prikazovanju prikazovanje Sosed ure ura Sozer , , , napovedovanju napovedovanje Sosed vremena vreme Soser , , , stanja stanje Soser akumulatorja akumulator Somer prenosnika prenosnik Somer , , , porabe poraba Sozer zmogljivosti zmogljivost Sozer procesorja procesor Somer in in Vp podobno podoben Ppnsei . . .

Procese proces Sommt uničujemo uničevati Ggnspm z z Do ukazom ukaz Someo kill kill Slmei . . . Ukaz ukaz Somei deluje delovati Ggnste tako tako Rsn , , , da da Vd pošlje poslati Ggdste procesu proces Somed signal signal Sometn SIGTERM SIGTERM Slmei . . . O o Dm signalih signal Sommm več veliko Rsr v v Dm nadaljevanju nadaljevanje Sosem . . .

Citat citat Somei : : : » » » Sun Sun Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n , , , kot kot Vd kaže kazati Ggnste , , , močno močno Rsn opekel opeči Ggdd-em z z Do nakupom nakup Someo družbe družba Sozer Cobalt Cobalt Slmei , , , za za Dt katero kateri Zv-zet je biti Gp-ste-n odštel odšteti Ggdd-em skoraj skoraj L 2 2 Kag milijardi milijarda Sozdt dolarjev dolar Sommr , , , zdaj zdaj Rsn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n odločil odločiti Ggdd-em umakniti umakniti Ggdn iz iz Dr prodaje prodaja Sozer še še L zadnji zadnji Ppnmetd model model Sometn iz iz Dr te ta Zk-zer skupine skupina Sozer izdelkov izdelek Sommr . . . « « «

Mobitelovi Mobitelov Psnmmi in in Vp Ericssonovi Ericssonov Psnmmi strokovnjaki strokovnjak Sommi so biti Gp-stm-n bržkone bržkone L dovolj dovolj Rsn sposobni sposoben Ppnmmi , , , da da Vd bodo biti Gp-ptm-n vzpostavili vzpostaviti Ggdd-mm omrežje omrežje Soset , , , in in Vp med med Do letom leto Soseo bo biti Gp-pte-n zagotovo zagotovo Rsn na na Dt voljo volja Sozet tudi tudi L dovolj dovolj Rsn mobilnih mobilen Ppnmmr telefonov telefon Sommr , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n UMTS UMTS Slmei na na Dt voljo volja Sozet tudi tudi L komercialno komercialno Rsn . . . To ta Zk-sei sploh sploh L ni biti Gp-ste-d vprašanje vprašanje Sosei . . . Veliko veliko Rsn bolj bolj Rsn bistveno bistven Ppnsei je biti Gp-ste-n vprašanje vprašanje Sosei uporabnosti uporabnost Sozer . . . Hiter hiter Ppnmein prenos prenos Somei podatkov podatek Sommr bo biti Gp-pte-n zagotovo zagotovo Rsn razveselil razveseliti Ggdd-em številne številen Ppnmmt uporabnike uporabnik Sommt , , , ki ki Vd pa pa Vp za za Dt to ta Zk-set najbrž najbrž L ne ne L bodo biti Gp-ptm-n pripravljeni pripravljen Pdnmmi plačevati plačevati Ggnn bistveno bistveno Rsn več veliko Rsr . . . Na na Dm tem ta Zk-sem področju področje Sosem je biti Gp-ste-n resna resen Ppnzei konkurenca konkurenca Sozei tehnologiji tehnologija Sozed UMTS UMTS Slmei brezžični brezžičen Ppnmeid ethernet ethernet Somei , , , ki ki Vd se se Zp------k še še L sicer sicer Rsn ni biti Gp-ste-d povsem povsem Rsn prijel prijeti Ggdd-em , , , dejansko dejansko Rsn pa pa Vp ponuja ponujati Ggnste znatno znatno Rsn hitrejši hiter Pppmetd prenos prenos Sometn podatkov podatek Sommr kakor kakor Vd UMTS UMTS Slmei , , , kartice kartica Sozmi WiFi WiFi Slmei so biti Gp-stm-n na na Dt voljo volja Sozet že že L za za Dt manj manj Rsn kot kot Vd 10 10 Kag tisočakov tisočak Sommr , , , sama sam Ppnzei storitev storitev Sozei pa pa Vp je biti Gp-ste-n ponekod ponekod Rsn celo celo L brezplačna brezplačen Ppnzei . . . Videotelefonija videotelefonija Sozei , , , po po Dm besedah beseda Sozmm Mobitelovih Mobitelov Psnmmr predstavnikov predstavnik Sommr paradni paraden Ppnmeid konj konj Somei UMTS UMTS Np - - - a a Np , , , je biti Gp-ste-n že že L zanimiva zanimiv Ppnzei storitev storitev Sozei , , , vendar vendar Vp bo biti Gp-pte-n najprej najprej Rsn treba treba Rsn zagotoviti zagotoviti Ggdn zares zares Rsn dovolj dovolj Rsn dobro dober Ppnzet kakovost kakovost Sozet storitve storitev Sozer , , , kar kar Zz-sei jim on Zotmmd--k še še L ne ne L uspeva uspevati Ggnste . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser to ta Zk-sei prinaša prinašati Ggnste s z Do seboj se Zp---o še še L dve dva Kbgzdt težavi težava Sozdt : : : sogovornika sogovornik Somdi morata morati Ggnstd imeti imeti Ggnn primerne primeren Ppnmmt telefone telefon Sommt , , , še še L pomembnejši pomemben Pppmeid pa pa Vp je biti Gp-ste-n povsem povsem Rsn človeški človeški Ppnmeid pogled pogled Somei , , , saj saj Vp to ta Zk-sei vnaša vnašati Ggnste povsem povsem Rsn novo nov Ppnzet razsežnost razsežnost Sozet v v Dt pogovarjanje pogovarjanje Soset po po Dm telefonu telefon Somem , , , ki ki Vd je on Zotzer--k še še L nismo biti Gp-spm-d vajeni vajen Ppnmmi . . . Bodo biti Gp-ptm-n običajni običajen Ppnmmi uporabniki uporabnik Sommi to ta Zk-set pripravljeni pripravljen Pdnmmi sprejeti sprejeti Ggdn ali ali Vp pa pa Vp se se Zp------k jim on Zotmmd--k bo biti Gp-pte-n zdelo zdeti Ggnd-es vdor vdor Somei v v Dt zasebnost zasebnost Sozet in in Vp ali ali Vp se se Zp------k jim on Zotmmd--k bo biti Gp-pte-n sploh sploh L zdelo zdeti Ggnd-es uporabno uporabno Rsn / / / varno varno Rsn med med Do hojo hoja Sozeo po po Dm ulici ulica Sozem ves ves Zc-met čas čas Sometn gledati gledati Ggnn v v Dt telefon telefon Sometn ? ? ? Še še L večji velik Pppmeid vdor vdor Somei v v Dt zasebnost zasebnost Sozet so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn izboljšane izboljšan Pdnzmi lokacijske lokacijski Ppnzmi storitve storitev Sozmi , , , ki ki Vd bi biti Gp-g prav prav L tako tako Rsn lahko lahko Rsn odvrnile odvrniti Ggdd-mz marsikaterega marsikateri Zn-met uporabnika uporabnik Sometd . . . Večino večina Sozet pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n sprva sprva Rsn zagotovo zagotovo Rsn odvrnili odvrniti Ggdd-mm veliki velik Ppnmmi in in Vp dragi drag Ppnmmi telefoni telefon Sommi s z Do silno silno Rsn kratkim kratek Ppnseo trajanjem trajanje Soseo delovanja delovanje Soser . . .

Do do Dr podatkov podatek Sommr o o Dm življenjski življenjski Ppnzem dobi doba Sozem plošč plošča Sozmr se se Zp------k torej torej Rsn težko težko Rsn dokopljemo dokopati Ggdspm , , , nekaj nekaj Rsn pa pa Vp jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp . . . V v Dm Kodaku Kodak Slmem so biti Gp-stm-n pred pred Do nekaj nekaj Rsn leti leto Sosmo na na Dm podlagi podlaga Sozem umetnega umeten Ppnser staranja staranje Soser s z Do 95 95 Kag % % % zanesljivostjo zanesljivost Sozeo izračunali izračunati Ggdd-mm , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n 95 95 Kag % % % njihovih njihov Zstzmrm plošč plošča Sozmr CD CD Np - - - R R Np , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k hranimo hraniti Ggnspm pri pri Dm stalni stalen Ppnzem temperaturi temperatura Sozem 25 25 Kag oC oC O in in Vp 40 40 Kag % % % relativni relativen Ppnzem zračni zračen Ppnzem vlagi vlaga Sozem , , , zdržalo zdržati Ggdd-es 217 217 Kag let leto Sosmr , , , preden preden Vd bo biti Gp-pte-n število število Sosei napak napaka Sozmr preseglo preseči Ggdd-es s z Do standardom standard Someo dovoljeno dovoljen Pdnzet mero mera Sozet . . . Na na Dm podlagi podlaga Sozem teh ta Zk-mmr podatkov podatek Sommr so biti Gp-stm-n izoblikovali izoblikovati Ggdd-mm uradno uraden Ppnset stališče stališče Soset , , , da da Vd njihove njihov Zstzmim plošče plošča Sozmi v v Dm normalnih normalen Ppnzmm pisarniških pisarniški Ppnzmm razmerah razmera Sozmm ( ( ( ki ki Vd pa pa Vp jih on Zotzmt--k niso biti Gp-stm-d podrobneje podrobno Rsr opisali opisati Ggdd-mm ) ) ) zdržijo zdržati Ggdstm vsaj vsaj L sto sto Kbg-mt let leto Sosmr . . .

Celulit celulit Somei na na Dm zadnjici zadnjica Sozem je biti Gp-ste-n videti videti Ggvn kot kot Vd pomarančni pomarančen Ppnmeid olupek olupek Somei . . . Z z Do injekcijami injekcija Sozmo postane postati Ggdste koža koža Sozei zopet zopet Rsn gladka gladek Ppnzei in in Vp napeta napet Pdnzei

Moški moški Somei v v Dm povprečju povprečje Sosem potrebujejo potrebovati Ggnstm od od Dr dvanajst dvanajst Kbg-mi do do Dr sedemnajst sedemnajst Kbg-mi minut minuta Sozmr , , , da da Vd pridejo priti Ggdstm do do Dr orgazma orgazem Somer . . . Takrat takrat Rsn pa pa Vp postane postati Ggdste ljubezenska ljubezenski Ppnzei igra igra Sozei za za Dt ženske ženska Sozmt šele šele L resnično resnično Rsn zanimiva zanimiv Ppnzei ! ! ! One on Zotzmi namreč namreč Vp za za Dt vzpon vzpon Sometn do do Dr najvišjega visok Ppsmer vrha vrh Somer pogosto pogosto Rsn potrebujejo potrebovati Ggnstm kar kar Rsn dobrih dober Ppnzmr 25 25 Kag minut minuta Sozmr . . . Za za Dt ženske ženska Sozmt je biti Gp-ste-n zato zato Rsn dobrodošlo dobrodošel Ppnsei , , , da da Vd posteljne posteljen Ppnzmi zadeve zadeva Sozmi ne ne L potekajo potekati Ggnstm prehitro prehitro Rsn . . . Ženska ženska Sozei s z Do tem ta Zk-seo hoče hoteti Ggnste-n reči reči Ggdn , , , da da Vd moški moški Somei počaka počakati Ggdste na na Dt njo on Zotzet in in Vp da da Vd jo on Zotzet--k ustrezno ustrezno Rsn stimulira stimulirati Ggvste . . . Stavek stavek Somei " " " ne ne L tako tako Rsn hitro hitro Rsn , , , ljubček ljubček Somei " " " veliko veliko Rsn pove povedati Ggdste in in Vp gotovo gotovo Rsn ne ne L pokvari pokvariti Ggdste vzdušja vzdušje Soser . . .

Stalno stalno Rsn se se Zp------k trudite truditi Ggnsdm , , , da da Vd bi biti Gp-g izpolnili izpolniti Ggdd-mm potrebe potreba Sozmt drugih drug Kbzmmr ljudi človek Sommr in in Vp zadostili zadostiti Ggdd-mm njihovim njihov Zstzmdm željam želja Sozmd . . . Res res Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n včasih včasih Rsn negotovi negotov Ppnmmi in in Vp zato zato Vp ne ne L veste vedeti Ggnsdm , , , kaj kaj Zv-set vaš vaš Zsdmeim sogovornik sogovornik Somei v v Dm določenem določen Pdnmem trenutku trenutek Somem najbolj najbolj Rsn potrebuje potrebovati Ggnste . . . Ravno ravno L zato zato Vp jih on Zotmmt--k velikokrat velikokrat Rsn raje rad Rsr zamotite zamotiti Ggdsdm in in Vp spremenite spremeniti Ggdsdm temo tema Sozet pogovora pogovor Somer , , , namesto namesto Dr da da Vd bi biti Gp-g jih on Zotmmt--k naravnost naravnost Rsn ogovorili ogovoriti Ggdd-mm in in Vp poskušali poskušati Ggnd-mm rešiti rešiti Ggdn težavo težava Sozet . . .

Sem sem Rsn dol dol Rsn vsi ves Zc-mmi pridejo priti Ggdstm z z Do vrečo vreča Sozeo , , , v v Dm kakršnih kakršen Zz-zmm so biti Gp-stm-n zaprti zaprt Pdnmmi vetrovi veter Sommi , , , ampak ampak Vp te ta Zk-zmi vreče vreča Sozmi so biti Gp-stm-n polne poln Ppnzmi besed beseda Sozmr besed beseda Sozmr , , , ki ki Vd si biti Gp-sde-n jih on Zotzmt--k izrekel izreči Ggdd-em , , , besed beseda Sozmr , , , ki ki Vd si biti Gp-sde-n jih on Zotzmt--k slišal slišati Ggvd-em , , , besed beseda Sozmr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jih on Zotzmt--k drugi drug Kbzmmi izrekli izreči Ggdd-mm o o Dm tebi ti Zod-em . . . Nekatere nekateri Zn-zmi vreč vreči Nt e e Nt so biti Gp-stm-n zelo zelo Rsn majhne majhen Ppnzmi , , , druge drug Kbzzmi velike velik Ppnzmi ; ; ; moja moj Zspzeie je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei srednjega srednji Ppnser , , , čeprav čeprav Vd je biti Gp-ste-n v v Dm njej on Zotzem veliko veliko Rsn besed beseda Sozmr , , , ki ki Vd se se Zp------k tičejo tikati Ggnstm mojega moj Zspmere slavnega slaven Ppnmer moža mož Somer . . . Nekateri nekateri Zn-mmi pravijo praviti Ggvstm , , , da da Vd me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n fino fino Rsn nategnil nategniti Ggdd-em . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n mojster mojster Somei g g Nt oljufanja oljufanje Nt . . . Pa pa Vp je biti Gp-ste-n zmeraj zmeraj Rsn odnesel odnesti Ggdd-em celo cel Ppnzet kožo koža Sozet , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez tudi tudi L njegova njegov Zstzeiem značilnost značilnost Sozei : : : da da Vd je biti Gp-ste-n zmeraj zmeraj Rsn odnesel odnesti Ggdd-em celo cel Ppnzet kožo koža Sozet . . .

Jaz jaz Zop-ei pa pa Vp sem biti Gp-spe-n le le L s z Do težavo težava Sozeo zdržala zdržati Ggdd-ez čez čez Dt vso ves Zc-zet ceremonijo ceremonija Sozet žrtvovanje žrtvovanje Soset živali žival Sozmr , , , daritve daritev Sozmt bogovom bog Sommd , , , očiščevalno očiščevalen Ppnset škropljenje škropljenje Soset , , , zdravice zdravica Sozmt , , , molitve molitev Sozmt , , , neskončne neskončen Ppnzmt pesmi pesem Sozmt . . . Bila biti Gp-d-ez sem biti Gp-spe-n omotična omotičen Ppnzei . . . Povešala povešati Ggvd-ez sem biti Gp-spe-n oč oč Nt i I Nt , , , tako tako Vp da da Vd sem biti Gp-spe-n videla videti Ggvd-ez samo samo L spodnji spodnji Ppnmetd del del Sometn Odisejevega Odisejev Psnser telesa telo Soser . . . Kratke kratek Ppnzmi noge noga Sozmi , , , mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n ves ves Zc-met č č Nt as as Nt hodilo hoditi Ggnd-es po po Dm glavi glava Sozem , , , celo celo L v v Dm najbolj najbolj Rsn slovesnih slovesen Ppnmmm trenutkih trenutek Sommm . . . Misel misel Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez neprimerna neprimeren Ppnzei plehka plehek Ppnzei in in Vp trapasta trapast Ppnzei , , , komaj komaj Rsn sem biti Gp-spe-n zadrževala zadrževati Ggnd-ez smeh smeh Sometn ampak ampak Vp moram morati Ggnspe v v Dt bran bran Sometn povedati povedati Ggdn , , , da da Vd mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es komaj komaj Rsn petnajst petnajst Kbg-mi let leto Sosmr . . .

Hitro hitro Rsn sem biti Gp-spe-n ugotovila ugotoviti Ggdd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bolje dobro Rsr , , , če če Vd se se Zp------k držim držati Ggnspe stran stran Rsn in in Vp se se Zp------k omejim omejiti Ggdspe na na Dt skrb skrb Sozet za za Dt Telemaha Telemah Slmetd , , , kadar kadar Vd mi jaz Zop-ed--k Evrikleja Evrikleja Slzei pusti pustiti Ggdste . . . » » » Saj saj Vp si biti Gp-sde-n še še L sama sam Ppnzei otrok otrok Somei , , , « « « je biti Gp-ste-n govorila govoriti Ggnd-ez in in Vp mi jaz Zop-ed--k iztrgala iztrgati Ggdd-ez otroka otrok Sometd iz iz Dr rok roka Sozmr . . . » » » Bom biti Gp-ppe-n jaz jaz Zop-ei pazila paziti Ggnd-ez na na Dt fantka fantek Sometd . . . Ti ti Zod-ei pa pa Vp le le L tekaj tekati Ggnvde okrog okrog Rsn in in Vp se se Zp------k za za Nt bavaj bavaj Nt . . . « « «

Kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n povedal povedati Ggdd-em Telemah Telemah Slmei , , , me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n zelo zelo Rsn presenetilo presenetiti Ggdd-es . . . Po po Dm tem ta Zk-sem ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n oglasil oglasiti Ggdd-em pri pri Dm kralju kralj Somem Nestorju Nestor Slmem , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em nič nič Rsn pametnega pameten Ppnser povedati povedati Ggdn , , , je biti Gp-ste-n odšel oditi Ggdd-em k k Dd Menelaju Menelaj Slmed . . . K k Dd samemu sam Ppnmed Menelaju Menelaj Slmed , , , Menelaju Menelaj Slmed , , , bogatašu bogataš Somed , , , Menelaju Menelaj Slmed , , , butcu butec Somed , , , Menelaju Menelaj Slmed , , , kričač kričač Nt u v Nt , , , Menelaju Menelaj Slmed , , , rogonoscu rogonosec Somed , , , Menelaju Menelaj Slmed , , , možu mož Somed Helene Helena Slzer sestrične sestrična Sozer Helene Helena Slzer , , , lepe lep Ppnzer Helene Helena Slzer , , , Helene Helena Slzer , , , nesramne nesramen Ppnzer pičke pička Sozer , , , povzročiteljice povzročiteljica Sozer vseh ves Zc-zmr mojih moj Zspzmre nesreč nesreča Sozmr . . .

» » » O o M , , , ja ja L , , , sem biti Gp-spe-n , , , « « « je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em . . . » » » Postregla postreči Ggdd-ez nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n z z Do zelo zelo Rsn dobro dober Ppnzeo večerjo večerja Sozeo . . . « « « Potem potem Rsn pa pa Vp začel začeti Ggdd-em ž ž Nt lobudrati lobudrati Nt o o Dm morskem morski Ppnmem starcu starec Somem in in Vp kako kako Rsn je biti Gp-ste-n Menelaj Menelaj Slmei od od Dr tega ta Zk-mer starega star Ppnmer in in Vp nejasnega nejasen Ppnmer gospoda gospod Somer zvedel zvedeti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n Odisej Odisej Slmei ujet ujet Pdnmein na na Dm otoku otok Somem lepe lep Ppnzer boginje boginja Sozer , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k sili siliti Ggnste , , , da da Vd vsako vsak Zc-zet noč noč Sozet vso ves Zc-zet noč noč Sozet spi spati Ggnste z z Do njo on Zotzeo . . .

Pred pred Do dvema dva Kbgsdo letoma leto Sosdo se se Zp------k je biti Gp-ste-n rodila roditi Ggvd-ez ideja ideja Sozei o o Dm polnilnici polnilnica Sozem mošta mošt Somer . . . Na na Dm Šentanelu Šentanel Slmem uspeva uspevati Ggnste veliko veliko Rsn starih star Ppnzmr sort sorta Sozmr hrušk hruška Sozmr in in Vp jablan jablana Sozmr . . . Kmetje kmet Sommi pridelujejo pridelovati Ggnstm mošt mošt Sometn že že L vseskozi vseskozi Rsn , , , predvsem predvsem L za za Dt svoje svoj Zp-zmt potrebe potreba Sozmt in in Vp potrebe potreba Sozmt svojih svoj Zp-mmr gostov gost Sommr . . . Lani lani Rsn so biti Gp-stm-n pri pri Dm kmetiji kmetija Sozem Marin Marin Slmei v v Dm Šentanelu Šentanel Slmem odprli odpreti Ggdd-mm poskusno poskusen Ppnzet polnilnico polnilnica Sozet za za Dt stiskanje stiskanje Soset in in Vp stekleničenje stekleničenje Soset mošta mošt Somer za za Dt prodajo prodaja Sozet , , , pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n zataknilo zatakniti Ggdd-es pri pri Dm dovoljenjih dovoljenje Sosmm . . . Kupljeno kupljen Pdnzet opremo oprema Sozet so biti Gp-stm-n zato zato Rsn prestavili prestaviti Ggdd-mm v v Dt Prevalje Prevalje Slzmt , , , kjer kjer Vd Na na Dm fari fara Sozem potekajo potekati Ggnstm zadnja zadnji Ppnsmi dela delo Sosmi pred pred Do odprtjem odprtje Soseo večnamenske večnamenski Ppnzer obratovanice obratovanica Sozer za za Dt pripravo priprava Sozet kmečkih kmečki Ppnmmr proizvodov proizvod Sommr , , , namejenih namejen Pdnmmr za za Dt široko širok Ppnzet porabo poraba Sozet . . . Poleg poleg Dr polnilnice polnilnica Sozer mošta mošt Somer bo biti Gp-pte-n v v Dm obratovalnici obratovalnica Sozem tudi tudi L sušilnica sušilnica Sozei sadja sadje Soser in in Vp moderno moderno Rsn opremljena opremljen Pdnzei kuhinja kuhinja Sozei . . . V v Dm A.L.P A.L.P Slmei . . . Peca Peca Slzei opozarjajo opozarjati Ggnstm na na Dt pomankljivo pomankljiv Ppnzet zakonodajo zakonodaja Sozet , , , ki ki Vd onemogoča onemogočati Ggnste kmetom kmet Sommd , , , da da Vd bi biti Gp-g sami sam Ppnmmi ( ( ( brez brez Dr posrednikov posrednik Sommr ) ) ) prodajali prodajati Ggnd-mm svoje svoj Zp-mmt pridelke pridelek Sommt . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n dokaj dokaj Rsn zavrlo zavreti Ggdd-es prizadevanja prizadevanje Sosmt , , , da da Vd bi biti Gp-g dopolnilne dopolnilen Ppnzmi dejavnosti dejavnost Sozmi na na Dm kmetijah kmetija Sozmm zaživele zaživeti Ggdd-mz hitreje hitro Rsr . . . Ob ob Dm tem ta Zk-sem naj naj L zapišemo zapisati Ggdspm , , , da da Vd v v Dm koroških koroški Ppnzmm tgovinah tgovinah Nt kupci kupec Sommi že že L lahko lahko Rsn kupijo kupiti Ggdstm ržen ržen Ppnmetn kruh kruh Sometn , , , zamesen zamesen Pdnmetn in in Vp pečen pečen Pdnmetn v v Dm kmečki kmečki Ppnzem peči peč Sozem . . . V v Dt peko peka Sozet kruha kruh Somer je biti Gp-ste-n ta ta Zk-met čas čas Sometn vključenih vključen Pdnzmr pet pet Sozmr kmetij kmetija Sozmr . . .

Torej torej Rsn Brunnthallerja Brunnthaller Slmer , , , ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n z z Do dobrim dober Ppnmeo timom tim Someo firme firma Sozer Kancler kancler Somei izredno izredno Rsn dobro dober Rsn uveljavil uveljaviti Ggdd-em tudi tudi L v v Dm slovenskem slovenski Ppnmem živinorejskem živinorejski Ppnmem prostoru prostor Somem , , , ni biti Gp-ste-d več več L . . . Pa pa Vp vseeno vseeno Rsn bi biti Gp-g lahko lahko Rsn rekli reči Ggdd-mm : : : Brunnthaller Brunnthaller Slmei je biti Gp-ste-n umrl umreti Ggdd-em , , , živel živel Ppnmein Brunnthaller Brunnthaller Somei . . . Čemu kaj Zv-sed dajati dajati Ggnn priznanje priznanje Soset nekomu nekdo Zn-med , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n , , , če če Vd nam jaz Zop-md je biti Gp-ste-n to ta Zk-sei ljubo ljub Ppnsei ali ali Vp ne ne L , , , propadel propasti Ggdd-em zaradi zaradi Dr notranjih notranji Ppnzmr organizacijskih organizacijski Ppnzmr slabosti slabost Sozmr ? ? ? Predvsem predvsem L zato zato Rsn , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n avstrijski avstrijski Ppnmmi poslovni posloven Ppnmmi partnerji partner Sommi imeli imeti Ggnd-mm izreden izreden Ppnmetn posluh posluh Sometn za za Dt nenehno nenehen Ppnset izobraževanje izobraževanje Soset svojih svoj Zp-mmr kadrov kader Sommr . . . Ob ob Dm pomanjkanju pomanjkanje Sosem ažurnega ažuren Ppnser spremljanja spremljanje Soser novosti novost Sozmr v v Dm tehnologiji tehnologija Sozem reje reja Sozer v v Dm domači domač Ppnzem strokovni strokoven Ppnzem literaturi literatura Sozem in in Vp po po Dm tej ta Zk-zem poti pot Sozem prenosa prenos Somer že že L preverjenih preverjen Pdnmmr pozitivnih pozitiven Ppnmmr dosežkov dosežek Sommr iz iz Dr tujine tujina Sozer k k Dd nam jaz Zop-md smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm prisiljeni prisiljen Pdnmmi spremljati spremljati Ggnn novosti novost Sozmt onkraj onkraj Dr meja meja Sozmr . . . Zato zato Vp smo biti Gp-spm-n se se Zp------k njihovi njihov Zstmmim slovenski slovenski Ppnmmi sodelavci sodelavec Sommi izredno izredno Rsn dosti dosti Rsn naučili naučiti Ggdd-mm o o Dm sodobni sodoben Ppnzem živinoreji živinoreja Sozem in in Vp vhlevljanju vhlevljanje Sosem živali žival Sozmr ter ter Vp svoje svoj Zp-set znanje znanje Soset uspešno uspešno Rsn prenašali prenašati Ggnd-mm v v Dt naš naš Zspmetm , , , domači domač Ppnmetd prostor prostor Sometn . . . Nova nov Ppnsmt dognanja dognanje Sosmt v v Dm tehnologiji tehnologija Sozem reje reja Sozer živali žival Sozmr v v Dm obsežnem obsežen Ppnmem zahodnoevropskem zahodnoevropski Ppnmem prostoru prostor Somem smo biti Gp-spm-n včasih včasih Rsn spoznali spoznati Ggvd-mm celo celo L prej prej Rsn , , , preden preden Vd so biti Gp-stm-n bila biti Gp-d-ms objavljena objavljen Pdnsmi v v Dm tuji tuj Ppnzem strokovni strokoven Ppnzem literaturi literatura Sozem . . . Takšna takšen Zk-zei prednost prednost Sozei , , , ko ko Vd smo biti Gp-spm-n bili biti Gp-d-mm vselej vselej Rsn za za Do “ “ “ idejo ideja Sozeo pred pred Do drugimi drug Kbzmmo ” ” ” , , , kakor kakor Vd pravi praviti Ggvste reklamni reklamen Ppnmeid slogan slogan Somei , , , nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n privedla privesti Ggdd-ez na na Dt vodilno vodilen Ppnset mesto mesto Soset med med Do ponudniki ponudnik Sommo opreme oprema Sozer za za Dt živinorejo živinoreja Sozet . . . Najboljše dober Ppszmi rešitve rešitev Sozmi v v Dm številnih številen Ppnmmm slovenskih slovenski Ppnmmm hlevih hlev Sommm zgovorno zgovorno Rsn potrjujejo potrjevati Ggnstm to ta Zk-zet ugotovitev ugotovitev Sozet . . .

Med med Dt najbolj najbolj Rsn poznane poznan Pdnmmt evropske evropski Ppnmmt proizvajalce proizvajalec Sommt opreme oprema Sozer za za Dt goveje goveji Ppnmmt hleve hlev Sommt sodi soditi Ggnste podjetje podjetje Sosei SPINDER SPINDER Slmei iz iz Dr Nemčije Nemčija Slzer . . . Izdeluje izdelovati Ggnste najboljše dober Ppszmt samozaporne samozaporen Ppnzmt krmne krmen Ppnzmt pregrade pregrada Sozmt , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n edine edini Ppnzmi v v Dm predelu predel Somem vrtenja vrtenje Soser samozapornega samozaporen Ppnmer loka lok Somer poseben poseben Ppnmetn litoželezni litoželezen Ppnmetd element element Sometn z z Do mazalko mazalka Sozeo . . . Poleg poleg Dr vseh ves Zc-mmr že že L poznanih poznan Pdnmmr ležalnih ležalen Ppnmmr boksov boks Sommr izdelujejo izdelovati Ggnstm tudi tudi L že že L zelo zelo Rsn dobro dobro Rsn uveljavljene uveljavljen Pdnmmt frisia frisia Slzei - - - perfekt perfekt Somei ležalne ležalen Ppnmmt bokse boks Sommt višjega visok Pppmer kakovostnega kakovosten Ppnmer in in Vp cenovnega cenoven Ppnmer razreda razred Somer za za Dt krave krava Sozmt molznice molznica Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k poznam poznati Ggnspe tudi tudi L v v Dm nekaj nekaj Rsn naših naš Zspmmmm hlevih hlev Sommm . . . Izdelujejo izdelovati Ggnstm še še L naprave naprava Sozmt za za Dt prezračevanje prezračevanje Soset , , , mešala mešalo Sosmt in in Vp opremo oprema Sozet za za Dt prečrpavanje prečrpavanje Soset gnojevke gnojevka Sozer in in Vp množico množica Sozet različnih različen Ppnmmr veznih vezen Pdnmmr elementov element Sommr in in Vp objemk objemka Sozmr za za Dt montažo montaža Sozet goveje goveji Ppnzer hlevske hlevski Ppnzer opreme oprema Sozer . . . Značilno značilen Ppnsei za za Dt to ta Zk-zet firmo firma Sozet je biti Gp-ste-n , , , da da Vd se se Zp------k vsa ves Zc-zei oprema oprema Sozei izdeluje izdelovati Ggnste dejansko dejansko Rsn v v Dm lastnih lasten Ppnmmm proizvodnih proizvoden Ppnmmm obratih obrat Sommm in in Vp torej torej Vp proizvodnja proizvodnja Sozei ( ( ( še še L ) ) ) ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez preseljena preseljen Pdnzei v v Dt dežele dežela Sozmt s z Do cenejšo poceni Pppzeo delovno deloven Ppnzeo silo sila Sozeo . . .

