Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
zastarele besede

Stran 7

kožuhati kožuhov krafeljc kraften kraj krajar krajnik krajobrazec kraljica kraljič kraljovenčanje kranceljc Kranjčnik kranjski kranjsko kranjščina kras kratkonikar kratkopecelj krdelo kreatin kredanje kremenat kremenčevokisel kremenokisel kresnik kret kretaj krevlja krič kristaliti kristalnica kristalovan kristjanski kriv krivica križema križempot križevača križevitje križmanje kročaj krog krogoma krogotek krogotok krojiti krok kromovec kromovokisel krompirjevec krota krotkodušnost krov krstitki krstnik krščenik krtnica kruhar kruljav kruljavec krvomok krvoščanje kufra kufrast kugla kuglica kuha kuhovina kuja kukavica kukec kuljka kum kuma kumern kumstvo kunšt kunt kupa kupčevalec kupčevati kupčijski kupčijstvo kuper kuprast kupren kuraža kuretina kušljen kvanta kvar kvara kvarta kvinteljc kvitenga

l: ladjestaja lagano lagovec lahkič lajta lakomnik laksira lanček lanec lanita lanoreja lapornica lasatka lasec lasovitost lasovje lastnija laščina laški lata laterna Latinec lavda lavica lavkati lažnik lebati leben leca leči leden ledijski ledinčica ledinščica leha lekar lekarnica lekarstvo lekoslovje leon lep lepoča lepotica lepotija ler les leskeč lesketač lesofarbar letindan letnina lever leža ležišče libana liberna lice licitiringa ličen Lieža lihker lika likati liki lilijevec lim limbar link lipen list listek listnik listognoj listopad ljubav ljubaven ljubej ljudojedec ljudomilost ljudomorstvo ljudostan ljudovlada ljut ljuto Lobavo Loblana locnača ločba lojtra lok loka lokav lokomotiv lon lopar lopatika

