Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 16

roš rota rovtanje rozga rožast roženfarban roženkranc rožnicvet rudarica rudarija rudati rude rudnica rudninstvo rujen rula rus rusovski rušenski rušina rušnja rženica

s: sač sada sadilo sadišče sadjerejec sadjerejski sadonosen sadonosnica sadra sajenica sajevec sajovec sakeljnov sal salzen samoblastnik samočustvo samoglav samoglavec samokres samopridnost samoprodaja samostalen samostalnost samosto samosvesten samosvestje samosvestno samošestdeset samotarec samotežen samotrideset samuč sanktus sapen sarkoda scalen scanina sčakovanje sčista sčiti sed sedajle sedinstvo sedlon sej selišče selitva seljan selo selterski semlet Sendeni senožet senzarija ser serapa serpen sesalka sesedših sestrinski sešitek sešteti sešteven setev sevec sevnica seznati seženj shajati shodišče shodnica shudeti sibolero silipup silje simpatetičen sinjčev sip sipa sirek siromačija siromaški siršpan skalina skazljiv skazovati skipek skitati sklada skladba skladoslovje sklonost skobelj skočen skončava skončaven skontroven skontrovnik skorja skorjuš skrbenje skrbljiv skrbljivost skupiti skupščina skupživljenje skus skutnik sladje sladnost slador sladornat slaj slankamen Slavenija slavnoznan slavski sleče sledenec sledoma sledonajdec sledonajdnik slepišnica slezena slikarija slikovina slinjak slinjavka slovečnost slovensko-naroden slovensko-organički slovenje slovnik slušati služnoljubnost služnost smetka smod smotka smotriti smrdelja smrtnomučilen snetljivec snitje snovalnica snovatelj sočiva sočnat sočnik sod sodec sodil sodilnica soditev sodnijski Sodom Sodomitar Sodomiter sodomiterski soglas soha sojoč sokis sokislina soknat soknato solarija soldanast soldaški soldat solikovec solina solitrnica solitrnokisel solnograški