7. 7. Kav slika slika Sozei : : : Za za Dt dostop dostop Sometn do do Dr motorja motor Somer in in Vp njegovo njegov Zstsetem vzdrževanje vzdrževanje Soset lahko lahko Rsn snamemo sneti Ggdspm stranski stranski Ppnzdt zaščitni zaščiten Ppnzdt pločevini pločevina Sozdt . . . Žal žal Rsn se se Zp------k pokrova pokrov Somer ne ne L da dati Ggdste dvigniti dvigniti Ggdn , , , moč moč Rsn ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n samo samo L sneti sneti Ggdn . . .

V v Dm pridelovanju pridelovanje Sosem pšenice pšenica Sozer in in Vp tudi tudi L ostalih ostal Ppnsmr žit žito Sosmr ima imeti Ggnste-n kolobar kolobar Somei pomembno pomemben Ppnzet vlogo vloga Sozet pri pri Dm ohranjaju ohranjaju Nt rodovitnosti rodovitnost Sozer tal tla Sosmr in in Vp za za Dt doseganje doseganje Soset čim čim Rsn večjih velik Pppmmr gospodarskih gospodarski Ppnmmr učinkov učinek Sommr . . . Pri pri Dm vrstenju vrstenje Sosem žit žito Sosmr je biti Gp-ste-n pomembno pomemben Ppnsei , , , da da Vd predposevek predposevek Sometn čim čim Rsn prej prej Rsn pospravimo pospraviti Ggdspm in in Vp njivo njiva Sozet pravočasno pravočasno Rsn pripravimo pripraviti Ggdspm za za Dt setev setev Sozet . . . Ozimno ozimen Ppnsei žito žito Sosei naj naj L ne ne L pride priti Ggdste na na Dt isto isti Zn-zet njivo njiva Sozet pogosteje pogosto Rsr kot kot Vd vsako vsak Zc-set tretje tretji Kbvset leto leto Soset , , , še še L boljši dober Pppmeid je biti Gp-ste-n širši širok Pppmeid kolobar kolobar Somei . . . Najnižji nizek Ppsmeid pridelek pridelek Somei se se Zp------k doseže doseči Ggdste pri pri Dm pridelovanju pridelovanje Sosem pšenice pšenica Sozer za za Dt pšenico pšenica Sozet . . . V v Dm monokulturi monokultura Sozem ali ali Vp v v Dm ozkem ozek Ppnmem kolobarju kolobar Somem pride priti Ggdste do do Dr zmanjšanja zmanjšanje Soser pridelka pridelek Somer zaradi zaradi Dr večjega velik Pppmer pojava pojav Somer škodljivcev škodljivec Sommr in in Vp bolezni bolezen Sozmi - - - predvsem predvsem L črne črn Ppnzer noge noga Sozer in in Vp bolezni bolezen Sozer poleganja poleganje Soser žit žito Sosmr . . . Zelo zelo Rsn dobri dober Ppnmmi predposevki predposevek Sommi za za Dt ozimno ozimen Ppnzet pšenico pšenica Sozet so biti Gp-stm-n enoletne enoleten Ppnzmi leguminoze leguminoza Sozmi ( ( ( detelje detelja Sozmi ) ) ) in in Vp travno traven Ppnsei deteljne deteljen Ppnzmi mešanice mešanica Sozmi , , , večletne večleten Ppnzmi travno traven Ppnsei deteljne deteljen Ppnzmi mešanice mešanica Sozmi pa pa Vp so biti Gp-stm-n še še L zlasti zlasti L priporočljive priporočljiv Ppnzmi kot kot Vd predposevek predposevek Somei žitom žito Sosmd v v Dm ekološkem ekološki Ppnsem kmetijstvu kmetijstvo Sosem , , , saj saj Vp razplevelijo razpleveliti Ggdstm njive njiva Sozmt in in Vp jih on Zotzmt--k obogatijo obogateti Ggdstm z z Do organsko organski Ppnzeo snovjo snov Sozeo . . . Dobri dober Ppnmmi predposevki predposevki Sommi so biti Gp-stm-n krompir krompir Somei , , , sladkorna sladkoren Ppnzei pesa pesa Sozei in in Vp oljna oljen Ppnzei ogrščica ogrščica Sozei , , , nekoliko nekoliko Rsn slabši slab Pppmmi pa pa Vp koruza koruza Sozei , , , ki ki Vd ponavadi ponavadi Rsn zapusti zapustiti Ggdste njivo njiva Sozet zelo zelo Rsn pozno pozno Rsn . . . Zato zato Vp bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm že že L ob ob Dm izbiri izbira Sozem hibrida hibrid Somer koruze koruza Sozer razmišljati razmišljati Ggnn o o Dm jesenski jesenski Ppnzem setvi setev Sozem in in Vp se se Zp------k odločati odločati Ggnn za za Dt ranejše ran Pppmmt hibride hibrid Sommt ali ali Vp za za Dt pridelavo pridelava Sozet silažne silažen Ppnzer koruze koruza Sozer . . .

Na na Dm s z Do hranili hranilo Sosmo srednje srednje Rsn založenih založen Pdnsmm tleh tla Sosmm ( ( ( C C Somei - - - založenost založenost Sozei po po Dm AL AL Slmei - - - metodi metoda Sozem analize analiza Sozer zemlje zemlja Sozer ) ) ) dodamo dodati Ggdspm ravno ravno L tolikšno tolikšen Zk-zet količino količina Sozet fosforja fosfor Somer in in Vp kalija kalij Somer , , , kot kot Vd jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n pridelek pridelek Somei odvzel odvzeti Ggdd-em iz iz Dr tal tla Sosmr . . . Pri pri Dm nizki nizek Ppnzem založenosti založenost Sozem tal tla Sosmr dodamo dodati Ggdspm ustrezno ustrezno Rsn več veliko Rsr gnojil gnojilo Sosmr , , , pri pri Dm visoki visok Ppnzem pa pa Vp količine količina Sozmt gnojil gnojilo Sosmr zmanjšujemo zmanjševati Ggnspm . . . Če če Vd damo dati Ggdspm jeseni jeseni Rsn premalo premalo Rsn fosforja fosfor Somer in in Vp kalija kalij Somer , , , lahko lahko Rsn to ta Zk-set spomladi spomladi Rsn nadoknadimo nadoknaditi Ggdspm pri pri Dm prvem prvi Kbvsem dognojevanju dognojevanje Sosem z z Do uporabo uporaba Sozeo NPK NPK Slmei - - - gnojila gnojilo Soser ( ( ( npr. npr. O 15-15-15 15-15-15 O ) ) ) namesto namesto Dr KAN kana Np - - - a a Np . . . Za za Dt visok visok Ppnmetn pridelek pridelek Sometn ozimnih ozimen Ppnsmr žit žito Sosmr je biti Gp-ste-n neobhodno neobhodno Rsn potrebno potreben Ppnsei gnojenje gnojenje Sosei z z Do vsemi ves Zc-smo tremi trije Kbgsmo najpomembnejšimi pomemben Ppssmo hranili hranilo Sosmo - - - z z Do dušikom dušik Someo , , , fosforjem fosfor Someo in in Vp kalijem kalij Someo . . .

Propionska propionski Ppnzei kislina kislina Sozei je biti Gp-ste-n močno močno Rsn korozivna koroziven Ppnzei , , , za za Dt tretiranje tretiranje Soset uporabljajmo uporabljati Ggnvpm plastično plastičen Ppnzet zalivalko zalivalka Sozet . . . Izogibajmo izogibati Ggnvpm se se Zp------k škropljenju škropljenje Sosed po po Dm nezaščitenih nezaščiten Ppnzmm betonskih betonski Ppnzmm površinah površina Sozmm

Vogelmann Vogelmann Slmei je biti Gp-ste-n s z Do pridelavo pridelava Sozeo žita žito Soser za za Dt cvetličarje cvetličar Sommt začel začeti Ggdd-em leta leto Soser 1990 1990 Kag . . . Vzpodbudil vzpodbuditi Ggdd-em ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n eden eden Kbzmei izmed izmed Dr grosistov grosist Sommr s z Do cvetjem cvetje Soseo . . . Sam sam Ppnmein je biti Gp-ste-n že že L nekaj nekaj Rsn časa čas Somer iskal iskati Ggnd-em alternative alternativa Sozmt , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n zaradi zaradi Dr zdravstvenih zdravstven Ppnzmr težav težava Sozmr ( ( ( astma astma Sozei ) ) ) vedno vedno Rsn težje težko Rsr delal delati Ggnd-em v v Dm prašičjem prašičji Ppnmem hlevu hlev Somem s z Do 1000 1000 Kag pitanci pitanec Sommo . . . Že že L v v Dm letu leto Sosem 1991 1991 Kag je biti Gp-ste-n prašičerejo prašičereja Sozet povsem povsem Rsn opustil opustiti Ggdd-em in in Vp se se Zp------k posvetil posvetiti Ggdd-em pridelavi pridelava Sozed šopkov šopek Sommr žita žito Soser . . . Začetek začetek Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zelo zelo Rsn težak težek Ppnmein , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k tehnologija tehnologija Sozei pridelave pridelava Sozer ne ne L razlikuje razlikovati Ggnste dosti dosti Rsn od od Dr običajne običajen Ppnzer žitne žiten Ppnzer pridelave pridelava Sozer , , , vsaj vsaj L do do Dr žetve žetev Sozer . . . Na na Dm začetku začetek Somem so biti Gp-stm-n želi žeti Ggnd-mm ročno ročno Rsn s z Do srpi srp Sommo , , , ravno ravno L tako tako Rsn so biti Gp-stm-n ročno ročno Rsn vezali vezati Ggnd-mm snopiče snopič Sommt in in Vp jih on Zotmmt--k odlagali odlagati Ggnd-mm na na Dt prikolico prikolica Sozet . . . Deset deset Kbg-mi delavcev delavec Sommr je biti Gp-ste-n na na Dt uro ura Sozet tako tako Rsn naredilo narediti Ggdd-es le le L po po Dt 400 400 Kag snopičev snopič Sommr . . . Tudi tudi L sušenje sušenje Sosei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es zamudno zamuden Ppnsei - - - snopiče snopič Sommt so biti Gp-stm-n obesili obesiti Ggdd-mm v v Dt eno en Kbzzet izmed izmed Dr zgradb zgradba Sozmr na na Dm kmetiji kmetija Sozem in in Vp jih on Zotmmt--k tam tam Rsn na na Dm zraku zrak Somem sušili sušiti Ggnd-mm šest šest Kbg-mt do do Dr osem osem Kbg-mt tednov teden Sommr . . . Že že L leta leto Soser 1992 1992 Kag so biti Gp-stm-n zgradili zgraditi Ggdd-mm poslopje poslopje Soset s z Do sušilnimi sušilen Ppnzmo komorami komora Sozmo , , , v v Dm katerih kateri Zv-zmm so biti Gp-stm-n snopiče snopič Sommt posušili posušiti Ggdd-mm z z Do dogretim dogret Pdnmeo zrakom zrak Someo . . . S z Do takšnim takšen Zk-meo načinom način Someo dela delo Soser je biti Gp-ste-n Vogelmann Vogelmann Slmei bolj bolj Rsn životaril životariti Ggnd-em , , , saj saj Vp ni biti Gp-ste-d mogel moči Ggnd-em konkurirati konkurirati Ggvn Nizozemcem Nizozemec Slmmd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n evropski evropski Ppnmetd trg trg Sometn zalagali zalagati Ggnd-mm s z Do poceni poceni Ppnseo zelenim zelen Ppnseo žitom žito Soseo . . . Preboj preboj Somei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n uspel uspeti Ggdd-em v v Dm letu leto Sosem 1996 1996 Kag , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n s z Do pomočjo pomoč Sozeo varilca varilec Somer predelal predelati Ggdd-em v v Dm Holandiji Holandija Slzem kupljen kupljen Pdnmetn pobiralnik pobiralnik Sometn klasov klas Sommr v v Dt samohoden samohoden Ppnmetn stroj stroj Sometn . . . Ta ta Zk-mei odreže odrezati Ggdste žitno žiten Ppnzet bil bil Sozet na na Dm želeni želen Pdnzem višini višina Sozem in in Vp poveže povezati Ggdste določeno določen Pdnset število število Soset klasov klas Sommr s z Do posebno poseben Ppnzeo gumico gumica Sozeo v v Dt snopič snopič Sometn . . . Edino edini Ppnsei ročno ročen Ppnsei delo delo Sosei je biti Gp-ste-n odlaganje odlaganje Sosei teh ta Zk-mmr snopičev snopič Sommr na na Dt prikolico prikolica Sozet . . . S z Do tem ta Zk-meo strojem stroj Someo se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n proizvodnost proizvodnost Sozei povečala povečati Ggdd-ez za za Dt več veliko Rsr kot kot Vd desetkrat desetkrat Rsn . . . Sedaj sedaj Rsn pet pet Kbg-mi ljudi človek Sommr pospravi pospraviti Ggdste do do Dr 2500 2500 Kag snopičev snopič Sommr na na Dt uro ura Sozet . . . Izboljšal izboljšati Ggdd-em je biti Gp-ste-n tudi tudi L način način Sometn sušenja sušenje Soser , , , tako tako Vp da da Vd sedaj sedaj Rsn porabi porabiti Ggdste manj manj Rsn energije energija Sozer , , , sušenje sušenje Sosei pa pa Vp je biti Gp-ste-n prej prej Rsn zaključeno zaključen Pdnsei . . . Da da Vd je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn izkoristil izkoristiti Ggdd-em povečane povečan Pdnzmt zmogljivosti zmogljivost Sozmt , , , je biti Gp-ste-n moral morati Ggnd-em pridobiti pridobiti Ggdn nove nov Ppnmmt kupce kupec Sommt . . . Obiskal obiskati Ggdd-em je biti Gp-ste-n vse ves Zc-mmt pomembne pomemben Ppnmmt grosiste grosist Sommt s z Do cvetjem cvetje Soseo v v Dm Nemčiji Nemčija Slzem in in Vp jim on Zotmmd--k osebno osebno Rsn predstavil predstaviti Ggdd-em svoj svoj Zp-met pridelek pridelek Sometn . . . Trud trud Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n hitro hitro Rsn obrestoval obrestovati Ggnd-em , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n v v Dm dveh dva Kbgsdm letih leto Sosdm potrojil potrojiti Ggdd-em število število Soset prodanih prodan Pdnmmr snopičev snopič Sommr posušenega posušen Pdnser žita žito Soser . . . V v Dm letu leto Sosem 1998 1998 Kag je biti Gp-ste-n uspel uspeti Ggdd-em prodati prodati Ggdn 600.000 600.000 Kag snopičev snopič Sommr žita žito Soser , , , kar kar Zz-sei predstavlja predstavljati Ggnste pridelek pridelek Sometn s z Dr 25 25 Kag hektarjev hektar Sommr . . . Hitra hiter Ppnzei rast rast Sozei se se Zp------k še še L nadaljuje nadaljevati Ggnste in in Vp že že L za za Dt leto leto Soset 1999 1999 Kag ima imeti Ggnste-n sklenjene sklenjen Pdnzmt pogodbe pogodba Sozmt z z Do 20 20 Kag novimi nov Ppnmmo kupci kupec Sommo . . .

Ne ne L dopustite dopustiti Ggdvdm , , , da da Vd podatki podatek Sommi ostanejo ostati Ggdstm v v Dm napačnem napačen Ppnmem programu program Somem . . . Tehnologijo tehnologija Sozet ActiveX ActiveX Slmei uporabite uporabiti Ggdvdm za za Dt enostavno enostaven Ppnset deljenje deljenje Soset podatkov podatek Sommr med med Do programi program Sommo ( ( ( strani stran Sozmi 169-171 169-171 Kag ) ) ) . . .

Drugo drug Kbzsei , , , tretje tretji Kbvsei in in Vp četrto četrti Kbvsei poglavje poglavje Sosei opisujejo opisovati Ggnstm osnove osnova Sozmt dela delo Soser z z Do Wordom Word Slmeo , , , Excelom Excel Slmeo in in Vp PowerPointom PowerPoint Slmeo . . . Naj naj L se se Zp------k tistim tisti Zk-mmd piscem pisec Sommd , , , ki ki Vd pišejo pisati Ggnstm ( ( ( in in Vp berejo brati Ggnstm ! ! ! ) ) ) vse ves Zc-zmt tiste tisti Zk-zmt zajetne zajeten Ppnzmt knjige knjiga Sozmt o o Dm Wordu Word Slmem , , , Excelu Excel Slmem in in Vp PowerPointu PowerPoint Slmem , , , zdi zdeti Ggnste še še L tako tako Rsn čudno čudno Rsn , , , ta ta Zk-smi poglavja poglavje Sosmi vas ti Zod-mt bodo biti Gp-ptm-n naučila naučiti Ggdd-ms vsega ves Zc-ser potrebnega potreben Ppnser za za Dt izdelavo izdelava Sozet enostavnih enostaven Ppnmmr , , , vendar vendar Vp koristnih koristen Ppnmmr Wordovih Wordov Psnmmr , , , Excelovih Excelov Psnmmr in in Vp PowerPointovih PowerPointov Psnmmr dokumentov dokument Sommr . . .

Polja polje Sosmt z z Do naslovom naslov Someo Strokovni strokoven Ppnmeid nasvet nasvet Somei boste biti Gp-pdm-n našli najti Ggdd-mm na na Dm številnih številen Ppnzmm straneh stran Sozmm te ta Zk-zer knjige knjiga Sozer . . . V v Dm njih on Zotsmm običajno običajno Rsn pokažem pokazati Ggdspe trik trik Sometn , , , ki ki Vd vam ti Zod-md bo biti Gp-pte-n prihranil prihraniti Ggdd-em čas čas Sometn , , , ali ali Vp tehniko tehnika Sozet , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k boste biti Gp-pdm-n morda morda L preizkusili preizkusiti Ggdd-mm . . .

Slika slika Sozei 1.2 1.2 Kag Jeziček jeziček Somei Črkovanje črkovanje Sosei in in Vp slovnica slovnica Sozei iz iz Dr pogovornega pogovoren Ppnser okna okno Soser Možnosti možnost Sozmi

Ko ko Vd poženete pognati Ggdsdm Word Word Slmetn , , , ta ta Zk-mei izdela izdelati Ggdste prazen prazen Ppnmetn dokument dokument Sometn , , , ki ki Vd se se Zp------k v v Dm začetku začetek Somem imenuje imenovati Ggvste Dokument1 Dokument1 Slmei . . . Ta ta Zk-mei dokument dokument Somei je biti Gp-ste-n pripravljen pripravljen Pdnmein za za Dt uporabo uporaba Sozet . . . Če če Vd želite želeti Ggnsdm izdelati izdelati Ggdn drug drug Kbzmetn prazen prazen Ppnmetn dokument dokument Sometn , , , lahko lahko Rsn

Čeprav čeprav Vd bo biti Gp-pte-n Word Word Slmei na na Dt seznam seznam Sometn postavk postavka Sozmr Samobesedila samobesedilo Soser samodejno samodejno Rsn dodal dodati Ggdd-em stvari stvar Sozmt , , , kot kot Vd so biti Gp-stm-n npr. npr. O vaše vaš Zsdseim ime ime Sosei in in Vp ime ime Sosei vašega vaš Zsdserm podjetja podjetje Soser , , , lahko lahko Rsn seznam seznam Sometn razširite razširiti Ggdsdm tudi tudi L sami sam Ppnmmi , , , tako tako Vp da da Vd izberete izbrati Ggdsdm ukaz ukaz Sometn Orodja orodje Sosmi đ đ Somei Samopopravki samopopravki Sommi , , , nato nato Rsn pa pa Vp sledite slediti Ggnsdm navodilom navodilo Sosmd v v Dm polju polje Sosem na na Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem z z Do naslovom naslov Someo " " " Dodajanje dodajanje Sosei postavke postavka Sozer na na Dt seznam seznam Sometn Samobesedila samobesedilo Soser " " " . . .

Če če Vd ste biti Gp-sdm-n poglavje poglavje Soset prebrali prebrati Ggdd-mm od od Dr začetka začetek Somer , , , ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k naučili naučiti Ggdd-mm že že L kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn stvari stvar Sozmr . . . Tako tako Rsn npr. npr. O veste vedeti Ggnsdm , , , kako kako Rsn izdelati izdelati Ggdn dokument dokument Sometn , , , kako kak Rsn preveriti preveriti Ggdn črkovanje črkovanje Soset , , , veste vedeti Ggnsdm , , , kako kako Rsn uporabiti uporabiti Ggdn čudno čuden Ppnzet zadevo zadeva Sozet Samobesedilo samobesedilo Sosei , , , kako kako Rsn kopirati kopirati Ggvn in in Vp premikati premikati Ggnn besedilo besedilo Soset ter ter Vp kako kako Rsn oblikovati oblikovati Ggnn dokumente dokument Sommt . . . Naučili naučiti Ggdd-mm ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k , , , kako kako Rsn natisniti natisniti Ggdn dokumente dokument Sommt , , , vključno vključno Rsn z z Do ovojnicami ovojnica Sozmo , , , ter ter Vp dokumente dokument Sommt shraniti shraniti Ggdn in in Vp odpreti odpreti Ggdn . . . Navsezadnje navsezadnje Rsn ste biti Gp-sdm-n izvedeli izvedeti Ggdd-mm tudi tudi L , , , kje kje Rsn dobite dobiti Ggdsdm odgovore odgovor Sommt na na Dt vprašanja vprašanje Sosmt , , , na na Dt katera kateri Zv-smt tu tu Rsn nisem biti Gp-spe-d odgovoril odgovoriti Ggdd-em . . .

Za za Dt ilustracijo ilustracija Sozet si se Zp---d--k zamislite zamisliti Ggdsdm , , , da da Vd želite želeti Ggnsdm izračunati izračunati Ggdn povprečno povprečen Ppnzet starost starost Sozet članov član Sommr moštva moštvo Soser in in Vp to ta Zk-zet vrednost vrednost Sozet postaviti postaviti Ggdn v v Dt celico celica Sozet B10 B10 N . . . V v Dt ta ta Zk-met namen namen Sometn lahko lahko Rsn izdelate izdelati Ggdsdm formulo formula Sozet , , , podobno podoben Ppnzet prikazani prikazan Pdnzed , , , nato nato Rsn pa pa Vp jo on Zotzet--k vnesete vnesti Ggdsdm na na Dt delovni deloven Ppnmetd list list Sometn : : :

2 2 Kag . . . Vpišite vpisati Ggdvdm ime ime Soset funkcije funkcija Sozer , , , ki ki Vd ji on Zotzed--k sledi slediti Ggnste levi levi Ppnmeid oklepaj oklepaj Somei Š Š Somei ( ( ( Ć Ć Somei . . .

Zdaj zdaj Rsn , , , ko ko Vd veste vedeti Ggnsdm , , , kaj kaj Zv-sei so biti Gp-stm-n podatkovni podatkoven Ppnmmi nizi niz Sommi in in Vp podatkovne podatkoven Ppnzmi kategorije kategorija Sozmi , , , veste vedeti Ggnsdm tudi tudi L , , , kako kako Rsn Excel Excel Slmei ureja urejati Ggnste podatke podatek Sommt , , , ki ki Vd naj naj L bodo biti Gp-ptm-n prikazani prikazan Pdnmmi v v Dm grafikonu grafikon Somem . . . S z Do temi ta Zk-mmo podatki podatek Sommo vam ti Zod-md bo biti Gp-pte-n zelo zelo Rsn enostavno enostavno Rsn najprej najprej Rsn zbrati zbrati Ggdn podatke podatek Sommt grafikona grafikon Somer z z Do uporabo uporaba Sozeo delovnega deloven Ppnmer lista list Somer , , , nato nato Rsn pa pa Vp jih on Zotmmt--k pozneje pozno Rsr prikazati prikazati Ggdn z z Do uporabo uporaba Sozeo Excelovega Excelov Psnmer čarovnika čarovnik Somer za za Dt grafikone grafikon Sommt . . .

* * * Polja polje Sosmt Obroba obroba Sozei uporabite uporabiti Ggdsdm za za Dt opis opis Sometn , , , kako kako Rsn naj naj L Excel Excel Slmei izriše izrisati Ggdste obrobo obroba Sozet dela del Somer grafikona grafikon Somer . . .

O o Dm teh ta Zk-smm risalnih risalen Ppnsmm orodjih orodje Sosmm bom biti Gp-ppe-n govoril govoriti Ggnd-em v v Dm okviru okvir Somem PowerPointove PowerPointov Psnzer predstavitve predstavitev Sozer , , , to ta Zk-sei kar kar Zz-set bom biti Gp-ppe-n podal podati Ggvd-em tukaj tukaj Rsn , , , pa pa Vp velja veljati Ggnste enako enako Rsn za za Dt Word Word Slmetn , , , Excel Excel Slmetn in in Vp PowerPoint PowerPoint Slmetn . . .

Prosto prost Ppnsei vrtenje vrtenje Sosei Objektu objekt Somed WordArt WordArt Slmei doda dodati Ggdste okrogle okrogel Ppnzmt , , , zelene zelen Ppnzmt ročke ročka Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k lahko lahko Rsn uporabite uporabiti Ggdsdm za za Dt vrtenje vrtenje Soset objekta objekt Somer . . .

2 2 Kag . . . Ko ko Vd Officeov Officeov Psnmein program program Somei prikaže prikazati Ggdste pogovorno pogovoren Ppnset okno okno Soset Shrani shraniti Ggdvde kot kot Vd , , , novo nov Ppnset ime ime Soset vnesite vnesti Ggdvdm v v Dt besedilno besedilen Ppnset polje polje Soset Ime ime Sosei datoteke datoteka Sozer , , , novo nov Ppnset mesto mesto Soset pa pa Vp v v Dt besedilno besedilen Ppnset polje polje Soset Shrani shraniti Ggdvde v v Dt . . .

1 1 Kag . . . V v Dm orodni oroden Ppnzem vrstici vrstica Sozem Standard standard Somei kliknite klikniti Ggdvdm gumb gumb Sometn Odpri odpreti Ggdvde ali ali Vp pa pa Vp izberite izbrati Ggdvdm Odpri odpreti Ggdvde v v Dm meniju meni Somem Datoteka datoteka Sozei . . .

1 1 Kag . . . Wordov Wordov Psnmetn dokument dokument Sometn shranite shraniti Ggdsdm tako tako Rsn , , , da da Vd odprete odpreti Ggdsdm padajoči padajoč Ppnmetd seznam seznam Sometn Shrani shraniti Ggdvde kot kot Vd vrsto vrsta Sozet in in Vp izberete izbrati Ggdsdm Samo samo L besedilo besedilo Sosei . . .

Hiperpovezave hiperpovezava Sozmi so biti Gp-stm-n prikazane prikazan Pdnzmi kot kot Vd podčrtano podčrtan Pdnsei ali ali Vp obarvano obarvan Pdnsei besedilo besedilo Sosei , , , ki ki Vd se se Zp------k razlikuje razlikovati Ggnste od od Dr ostalega ostal Ppnser besedila besedilo Soser . . .

Če če Vd ne ne L poznate poznati Ggnsdm imena ime Soser ali ali Vp mesta mesto Soser datoteke datoteka Sozer , , , s z Do katero kateri Zv-zeo se se Zp------k želite želeti Ggnsdm povezati povezati Ggdn z z Do uporabo uporaba Sozeo hiperpovezave hiperpovezava Sozer , , , lahko lahko Rsn kliknete klikniti Ggdsdm kateregakoli katerikoli Zz-met izmed izmed Dr gumbov gumb Sommr Prebrskaj prebrskati Ggdvde pogovornega pogovoren Ppnser okna okno Soser Vstavi vstaviti Ggdvde hiperpovezavo hiperpovezava Sozet . . . Officeov Officeov Psnmein program program Somei bo biti Gp-pte-n prikazal prikazati Ggdd-em pogovorno pogovoren Ppnset okno okno Soset , , , ki ki Vd ga on Zotset--k lahko lahko Rsn uporabite uporabiti Ggdsdm za za Dt prikaz prikaz Sometn vsebine vsebina Sozer diskov disk Sommr in in Vp map mapa Sozmr v v Dm svojem svoj Zp-mem računalniku računalnik Somem ali ali Vp omrežju omrežje Sosem . . .

Če če Vd želite želeti Ggnsdm širino širina Sozet levega levi Ppnmer stolpca stolpec Somer povečati povečati Ggdn za za Dt toliko toliko Rsn , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n prikazal prikazati Ggdd-em vse ves Zc-mmt podatke podatek Sommt , , , dvakrat dvakrat Rsn kliknite klikniti Ggdvdm ločevalno ločevalen Ppnzet črto črta Sozet med med Do dvema dva Kbgmdo stolpcema stolpec Somdo . . .

Če če Vd želite želeti Ggnsdm uporabiti uporabiti Ggdn eno en Kbzzet izmed izmed Dr Excelovih Excelov Psnzmr predlog predloga Sozmr , , , najprej najprej Rsn poženite pognati Ggdvdm spletni spleten Ppnmetd brskalnik brskalnik Sometn in in Vp kot kot Vd URL URL Sometn vnesite vnesti Ggdvdm http://www.osborne.com http://www.osborne.com Slmei , , , in in Vp sledite slediti Ggnvdm hiperpovezavam hiperpovezava Sozmd Busy Busy Slmei People People Slmei in in Vp slej slej Rsn ko ko Vd prej prej Rsn boste biti Gp-pdm-n prišli priti Ggdd-mm do do Dr zgoraj zgoraj Rsn opisanih opisan Pdnzmr predlog predloga Sozmr . . . Če če Vd želite želeti Ggnsdm naložiti naložiti Ggdn predlogo predloga Sozet , , , jo on Zotzet--k dvakrat dvakrat Rsn kliknite klikniti Ggdvdm in in Vp sledite slediti Ggnvdm zaslonskim zaslonski Ppnsmd navodilom navodilo Sosmd spletnega spleten Ppnmer brskalnika brskalnik Somer . . . Predlagam predlagati Ggvspe , , , da da Vd predloge predloga Sozmt shranite shraniti Ggdsdm v v Dt mapo mapa Sozet z z Do Excelovimi Excelov Psnzmo predlogami predloga Sozmo . . . ( ( ( To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n najbrž najbrž L c C Np : : : Đmsoffice97ĐtemplatesĐpreglednične Đmsoffice97ĐtemplatesĐpregledničen Np rešitve rešitev Sozmi . . . ) ) )

Meni meni Somei Start start Somei si se Zp---d--k zapomni zapomniti Ggdste zadnjih zadnji Ppnmmr 15 15 Kag dokumentov dokument Sommr , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n jih on Zotmmt--k odprli odpreti Ggdd-mm , , , in in Vp njihova njihov Zstsmtm imena ime Sosmt prikaže prikazati Ggdste v v Dm meniju meni Somem Dokumenti dokument Sommi . . . ( ( ( Opozoriti opozoriti Ggdn pa pa Vp vas ti Zod-mt moram morati Ggnspe , , , da da Vd nekaterim nekateri Zn-mmd starejšim star Pppmmd programom program Sommd , , , ki ki Vd niso biti Gp-stm-d bili biti Gp-d-mm napisani napisan Pdnmmi za za Dt Windows Windows Slmetn , , , dodajanje dodajanje Sosei dokumentov dokument Sommr v v Dm meni meni Sometn Dokumenti dokument Sommi pogosto pogosto Rsn ne ne L uspe uspeti Ggdste . . . ) ) ) Če če Vd želite želeti Ggnsdm znova znova Rsn delati delati Ggnn z z Do nedavno nedavno Rsn uporabljenim uporabljen Pdnmeo dokumentom dokument Someo , , , kliknite klikniti Ggdvdm njegovo njegov Zstsetem ime ime Soset v v Dm meniju meni Somem Dokumenti dokument Sommi . . . Dokument dokument Somei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n na na Dm zaslonu zaslon Somem pojavil pojaviti Ggdd-em v v Dm programu program Somem , , , s z Do katerim kateri Zv-meo je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em izdelan izdelan Pdnmein . . . Če če Vd se se Zp------k program program Somei še še L ne ne L izvaja izvajati Ggnste , , , ga on Zotmet--k bo biti Gp-pte-n Windows Windows Slmei pognal pognati Ggdd-em samodejno samodejno Rsn . . .

