Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 89

štima štiri štirideset štiridesetdanski štiridesetdnevni štiriindvajset štiriindvajseti štiriintrideseti štirikrat štirinajst štirindvajset štirioglat štiriploskoven štiristo štiri_tavžent štirjaški štirje štirkratsto štirna štirovoglina štokfiš štor štrafa štrafan štrafati štrafinga štrajfinga štranga štravba štrbunk štrena štrgljanje štrik štrleti štruca štručica štrukelj študent študija študirati štuk štuliti štupa štv. šuj šum šuma šume šumeč šumen šumenje šumeti šumljaj šumljanje šumljati šunder šuntati šupa šurjak šus šuštar švabski švarati švedski švicarski švigajoč šviganje švigati švigniti švogrija švrkati

t: t t. t.j. t.l. ta tab. tabela taberna tabernakelj ta_biti tabla tablica tabor taborec ta_boren taborišče tabornik tačas ta_čas tačasen tadel tadlati ta_drug taht taisti tajati tajen tajinstveno tajiti tajl tajnik tajnocvetka tajnost tajnostno tak takaj takisto takle tako takoj takole takov takraj takrat takšen takt tal talar talati tale taleč talent taler talij tališče taliti taljar taljenje tam tamkaj tamkajšnji tamle tamošnji tanča_gora tančica tanek tangenta tanko tankostenski tankožičen tanter ta_pravi tara tarifa tarnanje tarnati tarov ta_se ta_sem tast tašča taščica taška tat tatarski tatinski tatinsko tatvina tavaje tavati tavžent tavžentkrat te teater tečaj tečajen tečen teči tečnost tedaj tedanji teden tedenski tednik tegniti tehant tehantija tehničen tehnično tehnika tehtati tehten tehtnica tein tek tekač tekaj tekanje tekati tekmec tekniti

štima samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiri števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirideset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiridesetdanski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiridesetdnevni; kontekst
štiridesetdnevni pridevnik, splošni, nedoločeno
štiriindvajset števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiriindvajseti števnik, besedniIMPSSKJ, Pleteršnik
štiriintrideseti števnik, besedniIMP
štirikrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirinajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirindvajset števnik, besednigoo300k, IMP
štirioglat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiriploskoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
štiristo števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štiri tavžent števnik, besedni + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
štirjaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kvadraten; [sskj]
štirje števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirkratsto števnik, besedni(zastarela beseda)goo300k, IMP
štiristo; kontekst
štirna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štirovoglina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
štirikotnik; kontekst
štokfiš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
polenovka; nemško-slovenski slovar
štor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrafa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
kazen; nemško-slovenski slovar
štrafan pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
kaznovan; kontekst
štrafati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
kaznovati; nemško-slovenski slovar
štrafinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
kazen; nemško-slovenski slovar
štrajfinga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
kazen; nemško-slovenski slovar
štranga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zaprežnica; SSKJ
štravba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vrsta peciva; Pohlin To malo besedišče
štrbunk medmetgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrena samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
štrgljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
štrik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štruca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štručica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štrukelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
študent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
študent samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dijak; SSKJ
študija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
študirati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
štuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del, člen; kontekst
štuk samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
top; kontekst
štuliti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
štupa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štv. okrajšavagoo300k, IMP
šuj pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lev; Pleteršnik
šum samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šuma samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
gozd; [sskj]
šume prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šumeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
šumen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
glasen, hrupen; [sskj]
šumenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
šumeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šumljaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
šumljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šumljati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
šunder samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
šuntati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šupa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šurjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
svak; Pleteršnik
šus samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kanček; nemško-slovenski slovar
šuštar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
švabski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
švarati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pritoževati; Pleteršnik
švedski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
švicarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
švigajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
šviganje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
švigati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
švigniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
švogrija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
svaštvo; kontekst
švrkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
t samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
t okrajšavagoo300k, IMP
t. okrajšavagoo300k, IMP
t.j. okrajšavagoo300k, IMP
t.l. okrajšavagoo300k, IMP
ta zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tab. okrajšavagoo300k, IMP
tabela samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
taberna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tabernakelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta biti zaimek + glagol, pomožni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tabla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tablica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tabor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taborec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
ta boren zaimek + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
taborišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
tabornik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tačas prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta čas zaimek + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tačasen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takraten; [sskj]
tadel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
napaka, pomanjkljivost; nemško-slovenski slovar
tadlati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMP
grajati; nemško-slovenski slovar
ta drug zaimek + števnik, besedni(večbesedno geslo)goo300k, IMP
taht samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
stenj; nemško-slovenski slovar
taisti zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tajinstveno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
skrivnostno; Pleteršnik
tajiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tajl samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
del; nemško-slovenski slovar
tajnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tajnocvetka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
brezcvetnica; [sskj]
tajnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tajnostno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
skrivnostno; Pleteršnik
tak zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takaj členek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tudi; Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine
takisto prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prav tako; [sskj]
takle zaimekgoo300k, IMPSSKJ
tako veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tako prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
takoj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takole prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
takov zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takraj prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
takrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takšen zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
takt samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tal pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tal samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
del; [sskj]
talar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
talati glagol, glavni, dvovidskiIMPSSKJ
tale zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taleč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
talent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taler samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krožnik; nemško-slovenski slovar
talij samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tališče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
taliti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
taljar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
krožnik; kontekst
taljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tam prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamkaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamkajšnji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamle prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tamošnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tamkajšnji; [sskj]
tanča gora pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tančica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tanek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
tangenta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tanko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
tankostenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tankožičen pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
tanter prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPPleteršnik
tja noter; kontekst
ta pravi zaimek + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)IMP
tara samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tarifa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tarnanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tarnati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tarov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta se zaimek + zaimek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ta sem zaimek + prislov, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
tast samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tašča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
taška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tatarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tatinski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tatinsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tatvina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tavaje prislov, deležjegoo300k, IMPPleteršnik
tavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tavžent števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tavžent samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tavžentkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
te prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teater samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tečaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tečaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
letnik; kontekst
tečajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teči glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tečnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tedaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tedanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
teden samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tedenski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
tednik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
tegniti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vleči; Pleteršnik
tehant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dekan; [sskj]
tehantija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
dekanija; Pleteršnik
tehničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tehnično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
tehnika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
tehtati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tehten pridevnik, splošni, presežnikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tehtnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tein samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekaj prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
toliko; kontekst
tekanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tekmec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
tekniti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0