This document is a HTML 3.2 rendering of a Corpus Encoding Specification DTD document, produced in the scope of the MULTEXT-East project, by Fred.

Uses ISO Latin-2 encoding


MTE HTML Corpus Sampler: Newspapers, Czech


Zpracovatelům druhotných surovin hrozí krach

Úplným zastavením dovozu druhotných surovin ohrozilo ministerstvo životního prostředí podnikatele, kteří se zaměřili na ekologické technologie. Protože se u nás takřka nepodařilo zavést třídění odpadů, řada výrobců je na dovozu druhotných surovin závislá. Na přímé nebezpečí úpadku LN upozornila českolipská firma Presta , zpracovávající polystyren.

Hromadný zákaz dovozu byl motivován snahou ministerstva, aby se ČR nestala "smetištěm Evropy" . Ministerští úředníci totiž dosud povolovali i dodávky odpadů, z nichž byla využitelná jen část a zbytek se hromadil na našich skládkách nebo přispěl znečištění ovzduší při spalování. Pod pláštíkem dovozu železného šrotu bylo např. povoleno dovážet špony, znečištěné PCB. Odpovědný pracovník ministerstva ing. Durdík však nebyl schopen vysvětlit, proč není povolen dovoz použitého polystyrenu ze SRN, když se u nás zpracovává bez jediného gramu odpadu a je "čistší" než mnohá přírodní surovina. Přestože se po stížnostech Presty do řešení problému angažoval i premiér Klaus , povolení ve slíbeném termínu MŽP nevydalo.

Linka na výrobu cementových tvárnic tak není schopna plnit dodávky ani splácet úvěry. Konsorcium bank proto navrhlo ukončit leasingovou smlouvu a zařízení vrátit výrobci. Přitom v ČR není znám jiný způsob, jak odpadový polystyren efektivně zpracovávat. Hromadí se na skládkách, protože nefunguje jeho sběr. Zákon, který by měl vše změnit a odpovědnost za likvidaci obalových materiálů přenést na jejich dodavatele, se u nás teprve připravuje. V SRN už platí, proto se polystyren nejen sbírá, ale dodává se k recyklaci -- i do ČR -- zdarma. Takovou linku, jaká stojí v České Lípě , však v SRN ještě nemají. Je druhá v Evropě coby obdoba rakouského prototypu.


Ruml hlasoval proti ODS

Restituce židovského majetku prošly ve vládě jen těsně


Praha, Prostějov

-- Hlas ministra vnitra Jana Rumla údajně rozhodl o tom, že při čtvrtečním zasedání vlády neprošel odmítavý návrh premiéra Václava Klause , týkající se restituce židovského majetku. LN to potvrdil dobře informovaný zdroj. Klaus a ministři za ODS se postavili záporně k poslaneckému návrhu zákona o navrácení židovského majetku. Podle informací LN se ODS obává precendentu k možnému návratu vlastnictví církvím, ale i různým spolkům. Ostatní reprezentanti koalice v kabinetu, kde je poměr 10 ku 9 ve prospěch ODS , spolu s Rumlem poslanecký návrh podpořili.

Ministr Stanislav Bělehrádek (KDU--ČSL) se domnívá, že poslanci nebudou souhlasit s podobou zákona o židovském majetku, kterou projednala vláda ČR. "Myslím, že zákon bude průchodný, ale poslanci jeho působnost rozšíří dál než stanovila vláda, " řekl Bělehrádek při setkání komunálních politiků za KDU--ČSL v Prostějově. Bělehrádek se domnívá, že jednání o restituci židovského majetku předznamenává navracení majetku církvím.


