TEI Header

§file description
§title statement
§title Škofjeloški pasijon
§title Elektronska znanstvenokritična izdaja
§author Oče Romuald Štandreški
§statement of responsibility
§responsibility Diplomatični prepis
§name
id = SIM
Primož Simoniti
§name Matija Ogrin
§statement of responsibility
§responsibility Prevod latinskih in nemških delov besedila
§name Primož Simoniti
§statement of responsibility
§responsibility Kritični prepis
§name
id = JFA
Jože Faganel
§name Matija Ogrin
§name Jožica Škofic
§name Matej Šekli
§statement of responsibility
§responsibility Diplomatični prepis in prevod Listov ob kodeksu Škofjeloškega pasijona
§name
id = MDT
Monika Deželak Trojar
§statement of responsibility
§responsibility Opombe k prepisom, študije, dopolnilno gradivo
§name Matija Ogrin
§name Monika Deželak Trojar
§statement of responsibility
§responsibility Uredil
§name
id = MOG
Matija Ogrin, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§statement of responsibility
§responsibility Računalniški zapis in redakcija TEI
§name
id = TER
Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja IJS
§statement of responsibility
§responsibility Strokovni pregled
§name Kozma Ahačič
§statement of responsibility
§responsibility Fotografija in digitalni faksimile
§name Marko Zaplatil
§statement of responsibility
§responsibility Obdelava video posnetkov in sinhronizacija z besedilom
§name Damjan Bojadžiev
§statement of responsibility
§responsibility Digitalni faksimile kodeksa s Škofjeloškim pasijonom za to izdajo omogočil
§name Kapucinski samostan v Škofji Loki,
§name zanj p. Metod Benedik
§statement of responsibility
§responsibility Digitalni faksimile sporedov Ljubljanskega pasijona za to izdajo omogočila
§name Semeniška knjižnica Ljubljana
§name zanjo dr. Marijan Smolik
§statement of responsibility
§responsibility Vključitev video posnetka uprizoritve 1999 omogočila
§name Občina Škofja Loka
§statement of responsibility
§responsibility Prevod povzetkov
§name Nada Grošelj
§name Daniel Holl
§name Sandro Paolucci
§edition statement
§edition 1.0
§extent 1.3MB XML + 450MB JPEG (+ 2.8MB HTML)
§publication statement
§publisher Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU
§publication place Ljubljana
§date 2009-05-04
§identifying number
type = ISBN
ISBN 978-961-254-127-9
§availability

Avtorske pravice za besedilo te izdaje določa licenca Creative Commons Priznanje avtorstva–Brez predelav 2.5 Slovenija

© Avtorske pravice za digitalni faksimile kodeksa s Škofjeloškim pasijonom in Listov ob kodeksu: Slovenska kapucinska provinca, Kapucinski samostan Škofja Loka

© Avtorske pravice za digitalni faksimile sporedov Ljubljanskega pasijona: Slovenska kapucinska provinca, Kapucinski samostan Škofja Loka

© Avtorske pravice za video posnetek uprizoritve Škofjeloškega pasijona: Občina Škofja Loka

§publication place http://nl.ijs.si/e-zrc/sp/
§source description
§manuscript description
id = sp
§manuscript identifier
country Slovenija
settlement Škofja Loka
repository Kapucinski samostan v Škofji Loki
§manuscript contents
summary Na 51 folijih (šest nepopisanih) je napisano besedilo Škofjeloškega pasijona v latinični lepopisni kurzivi in nemški kurzivni pisavi Kurrent. Rokopis sestavlja osem leg, vezan je v platnice nekdanjega urbarja Loškega gospostva s konca 17. stoletja. Rokopis je bil vezan kmalu potem, ko je bil okrog leta 1727 napisan.
structured manuscript item
author
language = Latin
Romualdus a S. Andrea
title
language = Latin type = editorial
Instructio pro Processione Locopolitana in die Parasceve Dni
incipit
language = Latin
Ad repetitam Jnstantiam, et enixas preces Jllmi<abbreviation> Dni<abbreviation>
Baronis Antonij âb Ekar
explicit
language = German
Ein Neye Standardt von weiſſɳ<abbreviation> rott vnd blauɳ<abbreviation> Cartiß so<unclear> Anno 1745 iſt gemacht wordɳ<abbreviation>
zu der Reiterey.
text language
mainLang = Slovenian
§physical description
objectDesc
form = codex
support description
material = paper
support
material Papir
anonymous block
Svetlejši, fin papir z vidnim odtisom sita iz severnoitalijanskih papirnic; vidnih je več vodnih znamenj.
watermark monogram AN
watermark monogram CPA
watermark vitičje z monogramom AZ
watermark golob z napisom BERGANO
watermark prekrižani palici
watermark lok in puščica s krožnimi ornamenti
watermark krožni lik s šestimi krožci
extent
note
i + 51 fol. + i
dimensions
type = leaf unit = cm
height 27,8
width 19,7
foliation Listi so bili oštevilčeni s svinčnikom na začetku 20. stoletja v desnem zgornjem kotu strani recto. V foliacijo so zajeti vsi listi razen obeh veznih, ki sta prilepljena na platnici.
collation