Prvi prvi Kbvmet računalnik računalnik Sometn so biti Gp-stm-n v v Dm službah služba Sozmm Associated Associated Slmer Pressa Press Slmer dobili dobiti Ggdd-mm leta leto Soser 1972 1972 Kag . . . Sedem sedem Kbg-mt let leto Sosmr pozneje pozno Rsr je biti Gp-ste-n agencija agencija Sozei prva prvi Kbvzei uvedla uvesti Ggdd-ez » » » elektronsko elektronski Ppnzet temnico temnica Sozet « « « , , , napravo naprava Sozet , , , ki ki Vd izdeluje izdelovati Ggnste fotografije fotografija Sozmt in in Vp jih on Zotzmt--k takoj takoj Rsn posreduje posredovati Ggvste naprej naprej Rsn . . . Associated Associated Slmei Press Press Slmei si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n tudi tudi L prvi prvi Kbvmei zagotovil zagotoviti Ggdd-em svoje svoj Zp-zmt zmogljivosti zmogljivost Sozmt na na Dm telekomunikacijskih telekomunikacijski Ppnmmm satelitih satelit Sommm ( ( ( 1984 1984 Kag ) ) ) in in Vp od od Dr leta leto Soser 1987 1987 Kag po po Dm njih on Zotmmm pošiljal pošiljati Ggnd-em še še L fotografije fotografija Sozmt . . . Ob ob Dm 150. 150. Kav obletnici obletnica Sozem ustanovitve ustanovitev Sozer ( ( ( 1998 1998 Kag ) ) ) je biti Gp-ste-n začel začeti Ggdd-em svoje svoj Zp-zmt storitve storitev Sozmt ponujati ponujati Ggnn tudi tudi L po po Dm internetu internet Somem . . . Digitalne digitalen Ppnzmi kamere kamera Sozmi in in Vp sodobne sodoben Ppnzmi komunikacijske komunikacijski Ppnzmi rešitve rešitev Sozmi omogočajo omogočati Ggnstm pošiljanje pošiljanje Soset fotografij fotografija Sozmr in in Vp videoposnetkov videoposnetek Sommr po po Dm vsem ves Zc-mem svetu svet Somem takoj takoj Rsn po po Dm njihovem njihov Zstmemm nastanku nastanek Somem . . . » » » Več veliko Rsr fotografij fotografija Sozmr in in Vp vse vse Rsn hitrejši hiter Pppmmi prenosi prenos Sommi lahko lahko Rsn fotografsko fotografski Ppnset novinarstvo novinarstvo Soset vržejo vreči Ggdstm iz iz Dr tirnic tirnica Sozmr - - - vsebina vsebina Sozei postaja postajati Ggnste spet spet Rsn izjemno izjemno Rsn pomembna pomemben Ppnzei , , , « « « pravi praviti Ggvste Horst Horst Slmei Faas Faas Slmei , , , fotoreporter fotoreporter Somei in in Vp starejši star Pppmeid urednik urednik Somei Associated Associated Slmer Pressa Press Slmer . . .

Velik velik Ppnmetn kos kos Sometn ' ' ' nemca nemec Somer ' ' ' ima imeti Ggnste-n tudi tudi L 60 60 Kag - - - letni leten Ppnmeid Ivo Ivo Slmei Ivančič Ivančič Slmei , , , lastnik lastnik Somei vojaške vojaški Ppnzer zbirke zbirka Sozer prve prvi Kbvzer svetovne svetoven Ppnzer vojne vojna Sozer v v Dm Bovcu Bovec Slmem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n takole takole Rsn strnil strniti Ggdd-em vtise vtis Sommt z z Dr ogledov ogled Sommr razbitin razbitina Sozmr kaninskega kaninski Ppnmer bombnika bombnik Somer : : :

Najdonosnejše donosen Ppszmi gospodarske gospodarski Ppnzmi veje veja Sozmi iz iz Dr družbenega družben Ppnmer sektorja sektor Somer so biti Gp-stm-n v v Dm glavnem glaven Ppnsem zaključile zaključiti Ggdd-mz privatizacijo privatizacija Sozet . . . To ta Zk-sei so biti Gp-stm-n farmacevtska farmacevtski Ppnzei industrija industrija Sozei , , , cementna cementen Ppnzei , , , tobačna tobačen Ppnzei , , , pivovarska pivovarski Ppnzei , , , opekarska opekarski Ppnzei , , , mlekarska mlekarski Ppnzei , , , sladkorna sladkoren Ppnzei , , , pekarska pekarski Ppnzei , , , precejšnji precejšnji Ppnmeid del del Somei kemijske kemijski Ppnzer industrije industrija Sozer in in Vp industrije industrija Sozer barvnih barven Ppnzmr kovin kovina Sozmr , , , gostinstvo gostinstvo Sosei , , , maloprodajne maloprodajen Ppnzmi mreže mreža Sozmi . . .

Grafična grafičen Ppnzei zasnova zasnova Sozei sprednje sprednji Ppnzer strani stran Sozer evropske evropski Ppnzer kartice kartica Sozer je biti Gp-ste-n predpisana predpisan Pdnzei in in Vp enotna enoten Ppnzei za za Dt vse ves Zc-zmt države država Sozmt članice članica Sozmt , , , kartica kartica Sozei pa pa Vp ne ne L vsebuje vsebovati Ggnste čipa čip Somer in in Vp zato zato Vp ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn » » » pametna pameten Ppnzei « « « kot kot Vd slovenska slovenski Ppnzei nacionalna nacionalen Ppnzei kartica kartica Sozei zdravstvenega zdravstven Ppnser zavarovanja zavarovanje Soser . . . » » » Članice članica Sozmi Unije Unija Slzer se se Zp------k niso biti Gp-stm-d mogle moči Ggnd-mz sporazumeti sporazumeti Ggdn o o Dm skupni skupen Ppnzem tehnologiji tehnologija Sozem , , , ki ki Vd bi biti Gp-g sprejemala sprejemati Ggnd-ez kartice kartica Sozmt vseh ves Zc-zmr držav država Sozmr , , , « « « pravi praviti Ggvste Boris Boris Slmei Kramberger Kramberger Slmei , , , direktor direktor Somei sektorja sektor Somer za za Dt informiranje informiranje Soset in in Vp odnose odnos Sommt z z Do javnostmi javnost Sozmo na na Dm ZZZS ZZZS Np - - - ju on Np , , , zato zato Vp je biti Gp-ste-n mogoče mogoče Rsn identifikacijske identifikacijski Ppnmmt podatke podatek Sommt in in Vp veljavnost veljavnost Sozet kartice kartica Sozer brati brati Ggnn le le L s z Do prostim prost Ppnseo očesom oko Soseo . . . Kartice kartica Sozmt izdeluje izdelovati Ggnste radeško radeški Ppnsei podjetje podjetje Sosei Radečepapir Radečepapir Slmei . . .

Še še L posebno posebno Rsn so biti Gp-stm-n zadovoljni zadovoljen Ppnmmi , , , če če Vd se se Zp------k lahko lahko Rsn opazujejo opazovati Ggnstm v v Dm ogledalu ogledalo Sosem . . . Tako tako Rsn kot kot Vd sebe se Zp---t , , , radi rad Rsn opazujejo opazovati Ggnstm tudi tudi L druge drug Kbzmmt otroke otrok Sommt . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem pogled pogled Sometn usmerijo usmeriti Ggdstm vedno vedno Rsn na na Dt tisto tisti Zk-set , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei novega nov Ppnser , , , drugačnega drugačen Ppnser in in Vp malčku malček Somed še še L neznanega neznan Ppnser . . . Njegova njegov Zstzeiem naravna naraven Ppnzei radovednost radovednost Sozei ga on Zotmet--k žene gnati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k tega ta Zk-ser , , , kar kar Zz-set vidi videti Ggvste , , , tudi tudi L dotaknil dotakniti Ggdd-em . . . Presoja presoja Sozei o o Dm tem ta Zk-sem , , , ali ali Rsn smemo smeti Ggnspm otroku otrok Somed dovoliti dovoliti Ggdn , , , da da Vd raziskuje raziskovati Ggnste materino materin Psnset telo telo Soset , , , ostaja ostajati Ggnste na na Dm vaši vaš Zsdzemm strani stran Sozem . . .

TEKST tekst Somei : : : Stavba stavba Sozei koprske koprski Ppnzer bolniŠnice bolnišnica Sozer je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez dokončana dokončan Pdnzei leta leto Soser 1581 1581 Kag kot kot Vd samostan samostan Somei , , , leta leto Soser 1810 1810 Kag pa pa Vp so biti Gp-stm-n v v Dm njej on Zotzem ustanovili ustanoviti Ggdd-mm hospicij hospicij Sometn sv. sv. O Nazarija Nazarij Slmer , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n nudil nuditi Ggnd-em streho streha Sozet sirotam sirota Sozmd in in Vp bolnim bolan Ppnmmd . . .

Dvostopenjska dvostopenjski Ppnzei igrača igrača Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k s z Do pomočjo pomoč Sozeo pasov pas Sommr pritrdimo pritrditi Ggdspm na na Dt otroško otroški Ppnzet posteljico posteljica Sozet . . . Zavrtimo zavrteti Ggdspm zvezdico zvezdica Sozet , , , sonček sonček Somei se se Zp------k prične pričeti Ggdste premikati premikati Ggnn , , , ob ob Dm spremljavi spremljava Sozem nežne nežen Ppnzer uspavanke uspavanka Sozer pa pa Vp se se Zp------k nad nad Do otrokom otrok Someo vrtijo vrteti Ggnstm štiri štirje Kbgzmi pisane pisan Ppnzmi živali žival Sozmi . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n otrok otrok Somei starejši star Pppmeid , , , vrtiljak vrtiljak Sometn lahko lahko Rsn odstranimo odstraniti Ggdspm , , , ostane ostati Ggdste pa pa Vp na na Dt posteljico posteljica Sozet pritrjena pritrjen Pdnzei igralna igralen Ppnzei plošča plošča Sozei . . . Igrača igrača Sozei ne ne L potrebuje potrebovati Ggnste baterij baterija Sozmr . . . Primerna primeren Ppnzei je biti Gp-ste-n za za Dt starost starost Sozet od od Dr 0 0 Kag do do Dr 1,5 1,5 Kag leta leto Soser . . .

Izjemnega izjemen Ppnmer pomena pomen Somer za za Dt otrokov otrokov Psnmetn uspešen uspešen Ppnmetn osebnostni osebnosten Ppnmetd razvoj razvoj Sometn je biti Gp-ste-n tudi tudi L enotnost enotnost Sozei starševskih starševski Ppnzmr zahtev zahteva Sozmr . . . če če Vd vsak vsak Zc-mei od od Dr staršev starš Sommr pričakuje pričakovati Ggnste od od Dr njega on Zotmer nekaj nekaj Zn-set drugega drug Kbzser oziroma oziroma Vp , , , če če Vd eden eden Kbzmei od od Dr staršev starš Sommr izničuje izničevati Ggnste pomen pomen Sometn zahtev zahteva Sozmr drugega drug Kbzmer , , , je biti Gp-ste-n otrok otrok Somei zbegan zbegan Pdnmein . . .

NAGNALA nagnati Ggdd-ez JO on Zotzet--k JE biti Gp-ste-n Ko ko Vd bi biti Gp-g lastnica lastnica Sozei v v Dm Belšinji Belšinji Ppnzem vasi vas Sozem pri pri Dm Trebnjem Trebnje Slsem vedela vedeti Ggnd-ez , , , da da Vd je biti Gp-ste-n neznanka neznanka Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n 20. 20. Kav avgusta avgust Somer zasačila zasačiti Ggdd-ez v v Dm hiši hiša Sozem , , , že že L izmaknila izmakniti Ggdd-ez njeno njen Zstzetez 20 20 Kag tisočakov tisočak Sommr vredno vreden Ppnzet ročno ročen Ppnzet uro ura Sozet , , , bi biti Gp-g ji on Zotzed--k temeljito temeljito Rsn pregledala pregledati Ggdd-ez žepe žep Sommt . . . Tako tako Rsn pa pa Vp jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n le le L spodila spoditi Ggdd-ez . . . Skupaj skupaj Rsn z z Do uro ura Sozeo . . .

KOČEVJE Kočevje Slsei , , , KOSTEL Kostel Slmei , , , OSILNICA Osilnica Slzei Sekcija sekcija Sozei za za Dt zbiranje zbiranje Soset in in Vp raziskave raziskava Sozmt slovenske slovenski Ppnzer slovstvene slovstven Ppnzer folklore folklora Sozer pri pri Dm Slovenski slovenski Ppnzem konferenci konferenca Sozem Svetovnega svetoven Ppnmer slovenskega slovenski Ppnmer kongresa kongres Somer prireja prirejati Ggnste 4. 4. Kav septembra september Somer celodnevni celodneven Ppnmetd izlet izlet Sometn na na Dt Kočevsko Kočevsko Slset , , , v v Dt Zgornjo zgornji Ppnzet Kolpsko kolpski Ppnzet dolino dolina Sozet in in Vp Deželo dežela Sozet Petra Peter Slmer Klepca Klepec Slmer . . . Načrtovan načrtovan Pdnmein je biti Gp-ste-n ogled ogled Somei Kočevja Kočevje Slser , , , Kočevske kočevski Ppnzer Reke Reka Slzer , , , Kostela Kostel Slmer , , , Srobotnika Srobotnik Slmer in in Vp Osilnice Osilnica Slzer . . . Na na Dm izletu izlet Somem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k bo biti Gp-pte-n vodil voditi Ggnd-em Jože Jože Slmei Primc Primc Slmei ( ( ( avtor avtor Somei knjige knjiga Sozer Okamneli okamnel Ppnmeid mož mož Somei ) ) ) , , , je biti Gp-ste-n predvideno predviden Pdnsei tudi tudi L srečanje srečanje Sosei z z Do akademskim akademski Ppnmeo kiparjem kipar Someo Stanetom Stane Slmeo Jarmom Jarem Slmeo ( ( ( po po Dm rodu rod Somem je biti Gp-ste-n iz iz Dr Osilnice Osilnica Slzer ) ) ) , , , ki ki Vd bo biti Gp-pte-n predstavil predstaviti Ggdd-em svoji svoj Zp-zdt galeriji galerija Sozdt v v Dm Kočevju Kočevje Slsem in in Vp Osilnici Osilnica Slzem , , , in in Vp pesnikom pesnik Someo Zlatkom Zlatko Slmeo Pochobradskim Pochobradski Slmeo iz iz Dr Čabra Čabar Slmer , , , ki ki Vd piše pisati Ggnste pesmi pesem Sozmt v v Dm narečju narečje Sosem teh ta Zk-mmr krajev kraj Sommr in in Vp bo biti Gp-pte-n nekaj nekaj Rsn svojih svoj Zp-zmr narečnih narečen Ppnzmr pesmi pesem Sozmr tudi tudi L prebral prebrati Ggdd-em . . . Udeleženci udeleženec Sommi izleta izlet Somer se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n seznanili seznaniti Ggdd-mm s z Do slovstvenimi slovstven Ppnzmo in in Vp zgodovinskimi zgodovinski Ppnzmo posebnostmi posebnost Sozmo teh ta Zk-mmr krajev kraj Sommr ( ( ( tudi tudi L o o Dm pozabljenih pozabljen Pdnmmm Slovencih Slovenec Slmmm na na Dm Hrvaškem Hrvaško Slsem ) ) ) . . . Če če Vd bo biti Gp-pte-n čas čas Somei dopuščal dopuščati Ggnd-em , , , bodo biti Gp-ptm-n obiskali obiskati Ggdd-mm še še L Kočevsko kočevski Ppnzet Reko Reka Slzet in in Vp Koče Koče Slzmt , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em rojen rojen Pdnmein Peter Peter Slmei Kozler Kozler Slmei , , , avtor avtor Somei zemljevida zemljevid Somer Slovenske slovenski Ppnzmi dežele dežela Sozmi in in Vp pokrajine pokrajina Sozmi ( ( ( leto leto Sosei 1853 1853 Kag ) ) ) , , , ribniški ribniški Ppnmetd Park park Sometn kulturnikov kulturnik Sommr in in Vp domačijo domačija Sozet jezikoslovca jezikoslovec Somer patra pater Somer Stanislava Stanislav Slmer Škrabca Škrabec Slmer v v Dm Hrovači Hrovača Slzem pri pri Dm Ribnici Ribnica Slzem . . .

KRŠKO Krško Slsei V v Dm Krškem Krško Slsem je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei nared nared Rsn za za Dt začetek začetek Sometn Velike velik Ppnzer nagrade nagrada Sozer Slovenije Slovenija Slzer , , , torej torej Rsn za za Dt tretje tretji Kbvset gostovanje gostovanje Soset dirke dirka Sozer speedwayske speedwayski Ppnzer formule formula Sozer 1 1 Kag v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem . . . Ob ob Dm najboljšem dober Ppsmem slovenskem slovenski Ppnmem dirkaču dirkač Somem ta ta Zk-met čas čas Sometn - - - državnem državen Ppnmem prvaku prvak Somem Ljubljančanu Ljubljančan Slmem Mateju Matej Slmem Žagarju Žagar Slmem - - - bo biti Gp-pte-n kot kot Vd drugi drug Kbzmeid povabljenec povabljenec Somei na na Dm dirki dirka Sozem tudi tudi L letos letos Rsn nastopil nastopiti Ggdd-em domačin domačin Somei Izak Izak Slmei Šantej Šantej Slmei , , , seveda seveda L pa pa Vp se se Zp------k bodo biti Gp-ptm-n na na Dm štartni štarten Ppnzem rampi rampa Sozem krškega krški Ppnmer ovala oval Somer zvrstili zvrstiti Ggdd-mm vsi ves Zc-mmi najboljši dober Ppsmmi speedwayisti speedwayist Sommi na na Dm svetu svet Somem . . .

Rovan Rovan Slmei v v Dm skoku skok Somem ob ob Dm palici palica Sozem s z Do 550 550 Kag cm cm O na na Dm 25. 25. Kav mestu mesto Sosem Cankar Cankar Slmei in in Vp Čarmanova Čarmanov Psnzei razočarala razočarati Ggdd-dm Hočevar Hočevar Slmei s z Do šestim šesti Kbvseo mestom mesto Soseo potrdil potrditi Ggdd-em mesto mesto Soset med med Do najboljšimi dober Ppsmmo kanuisti kanuist Sommo

MONTAŽER montažer Somei CEVNIH ceven Ppnzmr INŠTALACIJ inštalacija Sozmr ; ; ; nedoločen nedoločen Ppnmein čas čas Somei ; ; ; do do Dr : : : 7.9.2004 7.9.2004 Kag ; ; ; LAKNAR Laknar Slmei IVAN Ivan Slmei S. S. O P. P. O MONTAŽA montaža Sozei OGREVALNIH ogrevalen Ppnmmr , , , PLINSKIH plinski Ppnmmr IN in Vp VODOVOD vodovod O . . . SISTEMOV sistem Sommr , , , VELIKE velik Ppnzmi VODENICE Vodenice Slzmi 10 10 Kag , , , KOSTANJEVICA Kostanjevica Slzei NA na Dm KRKI Krka Slzem

VOZNIK voznik Somei IN in Vp STROJNIK strojnik Somei ; ; ; alternativna alternativen Ppnzei izobrazba izobrazba Sozei : : : STROJNIK strojnik Somei ; ; ; določen določen Pdnmein čas čas Somei 2 2 Kag leti leto Sosdi ; ; ; do do Dr : : : 3.9.2004 3.9.2004 Kag ; ; ; potrebno potreben Ppnsei število število Sosei delavcev delavec Sommr : : : 2 2 Kag ; ; ; OŠTIR Oštir Slmei , , , PREVOZNIŠTVO prevozništvo Sosei IN in Vp STORITVE storitev Sozmi D.O.O. D.O.O. O , , , IZVIR Izvir Slmei 8 8 Kag , , , CERKLJE Cerklje Slzmi OB ob Dm KRKI Krka Slzem

TEHNOLOG tehnolog Nt - - - INJA INJA Nt ZA za Dt PODROČJE področje Soset TEHNOLOGIJE tehnologija Sozer PROIZVODNJE proizvodnja Sozer PAPIRJA papir Somer IN in Vp EKOLOGIJE ekologija Sozer - - - LAHKO lahko Rsn TUDI tudi L PRIPRAVNIK pripravnik Somei ; ; ; določen določen Pdnmein čas čas Somei 1 1 Kag leto leto Sosei ; ; ; do do Dr : : : 4.9.2004 4.9.2004 Kag ; ; ; potrebno potreben Ppnsei število število Sosei delavcev delavec Sommr : : : 2 2 Kag ; ; ; VIPAP Vipap Slmei VIDEM Videm Slmei KRŠKO Krško Slsei D. D. O D. D. O PROIZVODNJA proizvodnja Sozei PAPIRJA papir Somer IN in Vp CELULOZE celuloza Sozer , , , TOVARNIŠKA tovarniški Ppnzei 18 18 Kag , , , KRŠKO Krško Slsei

Jamnik Jamnik Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd KS KS Sozei Čatež Čatež Slmei ne ne L vztraja vztrajati Ggnste , , , da da Vd mora morati Ggnste na na Dm omenjenem omenjen Pdnmem prostoru prostor Somem " " " rasti rasti Ggnn koruza koruza Sozei " " " , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n Čatežani Čatežan Slmmi celo celo L sami sam Ppnmmi predlagali predlagati Ggvd-mm , , , da da Vd bi biti Gp-g omenjeni omenjen Pdnmetd krajevni krajeven Ppnmetd predel predel Sometn namenili nameniti Ggdd-mm za za Dt nadomestne nadomesten Ppnzmt gradnje gradnja Sozmt za za Dt rušence rušenca Sozmt . . . " " " Nam jaz Zop-md takrat takrat Rsn tega ta Zk-ser niso biti Gp-stm-d dovolili dovoliti Ggdd-mm , , , češ češ L da da Vd je biti Gp-ste-n zemljišče zemljišče Sosei kmetijsko kmetijski Ppnsei . . . Zdaj zdaj Rsn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n dogajalo dogajati Ggnd-es to ta Zk-sei , , , " " " pravi praviti Ggvste tajnik tajnik Somei . . .

Gospodje gospod Sommi kar kar Rsn tekmujejo tekmovati Ggnstm . . . Razcesati razcesati Ggdn se se Zp------k hočejo hoteti Ggnstm-n od od Dr govoranc govoranca Sozmr o o Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n pri pri Dm nas jaz Zop-mm prevelik prevelik Ppnmein razkorak razkorak Somei med med Do tistimi tisti Zk-mmo , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n veliko veliko Rsn , , , in in Vp med med Do tistimi tisti Zk-mmo , , , ki ki Vd imajo imeti Ggnstm-n malo malo Rsn . . . Se se Zp------k pravi praviti Ggvste : : : med med Do tistimi tisti Zk-mmo , , , ki ki Vd nimajo imeti Ggnstm-d samo samo L še še L ptičjega ptičji Ppnser mleka mleko Soser , , , in in Vp med med Do tistimi tisti Zk-mmo , , , ki ki Vd si se Zp---d--k ne ne L morejo moči Ggnstm kupiti kupiti Ggdn vsak vsak Zc-met dan dan Sometn niti niti L kravjega kravji Ppnser . . . O o Dm nepravični nepravičen Ppnzem razdelitvi razdelitev Sozem dobrin dobrina Sozmr čvekajo čvekati Ggnstm tako tako Vp tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd stojijo stati Ggnstm za za Do govorniškimi govorniški Ppnmmo pulti pult Sommo v v Dm parlamentu parlament Somem , , , kot kot Vd tudi tudi L tisti tisti Zk-mmi , , , ki ki Vd pridigajo pridigati Ggnstm na na Dm prižnicah prižnica Sozmm v v Dm slovenskih slovenski Ppnzmm cerkvah cerkev Sozmm . . . Seveda seveda L prvi prvi Kbvmmi in in Vp drugi drug Kbzmmi govorijo govoriti Ggnstm o o Dm tem ta Zk-sem , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k prikupili prikupiti Ggdd-mm ljudstvu ljudstvo Sosed , , , tistemu tisti Zk-med delu del Somed naroda narod Somer , , , ki ki Vd živi živeti Ggnste v v Dm pomanjkanju pomanjkanje Sosem . . . Žugajo žugati Ggnstm s z Do prsti prst Sommo in in Vp kažejo kazati Ggnstm na na Dt bogataše bogataš Sommt , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g bili biti Gp-d-mm krivi kriv Ppnmmi revščine revščina Sozer . . . To ta Zk-set počno početi Ggvstm , , , da da Vd bi biti Gp-g prikrili prikriti Ggdd-mm svoje svoj Zp-set bogastvo bogastvo Soset , , , saj saj Vp pridigarji pridigar Sommi tako tako Vp politični političen Ppnmmi kot kot Vd cerkveni cerkven Ppnmmi nikakor nikakor Rsn ne ne L sodijo soditi Ggnstm v v Dt kategorijo kategorija Sozet revežev revež Sommr . . .

V v Dm Bosljivi Bosljivi Ppnzem Loki Loka Slzem so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k ogledali ogledati Ggdd-mm grajsko grajski Ppnzet hišo hiša Sozet , , , staro star Ppnzet okoli okoli Rsn 200 200 Kag let leto Sosmr , , , v v Dm kateri kateri Zv-zem so biti Gp-stm-n nekdaj nekdaj Rsn prebivali prebivati Ggnd-mm grajski grajski Ppnmmi uslužbenci uslužbenec Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n skrbeli skrbeti Ggnd-mm za za Dt opravljanje opravljanje Soset tlake tlaka Sozer , , , pobirali pobirati Ggnd-mm desetino desetina Sozet itd. itd. O Tu tu Rsn so biti Gp-stm-n se se Zp------k seznanili seznaniti Ggdd-mm tudi tudi L s z Do tremi trije Kbgzmo lepimi lep Ppnzmo slovenskimi slovenski Ppnzmo besedami beseda Sozmo , , , ki ki Vd jih on Zotzmr--k ni biti Gp-ste-d v v Dm Slovarju slovar Somem slovenskega slovenski Ppnmer knjižnega knjižen Ppnmer jezika jezik Somer , , , namreč namreč Vp kako kako Rsn je biti Gp-ste-n neki neki Zn-mei domačin domačin Somei pred pred Do desetletji desetletje Sosmo " " " okolil okoliti Ggdd-em mračnika mračnik Sometd na na Dm vožnjiku vožnjik Somem " " " ( ( ( obšel obiti Ggdd-em mračnika mračnik Sometd na na Dm kolovozu kolovoz Somem ) ) ) in in Vp kako kako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n mračnik mračnik Somei spravil spraviti Ggdd-em na na Dt grajsko grajski Ppnzet Lenko Lenka Slzet . . . V v Dm Osilnici Osilnica Slzem so biti Gp-stm-n si se Zp---d--k ogledali ogledati Ggdd-mm sotočje sotočje Soset Kolpe Kolpa Slzer in in Vp Čabranke Čabranka Slzer ter ter Vp izvedeli izvedeti Ggdd-mm , , , kako kako Rsn je biti Gp-ste-n nekdaj nekdaj Rsn potekala potekati Ggnd-ez meja meja Sozei med med Do Kranjsko Kranjska Slzeo in in Vp Hrvaško Hrvaška Slzeo po po Dm Kolpi Kolpa Slzem do do Dr morja morje Soser , , , si se Zp---d--k ogledali ogledati Ggdd-mm tudi tudi L Kozlerjev Kozlerjev Psnmetn " " " Zemljovid zemljovid Sometn Slovenske slovenski Ppnzer dežele dežela Sozer in in Vp pokrajin pokrajina Sozmr " " " in in Vp tako tako Rsn spoznali spoznati Ggvd-mm , , , koliko koliko Rsn ozemlja ozemlje Soser smo biti Gp-spm-n Slovenci Slovenec Slmmi že že L izgubili izgubiti Ggdd-mm . . .

Kljub kljub Dd lepim lep Ppnmmd polletnim polleten Ppnmmd rezultatom rezultat Sommd pa pa Vp delnice delnica Sozmi Merkurja Merkur Slmer niso biti Gp-stm-d rasle rasti Ggnd-mz . . . Prodaja prodaja Sozei v v Dm podjetju podjetje Sosem je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez ob ob Dm enakem enak Zn-sem številu število Sosem zaposlenih zaposlen Pdnmmr glede glede Rsn na na Dt isto isti Zn-set obdobje obdobje Soset lani lani Rsn za za Dt dobro dober Ppnzet četrtino četrtina Sozet večja velik Pppzei , , , čisti čist Ppnmeid dobiček dobiček Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n zrasel zrasti Ggdd-em skoraj skoraj L za za Dt 105 105 Kag odst. odst. O Predsednik predsednik Somei uprave uprava Sozer Bine Bine Slmei Kordež Kordež Slmei rast rast Sozet čistega čist Ppnmer dobička dobiček Somer pripisuje pripisovati Ggnste reorganizaciji reorganizacija Sozed družbe družba Sozer . . .

Avtobus avtobus Somei Nove nov Ppnzer Slovenije Slovenija Slzer bo biti Gp-pte-n v v Dt nedeljo nedelja Sozet , , , 12. 12. Kav septembra september Somer , , , obiskal obiskati Ggdd-em Dolenjsko Dolenjska Slzet in in Vp Belo bel Ppnzet krajino krajina Sozet . . . Na na Dm njem on Zotmem bodo biti Gp-ptm-n dr. dr. O Andrej Andrej Slmei Bajuk Bajuk Slmei , , , evropska evropski Ppnmdi poslanca poslanec Somdi Lojze Lojze Slmei Peterle Peterle Slmei in in Vp Milka Milka Slzei Novak Novak Slzei ter ter Vp kandidati kandidat Sommi N. N. O Si Si O za za Dt poslance poslanec Sommt v v Dm DZ DZ Slzem . . . V v Dm Trebnjem Trebnje Slsem bo biti Gp-pte-n avtobus avtobus Somei N. N. O Si Si O ob ob Dm 9.30 9.30 Kag na na Dm avtobusni avtobusen Ppnzem postaji postaja Sozem , , , ob ob Dm 15. 15. Kav uri ura Sozem v v Dm Semiču Semič Slmem , , , nato nato Rsn pa pa Vp v v Dm občinah občina Sozmm Metlika Metlika Slzei in in Vp Črnomelj Črnomelj Slmei . . . V v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn , , , 13. 13. Kav septembra september Somer , , , bo biti Gp-pte-n ob ob Dm 9. 9. Kav uri ura Sozem obiskal obiskati Ggdd-em Dolenjske dolenjski Ppnzmt Toplice Toplice Slzmt , , , Dvor Dvor Slmetn ob ob Dm 9.15 9.15 Kag , , , Žužemberk Žužemberk Slmetn ob ob Dm 10. 10. Kav uri ura Sozem , , , Mirno miren Ppnzet Peč Peč Sozet ob ob Dt 11. 11. Kav uri ura Sozem , , , Stražo Straža Slzet ob ob Dm 11.40 11.40 Kag , , , Uršna Uršni Ppnsmt sela selo Sosmt ob ob Dm 12.15 12.15 Kag , , , Novo nov Ppnset mesto mesto Soset ob ob Dm 13. 13. Kav uri ura Sozem , , , Podgrad Podgrad Slmetn ob ob Dm 15.20 15.20 Kag , , , Dolž Dolž Slmetn ob ob Dm 15.40 15.40 Kag , , , Šentjernej Šentjernej Slmetn ob ob Dm 17. 17. Kav uri ura Sozem , , , Šmarjeto Šmarjeta Slzet ob ob Dm 17.40 17.40 Kag , , , Otočec Otočec Slmetn ob ob Dm 18. 18. Kav uri ura Sozem in in Vp Novo nov Ppnset mesto mesto Soset ob ob Dm 18.30 18.30 Kag . . .