Itálii čekají nové volby


Řím --

Italský prezident Oscar Luigi Scalfaro odmítl včera demisi, kterou ve čtvrtek podal předseda vlády Carlo Azeglio Ciampi , a zároveň podepsal dekret o rozpuštění parlamentu. Nové volby se podle ústavy musejí konat do 70 dnů. O jejich datu rozhodne vláda. Za nejpravděpodobnější se označuje 27. březen. Prezidentovo rozhodnutí bylo oznámeno po jeho asi hodinové schůzce s Ciampim v prezidentském paláci. Ciampi předtím jednal s ministrem vnitra N. Mancinem a hned poté se sešel s dalšími ministry, do jejichž resortů patří příprava voleb. Scalfarovo rozhodnutí nepřijmout Ciampiho demisi znamená, že vláda bude připravovat volby při zachování všech svých pravomocí.


Krize Slovenské národní strany


Bratislava --

Ústřední rada Slovenské národní strany ( SNS ) v sobotu vyslovila na mimořádném zasedání nedůvěru předsedovi strany 1 / 4 Černákovi Ludovítovi. Pro hlasovalo 29 z 52 zúčastněných delegátů. Proti bylo 15 a hlasování se zdrželo osm členů Ústřední radySNS.

Krizi uvnitř SNS zřejmě vyřeší až mimořádný sněm, svolaný na 19. února do Žiliny. Další výsledky zasedání znamenají výrazné oslabení pozice předsedy SNS 1 / 4. Černáka , když jeho vnitrostraničtí soupeři v čele s vicepremiéry M. Andelem a J. Prokešem dosáhli odvolání dosavadního vedení strany. Sám předseda zůstává ve funkci.

Usnesení ze zasedání vyjádřilo znepokojení nad dezintegrací SNS "v době, kdy maďarští iredentisté na jihu Slovenska útočí na integritu našeho státu" . Ústřední rada vzala na vědomí odstoupení prvního místopředsedy I. Uhríka a odvolání místopředsedů A. Hrnka , A. Finďa , J. Hurného , A. Malíkové a ústředního tajemníka J. Hrabiny.


Sýrie připravena k míru

Ženevská schůzka Clinton -- Asad


Ženeva --

Prezident Spojených států Bill Clinton na tiskové konferenci v Ženevě po několikahodinovém jednání se syrským prezidentem Háfizem Asadem uvedl, že Sýrie je připravena k mírovým vztahům s Izraelem. Podle prezidenta se Asad "jasně a nedvojsmyslně" zavázal k normalizaci vztahů s Izraelem v konečné mírové smlouvě. Prezident Asad však na dotaz, zda je ochoten za úplné stažení izraelských vojsk z Golanských výšin navázat s Izraelem normální mírové vztahy, přímo neodpověděl a zdůraznil, že vše bude předmětem jednání. Víceméně tak naznačil, že navrácení Golanských výšin nepovažuje za dostatečné. Zdůraznil, že Sýrie usiluje o "spravedlivý a komplexní mír s Izraelem" . Clinton uvedl, že jednání poskytlo základnu pro pokračování mírového procesu a pro obnovení rozhovorů mezi Izraelem a jeho arabskými partnery ve Washingtonu příští týden. Clinton i Asad označili jednání za konstruktivní.

Co se týče Libanonu , oba prezidenti se podle Clintona shodli na cíli, aby Libanon byl nakonec svobodným a nezávislým státem. Americký prezident také potvrdil, že budou obnoveny mírové rozhovory mezi Izraelem a arabskými partnery ve Washingtonu.

Hned na úvod včerejšího jednání, které se konalo neplánovaně ve dvou kolech, nastolil Clinton otázku terorismu. Uvedl to jeden z představitelů Bílého domu David Gergen. Podle něj jsou Clinton a jeho ministr zahraničí Warren Christopher "povzbuzeni pokrokem na jednání" . Sýrie neustále figuruje na seznamu zemí, které USA obviňují z podpory terorismu.

Také v Ženevě provázela Clintonův pobyt mimořádná bezpečnostní opatření. A také tady připravil prezident svým osobním strážcům horké chvilky: v sobotu večer vyrazil na prohlídku staré čtvrti u jezera a povečeřel velmi prostě v obyčejné restauraci. Včera ráno pak nevynechal svůj pravidelný ranní běh a se spolupracovníky a dvacítkou příslušníků americké námořní pěchoty urazil čtyřkilometrovou trasu...