Rokopis sestavlja poleg veznih listov osem leg.

description of hands
hands = 6
note on hand
scribe = A id = hA

Roka A je napisala folij 2r z uvodno dikcijo Pro notitia futuri saeculi in nekatere manjše pripise ali popravke.

note on hand
scribe = B id = hB

Roka B je napisala glavni del Škofjelošjega pasijona, ff. 3r do 40v. Po vsej verjetnosti je to prav roka p. Romualda Štandreškega.

note on hand
scribe = C id = hC

Roka C je napisala ff. 42r do 43r, tj. Periocho za leto 1728.

note on hand
scribe = D id = hD

Roka D je napisala na fol. 4v pripis Aditum ex antiqua consuetudine.

note on hand
scribe = E id = hE

Roka E je na fol. 11r spodaj pripisala opombo o podobi Pekla, na fol. 50v pa je napisala koncept povabilnega pisma.

note on hand
scribe = F id = hF

Roka F je na dnu fol. 3r napisala opombo o deželni vrednosti valute, na fol 4r–4v pa razdelke o dolžnostih in ugodnostih voditelja procesije; na 50v opombo o zastavi v slovenskih barvah z letnico 1745 ter opombo desno zgoraj; več magrinalij.

note on hand
scribe = G id = hG

Z oznako roka G zaznamujemo drobnejše dodatke ali popravke, ki jih ni mogoče zanesljivo pripisati kateri od rok A do F.

accompanying material

Ob kodeksu ŠP se je ohranilo do danes deset listov; zadnji od teh je list z lutenjsko tabulaturo, devet pa je tesno povezanih z zgodovino Škofjeloškega in Ljubljanskega pasijona ter s pobožnostjo češčenja Svetega Rešnjega Telesa v predpostnem času. Večina listov so vabila župnikom, naj se udeležijo pasijonske procesije in k sodelovanju povabijo vernike.

§history
origin

Rkp. je nastal v Škofji Loki med 28. sept. 1725, ko je bil izvoljen provincial Gotthart Graški, in Velikim petkom 11. apr. 1727. Zadnji vpisi segajo v čas kmalu po letu 1745. Geneza samega literarnega besedila sega v čas kmalu po letu 1715.

origin place Škofja Loka
origin date
notBefore = 1725-09-28 notAfter = 1727-04-11
med 28. sept. 1725 in 11. apr. 1727
§additional
administrative information
recorded history
source Opis je bil narejen po podatkih, pridobljenih z večkratnim ogledom rokopisa v Kapucinskem samostanu Škofja Loka.
change
when = 2009-03-13 who = MOG
Ponoven ogled rokopisa in listov; ugotovljena istovetnost papirja folija 2 v ŠP in lista št. 6
change
when = 2009-01-19 who = MOG
Izpopolnjen opis rokopisa
change
when = 2008-10-10 who = MOG
Ponoven ogled podrobnosti glede kolacije, zlasti glede 4. in 7. lege; pojasnjena sestava rokopisa.
change
when = 2008-02-07 who = MOG
Več ogledov v l. 2007, podrobneje glede kodikoloških detajlov in kolacije 7. feb. 2008, prvi osnutek opisa.
§encoding description
§project description

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Delo za to izdajo sta financirali Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru aplikativnega projekta L6-6373-0618-04 “Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva”.

