Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 88

šipek šipica širen širina širiti širivost širjava širočka širok široko širokoperen širokoplečat širokost šišak šiška šiškar šiškarica šiškov šiv šivalen šivanka šivankin šivati šivilja škaf škalski škandal škarjar škarje škatla škatlica šklefedrati šklepetanje škoda škoditi škodljiv škodljivo škodljivost škodovati škodoželjno škof škofica škofija škofijski škofijstvo škofji škofov školjčen školjka školjkast školjkasto škopnik škoporeznica škorec škorenj škorlupina škornjica škorpijon škotski škralup škrat škrga škrilast škrilnik škrilovje škrinja škripaje škripajoč škripanje škripati škrjanec škrla škrlat škrlatast škrlaten škrob škrobov škropilnica škropiti škropljenje škržen šlem šmajhlati šmaren šmarnica šment šmir šnef šneperski šnicel šnita šnof šnofanje šnofati šoba šola šolar šolarček šolarski šolen šolmošter šolmoštrov šolski šolstvo šomošter šonati šop šopek šopiriti šopronski šoštanjski šota šotišče šotnat šotor šotoriti špaga španski šparati špargelj špargljev špargljevec šparovnost špas špecerija špegati špegel špeglati špeh špehov špendio špešica špica špičast špičasto špil špilja špinača špirit špital špiža špižati špogati špogljiv špot špotljiv špotljivo špotljivost špraha špranja špricalnica šprih šprikla šraj šrajati šranga šriban šribar šribati št. štacjon štacuna štajerski štajerski_slovenski štajersko štajersko-kranjski štala štalt štant štata štavta štefanov štekelj štemano štemati štempelj štenga štepih štepihar šterka šterkovec šterna šternf. štet štetev šteti štev. števec števenje številčen številen številka število število-skriven številski štibelec štikan štikati

šipek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šipica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
puščica; kontekst
širen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
širina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
širjenje; SSKJ
širjava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širina; [sskj]
širočka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
širok pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
široko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
širokoperen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širokolisten; [sskj]
širokoplečat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
širokost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
širina; [sskj]
šišak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
čelada; Pleteršnik
šiška samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šiškar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šiškarica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šiškov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
šiv samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šivalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šivanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šivankin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
šivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šivilja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škaf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škalski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
škandal samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
škarjar samostalnik, občno_ime, moškiIMPPleteršnik
škarje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škatla samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
škatlica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šklefedrati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šklefetati; Pleteršnik
šklepetanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
škoda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škoditi glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škodljiv pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
škodljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škodljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škodovati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škodoželjno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škof samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škofica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
majhen kovanec; Pleteršnik
škofija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škofijski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škofijstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
urad za upravljanje škofije, (škofijski) ordinariat; [sskj]
škofji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
škofov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
školjčen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
školjka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
školjkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
školjkasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
škopnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škoporeznica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slamoreznica; Pleteršnik
škorec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorlupina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skorja; Pleteršnik
škornjica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škorenj; [sskj]
škorpijon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škotski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
škralup samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
skorja; Pleteršnik
škrat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrilast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
skrilast; [sskj]
škrilnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skril; Pleteršnik
škrilovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
skrilavec; SSKJ, splet
škrinja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrinja; [sskj]
škripaje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
škripajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
škripanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škripati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrjanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrla samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
skril; [sskj]
škrlat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlatast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrlaten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
škrob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škrobov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
škropilnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škropiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škropljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
škržen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šlem samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
čelada; [sskj]
šmajhlati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k
prilizovati se; nemško-slovenski slovar
šmaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šmaren samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šmarnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šment samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šmir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šnef samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ptič rjave barve z dolgim kljunom; Bezlaj
šneperski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
šnicel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
zrezek; kontekst
šnita samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
šnof samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ščep; Pleteršnik
šnofanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
njuhanje; Pleteršnik
šnofati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šoba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šoba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
lesen čevljarski pripomoček; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
šola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolarski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
šolen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolmošter samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
učitelj; [sskj]
šolmoštrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
šolski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šolstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šomošter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
šonati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
paziti se; nemško-slovenski slovar
šop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šopek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šopiriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šopronski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
šoštanjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
šota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šotišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
šotnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šotor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šotoriti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špaga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
španski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šparati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špargelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špargljev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
špargljevec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
šparovnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
varčnost; kontekst
špas samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
špecerija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
špegati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špegel samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
ogledalo; nemško-slovenski slovar
špeglati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
ogledovati; kontekst
špeh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špehov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
špendio samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
hrana; Pleteršnik
špešica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
sulica; nemško-slovenski slovar
špica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
špičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špičasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
špil samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
igra; nemško-slovenski slovar
špilja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špinača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špirit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špital samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirotišnica, ubožnica; [sskj]
špiža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
jed; [sskj]
špižati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
hraniti; nemško-slovenski slovar
špogati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špogljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
uporaben; kontekst
špot samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota; Pohlin, nemško-slovenski slovar
špotljiv pridevnik(zastarela beseda)IMP
špotljivo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sramotno; Pohlin, nemško-slovenski slovar
špotljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
sramota; nemško-slovenski slovar
špraha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
špranja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
špricalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
brizgalka; kontekst
šprih samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
drob; kontekst
šprikla samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
šraj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
vpitje; nemško-slovenski slovar
šrajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
vpiti; nemško-slovenski slovar
šranga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šriban pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisan; nemško-slovenski slovar
šribar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
pisar; [sskj]
šribati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
pisati; nemško-slovenski slovar
št. okrajšavagoo300k, IMP
štacjon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
postaja; kontekst, SSKJ
štacuna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štajerski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štajerski slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
štajersko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štajersko-kranjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
štala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štalt samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
podoba; Pohlin To malo besedišče
štant samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
v najem; [sskj]
štata samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
navada; Pleteršnik
štavta samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
podoba; splet
štefanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štekelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štemano prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
štempelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
kolek; [sskj]
štenga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
štepih samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vodnjak; [sskj]
štepihar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vodnjakar; kontekst, SSKJ
šterka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
škrob; Pohlin To malo besedišče
šterkovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
mlečnozobec; kontekst
šterna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
šternf. okrajšavaIMP
štet pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štetev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štetje; [sskj]
šteti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
štev. okrajšavaIMP
števec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
števenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
število; Pleteršnik
številčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
številka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
število samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
število-skriven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nanašajoč se na skrivna števila; kontekst
številski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štibelec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
kamrica; kontekst
štikan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
štikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0