Rusko nemá veto


New York --

Šéf americké diplomacie W. Christopher řekl, že Rusko nemá právo veta nad vstupem východní Evropy do NATO a popřel zprávy o tiché dohodě mezi Bílým domem a Kremlem , jež prý stanoví, že žádný východoevropský stát nebude do NATO přijat před Ruskem.


Kompetenční strašidlo

Roman Krasnický

Jihomoravské zastupitelstvo vyhlašuje nadřazenost svých zákonů nad legislativou zplozenou v Praze. Jihočeská země se překvapivě k této iniciativě připojuje... Nepochybně absurdní zpravodajská vize, kterou nemůže omluvit ani poněkud otřepané klišé, že se historie opakuje. Neopakuje. Běh událostí pouze vytváří modelové situace, v nichž někteří obezřetní jedinci nalézají varovné paralely.

Po první světové válce se všechny armády vybavovaly plynovými maskami. Zbytečně. Po druhé světové válce na Východě vsadili na tisíce tanků. Víceméně zbytečně. Moderní válku rozhodují jiné zbraně. V českém politickém mikroklimatu roku 1994 sází premiér Klaus na význam kompetencí. Ukazuje se, že muž, který brilantním způsobem rozdělením federace zabránil latentní krizi zkomírajícího Československa , v sobě nese trauma tohoto rozpadu. V souvislosti s novým územně správním členěním republiky hovoří o kompetencích krajů (zemí) a o ohrožení jednoty státu, aby vzápětí v čele vlády tomuto nebezpečí čelil. Vláda totiž navrhuje zákon o působnosti vyšších územních samosprávných celků jako zákon ústavní, aniž to ústava vyžaduje.

Zajímavá je i okolnost, že podle harmonogramu koncept kompetencí krajů vypracuje kabinet do konce ledna, návrh zásad zákona do konce dubna a vlastní zákon předloží vládní legislativci k 31. srpnu tohoto roku! V době, kdy zákony vznikají na běžícím pásu, si vláda vyhrazuje osm měsíců na tvorbu zákona, k němuž od roku 1990 vzniklo nepřeberné množství podkladových materiálů. Vše je přitom založeno na nešťastné premise, že kompetence (lépe řečeno působnost) krajů znamenají prakticky totéž, co pravomoci bývalých republik federace. Ovšem budoucí sněmy nebudou disponovat zákonodárnou mocí, ale pouze zákonodárnou iniciativou, což je podstatný rozdíl. Péče o zdravotnická zařízení, školy, nebo památky, rozhodnutí o tom, kudy povede dálnice, nejsou ničím jiným, než rozhodováním o tom, na čem se jednotlivé obce neshodnou a k čemu Parlament daleko v Praze nemusí zaujmout kvalifikované stanovisko. Je nepochybné, že kraje či země dříve nebo později v unitární republice (s jedním Parlamentem !) vzniknou. Snaha ústavním zákonem konzervovat jejich kompetence je poněkud nešťastným projevem strachu ze skupinky moravských nacionalistů podloženým vzpomínkou na federaci. Přiznejme si, že u nás nejde o nic jiného, než o obnovení krajů, které jsme v revoluční euforii v roce 1990 zrušili. Nyní se objeví znovu, byť v jiném počtu a jiných hranicích.

Zdá se, že tato epizoda z moderních českých dějin bude patřit spíše do učebnic politické psychologie. Rozpad naší republice sotva hrozí.


Provoz letiště v Přerově


Přerov --

Až do ukončení nového projednání problémů kolem přerovského vojenského letiště má být zdejší provoz nadzvukové techniky omezen "na přijatelnou míru" a mají být vyloučeny noční lety po 22. hodině. Vyplývá to z rozhodnutí Vojenského stavebního úřadu při odboru ubytovací a stavební služby MOČR , které v pátek obdržel přerovský starosta P. Dutko. Ten označil za pozoruhodné především ustanovení správního orgánu o tzv. přijatelné míře provozu nadzvukové techniky. "Letadla buď porušují hlukové normy, či nikoliv," řekl Dutko. Z rozhodnutí Vojenského stavebního úřadu vyplývá, že porušení limitů nebylo prokázáno, neboť kontrolní měření jsou již zastaralá. Město Přerov podalo u okresního soudu žalobu na ochranu sousedských vztahů, ale líčení podle starosty P. Dutka nebylo ani po několika urgencích nařízeno.


