Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 20

vogelc voglast vohernik vojač vojar vojnik vojniški vojništvo vojvodič vojvodičina vol volčič volitev volnina vor voza vozar vozovlak voženk vpeljanje vphati vpijat vpojiti vpričnost vračitelj vračitven vračitvo vrajtati vratek vražiti vrediti vredjenje vrena vrhina vrhovišče vrhunec vribati vrisk vročost vrst Vršac vršilen vršilnik vrtič vrtilen vrvež vrvežina vsadenje vsaj vsakobart vsakojak vsečihrn vsegamogočen vsegaveden vsekdar vseobčen vseobči vsepričujočnost vsesorten vseučilišče vsevedoč vsikdar vsopljen vstan vstavljen vstlan vstret všafan vštriten vštritno vtabuliranje vtemničen vtisek vtisk vtiskovati vtolažen vtragljivost vvrstovati vzdahniti vzdati vzdigljiv vzdihati vzdušnica vzgojevališče vzgojstvo vzhiteti vzmajati vzmnožen vznašati vzrasti vzrokovati vžasnjen

z: zabadava zabraniti zabranjevati zabrniti zacajta začetje začrleniti zad zadelati zadevek zadobiti zadoleti zadržanje zadržanjski zaertiti zagolten zagrezniti zagvišati zaisto zajedno zajem zakladanje zakladati zakladen zakladovalec zakonski zakreniti zalazovati zalebati zaleza zalika zaljšati zaloditi zalog zalogar zalučiti zameniti zamočiti zamot zanaprej zanašati z_andoht zapad zapametiti zapanati zapazovati zapečerati zapernašati zapiknjen zaplatiti zaplentan zaplentovanje zapljivek započetje zapopasti zapoveden zapovednik zapovedništvo zapričati zaradovati zarano zaročnica zaročnik zarod zasajenje zasesti zaslec zaspanec zastavica zastor zašribati zategadelj zategavoljo zatok zatrkljati zatvoriti zaujeti zaukazati zaumek zaupanija zausesti zavarati zavdanje zavednost zaveza zavezati zavid zavihalo zavisen zavod zavrniti zavrženec zavzetje zazabiti zazoriti zažigalka zažihran zbegniti zbira zblojen zbodrati zbong zdanji zdati zde zdolaj

vogelc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
ogljik; splet
voglast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oglate; Pleteršnik
vohernik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
skopuh; Pleteršnik
vojač samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vodnik vprege; Pleteršnik
vojar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
oficir; kontekst
vojnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vijak; kontekst
vojniški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vojaški; kontekst
vojništvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojska; kontekst
vojvodič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vojvodov sin; kontekst
vojvodičina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vojvodova hči; kontekst
vol samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pivo; Pleteršnik
volčič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prisad; [sskj]
volitev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
volitve; [sskj]
volnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
volnena tkanina; [sskj]
vor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; Pleteršnik
voza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ječa; [sskj]
vozar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voznik; [sskj]
vozovlak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vlak vozov; Pleteršnik
voženk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
asafetida; nemško-slovenski slovar
vpeljanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vpeljava; kontekst
vphati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
naphati, zapolniti; kontekst
vpijat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podred ptic pevk, preproste pevke; splet
vpojiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
udušiti; kontekst
vpričnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
navzočnost; Pleteršnik
vračitelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zdravnik; Pleteršnik
vračitven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zdravilen; kontekst
vračitvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zdravilo; Pleteršnik
vrajtati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zrajtati se; kontekst
vratek pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prožen; kontekst
vražiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražiti; Pleteršnik
vrediti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomeniti; kontekst
vredjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
ureditev; kontekst
vrena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
pokrovka; kontekst
vrhina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrh; kontekst
vrhovišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kulminacijska točka, zenit; kontekst
vrhunec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrh; [sskj]
vribati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vtreti; Gutsman
vrisk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kis; [sskj]
vročost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
značilnost vročega; [sskj]
vrst samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta; [sskj]
Vršac samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vršič; kontekst
vršilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nedovršen; kontekst
vršilnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
nedovršnik; kontekst
vrtič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrt; [sskj]
vrtilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrtljiv; [sskj]
vrvež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrenje; nemško-slovenski slovar
vrvežina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
produkt vrenja; nem-slo slovar
vsadenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
oblikovanje; izvirnik
vsaj členek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vendar; Pleteršnik
vsakobart prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
vsakič; kontekst
vsakojak pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
najrazličnejši; [sskj]
vsečihrn pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
ves, vsakovrsten; kontekst
vsegamogočen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vsemogočen; [sskj]
vsegaveden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vseveden; [sskj]
