Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 21

zdrav zdravilstvo zdravitelj zdravnija zdravo zelenica zelenina zelenjad zelenjak zelina zelinje zelje zemljak zemljiščen zemski zenfov zenof zevčica zgibniti zgledovati zgovoriti zgrabljiv zgreti zgrevati zidarija zidobled Zilogora zimca zirati zirkel zlahkoma zlajšati zlajševati zlat zlatišče zlatoisk zlatoka zlatovišče zleg zležan zlovesten zloženina zmagalec zmaganec zmagljivo zmanjševati zmaukljiv zmešanje zmet zmirom zmisliti zmlajen zmrzlinica značajen znajdba znajden znajdenje znajdvavec znanilen znanstvo znaten znositi zrast zraščenina zravenbojevalec zunaj zvedljiv zvedljivost zvek zveličan zveličanski zvere zvest zvestost zvezdarnica zvezdavec zvezdočnik zvezdogledec zvezdoznanstvo zvezec zvonik Zvonik zvreči

ž: žakeljc žalibog žalibože žamet žareti žarjav žarorjav žavbern žedost žegnovanje želar železnjak željen ženec ženfov ženitnina ženof žestina žestinski žganjevec ži žida židan židano žig žilobitje žiti živad živaloslovje živčev živen živenje živica živilen živilka živinozdravnišnica živo živoč život životen žizen žlaht žlahta žlahtnik žlak žlambor žleht žlehten žlemnat žleza žmitek žold žolt žonta žrebstvo žula žurč žužek žvak žveplec žveplenat žveplenokisel žveplenonakisel žveplenski žveplokisel žveplovec žvrkati

