Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 79

selivec seljan selo selterski sem seme semenski semenj semenje semiški semkaj semle semlet semtertja sen senca sence senčen senčnat senik seno senožet senzarija senjor senjora september ser seraf serafin serapa serpen serpentin servus sesalec sesalka sesati sesedati sesedših sesek sesesti sestanek sestava sestavek sestaven sestavina sestaviti sestavljajoč sestavljanje sestavljati sestavljen sesti sestra sestrica sestrična sestrin sestrinski sešit sešitek sešteti seštevanje seštevati seštevek sešteven set setev sevastopoljski seve sevec seveda sever severen severen_slovenski severen_tečajen severnoslovanski severov severovzhoden severovzhodnik severozahod severozahoden severozahodnik sevnica sevški sezati sezidan sezidati seznaniti seznanjati seznanjenje seznati sezuti seženj sežgaje sežgan sežgati sežig sežigalen sfenoid sfrčati sh shajališče shajan shajati shivin shivov shladiti shladivši shlajen shod shodišče shodnica shojen shramba shraniti shranjen shudeti shujšan shujšati si. sibolero sicer siderit sidro sienit signatura siguren sihemski sij sijaj sijajen sijajnik sijajno sijajnost sijanje sijati sikaje sikanje sikniti sila sile silen silipup siliti silje silno silnost silo siloma silovit silovito silovitost silurski silvestrov simonov simpatetičen simpatičen simulant sin sinajski sinček sindik sinek sinica sinko sinoči sinov sinus sinjčev sinji sip sipa sipati sir sirek siren sirin sirnina siromačija siromak siromašen siromaški siromaško siromašnica siromaštvo sirota sirotica sirotka sirov sirovka sirski siršpan sirup

selivec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seljan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
kmet, vaščan; [sskj]
selo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vas, naselje; [sskj]
selterski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
mineralna; nem-slo slovar
sem prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seme samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semenski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semenj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semiški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
semkaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semle prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
semlet pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zmlet; Pleteršnik
semtertja prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sence samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senčen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senčnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seno samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senožet samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
senožet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
senožet; [sskj]
senzarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
mešetarina; Pleteršnik
senjor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
senjora samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
september samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ser pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siv; [sskj]
seraf samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
serafin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
serapa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
mehiško oblačilo; splet
serpen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
avgust; kontekst
serpentin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
servus medmetIMPSSKJ
sesalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sesalka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
sesalka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sesalec; kontekst
sesati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sesedati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
sesedših pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
seseden; kontekst
sesek samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sesesti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
sestanek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestava samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestaven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestaviti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavljajoč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sestavljajoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
sestavljanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestavljen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sesti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestra samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrična samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sestrin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrinski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sestrski; [sskj]
sešit pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sešitek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
snopič, zvezek; [sskj]
sešteti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sešteti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prešteti; SSKJ
seštevanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
seštevati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
seštevek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sešteven pridevnik, deležniški, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
preštet; Biblija.net
set samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
setev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
setev samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
posevek, posejano polje; Pleteršnik
sevastopoljski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
seve prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalec; Pleteršnik
seveda členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sever samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severen slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
severen tečajen pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
severnoslovanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
severov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
severovzhoden pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
severovzhodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
severozahod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severozahoden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
severozahodnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sevnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalnica; [sskj]
sevški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sezati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sezidan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sezidati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seznaniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seznanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seznanjenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
seznati glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ugotoviti, spoznati; [sskj]
sezuti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seženj samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
1,896 m; [sskj]
sežgaje prislov, deležjeIMP
sežgan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sežgati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sežig samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sežigalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sfenoid samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
sfrčati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajališče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vzhajati; SSKJ
shivin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
shivov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
shladiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shladivši prislov, deležjeIMP
shlajen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
shod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shodišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shajališče; [sskj]
shodnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinagoga; [sskj]
shojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shramba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shraniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shranjen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shudeti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)goo300kPleteršnik
shujšati; Pleteršnik
shujšan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
shujšati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
si. okrajšavaIMP
sibolero samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
lovec na bizone; splet
sicer veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sicer členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sicer prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siderit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sidro samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
sienit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
signatura samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
siguren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sihemski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
sij samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sijaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sijajen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sijajnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sijajno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sijajnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sijanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sijati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sikaje prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ
sikanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sikniti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
sila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sila prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sile prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silen pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
silipup samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
vrsta pijače; kontekst, splet
siliti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
nedozorelo žito; [sskj]
silno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silnost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
silo prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siloma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silovit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silovito prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
silovitost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silurski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
silvestrov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ
simonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
simpatetičen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ki temelji na simpatiji; [sskj]
simpatičen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
simulant samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinajski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sinček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sindik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
sinek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinko samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinoči prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sinov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sinus samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sinjčev pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
sljuden; Pleteršnik
sinji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sip samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sipek pesek; [sskj]
sipa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sipek pesek; [sskj]
sipati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirek samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
koruza; [sskj]
siren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sirnina samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
siromačija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromaštvo; [sskj]
siromak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromašen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
siromaški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromašen; [sskj]
siromaško prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siromašnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
siromaštvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirotica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirotka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sirov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sirovka samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sirski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
siršpan samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
vprežna žival; kontekst
sirup samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0