vsekdar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmeraj, vedno; [sskj]
vseobčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen, vsesplošen; [sskj]
vseobči pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
splošen, vsesplošen; [sskj]
vsepričujočnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vseprisotnost; [sskj]
vsesorten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
vseh vrst; kontekst
vseučilišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
univerza; [sskj]
vsevedoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki vse ve; [sskj]
vsikdar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmeraj, vedno; [sskj]
vsopljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
vdihnjen; kontekst
vstan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sposoben, zmožen; kontekst, SSKJ
vstavljen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
postavljen; kontekst
vstlan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
vtkan, ki je vmes; kontekst
vstret prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
naproti; rusko-slovenski slovar, kontekst
všafan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kako všafan = kakšen; Pohlin To malo besedišče
vštriten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzporeden; Pleteršnik
vštritno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
vzporedno; Pleteršnik
vtabuliranje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
vknjižba; kontekst
vtemničen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaprt v ječo; Srbohrvatsko-slovenski slovar
vtisek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vtis; kontekst
vtisk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vtis; [sskj]
vtiskovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vtisniti; [kontekst]
vtolažen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
potolažen; kontekst
vtragljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
lenoba; Pohlin To malo besedišče
vvrstovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
vrstiti; kontekst
vzdahniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vzdihniti; [sskj]
vzdati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pozdraviti, izročiti pozdrave; Pleteršnik
vzdigljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dvižen; Pleteršnik, kontekst
vzdihati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzdihovati; [sskj]
vzdušnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ozračje; Pleteršnik
vzgojevališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ
vzgojna ustanova; [sskj]
vzgojstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vzgoja; [sskj]
vzhiteti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pohiteti; [sskj]
vzmajati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
nagniti, prepričati; kontekst
vzmnožen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
potenčen; kontekst
vznašati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nositi navzgor, dvigati, spravljati v od stvarnega sveta odmaknjeno duševno ali duhovno stanje; [sskj]
vzrasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zrasti; [sskj]
vzrokovati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
povzročati; [sskj]
vžasnjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k
zavzet; kontekst
zabadava prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zastonj; [sskj]
zabraniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preprečiti; [sskj]
zabranjevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
preprečevati; [sskj]
zabrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrniti; [sskj]
zacajta prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
začasa, pravočasno; kontekst
začetje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
začetek; Pleteršnik
začrleniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
počrniti; kontekst
zad prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zadaj; [sskj]
zadelati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nastati; Pleteršnik
zadevek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zadeva; kontekst
zadobiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiti; [sskj]
zadoleti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zadostiti; Pleteršnik
zadržanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedenje; [sskj]
zadržanjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
vedenjski; SSKJ, kontekst
zaertiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
priostriti; kontekst
zagolten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trpek, neprijeten; [sskj]
zagrezniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugrezniti se, pogrezniti se; [sskj]
zagvišati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zagotoviti; kontekst
zaisto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prav zares; Pleteršnik
zajedno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
hkrati; kontekst
zajem samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakup; [sskj]
zakladanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oskrbovanje; Pleteršnik
zakladati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zalagati; [sskj]
zakladen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
osnoven; kontekst
zakladovalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
oskrbovalec; Pleteršnik
zakonski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zakonec; Pleteršnik
zakreniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrniti; [sskj]
zalazovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zalezovati; [sskj]
zalebati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zapraviti; kontekst
zaleza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
zaseda; Pleteršnik
zalika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
nebina; kontekst, nemško-slovenski slovar
zaljšati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krasiti, lepšati; [sskj]
zaloditi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zamuditi; Pleteršnik
zalog samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
denarni sklad; kontekst
zalog samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
glagolski način; kontekst
