Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 90

tekoč tekoče tekočina tekom tele telebiti telebniti telečji telegraf telegrafski telesce telesen teleskopski telesnina telesov teletiti teletnik tellov telo teloh telovnik telur tem tema tembolj temčasi teme temelj temeljen temeljit temeljito temen temen_siv temina temnica temnočrn temnordeč temno-rdeč temno_rjav temnozelen temota temoten tempelj tempeljnina temperatura temveč tenčica tenek tenstan tenstati teobromin teoretičen teorija tepec tepen tepenje tepka tepljati tepsti teptač teptati ter terbij terciaren terica terišče terjan terjatev terjati terminologija terpč terpentin terpentinov tesak tesalski tesan tesar tesarski tesen teseralen tesno tesnoba testament testo tesularen tesularno tešč tešče tešiti teta tetešentaj tetiva tetragonalen tetrarh tevtonski teža težak težava težaven težavno težec težek teženje težina težišče težiti težko težkost težkota težnost težnja thim. thren. thunski ti ti_biti tiburcijev tica tič tičati tiček tičjek tičji tifus tiger tigromorec tigromorilec tigrov tih tiho tihoma tihota tihotapnost tihoten tihotno tik tikajoč tikati tikoma tile tilnik timijan tinetov tinktura tinta tinjčev tinjec ti_on tip tipalnica tipati tir tirati tiroljski tirolski tiskalo tiskan tiskar tiskarna tiskarnica tiskati tisoč tisočer tisočero tisoči tisočina tisočkrat tisti tistihmal tistikrat tistole tiščalka tiščati tišina titan titel tiun-linov tja tjakaj tkan tkanina tkati tla tlačansko tlačilo tlačiti tlak tlaka tlakomer tlakomeren tleč tlesk tleti tmina tobačnica

tekoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekoče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekočina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekom predlogIMPSSKJ, Pleteršnik
tele samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telebiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telebniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telečji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telegraf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telegrafski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telesce samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
telesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teleskopski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telesnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prostornina; [sskj]
telesov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
teletiti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teletnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
maternica pri kravi; kontekst
tellov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
telo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teloh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teloh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žnora iz žime; kontekst
telovnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
telur samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
tem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tema samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tembolj prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
temčasi prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
takrat; kontekst
teme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temeljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temeljit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temeljito prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
temen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
temen siv pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
temina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tema; [sskj]
temnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temnočrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
temnordeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temno-rdeč pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
temno rjav prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
temnozelen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
temota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temačnost, tema; [sskj]
temoten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temačen, temen; [sskj]
tempelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tempeljnina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
denar za tempelj; kontekst
temperatura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
temveč veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tenčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
povrhnjica; Pleteršnik
tenek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tenstan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPPleteršnik
tenstati glagol, glavni, nedovršniIMP
teobromin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
teoretičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teorija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tepec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tepen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tepenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
tepka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tepljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tepsti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teptač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
teptati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ter veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terbij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
terciaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
terica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terjan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terjatev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terminologija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terpč glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMP
terpentin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
terpentinov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tesak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
meč; Pleteršnik
tesalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
tesan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tesar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tesarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teseralen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
kristalni sistem s horizontalno osnovno ploskvijo in tremi enolikimi osmi; kontekst
tesno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
tesnoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
testament samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
testo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tesularen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kockast; kontekst
tesularno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
kockasto; Pleteršnik
tešč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tešče prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tešiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tetešentaj medmet(zastarela beseda)goo300k, IMP
prekleto; Pleteršnik
tetiva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tetragonalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tetrarh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tevtonski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
nemški, germanski; [sskj]
teža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težak pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
teženje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teža; [sskj]
težišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
težkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
težkota samostalnik, občno_ime, ženskiIMPPleteršnik
težnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
težnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
thim. okrajšavagoo300k, IMP
thren. okrajšavagoo300k, IMP
thunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ti biti zaimek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)IMP
tiburcijev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
tica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tičati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiček samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ptič; [sskj]
tičjek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ptičji iztrebki; kontekst
tičji pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tifus samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
tiger samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tigromorec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morilec tigrov; kontekst
tigromorilec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
morilec tigrov; kontekst
tigrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tih pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiho prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tihoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiho, natiho; [sskj]
tihota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tišina; [sskj]
tihotapnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
tihotapstvo; SSKJ
tihoten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tihotno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
tik prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tikajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tikoma prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tik; [sskj]
tikoma predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tile zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tilnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
timijan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
tinetov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
tinktura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tinta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tinjčev pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sljudast; Pleteršnik
tinjec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
sljuda; Pleteršnik
ti on zaimek + zaimek(večbesedno geslo)goo300k
tip samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tipalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tipati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tir samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sled, pot; Pleteršnik
tirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiroljski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
tirolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tiskalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
tiskan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiskar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiskarna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tiskarnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
tiskarna; [sskj]
tiskati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisoč samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
tisočer števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
tisočero prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tisoči samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisočina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tisočkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tisti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tistihmal prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
takrat; [sskj]
tistikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tistole zaimekgoo300k, IMP
tiščalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
norost pri konjih; kontekst
tiščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tišina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
titan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
titel samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
tiun-linov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
tja prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tjakaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tkan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tkanina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tkati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
tla samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlačansko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlačilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlačilka; kontekst
tlačiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlaka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tlakomer samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
barometer; [sskj]
tlakomeren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
tleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tleč pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tlesk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodni tlesk = žaba; kontekst
tleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tmina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
tema; kontekst
tobačnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0