Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 83

sovražno sovršen sovršenost sozvezdje sp. spačen spačenost spačiti spadajoč spadati spahnjenje spajati spaka spalec spalnica spametovati spanec spanje sparčen spariti spasti spati spaziti spe specifičen speč spečanje spečati speči speh spehan spehanje spektralen spekulacija speljan speljati speljevati speniti spenjati spenjen spersteneti spešiti spet speti spev spevati spevoigra sph. spirala spiralka spiralkin spiralno spirati spiritual spirituoz spis spisan spisati spisek spisovati spitati spiti spivati splačati splakovati splašen splaten splav splavati splaziti splesti spletati spleten spletka splezati sploh sploskanost sploščen splošen splošno spočet spočeti spočetje spočetkom spočiti spočniti spod spodaj spodbadati spodbosti spodbuditi spodbujati spodbujen spoditi spodjedati spodjesti spodkidati spodkopati spodkopovati spodleteti spodnji spodoben spodobiti spodobno spodobnost spodprožek spodriniti spogledati spogledovati spojen spojenost spojilo spojina spojiti spojivši spokojno spokoren spokoriti spokorjen spol spolegati spolnik spolniti spolno spolnjevati spolovilo spolzek spomenik spomin spominek spominski spominjanje spominjati spomlad spomladanski spomladansko spomladen spomladi spomniti spomnivši spona sponašati sponesti sponka spoprijeti spor sporad sporazumeti sporazumljenje sporno sporočati sporočilo sporočiti sposob sposoben sposobnost sposoditi spoštljivo spoštljivost spoštovan spoštovanje spoštovati spotakniti spoten spotika spotikati spotiti spotoma spoved spovedati spovednica spovednik spoznan spoznanje spoznati spoznava spoznavalec spoznavanje spoznavati spoznavši spraševati sprati sprava spraviti spravljajoč spravljati spravljen sprazniti spred spredaj spreden sprednik

sovražno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovršen pridevnik(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sovršen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovršenost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
popolnost; Pleteršnik
sozvezdje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupina zvezd; [sskj]
sp. okrajšavagoo300k, IMP
spačen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spačenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spačiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spadajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spadati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spahnjenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
spah; kontekst
spajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spaka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
spalec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
kdor spi, speči; [sskj]
spalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spametovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sparčen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
soparen; splet
spariti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spasti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pasti; [sskj]
spati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spe prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
specifičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
speč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
spečanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
spečati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spečati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prodati; SSKJ
speči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naglica; Pleteršnik
spehan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
spehanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
spektralen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spekulacija samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
speljan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
speljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speljevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
spenjati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
spenjen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
spersteneti glagol, glavni, dovršnigoo300k
spešiti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
spet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spet prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speti glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
speti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spev samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spevati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
peti; [sskj]
spevoigra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sph. okrajšavaIMP
spirala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
spiralka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
spiralna vzmet; kontekst
spiralkin pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ki se nanaša na spiralno vzmet; kontekst
spiralno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spirati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spiritual samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spirituoz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
spirituoza; kontekst
spis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spisan pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
spisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spisek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spisovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pisati; [sskj]
spitati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spivati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
piti; kontekst
splačati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ
splakovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
splaten pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
razkrojen; Pleteršnik, splet
splav samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splavati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spletati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spleten pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spletka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
splezati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sploh členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sploskanost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
ploščatost; kontekst
sploščen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
splošen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
splošno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spočet pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spočeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spočetje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spočetkom prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
spočetka; kontekst
spočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spočniti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
storiti; kontekst
spod predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodbadati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodbosti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodbuditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodbujati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodbujen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodjedati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodjesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodkidati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ
skidati; [sskj]
spodkopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodkopovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodleteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spodnji pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
spodoben pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
spodobiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodobnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodprožek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
petelin; SSKJ
spodriniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spogledati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spogledovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spojenost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
spojilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spojina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spojiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spojivši prislov, deležjegoo300k, IMP
spokojno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spokoren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spokoriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spokorjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spolegati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k
naslanjati; kontekst
spolnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
tovariš; kontekst
spolniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
spolno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spolnjevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
spolovilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spolzek pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomenik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spominek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spominski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spominjanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
spominjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomlad samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomlad; [sskj]
spomladanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomladansko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
spomladen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pomladen; [sskj]
spomladi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomnivši prislov, deležjeIMP
spona samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sponašati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sponesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sponka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoprijeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sporad predlog(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zaradi; kontekst
sporazumeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporazumljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sporazum; [sskj]
sporno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sporočati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
sporočilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
sporočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
sposob samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
način; kontekst
sposoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sposobnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sposoditi glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spoštljivo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštljivost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoštovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotakniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotikati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spotoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoved samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spovedati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spovednica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
spovednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
spoznan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznanje; [sskj]
spoznavalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
spoznavanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
spoznavati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spoznavši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
spraševati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ
sprati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spraviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spravljajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
spravljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spravljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sprazniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
spred predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spredaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sprednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prednik; SSKJ
sprednik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voditelj; Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0