zdrav pridevnik, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj zdrav; kontekst
zdravilstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
medicina; [sskj]
zdravitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zdravnik; Pleteršnik
zdravnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zdravilo; kontekst
zdravo prislov, splošni, primernik(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj zdravo; kontekst
zelenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zeleni volk; kontekst
zelenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelenjava; [sskj]
zelenjad samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zelenjava; [sskj]
zelenjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zeleni kamen; Pleteršnik
zelina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
zelenje; Pleteršnik
zelinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
rastlinje; Pleteršnik
zelje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zel; kontekst
zemljak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompir; kontekst
zemljiščen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zemljiški; [sskj]
zemski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zemeljski; [sskj]
zenfov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
gorčičen; kontekst
zenof samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
gorčica; nemško-slovenski slovar
zevčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
chama, vrsta školjke; splet
zgibniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
migniti; [sskj]
zgledovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogledovati; [sskj]
zgovoriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogovoriti se; [sskj]
zgrabljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roparski; [sskj]
zgreti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segreti; [sskj]
zgrevati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obžalovati; [sskj]
zidarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zidanje; [sskj]
zidobled pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
bled kot zid; kontekst
Zilogora samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
dobrač; kontekst
zimca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zimska vina; kontekst
zirati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zmotiti; nemško-slovenski slovar
zirkel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kolobar; Pleteršnik, splet
zlahkoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
z lahkoto, zlahka; [sskj]
zlajšati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
olajšati; [sskj]
zlajševati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
olajševati; [sskj]
zlat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlatnik; [sskj]
zlatišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
nahajališče zlata; kontekst
zlatoisk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
zlatosledec; kontekst, SSKJ
zlatoka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
vrsta ribe; kontekst
zlatovišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
nahajališče zlata; kontekst
zleg samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlo; Pleteršnik
zležan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
uležan; kontekst
zlovesten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zlovešč; [sskj]
zloženina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zmes; kontekst
zmagalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zmagovalec; [sskj]
zmaganec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
zmagovalec; kontekst
zmagljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zmagoslavno; kontekst, SSKJ
zmanjševati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poniževati; kontekst
zmaukljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pomanjkljivi; kontekst
zmešanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mešanje; kontekst
zmet samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzmet; [sskj]
zmirom prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pri miru; kontekst
zmisliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomisliti, spomniti se; [sskj]
zmlajen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
uležan; Pleteršnik
zmrzlinica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
posoda za pripravo zmrzline; kontekst
značajen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomemben; [sskj]
znajdba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešitev; kontekst
znajden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajdljiv; [sskj]
znajden pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vešč; kontekst
znajdenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
iznajdba; kontekst
znajdvavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
iznajditelj; kontekst
znanilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
poveden; kontekst
znanstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znanost; [sskj]
znaten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razpoznaven; Pleteršnik
znositi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znesti se, maščevati se; Pleteršnik
zrast samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
rast, postava; [sskj]
zraščenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
v vodi raztopljena ruda; Cigale
zravenbojevalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sobojevnik; kontekst
zunaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzven; kontekst
zunaj predlog(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razen; Pleteršnik
zvedljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zvedav, radoveden; [sskj]
zvedljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
radovednost; Pleteršnik
zvek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zvok, zven; Pleteršnik
zveličan pridevnik, splošni, presežnik(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
najbolj zveličana; kontekst
zveličanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zveličaven; [sskj]
zvere samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zver; kontekst
zvest pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svest; kontekst
zvestost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zvestoba; [sskj]
zvezdarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zvezdarna; Pleteršnik
zvezdavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morska zvezda; splet
zvezdočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
teleskop; kontekst
zvezdogledec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
zvezdogled; Pleteršnik
zvezdoznanstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
astronomija; [sskj]
zvezec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
šopek; kontekst
zvonik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
fonolit; kontekst
Zvonik samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
veliki zvonik = klek; splet
zvreči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
povreči; kontekst
žakeljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrečka; [sskj]
žalibog prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žal, na žalost; [sskj]
žalibože prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žal, na žalost; [sskj]
žamet samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
žamet; kontekst
žareti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žgati; Pleteršnik
žarjav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žarečega; kontekst
žarorjav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
razžarjene, rdečerjave; kontekst
žavbern pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
čist; nemško-slovenski slovar
žedost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
želja; kontekst
žegnovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
žegnanje; kontekst
želar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kajžar; [sskj]
železnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
vrsta drevesa iz rodu Sideroxylon; Grimm, splet (http://en.wikipedia.org/wiki/Sideroxylon)
željen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
želen, zaželen; [sskj]
ženec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žanjec; Pleteršnik
ženfov pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
gorčičen; kontekst
ženitnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ženitovanje, svatba; [sskj]
ženof samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
gorčica; kontekst
žestina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
špirit; Pleteršnik
žestinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
špiritni; Pletešnik
žganjevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
žganjica; kontekst, SSKJ
ži samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
precejena juha; kontekst
žida samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svila; [sskj]
židan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dober; SSKJ
židan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svilen; SSKJ
židano prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
dober; SSKJ
žig samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
znamenje; Pleteršnik
žilobitje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
bitje srca; kontekst
žiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
živeti; [sskj]
živad samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žival; [sskj]
živaloslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zoologija; [sskj]
živčev pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
glinenčev; kontekst
živen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nanašajoč se na živa bitja; [sskj]
živenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
živež; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
živica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
živa meja; [sskj]
živilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranilen; Pleteršnik
živilka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
gostiteljica; kontekst, SSKJ
živinozdravnišnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
veterinarska bolnišnica; kontekst
živo prislov, splošni, primernik(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
intenzivno; kontekst
živoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
živ; Pleteršnik
život samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telo; SSKJ
život samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
življenje; SSKJ
životen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
življenjski; [sskj]
žizen samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
življenje; kontekst
žlaht pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsakovrsten; Pleteršnik
žlahta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorodstvo; [sskj]
žlahtnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plemič; SSKJ
žlahtnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorodnik; SSKJ
žlak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
udarec; kontekst, SSKJ
žlambor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
duplina, duplo; [sskj]
žleht prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
slabo; nemško-slovenski slovar
žlehten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
slab; nemško-slovenski slovar
žlemnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sluzast; Pleteršnik, kontekst
žleza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sluz; SSKJ
žmitek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirnina, skuta; [sskj]
žold samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaška služba; [sskj]
žolt pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumen; [sskj]
žonta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tropine; [sskj]
žrebstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
žrebčarna; kontekst
žula samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
granit; kontekst
žurč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čutara; Pleteršnik, hrvaško-slovenski slovar
žužek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrošč; [sskj]
žvak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
udarec; Teodor Domej: e-korespondenca
žveplec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sulfid; Pleteršnik
žveplenat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
žveplen; Pleteršnik
žveplenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sulfaten; splet
žveplenonakisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sulfaten; splet
žveplenski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
žveplen; Pleteršnik
žveplokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sulfaten; splet
žveplovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sulfid; splet
žvrkati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žvrkljati; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0