Škorčeva povest
Koder, Anton
1890
Digitalna knjižnica IMP. Signatura WIKI00101-1890 [Kolofon] [Faksimile] [XML]

Kazalo po straneh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kazalo


[Stran 1]
[1]

I.

„Če ne boš priden, pa te dam črnemu Petru, ki otroke v
ogljenico meče“, tako so me strašili čestokrat predraga,
nepozabna mati, ako sem bil neubogljiv in trmast bosopetec.
Blaga žena je vedela, zakaj izgovarja to nenavadno ime,
kajti črni Peter, suh, sivolas in upognjen možiček, ki je daleč
v gorah samotno živel in oglje kuhal, bil je največji strah
vaški mladini. Kakor se razkropé piščeta, ko se pripelje v
višavi bistrooki jastreb, tako smo se vselej razpršili otroci,
kedar je bos, v raztrgani kamižoli, s širokokrajnim pokrivalom
črni Peter s košem skoz vas korakal in z globokim hripavim
glasom kričal na vse pretega: „Kupite oglja, bukovega oglja
pol peharja za groš!“


[Stran 2]
[2]

Največjo preglavico pa je delala vaškim otrokom starččeva dolga siva brada, kajti črni Peter je imel po občnem
mnenju pregrešno lastnost, da se ni bril niti v petek niti
v svetek, in pa za nas mladino posebno strašna povest, da
je bil že nekdaj v smrt na vislicah obsojen, a od francoskega
cesarja Napoleona, ki je vladal tedaj tudi na Kranjskem,
pomiloščen.

Nam otrokom je bilo tedaj zaradi take dobrote cesarjeve jako žal, kajti ko bi bili Francozi Petra umorili, bil
bi nam marsikak strah prihranjen in žuganje opuščeno;
tako pa smo morali mi za starčeve grehe pokoro delati po
nedolžnem in brez prave sodbe.

Naravno je torej, da smo se tudi ogibali črnega Petra,
akoravno ni storil nikdar nikomur nič žalega in se je pripovedovalo celó o njem, kako prijetno kočo si je postavil gori
v gorah ter da ima v njej neštevilno raznih ptic, jastrebov
in sov, škorcev in srak, ščinkovcev in senic, povrh pa še
mladega volka, krotko lisico in pa v železni kletki kocinastega medveda.

Poslednje nam je bilo v resnici zanimivo. A kdo bi
si bil upal k Petru v gore, kdo bi ga ogovoril, kdo bi šel
z njim, ko bi ga bil tudi povabil?

Tako smo ugibali modri bosopetci in po dolgem prepiranju sklenili nekdaj, naj grem jaz Petra obiskovat, ker sem
bil naj mocnejši izmed vseh.

Take časti in ponosa nisem čutil nikdar pozneje v življenju kot tedaj in ga gotovo tudi ne bodem. Obljubil sem
torej boječim tovarišem, da grem v gore. In da izpolnim
obljubo, zastaviti sem moral tri blačne gumbe, ktere so mi
takoj porezali tovariši ter je nadomestili z drenovimi klini.

A komaj sem se vrnil isti večer domú, žal mi je bilo
nepotrebne obljube. In ko bi se ne bil bal, da izgubim
svetle zastavljene gumbe, prelomil bi bil takoj besedo. Taka
pa mi je nepremišljenost rodila noč polno strašnih sanj.
Ugibal sem dolgo pred spanjem, kako se naj pripravim za
pot, kako gorjačo naj vzamem seboj in pa koliko košov kruha
za popotnico.

Tudi svoje poslednje sporočilo sem hotel urediti pred
odhodom ter premislil natančno, kdo naj nosi, ko bi me ne
bilo več nazaj, moje praznične hlače, kdo beli novi slamnik,
in kdo naj podeduje tri lepe, v vrečico zašite in pod hišno
„podnico“ shranjene nove krajcarje. Že drugo jutro skličem,
svoje tovariše jim naznanim poslednje voljo ter pravim,


[Stran 3]
[3]

da hočem precej oditi k Petru. To je bilo veselje krog in
krog. Le jaz sem bil skrivaje žalosten na smrt. Trenutek
pozneje se odpravimo proti gozdu. Cela procesija nas je bila.

