Besedišče starejšega slovenskega knjižnega jezika
IMP
vse besede

Stran 76

rebrce rebro recelj receljna recept reč rečen reči red redek reden redilen redilka rediti redkev redko redkokdaj redkokrat redkost rednica rednik redniški redno redoven redovnik redovno redrutit regelc regiment regimenten reglica regniti regula reja rejen reka rekati rekoč rekomandiran rekrutacija rekrutiranje rekši rektor relativen remenar remeselnik remeslo remski renatin renčati renklodiški renski renta rep repa repat repatica repek repen repica repinast repinčev repišče repje repkati repoštevov reproducirati reprodukcija republika res resa resda reseda resen resimar resje reskript resnica resnicoljubje resničen resnično resničnost resno resnoben resnobno rešen rešenica rešenik rešenje rešetce rešeto rešitelj rešitev rešiti rešnik rešnji retez retorta reva revček reven reverz revež revica revno revolucija revolver revščina revše rez reza rezan rezanec rezanica rezanje rezati rezen rezgetanje rezgetati rezilnik rezilo rezina rezljati rezno rezultat reža režati riba riban ribarček ribariti ribati ribica ribič ribičev ribin ribiški ribji ribnik ribniški ribnjak ričet rigveda rihtar rik rikardov ril rilček rilec rimesa rimljanski rimski rimski_slovenski rimskokatoliški rimščica riniti rink rinka rio_kava ris risa risanje risati risba risov rit ritensko riti ritnikov ritovje rivalstvo rivati riž riža rižev rja rjast rjav rjavka rjavkast rjavkasto rjavkast_siv rjavopegast rjav_raztajan rjove rjoveče rjovenje rjoveti rjuha rjuti rjutje rman

rebrce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rebro samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
recelj samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
receljna samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
recept samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reč samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rečen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rečen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reči glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
red samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redek pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
reden pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redilen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hranljiv; [sskj]
redilka samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
redilo; SSKJ
rediti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rediti glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
voditi, urejati; kontekst
redkev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redko prislovIMPSSKJ, Pleteršnik
redkokdaj prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
redkokrat prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
redkost samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rednica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rednik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redniški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redoven pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
redoven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reden; SSKJ
redoven pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
vrstilen; kontekst
redovnik samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
redovno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
redrutit samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
regelc samostalnik, občno_ime, moškigoo300kSSKJ
regiment samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
polk; [sskj]
regimenten pridevnik, splošni, nedoločenogoo300kSSKJ, Pleteršnik
reglica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMP
regelc; kontekst
regniti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
regula samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reja samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rejen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rekati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
rekoč prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rekoč prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rekomandiran pridevnik, deležniški, nedoločenoIMPSSKJ
rekrutacija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
rekrutiranje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
rekši prislov, deležjegoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rektor samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
relativen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
remenar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
jermenar; Pleteršnik
remeselnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rokodelec; kontekst
remeslo samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMP
rokodelstvo; kontekst
remski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
renatin pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
renčati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
renklodiški pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMP
renklodiška sliva = ringlo; splet
renski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
renta samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rep samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repat pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repatica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repek samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repinast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPPleteršnik
repinčev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
repišče samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
repkati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300kSSKJ, Pleteršnik
paberkovati; [sskj]
repoštevov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
reproducirati glagol, glavni, dvovidskigoo300k, IMPSSKJ
reprodukcija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
republika samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
res prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resda členekgoo300k, IMPSSKJ
reseda samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resimar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
človek s sivo ali belo brado; kontekst
resje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reskript samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnicoljubje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
resničen pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnično prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resničnost samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnoben pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
resnobno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešen pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešenica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešiteljica; [sskj]
rešenik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešitelj; [sskj]
rešenje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešetce samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešeto samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešitelj samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešitev samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešiti glagol, glavni, dovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešnik samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešitelj; [sskj]
rešnji pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rešilen; [sskj]
retez samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
veriga; kontekst
retorta samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reva samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reven pridevnikIMPSSKJ, Pleteršnik
reverz samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
hrbtna stran; [sskj]
revež samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revno prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revolucija samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revolver samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
revščina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
revše samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rez samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
rezilo; [sskj]
rez samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
reza samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rezan pridevnik, deležniški, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezen pridevnik, splošni, nedoločeno(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
rezek; [sskj]
rezgetanje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
rezgetati glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
rezilnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezilo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezina samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezljati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rezno prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
rezultat samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
reža samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
režati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riban pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ribarček samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMP
ribariti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribica samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
meča, Pleteršnik;
ribič samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribičev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribin pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ribiški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribji pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribnik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribniški pridevnik, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
ribnjak samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ribnik; [sskj]
ričet samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
rigveda samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMP
rigveda; splet
rihtar samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ
sodnik; [sskj]
rik samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rikardov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMP
ril samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
odžagan kos debla; Pleteršnik
rilček samostalnik, občno_ime, moškiIMPSSKJ, Pleteršnik
rilec samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rimesa samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rimljanski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rimski pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rimski slovenski pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k, IMP
rimskokatoliški pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ
rimščica samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMP
orion; Pleteršnik
riniti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rink samostalnik, občno_ime, moški(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
krog, obroč; nemško-slovenski slovar
rinka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rio kava pridevnik, splošni, nedoločeno + samostalnik, občno_ime, ženski(večbesedno geslo)goo300k, IMP
ris samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
risa samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)IMPSSKJ, Pleteršnik
črta; Pleteršnik
risanje samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
risati glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
risba samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ
risov pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rit samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
ritensko prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
ritnikov pridevnik, svojilni, nedoločenoIMPPleteršnik
ritovje samostalnik, občno_ime, srednji(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
spodnji del; [sskj]
rivalstvo samostalnik, občno_ime, srednjigoo300k, IMPSSKJ
rivati glagol, glavni, nedovršni(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riniti, porivati; [sskj]
riž samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
proga, črta; [sskj]
riža samostalnik, občno_ime, ženski(zastarela beseda)goo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
riž; Pleteršnik
rižev pridevnik, svojilni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rja samostalnik, občno_ime, ženskiIMPSSKJ, Pleteršnik
rjast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjav pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavka samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkasto prislov, splošni, nedoločenogoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjavkast siv pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, splošni, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
rjavopegast pridevnik, splošni, nedoločenogoo300k, IMP
rjav raztajan pridevnik, splošni, nedoločeno + pridevnik, deležniški, nedoločeno(večbesedno geslo)goo300k
rjove prislov, splošni, nedoločenoIMPSSKJ, Pleteršnik
rjoveče prislov, deležjegoo300k, IMP
rjovenje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
rjoveti glagol, glavni, nedovršnigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjuha samostalnik, občno_ime, ženskigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik
rjuti glagol, glavni, nedovršniIMPSSKJ, Pleteršnik
rjutje samostalnik, občno_ime, srednjiIMPSSKJ, Pleteršnik
rman samostalnik, občno_ime, moškigoo300k, IMPSSKJ, Pleteršnik


Stran zadnjič posodobljena 2015-05-25, et.
Avtorske pravice za besedišče določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva 3.0