[This document is encoded in ISO Latin-2]
Try on-line concordancing on the VAYNA corpus!

TEI header

Creator: et Created: 1997-03-06 Updated: 1997-07-03

1. File Description

Title Statement

Zbirka VAYNA

Verbalni napadi na JNA

Časopisni članki: april -- avgust 1998

Extent: 360 člankov, 262.609 besed

Publication Statement

Distributor: IJS E8

Availiability:

Korpus je prosto dostopen


Source Description

VAYNA zbirka vsebuje časopisne in revijalne članke iz leta 1988.

Članki se ukvarjajo z JNA, v veliki meri pa tudi z afero JBTZ.

Zbirka in nje analiza je opisana v:

[ Tancig, Peter Žagar, Igor Računalniško podprta analiza velikih tekstualnih baz podatkov: Primer napadov na JNA Zbornik V. kongresa Zveze društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije, Ljubljana 1989. Str. 51-56. ]

Zbirka vsebuje članke v razdobju april -- avgust 1998, iz naslednjih virov:

[Delo (182)] [Dnevnik (62)] [Komunist (19)] [Teleks (18)] [Mladina (18)] [Primorski Dnevnik (9)] [Nova Revija (8)] [Tribuna (6)] [Večer (5)] [Nedeljski Dnevnik (4)] [TV-15 (3)] [Jana (3)] [Delavska Enotnost (3)] [7 D (2)] [Tanjug (1)] [Skupščinski Poročevalec (1)] [Razmerja (1)] [Radar (1)] [Intervju (1)] [Gospodarski Vestnik (1)] [Družina (1)] [Danas (1)]

2. Encoding Description

Project Description

Zbirka je bila narejena, da se znanstveno preuči resničnost trditev, da slovenski tisk napada Jugoslovansko Ljudsko Armado.

Sampling Declaration

V zbirko so bili zajeti članki iz slovenskega časopisja, v obdobju april -- avgust 1998, ki so se tako ali drugače navezovali na JNA.

Editorial Declaration

Zbirko je vtipkalo nekaj študentk, po predlogi originalov. Zbirka zato vsebuje precej tipkarskih napak in izpustov.

Vtipkana besedila so bila delova urejena za potrebe konkonrdančnega programa OKUS

Ta format je bil polavtomatsko normaliziran in pretvorjen v TEI.

V tem koraku so bile popravljene najdene tipkarske napake, narekovaji so bili spremenjeni v Q oznake, delejene besede so bile združene in vezaj kot stavčno ločilo zamenjan s '--'.

Tag Declaration