Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 15

prstenina prten prtenina pruka prvenec prvenka prvenščina prvlje prvoobrazen prvosednik pšenica pšeničišče pšeničje ptičnik pukanje pukati pulber pulja purbelj purgar purpurasto pustinjak pušelj puštab puta puternica

r: rab raben rabljiv rabljivost račiti raditi radjati radost radovati radovoljen radovoljno rahna rajfenk rajmati rajmno Rajna rajniški rajnški rajtanje rajtati rajtinga rajžar ramen rast rastiven rastlinoznanstvo rastreador rataj raven ravensodnik ravnalo ravnar ravnati ravnava ravnik ravnodelen ravnoličen ravnoličnost ravnomočen ravnomočje ravnopravnost ravnoroden ravnoserčno razblažen razbojen razdavčen razdel razdelan razdelati razdelek razdelen razdeljenje razdelnost razdelovanje razdelovati razdirunga razeti razglavokožiti razgledati razhlap razhodek razimati razjedljiv razkazek razkolina razkolitev razkoš razljutiti razločenje razločiti razluštanje razmera razmleti razmočilo razmok razmokljiv raznočlen raznositi raznost razodeva razpečkati razpenjavost razplatenje razplatiti razpokniti razpoleti razpor razporjati razpreti razprezati razprost razprostiti razprostranjen razproščen razpusten razrečje razredba razrejen razsip razsnova razsod razsvetiti razšibran raztalati razteči raztreskati raztresljiv razvažiti razve razven razvideti razvitek razvitev razvročiniti razvročiti razžalnik razžvrkati rdečeličnik rdečerepka redilen redilka rediti redoven regiment reglica remenar remeselnik remeslo renklodiški repkati resimar rešenica rešenik rešnik rešnji retez reverz rez rezen ribica ribnjak Riglec rigveda rihtar ril Rimec Rimlerica rimščica rink risa ritovje rivati riža robača robotovati roč ročnik roden rodost rok rokobor rokodelo rokonožec rokotipen rona ropen ror rosen

prstenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kompost; [sskj]
prten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platnen; [sskj]
prtenina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
platno, platneni izdelek; [sskj]
pruka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klop; [sskj]
prvenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prvorojenec; [sskj]
prvenka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
princesa; kontekst
prvenščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prvenec; Pleteršnik
prvlje prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prej; Pleteršnik
prvoobrazen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
glaven, osnoven; kontekst
prvosednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
predsednik; [sskj]
pšenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
turška pšenica = koruza; kontekst, splet
pšeničišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zemlja za pridelavo pšenice; Pleteršnik
pšeničje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
pšenično polje; kontekst
ptičnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptičnica; [sskj]
pukanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pukanica; [sskj]
pukati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puliti, trgati; [sskj]
pulber samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
prah, smodnik; nemško-slovenski slovar
pulja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krogla; kontekst
purbelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
prah, smodnik; Gutsman
purgar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
meščan; [sskj]
purpurasto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
purpurno; kontekst
pustinjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
puščavnik; [sskj]
pušelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
šop; [sskj]
puštab samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
črka; kontekst
puta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brenta; [sskj]
puternica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
maslenka; Pleteršnik
rab samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rabin; kontekst
raben pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uporaben; [sskj]
rabljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
uporabljiv; [sskj]
rabljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
uporabnost; kontekst
račiti glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izvoliti, milostno storiti; [sskj]
raditi glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delati; srbsko-slovenski slovar
radjati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
roditi, skotiti; kontekst
radost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veselje, sreča; [sskj]
radovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veseliti se; [sskj]
radovoljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ustrežljiv; Pleteršnik
radovoljno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostovoljno; SSKJ
rahna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
prečnik; Pleteršnik, nemško-slovenski slovar
rajfenk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
dimnik; kontekst
rajmati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
biti primeren; Pleteršnik, nemško-slovenski slovar
rajmno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ustrezno, primerno; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
Rajna samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ren; kontekst
rajniški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
porenski; kontekst
rajnški samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
goldinar; [sskj]
rajtanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
računanje; SSKJ
rajtati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
računati; [sskj]
rajtinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
račun; Pleteršnik
rajžar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ptič trupial; splet
ramen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
močan; kontekst
rast samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rast; SSKJ, kontekst
rastiven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
rasten; kontekst
rastlinoznanstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
botanika; Pleteršnik
rastreador samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
slednik; špansko-slovenski slovar
rataj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
orač; [sskj]
raven prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zraven; Pleteršnik
ravensodnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
sosodnik; kontekst
ravnalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
regulator; [sskj]
ravnar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
regulator; Pleteršnik
ravnati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rediti, gojiti; Pleteršnik
ravnava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
postopek; Pleteršnik
ravnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ekvator; [sskj]
ravnodelen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
izomeren; nem-slo slovar, SSKJ
ravnoličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
istoličen; Pleteršnik
ravnoličnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
istoličnost; Pleteršnik
ravnomočen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
enakovreden; kontekst
ravnomočje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
ekvivalent; kontekst
ravnopravnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
enakopravnost; [sskj]
ravnoroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
enakovreden; kontekst, internet
ravnoserčno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
odkritosrčno; Pleteršnik
razblažen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razredčen; hrvaško-slovenski slovar
razbojen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
razbojniški; [sskj]
razdavčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
radodaren; kontekst
razdel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdelek; [sskj]
razdelan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obdelan; kontekst
razdelati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obdelati; kontekst
razdelek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
delec; kontekst
razdelen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdeljiv; [sskj]
razdeljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razdelitev; Pleteršnik
razdelnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razdeljivost; [sskj]
razdelovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
obdelovanje; kontekst
razdelovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obdelovati; kontekst
razdirunga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
nesloga; Pohlin To malo besedišče
razeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razbirati; kontekst
razglavokožiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
skalpirati; kontekst
razgledati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ogledati si, pregledati; Pleteršnik
razhlap samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sublimat; kontekst, SSKJ
razhodek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odhodek; [sskj]
razimati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razbrati; kontekst
razjedljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jedek; [sskj]
razkazek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razpredelnica; Pleteršnik
razkolina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
razcepek; Pleteršnik, nem-slo slovar
razkolitev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
razdelitev; kontekst
razkoš samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razkošje; Pleteršnik
razljutiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razjeziti; [sskj]
razločenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razločevanje; kontekst
razločiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ločiti; SSKJ
razluštanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
nasladnost; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
razmera samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razmerje; kontekst
razmleti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
zmleti; Pleteršnik
razmočilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mehčalno sredstvo; Pleteršnik
razmok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tinktura; [sskj]
razmokljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
topen; nemško-slovenski slovar
raznočlen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
z različnom številom členov; kontekst
raznositi glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raznositi se nad kom = brati komu levite; Pleteršnik
raznost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
različnost; [sskj]
razodeva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razodetje; Pleteršnik
razpečkati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razfračkati; Pleteršnik
razpenjavost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razteznost; Pleteršnik
razplatenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
razdor; Pohlin To malo besedišče
razplatiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
razkosati, razsekati; [sskj]
razpokniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razpočiti; Pleteršnik
razpoleti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vneti; kontekst
razpor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spor, razprtija; [sskj]
razporjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
razparati; Pleteršnik
razpreti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreti; [sskj]
razprezati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razpredati; [sskj]
razprost samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raztopitev; nemško-slovenski slovar
razprostiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
raztopiti; Pleteršnik
razprostranjen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razširjen; [sskj]
razproščen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
raztopljen; kontekst
razpusten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
raztopen; kontekst
razrečje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
podnarečje; Pleteršnik
razredba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razvrstitev, razporeditev; [sskj]
razrejen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urejen; Pleteršnik
razsip samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razvalina; [sskj]
razsnova samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razstavljanje kemijske spojine; kontekst
razsod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
presoja; Pleteršnik
razsvetiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bližati se; Biblija.net
razsvetiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razsvetliti; [sskj]
razšibran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zdrobljen; Pleteršnik
raztalati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
razdeliti; kontekst
razteči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
raztopiti; kontekst
raztreskati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razbiti, razdrobiti; [sskj]
raztresljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
zabaven; Pleteršnik
razvažiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pretehtati; Pleteršnik, kontekst
razve predlog(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razen; Pleteršnik
razven predlog(zastarela beseda)IMPPleteršnik
razen; Pleteršnik
razvideti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugotoviti, spoznati; [sskj]
razvitek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razvoj; [sskj]
razvitev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
razvoj; kontekst
razvročiniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
segreti; Pleteršnik
razvročiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
segreti; Pleteršnik
razžalnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
žalitelj; kontekst
razžvrkati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
razžvrkljati; kontekst
rdečeličnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
Indijanec; kontekst
rdečerepka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pogorelček; [sskj]
redilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranljiv; [sskj]
redilka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
redilo; SSKJ
rediti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voditi, urejati; kontekst
redoven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reden; SSKJ
redoven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrstilen; kontekst
regiment samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polk; [sskj]
reglica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
regelc; kontekst
remenar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
jermenar; Pleteršnik
remeselnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rokodelec; kontekst
remeslo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
rokodelstvo; kontekst
renklodiški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
renklodiška sliva = ringlo; splet
repkati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
paberkovati; [sskj]
resimar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
človek s sivo ali belo brado; kontekst
rešenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešiteljica; [sskj]
rešenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešitelj; [sskj]
rešnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešitelj; [sskj]
rešnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešilen; [sskj]
retez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veriga; kontekst
reverz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbtna stran; [sskj]
rez samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
rezilo; [sskj]
rezen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
rezek; [sskj]
ribica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meča, Pleteršnik;
ribnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribnik; [sskj]
Riglec samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
navadna marjetica; splet
rigveda samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rigveda; splet
rihtar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sodnik; [sskj]
ril samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odžagan kos debla; Pleteršnik
Rimec samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rimljan; kontekst
Rimlerica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rimljanka; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
rimščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
orion; Pleteršnik
rink samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krog, obroč; nemško-slovenski slovar
risa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
črta; Pleteršnik
ritovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodnji del; [sskj]
rivati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riniti, porivati; [sskj]
riža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proga, črta; [sskj]
riža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riž; Pleteršnik
robača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srajca; [sskj]
robotovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
biti suženj; Pleteršnik
roč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obroč; [sskj]
ročnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
držaj, ročaj; [sskj]
roden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploden; SSKJ
roden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojsten; SSKJ
roden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreten; Pleteršnik
rodost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hladnost, grobost; Pleteršnik
rok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomin; Pleteršnik
rok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strah pred smrtjo; kontekst
rokobor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokoborba; kontekst
rokodelo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
ročno delo; kontekst
rokonožec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ramenonožec; splet
rokotipen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dotakljiv; kontekst
rona samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
repa; nemško-slovenski slovar, kontekst
ropen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
roparski; [sskj]
ror samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečica; kontekst
rosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlad, neizkušen; [sskj]


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0