Jaz kakor kralj sredi tovarišev. In kako so me častili
in me spremljali pol ure daleč. Jeden mi je nesel težko
gorjačo, drugi culico polno kruha in jabolk, tretji pa mi je
prigovarjal, naj si vse dobro zapomnim, kar vidim in čujem
ondi, in če je mogoče, naj jednega škorca, ki zna govoriti,
kakor pravijo, skrivaje stisnem za srajco.

Ob gozdni kapelici pomolimo še vsi skupaj par očenašev za srečno pot, in trenutek pozneje sem bil sam, tako
sam v temnem gozdu.

Molčé in otožen sem korakal po strnú poti v gore in
strah mi je stiskal bolj in bolj srce. A preponosen sem bil,
da bi se bil vrnil, prelomil besedo in — svetle gumbe izgubil. Dobro uro sem hodil tako, ko se jame svetliti gošča,
in trenutek pozneje zapazim v gorskem zatišju temno leseno
in s smrekovimi skorjami pokrito kočo, v obližju pa skladnico drv in ogorelo oglenico. Noge se mi ustavijo, ko zagledam na klopi pred kočo črnega Petra, ki je pušil iz majhne
pipe in čital iz velike zamazane knjige. Ravno v tem trenutku se ozre po poti, in ko vidi mene, odloži knjigo ter
mi k sebi migne, pri tem pa nekako čudno skremži obraz.
Poslednje mi vzame zadnji pogum. Preslab, da bi si upal
zbežati, jamem na ves glas jokati, in še le ko se Peter prijazno približa, me po licu poboža ter obljubi, da mi pokaže
škorca, ki zna govoriti, stoprav tedaj se umirim.

Kako se začudim, ko stopim črez leseni prag v kočo.
Lepo svetlo in pobeljeno je bilo notri, kakor pri nas doma,
in pa na desno in levo polno življenja. Že pri durih nama
prifrči nasproti škorček, sede naravnost meni na klobuk, steguje vrat, kakor da bi mi hotel pogledati natanko v obraz,
ali me pozna, in kriči: „Čegav pa si, čegav pa si?“ Črez nekoliko pa pristavi sam: „Petrov sem, Petrov sem.“ Poslednje me je jako zanimalo, a tudi užalostilo, kajti spoznal sem,
da bi ne bilo varno Škorčka pod srajco stisniti, kakor so mi
naročali tovariši pri odhodu; saj bi povedal vsakemu, da je
Petrov.

Ko premišljujem prelepe škorčeve lastnosti, priskače
mi nasproti zvedava pisana sraka ter meni nič, tebi nič plane
na moj zadnji svetli gumb, ki je visel le še na jedni niti pri
robu, odtrga ga ter zleti z njim na polico, povrh pa se mi


[Stran 4]
[4]

še posmehuje s svojim predrznim skovikanjem, kakor bi hotela, reči: „Kaj si ti, kaj si ti, beži, beži, beži.“

„Lepa je ta“, mislim si, gledaje z žalostnim očesom za
svetlim gumbom in tatinsko srako. Najbolj pa me jezi, da
črni Peter ne ston ničesar za mojo brambo, temveč hvali
škorčka, srako in okoli in okoli brezštevilno krdelo ptic, ki
ga s petjem in ščebetanjem pozdravljajo.

Zdajci prideva do kurnika, kjer je že prežal mlad širokorep lisjak na svojega gospoda. Ko mu odpre vratica,
spenja se veselo po njem ter mu liže roki, naposled pa tudi
predrzno v moj žep poseže ter mi vzame zadnji kos kruha,
ki sem si ga za vrnitev prihranil. To je bilo veselje v oglarski koči. Povrh so prepevale senice in ščinkovci, škrjanci
in drozgi, da je kar po ušesih šumelo. Le nekaj sem pogrešal, kar sem si najbolj želel, namreč kocinastega medveda.
Peter mi je pravil, da mu je poginil pred nekimi tedni, in
pokazal mi je skoz okno na ono mesto, kjer ga je bil zakopal.

Ko hodiva tako s Petrom od kota do kota med mnogovrstnim ptičjim rodom, vpraša me, kaj me je k njemu pripeljalo, in ali imam kakovo posebno željo.

Na dolgo mu pripovedujem potem, kajti prešla mi je
bila vsa boječnost, kako so me izvolili tovariši za to imenitno
obiskovanje in kaj sem moral zastaviti, da izpolnim dano besedo. Naposled pa mu tudi odkritosrčno naznanim, kaj so
mi svetovali tovariši, a da škorček kakošen je ta, ni za pod
srajco, precej bi me izdal.

Smejal se je črni Peter, da mu je siva brada prsi ometala in so se mu lepi beli zobje kazali, ter je pristavil, da
me hoče odškodovati za kruh, ki mi ga je lisjak ukradel.
Zaradi tega me pelje v vežo, ogenj na ognjišču zaneti in pravi
da za pol ure skupaj kosiva. In kako lepo je bilo kmalu potem, ko sva sedela okoli dišečih žgancev v obili družbi. Po
kratki Petrovi molitvi se je jelo deliti kosilo. Nasproti gospodarju sem sedel jaz na malem stolcu, poleg mene lisjak,
na Petrovi rami škorček, na mojem pokrivalu tatinska sraka
in po zraku nad nami so švigali ščinkovci, senice in ondi
v kotu na žličniku je čepela rudeče prepasana taščica ter
nam za dober tek žvrgolela svoj: ci, ci, ci, žek, žek, žek, ci, ci.

To je bilo veselje! Tako prijetno še nisem kosil nikdar.
In vse je bilo v redu. Lisjak je dobil jedi v svoje korito,
ktero si je sam prinesel, pticam pa je podajal Peter zaporedoma drobtine; tatinska sraka pa je bila tako predrzna, da
je kar z menoj vred v mojo žlico kavsala ter mi najbolj zabeljene


[Stran 5]
[5]

kose jemala. Ko se je bližalo kosilo h koncu, čuje
se od daleč meketanje, in ko se ozreva s Petrom, zagledava
že na vežnem pragu kozičico, ki se je, vrnivši se s paše,
oglasila pri naju, kakor da bi hotela reči: „Bog blagoslovi,
če jeste, in dobro naj vam tekne!“

V takem veselju pozabim popolno na dom in ostal bi
bil najrajši pri Petru za vselej.

A zmislim se zopet zastavljene besede in milo se mi je
storilo. Tudi Peter ugane, kaj me teži in pravi: „Poglej,
solnce se je nagnilo in doma te pričakujejo! Veseli me, da
si me obiskal; pogumen deček si in če ostaneš priden, podarim ti drugo pomlad Skorčka, da bode znal tvoje ime izgovarjati.“ Objel bi bil in poljubil starega Petra pri teh besedah in s težkim srcem sem se poslavljal od lisjaka in ptic.

Pri odhodu mi pokaže Peter še veliko zamazano knjigo,
kjer je bilo tako čudno pisano in prečrtano t njej. Tudi
zvezde in solnce je bilo notri. On pa pravi: „Kedar čitati
znaš, pa ti pokažem v ti knjigi, kakov je svet in kako se
različne zvezde imenujejo in kako se zemlja vrti.“

Nato me spremlja četrt ure proti domu in ko se vrne,
kriči škorček še dolgo za menoj: „Čegav pa si, čegav pa si?
Petrov sem, Petrov sem.“

II.

Na ograji konec vaši so že sedeli moji tovariši ter ugibali, ali pridem in pridem, ali me ni morda snedel Petrov
kocinasti medved; in ko zavriskam od daleč, vderó se kakor
povodenj meni naproti.

To je bilo pripovedovanje in izpraševanje o črnem Petru,
umnem škorčku in tatinski sraki. Niti polovice nismo pretehtali prvi večer, kar sem doživel v oglarski koči, jaz pa
sem sanjal vso dolgo noč le o škorčku in črnem Petru.

A drugo jutro, o gorje, pokličejo me stara mati ter mi
povedó, da so sklonili sinoči z očetom, da moram že drugi
teden od doma za vselej v glavno mesto, kajti za gospoda
so me odločili.

