Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 82

smrekarjev smreka_vedrenica smrekov smrkav smrt smrten smrtno smrtnomučilen smrtno_težaven smukalnica smukanje smukati smukniti sn snaga snaha snažen snaženje snažiti snažno snažnost sneden snedežev sneg snesti snesti_on snet sneti snetje snetljiv snetljivec snežen snežinka snežnat snežnica snežnik snidenje sniti snitje snop snopek snopič snopje snov snovalnica snovanje snovatelj snovati snovnost snubač snubec snubiti snubljenje soba sobana soben sobica sobojevnik soborec sobota socvetek sočen sočiva sočivje sočnat sočnik sočutje sočutno sočutnost sod soda sodba sodček sodec sodeč sodeče sodek sodelovati soden sodevski sodil sodilnica sodišče soditev soditi sodnica sodnija sodnijski sodnijsko sodnik sodniški sodomiterski sodrga sodstvo soglas soglasen soglasje soglasnik soglasno soha sohlapec sojenje sojoč sok sokis sokislina sokladen soknat soknato sokol sokolar sokolarček sokolič sokolovski sokrivec sokrvica sol solarija solastnik solata sold soldanast soldaški soldat solen solikovec solina solinski soliter soliti solitrn solitrnica solitrnokisel solnograški solotvor solza solzav solzen solzeti solzica solziti solznica som someren somrak sonce sončece sončen sončnica sonda sonet sopar sopara soparen soparica soparno sopenje soprog soproga sopsti sopuh sorazmeren sorazmerje soredija soroden sorodnica sorodnik sorodnost sorščica sorta sosebno sosed soseda soseden sosednja sosednji sosedski soseska soseskar soseskin soseščan soseščina sostavljača soški soteska součenec souvraindor sova sovdan sovdanast sovraštvo sovražen sovražiti sovražnica sovražnik sovražnikov

smrekarjev pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
smreka vedrenica samostalnik, občno_ime, ženski + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k
smrekov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrkav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrt samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrtno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrtnomučilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
smrten in mučilen; kontekst
smrtno težaven prislov, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
smukalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
smukanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smukati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smukniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sn samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
snaga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
snaha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snažen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snaženje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snažiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snažno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snažnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sneden pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snedežev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
sneg samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snesti on glagol, glavni, dovršni + zaimek(večbesedno geslo)goo300k
snet samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sneti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snetje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
snetljiv pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
snetljivec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
snetjavost; kontekst
snežen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snežinka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snežnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snežnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snežnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snidenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snitje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMP
srečanje; kontekst
snop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snopek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snopič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snopje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snov samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snovalnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
čolniček; [sskj]
snovanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snovatelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ferment; kontekst
snovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snovnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snubač samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
snubec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snubiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
snubljenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sobana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soben pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sobica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sobojevnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
soborec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sobota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
socvetek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
sočen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sočiva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPPleteršnik
sočivje; Pleteršnik
sočivje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sočnat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sočen; [sskj]
sočnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mešiček, utrikel v rastlini; splet
sočutje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sočutno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sočutnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
sod pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stavek; Pleteršnik
soda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodček; [sskj]
sodeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sodeče prislov, deležjegoo300k, IMP
sodek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodelovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodevski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
sodil pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodo število; Pleteršnik
sodilnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sodišče; Pleteršnik
sodišče samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
soditev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ
sodba; kontekst
soditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sodnija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodnijski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soden; [sskj]
sodnijsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sodomiterski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sodomski; kontekst
sodrga samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sodstvo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
soglas samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
akord; kontekst
soglasen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
soglasje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soglasnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soglasno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soha samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kip; [sskj]
sohlapec samostalnik, občno_ime, moškiIMPPleteršnik
sojenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sojoč pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
obči; kontekst
sok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sokis samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
oksid z manjšo vsebnostjo kisika; splet
sokislina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kislina z majhno vsebnostjo kisika; Pleteršnik
sokladen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
soknat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sočen; kontekst
soknato prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
sočno; kontekst
sokol samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sokolar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sokolarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
sokolič samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sokolovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
sokrivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sokrvica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sol samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
skladišče soli; kontekst
solastnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solata samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sold samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
soldanast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
laporast; Pleteršnik
soldaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojaški; [sskj]
soldat samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vojak; [sskj]
solen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solikovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
haloid; kontekst
solina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slanica; kontekst
solinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soliter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solitrn pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solitrnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
obrat za pridobivanje solitra; splet
solitrnokisel pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
nitraten; splet
solnograški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
salzburški; [sskj]
solotvor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
halogen; Pleteršnik
solza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solzav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solzen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solzeti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
solzica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solziti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
solznica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
som samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
someren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
somrak samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sonce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sončece samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
sončen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sončnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
sonda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sonet samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sopar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sopara samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
soparen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soparica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soparno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sopenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
soprog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soproga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sopsti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sopuh samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
para; [sskj]
sorazmeren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sorazmerje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
soredija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
razmnoževalna spora pri lišajih; splet
soroden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorodnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorodnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sorščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
mešanica pšenice in rži; splet (www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-LTQIF03R/...02a9.../PDF)
sorta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sosebno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zlasti; Slovar jezika Janeza Svetokriškega
sosed samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sosednja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sosednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sosedski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseskar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
sosed; kontekst
soseskin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
soseščan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prebivalec soseske; [sskj]
soseščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sostavljača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
komponenta; kontekst
soški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
soteska samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
součenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
souvraindor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
angleški zlatnik; kontekst
sova samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovdan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
lapor; [sskj]
sovdanast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
lapornat; kontekst
sovraštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sovražnikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0