kožuhati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odstranjevati s koruznega storža krovne liste, ličkati; [sskj]
kožuhov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krznarski; kontekst
krafeljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krapec; kontekst
kraften pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
močen; nemško-slovenski slovar
kraj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konec; Pleteršnik
krajar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krojač; kontekst
krajnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rob; [sskj]
krajobrazec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
zemljevid; kontekst
kraljica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
matica; SSKJ
kraljič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kraljevič; [sskj]
kraljovenčanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
kronanje; kontekst, SSKJ
kranceljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
venec; SSKJ
Kranjčnik samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kranjec; kontekst
kranjski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenski; SSKJ
kranjsko prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovensko; SSKJ
kranjščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenščina; [sskj]
kras samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okras; [sskj]
kratkonikar prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
niti najmanj; kontekst
kratkopecelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
vrsta jabolka; kontekst, splet
krdelo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trupa; SSKJ
kreatin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ena izmed aminokislin; splet
kredanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
mazanje s kredo; kontekst
kremenat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kremenati peščenec = kremenov peščenjak; splet
kremenčevokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
silikaten; kontekst
kremenokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
silikaten; kontekst
kresnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
junij; kontekst
kret samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kretnja; SSKJ
kretaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kretnja; kontekst
krevlja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šepast človek; [sskj]
krič samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krik; [sskj]
kristaliti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)
kristalizirati; [sskj]
kristalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
leča kristalnica = očesna leča; kontekst
kristalovan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
kristaliziran; kontekst
kristjanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krščanski; [sskj]
kriv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
za krivega; kontekst
krivica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krivda; SSKJ
križema prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
navzkriž, križem; [sskj]
križempot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
križpotje; [sskj]
križevača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
tolar; splet
križevitje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
ohromelost; kontekst
križmanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
birma; kontekst
kročaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
korak; kontekst
krog prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrog, okoli; [sskj]
krogoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
okrog; kontekst
krogoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
v krogu; kontekst
krogoma predlog(zastarela beseda)IMP
okrog; kontekst
krogotek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroženje; [sskj]
krogotok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kroženje; [sskj]
krojiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razcepiti; kontekst
krojiti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razgraditi; Pleteršnik
krok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
korak; kontekst
kromovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kromit; splet
kromovokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kromaten; splet
krompirjevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krompirjevka; SSKJ
krota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krastača; [sskj]
krotkodušnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krotkosrčnost; kontekst, SSKJ
krov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čelada; kontekst
krov samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
streha; SSKJ
krstitki samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
krst; Pleteršnik
krstnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
junij; Pleteršnik
krščenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kristjan; [sskj]
krtnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krt; kontekst
kruhar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodajalec kruha; Pleteršnik
kruljav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šepast, šepav; [sskj]
kruljavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šepav človek; [sskj]
krvomok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krvomočnost, hematurija, izločanje krvi s sečem; SSKJ in Pleteršnik
krvoščanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k
krvomočnost; SSKJ
kufra samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
baker; Pleteršnik
kufrast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
bakren; Pleteršnik, SSKJ
kugla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
krogla; Pleteršnik
kuglica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kroglica; Pleteršnik
kuha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jed, hrana; [sskj]
kuhovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
zvarek; Pleteršnik
kuja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
trma; Pleteršnik
kukavica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strahopetec; SSKJ
kukec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žuželka, hrošč, črv; [sskj]
kuljka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
krogla; kontekst (Zbirčica tam pa tam nabranih prav slovenskih besed)
kum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
boter; [sskj]
kum samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kumina; Pleteršnik
kuma samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
botra; [sskj]
kumern pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
slaboten; kontekst
kumstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
botrstvo; [sskj]
kunšt samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
spretnost; nemško-slovenski slovar
kunšt samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
umetelnost; M. Humar, Sinonimija v slovenskih terminoloških slovarjih
kunt samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
stranka; kontekst
kupa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kozarec sploh; [sskj]
kupčevalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
trgovec, prekupčevalec; [sskj]
kupčevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovati, kupovati; [sskj]
kupčijski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovski; [sskj]
kupčijstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trgovina; [sskj]
kuper samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
baker; splet
kuprast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
bakren; splet, kontekst
kupren pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
bakren; kontekst
kuraža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pogum; kontekst
kuretina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
perutnina; [sskj]
kušljen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ki poljublja; kontekst, nemško-slovenski slovar
kvanta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostaška šala, prostaška pesem; [sskj]
kvar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škoda; [sskj]
kvara samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
škoda; Pleteršnik
kvarta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
karta; [sskj]
kvinteljc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kanček; Pleteršnik
kvitenga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
odpis; Pleteršnik
ladjestaja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pristanišče; Pleteršnik
lagano prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
počasi; kontekst
lagovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
mineral zeolit; kontekst, splet
lahkič prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
morda, mogoče; Pleteršnik
lajta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sod; [sskj]
lakomnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lakomen človek; [sskj]
laksira samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
odvajalo; nemško-slovenski slovar
lanček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
verižica; kontekst
lanec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veriga; [sskj]
lanita samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
stranica; Pleteršnik
lanoreja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
lanarstvo; kontekst
lapornica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
laporna prst; kontekst
lasatka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
lasata morska zvezda; splet
lasec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
lasek; [sskj]
lasovitost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kapilarnost; [sskj]
lasovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lasje; [sskj]
lastnija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lastnost; [sskj]
laščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
italijanščina; SSKJ
laški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
italijanski; [sskj]
lata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
letev; [sskj]
laterna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svetilka; [sskj]
Latinec samostalnik, lastno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rimljan; kontekst
lavda samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ
kapitan potniške ladje; kontekst
lavica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
klop; kontekst
lavkati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPPleteršnik
paberkovati; splet, Pleteršnik
lažnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lažnivec; [sskj]
lebati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kleti; kontekst
leben samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
življenje; nemško-slovenski slovar
leca samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
prižnica; Pleteršnik
leči glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
leči si = spati; Pleteršnik
leden samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
januar; kontekst
ledijski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
ledven; kontekst
ledinčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
marjetica; Pleteršnik, splet
ledinščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
žametnica; kontekst
leha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
njiva; [sskj]
lekar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lekarnar; [sskj]
lekarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lekarna; [sskj]
lekarstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lekarništvo, farmacija; Pleteršnik
lekoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
farmacija; Pleteršnik
leon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
lev; kontekst
lep samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lepilo; [sskj]
lepoča samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
nakit, okrasek; Pleteršnik
lepotica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
okrasek; Pleteršnik
lepotija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
nakit; Pleteršnik
ler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lilija; kontekst, Pleteršnik
les samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd; SSKJ
leskeč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
bleščeč; SSKJ
lesketač samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
sijajnik; nemško-slovenski slovar
lesofarbar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
barvar lesa; kontekst
letindan prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
poleti; kontekst
letnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
letna članarina; [sskj]
lever samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
natega; Pleteršnik
leža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
lega; Pleteršnik
ležišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaški tabor; SSKJ
libana samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kadilo; kontekst
liberna samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rambur; splet
lice samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gladina; Pleteršnik
lice samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oseba; Pleteršnik
licitiringa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
dražba; kontekst
ličen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oseben; kontekst
Lieža samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
Liege; wikipedia
lihker prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)
lihker = ravno ko; kontekst, Pleteršnik
lika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vlakno; kontekst, Pleteršnik
likati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polirati; Pleteršnik
liki veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kakor; [sskj]
lilijevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morske lilije; splet
lim samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lepilo; [sskj]
limbar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lilija; [sskj]
link samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lev; Pleteršnik
lipen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
julij; kontekst
list samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pismo; SSKJ
listek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podlistek; SSKJ
listnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
listnica, denarnica; kontekst
listognoj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
november; [sskj]
listopad samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
november; [sskj]
ljubav samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezen; [sskj]
ljubaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubezenski; [sskj]
ljubej samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ljubljenec; Pleteršnik
ljudojedec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ljudožerec; kontekst
ljudomilost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobrohotnost; [sskj]
ljudomorstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pomor; Pleteršnik
ljudostan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
kjer stanujejo ljudje; kontekst
ljudovlada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
republika; Pleteršnik
ljut pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hud; SSKJ
ljuto prislov, splošni, primernik(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
bolj jezno; SSKJ
ljuto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
jezno; SSKJ
Lobavo samostalnik, lastno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
Lobau; splet
Loblana samostalnik, lastno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
Ljubljana; kontekst
locnača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
košara z ročem; Pleteršnik
ločba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kemija; kontekst
lojtra samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
lojtrnica, lojtrski voz, lojtrnik; [sskj]
lok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
upognjenec; kontekst
loka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
travnik; [sskj]
lokav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zvijačen; [sskj]
lokomotiv samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lokomotiva; kontekst
lon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
plačilo; [sskj]
lopar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pretepač; nemško-slovenski slovar (schläger)
lopatika samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
aloja; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0