Temno se mi je storilo pri teh besedah, kajti oglarska
koča in njeni prijazni prebivalci so mi bili v mislih bolj kot
vse drugo. In zdaj bi moral zapustiti vse? Molčé sem prikimaval materi pri vseh vprašanjih, ali grem rad v mestne šole,
skrivaje pa sem premišljeval, kako obiščem vsaj še enkrat
črnega Petra, ki se mi je dozdeval od včeraj najboljši človek
vsega sveta.


[Stran 6]
[6]

Bilo je na dan pred mojim odhodom. Od tovarišev
bosopetih sem se poslovil že zjutraj ter obljuboval, da kedaj
se vrnem; gremo vsi skupaj v oglarsko kočo škorčka gledat,
sam pa sem sklenil popoldne iti še enkrat po slovo h gozdnim znancem. Jokaje sem pripovedoval staremu Petru o svojem odhodu, ko sva sedela na skladnici drv pred kočo in je
škorček ponosno na moji rami stal ter me v ušesi ščipal,
stari mož pa mi je dejal:

„Ti greš torej od tod in srečen si. Imeniten gospod
bodeš enkrat, če imaš nekaj sreče. Stari Peter pa bode spal
pod zemeljsko rušo, in ta škorček bode jed črvov, ko se zopet
vrneš in morda nevedoma prideš mimo oglarske koče. Vendar to nič ne dé.“

Za slovo ti pa hočem povedati škorčevo povest, zapomni si jo in ko bodeš velik in imeniten, morda se spomniš
tudi kdaj oglarja, črnega Petra, kakor mu pravijo ljudje.

Bila je nekdaj daleč daleč v gozdu škorčeva družina,
mati škorčevka, oče škorec in trije sinovi škorčki. Mladi
škorčki so prosili ljubega Boga, da bi smeli leteti po širnem
svetu in da bi razumeli ljudi, kaj govoré in kako živé, in da
bi sami znali govoriti. In stvarnik jih je uslišal. Oni odlete v tri svetovne strani ter obljubijo pred odhodom, da se
črez dvaiset let zopet vrnejo v domovje.

Dolgo je bilo dvajset let starima škorcema, ki sta pričakovala svojih otrok, a ko pride določeni čas, vrne se samo
najmlajši škorček. In ko se odpočije, jame pripovedovati
sledečo povest, ki se je zgodila nelge v daljnem svetu, ki se
imenuje deveta dežela.

Bil sem zaprt v kletki premožnega kmeta, ki je imd
dva sina, starejši se je imenoval Pavel, mlajši pa Peter. Do
osmega leta sta živela oba v očetovi hiši in dobro se jima
je godilo. A že tedaj so zapažili ljudje, da je Pavel ljubši
starišem od Petra. Zaradi tega so odmenili tudi Pavla za
gospoda, Peter pa naj bi delal, sejal in žel na očetovem domu.

In tako je bilo. Pavel je prišel v mesto, tam se goposki oblačil, dobro živel in malo učil. Peter pa se je
trudil od zore do mraka, in ovsenjak je bila njegova vsakdanja
hrana. In vendar je ljubil svojega brata bolj kakor samega
sebe. Neizmerno se je veselil časa, ko je hodil Pavel domov
na počitnice, in daroval mu je vedno svoj zadnji prihranjen
vinar. Tako se je godilo leta in leta, in Pavel in Peter
odrastla med tem krepka mladenca, prvi učen gospod, drugi
zadovoljen kmetovalec. V istem času se je pričela huda vojska.


[Stran 7]
[7]

Mlado in staro je moralo zgrabiti za orožje in tudi
Pavel in Peter sta morala v boj.

Služila sta pri jednem oddelku in skupaj trpela težave
in neprijetnosti. Pripeti se pa, da se je oddelek, kjer sta
služila Pavel in Peter, pregrešil tako hudo zoper vojne postave, da je bil obsojen po vrsti vsak deseti vojak na smrt.
Tudi Pavel je bil deseti. Drugo jutro so jih peljali, dvajset
jih je bilo obsojencev, da jih ustrelé, a zdajci stopi iz vrste
Peter, poklekne pred poveljnika in prosi, naj oprosté brata
Pavla, ker stariši bi same žalosti umrli, ko bi se ne vrnil
več, in naj njega ustrelé namesto brata.

