Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 12

pavolnik pavolopredilnica paziti pazka pazno paznost pecirk pečati pečevje Pečica Pečice pečinje pečnica pečovje pedagogičen pedagogija pega pegen pegeran pegerati pegerenje pegerovanje pegerovati pelcar peld Pemec pemski penez penezomenec penj pepelnina percajtu percvingati perec pereč peresovec perešček pereti perilnica perišče perjič perjiče perlin pero perspektiv perutninin pervonj pesemski peskast pešak petek peterotrakast petlati petler petlerski petočlen petred petrofaktologija Petrograd petvrh pevati pevcati pevcer pevec pezdek pezdirje piča pično pihalnikov pija pik pild pildhavar pimpinel pir pisalec pisalnica pisang pisaren pisarija pisavec piseljc piskalo piskrc pisme pismo pismoven pitati plac-komanda plačevanje plajba plakati planta plasa plašnež plat plata platica platičast platišče platiti plav plavec plaven plavičar plaviti plavka plavnik pleh plehast pleme plentarija pleterka plevoč plit plitva pločast pločka plodivo plošnat plošnatica plotovje plunka pobeda poboljšek pobožno pobrežen pobrežje pobrodati pobuna pobuniti pocestovati poč počasoma počaščenje počela počeniti početek početkom počezen počinek počiten počutek podbrazdina podbrazdje podelati podgorje podgoršek podjopič podkop podkopati podkopavati podlajtnant podlečen podleči podmetati podobar podobleči podobščina podolg podpazdniček podpomagati podpomagovati podprošček podrk podrtina podrušinja podružen podsebik podstopiti podsuti podšukniti podučen podučenje podučevati podučiti podučljiv podučnost poduh podvlačiti podzemljica podzirati podzrenje poedinec poerbati poflisati_se pogen pogerovati pogibati poginiti poglaven pogleštati pogmerati pogmirati pogoda

pavolnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
preja; kontekst
pavolopredilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
predilnica za bombažno prejo; kontekst
paziti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
opazovati; Pleteršnik
pazka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
paziti, varovati; [sskj]
pazno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pazljivo; kontekst
paznost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pazljivost; [sskj]
pecirk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
komisija; kontekst
pečati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ukvarjati se; [sskj]
pečevje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalovje; [sskj]
Pečica samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
Peca; kontekst
Pečice samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
Peca; kontekst
pečinje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skalovje; kontekst
pečnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
keramična ploščica, glinena ploščica; [sskj]
pečovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skalovje; kontekst
pedagogičen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pedagoški; [sskj]
pedagogija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pedagogika; [sskj]
pega samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lok; Pleteršnik
pegen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
lok; kontekst
pegeran pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
želen; nemško-slovenski slovar
pegerati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
želeti; nemško-slovenski slovar
pegerenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
želenje; kontekst
pegerovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
želja, zahteva; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pegerovati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
zaželeti; nemško-slovenski slovar
pelcar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
cepič; Murko
peld samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
slika, podoba; nemško-slovenski slovar
Pemec samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
Čeh; SSKJ, kontekst
pemski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
češki; [sskj]
penez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
denar; [sskj]
penezomenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
menjalec denarja; Pleteršnik
penj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta sadnega drevja; kontekst
pepelnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kal; kontekst
percajtu prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
zadosti zgodaj; kontekst
percvingati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k
izsiliti, primorati; Teodor Domej: e-korespondenca
perec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siva mrena; Janežič
pereč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekoč; SSKJ
pereč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pereči ogenj = vranični prisad; kontekst
peresovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plumosit; Pleteršnik
perešček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
peresce; [sskj]
pereti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prhneti, trohneti; [sskj]
perilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pralnica; [sskj]
perišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prgišče; [sskj]
perjič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listič, rezinica; Pleteršnik
perjiče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perje; [sskj]
perlin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
biser; Biblija
pero samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peresa; Pleteršnik
perspektiv samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
daljnogled; Pleteršnik
perutninin pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
perutninski; kontekst
pervonj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
januar; kontekst
pesemski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesniški; [sskj]
peskast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krhek; [sskj]
pešak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmet; splet
petek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
č = k; I. Grafenauer 1940: 277
peterotrakast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
peterokrak; Fidaplus
petlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
beračiti; nemško-slovenski slovar
petler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
berač; nemško-slovenski slovar
petlerski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
beraški; nemško-slovenski slovar
petočlen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)
mnogočlenar s petimi členi; kontekst
petred števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
petdeset; Pleteršnik
petrofaktologija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
paleontologija; kontekst
Petrograd samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
St. Petersburg; kontekst
petvrh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
Rabeljske špice; splet
pevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prepevati; [sskj]
pevcati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMP
cepiti drevje; kontekst
pevcer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
cepič; kontekst
pevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pesnik; SSKJ
pezdek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
prašnica; Pleteršnik
pezdirje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pazderje; Pleteršnik, SSKJ
piča samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krma; [sskj]
pično prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
natančno; Pleteršnik
pihalnikov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
gorilnikov; Pleteršnik
pija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pijača; Pleteršnik
pik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pikelj; Pleteršnik
pild samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
slika, podoba; nemško-slovenski slovar
pildhavar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
podobar; kontekst
pimpinel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zdravilna strašnica; Pleteršnik
pir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gostija; SSKJ
pisalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pisatelj, pisec; [sskj]
pisalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pisarna; [sskj]
pisang samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
banana; Pleteršnik
pisaren samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pisar; Pleteršnik
pisarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pisanje; [sskj]
pisavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
pisec; Pleteršnik
piseljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k
košček, grižljaj; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
piskalo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pihalo; [sskj]
piskrc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lonček; [sskj]
pisme samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
črka, pismenka; SSKJ
pismo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
listina; SSKJ
pismo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
napis; kontekst
pismoven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisemski; SSKJ
pitati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vprašati; Pleteršnik