§tagging declaration
§namespace
name = http://www.tei-c.org/ns/1.0
§tag usage
gi = TEI occurs = 1
TEI document
§tag usage
gi = facsimile occurs = 4
facsimile
§tag usage
gi = surface occurs = 170
surface
§tag usage
gi = desc occurs = 170
description
§tag usage
gi = text occurs = 1
text
§tag usage
gi = front occurs = 1
front matter
§tag usage
gi = titlePage occurs = 1
title page
§tag usage
gi = docTitle occurs = 1
document title
§tag usage
gi = titlePart occurs = 2
titlePart
§tag usage
gi = docImprint occurs = 1
document imprint
§tag usage
gi = publisher occurs = 2
publisher
§tag usage
gi = pubPlace occurs = 1
publication place
§tag usage
gi = divGen occurs = 2
automatically generated text division
§tag usage
gi = body occurs = 1
text body
§tag usage
gi = app occurs = 10
apparatus entry
§tag usage
gi = rdg occurs = 21
reading
§tag usage
gi = supplied occurs = 1
supplied
§tag usage
gi = handShift occurs = 8
handShift
§tag usage
gi = unclear occurs = 1
unclear
§tag usage
gi = speaker occurs = 250
speaker
§tag usage
gi = back occurs = 1
back matter
§tag usage
gi = sp occurs = 268
speech
§tag usage
gi = stage occurs = 164
stage direction
§tag usage
gi = subst occurs = 37
substitution
§tag usage
gi = gap occurs = 11
gap
§tag usage
gi = add occurs = 77
addition
§tag usage
gi = sic occurs = 38
Latin for thus or so
§tag usage
gi = corr occurs = 63
editorial correction
§tag usage
gi = choice occurs = 647
choice
§tag usage
gi = abbr occurs = 610
abbreviation
§tag usage
gi = expan occurs = 609
expansion
§tag usage
gi = dateline occurs = 5
dateline
§tag usage
gi = date occurs = 9
date
§tag usage
gi = del occurs = 76
deletion
§tag usage
gi = signed occurs = 8
signature
§tag usage
gi = salute occurs = 13
salutation
§tag usage
gi = lg occurs = 24
line group
§tag usage
gi = l occurs = 2703
verse line
§tag usage
gi = closer occurs = 12
closer
§tag usage
gi = opener occurs = 18
opener
§tag usage
gi = pb occurs = 448
page break
§tag usage
gi = figure occurs = 5
figure
§tag usage
gi = graphic occurs = 515
graphic
§tag usage
gi = anchor occurs = 2
anchor point
§tag usage
gi = lb occurs = 608
line break
§tag usage
gi = table occurs = 5
table
§tag usage
gi = row occurs = 196
row
§tag usage
gi = cell occurs = 614
cell
§tag usage
gi = docAuthor occurs = 19
document author
§tag usage
gi = note occurs = 397
note
§tag usage
gi = listBibl occurs = 3
citation list
§tag usage
gi = bibl occurs = 113
bibliographic citation
§tag usage
gi = ref occurs = 67
reference
§tag usage
gi = label occurs = 49
label
§tag usage
gi = ptr occurs = 48
pointer
§tag usage
gi = list occurs = 222
list
§tag usage
gi = item occurs = 1337
item
§tag usage
gi = div occurs = 342
text division
§tag usage
gi = head occurs = 391
heading
§tag usage
gi = emph occurs = 848
emphasized
§tag usage
gi = p occurs = 673
paragraph
§tag usage
gi = hi occurs = 559
highlighted
§tag usage
gi = byline occurs = 11
byline
§tag usage
gi = name occurs = 14
name
§text-profile description
§language usage
§language
ident = slv
§term
Slovenian
§language
ident = lat
§term
Latin
§language
ident = ger
§term
German
§language
ident = eng
§term
English
§revision description
§change 2009-05-04<date>Matija Ogrin<name>, Tomaž Erjavec<name> Izdaja 1.0
§change 2009-05-01<date>Matija Ogrin<name>, Tomaž Erjavec<name> Dopolnila, popravki; izboljšave prikaza.
§change 2009-04-25<date>Tomaž Erjavec<name>,Matija Ogrin<name>, Monika Deželak Trojar<name> Popravki in dodatki; vnos kazalk za notranje sklicevanje; integralni prikaz celotne izdaje
§change 2009-03-10<date>Matija Ogrin<name>Monika Deželak Trojar<name> Pisanje leksikalnih opomb, spremnih besedil, dodatkov, preglednic; korekture
§change 2009-01-28<date>Matija Ogrin<name>Podrobnejše označevanje rok; pisanje kodikoloških opomb k DP
§change 2009-01-19<date>Tomaž Erjavec<name>Matija Ogrin<name> Pretvorba v TEI P5; v kolofon vključen opis rokopisa
§change 2009-01-17<date>Matija Ogrin<name>Pisanje spremnih besedil; oznake za odlomke v nemščini in latinščini; dodan razdelek z "listi"
§change 2008-10-26<date>Matija Ogrin<name>Vključil sklop z dodatki; tehnični popravki v prevodih in KP; pisanje komentarja, spremnih besedil
§change 2008-09-29<date>Matija Ogrin<name>Uredniško usklajevanje; korekture prepisov; pisanje spremnih besedil
§change 2008‒08‒06<date>Matija Ogrin<name>Preverjanje, popravljanje prepisov in označevanja (od sedme podobe naprej); dodajanje opomb in označevanje rok
§change 2007‒12‒07<date>Matija Ogrin<name>Preverjanje, popravljanje prepisov in označevanja (do konca šeste podobe); dodajanje opomb.
§change 2007-07-13<date>Matija Ogrin<name>Tomaž Erjavec<name>Celotno besedilno gradivo ŠP in faksimili označeni ter integrirani. Prva pretvorba v html
§change 2006-11-07<date>Matija Ogrin, <name>Alenka Maček<name>Pretvorba obeh prepisov v zapis TEI in ročno označevanje osnovne strukture