Vse strmi in se čudi taki bratovski ljubezni in solze
igrajo v očeh vsem okoli stoječim. Tudi poveljnik je ginjen
takega prizora ter pravi, da nima pravice sam pomilostiti ga,
a naznaniti pa hoče cesarju to prošnjo. Kmalu potem se
objavi cesarjev odgovor, da je pomiloščen Pavel zaradi ljubezni
svojega brata in povrh sta še oba oproščena vojaštva.

Domú hitita in veselje starišev je bilo nepopisno, ko
čujejo prelepo povest o bratovski ljubezni.

O oče in mati ne živita dolgo. Za njima dobi starejši
sin Pavel gospodarstvo, mlajši pa hoče ostati pri ljubljenem
bratu. A odslej izgine veselje in sreča iz hiše, kajti Pavel
pozabi kmalu, kdo je Peter, ki je bil pripravljen celó umreti
za-nj, in kazati mu prične, da je gospodar le on, vsi drugi
pa njegovi posli. Hudo je delo to ubogemu Petru in obilo
je točil skrivaje solz zaradi take nehvaležnosti, a molčal je.
Ko sloni neko popoldne sam v hiši in se pogovarja s krotkim škorčkom, ki je bil jeden izmed istih od Boga v svet
poslanih, pravi mu nekako otožno ptič: „Peter, najboljše je,
da umrješ in zapustiš vse meni.“

Zdajci je bilo Petru jasno vse. Torej smrti mi želi
ljubljeni brat, da bi podedoval zadnjo pravico, ki me veže
na njegov dom, pravi sam pri sebi. Škorček je moder ptič,
slišal ga je govoriti tako in odkril je meni to skrivnost, ker
jaz sem njegov jedini prijatelj, ko ga pozablja vse.

Že drugo jutro odide nesrečni brat od doma daleč v
gozd. Ondi si postavi leseno hišico, oglje žge, smolo kuha
in svojega škorčka varuje kakor svoje desno oko.

Med tem mine doiočenih dvajset let, ko se imajo vrniti
izpuščeni škorčki. Tudi naš znanec prosi svojega gospodarja,
naj ga izpusti, da obišče v gozdu svoje stariše.

Jokala sta veselja stara škorca, ko zagledata svojega
mladega, a ko jima pripoveduje zgodbo o bratovski ljubezni,


[Stran 8]
[8]

povesita glavi in izgubita zadnje upanje, da se vrneta ostala
dva sina, kajti s svojo zgovornostjo sta gotovo odkrila zlé
besede in namene hudobnih ljudij ter bila iz maščevanja ubita.

Zaradi tega prosita zopet ljubega Boga, da bi odvzel
škorčevemu rodu razuma in govorjenja dar v blagor sebi in
popačenemu človeškemu rodu.

In Bog je uslišal molitev starih škorcev, in odslej umejo
škorci izgovarjati le posamezne besede. Kmalu potem pogineta stara škorca in mladi škorček odleti nazaj v deveto
deželo iskat svojega nekdanjega Petra, najde ga in odslej
živita skupaj v sreči in nesreči, v žalosti in veselju, lepše
kakor da bi bila ljubljena brata.

Tako je pripovedoval črni Peter in solza mu je kanih
na sivo brado kakor da bi ga spominjala škorčeva povest
žalostne dogodbe iz lastnega življenja. Naposled pa zopet
povzame starec:

„Ti odideš torej v mesto. Srečen bodi in škorčeva povest naj te spremlja povsod to ti dajem danes za slovo. In
ko se vrneš, pa zopet k meni pridi, mnogo imam še govoriti,
s teboj, a zdaj me še ne umeš. Samota je kriva, da sem
postal samouk in v oni knjigi na polici najdem najboljšo
draščino v ti tihoti, kajti zapisano je v njej, kako visoko je
nebo, kako velik svet, kako se premikajo po večno utrjenih
potih mesec in zvezde in kako majhen in ničen je človek
poln strasti in goljufije.“

Strmé sem poslušal črnega Petra, a umel ga nisem. Ko
sem se poslavljal potem od starega znanca, priskače škorček
iz koče, sede mi na ramo in pravi: „Petrov sem, Petrov sem“.

