Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 78

saborski sač sad sada saden sadež sadika sadilen sadilo sadišče saditev saditi sadje sadjereja sadjerejec sadjerejski sadonosen sadonosnica sadovnjak sadra saducej safir sagov saj saja sajast saje sajenica sajenje sajevec sajovec sakeljnov saksonski sal saldo salendrov salicin salmiak salmiakovec salo salomonov salon salovec salzen sam samarijanka samaritan samaritanka samec samica samo samoblastnik samočist samočustvo samoglav samoglavec samogolten samohoten samokolnica samokres samoljubnost samopašen samopašnost samopridnost samoprodaja samorasten samorastnica samostalen samostalnost samostan samostanski samosto samostojen samostojno samostrelec samosvesten samosvestje samosvestno samosvoj samosvojen samošestdeset samota samotarec samotarjev samoten samotežen samotno samotrideset samouk samovoljen samovoljnost samozatajevanje samozavest samuč sani sanktus sansk. sanskrtski sanja sanjarski sanjati sanje sanjski sapa sapen sapica sapnik sapnikov sardela sardelen sardinski sarkoda sarkofag sarnski saški sat satan satanov satič satje satovje savana savanski scagati scalen scalnica scanina scanje scati sch. sčakovanje sčasom sčasoma sčista sčistiti sčiti se sebičnost seči sed sed. sedaj sedajle sedalo sedanji sedanjost sede sedeč sedeče sedem sedemdesetkrat sedemkrat sedemnajst sedemnajsti sedemsto sedeti sedež sedinstvo sedlar sedlo sedlon sedmer sedmeroglav sedmi segaje segajoč segati segnit segniti segret segreti sej seja sejalec sejalen sejalnica sejan sejanje sejati sejem sejmišče sekalec sekan sekanje sekati sekira sekovski sekunda sekundaren sekunden sel selen se_li selišče selitva

saborski pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
sač zaimek(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
vsak; Teodor Domej: e-korespondenca
sad samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sada prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
zdaj; Pleteršnik
saden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadika samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sadilo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadika; kontekst
sadišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
drevesnica; splet
saditev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saditi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadjereja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPPleteršnik
sadjerejec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadjar; [sskj]
sadjerejski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadjarski; [sskj]
sadonosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saden, sadjeroden; [sskj]
sadonosnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
sadonosnik; kontekst
sadovnjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sadra samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mavec; [sskj]
saducej samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
safir samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sagov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saj veznikgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saj členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saja samostalnik, občno_ime, ženski
sajast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
saje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sajenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
sadika; [sskj]
sajenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sajevec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
volčič; kontekst
sajovec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMP
volčič; kontekst
sakeljnov pridevnik, svojilni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
žakljevinast; kontekst
saksonski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sal samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
otok; kontekst
saldo samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salendrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
salicin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salmiak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salmiakovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salomonov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salon samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
salovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
salzen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
vkuhano sadje za nadev; Grimm
sam pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sam zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sam prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samarijanka samostalnik, občno_ime, ženskiIMP
samaritan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
samaritanka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
samec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samo členekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samoblastnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
samovladar; kontekst
samočist pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samočustvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
samozavest; Pleteršnik
samoglav pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
svojeglav, trmast; [sskj]
samoglavec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trmoglavec; [sskj]
samogolten pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
samohoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samokolnica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
samokres samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
pištola, revolver; [sskj]
samoljubnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samopašen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samopašnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samopridnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sebičnost, egoizem; [sskj]
samoprodaja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
monopol; [sskj]
samorasten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samorastnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
samostalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostojen; [sskj]
samostalnost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostojnost; [sskj]
samostan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostanski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
samosto pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
stokraten; Peteršnik
samostojen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostojno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samostrelec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
samosvesten pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
samozavesten; [sskj]
samosvestje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
samozavedanje; Pleteršnik
samosvestno prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ
samozavestno; kontekst
samosvoj pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samosvojen pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
samošestdeset pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
šestdesetkraten; kontekst
samota samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samotarec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samotar; [sskj]
samotarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
samoten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samotežen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ki zaradi lastne teže; [sskj]
samotno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
samotrideset pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
tridesetkraten; kontekst
samouk samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samovoljen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samovoljnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samozatajevanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samozavest samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
samuč veznik(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
temveč; Pleteršnik
sani samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sanktus pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
svet; kontekst
sansk. okrajšavagoo300k, IMP
sanskrtski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sanja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sanjarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sanjati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sanje samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sanjski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sapa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sapen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
zračen; Pleteršnik
sapica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sapnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sapnikov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
sardela samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sardelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sardinski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
sarkoda samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
protoplazma; kontekst
sarkofag samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sarnski pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
saški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
satan samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
satanov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
satič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
satje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
satovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
savana samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ
savanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
scagati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ
scalen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sečen; [sskj]
scalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
scanina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seč; [sskj]
scanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
scati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sch. okrajšavagoo300k, IMP
sčakovanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
pričakovanje; kontekst
sčasom prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sčasoma prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sčista prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
popolnoma, čisto; [sskj]
sčistiti glagol, glavni, dovršniIMPSSKJ
sčiti glagol, glavni, dovršni(zastarela beseda)IMPSSKJ
scati; kontekst
se zaimekgoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sebičnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
seči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sed pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
siv; Pleteršnik
sed. okrajšavagoo300k, IMP
sedaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedajle prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
zdaj; [sskj]
sedalo samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
sedanji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedanjost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sede prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedeč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedeče prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
sedem števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedemdesetkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
sedemkrat prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedemnajst števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedemnajsti števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedemsto števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedeti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedeti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedinstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
zedinjenje, združitev; kontekst
sedlar samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
sedlo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedlon samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
severni jelen; Pleteršnik
sedmer pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sedmeroglav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
sedmi števnik, besednigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segaje prislov, deležjegoo300k, IMP
segajoč prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
segati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segnit pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segret pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
segreti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sej zaimek(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ta; Pleteršnik
seja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
sejalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sejalen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejalnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sejmišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
sekalec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
sekan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekira samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekovski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sekunda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sekundaren pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
sekunden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sel samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
selen samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
se li zaimek + členek(večbesedno geslo)goo300k, IMP
selišče samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naselbina, zaselek, bivališče; [sskj]
selitva samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
naselbina; kontekst


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0