Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 77

rob roba robača robat robato robec robelj robida roboten robotovati roč ročaj ročen ročica ročka ročnik ročno ročnost rod rodbina rodeč roden rodilen roditelj roditi rodoljub rodoljuben rodost rodovina rodoviten rodovitnost rog rogaški rogat rogelj rogljast rogljasto rogljev rogovec rogovila rogovilast rogovina rogovje rogozen roj rojak rojakinja rojen rojenica rojiti rojsten rojstvo rok roka rokav rokavica rokica rokobor rokodelec rokodelen rokodelo rokodelski rokodelstvo rokomavh rokonožec rokopis rokotipen rokovnjač rokovnjaški rola roman romanca romanski romanje romar romarjev romarski romb romben romboeder romboedrov romboedrsko rombski romirov romunski rona rop ropar roparica roparski ropati ropen ropot ropotača ropotanje ropotati ropotija ror rosa rosen rositi roš rota rotenje rotilec rotiti rotovž rov rovtanje rozga rozin roža rožast rožen roženčev roženec roženfarban roženkranc rožen_venec rožica rožičast rožljati rožmarin rožnat rožnicvet rožnik ruardov rubelj rubin rud. ruda rudar rudarica rudarija rudarski rudarstvo rudati rude ruden rudica rudnica rudnik rudnina rudninski rudninstvo rudniški rudokop rudolfov rujen rujevina rula rum rumen rumeneti rumenkast rumenkasto rumenkljat rumeno rumenolas rumenjak rumfordski ruperški rus rusast rusizem ruski ruski_grški ruski_turški rusko rusovski rušenski rušina rušiti rušnja ruta rutica ruvanje ruvati ržen rženica ržišče

s: s s. ş. s._birma S._jožef s._maša s.oncu s.s. sablja sabor

rob samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
robača samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
srajca; [sskj]
robat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
robato prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
robec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
robelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
robida samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
roboten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
robotovati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
biti suženj; Pleteršnik
roč samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
obroč; [sskj]
ročaj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
držaj, ročaj; [sskj]
ročno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ročnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rod samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodbina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodeč pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ploden; SSKJ
roden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojsten; SSKJ
roden pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spreten; Pleteršnik
rodilen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roditelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roditi glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodoljub samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodoljuben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodost samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hladnost, grobost; Pleteršnik
rodovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rodoviten pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
rodovitnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rog samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rogat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogljast pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
rogljasto prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
rogljev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogovec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPPleteršnik
rogovila samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogovilast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogovina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogovje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rogozen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
roj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojakinja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojenica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rojiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojsten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rojstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rok samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spomin; Pleteršnik
rok samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
strah pred smrtjo; kontekst
roka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokav samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokavica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokobor samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokoborba; kontekst
rokodelec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokodelen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
rokodelo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
ročno delo; kontekst
rokodelski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokodelstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokomavh samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokonožec samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
ramenonožec; splet
rokopis samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokotipen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
dotakljiv; kontekst
rokovnjač samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rokovnjaški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rola samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
roman samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
romanca samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
romar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romarjev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romb samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romben pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ
romboeder samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
romboedrov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
romboedrsko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
rombski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
romirov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
romunski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rona samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
repa; nemško-slovenski slovar, kontekst
rop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ropar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roparica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roparski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ropati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ropen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
roparski; [sskj]
ropot samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ropotača samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ropotanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ropotati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
ropotija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ror samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
pečica; kontekst
rosa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rosen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
mlad, neizkušen; [sskj]
rositi glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roš samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
žar; Pleteršnik
rota samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
prisega; Pleteršnik
rotenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rotilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
rotiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rotovž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
rov samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rovtanje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
obdelovanje; kontekst
rozga samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
trta; [sskj]
rozin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožast pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožnat; [sskj]
rožen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
roženčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
roženec samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
roženfarban pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMP
rožnat; kontekst
roženkranc samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožni venec; [sskj]
rožen venec pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, moški(večbesedno geslo)goo300k, IMP
rožica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožičast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rožljati glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožmarin samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
rožnat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rožnicvet samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rožnik, junij; kontekst
rožnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ruardov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
rubelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ
rubin samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rud. okrajšavagoo300k, IMP
ruda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudar samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudarica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
ženska oblika rudarja; Besedišče
rudarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rudarstvo; kontekst
rudarija samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
rudnik; kontekst
rudarski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudarstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMP
krmariti; kontekst
rude prislov, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vedno; kontekst
ruden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudnica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
mineralna voda; [sskj]
rudnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudnina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudninski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudninstvo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
rudnine kot celota; kontekst
rudniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudokop samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rudolfov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMP
rujen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rujen samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
september; kontekst
rujevina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rula samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
gnajs; kontekst
rum samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
rumen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumeneti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumenkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumenkasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumenkljat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumeno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumenolas pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumenjak samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rumfordski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
ruperški pridevnik, splošni, nedoločenoIMP
rus pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkasto rdeč; [sskj]
rusast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rusizem samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ
ruski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ruski grški pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ruski turški pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
rusko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rusovski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
ruski; SSKJ
rušenski pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPPleteršnik
rušenska odetelj = perilo; kontekst
rušina samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ruša; [sskj]
rušiti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rušnja samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ruša; [sskj]
ruta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rutica samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ruvanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
ruvati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ržen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rženica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
ržena slama; Pleteršnik
ržišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
s samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
s samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
s predlogIMPSSKJ, Pleteršnik
s. okrajšavagoo300k, IMP
ş. okrajšavaIMP
s. birma okrajšava + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
S. jožef okrajšava + samostalnik, lastno_ime, moški(večbesedno geslo)IMP
s. maša okrajšava + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)IMP
s.oncu samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMP
s.s. okrajšavagoo300k, IMP
sablja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
sabor samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0