Prvostopenjsko prvostopenjski Ppnsei sodišče sodišče Sosei je biti Gp-ste-n presodilo presoditi Ggdd-es , , , da da Vd zaradi zaradi Dr slabe slab Ppnzer vidljivosti vidljivost Sozer vozniku voznik Somed ne ne L morejo moči Ggnstm naprtiti naprtiti Ggdn odgovornosti odgovornost Sozer za za Dt nesrečo nesreča Sozet na na Dm Mirni Mirna Slzem

PRODAJNI prodajen Ppnmeid REFERENT referent Somei - - - KOMERCIALIST komercialist Somei ; ; ; določen določen Pdnmein čas čas Somei 12 12 Kag mes mes O . . . ; ; ; do do Dr 2.10.04 2.10.04 Kag ; ; ; STIL stil Somei COMMERCE Commerce Slmei D.O.O. d.o.o. O NOVO nov Ppnsei MESTO mesto Sosei , , , KOČEVARJEVA Kočevarjev Psnzei ULICA ulica Sozei 5 5 Kag , , , NOVO nov Ppnsei MESTO mesto Sosei

13.05 13.05 Kag Ste biti Gp-sdm-n sinoči sinoči Rsn spregledali spregledati Ggdd-mm ? ? ? 16.25 16.25 Kag Ponovitev ponovitev Sozei kontaktne kontakten Ppnzer oddaje oddaja Sozer 17.10 17.10 Kag Prava pravi Ppnzei stvar stvar Sozei 17.30 17.30 Kag Brez brez Dr panike panika Sozer 18.10 18.10 Kag Kulturni kulturen Ppnmeid mozaik mozaik Somei 18.45 18.45 Kag Novice novica Sozmi 19.00 19.00 Kag 24 24 Kag ur ura Sozmr 20.00 20.00 Kag Vračanje vračanje Sosei k k Dd sebi se Zp---d - - - nazaj nazaj Rsn k k Dd naravi narava Sozed 21.00 21.00 Kag Poročila poročilo Sosmi 21.20 21.20 Kag Od od Dr sobote sobota Sozer do do Dr sobote sobota Sozer 21.30 21.30 Kag Belokranjski belokranjski Ppnmeid obzornik obzornik Somei 22.00 22.00 Kag Polkn polkn Somei roll roll Somei 22.30 22.30 Kag Razgledovanja razgledovanje Sosmi 23.00 23.00 Kag Poročila poročilo Sosmi 23.15 23.15 Kag Od od Dr sobote sobota Sozer do do Dr sobote sobota Sozer

7.00 7.00 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 7.05 7.05 Kag Dobro dober Ppnsei jutro jutro Sosei , , , Hrvaška Hrvaška Slzei - - - 9.05 9.05 Kag Čarovnija čarovnija Sozei 10.00 10.00 Kag Poročila poročilo Sosmi 10.05 10.05 Kag Pasadena Pasadena Slzei 10.50 10.50 Kag Risanka risanka Sozei 11.10 11.10 Kag Jekleni jeklen Ppnmeid stisk stisk Somei , , , dok. dok. O odd odd O . . . - - - 12.00 12.00 Kag Poročila poročilo Sosmi 12.35 12.35 Kag Resnična resničen Ppnzei ljubezen ljubezen Sozei , , , nad nad O . . . 13.25 13.25 Kag Đuka Đuka Slzei Begovič Begovič Slzei , , , nan nan O . . . 14.15 14.15 Kag Zabavni zabaven Ppnmeid program program Somei 15.10 15.10 Kag Dokumentarna dokumentaren Ppnzei oddaja oddaja Sozei 15.45 15.45 Kag Poročila poročilo Sosmi - - - 15.55 15.55 Kag Oprah Oprah Slzei show show Somei 16.40 16.40 Kag Morje morje Sosei 17.15 17.15 Kag Resnična resničen Ppnzei ljubezen ljubezen Sozei 18.00 18.00 Kag Berlin Berlin Slmei , , , Berlin Berlin Slmei , , , nan nan O . . . 18.30 18.30 Kag Hrvaška Hrvaška Slzei danes danes Rsn 18.55 18.55 Kag Vsi ves Zc-mmi županovi županov Psnmmi možje mož Sommi , , , nan nan O . . . - - - 19.15 19.15 Kag Loto loto Somei 19.30 19.30 Kag Dnevnik dnevnik Somei - - - 20.05 20.05 Kag Čarovnija čarovnija Sozei , , , nan nan O . . . 21.00 21.00 Kag Tramontana Tramontana Slzei 21.30 21.30 Kag Kratka kratek Ppnsmi srečanja srečanje Sosmi 22.05 22.05 Kag Meridijan meridijan Somei 16 16 Kag 22.30 22.30 Kag Še še L se se Zp------k bova biti Gp-ppd-n srečala srečati Ggdd-dm , , , film film Somei 0.00 0.00 Kag Poročila poročilo Sosmi 0.10 0.10 Kag Nočni nočen Ppnmeid program program Somei

Pred pred Do dvema dva Kbgsdo letoma leto Sosdo se se Zp------k je biti Gp-ste-n Slovenija Slovenija Slzei kot kot Vd ena en Kbzzei izmed izmed Dr 35 35 Kag evropskih evropski Ppnzmr držav država Sozmr vključila vključiti Ggdd-ez v v Dt mednarodno mednaroden Ppnzet raziskavo raziskava Sozet o o Dm stresu stres Somem šolarjev šolar Sommr . . . Anketirali anketirati Ggvd-mm so biti Gp-stm-n 4 4 Kag tisoč tisoč Kbg-mt 11 11 Kag - - - , , , 13 13 Kag - - - in in Vp 15 15 Kag - - - letnikov letnik Sommr . . . Razveseljivo razveseljiv Ppnsei je biti Gp-ste-n , , , da da Vd je biti Gp-ste-n skoraj skoraj L 80 80 Kag odst. odst. O anketiranih anketiran Pdnmmr menilo meniti Ggvd-es , , , da da Vd je biti Gp-ste-n njihovo njihov Zstseim življenje življenje Sosei dobro dober Ppnsei , , , o o Dm glavobolih glavobol Sommm , , , bolečinah bolečina Sozmm v v Dm želodcu želodec Somem in in Vp hrbtu hrbet Somem , , , razdražljivosti razdražljivost Sozem , , , slabi slab Ppnzem volji volja Sozem , , , nervoznosti nervoznost Sozem in in Vp občutku občutek Somem strahu strah Somer pa pa Vp je biti Gp-ste-n potožil potožiti Ggdd-em le le L majhen majhen Ppnmein odstotek odstotek Somei učencev učenec Sommr . . . Je biti Gp-ste-n pa pa Vp bilo biti Gp-d-es med med Do temi ta Zk-mmo , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n omenili omeniti Ggdd-mm težave težava Sozmt , , , več veliko Rsr deklet dekle Sosmr kot kot Vd fantov fant Sommr . . . Kar kar Rsn veliko veliko Rsn jih on Zotmmr--k je biti Gp-ste-n menilo meniti Ggvd-es , , , da da Vd so biti Gp-stm-n še še L kar kar Rsn ali ali Vp veliko veliko Rsn obremenjeni obremenjen Pdnmmi , , , v v Dm merilu merilo Sosem vseh ves Zc-zmr držav država Sozmr pa pa Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k s z Do temi ta Zk-mmo odgovori odgovor Sommo uvrstili uvrstiti Ggdd-mm med med Dt nadpovprečno nadpovprečno Rsn obremenjene obremenjen Pdnmmt šolarje šolar Sommt . . . Po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem pa pa Vp se se Zp------k uvrščajo uvrščati Ggnstm med med Dt tiste tisti Zk-mmt , , , ki ki Vd doma doma Rsn za za Dt domače domač Ppnzmt naloge naloga Sozmt porabijo porabiti Ggdstm bolj bolj Rsn malo malo Rsn časa čas Somer . . .

Marijo Marija Slzet Andoljšek Andoljšek Slzet vsi ves Zc-mmi bolje dobro Rsr poznajo poznati Ggnstm kot kot Vd Miri Miri Slzet Bartol Bartol Slzet . . . ( ( ( Foto foto Somei : : : M. M. O L. L. O - - - S. S. O ) ) )

OBDELOVALEC obdelovalec Somei KOVIN kovina Sozmr - - - VARILEC varilec Somei I. I. Krv ; ; ; določen določen Pdnmein čas čas Somei 12 12 Kag mes mes O . . . ; ; ; do do Dr 21.9.2004 21.9.2004 Kag ; ; ; FERROČRTALIČ Ferročrtalič Slmei D.O.O. d.o.o. O DOLENJSKE dolenjski Ppnzmi TOPLICE Toplice Slzmi , , , SELA Sela Slsmi PRI pri Dm DOL dol O . . . TOPLICAH Toplice Slzmm 47 47 Kag , , , DOLENJSKE dolenjski Ppnzmi TOPLICE Toplice Slzmi ; ; ; št. št. O del. del. O mest mesto Sosmr : : : 2 2 Kag

PLANINSTVO planinstvo Sosei Planinska planinski Ppnzei skupina skupina Sozei Krka Krka Slzei bo biti Gp-pte-n v v Dt nedeljo nedelja Sozet , , , 12. 12. Kav septembra september Somer , , , pripravila pripraviti Ggdd-ez izlet izlet Sometn na na Dt Kepo Kepa Slzet ( ( ( 2143 2143 Kag ) ) ) v v Dm Avstriji Avstrija Slzem . . . Prijave prijava Sozmt zbirajo zbirati Ggnstm v v Dm Krkinem Krkin Psnmem oddelku oddelek Somem za za Dt oddih oddih Sometn in in Vp rekreacijo rekreacija Sozet ( ( ( telefon telefon Somei 33 33 Kag 12 12 Kag 537 537 Kag ) ) ) do do Dr petka petek Somer , , , 10. 10. Kav septembra september Somer . . .

Na na Dm oddelku oddelek Somem za za Dt okolje okolje Soset in in Vp prostor prostor Sometn so biti Gp-stm-n najprej najprej Rsn obljubili obljubiti Ggdd-mm protihrupno protihrupen Ppnzet zaščito zaščita Sozet . . . Toda toda Vp razočaranje razočaranje Sosei je biti Gp-ste-n vse vse Rsn večje velik Pppsei . . . Vlagatelji vlagatelj Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n močnejši močen Pppmmi od od Dr zakonov zakon Sommr , , , si se Zp---d--k privoščijo privoščiti Ggvstm vse ves Zc-set . . . Danes danes Rsn stoji stati Ggnste moja moj Zspzeie hiša hiša Sozei sredi sredi Dr tovarniškega tovarniški Ppnser dvorišča dvorišče Soser . . . Hrupno hrupno Rsn je biti Gp-ste-n vse ves Zc-mmt dni dan Sommt v v Dm tednu teden Somem , , , tudi tudi L ob ob Dm praznikih praznik Sommm , , , podnevi podnevi Rsn in in Vp ponoči ponoči Rsn . . . Neustrezni neustrezen Ppnmmi silosi silos Sommi razpršujejo razprševati Ggnstm žagovino žagovina Sozet po po Dm balkonih balkon Sommm , , , perilu perilo Sosem , , , zelenjavi zelenjava Sozem . . . Kako kako Rsn so biti Gp-stm-n lahko lahko Rsn objekti objekt Sommi zgrajeni zgrajen Pdnmmi le le L 10 10 Kag centimetrov centimeter Sommr od od Dr moje moj Zspzere meje meja Sozer ? ? ? Najprej najprej Rsn se se Zp------k zgradi zgraditi Ggdste , , , nato nato Rsn izsiljuje izsiljevati Ggnste soglasja soglasje Sosmt . . .

Prireditev prireditev Sozei Rokodelska rokodelski Ppnzei tržnica tržnica Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k organizira organizirati Ggvste Društvo društvo Sosei za za Dt spodbujanje spodbujanje Soset družabnega družaben Ppnser življenja življenje Soser Naprej naprej Rsn nazaj nazaj Rsn v v Dm sodelovanju sodelovanje Sosem z z Do mestno mesten Ppnzeo občino občina Sozeo Novo nov Ppnsei mesto mesto Sosei , , , je biti Gp-ste-n namenjena namenjen Pdnzei najširšemu širok Ppsmed krogu krog Somed ljudi človek Sommr , , , z z Do njo on Zotzeo pa pa Vp želijo želeti Ggnstm prispevati prispevati Ggvn k k Dd izboljšanju izboljšanje Sosed ponudbe ponudba Sozer družabnih družaben Ppnzmr prireditev prireditev Sozmr v v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem , , , k k Dd oživljanju oživljanje Sosed starega star Ppnser mestnega mesten Ppnser jedra jedro Soser in in Vp tudi tudi L k k Dd spremembi sprememba Sozed navade navada Sozer odhajanja odhajanje Soser Novomeščanov Novomeščan Slmmr na na Dt tovrstne tovrsten Ppnzmt prireditve prireditev Sozmt v v Dt druge drug Kbzmmt kraje kraj Sommt . . .

8.00 8.00 Kag Program program Somei za za Dt otroke otrok Sommt in in Vp mladino mladina Sozet 9.30 9.30 Kag Zasedanje zasedanje Sosei parlamenta parlament Somer 13.35 13.35 Kag Vsi ves Zc-mmi županovi županov Psnmmi možje mož Sommi 14.00 14.00 Kag Res res Slzei publica publica Slzei 15.00 15.00 Kag Zasedanje zasedanje Sosei parlamenta parlament Somer 17.05 17.05 Kag Poročila poročilo Sosmi za za Dt gluhe gluh Ppnmmt 17.15 17.15 Kag Briljanten briljanten Ppnmein 18.45 18.45 Kag Mamina mamin Psnzei vas vas Sozei , , , dok. dok. O odd odd O . . . 19.30 19.30 Kag Glasba glasba Sozei - - - 20.00 20.00 Kag Coca Coca Slzei cola cola Sozei Music Music Slmei stars stars Slmei 21.10 21.10 Kag Alias alias Somei , , , nan nan O . . . 21.55 21.55 Kag Poročila poročilo Sosmi 22.10 22.10 Kag Zabavni zabaven Ppnmeid program program Somei 23.55 23.55 Kag NA na Dm meji meja Sozem mogočega mogoč Ppnser 0.40 0.40 Kag Sade Sade Slmei , , , film film Somei 2.20 2.20 Kag Popoln popoln Ppnmein svet svet Somei SOBOTA sobota Sozei , , , 25.9 25.9 Kag . . .

9.05 9.05 Kag Glasnik glasnik Somei 9.35 9.35 Kag Dober dober Ppnmein dan dan Somei , , , Koroška Koroška Slzei 16.55 16.55 Kag Circom Circom Slmei regional regional Slmei 17.25 17.25 Kag Studio studio Somei city city Somei 18.25 18.25 Kag Videospotnice videospotnica Sozmi 19.00 19.00 Kag Skozi skozi Dt čas čas Sometn 19.10 19.10 Kag Beli bel Ppnmmi zobje zob Sommi 20.00 20.00 Kag Frasier Frasier Slmei , , , nan nan O . . . 20.35 20.35 Kag Liga liga Sozei prvakov prvak Sommr v v Dm nogometu nogomet Somem 22.35 22.35 Kag Dolgčas dolgčas Somei v v Dm Brnu Brno Slsem , , , film film Somei 0.20 0.20 Kag Videospotnice videospotnica Sozmi

Za za Dt izobraževanje izobraževanje Soset in in Vp učenje učenje Soset nismo biti Gp-spm-d nikoli nikoli Rsn prestari prestar Ppnmmi , , , še še L posebno posebno Rsn v v Dm vašem vaš Zsdmemm primeru primer Somem , , , ko ko Vd si se Zp---d--k želite želeti Ggnsdm uresničiti uresničiti Ggdn svoje svoj Zp-zmt sanje sanja Sozmt izpred izpred Dr nekaj nekaj Rsn let leto Sosmr . . . Odrasli odrasel Ppnmmi s z Do starostjo starost Sozeo ne ne L izgubljamo izgubljati Ggnspm sposobnosti sposobnost Sozer za za Dt učenje učenje Soset . . . Če če Vd se se Zp------k v v Dt izobraževanje izobraževanje Soset vključimo vključiti Ggdspm po po Dm daljšem dolg Pppsem obdobju obdobje Sosem , , , je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn , , , da da Vd si se Zp---d--k učenje učenje Soset dobro dobro Rsn organiziramo organizirati Ggvspm in in Vp da da Vd si se Zp---d--k zanj zame Zotset--z vzamemo vzeti Ggdspm in in Vp rezerviramo rezervirati Ggvspm čas čas Sometn . . . Pomembno pomembno Rsn je biti Gp-ste-n seveda seveda L , , , da da Vd imamo imeti Ggnspm-n pred pred Do sabo se Zp---o cilj cilj Sometn , , , tako tako Rsn kot kot Somei v v Dm vašem vaš Zsdmemm primeru primer Somem . . . Pred pred Do vključitvijo vključitev Sozeo v v Dt izobraževanje izobraževanje Soset je biti Gp-ste-n potrebno potrebno Rsn pridobiti pridobiti Ggdn vse ves Zc-zmt potrebne potreben Ppnzmt informacije informacija Sozmt v v Dm zvezi zveza Sozem s z Do programom program Someo , , , v v Dt katerega kateri Zv-met se se Zp------k nameravate nameravati Ggnsdm vključiti vključiti Ggdn ; ; ; koliko koliko Rsn časa čas Somer traja trajati Ggnste takšno takšen Zk-sei izobraževanje izobraževanje Sosei , , , kje kje Rsn se se Zp------k lahko lahko Rsn potem potem Rsn zaposlite zaposliti Ggdsdm , , , kakšno kakšen Zv-set delo delo Soset lahko lahko Rsn opravljate opravljati Ggnsdm po po Dm končanem končan Pdnsem izobraževanju izobraževanje Sosem . . .

ZA za Dt POKAL pokal Sometn DOLENJSKEGA dolenjski Ppnmer LISTA list Somer Sedmi sedmi Kbvmei obkolpski obkolpski Ppnmeid rekreacijsko rekreacijski Ppnsei - - - turistični turističen Ppnmeid Tek tek Somei Dolenjske Dolenjska Slzer 2004 2004 Kag za za Dt pokal pokal Sometn Dolenjskega dolenjski Ppnmer lista list Somer bo biti Gp-pte-n 3. 3. Kav oktobra oktober Somer . . . Start start Somei bo biti Gp-pte-n ob ob Dm 11. 11. Kav uri ura Sozem na na Dm Žagi Žaga Slzem ( ( ( pod pod Do gradom grad Someo Kostel Kostel Slmei ) ) ) , , , cilj cilj Somei pa pa Vp v v Dm 14 14 Kag km km O oddaljenem oddaljen Ppnmem Dolu Dol Slmem . . . Na na Dm isti isti Zn-zem progi proga Sozem bo biti Gp-pte-n istega isti Zn-mer dne dan Somer s z Do startom start Someo ob ob Dm 10. 10. Kav uri ura Sozem tudi tudi L rekreativni rekreativen Ppnmeid pohod pohod Somei . . . Med med Do obema oba Zc-zdo prireditvama prireditev Sozdo bo biti Gp-pte-n cesta cesta Sozei zaprta zaprt Pdnzei za za Dt promet promet Sometn . . . Obe oba Zc-zdt prireditvi prireditev Sozdt organizira organizirati Ggvste Turistično turističen Ppnsei - - - športno športen Ppnsei društvo društvo Sosei Kostel Kostel Slmei v v Dm sodelovanju sodelovanje Sosem z z Do Društvom društvo Soseo za za Dt varstvo varstvo Soset srca srce Soser in in Vp ožilja ožilje Soser Slovenije Slovenija Slzer - - - podružnica podružnica Sozei Kočevje Kočevje Slsei - - - Pokolpje Pokolpje Slsei , , , Športno športen Ppnzeo zvezo zveza Sozeo Kočevje Kočevje Slsei in in Vp projektom projekt Someo Olimpijskega olimpijski Ppnmer komiteja komite Somer Slovenije Slovenija Slzer , , , Združenja združenje Soser Športne športen Ppnzer zveze zveza Sozer Slovenije Slovenija Slzer , , , ki ki Vd poteka potekati Ggnste pod pod Do geslom geslo Soseo " " " Slovenija Slovenija Slzei teče teči Ggnste za za Dt zdravje zdravje Soset " " " . . .

Po po Dm predavanju predavanje Sosem in in Vp otvoritvi otvoritev Sozem razstave razstava Sozer so biti Gp-stm-n se se Zp------k obiskovalci obiskovalec Sommi podali podati Ggvd-mm še še L na na Dt večerni večeren Ppnmetd sprehod sprehod Sometn z z Do ultrazvočnimi ultrazvočen Ppnmmo detektorji detektor Sommo , , , ki ki Vd pretvorijo pretvoriti Ggdstm ultrazvok ultrazvok Sometn netopirjev netopir Sommr v v Dt nam jaz Zop-md slišen slišen Ppnmetn zvok zvok Sometn ter ter Vp tako tako Rsn olajšajo olajšati Ggdstm delo delo Soset znanstvenikom znanstvenik Sommd , , , ki ki Vd preučujejo preučevati Ggnstm netopirje netopir Sommt . . .

TREBNJE Trebnje Slsei , , , MIRNA Mirna Slzei Rdeči rdeč Ppnmeid križ križ Somei Slovenije Slovenija Slzer vabi vabiti Ggnste na na Dm septembrski septembrski Ppnzdt krvodajalski krvodajalski Ppnzdt akciji akcija Sozdt . . . V v Dm Trebnjem Trebnje Slsem v v Dm gasilskem gasilski Ppnmem domu dom Somem bo biti Gp-pte-n v v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn , , , 20. 20. Kav septembra september Somer , , , na na Dm Mirni Mirna Slzem v v Dm osnovni osnoven Ppnzem šoli šola Sozem pa pa Vp dan dan Sometn kasneje kasno Rsr . . . V v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem lahko lahko Rsn sicer sicer Rsn darujete darovati Ggvsdm kri kri Sozet vsak vsak Zc-met torek torek Sometn in in Vp četrtek četrtek Sometn med med Do 7. 7. Kav in in Vp 10.30 10.30 Kag na na Dm transfuzijskem transfuzijski Ppnmem oddelku oddelek Somem bolnišnice bolnišnica Sozer . . .

NOVO nov Ppnsei MESTO mesto Sosei Atleti atlet Sommi novomeške novomeški Ppnzer Krke Krka Slzer so biti Gp-stm-n na na Dm ekipnem ekipen Ppnsem državnem državen Ppnsem prvenstvu prvenstvo Sosem v v Dm Celju Celje Slsem osvojili osvojiti Ggdd-mm peto peti Kbvset mesto mesto Soset , , , najboljši dober Ppsmetd izid izid Sometn tekmovanja tekmovanje Soser pa pa Vp je biti Gp-ste-n s z Do 77,30 77,30 Kag m m O v v Dm metu met Somem kladiva kladivo Soser dosegel doseči Ggdd-em Brežičan Brežičan Slmei Primož Primož Slmei Kozmus Kozmus Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n tokrat tokrat Rsn okrepil okrepiti Ggdd-em Almont Almont Slmetn iz iz Dr Slovenske slovenski Ppnzer Bistrice Bistrica Slzer , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd je biti Gp-ste-n njegova njegov Zstzeiem klubska klubski Ppnzei tovarišica tovarišica Sozei Mateja Mateja Slzei Drobnič Drobnič Slzei v v Dm skoku skok Somem ob ob Dm palici palica Sozem s z Do preskočenimi preskočen Pdnmmo 391 391 Kag cm cm O postavila postaviti Ggdd-ez državni državen Ppnmetd rekord rekord Sometn za za Dt starejše star Pppzmt mladinke mladinka Sozmt . . .

JAMA jama Sozei - - - Na na Dm mostu most Somem čez čez Dt Savo Sava Slzet v v Dm Brežicah Brežice Slzmm , , , bliže blizu Rsr tistemu tisti Zk-med delu del Somed , , , ki ki Vd se se Zp------k opira opirati Ggnste na na Dt desni desni Ppnmetd rečni rečen Ppnmetd breg breg Sometn , , , je biti Gp-ste-n še še L zmeraj zmeraj Rsn jama jama Sozei na na Dm vozišču vozišče Sosem . . . Nastala nastati Ggdd-ez je biti Gp-ste-n , , , ker ker Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n nagubal nagubati Ggdd-em asfalt asfalt Somei . . . Na na Dt ta ta Zk-met nenaravni nenaraven Ppnmetd pojav pojav Sometn so biti Gp-stm-n opozorili opozoriti Ggdd-mm že že L pred pred Do vsaj vsaj L dvema dva Kbgmdo tednoma teden Somdo na na Dm izredni izreden Ppnzem seji seja Sozem brežiškega brežiški Ppnmer občinskega občinski Ppnmer sveta svet Somer . . . In in Vp sicer sicer Vp so biti Gp-stm-n obvestilo obvestilo Soset slišali slišati Ggvd-mm neposredno neposredno Rsn predstavniki predstavnik Sommi Darsa Dars Slmer , , , ministrstva ministrstvo Soser itd. itd. O , , , se se Zp------k pravi praviti Ggvste najvišja visok Ppssmi pristojna pristojen Ppnsmi mesta mesto Sosmi . . . Jama jama Sozei je biti Gp-ste-n , , , kot kot Vd rečeno rečen Pdnsei , , , še še L zmeraj zmeraj Rsn na na Dm cesti cesta Sozem . . . V v Dm njej on Zotzem nižja nizek Pppsmi vozila vozilo Sosmi po po Dm malem mali Ppnsem že že L nasedajo nasedati Ggnstm . . . Še še L dobro dobro Rsn , , , da da Vd se se Zp------k strankarski strankarski Ppnmmi prvaki prvak Sommi vozijo voziti Ggnstm v v Dt Brežice Brežice Slzmt z z Do avtobusom avtobus Someo . . . Na na Dm tako tako Rsn visokih visok Ppnsmm kolesih kolo Sosmm ne ne L nasedejo nasesti Ggdstm . . . Če če Vd bi biti Gp-g nasedli nasesti Ggdd-mm v v Dm Brežicah Brežice Slzmm , , , bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em res res Rsn problem problem Somei . . . Za za Dt prvake prvak Sommt . . . Ki ki Vd ne ne L bi biti Gp-g mogli moči Ggnd-mm naprej naprej Rsn po po Dm deželi dežela Sozem po po Dm svojih svoj Zp-zmm poteh pot Sozmm dobre dober Ppnzer volje volja Sozer . . . In in Vp za za Dt Brežičane Brežičan Slmmt . . . Ki ki Vd ne ne L bi biti Gp-g vedeli vedeti Ggnd-mm , , , kaj kaj Zv-sei naj naj L sploh sploh L počnejo početi Ggvstm z z Do njimi on Zotmmo . . .

V v Dm začetku začetek Somem avgusta avgust Somer je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es z z Do mojim moj Zspseoe srcem srce Soseo nekaj nekaj Zn-sei zelo zelo Rsn narobe narobe Rsn . . . K k Dd sreči sreča Sozed so biti Gp-stm-n mi jaz Zop-ed--k v v Dm Kliničnem kliničen Ppnmem centru center Somem v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem z z Do nujno nujen Ppnzeo operacijo operacija Sozeo rešili rešiti Ggdd-mm življenje življenje Soset in in Vp mi jaz Zop-ed--k vstavili vstaviti Ggdd-mm tri trije Kbgmmt krvne krven Ppnmmt obvode obvod Sommt ( ( ( by by Sommt pase pas Sommt ) ) ) . . . Po po Dm operaciji operacija Sozem so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k ( ( ( rutinsko rutinsko Rsn ) ) ) napotili napotiti Ggdd-mm na na Dt pooperativno pooperativen Ppnset okrevanje okrevanje Soset v v Dt Zdravilišče zdravilišče Soset Šmarješke šmarješki Ppnzmi Toplice Toplice Slzmi . . . Tu tu Rsn pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n pričelo pričeti Ggdd-es s z Do problemi problem Sommo . . . Po po Dm enodnevnem enodneven Ppnsem bivanju bivanje Sosem in in Vp po po Dm začetih začet Pdnzmm terapijah terapija Sozmm so biti Gp-stm-n me jaz Zop-et--k obvestili obvestiti Ggdd-mm , , , da da Vd do do Dr tega ta Zk-ser zdravljenja zdravljenje Soser , , , po po Dm nmenju nmenje Nt Zavoda zavod Somer za za Dt zdravstveno zdravstven Ppnset zavarovanje zavarovanje Soset Slovenije Slovenija Slzer , , , območne območen Ppnzer enote enota Sozer Novo nov Ppnsei mesto mesto Sosei , , , nimam imeti Ggnspe-d pravice pravica Sozer . . . Morala morati Ggnd-ez sem biti Gp-spe-n domov domov Rsn . . . Že že L takrat takrat Rsn sem biti Gp-spe-n videla videti Ggvd-ez , , , da da Vd so biti Gp-stm-n bile biti Gp-d-mz v v Dm zdravilišču zdravilišče Sosem bolnice bolnica Sozmi iz iz Dr drugih drug Kbzmmr koncev konec Sommr Slovenije Slovenija Slzer , , , predvsem predvsem L s z Dr Primorske Primorska Slzer , , , s z Do katerimi kateri Zv-zmo smo biti Gp-spm-n bile biti Gp-d-mz skupaj skupaj Rsn v v Dm ljubljanskem ljubljanski Ppnmem kliničnem kliničen Ppnmem centru center Somem . . . Približno približno Rsn zaradi zaradi Dr enakih enak Zn-zmr težav težava Sozmr . . . A a Vp one on Zotzmi s z Do svojim svoj Zp-seo zdravstvenim zdravstven Ppnseo zavarovanjem zavarovanje Soseo niso biti Gp-stm-d imele imeti Ggnd-mz težav težava Sozmr . . . So biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm njihovi njihov Zstmmim zdravstveni zdravstven Ppnmmi problemi problem Sommi toliko toliko Rsn težji težek Pppmmi od od Dr mojih moj Zspmmre , , , ali ali Vp pa pa Vp ima imeti Ggnste-n novomeška novomeški Ppnzei območna območen Ppnzei enota enota Sozei drugačna drugačen Ppnsmt merila merilo Sosmt ? ? ? Kot kot Vd sem biti Gp-spe-n pozneje pozno Rsr slišala slišati Ggvd-ez z z Dr več veliko Rsr koncev konec Sommr , , , bo biti Gp-pte-n držalo držati Ggnd-es slednje slednji Ppnsei . . .