roš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žar; Pleteršnik
rota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prisega; Pleteršnik
rovtanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
obdelovanje; kontekst
rozga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trta; [sskj]
rožast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožnat; [sskj]
roženfarban pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
rožnat; kontekst
roženkranc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožni venec; [sskj]
rožnicvet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rožnik, junij; kontekst
rudarica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
ženska oblika rudarja; Besedišče
rudarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rudarstvo; kontekst
rudarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rudnik; kontekst
rudati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
krmariti; kontekst
rude prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedno; kontekst
rudnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mineralna voda; [sskj]
rudninstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
rudnine kot celota; kontekst
rujen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
september; kontekst
rula samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnajs; kontekst
rus pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkasto rdeč; [sskj]
rusovski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ruski; SSKJ
rušenski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
rušenska odetelj = perilo; kontekst
rušina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ruša; [sskj]
rušnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ruša; [sskj]
rženica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ržena slama; Pleteršnik
sač zaimek(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
vsak; Teodor Domej: e-korespondenca
sada prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zdaj; Pleteršnik
sadilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadika; kontekst
sadišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevesnica; splet
sadjerejec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadjar; [sskj]
sadjerejski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadjarski; [sskj]
sadonosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saden, sadjeroden; [sskj]
sadonosnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
sadonosnik; kontekst
sadra samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mavec; [sskj]
sajenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadika; [sskj]
sajevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
volčič; kontekst
sajovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
volčič; kontekst
sakeljnov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
žakljevinast; kontekst
sal samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otok; kontekst
salzen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vkuhano sadje za nadev; Grimm
samoblastnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
samovladar; kontekst
samočustvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
samozavest; Pleteršnik
samoglav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svojeglav, trmast; [sskj]
samoglavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trmoglavec; [sskj]
samokres samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pištola, revolver; [sskj]
samopridnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sebičnost, egoizem; [sskj]
samoprodaja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
monopol; [sskj]
samostalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostojen; [sskj]
samostalnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostojnost; [sskj]
samosto pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stokraten; Peteršnik
samosvesten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
samozavesten; [sskj]
samosvestje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
samozavedanje; Pleteršnik
samosvestno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
samozavestno; kontekst
samošestdeset pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
šestdesetkraten; kontekst
samotarec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samotar; [sskj]
samotežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki zaradi lastne teže; [sskj]
samotrideset pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tridesetkraten; kontekst
samuč veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
temveč; Pleteršnik
sanktus pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
svet; kontekst
sapen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zračen; Pleteršnik
sarkoda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
protoplazma; kontekst
scalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sečen; [sskj]
scanina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seč; [sskj]
sčakovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pričakovanje; kontekst
sčista prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popolnoma, čisto; [sskj]
sčiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ
scati; kontekst
sed pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siv; Pleteršnik
sedajle prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zdaj; [sskj]
sedinstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
zedinjenje, združitev; kontekst
sedlon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
severni jelen; Pleteršnik
sej zaimek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta; Pleteršnik
selišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naselbina, zaselek, bivališče; [sskj]
selitva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naselbina; kontekst
seljan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmet, vaščan; [sskj]
selo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vas, naselje; [sskj]
selterski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
mineralna; nem-slo slovar
semlet pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zmlet; Pleteršnik
Sendeni samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
saint denis; splet
senožet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
senožet; [sskj]
senzarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mešetarina; Pleteršnik
ser pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siv; [sskj]
serapa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
mehiško oblačilo; splet
serpen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
avgust; kontekst
sesalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sesalec; kontekst
sesedših pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
seseden; kontekst
sestrinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrski; [sskj]
sešitek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
snopič, zvezek; [sskj]
sešteti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešteti; SSKJ
sešteven pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preštet; Biblija.net
setev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posevek, posejano polje; Pleteršnik
sevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalec; Pleteršnik
sevnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalnica; [sskj]
seznati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugotoviti, spoznati; [sskj]
seženj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
1,896 m; [sskj]
shajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhajati; SSKJ
shodišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajališče; [sskj]
shodnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinagoga; [sskj]
shudeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
shujšati; Pleteršnik
sibolero samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
lovec na bizone; splet
silipup samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
vrsta pijače; kontekst, splet
silje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
nedozorelo žito; [sskj]
simpatetičen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ki temelji na simpatiji; [sskj]
sinjčev pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sljuden; Pleteršnik
sip samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sipek pesek; [sskj]
sipa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sipek pesek; [sskj]
sirek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koruza; [sskj]
siromačija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromaštvo; [sskj]
siromaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromašen; [sskj]
siršpan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vprežna žival; kontekst
skalina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velika skala; [sskj]
skazljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kvaren; Pleteršnik
skazovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razkazovati; [sskj]
skipek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šiška; Pleteršnik
skitati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
potepati se, potikati se; [sskj]
sklada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valilnik; kontekst
skladba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklad; kontekst
skladoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
skladnja; Pleteršnik
sklonost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naklonjenost; Pleteršnik
skobelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblič, skobljič; [sskj]
skočen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
poskočen; [sskj]
skončava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konec; Pleteršnik
skončaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
končen; Pleteršnik
skontroven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ki se nanaša na skontro; kontekst
skontrovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
skontro; SSKJ
skorja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladka skorja = cimet; Pleteršnik
skorjuš samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
lupinarji; kontekst
skrbenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skrb; kontekst
skrbljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrben; [sskj]
skrbljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrbnost; [sskj]
skupiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiti; [sskj]
skupščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupnost; Pohlin To malo besedišče
skupživljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skupno življenje, sožitje; izvirnik, latinsko-slovenski slovar
skus samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušnjava; kontekst
skutnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
posvojenec; Pleteršnik
sladje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
slad; Pleteršnik
sladnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
naslada, čutnost; [sskj]
slador samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
sladkor; Pleteršnik
sladornat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sladkoren; kontekst
slaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkoba, sladkost; [sskj]
slankamen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kamena sol; kontekst, nem-slo slovar
Slavenija samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
Slovenija; kontekst
slavnoznan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
razvpit; [sskj]
slavski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
slovanski; [sskj]
sleče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleč; SSKJ
sledenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
slednik; kontekst, špansko-slovenski slovar
sledoma veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
torej; kontekst
sledonajdec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
slednik; kontekst
sledonajdnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
slednik; kontekst, špansko-slovenski slovar
slepišnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ustanova za slepe; kontekst
slezena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vranica; [sskj]
slikarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slikarstvo; [sskj]
slikovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
poslikava; kontekst
slinjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slinavka; Pleteršnik
slinjavka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
apnena zemlja; kontekst
slovečnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sloves; Pleteršnik
slovensko-naroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
slovenski narodni; kontekst
slovensko-organički pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
vseslovenski; kontekst
slovenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloves; Pleteršnik
slovnik samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovar; Pleteršnik
slovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovar; Pleteršnik
slušati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslušati; [sskj]
služnoljubnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
ljubezen do služnosti; kontekst
služnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podrejenost, odvisnost; [sskj]
smetka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
pinjenec; Pleteršnik
smod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smodnik; [kontekst]
smotka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cigara; [sskj]
smotriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
videti; kontekst
smrdelja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
smrdljiva pasja kobilica; internet
smrtnomučilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
smrten in mučilen; kontekst
snetljivec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
snetjavost; kontekst
snitje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
srečanje; kontekst
snovalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
čolniček; [sskj]
snovatelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ferment; kontekst
sočiva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
sočivje; Pleteršnik
sočnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sočen; [sskj]
sočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešiček, utrikel v rastlini; splet
sod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavek; Pleteršnik
sodec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodček; [sskj]
sodil pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodo število; Pleteršnik
sodilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sodišče; Pleteršnik
soditev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
sodba; kontekst
sodnijski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soden; [sskj]
Sodom samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sodoma; kontekst
Sodomitar samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
Sodomčan; kontekst
Sodomiter samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
Sodomčan; kontekst
sodomiterski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sodomski; kontekst
soglas samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
akord; kontekst
soha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kip; [sskj]
sojoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
obči; kontekst
sokis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oksid z manjšo vsebnostjo kisika; splet
sokislina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kislina z majhno vsebnostjo kisika; Pleteršnik
soknat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sočen; kontekst
soknato prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sočno; kontekst
solarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
skladišče soli; kontekst
soldanast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
laporast; Pleteršnik
soldaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaški; [sskj]
soldat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojak; [sskj]
solikovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
haloid; kontekst
solina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slanica; kontekst
solitrnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obrat za pridobivanje solitra; splet
solitrnokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nitraten; splet
solnograški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
salzburški; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0