Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 80

sistem sistematičen sistematično sit sitce siten siti sitno sitnost sito siv sivček sivec sivkast sivoglav sivolas sivor sk. skakač skakaje skakanje skakati skakljaje skakljati skala skalen skalina skalnat skalovje skaza skazati skaziti skazljiv skazovati skažen skedenj skeleč skeleti skeptičen skerbi'. skesan skesati skidati skipek skisan skisati skitati sklad sklada skladanje skladast skladasto skladati skladba skladišče skladnost skladoslovje sklanjanje sklanjati skleda skledica sklejen sklenina skleniti sklenivši sklenjen sklep sklepanje sklepati sklepen sklican sklicati sklicevati sključen skloniti sklonost sklonjen sklopiti skobelj skočen skočiti skočivši skodelica skok skokoma skonca skončati skončava skončaven skonto skontroven skontrovnik skop skopan skopati skopljenec skopneti skopost skoprneti skopuh skoraj skorajda skorja skorjuš skoro skovan skovati skovir skozi skozme skoznje skoznjo skrajen skrajnik skrajnost skrb skrben skrbenje skrbeti skrbljiv skrbljivost skrbnik skrbno skrbnost skrčen skrčiti skremžen skrilast skrinja skrinjica skrit skriti skrivaj skrivaje skrivališče skrivati skriven skriven_pisarija skriviti skrivno skrivnost skrivnosten skrivnostno skrivši skrnina skrojen skromen skromno skrušiti skubiti skuhan skuhati skup skupaj skupek skupen skupina skupiti skupno skupnost skupoma skupovati skupščina skupživljenje skus skusiti skušajoč skušan skušati skušen skušnja skušnjava skušnjavec skutnik skvariti skvasiti skvašen skvo sl. slab slabiti slabo slabost slaboten slaboumen slačiti slad sladčica sladek sladiti sladje sladkanje sladkarija sladkati sladko sladkoba sladkor

sistem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sistematičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sistematično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sitce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siti samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sitno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sito samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siv pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sivček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sivkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sivoglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sivolas pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sivor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sk. okrajšavagoo300k, IMP
skakač samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
skakaje prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
skakanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skakati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skakljaje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skakljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skala samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
velika skala; [sskj]
skalnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skalovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skaza samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skazati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skaziti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skazljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
kvaren; Pleteršnik
skazovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
razkazovati; [sskj]
skažen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skedenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skeleč pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
skeleti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skeptičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skerbi'. okrajšavagoo300k
skesan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skesati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skidati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skipek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
šiška; Pleteršnik
skisan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skisati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skitati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
potepati se, potikati se; [sskj]
sklad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklada samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
valilnik; kontekst
skladanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skladast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skladasto prislov, splošni, nedoločenoIMPPleteršnik
skladati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
skladba samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklad; kontekst
skladišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skladnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skladoslovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPPleteršnik
skladnja; Pleteršnik
sklanjanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skleda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skledica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklejen pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sklenina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skleniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklenivši prislov, deležjeIMPSSKJ
sklenjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklep samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklepanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklepati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklepen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklican pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklicati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklicevati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sključen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skloniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklonost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
naklonjenost; Pleteršnik
sklonjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sklopiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skobelj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
oblič, skobljič; [sskj]
skočen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
poskočen; [sskj]
skočiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skočivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skodelica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
skok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skokoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skonca prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skončati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skončava samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
konec; Pleteršnik
skončaven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
končen; Pleteršnik
skonto samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skontroven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
ki se nanaša na skontro; kontekst
skontrovnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
skontro; SSKJ
skop pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skopan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skopati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skopljenec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skopneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
skopost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skoprneti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
skopuh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skoraj členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skorajda členekgoo300k, IMPSSKJ
skorja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skorja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sladka skorja = cimet; Pleteršnik
skorjuš samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
lupinarji; kontekst
skoro členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skovan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skovati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skovir samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
skozi prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skozi predloggoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skozme zaimekgoo300k, IMP
skoznje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skoznjo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skrajen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
skrajnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrajnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrb samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrben pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
skrbenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skrb; kontekst
skrbeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrbljiv pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrben; [sskj]
skrbljivost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrbnost; [sskj]
skrbnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrbno prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
skrbnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
skrčen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrčiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skremžen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrilast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrinjica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
skrit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skriti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivaje prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skriven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skriven pisarija pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
skriviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivnosten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrivnostno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skrivši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skrnina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
skrojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skromen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
skromno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
skrušiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
skubiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skuhan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skuhati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skup prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
dobiti; [sskj]
skupno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupovati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupščina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skupnost; Pohlin To malo besedišče
skupživljenje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
skupno življenje, sožitje; izvirnik, latinsko-slovenski slovar
skus samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušnjava; kontekst
skusiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušajoč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
skušan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skušnja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušnjava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skušnjavec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
skutnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPPleteršnik
posvojenec; Pleteršnik
skvariti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
skvasiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
skvašen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
skvo samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sl. okrajšavagoo300k, IMP
slab pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
slabiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slabo prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
slabost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
slaboten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik