Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 81

sladkoren sladkorjev sladkost sladkovoden sladnost slador sladornat slaj slajen slama slamnat slamnik slan slana slanina slankamen slap slast slasten slastno slaščica slatina slav. slava slavček slavec slaven slavilen slaviti slavno slavnost slavnoznan slavolok slavonski slavski sleče sleči sled sledeč sleden sledenec slediti sledivši slednik slednji slednjič sledoma sledonajdec sledonajdnik slehern sleherni slej sleme slep slepar sleparica sleparija sleparstvo slepec slepišnica slepiti slepo slepota slezena slezov sličen slično slika slikar slikarija slikati slikovina slina slinar sliniti slinjak slinjavka slišan slišati sliva slivov slog sloga sloka slomškov slon sloneč sloneti slonokoščen slonov slop slov. slovanski slovanstvo slovanščina slovar slovaški sloveč slovečnost slovenbistriški slovenski slovensko slovensko-hrvaški slovensko-naroden slovensko-organički slovenščina slovenje slovesen slovesno slovesnost sloveti slovnica slovničar slovničen slovnik slovo slovstven slovstveno slovstvo složen složno složnost slučaj slučajen slučajno sluga sluh sluinski slušati slutiti slutnja sluz sluzav služabnica služabnik služba služben služeč služiti služkinja služnoljubnost služnost smalta smaragd smaragdast smatrati smeh smehec smehljaj smehljaje smehljajoč smehljanje smehljati smejati smejčkati smeje smejoč smel smer smešen smešnica smešno smet smetana smetanov smeti smetje smetka smiliti smirek smisel smledniški smod smoditi smodka smodnik smokva smola smolen smoletov smolika smolnat smolnik smolnikov smoter smotka smotriti smrad smraden smrček smrdelja smrdeti smrdljiv smrečica smrečje smreka

sladkoren pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sladkorjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkovoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
naslada, čutnost; [sskj]
slador samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
sladkor; Pleteršnik
sladornat pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sladkoren; kontekst
slaj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladkoba, sladkost; [sskj]
slajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slama samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slamnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slamnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slan pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slanina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slankamen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kamena sol; kontekst, nem-slo slovar
slap samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slast samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slasten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slastno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaščica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slatina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slav. okrajšavagoo300k, IMP
slava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slavček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
slavilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaviti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
slavno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slavnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
slavnoznan pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
razvpit; [sskj]
slavolok samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
slavonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
slavski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
slovanski; [sskj]
sleče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleč; SSKJ
sleči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sled samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sled samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sledeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sledeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sledenec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
slednik; kontekst, špansko-slovenski slovar
slediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sledivši prislov, deležjegoo300k, IMP
slednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slednji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slednjič prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sledoma veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
torej; kontekst
sledonajdec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
slednik; kontekst
sledonajdnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
slednik; kontekst, špansko-slovenski slovar
slehern pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleherni pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleherni zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slej prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sleme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slep pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleparica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleparija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sleparstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepišnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
ustanova za slepe; kontekst
slepiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slepota samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
slezena samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vranica; [sskj]
slezov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sličen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
slično prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
slika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slikar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slikarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slikarstvo; [sskj]
slikati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
slikovina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
poslikava; kontekst
slina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slinar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sliniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slinjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
slinavka; Pleteršnik
slinjavka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)
apnena zemlja; kontekst
slišan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slišati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sliva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slivov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slog samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sloga samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
slomškov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
slon samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloneč prislov, deležjeIMPSSKJ
sloneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slonokoščen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slov. okrajšavagoo300k, IMP
slovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovanstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
slovanščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloveč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovečnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
sloves; Pleteršnik
slovenbistriški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k
slovenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovensko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovensko-hrvaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
slovensko-naroden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
slovenski narodni; kontekst
slovensko-organički pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
vseslovenski; kontekst
slovenščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloves; Pleteršnik
slovesen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovesno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovesnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sloveti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovničar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovnik samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovar; Pleteršnik
slovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovar; Pleteršnik
slovo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovstven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovstveno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slovstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
složen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
složno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
složnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slučaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slučajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slučajno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sluga samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sluh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sluinski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
slušati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
poslušati; [sskj]
slutiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slutnja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sluz samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sluzav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služabnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služabnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
služkinja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
služnoljubnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k
ljubezen do služnosti; kontekst
služnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
podrejenost, odvisnost; [sskj]
smalta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smaragd samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
smaragdast pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
smatrati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smeh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smehec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
smehljaj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
smehljaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
smehljajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
smehljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smehljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smejati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smejčkati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
smeje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smejoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
smel pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
smer samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smešen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smešnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smešno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smetana samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smetanov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
smeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smetje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
smetka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
pinjenec; Pleteršnik
smiliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smirek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smisel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smledniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
smod samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smodnik; [kontekst]
smoditi glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
smodka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
smodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smokva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smola samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smolen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smoletov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
smolika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smolnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smolnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
smolnikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
smoter samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smotka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
cigara; [sskj]
smotriti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
videti; kontekst
smrad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smraden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
smrček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
smrdelja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
smrdljiva pasja kobilica; internet
smrdeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrdljiv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrečica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smrečje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
smreka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0