Naraščajoč naraščajoč Ppnmein industrijski industrijski Ppnmeid razvoj razvoj Somei Novega nov Ppnser mesta mesto Soser in in Vp širjenje širjenje Sosei urbanih urban Ppnsmr središč središče Sosmr poleg poleg Dr poklicnih poklicen Ppnmmr gasilcev gasilec Sommr zahteva zahtevati Ggvste tudi tudi L opremljene opremljen Pdnmmt in in Vp dobro dobro Rsn usposobljene usposobljen Pdnmmt prostovoljne prostovoljen Ppnmmt gasilce gasilec Sommt . . . Žal žal Rsn pa pa Vp tržno tržen Ppnsei gospodarstvo gospodarstvo Sosei gasilcem gasilec Sommd ni biti Gp-ste-d niti niti L najmanj najmanj Rsn naklonjeno naklonjen Pdnsei . . . " " " Tako tako Rsn država država Sozei ob ob Dm vsakem vsak Zc-mem nakupu nakup Somem nove nov Ppnzer gasilske gasilski Ppnzer opreme oprema Sozer poleg poleg Dr že že L tako tako Rsn težko težko Rsn zbranega zbran Pdnmer denarja denar Somer neusmiljeno neusmiljeno Rsn zahteva zahtevati Ggvste svoj svoj Zp-met 20 20 Kag - - - odstotni odstoten Ppnmetd davek davek Sometn , , , kar kar Zz-sei slovensko slovenski Ppnset gasilstvo gasilstvo Soset postavlja postavljati Ggnste v v Dt nemogoč nemogoč Ppnmetn položaj položaj Sometn , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp ministrstvo ministrstvo Sosei za za Dt obrambo obramba Sozet predpisuje predpisovati Ggnste skoraj skoraj L nemogoče nemogoč Ppnzmt obveznosti obveznost Sozmt . . . Tako tako Rsn po po Dm eni en Kbzzem strani stran Sozem narekuje narekovati Ggnste občinskim občinski Ppnzmd gasilskim gasilski Ppnzmd zvezam zveza Sozmd posodabljanje posodabljanje Soset gasilske gasilski Ppnzer opreme oprema Sozer , , , hkrati hkrati Rsn pa pa Vp zanemarja zanemarjati Ggnste izvor izvor Sometn sredstev sredstvo Sosmr za za Dt to ta Zk-set . . . Društva društvo Sosmi se se Zp------k morajo morati Ggnstm znajti znajti Ggdn , , , kot kot Vd se se Zp------k vedo vedeti Ggnstm in in Vp znajo znati Ggnstm , , , " " " pravi praviti Ggvste Jože Jože Slmei Butala Butala Slmei . . . Tako tako Rsn tudi tudi L nakup nakup Somei njihovega njihov Zstserm vozila vozilo Soser ne ne L bi biti Gp-g bil biti Gp-d-em mogoč mogoč Ppnmein brez brez Dr številnih številen Ppnmmr donatorjev donator Sommr , , , predvsem predvsem L z z Dr desnega desni Ppnmer brega breg Somer Krke Krka Slzer , , , ter ter Vp občine občina Sozer in in Vp Gasilske gasilski Ppnzer zveze zveza Sozer Novo nov Ppnsei mesto mesto Sosei . . .

Majdo Majda Slzet iz iz Dr Šentjerneja Šentjernej Slmer moti motiti Ggnste pet pet Kbg-mi - - - in in Vp tudi tudi L šesturno šesturen Ppnsei čakanje čakanje Sosei na na Dt zdravnika zdravnik Sometd v v Dm Zdravstveni zdravstven Ppnzem postaji postaja Sozem Šentjernej Šentjernej Slmei : : : " " " Ali ali Rsn ne ne L bi biti Gp-g mogli moči Ggnd-mm bolnikov bolnik Sommr naročati naročati Ggnn , , , nujne nujen Ppnmmt primere primer Sommt pa pa Vp sprejemati sprejemati Ggnn zjutraj zjutraj Rsn , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n v v Dm navadi navada Sozem drugod drugod Rsn ? ? ? " " " predlaga predlagati Ggvste . . .

METLIKA Metlika Slzei , , , ČRNOMELJ Črnomelj Slmei V v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn , , , 27. 27. Kav septembra september Somer , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n belokranjski belokranjski Ppnmeid kandidat kandidat Somei ZLSD ZLSD Slzer za za Dt poslanca poslanec Sometd v v Dm državnem državen Ppnmem zboru zbor Somem Samo Samo Slmei Kavčič Kavčič Slmei predstavil predstaviti Ggdd-em v v Dm Črnomlju Črnomelj Slmem in in Vp Metliki Metlika Slzem . . . Na na Dm njegovi njegov Zstzemem predstavitvi predstavitev Sozem je biti Gp-ste-n sodeloval sodelovati Ggnd-em tudi tudi L predsednik predsednik Somei ZLSD ZLSD Slzer Borut Borut Slmei Pahor Pahor Slmei . . .

TEKI tek Sommi - - - 10. 10. Kav ulični uličen Ppnmeid tek tek Somei za za Dt pokal pokal Sometn Sevnice Sevnica Slzer bo biti Gp-pte-n v v Dt nedeljo nedelja Sozet , , , 3. 3. Kav oktobra oktober Somer , , , ob ob Dm 10. 10. Kav uri ura Sozem s z Do štartom štart Someo in in Vp ciljem cilj Someo pred pred Do hotelom hotel Someo Ajdovec Ajdovec Slmei v v Dm Sevnici Sevnica Slzem . . . Dodatna dodaten Ppnsmi pojasnila pojasnilo Sosmi po po Dm telefonu telefon Somem 041 041 Kag 427 427 Kag 582 582 Kag . . .

Prepričani prepričan Pdnmmi smo biti Gp-spm-n , , , da da Vd ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k med med Do prebiranjem prebiranje Soseo članka članek Somer zamislili zamisliti Ggdd-mm nad nad Do tem ta Zk-seo , , , kam kam Rsn vpisati vpisati Ggdn svojega svoj Zp-met otroka otrok Sometd v v Dt plesno plesen Ppnzet šolo šola Sozet , , , morda morda L ste biti Gp-sdm-n se se Zp------k celo celo L sami sam Ppnmmi odločili odločiti Ggdd-mm za za Dt izpopolnjevanje izpopolnjevanje Soset ali ali Vp učenje učenje Soset plesnih plesen Ppnzmr umetnosti umetnost Sozmr . . . Upamo upati Ggnspm , , , da da Vd smo biti Gp-spm-n vas ti Zod-mt prepričali prepričati Ggdd-mm , , , da da Vd se se Zp------k velja veljati Ggnste posebej posebej Rsn pozanimati pozanimati Ggdn , , , kam kam Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n dobro dobro Rsn vpisati vpisati Ggdn in in Vp komu kdo Zv-med zaupati zaupati Ggvn roko roka Sozet za za Dt ples ples Sometn . . .

HIŠA hiša Sozei , , , ENERGIJSKO energijsko Rsn VARČNA varčen Ppnzei , , , samo samo L 15.950.000,00 15.950.000,00 Kag SIT SIT O za za Dt 120 120 Kag m2 m2 O . . . Možnost možnost Sozei kredita kredit Somer . . . # # # ( ( ( 01 01 Kag ) ) ) 428-93-99 428-93-99 Kag ali ali Vp ( ( ( 041 041 Kag ) ) ) 310-635 310-635 Kag , , , Baleta Baleta Slzei , , , d.o.o. d.o.o. O , , , Ljubljana Ljubljana Slzei . . . 1275 1275 Kag

Hvala hvala Sozei sorodnikom sorodnik Sommd , , , prijateljem prijatelj Sommd , , , vaščanom vaščan Sommd Šmihela Šmihel Slmer in in Vp vsem ves Zc-mmd drugim drug Kbzmmd , , , ki ki Vd ste biti Gp-sdm-n na na Dm

V v Dm 52. 52. Kav letu leto Sosem starosti starost Sozer nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zapustila zapustiti Ggdd-ez draga drag Ppnzei žena žena Sozei , , , mamica mamica Sozei , , , babica babica Sozei in in Vp tašča tašča Sozei

• • • vpis vpis Somei I. I. Krv letnik letnik Somei izredni izreden Ppnmeid študij študij Somei v v Dm Ljubljani Ljubljana Slzem , , , Mariboru Maribor Slmem , , , Sežani Sežana Slzem , , , Škofji škofji Ppnzem Loki Loka Slzem , , , Krškem Krško Slsem , , , Žalcu Žalec Slmem

Če če Vd tožbo tožba Sozet zavrne zavrniti Ggdste , , , bi biti Gp-g to ta Zk-sei pomenilo pomeniti Ggvd-es , , , da da Vd po po Dm presoji presoja Sozem vrhovnih vrhoven Ppnmmr sodnikov sodnik Sommr državnozborska državnozborski Ppnzei skupina skupina Sozei oziroma oziroma Vp komisija komisija Sozei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n sprejela sprejeti Ggdd-ez sklep sklep Sometn o o Dm ponovitvi ponovitev Sozem glasovanja glasovanje Soser in in Vp sklep sklep Sometn o o Dm ugotovitvi ugotovitev Sozem izida izid Somer glasovanja glasovanje Soser , , , ni biti Gp-ste-d ravnala ravnati Ggnd-ez v v Dm nasprotju nasprotje Sosem s z Do poslovniškimi poslovniški Ppnzmo določbami določba Sozmo . . . Skratka skratka Rsn v v Dm tem ta Zk-sem , , , kako kako Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n iztekel izteči Ggdd-em prvi prvi Kbvmei krog krog Somei glasovanja glasovanje Soser o o Dm novi nov Ppnzem vladi vlada Sozem , , , ni biti Gp-ste-d ničesar nič Zl-ser spornega sporen Ppnser . . . Zato zato Vp mora morati Ggnste dr. dr. O Bajuk Bajuk Slmei , , , če če Vd hoče hoteti Ggnste-n biti biti Gp-n še še L v v Dm igri igra Sozem , , , predložiti predložiti Ggdn novo nov Ppnzet listo lista Sozet ministrov minister Sommr . . .

» » » Če če Vd prav prav Rsn razumem razumeti Ggvspe , , , ga on Zotmer--k ni biti Gp-ste-d tu tu Rsn . . . Pa pa Vp ste biti Gp-sdm-n bili biti Gp-d-mm zadnje zadnji Ppnmmt dni dan Sommt kaj kaj Rsn v v Dm stiku stik Somem z z Do njim on Zotmeo ? ? ? « « «

V v Dm Rimu Rim Slmem je biti Gp-ste-n torej torej Rsn v v Dm njem on Zotmem dozorel dozoreti Ggdd-em sklep sklep Somei , , , da da Vd se se Zp------k z z Do Baibo Baiba Slzeo pravzaprav pravzaprav L niti niti Vp ne ne L želi želeti Ggnste poročiti poročiti Ggdn . . . Želel želeti Ggnd-em si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n samo samo L tega ta Zk-ser , , , da da Vd bi biti Gp-g zapustila zapustiti Ggdd-ez Latvijo Latvija Slzet in in Vp prišla priti Ggdd-ez živet živeti Ggnm k k Dd njemu on Zotmed v v Dt Ystad Ystad Slmetn . . . In in Vp tudi tudi L on on Zotmei se se Zp------k bo biti Gp-pte-n preselil preseliti Ggdd-em : : : prodal prodati Ggdd-em bo biti Gp-pte-n svoje svoj Zp-set stanovanje stanovanje Soset na na Dt Mariagatanu Mariagatan Slmem in in Vp si se Zp---d--k kupil kupiti Ggdd-em hišo hiša Sozet . . . Nekje nekje Rsn na na Dm robu rob Somem mesta mesto Soser , , , z z Do bujnim bujen Ppnmeo vrtom vrt Someo . . . Nedrago nedrag Ppnzet , , , vendar vendar Vp dovolj dovolj Rsn ohranjeno ohranjen Pdnzet hišo hiša Sozet , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n lahko lahko Rsn sam sam Ppnmein poskrbel poskrbeti Ggdd-em za za Dt vsa ves Zc-smt popravila popravilo Sosmt in in Vp prenovo prenova Sozet . . . Pomislil pomisliti Ggdd-em je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em celo celo L na na Dt to ta Zk-set , , , da da Vd bi biti Gp-g imel imeti Ggnd-em psa pes Sometd , , , ki ki Vd si se Zp---d--k ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n že že L tako tako Rsn dolgo dolgo Rsn želel želeti Ggnd-em . . .

Wallander Wallander Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Do skodelico skodelica Sozeo kave kava Sozer vrnil vrniti Ggdd-em s z Do svojo svoj Zp-zeo pisarno pisarna Sozeo in in Vp zaprl zapreti Ggdd-em vrata vrata Sosmt za za Do sabo se Zp---o . . . In in Vp znova znova Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n zakopal zakopati Ggdd-em v v Dm goro gora Sozet gradiva gradivo Soser pred pred Do sabo se Zp---o . . . Sprva sprva Rsn je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em velike velik Ppnzmt težave težava Sozmt z z Do zbranostjo zbranost Sozeo . . . Misli misel Sozmi so biti Gp-stm-n mu on Zotmed--k nenehno nenehno Rsn uhajale uhajati Ggnd-mz k k Dd pogovoru pogovor Somed z z Do Baibo Baiba Slzeo . . . A a Vp nazadnje nazadnje Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp prisilil prisiliti Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n vedel vedeti Ggnd-em tako tako Rsn , , , kot kot Vd se se Zp------k za za Dt policaja policaj Sometd spodobi spodobiti Ggnste , , , in in Vp v v Dm nekaj nekaj Rsn urah ura Sozmm se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n posrečilo posrečiti Ggdd-es predelati predelati Ggdn dokumentacijo dokumentacija Sozet in in Vp doseči doseči Ggdn točko točka Sozet , , , na na Dm kateri kateri Zv-zem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em , , , preden preden Vd je biti Gp-ste-n odpotoval odpotovati Ggdd-em v v Dt Italijo Italija Slzet . . . Telefoniral telefonirati Ggvd-em je biti Gp-ste-n nekemu nek Zn-med detektivu detektiv Somed v v Dt Göteborg Göteborg Slmetn , , , s z Do katerim kateri Zv-meo je biti Gp-ste-n sodeloval sodelovati Ggnd-em , , , in in Vp skupaj skupaj Rsn sta biti Gp-std-n premlela premleti Ggdd-dm nekaj nekaj Rsn vprašanj vprašanje Sosmr . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n odložil odložiti Ggdd-em telefonsko telefonski Ppnzet slušalko slušalka Sozet , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es že že L poldne poldne Sosei , , , in in Vp oglašala oglašati Ggnd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n lakota lakota Sozei . . . Še še L vedno vedno Rsn je biti Gp-ste-n deževalo deževati Ggnd-es . . . Šel iti Ggvd-em je biti Gp-ste-n ven ven Rsn do do Dr svojega svoj Zp-mer avta avt Somer , , , se se Zp------k odpeljal odpeljati Ggdd-em v v Dt mestno mesten Ppnset središče središče Soset in in Vp si se Zp---d--k privoščil privoščiti Ggvd-em kosilo kosilo Soset . . . Čez čez Dt kako kak Zv-zet uro ura Sozet je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em spet spet Rsn nazaj nazaj Rsn na na Dm policijski policijski Ppnzem postaji postaja Sozem . . . Ravno ravno L je biti Gp-ste-n sedel sesti Ggdd-em za za Dt mizo miza Sozet , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n zazvonil zazvoniti Ggdd-em telefon telefon Somei . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n Ebba Ebba Slzei iz iz Dr sprejemnice sprejemnica Sozer . . .

» » » Govorila govoriti Ggnd-ez sem biti Gp-spe-n z z Do Lindo Linda Slzeo , , , « « « je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez . . . » » » Ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez na na Dm trajektu trajekt Somem . . . « « «

» » » Zunaj zunaj Rsn je biti Gp-ste-n , , , razvaža razvažati Ggnste , , , « « « je biti Gp-ste-n odgovorilo odgovoriti Ggdd-es dekle dekle Sosei . . . » » » Ampak ampak Vp ima imeti Ggnste-n telefon telefon Sometn v v Dm tovornjaku tovornjak Somem . . . « « «

Njena njen Zstzeiez pisarna pisarna Sozei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez sredi sredi Dr velikega velik Ppnmer oddelka oddelek Somer . . . Skozi skozi Dt steklene steklen Ppnzmt stene stena Sozmt je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn videla videti Ggvd-ez , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k dogaja dogajati Ggnste zunaj zunaj Rsn . . . Podnevi podnevi Rsn je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei vrvelo vrveti Ggnd-es od od Dr dela delo Soser , , , ponoči ponoči Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es čisto čisto Rsn drugače drugače Rsn . . . Rada rad Rsn je biti Gp-ste-n delala delati Ggnd-ez ponoči ponoči Rsn . . . Veliko veliko Rsn njenih njen Zstzmrez sodelavk sodelavka Sozmr je biti Gp-ste-n rajši rad Rsr delalo delati Ggnd-es čez čez Dt dan dan Sometn ; ; ; Ylvini Ylvin Psnmmi otroci otrok Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n že že L odrasli odrasel Ppnmmi in in Vp njen njen Zstmeiez mož mož Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em vodja vodja Somei inženirjev inženir Sommr na na Dm nekem nek Zn-mem tankerju tanker Somem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n plul pluti Ggnd-em med med Do pristanišči pristanišče Sosmo na na Dm Srednjem srednji Ppnmem vzhodu vzhod Somem in in Vp v v Dm Aziji Azija Slzem . . . Rada rad Rsn je biti Gp-ste-n delala delati Ggnd-ez v v Dm miru mir Somem , , , medtem medtem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi drugi drug Kbzmmi spali spati Ggnd-mm . . .

Imam imeti Ggnspe-n bratranca bratranec Sometd , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n policaj policaj Somei . . . Gotovo gotovo Rsn mi jaz Zop-ed--k bo biti Gp-pte-n znal znati Ggnd-em povedati povedati Ggdn , , , ali ali Rsn si se Zp---d--k po po Dm nepotrebnem nepotreben Ppnsem belim beliti Ggnspe glavo glava Sozet . . .

Wallander Wallander Slmei ni biti Gp-ste-d vedel vedeti Ggnd-em , , , kje kje Rsn je biti Gp-ste-n Mali Mali Slmei , , , a a Vp tudi tudi L vprašal vprašati Ggdd-em ni biti Gp-ste-d . . .

» » » Bojim bati Ggnspe se se Zp------k , , , da da Vd ne ne L bodo biti Gp-ptm-n hoteli hoteti Ggnd-mm dajati dajati Ggnn podatkov podatek Sommr o o Dm svojih svoj Zp-zmm strankah stranka Sozmm , , , « « « je biti Gp-ste-n odvrnil odvrniti Ggdd-em Martinsson Martinsson Slmei . . . » » » Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser je biti Gp-ste-n sobota sobota Sozei zjutraj zjutraj Rsn . . . « « «

Novinar novinar Somei se se Zp------k je biti Gp-ste-n vdal vdati Ggdd-em . . . Wallander Wallander Somei je biti Gp-ste-n vedel vedeti Ggnd-em , , , da da Vd ga on Zotmet--k bo biti Gp-pte-n pravilno pravilno Rsn navedel navesti Ggdd-em . . . Bil biti Gp-d-em je biti Gp-ste-n namreč namreč Vp eden eden Kbzmei izmed izmed Dr redkih redek Ppnmmr časnikarjev časnikar Sommr , , , ki ki Vd mu on Zotmed--k niso biti Gp-stm-d maličili maličiti Ggnd-mm izjav izjava Sozmr . . .

Uro ura Sozet pozneje pozno Rsr je biti Gp-ste-n že že L sedel sedeti Ggnd-em za za Do svojo svoj Zp-zeo kuhinjsko kuhinjski Ppnzeo mizo miza Sozeo . . . Odprl odpreti Ggdd-em je biti Gp-ste-n dnevnik dnevnik Sometn . . .

Molče molče Rd je biti Gp-ste-n prikimala prikimati Ggdd-ez in in Vp pustila pustiti Ggdd-ez Höglundovi Höglundov Psnzed , , , da da Vd jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n odpeljala odpeljati Ggdd-ez proč proč Rsn . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n pomislil pomisliti Ggdd-em na na Dt to ta Zk-set , , , kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez . . . Runfeldta Runfeldt Slmetd so biti Gp-stm-n pogrešali pogrešati Ggnd-mm skoraj skoraj L tri trije Kbgmmt tedne teden Sommt . . . In in Vp ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n znova znova Rsn prikazal prikazati Ggdd-em , , , privezan privezan Pdnmein k k Dd drevesu drevo Sosed in in Vp po po Dm vsej ves Zc-zem verjetnosti verjetnost Sozem zadavljen zadavljen Pdnmein , , , je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em nerazložljivo nerazložljivo Rsn shujšan shujšan Pdnmein . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n vedel vedeti Ggnd-em , , , kaj kaj Zv-set to ta Zk-sei pomeni pomeniti Ggvste : : : ujetništvo ujetništvo Soset . . .

» » » Je biti Gp-ste-n pa pa Vp še še L neka nek Zn-zei tretja tretji Kbvzei možnost možnost Sozei , , , « « « je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em naposled naposled Rsn . . . » » » Da da Vd Runfeldt Runfeldt Slmei kratko kratko Rsn malo malo Rsn ni biti Gp-ste-d imel imeti Ggnd-em moči moč Sozer , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k upiral upirati Ggnd-em . . . « « «

» » » Potem potem Rsn bo biti Gp-pte-n kar kar Rsn nekaj nekaj Rsn časa čas Somer slabe slab Ppnzer volje volja Sozer . . . In in Vp to ta Zk-sei sploh sploh L ni biti Gp-ste-d dobro dober Ppnsei . . . « « «

Najprej najprej Rsn je biti Gp-ste-n temeljito temeljito Rsn opisal opisati Ggdd-em umora umor Somdt Holgerja Holger Slmer Erikssona Eriksson Slmer in in Vp Göste Gösta Slmer Runfeldta Runfeldt Slmer . . . Rekel reči Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd umora umor Somdi spadata spadati Ggnstd med med Dt najbolj najbolj Rsn divjaške divjaški Ppnmmt zločine zločin Sommt , , , kar kar Rsn so biti Gp-stm-n jih on Zotmmt--k on on Zotmei in in Vp njegovi njegov Zstmmiem kolegi kolega Sommi kdaj kdaj Rsn preiskovali preiskovati Ggnd-mm . . . Edini edin Ppnmeid pomembnejši pomemben Pppmeid podatek podatek Somei , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n zadržal zadržati Ggdd-em zase zase Zp---t--z , , , je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es odkritje odkritje Sosei , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Runfeldt Runfeldt Slmei po po Dm vsej ves Zc-zem verjetnosti verjetnost Sozem zasebni zaseben Ppnmeid detektiv detektiv Somei . . . Omenil omeniti Ggdd-em ni biti Gp-ste-d niti niti L tega ta Zk-ser , , , da da Vd iščejo iskati Ggnstm moža mož Sometd , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em nekoč nekoč Rsn v v Dm tujski tujski Ppnzem legiji legija Sozem v v Dm neki nek Zn-zem daljni daljen Ppnzem afriški afriški Ppnzem vojni vojna Sozem in in Vp ki ki Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n izdajal izdajati Ggnd-em za za Dt Haralda Harald Slmetd Berggrena Berggren Slmetd . . .

Wallanderja Wallander Sometd je biti Gp-ste-n malce malce Rsn imelo imeti Ggnd-es , , , da da Vd bi biti Gp-g ugovarjal ugovarjati Ggnd-em . . . Toda toda Vp ker ker Vd ni biti Gp-ste-d vedel vedeti Ggnd-em , , , kaj kaj Zv-set naj naj L reče reči Ggdste , , , ni biti Gp-ste-d rekel reči Ggdd-em nič nič Rsn . . .

» » » Njegove njegov Zstzmiem kartoteke kartoteka Sozmi strank stranka Sozmr so biti Gp-stm-n precej precej Rsn nejasne nejasen Ppnzmi , , , « « « je biti Gp-ste-n odvrnil odvrniti Ggdd-em Svedberg Svedberg Slmei . . . » » » Očitno očitno Rsn je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em sila sila Rsn redkobeseden redkobeseden Ppnmein detektiv detektiv Somei . . . Niti niti L naslova naslov Somer te ta Zk-zer Svenssonove Svenssonov Psnzer si biti Gp-sde-n ni biti Gp-ste-d zapisal zapisati Ggdd-em . . . « « «

Potem potem Rsn je biti Gp-ste-n stekla steči Ggdd-ez skozi skozi Dt steklena steklen Ppnsmt vrata vrata Sosmt in in Vp lice lice Sosei jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n skelelo skeleti Ggnd-es na na Dm mestu mesto Sosem , , , kjer kjer Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n ženska ženska Sozei razgrebla razgrebsti Ggdd-ez z z Do nohti noht Sommo . . . Nihče nihče Zl-mei ni biti Gp-ste-d zavpil zavpiti Ggdd-em za za Do njo on Zotzeo . . . Obrisala obrisati Ggdd-ez si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n obraz obraz Sometn in in Vp na na Dm njenem njen Zstmemez belem bel Ppnmem rokavu rokav Somem so biti Gp-stm-n se se Zp------k prikazale prikazati Ggdd-mz krvave krvav Ppnzmi proge proga Sozmi . . . Zatlačila zatlačiti Ggdd-ez si se Zp---d--k je biti Gp-ste-n rokavico rokavica Sozet v v Dt žep žep Sometn in in Vp si se Zp---d--k snela sneti Ggdd-ez natikače natikač Sommt , , , da da Vd je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn hitreje hitro Rsr tekla teči Ggnd-ez . . . Pomislila pomisliti Ggdd-ez je biti Gp-ste-n , , , ali ali Rsn imajo imeti Ggnstm-n v v Dm bolnišnici bolnišnica Sozem centralno centralen Ppnzet alarmno alarmen Ppnzet napravo naprava Sozet . . . Vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n neovirano neovirano Rsn prišla priti Ggdd-ez ven ven Rsn . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n končno končno Rsn sedla sesti Ggdd-ez v v Dt svoj svoj Zp-met avto avto Sometn in in Vp se se Zp------k pogledala pogledati Ggdd-ez v v Dm vzvratnem vzvraten Ppnsem ogledalu ogledalo Sosem , , , je biti Gp-ste-n videla videti Ggvd-ez , , , da da Vd ima imeti Ggnste-n samo samo L par par Rsn prask praska Sozmr . . .

» » » Za za Dt zdaj zdaj Rsn so biti Gp-stm-n najeli najeti Ggdd-mm varnostniško varnostniški Ppnzet službo služba Sozet . . . Videli videti Ggvd-mm bodo biti Gp-ptm-n , , , ali ali Rsn se se Zp------k bo biti Gp-pte-n ženska ženska Sozei še še L prikazala prikazati Ggdd-ez . . . « « «

» » » In in Vp Karlhammar Karlhammar Slmei seveda seveda L ni biti Gp-ste-d nikoli nikoli Rsn slišal slišati Ggvd-em za za Dt nikogar nihče Zl-met z z Do imenom ime Soseo Harald Harald Slmei Berggren Berggren Slmei , , , ne ne L ? ? ? « « «

Bo Bo Slmei Runfeldt Runfeldt Slmei se se Zp------k je biti Gp-ste-n razjezil razjeziti Ggdd-em , , , ko ko Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n Wallander Wallander Slmei povedal povedati Ggdd-em , , , kam kam Rsn gresta iti Ggvstd , , , in in Vp vprašal vprašati Ggdd-em ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n , , , ali ali Rsn se se Zp------k morda morda L šali šaliti Ggnste . . . Kakšno kakšen Zv-zet zvezo zveza Sozet naj naj L bi biti Gp-g imela imeti Ggnd-ez materina materin Psnzei smrt smrt Sozei z z Do očetovim očetov Psnmeo umorom umor Someo ? ? ?

Oba oba Zc-mdt moža mož Somdt so biti Gp-stm-n opisovali opisovati Ggnd-mm kot kot Vd suroveža surovež Somdt , , , čeprav čeprav Vd sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm surova surov Ppnmdi vsak vsak Zc-mei na na Dt svoj svoj Zp-met način način Sometn . . . Eriksson Eriksson Slmei je biti Gp-ste-n slabo slabo Rsn ravnal ravnati Ggnd-em s z Do svojimi svoj Zp-mmo uslužbenci uslužbenec Sommo , , , Runfeldt Runfeldt Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n pretepal pretepati Ggnd-em svojo svoj Zp-zet ženo žena Sozet . . . Bila biti Gp-d-ez pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L neka nek Zn-zei podobnost podobnost Sozei . . . Oba oba Zc-mdi sta biti Gp-std-n bila biti Gp-d-dm žrtev žrtev Sozei skrbno skrbno Rsn načrtovanega načrtovan Pdnmer umora umor Somer . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em prepričan prepričan Pdnmein , , , da da Vd je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em Runfeldt Runfeldt Slmei pred pred Do tem ta Zk-seo tudi tudi L v v Dm ujetništvu ujetništvo Sosem . . . Drugače drugače Rsn si se Zp---d--k njegove njegov Zstzerem dolgotrajne dolgotrajen Ppnzer odsotnosti odsotnost Sozer pač pač L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es mogoče mogoče Rsn pojasniti pojasniti Ggdn . . . Eriksson Eriksson Slmei pa pa Vp je biti Gp-ste-n , , , v v Dm nasprotju nasprotje Sosem z z Do njim on Zotmeo , , , zakorakal zakorakati Ggdd-em naravnost naravnost Rsn v v Dt smrt smrt Sozet . . . To ta Zk-sei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez razlika razlika Sozei . . .

Dolgo dolgo Rsn je biti Gp-ste-n sedela sedeti Ggnd-ez , , , ne ne L da da Vd bi biti Gp-g karkoli karkoli Zz-set rekla reči Ggdd-ez . . . Čakali čakati Ggnd-mm so biti Gp-stm-n . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n izvlekel izvleči Ggdd-em fotografijo fotografija Sozet , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k razvili razviti Ggdd-mm na na Dm Harpegatanu Harpegatan Slmem . . . Brezizrazno brezizrazno Rsn jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n pogledala pogledati Ggdd-ez . . .

Pri pri Dm vratih vrata Sosmm so biti Gp-stm-n se se Zp------k poslovili posloviti Ggdd-mm . . . Zaprla zapreti Ggdd-ez jih on Zotsmt--k je biti Gp-ste-n , , , še še L preden preden Vd so biti Gp-stm-n stopili stopiti Ggdd-mm na na Dt ulico ulica Sozet . . .

Melander Melander Slmei je biti Gp-ste-n obstal obstati Ggdd-em in in Vp pokazal pokazati Ggdd-em . . . Tisti tisti Zk-mei nagrobnik nagrobnik Somei je biti Gp-ste-n stal stati Ggnd-em pokončno pokončno Rsn kot kot Vd sveča sveča Sozei , , , na na Dm njem on Zotmem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em zlat zlat Ppnmein napis napis Somei . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n prebral prebrati Ggdd-em , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n pisalo pisati Ggnd-es , , , in in Vp pri pri Dm priči priča Sozem mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es jasno jasno Rsn , , , da da Vd tu tu Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n našel najti Ggdd-em nobene noben Zl-zer pomoči pomoč Sozer . . . Mož mož Somei po po Dm imenu ime Sosem Harald Harald Slmei Berggren Berggren Slmei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n ležal ležati Ggnd-em tam tam Rsn , , , je biti Gp-ste-n umrl umreti Ggdd-em leta leto Soser 1949 1949 Kag . . . Melander Melander Slmei je biti Gp-ste-n opazil opaziti Ggdd-em njegovo njegov Zstsetem razočaranje razočaranje Soset . . .