Tudi tatinska sraka prileti in zavidljivo pogleduje na
moje nove svetle gumbe na brezrokavniku, ščinkovci, seničice
in škrjančki pa mi zažvrgolé žalostno slovo, ktero me spremlja
domú, dokler mi ae zagrne oglarske koče in njenih prebivalcev temni gozd.

III.

Bilo je leto pozneje. Jaz sem se vrnil prvič iz glavnega mesta ter se spomnil črnega Petra in njegovega umnega škorca. Hitel sem že prvo popoldne v gozd ter hotel pozdraviti starega znanca, na kterega sem tolikokrat mislil,
ko se mi je tako nepopisno tožilo po domu.

A, o groza! Ko pridem na mesto, kjer je stala nekdanja
oglenica in Petrova koča, najdem kup pepela in nekaj ogorelih tramov.


[Stran 9]
[9]

Vse mrtvo, žalostno, oj tako žalostno je bilo okrog in
okrog. Nihče me ne pozdravi, nihče ne vpraša, kje si bil, kod si
hodil tako dolgo, ko sedem na kopico ogorkov, kakor žalujoči prorok na razvaline jeruzalemskega mesta, in se mi vzbudi
v otožnem srcu globoko čuteča žalostinka.

Zamišljen v nepričakovano premembo čujem od daleč
šumenje po drevju in ko se ozrem, prifrči mi stari znanec
na ramo, preljubi Petrov škorček ter kriči: „Petra ni, Petra ni“.

Smili se mi uboga zapuščena ptica, ki mi tako milo
pogleduje v oči, kakor bi hotela vprašati: Povej mi, kam je
izginil moj ljubljenec Peter. Dolgo sedim na pogorišču, božam zapuščeno ptico in se pogovarjam z njo kakor z davnim znancem. In ko se vrnem proti večeru domu, spremi
me otožni škorček. Že od daleč kriči mojim domačim naproti: „Čegav pa si, čegav pa si? Petrov sem.“ Vsi spoznajo preljubega nekdanjega škorčka ter mi pripovedujejo
potem, da se je zažgala nekdaj v noči Petrova koča, v
kteri je našel smrt sam in vse njegove ptice in živali razen
krotkega skorčka, kterega so videli pozneje večkrat sedeti
na pogorišču in klicati: „Petra ni, Petra ni“. Stara sivolasa
mati pa so pristavili: „Ubogi Peter, boljše življenje si zaslužil. Kamenito bratovo srce je krivo tvojega žalostnega
življenja in nesrečne smrti. Ljubezen je navadno križana in
tudi tvoja je bila. Pripovedovali so mi potem, da živi v neki
daljni fari premožen Petrov brat, ki je zakrivil s svojo trdosrčnostjo bratovsko gorje. Življenje mu je rešil Peter v boju,
on pa mu je dom prepovedal, kar ga je žalilo tako, da se
je ogibal odslej ljudij in živel kakor puščavnik v gorah.

Spomnil sem se zdajci nekdanje škorčeve povesti in
stoprav po smrti svojega znanca sem jo umel. Starega škorčka
pa sem vzel potem v mesto in bil je moj zvesti tovariš. Iz
mojega krožnika je jedel, na mojem vzglavju je spal in z
menoj se je pogovarjal o preljubljenem Petru.

In še dandanes je pri meni. Nad mojimi knjigami sedi
že leta in leta nepremakljiv, kajti ločiti se nisem mogel od
njega tudi po njegovi smrti ne. Spremil me je med tem že v
mnogo mesto, šel je z menoj v daljno tujino in kedar se ozrem
va-nj, spomni me zlate mladosti, mrtvega znanca, daljne premile
domovine in škorčeve povesti.

Koder, Anton. Datum: 2015-11-07
Besedilo je na razpolago pod dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 mednarodna licenca.