zalogar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
skladiščnik; kontekst
zalučiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavihteti; Pleteršnik
zameniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zamenjati; [sskj]
zamočiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomočiti; [sskj]
zamot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavoj; [sskj]
zanaprej prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vnaprej; [sskj]
zanašati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prizanašati; Pleteršnik
z andoht predlog + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)(zastarela beseda)IMP
pobožnost, zbranost; nemško-slovenski slovar
zapad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zahod; [sskj]
zapametiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zapomniti; Pleteršnik
zapanati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
uročiti; Gutsmann 1789
zapazovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
opažati; kontekst, SSKJ
zapečerati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
zakleti; kontekst
zapernašati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
prizanašati; kontekst, SSKJ
zapiknjen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)
pribit, zajamčen; Teodor Domej, e-korespondenca
zaplatiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plačati; Pleteršnik
zaplentan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)
zaklet; Pleteršnik
zaplentovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
zakletev; Pleteršnik
zapljivek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
črviček, glista; izvirnik
započetje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delo; [sskj]
zapopasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razumeti, dojeti; SSKJ
zapopasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajemati, vključevati; Pleteršnik
zapoveden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zapovedljiv; [sskj]
zapovednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poveljnik; [sskj]
zapovedništvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
povelje; kontekst
zapričati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pričevati; kontekst, Dalmatin
zaradovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razveseliti; Pleteršnik
zarano prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zgodaj zjutraj; [sskj]
zaročnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaročenka; [sskj]
zaročnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaročenec; [sskj]
zarod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rod; SSKJ
zasajenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
sadika; kontekst
zasesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zajahati; Pleteršnik
zaslec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavihek; [sskj]
zaspanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaspanost; SSKJ
zastavica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uganka; SSKJ
zastor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
predpasnik; SSKJ
zašribati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
zapisati; nemško-slovenski slovar
zategadelj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zato; [sskj]
zategavoljo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zato; [sskj]
zatok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokav, zatočišče; [sskj]
zatrkljati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odkotaliti; [kontekst]
zatvoriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zapreti; [sskj]
zaujeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vzeti; Pleteršnik
zaukazati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukazati; [sskj]
zaumek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pojem; Pleteršnik
zaupanija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zaupanje; kontekst
zausesti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zajahati; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
zavarati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
opaziti; kontekst
zavdanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zastrupitev; Pleteršnik
zavednost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prisebnost, zavest; [sskj]
zaveza samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavezništvo, strankarstvo, sektašenje; kontekst, Biblija
zavezati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čez zavezati = dokončati; splet
zavid samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavist; [sskj]
zavihalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zavihek; kontekst
zavisen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odvisen; [sskj]
zavod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlad gozd; Pleteršnik
zavrniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrniti; Biblija.net
zavrženec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izobčenec; [sskj]
zavzetje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zavzetost; SSKJ
zazabiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pozabiti; [sskj]
zazoriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
začeti se, nastopiti; [sskj]
zažigalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zažigalo; SSKJ
zažihran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
gotov; nemško-slovenski slovar
zbegniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zbežati, uiti; [sskj]
zbira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nabor; kontekst
zblojen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zblojena voda = siva voda; Pleteršnik, kontekst
zbodrati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
terjati, zahtevati; Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten
zbong samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
zarotenje; kontekst
zdanji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedanji; [sskj]
zdati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veljati; kontekst
zde prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tu; Pleteršnik
zdolaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodaj; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0