Ampak ampak Vp tega ta Zk-ser seveda seveda L ni biti Gp-ste-d storil storiti Ggdd-em . . . Wallander Wallander Slmei nikoli nikoli Rsn ni biti Gp-ste-d bil biti Gp-d-em zmožen zmožen Ppnmein obvladati obvladati Ggvn tistega tisti Zk-mer narednika narednik Somer v v Dm sebi se Zp---m , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n vedno vedno Rsn poskrbel poskrbeti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n storil storiti Ggdd-em , , , kar kar Zz-sei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es storiti storiti Ggdn . . . Saj saj Vp si se Zp---d--k menda menda L ni biti Gp-ste-d privoščil privoščiti Ggvd-em tega ta Zk-mer izleta izlet Somer na na Dt račun račun Sometn davkoplačevalcev davkoplačevalec Sommr samo samo L za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd bi biti Gp-g posedal posedati Ggnd-em v v Dm avtu avto Somem in in Vp bolščal bolščati Ggnd-em v v Dt dež dež Sometn . . . Izstopil izstopiti Ggdd-em je biti Gp-ste-n iz iz Dr avta avto Somer in in Vp zakorakal zakorakati Ggdd-em čez čez Dt cesto cesta Sozet . . .

» » » Kako kako Rsn da da Vd je biti Gp-ste-n njegov njegov Zstmeiem kovček kovček Somei končal končati Ggdd-em ob ob Dm tej ta Zk-zem cesti cesta Sozem ? ? ? « « « je biti Gp-ste-n nenadoma nenadoma Rsn vprašal vprašati Ggdd-em . . . » » » Runfeldt Runfeldt Slmei je biti Gp-ste-n šel iti Ggvd-em vendar vendar Vp v v Dt nasprotno nasproten Ppnzet smer smer Sozet , , , proti proti Dd Københavnu København Slmed . . . Marsvinsholm Marsvinsholm Slmei je biti Gp-ste-n v v Dm pravi pravi Ppnzem smeri smer Sozem , , , saj saj Vp se se Zp------k gre iti Ggvste tam tam Rsn na na Dt kastrupsko kastrupski Ppnset letališče letališče Soset . . . Kaj kaj Zv-sei se se Zp------k je biti Gp-ste-n pravzaprav pravzaprav L zgodilo zgoditi Ggdd-es ? ? ? « « «

» » » Tako tako Rsn , , , kot kot Vd bi biti Gp-g zlagala zlagati Ggvd-ez zase zase Zp---t--z . . . Že že L večkrat večkrat Rsn si biti Gp-sde-n mi jaz Zop-ed--k omenila omeniti Ggdd-ez , , , da da Vd vedno vedno Rsn sama sam Ppnzei spakiraš spakirati Ggdsde moževe možev Psnmmt kovčke kovček Sommt . . . Skratka skratka Rsn , , , dovolj dovolj Rsn izkušena izkušen Ppnzei si biti Gp-sde-n v v Dm tem ta Zk-sem . . . « « «

» » » Rydberg Rydberg Slmei je biti Gp-ste-n rad rad Rsn rekel reči Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n neodpustljiv neodpustljiv Ppnmein greh greh Somei , , , metati metati Ggnn proč proč Rsn kolegove kolegov Psnmmt zapiske zapisek Sommt . . . « « «

» » » Jama jama Sozei s z Do koli kol Sommo , , , « « « je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em Wallander Wallander Slmei . . . » » » Moški moški Somei , , , privezan privezan Pdnmein za za Dt drevo drevo Soset in in Vp zadavljen zadavljen Pdnmein . . . In in Vp zdaj zdaj Rsn moški moški Somei , , , poveznjen poveznjen Pdnmein v v Dt vrečo vreča Sozet in in Vp utopljen utopljen Pdnmein . . . « « «

» » » Če če Vd bi biti Gp-g morali morati Ggnd-mm beležiti beležiti Ggnn , , , kdo kdo Zv-mei vse ves Zc-sei je biti Gp-ste-n kriv kriv Ppnmein za za Dt vse ves Zc-zmt napake napaka Sozmt , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k naredimo narediti Ggdspm med med Do kriminalistično kriminalističen Ppnzeo preiskavo preiskava Sozeo , , , ne ne L bi biti Gp-g imeli imeti Ggnd-mm več več L časa čas Somer za za Dt nič nič Zl-set drugega drug Kbzser , , , « « « jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n potolažil potolažiti Ggdd-em Wallander Wallander Slmei . . . » » » Domnevam domnevati Ggnspe , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d nobenih noben Zl-mmr vzorcev vzorec Sommr več več L , , , ne ne L ? ? ? « « «

» » » Kar kar Rsn vprašaj vprašati Ggdvde jo on Zotzet--k , , , « « « je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em Wallander Wallander Slmei . . . » » » Ne ne L moremo moči Ggnspm čakati čakati Ggnn . . . Poleg poleg Dr tega ta Zk-ser močno močno Rsn sumim sumiti Ggnspe , , , da da Vd že že L sama sam Ppnzei ve vedeti Ggnste vse ves Zc-set o o Dm tem ta Zk-sem . . . Ime ime Soset in in Vp naslov naslov Sometn te ta Zk-zer ženske ženska Sozer nujno nujno Rsn potrebujemo potrebovati Ggnspm , , , in in Vp to ta Zk-sei po po Dm možnosti možnost Sozem že že L včeraj včeraj Rsn , , , prekleto preklet Pdnsei ! ! ! Sporoči sporočiti Ggdvde mi jaz Zop-ed--k torej torej Rsn , , , kakor kakor Vd hitro hitro Rsn kaj kaj Zv-set izveš izvedeti Ggdsde . . . « « «

» » » Bojim bati Ggnspe se se Zp------k , , , da da Vd ga on Zotmet--k bom biti Gp-ppe-n bolj bolj Rsn težko težko Rsn dobil dobiti Ggdd-em , , , « « « je biti Gp-ste-n odvrnil odvrniti Ggdd-em Martinsson Martinsson Slmei . . . » » » Svoj svoj Zp-met telefon telefon Sometn je biti Gp-ste-n pustil pustiti Ggdd-em pri pri Dm meni jaz Zop-em . . . « « «

» » » Bom biti Gp-ppe-n prešel preiti Ggdd-em kar kar Rsn na na Dt stvar stvar Sozet , , , « « « je biti Gp-ste-n pohitel pohiteti Ggdd-em Wallander Wallander Slmei . . . » » » Vem vedeti Ggnspe , , , da da Vd so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi podatki podatek Sommi o o Dm pacientih pacient Sommm zaupni zaupen Ppnmmi , , , in in Vp ne ne L mislim misliti Ggnspe kršiti kršiti Ggvn tega ta Zk-ser pravila pravilo Soser . . . Rad rad Rsn bi biti Gp-g vedel vedeti Ggnd-em samo samo L , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n med med Do 30. 30. Kav septembrom september Someo in in Vp 13. 13. Kav oktobrom oktober Someo pri pri Dm vas ti Zod-mm rodila roditi Ggvd-ez kaka kak Zv-zei ženska ženska Sozei z z Do začetnicama začetnica Sozdo KA KA O . . . ' ' ' K K O ' ' ' kot kot Vd Karin Karin Slzei in in Vp ' ' ' A A O ' ' ' kot kot Vd Andersson Andersson Slzei . . . « « «

» » » Vem vedeti Ggnspe , , , « « « je biti Gp-ste-n pokimal pokimati Ggdd-em Wallander Wallander Slmei . . . » » » Ampak ampak Vp bojim bati Ggnspe se se Zp------k , , , da da Vd ta ta Zk-met trenutek trenutek Sometn drugače drugače Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n šlo iti Ggvd-es . . . Ko ko Vd se se Zp------k vrnem vrniti Ggdspe v v Dm Ystad Ystad Slmetn , , , bom biti Gp-ppe-n prosil prositi Ggvd-em nekoga nekdo Zn-met , , , da da Vd te ti Zod-et--k odreši odrešiti Ggdste . . . Ne ne L moremo moči Ggnspm pa pa Vp si se Zp---d--k privoščiti privoščiti Ggvn , , , da da Vd bi biti Gp-g se se Zp------k ljudje človek Sommi po po Dm nepotrebnem nepotreben Ppnsem vozarili vozariti Ggnd-mm sem sem Rsn ter ter Vp tja tja Rsn . . . « « «

» » » Temu ta Zk-sed moramo morati Ggnspm narediti narediti Ggdn konec konec Sometn , , , « « « je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez načelnica načelnica Sozei Holgerssonova Holgerssonov Psnzei . . . » » » Pa pa Vp čeprav čeprav Vd smo biti Gp-spm-n do do Dr vratu vrat Somer zakopani zakopan Pdnmmi v v Dt preiskavo preiskava Sozet umorov umor Sommr . . . Vsaj vsaj L nekakšen nekakšen Zn-met načrt načrt Sometn moramo morati Ggnspm pripraviti pripraviti Ggdn , , , kako kako Rsn in in Vp kaj kaj Rsn . . . « « «

Tista tisti Zk-zei ženska ženska Sozei je biti Gp-ste-n znova znova Rsn prišla priti Ggdd-ez ven ven Rsn . . . Na na Dm vsem ves Zc-sem lepem lep Ppnsem se se Zp------k je biti Gp-ste-n pognala pognati Ggdd-ez na na Dt Hanssona Hansson Slmetd in in Vp ga on Zotmet--k začela začeti Ggdd-ez udrihati udrihati Ggnn s z Do pestmi pest Sozmo . . . Fotograf fotograf Somei je biti Gp-ste-n naredil narediti Ggdd-em še še L nekaj nekaj Rsn slik slika Sozmr . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n odpeljal odpeljati Ggdd-em Bengtssona Bengtsson Slmetd k k Dd avtu avto Somed . . .

» » » No no L , , , bova biti Gp-ppd-n kar kar Rsn začela začeti Ggdd-dm s z Do tistimi tisti Zk-smo imeni ime Sosmo ? ? ? « « « je biti Gp-ste-n vprašal vprašati Ggdd-em . . . » » » Tako tako Rsn si se Zp---d--k bova biti Gp-ppd-n prihranila prihraniti Ggdd-dm veliko veliko Rsn časa čas Somer . . . Tako tako Rsn vašega vaš Zsdmerm kot kot Vd mojega moj Zspmere . . . « « «

Ob ob Dm domenjenem domenjen Pdnmem času čas Somem so biti Gp-stm-n se se Zp------k dobili dobiti Ggdd-mm v v Dm konferenčni konferenčen Ppnzem sobi soba Sozem . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n takoj takoj Rsn začel začeti Ggdd-em praviti praviti Ggvn o o Dm vsem ves Zc-sem , , , kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n odkril odkriti Ggdd-em v v Dm zvezi zveza Sozem s z Do Katarino Katarina Slzeo Taxell Taxell Slzeo . . . Opazil opaziti Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd ga on Zotmet--k vsi ves Zc-mmi navzoči navzoč Ppnmmi napeto napeto Rsn poslušajo poslušati Ggnstm . . . Prvič prvič Rsn v v Dm tej ta Zk-zem preiskavi preiskava Sozem je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em občutek občutek Sometn , , , da da Vd se se Zp------k bližajo bližati Ggnstm nečemu nekaj Zn-sed prelomnemu prelomen Ppnsed . . . Ta ta Zk-met občutek občutek Sometn je biti Gp-ste-n samo samo L še še L okrepilo okrepiti Ggdd-es tisto tisti Zk-sei , , , kar kar Zz-set je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em povedati povedati Ggdn Hansson Hansson Slmei . . .

Molče molče Rd so biti Gp-stm-n čakali čakati Ggnd-mm , , , da da Vd bi biti Gp-g nadaljeval nadaljevati Ggnd-em . . . Čeprav čeprav Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k vsi ves Zc-mmi po po Dm vrsti vrsta Sozem zdeli zdeti Ggnd-mm na na Dt smrt smrt Sozet utrujeni utrujen Pdnmmi , , , je biti Gp-ste-n videl videti Ggvd-em , , , da da Vd se se Zp------k še še L vedno vedno Rsn lahko lahko Rsn zberejo zbrati Ggdstm . . . Začel začeti Ggdd-em je biti Gp-ste-n torej torej Rsn s z Do tem ta Zk-seo , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n vrnil vrniti Ggdd-em h k Dd Katarini Katarina Slzed Taxell Taxell Slzed v v Dt Lund Lund Slmetn . . .

Ko ko Vd je biti Gp-ste-n spregovoril spregovoriti Ggdd-em te ta Zk-zmt zadnje zadnji Ppnzmt besede beseda Sozmt , , , je biti Gp-ste-n pomislil pomisliti Ggdd-em , , , da da Vd zveni zveneti Ggvste kakor kakor Vd predpotopni predpotopen Ppnmeid pridigar pridigar Somei . . . Vprašal vprašati Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n , , , kateri kateri Zv-met izraz izraz Sometn neki neki L bi biti Gp-g uporabila uporabiti Ggdd-ez Höglundova Höglundov Psnzei . . .

» » » So biti Gp-stm-n pa pa Vp še še L druge drug Kbzzmi možnosti možnost Sozmi , , , « « « je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez Höglundova Höglundov Psnzei , , , kakor kakor Vd da da Vd bi biti Gp-g začutila začutiti Ggdd-ez potrebo potreba Sozet , , , da da Vd postavi postaviti Ggdste pod pod Dt vprašaj vprašaj Sometn svoje svoj Zp-zmt poprejšnje poprejšnji Ppnzmt domneve domneva Sozmt . . . » » » Ženske ženska Sozmi prevladujejo prevladovati Ggnstm tudi tudi L v v Dm nekaterih nekateri Zn-mmm drugih drug Kbzmmm poklicih poklic Sommm . . . Obstajajo obstajati Ggnstm razne razen Ppnzmi krizne krizen Ppnzmi skupine skupina Sozmi za za Dt ženske ženska Sozmt . . . Celo celo L policistke policistka Sozmi imajo imeti Ggnstm-n svojo svoj Zp-zet mrežo mreža Sozet v v Dm Skåneju Skåne Slmem . . . « « «

» » » Prav prav Rsn imate imeti Ggnsdm-n , , , veliko veliko Rsn sem biti Gp-spe-n premišljevala premišljevati Ggnd-ez o o Dm tem ta Zk-sem . . . Ampak ampak Vp o o Dm njenem njen Zstmemez obrazu obraz Somem sem biti Gp-spe-n vam ti Zod-md povedala povedati Ggdd-ez vse ves Zc-set , , , kar kar Zz-set se se Zp------k lahko lahko Rsn spomnim spomniti Ggdspe . . . « « «

» » » Takrat takrat Rsn , , , ko ko Vd sem biti Gp-spe-n šla iti Ggvd-ez proti proti Dd njej on Zotzed in in Vp me jaz Zop-et--k je biti Gp-ste-n podrla podreti Ggdd-ez na na Dt tla tla Sosmt , , , na na Dt to ta Zk-set nisem biti Gp-spe-d pomislila pomisliti Ggdd-ez . . . Šele šele L pozneje pozno Rsr je biti Gp-ste-n prišlo priti Ggdd-es za za Do mano jaz Zop-eo . . . « « «

» » » Za za Dt te ta Zk-mmt ljudi človek Sommt mislim misliti Ggnspe izdati izdati Ggdn kar kar Rsn najresnejše resen Ppszmt obtožnice obtožnica Sozmt , , , « « « je biti Gp-ste-n rekel reči Ggdd-em Åkeson Åkeson Slmei . . . » » » Napad napad Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em nizkoten nizkoten Ppnmein , , , in in Vp to ta Zk-set bom biti Gp-ppe-n še še L posebej posebej Rsn poudaril poudariti Ggdd-em . . . Vpleteni vpleten Pdnmmi so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm štirje štirje Kbgmmi moški moški Sommi , , , in in Vp mislim misliti Ggnspe , , , da da Vd lahko lahko Rsn spravim spraviti Ggdspe za za Dt zapahe zapah Sommt vsaj vsaj L tri trije Kbgmmt od od Dr njih on Zotmmr . . . Povedati povedati Ggdn vam ti Zod-md moram morati Ggnspe tudi tudi L , , , da da Vd generalni generalen Ppnmeid državni državen Ppnmeid tožilec tožilec Somei zahteva zahtevati Ggvste , , , da da Vd ga on Zotmet--k o o Dm vsem ves Zc-sem sproti sproti Rsn obveščamo obveščati Ggnspm . . . To ta Zk-sei se se Zp------k mi jaz Zop-ed--k zdi zdeti Ggnste dokaj dokaj Rsn presenetljivo presenetljiv Ppnsei , , , vendar vendar Vp kaže kazati Ggnste , , , da da Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k resnosti resnost Sozer zadeve zadeva Sozer vendarle vendarle Vp zavedeli zavedeti Ggdd-mm tudi tudi L na na Dm najvišjih visok Ppszmm ravneh raven Sozmm . . . « « «

Mož mož Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em ustrežljiv ustrežljiv Ppnmein . . . Obljubil obljubiti Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n poskrbel poskrbeti Ggdd-em , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n Margareta Margareta Slzei Nysted Nysted Slzei lahko lahko Rsn ostala ostati Ggdd-ez na na Dm obali obala Sozem . . . Wallander Wallander Slmei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n zagotovil zagotoviti Ggdd-em , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d osumljena osumljen Pdnzei nobenega noben Zl-ser kaznivega kazniv Ppnser dejanja dejanje Soser . . . Ko ko Vd je biti Gp-ste-n ladja ladja Sozei priplula pripluti Ggdd-ez , , , sta biti Gp-std-n odšla oditi Ggdd-dm na na Dt pomol pomol Sometn . . . Potniki potnik Sommi so biti Gp-stm-n se se Zp------k prebijali prebijati Ggnd-mm skozi skozi Dt veter veter Sometn . . . Wallanderja Wallander Slmetd je biti Gp-ste-n presenečalo presenečati Ggnd-es , , , da da Vd tudi tudi L med med Do tednom teden Someo toliko toliko Rsn ljudi človek Sommr potuje potovati Ggnste čez čez Dt ožino ožina Sozet . . . Nestrpno nestrpno Rsn je biti Gp-ste-n čakal čakati Ggnd-em . . . Zadnji zadnji Ppnmeid potnik potnik Somei je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em neki neki Zn-mei moški moški Somei z z Do berglami bergla Sozmo , , , za za Do njim on Zotmeo pa pa Vp je biti Gp-ste-n na na Dt palubo paluba Sozet prišla priti Ggdd-ez ženska ženska Sozei v v Dm uniformi uniforma Sozem . . . Upravnik upravnik Somei je biti Gp-ste-n Wallanderju Wallander Somed pokazal pokazati Ggdd-em nanjo name Zotzet--z . . . Bila biti Gp-d-ez je biti Gp-ste-n plavolasa plavolas Ppnzei , , , čisto čisto Rsn na na Dt kratko kratko Rsn postrižena postrižen Pdnzei , , , in in Vp mlajša mlad Pppzei , , , kot kot Vd je biti Gp-ste-n pričakoval pričakovati Ggnd-em Wallander Wallander Slmei . . . Ustavila ustaviti Ggdd-ez se se Zp------k je biti Gp-ste-n pred pred Do njim on Zotmeo in in Vp prekrižala prekrižati Ggdd-ez roke roka Sozmt . . . Zeblo zebsti Ggnd-es jo on Zotzet--k je biti Gp-ste-n . . .

» » » Kaj kaj Rsn pa pa Vp za za Dt Eugena Eugen Slmetd Blomberga Blomberg Slmetd ste biti Gp-sdm-n slišali slišati Ggvd-mm že že L kdaj kdaj Rsn prej prej Rsn ? ? ? « « «

Čakanje čakanje Sosei se se Zp------k je biti Gp-ste-n nadaljevalo nadaljevati Ggnd-es . . . Poklical poklicati Ggdd-em je biti Gp-ste-n neki neki Zn-mei novinar novinar Somei in in Vp vprašal vprašati Ggdd-em , , , kaj kaj Zv-set kopljejo kopati Ggnstm na na Dm Erikssonovi Erikssonov Psnzem kmetiji kmetija Sozem . . . Wallander Wallander Slmei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n odgovoril odgovoriti Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k preiskava preiskava Sozei nadaljuje nadaljevati Ggnste , , , vendar vendar Vp mu on Zotmed--k ta ta Zk-met trenutek trenutek Sometn ne ne L more moči Ggnste povedati povedati Ggdn kaj kaj Zv-set bolj bolj Rsn podrobnega podroben Ppnser . . . Pri pri Dm tem ta Zk-sem je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em kolikor kolikor Vd mogoče mogoče Rsn prijazen prijazen Ppnmein . . . Načelnica načelnica Sozei Holgerssonova Holgerssonov Psnzei je biti Gp-ste-n večino večina Sozet časa čas Somer presedela presedeti Ggdd-ez z z Do njimi on Zotmmo . . . Z z Do Åkesonom Åkeson Slmeo pa pa Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n odpeljala odpeljati Ggdd-ez tudi tudi L v v Dt Lödinge Lödinge Slmetn . . . V v Dm nasprotju nasprotje Sosem s z Do svojim svoj Zp-meo predhodnikom predhodnik Someo , , , Björkom Björk Slmeo , , , ni biti Gp-ste-d dosti dosti Rsn govorila govoriti Ggnd-ez . . . Tadva ta Zk-mdi sta biti Gp-std-n si se Zp---d--k bila biti Gp-d-dm kot kot Vd noč noč Sozei pa pa Vp dan dan Somei . . . Björk Björk Slmei je biti Gp-ste-n vsako vsak Zc-zet priložnost priložnost Sozet izrabil izrabiti Ggdd-em za za Dt to ta Zk-set , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n pritoževal pritoževati Ggnd-em nad nad Do najnovejšim nov Ppsmeo memorandumom memorandum Someo generalne generalen Ppnzer policije policija Sozer , , , in in Vp nekako nekako Rsn mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n uspelo uspeti Ggdd-es , , , da da Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n vedno vedno Rsn povezal povezati Ggdd-em s z Do preiskavo preiskava Sozeo , , , s z Do katero kateri Zv-zeo so biti Gp-stm-n se se Zp------k ravno ravno L ubadali ubadati Ggnd-mm . . . Lisa Lisa Slzei Holgersson Holgersson Slzei pa pa Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez drugačna drugačen Ppnzei . . . Wallander Wallander Slmei je biti Gp-ste-n menil meniti Ggvd-em , , , da da Vd sta biti Gp-std-n oba oba Zc-mdi dobra dober Ppnmdi , , , vsak vsak Zc-mei na na Dt svoj svoj Zp-met način način Sometn . . .

Najbolj najbolj Rsn verjetno verjetno Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n vendarle vendarle Vp , , , da da Vd bi biti Gp-g le le L radi rad Rsn na na Dt oblast oblast Sozet . . . Hvala hvala Sozei bogu bog Somed imajo imeti Ggnstm-n za za Dt to ta Zk-set vse ves Zc-zmt možnosti možnost Sozmt , , , in in Vp dobro dobro Rsn jim on Zotmmd--k kaže kazati Ggnste . . . Ker ker Vd komunizma komunizem Somer ni biti Gp-ste-d več več L . . . Ostal ostati Ggdd-em je biti Gp-ste-n v v Dm knjigah knjiga Sozmm . . .

Sicer sicer Rsn pa pa Vp je biti Gp-ste-n na na Dm dnevnem dneven Ppnmem redu red Somem izredne izreden Ppnzer seje seja Sozer ostalo ostati Ggdd-es še še L več veliko Rsr kot kot Vd 40 40 Kag zadev zadeva Sozmr , , , od od Dr tega ta Zk-ser 19 19 Kag ratifikacij ratifikacija Sozmr mednarodnih mednaroden Ppnmmr sporazumov sporazum Sommr . . . Številne številen Ppnmmt zakone zakon Sommt so biti Gp-stm-n namreč namreč Vp poslanci poslanec Sommi prenesli prenesti Ggdd-mm z z Dr dnevnega dneven Ppnmer reda red Somer prejšnje prejšnji Ppnzer seje seja Sozer . . . To ta Zk-sei velja veljati Ggnste za za Dt zakon zakon Sometn o o Dm prenosu prenos Somem premoženja premoženje Soser nekdanjih nekdanji Ppnmmr DPO DPO Slzmr med med Dt sredstva sredstvo Sosmt lokalnih lokalen Ppnzmr skupnosti skupnost Sozmr in in Vp zavoda zavod Somer za za Dt pokojninsko pokojninski Ppnset in in Vp invalidsko invalidski Ppnset zavarovanje zavarovanje Soset , , , zakon zakon Sometn o o Dm zagotavljanju zagotavljanje Sosem vidnosti vidnost Sozer in in Vp slišnosti slišnost Sozer programov program Sommr RTV RTV Slzer Slovenija Slovenija Slzei in in Vp lokalnih lokalen Ppnmmr nekomercialnih nekomercialen Ppnmmr programov program Sommr na na Dm območjih območje Sosmm , , , kjer kjer Vd živi živeti Ggnste slovenska slovenski Ppnzei narodna naroden Ppnzei manjšina manjšina Sozei , , , organizacija organizacija Sozei in in Vp financiranje financiranje Sosei znanstvene znanstven Ppnzer in in Vp raziskovalno raziskovalno Rsn razvojne razvojen Ppnzer dejavnosti dejavnost Sozer , , , spremembe sprememba Sozmt zakona zakon Somer o o Dm upravnem upraven Ppnmem sporu spor Somem , , , zakon zakon Sometn o o Dm mladinskih mladinski Ppnmmm svetih svet Sommm , , , spremembe sprememba Sozmt zakona zakon Somer o o Dm lokalni lokalen Ppnzem samoupravi samouprava Sozem . . . Po po Dm skrajšanem skrajšan Pdnmem postopku postopek Somem pa pa Vp bodo biti Gp-ptm-n obravnavali obravnavati Ggnd-mm spremembe sprememba Sozmt zakonov zakon Sommr : : : o o Dm sodnih soden Ppnzmm taksah taksa Sozmm , , , o o Dm političnih političen Ppnzmm strankah stranka Sozmm , , , o o Dm zdravilih zdravilo Sosmm in in Vp biomedicinskih biomedicinski Ppnmmm pripomočkih pripomoček Sommm , , , o o Dm splošnem splošen Ppnmem upravnem upraven Ppnmem postopku postopek Somem in in Vp o o Dm matičnih matičen Ppnzmm knjigah knjiga Sozmm . . . Na na Dt prvo prvi Kbvzet obravnavo obravnava Sozet čakajo čakati Ggnstm spremembe sprememba Sozmi zakona zakon Somer o o Dm trošarinah trošarina Sozmm , , , zakon zakon Somei o o Dm tajnih tajen Ppnmmm podatkih podatek Sommm , , , spremembe sprememba Sozmi carinskega carinski Ppnmer zakona zakon Somer , , , zakon zakon Somei o o Dm posebnih poseben Ppnzmm pravicah pravica Sozmm italijanske italijanski Ppnzer in in Vp madžarske madžarski Ppnzer narodne naroden Ppnzer skupnosti skupnost Sozer in in Vp spremembe sprememba Sozmi zakona zakon Somer o o Dm avtorski avtorski Ppnzem in in Vp sorodnih soroden Ppnzmm pravicah pravica Sozmm . . . Na na Dm dnevnem dneven Ppnmem redu red Somem seje seja Sozer , , , ki ki Vd naj naj L bi biti Gp-g jo on Zotzet--k v v Dm tem ta Zk-mem tednu teden Somem zaključili zaključiti Ggdd-mm , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n tudi tudi L tretja tretji Kbvzei obravnava obravnava Sozei zakona zakon Somer o o Dm zdravljenju zdravljenje Sosem neplodnosti neplodnost Sozer . . .

KOČEVJE Kočevje Slsei - - - Pogodbo pogodba Sozet o o Dm uporabi uporaba Sozem prostora prostor Somer je biti Gp-ste-n treba treba Rsn skleniti skleniti Ggdn med med Do občino občina Sozeo Kočevje Kočevje Slsei ter ter Vp Ministrstvom ministrstvo Soseo za za Dt obrambo obramba Sozet in in Vp Ministrstvom ministrstvo Soseo za za Dt notranje notranji Ppnzmt zadeve zadeva Sozmt , , , ki ki Vd imata imeti Ggnstd-n svoja svoj Zp-smt vadišča vadišče Sosmt in in Vp prostore prostor Sommt na na Dm območju območje Sosem kočevske kočevski Ppnzer občine občina Sozer . . . Zdaj zdaj Rsn občina občina Sozei nima imeti Ggnste-d nobenega noben Zl-mer vpogleda vpogled Somer , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k na na Dm teh ta Zk-smm območjih območje Sosmm dogaja dogajati Ggnste , , , ministrstvi ministrstvo Sosdi pa pa Vp ne ne L plačujeta plačevati Ggnstd občini občina Sozed nič nič Rsn za za Dt uporabo uporaba Sozet njenega njen Zstmerez prostora prostor Somer . . .

Med med Do osmim osmi Kbvmeo tednom teden Someo do do Dr poroda porod Somer pa pa Vp govorimo govoriti Ggnspm o o Dm plodu plod Somem . . . Organi organ Sommi so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi že že L izoblikovani izoblikovan Pdnmmi ( ( ( izjema izjema Sozei so biti Gp-stm-n centralni centralen Ppnmeid živčni živčen Ppnmeid sistem sistem Somei , , , ušesa uho Sosmi , , , oči oči Sozmi , , , zobje zob Sommi in in Vp zunanje zunanji Ppnsei spolovilo spolovilo Sosei ) ) ) , , , potrebna potreben Ppnzei je biti Gp-ste-n še še L rast rast Sozei in in Vp dozoritev dozoritev Sozei . . . Ko ko Vd so biti Gp-stm-n vsi ves Zc-mmi ti ta Zk-mmi procesi proces Sommi zaključeni zaključen Pdnmmi , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n plod plod Somei dokončno dokončno Rsn pripravljen pripravljen Pdnmein na na Dt življenje življenje Soset izven izven Dr varne varen Ppnzer maternice maternica Sozer . . .