Nemocnou vodu je možné uzdravit


Praha --

Za vyhubení nebezpečných bakterií ve vodě si chlór účtuje tvrdou daň: americké studie prokázaly, že chlorovaná voda zvyšuje výskyt rakoviny močového měchýře a tlustého střeva. Studniční vodě je pro změnu přičítána na vrub přítomnost bakterií a dusičnanů. Voda je nemocná, trh však nabízí lék: vodní filtry.

Tato zařízení pro běžné užívání v domácnosti se do ČR začala dovážet v roce 1990. Litr vody "zdraží" v průměru o desetník. Jejich popularita stoupla zejména loni, kdy Parlament prosadil zařazení těchto výrobků do skupiny, na niž se vztahuje jen pětiprocentní daň z přidané hodnoty. Zároveň se však objevují rozpaky, zda je vodní filtr skutečně účinný. Podle předsedy Asociace kvality vody Zdeňka Žáka pramení pochybnosti z neznalosti, špatného výběru či přehnaného očekávání. Filtr např. automaticky nezměkčuje vodu. "Filtrů existuje celá řada. Při nákupu je třeba rozlišit také to, zda je určen pro vodu z vodovodu či ze studny, " říká Z. Žák. "Vodovodní voda obvykle neobsahuje nebezpečné bakterie či dusičnany, stačí tudíž přístroj s aktivním uhlím na vychytávání organických sloučenin chlóru, pachuti a zápachu. V druhém případě je třeba objednat hygienický rozbor vody a s výsledkem se obrátit na poradenskou instituci. " Takovou institucí je mj. i zmíněná Asociace se sídlem v Hodoníně a Olomouci. Asociace rozhodně odmítá námitku, zda propagací filtrů nedělá komerční službu jednotlivým výrobcům. "S onou komercí je to asi jako s penicilínem. Je jeho prodej komerce? Bezesporu ano. Je však ve prospěch zdraví? Kladná odpověď přísluší i vodním filtrům, což potvrzuje také Světová zdravotnická organizace, " uvádí Zdeněk Žák.


Skončily veletrhy cestovního ruchu


Brno --

Veletrhy GO, Regiontour a Insport navštívilo od 13. do 16. ledna na brněnském výstavišti více než 24 tisíc lidí. Závěrečné tiskové konference se včera zúčastnili zástupci ministerstev hospodářství ČR i Slovenska. Ředitel odboru cestovního ruchu ministerstva hospodářství ČR Jiří Čech se mimo jiné vyjádřil k ostré kritice, která zazněla na jedné z doprovodných akcí, na fóru věnovaném otázkám cestovního ruchu. Výhrady ze strany Asociace cestovních kanceláří se týkaly především legislativních nedostatků. Ty údajně umožňují podnikání bez řádného povolení domácím i zahraničním subjektům, a tudíž jejich zisky nejsou zdaněny, což vytváří nekalou konkurenci. J. Čech k tomu uvedl, že se jednalo o zákulisně připravenou kritiku na veřejnosti, které nepředcházelo jednání Asociace s ministerstvem. To -- jak sdělil -- je již nyní dohodnuto na počátek února.

Ředitelka sekce cestovního ruchu ministerstva hospodářství SR Milana Jankovičová k rozvoji této sféry na Slovensku uvedla, že SR s podporou rakouské vlády připravuje koncept rozvoje. Z průběžné zprávy již vyplynulo, že silné stránky cestovního ruchu na Slovensku jsou v dobré infrastruktuře, hlavně v ubytování a dopravě. Naopak nedostatečná je propagace a gastronomická nabídka.