plac-komanda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
poveljstvo; kontekst
plačevanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
predplačilo; kontekst
plajba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svinčnica; Pleteršnik
plakati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jokati; [sskj]
planta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
v vrsto posejana trta; [sskj]
plasa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pas zemljišča; [sskj]
plašnež samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
plašen človek; [sskj]
plat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plat Ncf; Pleteršnik
plata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plošča; Pleteršnik
platica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tanka plošča; [sskj]
platičast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plitek; Pleteršnik
platišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
polovica; [sskj]
platiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačati; [sskj]
plav samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; [sskj]
plav samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; [sskj]
plavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mornar; kontekst
plaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavajoč; [sskj]
plavičar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
flosar; kontekst
plaviti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pluti; Pleteršnik
plavka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavolaska; [sskj]
plavnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velika kad, v kateri se mečka grozdje; [sskj]
pleh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pekač; kontekst
plehast samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kositrn; Pleteršnik
pleme samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta; Pleteršnik
plentarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
preklinjanje; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pleterka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
košara, košarica; [sskj]
plevoč prislov, deležje(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pletoč; kontekst
plit samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splav; kontekst
plitva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plavut; Pleteršnik
pločast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploščat; [sskj]
pločka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
gibalna pločka = motorična ploščica; splet
plodivo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
generativna celica; kontekst, internet
plošnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ploščat; kontekst
plošnatica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
vrsta školjke; kontekst
plotovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
plot; kontekst
plunka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
harfa, lutnja; [sskj]
pobeda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zmaga; splet
poboljšek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izboljšanje; SSKJ
poboljšek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
priboljšek; SSKJ
pobožno prislov, splošni, presežnik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj pobožno; kontekst
pobrežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obalen; [sskj]
pobrežje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obrežje, obala; [sskj]
pobrodati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
umazati; kontekst
pobuna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
punt; kontekst
pobuniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
upreti; [sskj]
pocestovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
voziti; Pleteršnik
poč samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razpoka; [sskj]
počasoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
polagoma; Pleteršnik
počaščenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počastitev; [sskj]
počela samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
avba; kontekst
počeniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
počepniti; [sskj]
početek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
začetek; [sskj]
početkom prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
spočetka; kontekst
počezen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
približen; [sskj]
počinek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
počitek; Pleteršnik
počiten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
počivalen; SSKJ
počutek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čut; SSKJ
počutek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
občutek; [sskj]
podbrazdina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plast zemlje pod brazdo; Pleteršnik
podbrazdje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
plast zemlje pod brazdo; Pleteršnik
podelati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
predelati; [sskj]
podgorje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraj pod goro, vnožje; kontekst
podgoršek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
tisti, ki prebiva pod goro; kontekst
podjopič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
telovnik; Pleteršnik
podkop samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podzemni rov; [sskj]
podkopati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
izpodkopati; [sskj]
podkopavati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
izpodkopavati; SSKJ
podlajtnant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
podporočnik; Pleteršnik
podlečen pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
obložen; kontekst
podleči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
obložiti; kontekst
podmetati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podtikati; [sskj]
podobar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slikar; [sskj]
podobleči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
obleči spodaj; Pleteršnik
podobščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slika; Pleteršnik
podolg prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
podolgem; [sskj]
podpazdniček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
pes, običajno manjši, ki je hišni ljubljenček, ne čuvaj; izvirnik
podpomagati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomagati; Pleteršnik
podpomagovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
pomagati; Pleteršnik
podprošček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
petelin; SSKJ
podrk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ples; Pleteršnik
podrtina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razvalina; [sskj]
podrušinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
puhlica; kontekst
podružen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stranski; splet
podsebik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
osebek; kontekst
podstopiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lotiti se, začeti; [sskj]
podsuti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nasuti, dati; [sskj]
podšukniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
nahujskati; Gutsman, Pleteršnik
podučen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poučen; [sskj]
podučenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
poduk; Pleteršnik
podučevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poučevati; [sskj]
podučiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poučiti; [sskj]
podučljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poučen; [sskj]
podučnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
poučljivost; kontekst
poduh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voh; Pleteršnik
podvlačiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podbranati; [sskj]
podzemljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krompir; [sskj]
podzirati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sumiti; kontekst
podzrenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
sum; kontekst
poedinec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posameznik; [sskj]
poerbati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
podedovati; kontekst
poflisati se glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)(zastarela beseda)goo300k, IMP
potruditi; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
pogen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lok; kontekst
pogerovati glagol, glavni, dvovidski(zastarela beseda)goo300k, IMP
zahtevati; splet
pogibati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poginjati; [sskj]
poginiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
umreti; [sskj]
poglaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glaven; [sskj]
pogleštati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
gleštati; kontekst
pogmerati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
pomnožiti; nemško-slovenski slovar
pogmirati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
pomnožiti, povečati; nemško-slovenski slovar
pogoda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sporazum; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0