Ko ko Vd sem biti Gp-spe-n o o Dm težavah težava Sozmm pri pri Dm izvajanju izvajanje Sosem telovadbe telovadba Sozer predšolskih predšolski Ppnmmr otrok otrok Sommr poklicala poklicati Ggdd-ez nekaj nekaj Rsn vrtcev vrtec Sommr na na Dm Dolenjskem Dolenjsko Slsem , , , Štajerskem Štajersko Slsem in in Vp Gorenjskem Gorenjsko Slsem , , , so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm odgovori odgovor Sommi osebja osebje Soser zelo zelo Rsn različni različen Ppnmmi . . . Na na Dt vprašanje vprašanje Soset , , , koliko koliko Rsn časa čas Somer na na Dt teden teden Sometn posvečajo posvečati Ggnstm gibanju gibanje Sosed otrok otrok Sommr v v Dm prostoru prostor Somem , , , lahko lahko Rsn iz iz Dr odgovorov odgovor Sommr povzamem povzeti Ggdspe , , , da da Vd otroci otrok Sommi v v Dm vrtcih vrtec Sommm , , , kjer kjer Vd nimajo imeti Ggnstm-d posebnih poseben Ppnmmr telovadnih telovaden Ppnmmr prostorov prostor Sommr , , , telovadijo telovaditi Ggnstm približno približno Rsn petnajst petnajst Kbg-mt minut minuta Sozmr trikrat trikrat Rsn na na Dt teden teden Sometn . . . Ob ob Dm lepem lep Ppnsem vremenu vreme Sosem , , , ko ko Vd lahko lahko Rsn gredo iti Ggvstm ven ven Rsn , , , to ta Zk-sei najbrž najbrž L ni biti Gp-ste-d problem problem Somei , , , toda toda Vp ob ob Dm slabem slab Ppnsem vremenu vreme Sosem , , , ko ko Vd večina večina Sozei otrok otrok Sommr ostaja ostajati Ggnste v v Dm prostoru prostor Somem , , , je biti Gp-ste-n 45 45 Kag minut minuta Sozmr telovadbe telovadba Sozer na na Dt teden teden Sometn vsekakor vsekakor L za za Dt večino večina Sozet premalo premalo Rsn . . . Ko ko Vd starši starš Sommi prevzamejo prevzeti Ggdstm otoka otok Somdt iz iz Dr vrtca vrtec Somer , , , se se Zp------k ponavadi ponavadi Rsn odpeljejo odpeljati Ggdstm domov domov Rsn , , , kjer kjer Vd čakajo čakati Ggnstm hišna hišen Ppnsmi opravila opravilo Sosmi , , , kuhanje kuhanje Sosei kosila kosilo Soser , , , možnosti možnost Sozmi za za Dt kakršne kakršen Zz-zmt koli koli L športne športen Ppnzmt dejavnosti dejavnost Sozmt pa pa Vp ostanejo ostati Ggdstm le le L za za Dt konec konec Sometn vikenda vikend Somer . . . Zato zato Vp je biti Gp-ste-n še še L toliko toliko Rsn bolj bolj Rsn pomembno pomembno Rsn , , , da da Vd vikende vikend Sommt resnično resnično Rsn izkoristimo izkoristiti Ggdspm za za Dt izlete izlet Sommt v v Dt naravo narava Sozet , , , če če Vd pa pa Vp je biti Gp-ste-n zunaj zunaj Rsn slabo slab Ppnsei vreme vreme Sosei , , , priporočamo priporočati Ggnspm obisk obisk Sometn pokritih pokrit Pdnmmr plavalnih plavalen Ppnmmr bazenov bazen Sommr . . .

Otroka otrok Somer ne ne L prebujajte prebujati Ggnvdm na na Dt silo sila Sozet in in Vp ne ne L dvigajte dvigati Ggnvdm ga on Zotmer--k sunkovito sunkovito Rsn iz iz Dr postelje postelja Sozer , , , dajte dati Ggdvdm mu on Zotmed--k dovolj dovolj Rsn časa čas Somer , , , da da Vd se se Zp------k razbudi razbuditi Ggdste . . . Otroci otrok Sommi , , , ki ki Vd obiskujejo obiskovati Ggnstm jaslice jaslice Sozmt , , , ponavadi ponavadi Rsn popoldne popoldne Rsn več veliko Rsr počivajo počivati Ggnstm , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n življenje življenje Sosei v v Dm vrtcu vrtec Somem bolj bolj Rsn napolnjeno napolnjen Pdnsei z z Do različnim različen Ppnseo dogajanjem dogajanje Soseo in in Vp tudi tudi L prilagajanje prilagajanje Sosei življenju življenje Sosed v v Dm skupini skupina Sozem zahteva zahtevati Ggvste precej precej Rsn energije energija Sozer . . .

- - - vzvratno vzvraten Ppnsei plazenje plazenje Sosei : : : ker ker Vd so biti Gp-stm-n roke roka Sozmi močnejše močen Pppzmi , , , se se Zp------k otrok otrok Somei z z Do njimi on Zotmmo odriva odrivati Ggnste in in Vp leze lesti Ggnste nazaj nazaj Rsn ; ; ;

- - - Kaže kazati Ggnste , , , da da Vd telesno telesno Rsn bolj bolj Rsn razviti razvit Pdnmmi otroci otrok Sommi tudi tudi L hitreje hitro Rsr psihično psihično Rsn napredujejo napredovati Ggvstm . . . Raziskave raziskava Sozmi so biti Gp-stm-n pokazale pokazati Ggdd-mz , , , da da Vd so biti Gp-stm-n devetmesečniki devetmesečnika Sommi , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n se se Zp------k več veliko Rsr premikali premikati Ggnd-mm , , , hitreje hitro Rsr našli najti Ggdd-mm skrite skrit Pdnzmt igrače igrača Sozmt , , , čeprav čeprav Vd se se Zp------k sploh sploh L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es potrebno potrebno Rsn premakniti premakniti Ggdn , , , da da Vd bi biti Gp-g jih on Zotzmt--k našli najti Ggdd-mm . . .

Marta Marta Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez v v Dm svojem svoj Zp-mem elementu element Somem . . . V v Dm preteklosti preteklost Sozem je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em Andrej Andrej Slmei v v Dm službi služba Sozem kopijo kopija Sozet njenega njen Zstmerez menstrualnega menstrualen Ppnmer koledarja koledar Somer , , , da da Vd je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn predvidel predvideti Ggdd-em posebej posebej Rsn prepirljive prepirljiv Ppnmmt dneve dan Sommt . . . Menopavza menopavza Sozei je biti Gp-ste-n vse ves Zc-set zapletla zaplesti Ggdd-ez , , , kajti kajti Vp nobenega noben Zl-ser pravila pravilo Soser mu on Zotmed--k ni biti Gp-ste-d več več L uspelo uspeti Ggdd-es odkriti odkriti Ggdn . . .

Andrej Andrej Slmei mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n hotel hoteti Ggnd-em na na Dm šanku šank Somem s z Do prstom prst Someo od od Dr piva pivo Soser narisati narisati Ggdn ameriški ameriški Ppnmetd kontinent kontinent Sometn in in Vp nazorno nazorno Rsn pokazati pokazati Ggdn , , , kako kako Rsn daleč daleč Rsn je biti Gp-ste-n Kalifornija Kalifornija Slzei od od Dr Woodstocka Woodstock Slmer na na Dm vzhodni vzhoden Ppnzem obali obala Sozem . . .

" " " Od od Dr osmih osem Kbg-mr zjutraj zjutraj Rsn do do Dr osmih osem Kbg-mr zvečer zvečer Rsn sem biti Gp-spe-n moral morati Ggnd-em ždeti ždeti Ggnn v v Dm laboratoriju laboratorij Somem med med Do elektrodami elektroda Sozmo in in Vp računalniki računalnik Sommo , , , " " " je biti Gp-ste-n otožno otožno Rsn povedal povedati Ggdd-em Andrej Andrej Slmei , , , " " " in in Vp sploh sploh L je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez revolucija revolucija Sozei bolj bolj Rsn pesek pesek Somei v v Dt lačne lačen Ppnzmt oči oči Sozmt . . . " " "

" " " Življenje življenje Sosei ni biti Gp-ste-d hec hec Somei . . . " " " Mojca Mojca Slzei je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez zanesena zanesen Pdnzei in in Vp lepa lep Ppnzei kot kot Vd še še L nikoli nikoli Rsn dotlej dotlej Rsn . . . " " " Zato zato Vp je biti Gp-ste-n Samo Samo Slmei tak tak Zk-mei srček srček Somei . . . Zmeraj zmeraj Rsn za za Dt zabavo zabava Sozet , , , ampak ampak Vp tudi tudi L ve vedeti Ggnste , , , kdaj kdaj Rsn se se Zp------k neha nehati Ggdste hec hec Somei . . . Kako kako Rsn bi biti Gp-g počila počiti Ggdd-ez tisto tisti Zk-zet pobožnjakarsko pobožnjakarski Ppnzet prasičko prasička Sozet , , , če če Vd bi biti Gp-g se se Zp------k Samu Samo Slmed kaj kaj Zv-sei zgodilo zgoditi Ggdd-es ! ! ! " " "

" " " Oprosti oprostiti Ggdvde , , , grda grd Ppnzei pižama pižama Sozei , , , " " " je biti Gp-ste-n zardela zardeti Ggdd-ez in in Vp slekla sleči Ggdd-ez rožasto rožast Ppnzet trenerko trenerka Sozet , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez zares zares Rsn že že L izprana izpran Pdnzei in in Vp luknjasta luknjast Ppnzei na na Dm rokavih rokav Sommm . . . " " " Se se Zp------k grem iti Ggvspe tušat tušati Ggnm , , , da da Vd ti ti Zod-ed--k bom biti Gp-ppe-n všeč všeč Rsn ! ! ! " " "

" " " Rada rad Rsn plavam plavati Ggnspe , , , " " " je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez in in Vp se se Zp------k oblivala oblivati Ggnd-ez z z Do novimi nov Ppnzmo luskami luska Sozmo , , , " " " če če Vd morem moči Ggnspe , , , grem iti Ggvspe na na Dt bazen bazen Sometn . . . " " "

Še še L isti isti Zn-met večer večer Sometn je biti Gp-ste-n odšel oditi Ggdd-em na na Dt vlak vlak Sometn . . . Po po Dm celonočni celonočen Ppnzem vožnji vožnja Sozem v v Dm zakajenem zakajen Pdnmem in in Vp smrdečem smrdeč Ppnmem kupeju kupe Somem je biti Gp-ste-n zjutraj zjutraj Rsn prispel prispeti Ggdd-em na na Dt beograjski beograjski Ppnmetd kolodvor kolodvor Sometn in in Vp vzel vzeti Ggdd-em taksi taksi Sometn do do Dr vojaške vojaški Ppnzer bolnice bolnica Sozer . . . V v Dm sedmem sedmi Kbvsem nadstopju nadstopju Nt je biti Gp-ste-n na na Dm postelji postelja Sozem spal spati Ggnd-em Samo Samo Slmei , , , bled bled Ppnmein , , , kocinast kocinast Ppnmein , , , izsušenih izsušen Pdnzmr ustnic ustnica Sozmr , , , z z Do rokami roka Sozmo , , , privezanimi privezan Pdnzmo ob ob Dt posteljo postelja Sozet . . .

" " " Mojca Mojca Slzei je biti Gp-ste-n Mojca Mojca Slzei , , , ne ne L more moči Ggnste iz iz Dr kože koža Sozer , , , če če Vd gre iti Ggvste za za Dt vroče vroč Ppnzmt novice novica Sozmt . . . Žilava žilav Ppnzei punca punca Sozei , , , živo živ Ppnsei srebro srebro Sosei , , , jaz jaz Zop-ei jo on Zotzet--k občudujem občudovati Ggnspe . . . " " "

" " " Nikjer nikjer Rsn drugje drugje Rsn kot kot Vd v v Dm tej ta Zk-zem sobi soba Sozem , , , " " " se se Zp------k je biti Gp-ste-n razhudila razhuditi Ggdd-ez Darinka Darinka Slzei . . . " " " Zakaj zakaj Rsn pa pa Vp nobene noben Zl-zer večerje večerja Sozer ? ? ? In in Vp kina kino Somer ? ? ? In in Vp sprehoda sprehod Somer po po Dm Ljubljani Ljubljana Slzem ? ? ? Obnašaš obnašati Ggnsde se se Zp------k kot kot Vd poročen poročen Pdnmein moški moški Somei , , , prideš priti Ggdsde , , , spiš spati Ggnsde z z Do mano jaz Zop-eo , , , odideš oditi Ggdsde in in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei . . . Saj saj Vp mi jaz Zop-ed--k ni biti Gp-ste-d jasno jasno Rsn , , , kaj kaj Zv-set ti ti Zod-ed--k predstavljam predstavljati Ggnspe ! ! ! A a Rsn sem biti Gp-spe-n samo samo L kurbica kurbica Sozei , , , ki ki Vd ti ti Zod-ed--k daje dajati Ggnste zastonj zastonj Rsn ? ? ? " " "

Samo Samo Slmei je biti Gp-ste-n imel imeti Ggnd-em prav prav Rsn , , , ko ko Vd je biti Gp-ste-n napovedal napovedati Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k bo biti Gp-pte-n sčasoma sčasoma Rsn vse ves Zc-sei umirilo umiriti Ggdd-es in in Vp bo biti Gp-pte-n čas čas Somei za za Dt trezen trezen Ppnmetn razmislek razmislek Sometn . . . Marte Marta Slzer sicer sicer Rsn še še L vedno vedno Rsn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es na na Dt spregled spregled Sometn in in Vp o o Dm njej on Zotzem nobenega noben Zl-mer glasu glas Somer , , , vendar vendar Vp je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez konec konec Somei koncev konec Sommr v v Dm resnici resnica Sozem polnoletna polnoleten Ppnzei , , , prištevna prišteven Ppnzei , , , odločna odločen Ppnzei kot kot Vd vrag vrag Somei in in Vp po po Dm drugi drug Kbzzem strani stran Sozem njeno njen Zstseiez izginotje izginotje Sosei tudi tudi L za za Dt Andreja Andrej Slmetd pravzaprav pravzaprav L ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es tako tako Rsn velika velik Ppnzei življenjska življenjski Ppnzei sprememba sprememba Sozei , , , kot kot Vd se se Zp------k mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n zazdelo zazdeti Ggdd-es prvi prvi Kbvmet hip hip Sometn . . . Nekako nekako Rsn tako tako Rsn kot kot Vd pred pred Do leti leto Sosmo , , , ko ko Vd mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n Marta Marta Slzei zaradi zaradi Dr prezrtega prezrt Pdnmer rojstnega rojsten Ppnmer dne dan Somer zagrozila zagroziti Ggdd-ez , , , da da Vd mu on Zotmed--k lahko lahko Rsn ona on Zotzei v v Dt povračilo povračilo Soset pozabi pozabiti Ggdste pripravljati pripravljati Ggnn kosilo kosilo Soset . . . " " " Pač pač L , , , " " " je biti Gp-ste-n iz iz Dr kljubovanja kljubovanje Soser skomignil skomigniti Ggdd-em z z Do rameni rame Sosmo in in Vp to ta Zk-sei je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es Marti Marta Slzed ravno ravno L dovolj dovolj Rsn , , , da da Vd naslednji naslednji Ppnmetd dan dan Sometn ni biti Gp-ste-d bilo biti Gp-d-es krožnikov krožnik Sommr na na Dm mizi miza Sozem . . . Tudi tudi L takrat takrat Rsn je biti Gp-ste-n z z Do neko nek Zn-zeo bedasto bedast Ppnzeo moško moški Ppnzeo paniko panika Sozeo pomislil pomisliti Ggdd-em , , , da da Vd se se Zp------k podira podirati Ggnste svet svet Somei in in Vp se se Zp------k bo biti Gp-pte-n poslej poslej Rsn vse ves Zc-sei spremenilo spremeniti Ggdd-es . . . In in Vp bi biti Gp-g najraje rad Rss vzel vzeti Ggdd-em vse ves Zc-set nazaj nazaj Rsn in in Vp Marti Marta Slzed kupil kupiti Ggdd-em goro gora Sozet cvetja cvetje Soser in in Vp vrh vrh Dr gore gora Sozer obesil obesiti Ggdd-em prstan prstan Sometn z z Do diamanti diamant Sommo ... ... ... In in Vp je biti Gp-ste-n obupan obupan Ppnmein telefoniral telefonirati Ggvd-em Samu Samo Slmed , , , kaj kaj Zv-sei se se Zp------k v v Dm takih tak Zk-mmm primerih primer Sommm ženskam ženska Sozmd kupi kupiti Ggdste , , , da da Vd zanesljivo zanesljivo Rsn deluje delovati Ggnste in in Vp se se Zp------k vse ves Zc-sei uredi urediti Ggdste . . . " " " Pojdi iti Ggvvde v v Dt menzo menza Sozet , , , " " " se se Zp------k je biti Gp-ste-n smejal smejati Ggnd-em Samo Samo Slmei , , , " " " to ta Zk-sei najbolj najbolj Rsn pomaga pomagati Ggvste , , , in in Vp tam tam Rsn sploh sploh L ni biti Gp-ste-d tako tako Rsn slaba slab Ppnzei hrana hrana Sozei , , , kot kot Vd se se Zp------k govori govoriti Ggnste . . . " " " In in Vp je biti Gp-ste-n res res Rsn šel iti Ggvd-em in in Vp hrana hrana Sozei v v Dm resnici resnica Sozem ni biti Gp-ste-d bila biti Gp-d-ez slaba slab Ppnzei . . . " " " To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n prastrah prastrah Somei , , , " " " mu on Zotmed--k je biti Gp-ste-n potem potem Rsn teoretsko teoretsko Rsn pojasnjeval pojasnjevati Ggnd-em Samo Samo Slmei , , , kadar kadar Vd sta biti Gp-std-n skupaj skupaj Rsn kosila kositi Ggnd-dm v v Dm menzi menza Sozem ali ali Vp v v Dm gostilni gostilna Sozem , , , " " " mnogi mnog Zn-mmi možički možiček Sommi ostanejo ostati Ggdstm vse ves Zc-set življenje življenje Soset prepričani prepričan Pdnmmi , , , da da Vd se se Zp------k zaradi zaradi Dr dveh dva Kbgzdr zajemalk zajemalka Sozdr čorbice čorbica Sozer v v Dm krožniku krožnik Somem splača splačati Ggvste ves ves Zc-met dan dan Sometn stiskati stiskati Ggvn zobe zob Sommt in in Vp izigravati izigravati Ggnn pajaca pajac Sometd . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n prastrah prastrah Somei . . . Če če Vd se se Zp------k ga on Zotmer--k znebiš znebiti Ggdsde , , , hitro hitro Rsn vidiš videti Ggvsde , , , da da Vd tista tisti Zk-zei čorbica čorbica Sozei spet spet Rsn ni biti Gp-ste-d tak tak Zk-mei blagoslov blagoslov Somei , , , in in Vp v v Dm nasprotju nasprotje Sosem z z Do ženo žena Sozeo imajo imeti Ggnstm-n natakarice natakarica Sozmi vsako vsak Zc-set leto leto Soset lepše lep Pppzmt noge noga Sozmt . . . " " "

" " " To ta Zk-set delam delati Ggnspe iz iz Dr čistega čist Ppnmer entuziazma entuziazem Somer , , , " " " se se Zp------k je biti Gp-ste-n skromno skromno Rsn potegnil potegniti Ggdd-em nazaj nazaj Rsn Mičo Mičo Slmei , , , " " " ne ne L verjamem verjeti Ggvspe v v Dt velik velik Ppnmetn dobiček dobiček Sometn . . . To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n moj moj Zspmeie kulturni kulturen Ppnmeid projekt projekt Somei , , , moj moj Zspmeie entuziazem entuziazem Somei , , , in in Vp dobiček dobiček Somei me jaz Zop-er--k pri pri Dm tem ta Zk-sem ne ne L zanima zanimati Ggnste ! ! ! " " "

" " " Jaz jaz Zop-ei še še L bolj bolj Rsn , , , " " " je biti Gp-ste-n Katja Katja Slzei v v Dm resnici resnica Sozem zažarela zažareti Ggdd-ez in in Vp skočila skočiti Ggdd-ez pokonci pokonci Rsn kot kot Vd nerodna neroden Ppnzei koza koza Sozei , , , da da Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n prevrnil prevrniti Ggdd-em stol stol Somei in in Vp treščil treščiti Ggdd-em na na Dt tla tla Sosmt . . .

" " " To ta Zk-sei bi biti Gp-g bilo biti Gp-d-es zanimivo zanimiv Ppnsei , , , " " " je biti Gp-ste-n vzkliknila vzklikniti Ggdd-ez Katja Katja Slzei , , , " " " če če Vd bi biti Gp-g se se Zp------k konstanta konstanta Sozei zvezno zvezno Rsn spreminjala spreminjati Ggnd-ez skozi skozi Dt roman roman Sometn , , , bi biti Gp-g lahko lahko Rsn sklepali sklepati Ggvd-mm o o Dm avtoterapevtskem avtoterapevtski Ppnmem učinku učinek Somem , , , ki ki Vd ga on Zotmet--k je biti Gp-ste-n pisanje pisanje Sosei imelo imeti Ggnd-es na na Dt Ivana Ivan Slmetd . . . " " "

" " " Aha aha M , , , " " " se se Zp------k je biti Gp-ste-n zavzel zavzeti Ggdd-em Samo Samo Slmei , , , " " " torej torej Rsn je biti Gp-ste-n naenkrat naenkrat Rsn logika logika Sozei v v Dm tisti tisti Zk-zem moji moj Zspzeme preprosti preprost Ppnzem teoriji teorija Sozem . . . " " "

" " " Čim čim Rsn prej prej Rsn do do Dr Pariza Pariz Slmer , , , " " " je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em odločen odločen Pdnmein , , , ko ko Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n spomnil spomniti Ggdd-em hotelskih hotelski Ppnmmr računov račun Sommr . . . " " " Danes danes Rsn čim čim Rsn dalj daleč Rsr , , , nekje nekje Rsn do do Dr Metza Metz Slmer , , , jutri jutri Rsn do do Dr Pariza Pariz Slmer , , , tam tam Rsn bova biti Gp-ppd-n lahko lahko Rsn prespala prespati Ggdd-dm . . . " " "

" " " Vlečeš vleči Ggnsde me jaz Zop-et--k za za Dt noht noht Sometn , , , " " " je biti Gp-ste-n nejevoljno nejevoljno Rsn zamrmral zamrmrati Ggdd-em bernardinec bernardinec Somei in in Vp skušal skušati Ggnd-em z z Do odločnim odločen Ppnmeo sunkom sunek Someo svoje svoj Zp-zer šape šapa Sozer otresti otresti Ggdn prijem prijem Sometn Andrejevega Andrejev Psnmer palca palec Somer in in Vp kazalca kazalec Somer , , , ki ki Vd pa pa Vp sploh sploh L ni biti Gp-ste-d hotel hoteti Ggnd-em popustiti popustiti Ggdn , , , ampak ampak Vp se se Zp------k je biti Gp-ste-n še še L kar kar Rsn držal držati Ggnd-em bernardinčeve bernardinčev Psnzer otresajoče otresajoč Ppnzer tace taca Sozer , , , da da Vd je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn izgledalo izgledati Ggnd-es kot kot Vd kakšno kakšen Zv-sei velepomembno velepomemben Ppnsei državniško državniški Ppnsei rokovanje rokovanje Sosei med med Do psom pes Someo in in Vp človekom človek Someo . . .

" " " To ta Zk-sei je biti Gp-ste-n vabilo vabilo Sosei , , , " " " je biti Gp-ste-n rekla reči Ggdd-ez in in Vp vstala vstati Ggdd-ez . . . " " " Medtem medtem Rsn ko ko Vd grem iti Ggvspe po po Dt šampanjec šampanjec Sometn , , , dajem dajati Ggnspe na na Dt ogled ogled Sometn mojo moj Zspzete zgodbo zgodba Sozet , , , " " " je biti Gp-ste-n privlekla privleči Ggdd-ez šop šop Sometn natipkanih natipkan Pdnmmr listov list Sommr in in Vp mu on Zotmed--k jih on Zotmmt--k položila položiti Ggdd-ez na na Dt kamnito kamnit Ppnzet mizico mizica Sozet poleg poleg Dr zofe zofa Sozer . . .

Ob ob Dm gledalcih gledalec Sommm v v Dm dvorani dvorana Sozem so biti Gp-stm-n partije partija Sozmt vseh ves Zc-mmr štirinajstih štirinajst Kbg-mr krogov krog Sommr spremljali spremljati Ggnd-mm milijoni milijon Sommi šahistov šahist Sommr po po Dm celem cel Ppnmem svetu svet Somem , , , saj saj Vp so biti Gp-stm-n se se Zp------k partije partija Sozmi z z Do igranjem igranje Soseo na na Dm elektronskih elektronski Ppnzmm šahovnicah šahovnica Sozmm direktno direktno Rsn prenašale prenašati Ggnd-mz na na Dt svetovni svetoven Ppnmetd splet splet Sometn ( ( ( www WWW Np . . . 35ChessOlympiad.com 35ChessOlympiad.com Np ) ) ) . . . Na na Dm začetku začetek Somem je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es pri pri Dm prenosu prenos Somem nekaj nekaj Rsn težav težava Sozmr , , , po po Dm tretjem tretji Kbvmem krogu krog Somem pa pa Vp je biti Gp-ste-n vse ves Zc-sei skupaj skupaj Rsn delovalo delovati Ggnd-es brezhibno brezhibno Rsn . . . Medtem medtem Rsn ko ko Vd so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm tujci tujec Sommi tudi tudi L zaradi zaradi Dr naravnih naraven Ppnzmr lepot lepota Sozmr Bleda Bled Slmer in in Vp Slovenije Slovenija Slzer nad nad Do organizacijo organizacija Sozeo prireditve prireditev Sozer navdušeni navdušen Pdnmmi , , , lahko lahko Rsn rečemo reči Ggdspm , , , so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm slovenski slovenski Ppnmmi organizatorji organizator Sommi razočarani razočaran Pdnmmi , , , saj saj Vp marsikaj marsikaj Zn-sei , , , na na Dt kar kar Zz-set sami sam Ppnmmi niso biti Gp-stm-d mogli moči Ggnd-mm vplivati vplivati Ggnn , , , ker ker Vd so biti Gp-stm-n določene določen Pdnzmt funkcije funkcija Sozmt prevzeli prevzeti Ggdd-mm tuji tuj Ppnmmi partnerji partner Sommi svetovne svetoven Ppnzer šahovske šahovski Ppnzer zveze zveza Sozer , , , ni biti Gp-ste-d delovalo delovati Ggnd-es , , , kot kot Vd bi biti Gp-g moralo morati Ggnd-es , , , pa pa Vp še še L domači domač Ppnmmi šahisti šahist Sommi so biti Gp-stm-n tekmovali tekmovati Ggnd-mm slabše slabo Rsr od od Dr pričakovanj pričakovanje Sosmr oziroma oziroma Vp njihovih njihov Zstmmrm ratingov rating Sommr . . .

SPLIČANI Spličan Slmmi BREZ brez Dr MOŽNOSTI možnost Sozmr V v Dm 7. 7. Kav krogu krog Somem lige liga Sozer Goodyear Goodyear Slmei so biti Gp-stm-n košarkarji košarkar Sommi novomeške novomeški Ppnzer Krke Krka Slzer tako tako Rsn rekoč rekoč Rd z z Do levo levi Ppnzeo roko roka Sozeo ugnali ugnati Ggdd-mm najmlajše mlad Ppsset moštvo moštvo Soset lige liga Sozer Split Split Slmei . . . Po po Dm vodstvu vodstvo Sosem z z Do 20 20 Kag točkami točka Sozmo razlike razlika Sozer je biti Gp-ste-n lahko lahko Rsn trener trener Somei Spahija Spahi Slmer v v Dt igro igra Sozet poslal poslati Ggdd-em tudi tudi L mlajše mlad Pppmmt domače domač Ppnmmt košarkarje košarkar Sommt . . . Na na Dm sliki slika Sozem : : : Marka Mark Slmer Maroviča Marovič Slmer Spličani Spličan Slmmi niti niti L niso biti Gp-stm-d poskusili poskusiti Ggdd-mm resneje resno Rsr ovirati ovirati Ggnn med med Do metom met Someo . . . ( ( ( Foto foto Somei : : : I. I. O V. V. O ) ) )

KOČEVJE Kočevje Slsei - - - Nogometaši nogometaš Sommi Kočevja Kočevje Slser so biti Gp-stm-n z z Do zmago zmaga Sozeo sklenili skleniti Ggdd-mm jesensko jesenski Ppnzet sezono sezona Sozet v v Dm prvi prvi Kbvzem ljubljanski ljubljanski Ppnzem medobčinski medobčinski Ppnzem ligi liga Sozem . . . V v Dm izenačeni izenačen Pdnzem in in Vp zanimivi zanimiv Ppnzem igri igra Sozem so biti Gp-stm-n zasluženo zasluženo Rsn premagali premagati Ggdd-mm drugouvrščeni drugouvrščen Ppnmetd Arne Arno Slmei Tabor Tabor Slmei 69 69 Kag . . . Edini edin Ppnmetd zadetek zadetek Sometn je biti Gp-ste-n v v Dm 35. 35. Kav minuti minuta Sozem dosegel doseči Ggdd-em Vukan Vukan Slmei . . . Kočevci Kočevec Slmmi bodo biti Gp-ptm-n s z Do 15 15 Kag točkami točka Sozmo prezimili prezimiti Ggdd-mm na na Dm petem peti Kbvsem mestu mesto Sosem . . . ( ( ( M. M. O G. G. O ) ) )

Obtožba obtožba Sozei Sevničanu Sevničan Slmed Boštjanu Boštjan Slmed očita očitati Ggnste , , , da da Vd je biti Gp-ste-n do do Dr nesreče nesreča Sozer s z Do kombiniranim kombiniran Pdnmeo avtom avt Someo Renault Renault Slmei Kangoo Kangoo Slmei po po Dm regionalni regionalen Ppnzem cesti cesta Sozem Krško Krško Slsei Sevnica Sevnica Slzei pri pri Dm naselju naselje Sosem Arto Arto Slmei prišlo priti Ggdd-es zato zato Rsn , , , ker ker Vd ni biti Gp-ste-d vozil voziti Ggnd-em na na Dm primerni primeren Ppnzem razdalji razdalja Sozem od od Dr desnega desni Ppnmer roba rob Somer vozišča vozišče Soser , , , temveč temveč Vp je biti Gp-ste-n zapeljal zapeljati Ggdd-em na na Dt peščeno peščen Ppnzet bankino bankina Sozet ob ob Dm vozišču vozišče Sosem , , , kjer kjer Vd je biti Gp-ste-n sunkovito sunkovito Rsn zavil zaviti Ggdd-em na na Dt levo levi Ppnzet , , , da da Vd je biti Gp-ste-n avto avto Sometn nato nato Rsn zanašalo zanašati Ggnd-es po po Dm cesti cesta Sozem in in Vp je biti Gp-ste-n zapeljal zapeljati Ggdd-em s z Dr ceste cesta Sozer ter ter Vp trčil trčiti Ggdd-em v v Dt drevo drevo Soset ob ob Dm njem on Zotmem , , , zaradi zaradi Dr česar kar Zz-ser so biti Gp-stm-n se se Zp------k njegove njegov Zstzmiem sopotnice sopotnica Sozmi na na Dm zadnjem zadnji Ppnmem sedežu sedež Somem Brigita Brigita Slzei M. M. O , , , Polona Polona Slzei M. M. O in in Vp Tanja Tanja Slzei B. B. O , , , Boštjanovo Boštjanov Psnsei dekle dekle Sosei tako tako Rsn hudo hudo Rsn poškodovale poškodovati Ggdd-mz , , , da da Vd so biti Gp-stm-n takoj takoj Rsn umrle umreti Ggdd-mz . . .

