Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 84

sprednji spregledati spregledovanje spregledovati spregovarjati spregovoriti sprehajališče sprehajati sprehod spreiti sprejem sprejemanje sprejemati sprejet sprejeti spreletavati spreleteti sprememba spremeniti spremenivši spremenjen spremin spreminjati spremisliti spremiti spremljaje spremljan spremljati spremljevalec spremljevalka spremljevati spremnica spremstvo spreobrniti spreobrnjenje spresti spreten spreti spretno spretnost spreviden sprevideti sprevidnost sprevod sprevoden sprevreči sprevržek sprhnel sprhneti spričevalo spričevati spričo spriden spriditi sprijazniti sprijemati sprijemnost sprijen sprijeti sprostiti sprostrt sproti sprožen sprožiti sprožnik sprsteneti sprstenina sprva spucati spuntati spustiti spustivši spuščanje spuščati spuščen spužva sr sr. sraga srajca sraka srakor sram sramen sramežljiv sramežljivo sramežljivost sramota sramotiti sramotno sramovati sramsa srb srb. srbečica srbeti srbljivost srbohrvaški srbski srbščina srce srcobitje srcoviden srcovidno srcovidnost srčast srčece srčen srčica srčno srčnomilo srčnost srd srdit srditi srdito srditost srdobolja srebati srebrar srebren srebrn srebrnast srebrnasto srebrnat srebrnik srebrnina srebrno srebrnokril srebrnosijajen srebro sreča srečati srečen srečevati srečka srečkanje srečno sred sreda sredi sredica sredina središče srednik srednje srednjedoben srednji sredobežnost sredojesen sredstvo sren srenja srenjski srepo sreš sretenj srež srkalica srkanje srkati srkljaje srkniti srna srnica srnin srnina srnov srp srp. srpan srpič srpo sršen srž ss. s-š-h st. stajati staketa stakniti staknjen stalen stališče stalnica stalno stan stanica staničen staničje staničnina staniol stanišče stanovalec

sprednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spregledati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spregledovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
spregledovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spregovarjati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
začenjati govoriti; [sskj]
spregovoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprehajališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
sprehajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprehod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
spreiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
spreleteti; kontekst, SSKJ
sprejem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprejemanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
sprejemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprejet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprejeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreletavati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ
spreleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprememba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
spremeniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spremenivši prislov, deležjeIMP
spremenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spremin samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sprememba; [sskj]
spreminjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spremisliti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ
premisliti, preudariti; [sskj]
spremiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremljaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
spremljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremljevalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
spremljevalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
spremljevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremljati; [sskj]
spremnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
satelit; Pleteršnik
spremstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreobrniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spreobrnjenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ
spresti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spretno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spretnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreviden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sprevideti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprevidnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
preudarnost, razsodnost; [sskj]
sprevod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprevoden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
sprevreči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprevržek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
sorta; kontekst
sprhnel pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprhneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spričevalo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
spričevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spričo predlogIMPSSKJ, Pleteršnik
spriden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spriditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprijazniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprijemati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprijemnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprijen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sprijeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprostiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprostrt pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sproti prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprožen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sprožiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprožnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprožilec; [sskj]
sprsteneti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spremeniti se v prst; SSKJ
sprstenina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sprva prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spucati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
očistiti; nemško-slovenski slovar
spuntati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spustiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spustivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
spuščanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
spuščati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spuščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spužva samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sr okrajšavaIMP
sr. okrajšavaIMP
sraga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srajca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sraka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srakor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
mala njorka; kontekst, splet
sram samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sram prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramežljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramežljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramežljivost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramotiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramotno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sramsa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
čremsa; Pleteršnik
srb okrajšavaIMP
srb. okrajšavagoo300k, IMP
srbečica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
srbeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srbljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
radovednost; Pleteršnik
srbohrvaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
srbski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srbščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
srce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srcobitje samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
bitje srca; kontekst
srcoviden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iskren; Pohlin To malo besedišče
srcovidno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iskreno; Pohlin To malo besedišče
srcovidnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
iskrenost; Pohlin To malo besedišče
srčast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srčece samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
srčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srčica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
vrsta češnje; splet
srčno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
srčnomilo prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
iz vsega srca; kontekst
srčnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srd samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srdit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srdito prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
srditost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srdobolja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
griža; splet
srebati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
srebren pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
srebrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrnast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
srebrnasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
srebrnat pridevnik, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
srebrnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svinčev oksid; kontekst, splet
srebrnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srebrnokril pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
srebrnosijajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
srebro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sreča samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srečati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srečen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
srečevati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
srečka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srečkanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
žrebanje; [sskj]
srečno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
sred predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sreda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredi predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
središče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posrednik, posredovalec; [sskj]
srednje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srednjedoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
srednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredobežnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sredojesen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
oktober; kontekst, SSKJ
sredstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sren samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srenja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srenjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srepo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sreš samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vinski kamen; nemško-slovenski slovar
sretenj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
srečanje, iti v sretenj = iti nasproti; rusko-slovenski slovar
srež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srkalica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
srkanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
srkati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srkljaje prislov, deležjegoo300k, IMP
srkniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srna samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srnin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300kSSKJ, Pleteršnik
srnov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
srp samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srp. okrajšavagoo300k, IMP
srpan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srpič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srpo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sršen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srž samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
ss. okrajšavagoo300k, IMP
s-š-h samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
st. okrajšavagoo300k, IMP
stajati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staketa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ograja iz kolov; nemško-slovenski slovar
stakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staknjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stališče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
stališče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
teme; kontekst
stalnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
stalno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
domovanje; SSKJ
stan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanje; SSKJ
stanica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celica; SSKJ
stanica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soba; SSKJ
staničen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celičen; [sskj]
staničje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
celičje; [sskj]
staničnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
staniol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stanišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zatočišče; [sskj]
stanovalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0