PRVA prvi Kbvzei NAGRADA nagrada Sozei ŠOLI šola Sozed Letošnjega letošnji Ppnmer osmega osmi Kbvmer natečaja natečaj Somer za za Dt najlepše lepo Rss urejeno urejen Pdnzet kostelsko kostelski Ppnzet hišo hiša Sozet , , , poslovni posloven Ppnmetd prostor prostor Sometn ali ali Vp vikend vikend Sometn , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n udeležilo udeležiti Ggdd-es 59 59 Kag tekmovalcev tekmovalec Sommr , , , kar kar Zz-sei je biti Gp-ste-n največ veliko Rss doslej doslej Rsn . . . Prvo prvi Kbvzet nagrado nagrada Sozet je biti Gp-ste-n dobila dobiti Ggdd-ez Osnovna osnoven Ppnzei šola šola Sozei Fara Fara Slzei , , , 2 2 Kag . . . Rozina Rozina Slzei Turk Turk Slzei iz iz Dr Sapnika Sapnik Slmer 8 8 Kag , , , 3 3 Kag . . . Marija Marija Slzei Mavrič Mavrič Slzei , , , Kuželj Kuželj Slmei 5 5 Kag . . . Tudi tudi L ostali ostal Ppnmmi udeleženci udeleženec Sommi so biti Gp-stm-n dobili dobiti Ggdd-mm darila darilo Sosmt . . . Tekmovanje tekmovanje Sosei sodi soditi Ggnste v v Dt okvir okvir Sometn vseslovenske vseslovenski Ppnzer akcije akcija Sozer » » » Moja moj Zspzeie dežela dežela Sozei lepa lep Ppnzei , , , urejena urejen Pdnzei in in Vp gostoljubna gostoljuben Ppnzei « « « . . .

Oglasil oglasiti Ggdd-em se se Zp------k je biti Gp-ste-n tudi tudi L Igor Igor Slmei iz iz Dr Novega nov Ppnser mesta mesto Soser , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n v v Dm eni en Kbzzem od od Dr prejšnjih prejšnji Ppnzmr številk številka Sozmr prebral prebrati Ggdd-em odgovor odgovor Sometn Marjana Marjan Slmer Dvornika Dvornik Slmer , , , vodje vodja Somer inšpektorata inšpektorat Somer pri pri Dm mestni mesten Ppnzem občini občina Sozem , , , glede glede Dr kaznovanja kaznovanje Soser zaradi zaradi Dr parkiranja parkiranje Soser brez brez Dr parkirnega parkiren Ppnmer lističa listič Somer v v Dm mestu mesto Sosem . . . Eden eden Kbzmei od od Dr kriterijev kriterij Sommr , , , po po Dm katerem kateri Zv-mem redarji redar Sommi ugotavljajo ugotavljati Ggnstm , , , koliko koliko Rsn časa čas Somer je biti Gp-ste-n avto avto Somei parkiran parkiran Pdnmein , , , če če Vd na na Dm njem on Zotmem še še L ni biti Gp-ste-d parkirnega parkiren Ppnmer listka listek Somer , , , je biti Gp-ste-n po po Dm Dvornikovih Dvornikov Psnzmm besedah beseda Sozmm tudi tudi L preverjanje preverjanje Sosei , , , ali ali Rsn je biti Gp-ste-n pokrov pokrov Somei motorja motor Somer na na Dm avtu avto Somem še še L vroč vroč Ppnmein . . . Če če Vd je biti Gp-ste-n ohlajen ohlajen Pdnmein , , , je biti Gp-ste-n avto avto Somei gotovo gotovo Rsn parkiran parkiran Pdnmein že že L pol pol Rsn ure ura Sozer , , , sklepajo sklepati Ggvstm na na Dm inšpektoratu inšpektorat Somem . . . Bralec bralec Somei pa pa Vp opozarja opozarjati Ggnste , , , da da Vd se se Zp------k pokrov pokrov Somei motorja motor Somer po po Dm prevoženih prevožen Pdnmmm štirih štirje Kbgmmm kilometrih kilometer Sommm , , , kolikor kolikor Vd ima imeti Ggnste-n sam sam Ppnmein do do Dr centra center Somer mesta mesto Soser , , , sploh sploh L še še L ne ne L segreje segreti Ggdste . . . Bo biti Gp-pte-n zato zato Vp kaznovan kaznovan Pdnmein prej prej Rsn kot kot Vd drugi drug Kbzmmi ? ? ?

SEVNICA Sevnica Slzei Kandidat kandidat Somei SDS SDS Slzer za za Dt sevniškega sevniški Ppnmet župana župan Sometd poslanec poslanec Somei Branko Branko Slmei Kelemina Kelemina Slmei pravi praviti Ggvste , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n kot kot Vd župan župan Somei na na Dt široko široko Rsn odprl odpreti Ggdd-em vrata vrata Sosmt izobraženim izobražen Pdnmmd in in Vp izkušenim izkušen Ppnmmd strokovnjakom strokovnjak Sommd , , , mladim mlad Ppnmmd diplomantom diplomant Sommd , , , kulturnikom kulturnik Sommd in in Vp umetnikom umetnik Sommd za za Dt novo nov Ppnzet , , , boljšo dober Pppzet prihodnost prihodnost Sozet občine občina Sozer . . . Pravi praviti Ggvste , , , da da Vd zaupa zaupati Ggvste v v Dt sposobnost sposobnost Sozet ljudi človek Sommr , , , zato zato Vp jim on Zotmmd--k bo biti Gp-pte-n zaupal zaupati Ggvd-em samostojno samostojen Ppnset uresničevanje uresničevanje Soset njihovih njihov Zstzmrm idej ideja Sozmr in in Vp projektov projekt Sommr ter ter Vp podporo podpora Sozet občinske občinski Ppnzer uprave uprava Sozer . . . Samo samo L lani lani Rsn je biti Gp-ste-n društvom društvo Sosmd , , , klubom klub Sommd in in Vp humanitarnim humanitaren Ppnzmd organizacijam organizacija Sozmd od od Dr svoje svoj Zp-zer plače plača Sozer dal dati Ggdd-em več veliko Rsr kot kot Vd 600.000 600.000 Kag tolarjev tolar Sommr in in Vp obljublja obljubljati Ggnste , , , da da Vd tudi tudi L letos letos Rsn ne ne L bo biti Gp-pte-n manj manj Rsn . . . Dokler dokler Vd bo biti Gp-pte-n poslanec poslanec Somei , , , bo biti Gp-pte-n na na Dm plačilni plačilen Ppnzem listi lista Sozem parlamenta parlament Somer in in Vp ne ne L občine občina Sozer . . .

JEDINŠČICA Jedinščica Slzei V v Dt ponedeljek ponedeljek Sometn , , , 28. 28. Kav oktobra oktober Somer , , , je biti Gp-ste-n zagorel zagoreti Ggdd-em kozolec kozolec Somei v v Dm Jedinščici Jedinščica Slzem . . . Zgorelo zgoreti Ggdd-es je biti Gp-ste-n seno seno Sosei , , , ogenj ogenj Somei pa pa Vp je biti Gp-ste-n delno delno Rsn uničil uničiti Ggdd-em tudi tudi L stroje stroj Sommt in in Vp orodje orodje Soset . . . Škode škoda Sozer je biti Gp-ste-n za za Dt 2 2 Kag milijona milijon Somdt tolarjev tolar Sommr . . . Za za Dt požig požig Sometn je biti Gp-ste-n osumljeno osumljen Pdnsei 18 18 Kag - - - letno leten Ppnsei dekle dekle Sosei iz iz Dr okolice okolica Sozer Novega nov Ppnser mesta mesto Soser . . .

Na na Dt podoben podoben Ppnmetn , , , četudi četudi Vd ne ne L na na Dt tako tako Rsn izrazit izrazit Ppnmetn , , , način način Sometn je biti Gp-ste-n na na Dm 17 17 Kag platnih platno Sosmm upodobljenih upodobljen Pdnzmr 14 14 Kag znanih znan Ppnzmr in in Vp manj manj Rsn znanih znan Ppnzmr osebnosti osebnost Sozmr iz iz Dr Novega nov Ppnser mesta mesto Soser in in Vp od od Dr drugod drugod Rsn . . . Med med Do portretiranci portretiranec Sommo najdemo najti Ggdspm pisano pisan Ppnzet paleto paleta Sozet oseb oseba Sozmr od od Dr prošta prošt Somer Jožefa Jožef Slmer Lapa Lap Slmer , , , generalnega generalen Ppnmer direktorja direktor Somer Krke Krka Slzer Miloša Miloš Slmer Kovačiča Kovačič Slmer , , , slikarja slikar Somer Igorja Igor Slmer Obradinoviča Obradinovič Slmer in in Vp direktorice direktorica Sozer občinske občinski Ppnzer uprave uprava Sozer Mojce Mojca Slzer Novak Novak Slzer do do Dr novinarja novinar Somer Andreja Andreja Slmer Bartlja Bartelj Slmer , , , šentjernejskega šentjernejski Ppnmer gostilničarja gostilničar Somer Majzlja Majzelj Slmer in in Vp drugih drug Kbzmmr . . .

Ko ko Vd sem biti Gp-spe-n pred pred Do časom čas Someo vprašala vprašati Ggdd-ez ekološkega ekološki Ppnmet kmeta kmet Sometd , , , kdo kdo Zv-mei so biti Gp-stm-n biodinamiki biodinamik Sommi , , , je biti Gp-ste-n zgolj zgolj L zamahnil zamahniti Ggdd-em z z Do roko roka Sozeo , , , češ češ L da da Vd jih on Zotmmr--k on on Zotmei prav prav L nič nič Rsn ne ne L razume razumeti Ggvste . . . Vendar vendar Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm v v Dm Sloveniji Slovenija Slzem in in Vp v v Dm svetu svet Somem prvi prvi Kbvmmi ekološki ekološki Ppnmmi kmetje kmet Sommi prav prav L biodinamiki biodinamik Sommi . . . V v Dm okviru okvir Somem društva društvo Soser Ajda ajda Sozei se se Zp------k je biti Gp-ste-n Delovna deloven Ppnzei skupnost skupnost Sozei RibnicaKočevje RibnicaKočevje Slsei razvila razviti Ggdd-ez že že L leta leto Soser 1995 1995 Kag , , , prvi prvi Kbvmmi certifikati certifikat Sommi pa pa Vp so biti Gp-stm-n bili biti Gp-d-mm kmetom kmet Sommd podeljeni podeljen Pdnmmi dve dva Kbgsdt leti leto Sosdt kasneje kasno Rsr . . . O o Dm delovanju delovanje Sosem Delovne deloven Ppnzer skupnosti skupnost Sozer je biti Gp-ste-n več veliko Rsr povedal povedati Ggdd-em njen njen Zstmeiez predsednik predsednik Somei Janez Janez Slmei Levstek Levstek Slmei . . .

Novomeški novomeški Ppnmeid KGZ KGZ Slmei je biti Gp-ste-n zaprosil zaprositi Ggdd-em kmetijsko kmetijski Ppnset ministrstvo ministrstvo Soset , , , naj naj Vd mu on Zotmed--k pojasni pojasniti Ggdste bodočo bodoč Ppnzet strategijo strategija Sozet finančnih finančen Ppnzmr vzpodbud vzpodbuda Sozmr za za Dt ajdo ajda Sozet in in Vp tudi tudi L dopolnitev dopolnitev Sozmr uredbe uredba Sozer o o Dm trgu trg Somem z z Do žiti žito Sosmo , , , ki ki Vd upošteva upoštevati Ggvste pri pri Dm dodelitvi dodelitev Sozem direktnih direkten Ppnsmr plačil plačilo Sosmr samo samo L setev setev Sozet ajde ajda Sozer do do Dr 30. 30. Kav julija julij Somer . . . Od od Dr ministrstva ministrstvo Soser so biti Gp-stm-n zahtevali zahtevati Ggvd-mm odgovor odgovor Sometn , , , ali ali Rsn obstajajo obstajati Ggnstm možnosti možnost Sozmi dodatnih dodaten Ppnzmr vzpodbud vzpodbuda Sozmr za za Dt setev setev Sozet strniščne strniščen Ppnzer ajde ajda Sozer in in Vp ajde ajda Sozer kot kot Vd prepoznavne prepoznaven Ppnzer sestavine sestavina Sozer slovenske slovenski Ppnzer krajine krajina Sozer . . . Dokončnega dokončen Ppnmer odgovora odgovor Somer še še L nimajo imeti Ggnstm-d , , , zaenkrat zaenkrat Rsn pa pa Vp vse ves Zc-sei kaže kazati Ggnste , , , da da Vd bi biti Gp-g vzpodbude vzpodbuda Sozmt za za Dt ajdo ajda Sozet lahko lahko Rsn našli najti Ggdd-mm znotraj znotraj Dr ukrepov ukrep Sommr SKOP SKOP Slmei za za Dt vzpodbujanje vzpodbujanje Soset pridelave pridelava Sozer avtohtonih avtohton Ppnzmr sort sorta Sozmr . . .

Organizacijski organizacijski Ppnmeid vodja vodja Somei OTS OTS Slmei Jani Jani Slmei Gačnik Gačnik Slmei z z Dr novomeškega novomeški Ppnmer Kmetijsko kmetijski Ppnsei - - - gozdarskega gozdarski Ppnmer zavoda zavod Somer Kmetijsko kmetijski Ppnsei - - - gozdarske gozdarski Ppnzer zbornice zbornica Sozer Slovenije Slovenija Slzer je biti Gp-ste-n poudaril poudariti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n poglavitni poglaviten Ppnmeid namen namen Somei dela delo Soser , , , ki ki Vd ga on Zotset--k opravlja opravljati Ggnste Zupančič Zupančič Slmei , , , da da Vd ljudem človek Sommd opravi opraviti Ggdste storitve storitev Sozmt , , , saj saj Vp je biti Gp-ste-n oprema oprema Sozei predraga predrag Ppnzei , , , da da Vd bi biti Gp-g si se Zp---d--k jo on Zotzet--k lahko lahko Rsn kupil kupiti Ggdd-em vsak vsak Zc-mei . . . Gačnik Gačnik Slmei iz iz Dr izkušenj izkušnja Sozmr dobro dobro Rsn ve vedeti Ggnste , , , da da Vd gresta iti Ggvstd skrb skrb Sozei za za Dt sadno saden Ppnset drevje drevje Soset in in Vp predelava predelava Sozei sadja sadje Soser z z Do roko roka Sozeo v v Dm roki roka Sozem . . . Vendar vendar Vp pa pa Vp bo biti Gp-pte-n za za Dt preskok preskok Sometn v v Dm miselnosti miselnost Sozem ljudi človek Sommr , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n travniške travniški Ppnmmt sadovnjake sadovnjak Sommt vrsto vrsta Sozet let leto Sosmr puščali puščati Ggnd-mm vnemar vnemar Rsn , , , po po Dm njegovem njegov Zstsemem potrebnega potreben Ppnmer še še L nekaj nekaj Rsn časa čas Somer . . .

Območni območen Ppnmeid zbor zbor Somei odvetnikov odvetnik Sommr opozarja opozarjati Ggnste na na Dt razlike razlika Sozmt med med Do reklamirano reklamiran Pdnzeo družbo družba Sozeo Poravnava poravnava Sozei in in Vp odvetniki odvetnik Sommo ter ter Vp odvetniškimi odvetniški Ppnzmo družbami družba Sozmo . . . Zavarovalnice zavarovalnica Sozmi in in Vp oškodovanci oškodovanec Sommi bodo biti Gp-ptm-n presodili presoditi Ggdd-mm in in Vp se se Zp------k odločili odločiti Ggdd-mm , , , ali ali Rsn bodo biti Gp-ptm-n sledili slediti Ggnd-mm blišču blišč Somed podjetniško podjetniški Ppnsei - - - kapitalske kapitalski Ppnzer domiselnosti domiselnost Sozer ali ali Vp pa pa Vp zanje zame Zotmmt--z , , , njihovo njihov Zstsetm premoženje premoženje Soset in in Vp varnost varnost Sozet ter ter Vp ugled ugled Sometn , , , pomenijo pomeniti Ggvstm več veliko Rsr odvetniške odvetniški Ppnzmi izkušnje izkušnja Sozmi , , , strokovnost strokovnost Sozei , , , nadzor nadzor Somei nad nad Do delom delo Soseo in in Vp zavarovana zavarovan Pdnzei odvetniška odvetniški Ppnzei odgovornost odgovornost Sozei . . .

Zahvala zahvala Sozei zavarovalnice zavarovalnica Sozer , , , ker ker Vd sem biti Gp-spe-n preprečil preprečiti Ggdd-em krajo kraja Sozet v v Dm trgovini trgovina Sozem Kriminal kriminal Somei ne ne L bo biti Gp-pte-n zaobšel zaobiti Ggdd-em Bele bel Ppnzer krajine krajina Sozer

Demokracija demokracija Sozei soudeležbe soudeležba Sozer je biti Gp-ste-n učna učen Ppnzei tema tema Sozei , , , ki ki Vd jo on Zotzet--k bo biti Gp-pte-n treba treba Rsn v v Dm teh ta Zk-mmm krajih kraj Sommm še še L " " " vzeti vzeti Ggdn " " " . . . Morda morda L je biti Gp-ste-n zdaj zdaj Rsn priložnost priložnost Sozei za za Dt njeno njen Zstzetez prvo prvi Kbvzet uro ura Sozet . . .

" " " Še še L v v Dt nedeljo nedelja Sozet popoldne popoldne Rsn sem biti Gp-spe-n se se Zp------k pogovarjala pogovarjati Ggnd-ez z z Do večjo velik Pppzeo kmetico kmetica Sozeo , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n dobila dobiti Ggdd-ez odločbo odločba Sozet in in Vp je biti Gp-ste-n zatrjevala zatrjevati Ggnd-ez , , , da da Vd ni biti Gp-ste-d kriva kriv Ppnzei . . . Vseeno vseeno Rsn sem biti Gp-spe-n si se Zp---d--k mislila misliti Ggnd-ez , , , da da Vd morda morda L kupujejo kupovati Ggnstm kako kak Zv-zet krmo krma Sozet . . . A a Vp ko ko Vd sva biti Gp-spd-n midva jaz Zopmdi z z Do možem mož Someo zvečer zvečer Rsn dobila dobiti Ggdd-dm odločbo odločba Sozet , , , sva biti Gp-spd-n vedela vedeti Ggnd-dm , , , da da Vd je biti Gp-ste-n nekaj nekaj Zn-sei narobe narobe Rsn . . . Pri pri Dm nas jaz Zop-mm nismo biti Gp-spm-d ničesar nič Zl-ser dodajali dodajati Ggnd-mm , , , " " " je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez sogovornica sogovornica Sozei . . . Slišali slišati Ggvd-mm smo biti Gp-spm-n še še L za za Dt nenavaden nenavaden Ppnmetn primer primer Sometn , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n trije trije Kbgmmi kmetje kmet Sommi imeli imeti Ggnd-mm vsak vsak Zc-mei v v Dm svoji svoj Zp-zem kanti kanta Sozem neoporečno neoporečen Ppnset mleko mleko Soset , , , ko ko Vd so biti Gp-stm-n ga on Zotset--k zlili zliti Ggdd-mm skupaj skupaj Rsn , , , pa pa Vp je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em vzorec vzorec Somei oporečen oporečen Ppnmein . . .

Po po Dm požaru požar Somem , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n do do Dr tal tla Sosmr upepelil upepeliti Ggdd-em šolo šola Sozet in in Vp tudi tudi L 8.000 8.000 Kag knjig knjiga Sozmr v v Dm šolski šolski Ppnzem knjižnici knjižnica Sozem , , , je biti Gp-ste-n njen njen Zstmeiez nekdanji nekdanji Ppnmeid ravnatelj ravnatelj Somei Toni Toni Slmei Gašperič Gašperič Slmei prišel priti Ggdd-em na na Dt idejo ideja Sozet , , , da da Vd bi biti Gp-g knjižnice knjižnica Sozmi zbirale zbirati Ggnd-mz knjige knjiga Sozmt za za Dt podzemeljske podzemeljski Ppnmmt učence učenec Sommt . . . Direktorica direktorica Sozei Ljudske ljudski Ppnzer knjižnice knjižnica Sozer Metlika Metlika Slzei Anica Anica Slzei Kopinič Kopinič Slzei je biti Gp-ste-n usklajevala usklajevati Ggnd-ez akcijo akcija Sozet , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n jo on Zotzet--k poimenovali poimenovati Ggdd-mm " " " Knjige knjiga Sozmt otrokom otrok Sommd " " " in in Vp nad nad Do katero kateri Zv-zeo je biti Gp-ste-n bila biti Gp-d-ez navdušena navdušen Pdnzei tudi tudi L Joža Joža Slzei Ocepek Ocepek Slzei . . . Kot kot Vd je biti Gp-ste-n na na Dm slovesnosti slovesnost Sozem povedala povedati Ggdd-ez Kopiničeva Kopiničev Psnzei , , , so biti Gp-stm-n knjižnice knjižnica Sozmi , , , združene združen Pdnzmi v v Dm enotnosti enotnost Sozem in in Vp solidarnosti solidarnost Sozem , , , svoje svoj Zp-set poslanstvo poslanstvo Soset opravile opraviti Ggdd-mz nad nad Do vsemi ves Zc-smo pričakovanji pričakovanje Sosmo . . .

Tokrat tokrat Rsn se se Zp------k je biti Gp-ste-n s z Do svojim svoj Zp-meo knjižnim knjižen Ppnmeo prvencem prvenec Someo Preludij preludij Somei v v Dm žitu žito Sosem predstavila predstaviti Ggdd-ez sama sam Ppnzei , , , prijetno prijeten Ppnzet družbo družba Sozet pa pa Vp ji on Zotzed--k je biti Gp-ste-n delal delati Ggnd-em harmonikar harmonikar Somei Danijel Danijel Slmei Lovše Lovše Slmei . . . Kot kot Vd je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez Lapuhova Lapuhov Psnzei , , , ki ki Vd pesnikuje pesnikovati Ggnste že že L od od Dr srednješolskih srednješolski Ppnsmr let leto Sosmr in in Vp je biti Gp-ste-n do do Dr sedaj sedaj Rsn pesmi pesem Sozmt že že L objavila objaviti Ggdd-ez v v Dm dolenjski dolenjski Ppnzem reviji revija Sozem za za Dt literaturo literatura Sozet , , , kulturo kultura Sozet in in Vp družbena družben Ppnsmt vprašanja vprašanje Sosmt Rast rast Sozei , , , je biti Gp-ste-n svoje svoj Zp-zer prve prvi Kbvzer pesniške pesniški Ppnzer zbirke zbirka Sozer vesela vesel Ppnzei . . . " " " Tudi tudi L zato zato Rsn , , , ker ker Vd mi jaz Zop-ed--k je biti Gp-ste-n knjigo knjiga Sozet kot kot Vd prvo prvi Kbvzet nagrado nagrada Sozet na na Dm lanskem lanski Ppnmem natečaju natečaj Somem Javnega javen Ppnmer sklada sklad Somer RS RS Slzer za za Dt kulturne kulturen Ppnzmt dejavnosti dejavnost Sozmt za za Dt mlade mlad Ppnmmt pesnike pesnik Sommt in in Vp pisatelje pisatelj Sommt brezplačno brezplačno Rsn izdala izdati Ggdd-ez revija revija Sozei Mentor mentor Somei v v Dm zbirki zbirka Sozem Prvenke prvenka Sozmi . . . Sodelovalo sodelovati Ggnd-es je biti Gp-ste-n kar kar Rsn 280 280 Kag literarnih literaren Ppnmmr ustvarjalcev ustvarjalec Sommr iz iz Dr vse ves Zc-zer Slovenije Slovenija Slzer . . . " " "

Če če Vd je biti Gp-ste-n bilo biti Gp-d-es v v Dm načrtu načrt Somem , , , da da Vd bo biti Gp-pte-n KC KC Slmei Janeza Janez Slmer Trdine Trdina Slmer regijsko regijski Ppnsei kulturno kulturen Ppnsei središče središče Sosei , , , čemu kaj Zv-sed sedaj sedaj Rsn dejavnosti dejavnost Sozmt drobiti drobiti Ggnn po po Dm posameznih posamezen Ppnzmm lokacijah lokacija Sozmm ? ? ?

Če če Vd se se Zp------k je biti Gp-ste-n kulturni kulturen Ppnmeid center center Somei načrtoval načrtovati Ggnd-em kot kot Vd regijsko regijski Ppnset kulturno kulturno Ppnset središče središče Soset in in Vp je biti Gp-ste-n občina občina Sozei v v Dt obnovo obnova Sozet bivšega bivši Ppnmer Doma dom Somer JLA JLA Slzer vložila vložiti Ggdd-ez 180 180 Kag milijonov milijon Sommr tolarjev tolar Sommr , , , čemu kaj Zv-sed sedaj sedaj Rsn dejavnosti dejavnost Sozmt drobiti drobiti Ggnn po po Dm posameznih posamezen Ppnzmm lokacijah lokacija Sozmm ? ? ? Smisel smisel Somei ustanovitve ustanovitev Sozer je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em v v Dm združevanju združevanje Sosem dejavnosti dejavnost Sozmr , , , ki ki Vd bi biti Gp-g dajale dajati Ggnd-mz možnost možnost Sozet uveljavljanja uveljavljanje Soser prihajajočim prihajajoč Ppnmmd in in Vp neuveljavljenim neuveljavljen Ppnmmd posameznikom posameznik Sommd . . . Čemu kaj Zv-sed povečevati povečevati Ggnn stroške strošek Sommt poslovanja poslovanje Soser in in Vp vzdrževanja vzdrževanje Soser posameznih posamezen Ppnmmr objektov objekt Sommr , , , vlagati vlagati Ggnn v v Dt programe program Sommt , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k izvaja izvajati Ggnste zavod zavod Somei sam sam Ppnmein , , , in in Vp tako tako Rsn konkurirati konkurirati Ggvn samemu sam Ppnmed sebi se Zp---d zaradi zaradi Dr kratkoročnih kratkoročen Ppnzmr koristi korist Sozmr , , , ki ki Vd jih on Zotzmt--k bo biti Gp-pte-n s z Do tem ta Zk-seo pridobila pridobiti Ggdd-ez občina občina Sozei ? ? ? Ali ali Rsn je biti Gp-ste-n res res Rsn potrebno potrebno Rsn imeti imeti Ggnn toliko toliko Rsn ustanov ustanova Sozmr , , , ki ki Vd bodo biti Gp-ptm-n delovale delovati Ggnd-mz v v Dm kvazi kvazi Ppnmem javnem javen Ppnmem interesu interes Somem ? ? ?

Poleg poleg Dr bukve bukev Sozer je biti Gp-ste-n rastel rasti Ggnd-em grm grm Somei , , , iz iz Dr grma grm Somer je biti Gp-ste-n prestrašen prestrašen Pdnmein skočil skočiti Ggdd-em zajec zajec Somei in in Vp jo on Zotzet--k bistro bistro Rsn počez počez Rsn ubral ubrati Ggdd-em v v Dt reber reber Sozet . . .

DVOSOBNO dvosoben Ppnset komfortno komfortno Rsn opremljeno opremljen Pdnset stanovanje stanovanje Soset v v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem oddam oddati Ggdspe . . . # # # ( ( ( 07 07 Kag ) ) ) 332 332 Kag 35 35 Kag 72. 72. Kav 2197 2197 Kag

DVOSOBNO dvosoben Ppnset opremljeno opremljen Pdnset stanovanje stanovanje Soset v v Dm Novem nov Ppnsem mestu mesto Sosem oddam oddati Ggdspe . . . # # # ( ( ( 031 031 Kag ) ) ) 780-714. 780-714. Kag 2319 2319 Kag

V v Dm 89. 89. Kav letu leto Sosem nas jaz Zop-mt je biti Gp-ste-n zapustila zapustiti Ggdd-ez naša naš Zspzeim draga drag Ppnzei mama mama Sozei , , , stara star Ppnzei mama mama Sozei , , , tašča tašča Sozei , , , sestra sestra Sozei , , , s z Do

. . . Hvala hvala Sozei vsem ves Zc-mmd sosedom sosed Sommd , , , ki ki Vd so biti Gp-stm-n ji on Zotzed--k stali stati Ggnd-mm ob ob Dm strani stran Sozem in in Vp ji on Zotzed--k lajšali lajšati Ggnd-mm bolečine bolečina Sozmt . . . Hv Hv Slmei

Teheran Teheran Slmei - - - Odvetniki odvetnik Sommi družine družina Sozer kanadske kanadski Ppnzer novinarke novinarka Sozer iranskega iranski Ppnmer rodu rod Somer Zahre Zahra Slzer Kazemi Kazemi Slzer so biti Gp-stm-n vložili vložiti Ggdd-mm pritožbo pritožba Sozet proti proti Dd sklepu sklep Somed iranskega iranski Ppnser sodišče sodišče Sosei , , , ki ki Vd je biti Gp-ste-n glavnega glaven Ppnmet obtoženega obtožen Pdnmet za za Dt umor umor Sometn novinarke novinarka Sozer zaradi zaradi Dr » » » pomanjkanja pomanjkanje Soser dokazov dokaz Sommr « « « spoznalo spoznati Ggvd-es za za Dt nedolžnega nedolžen Ppnmet . . . Skupina skupina Sozei odvetnikov odvetnik Sommr , , , ki ki Vd jih on Zotmmt--k vodi voditi Ggnste Nobelova Nobelov Psnzei nagrajenka nagrajenka Sozei za za Dt mir mir Sometn Širin Širin Slzei Ebadi Ebadi Slzei ( ( ( na na Dm fotografiji fotografija Sozem ) ) ) , , , se se Zp------k je biti Gp-ste-n zavzela zavzeti Ggdd-ez za za Dt novo nov Ppnzet preiskavo preiskava Sozet pred pred Do kazenskim kazenski Ppnseo sodiščem sodišče Soseo . . . Če če Vd bo biti Gp-pte-n treba treba Rsn , , , bodo biti Gp-ptm-n primer primer Sometn spravili spraviti Ggdd-mm tudi tudi L pred pred Dt mednarodno mednaroden Ppnset sodišče sodišče Soset , , , je biti Gp-ste-n povedala povedati Ggdd-ez Ebadijeva Ebadijev Psnzei . . . Tiskovni tiskoven Ppnmeid predstavnik predstavnik Somei kanadskega kanadski Ppnser zunanjega zunanji Ppnser ministrstva ministrstvo Soser André André Slmei Lemay Lemay Slmei razsodbe razsodba Sozer sodišča sodišče Soser ni biti Gp-ste-d želel želeti Ggnd-em komentirati komentirati Ggvn . . . Dejal dejati Ggdd-em je biti Gp-ste-n , , , da da Vd nima imeti Ggnste-d dovolj dovolj Rsn informacij informacija Sozmr o o Dm razlogih razlog Sommm za za Dt oprostitev oprostitev Sozet osumljenca osumljenec Somer , , , saj saj Vp kanadski kanadski Ppnmmi opazovalci opazovalec Sommi niso biti Gp-stm-d smeli smeti Ggnd-mm spremljati spremljati Ggnn procesa proces Somer . . . Odgovornosti odgovornost Sozer za za Dt novinarkino novinarkin Psnzet smrt smrt Sozet je biti Gp-ste-n bil biti Gp-d-em obtožen obtožen Pdnmein agent agent Somei iranske iranski Ppnzer obveščevalne obveščevalen Ppnzer službe služba Sozer Mohamed Mohamed Slmei Reza Reza Slmei Aghadam Aghadam Slmei Ahmadi Ahmadi Slmei , , , ker ker Vd je biti Gp-ste-n 54 54 Kag - - - letno leten Ppnzet novinarko novinarka Sozet med med Do zaslišanjem zaslišanje Soseo tako tako Rsn hudo hudo Rsn udaril udariti Ggdd-em , , , da da Vd je biti Gp-ste-n pozneje pozno Rsr umrla umreti Ggdd-ez za za Do posledicami posledica Sozmo poškodbe poškodba Sozer . . .

FOTO foto Somei : : : Župan župan Somei mag. mag. O Boštjan Boštjan Slmei Kovačič Kovačič Slmei in in Vp župan župan Somei Karlovca Karlovec Slmer mag. mag. O Božo Božo Slmei Joha Joha Slmei ob ob Dm dese