Většina Jugoslávců byla vrácena na Slovensko


Lanžhot / Kúty --

"Je mi líto, bez víza vás nemohu do České republiky pustit, " říká pasovkář na hraničním přechodu se Slovenskem Lanžhot jugoslávské rodině, která cestuje do Německa. Na základě vládní vyhlášky z prosince loňského roku začala od soboty platit vízová povinnost pro občany Srbska a Černé Hory , Bosny a Hercegoviny , Arménie , Ázerbajdžánu , Gruzie , Tádžikistánu a Uzbekistánu.

"Jedeme až z Kosova a máme nemocné děti, " snaží se obměkčit kosovský Albánec příslušníky cizinecké policie. Marně. Jak nám sděluje, o vízové povinnosti byli informováni, ovšem předpokládali, že vízum získají přímo na přechodu. Od pasovkářů dostávají jedinou radu: jeďte do Bratislavy a žádejte o vydání víza na české ambasádě. Situaci ovšem komplikuje skutečnost, že v neděli se neúřaduje. Zklamaní kosovští Albánci obracejí vůz a odjíždějí zpět na Slovensko. Řidič nám šeptem říká, že se pokusí projet na méně frekventovaném přechodu. Vzápětí přijíždí otlučené Audi se dvěma mladými Bosňany. Vízum samozřejmě rovněž nemají. Ani v tomto případě nepomáhá dojemná historka o těžce nemocné matce, která na syny čeká v Německu. Dostává se jim stejné rady jako v prvním případě a vrací se do Bratislavy. Během naší nedělní hodinové návštěvy takto vrátili pasovkáři z hraničního přechodu Lanžhot osm vozů se zhruba čtyřiceti lidmi, v drtivé většině se jednalo o občany Srbska a Bosny a Hercegoviny. Celkem bylo podle našeho odhadu (pasovkáři nám odmítli sdělit přesné číslo) za minulý víkend vráceno na Slovensko kolem pěti set osob.


Bezmocné děti žebráků


Praha --

Žebračka s malým děckem, zabaleným do přikrývek, patří k pražskému Jungmannovu náměstí bezmála jako zdejší pomník. Na kusu papíru popisuje osud rumunské uprchlice, jíž zemřel manžel a dítě hladoví. U některých budí soucit, u jiných nedůvěru a případně otázku, zda dítě, spící v zimě na dlažbě, nelze označit jako týrané. Profesor J. Dunovský z Dětského krizového centra nám na místě řekl: "Dítě budu moci odebrat, jen když bude v ohrožení. Preventivně, třeba proto, že je prostě zima a dítě by na zemi ležet nemělo, ho sebrat nemohu, leda za asistence policie. Ta mě však nepodpoří bez důvodu. Sociálka se stará jen o ty, kteří zde mají trvalé bydliště. Cizinecká policie se k problému příliš nehlásí: do uprchlického tábora ji lze umístit pouze tehdy, zda o to požádá. " Za nebývalého zájmu chodců prohlédl J. Dunovský asi sedmiletého chlapce, leč neshledal nic, až na několik ošklivých jizev na těle, o nichž matka tvrdila, že "to je takhle popálil Ceaucescu" . Původní předpoklad se potvrdil. Žena sebrala dítě i podušky a odebrala se směrem k hlavnímu nádraží, kde podle tvrzení přítomného policisty bydlí. Děti má prý čtyři, na náměstí bere každý den jiné. Nejmladšímu je sedm měsíců.

Pražští policisté nám sdělili, že dokázat rumunské občance trestný čin: týrání dětí, je velice nesnadné, protože se nenajdou svědci, přestože zde denně projde mnoho lidí.


Rekviem za Jana Palacha se uskuteční zítra v 19. hodin ve studentském kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze. Celebruje P. Tomáš Halík.


Zemský ples Selské jízdy se konal v sobotu ve Vlčnově. Ze souborů se vyznamenala především mladá chasa. Po více než půlstoletí se tak obnovila tradice těchto předválečných plesů.


Klub nezaměstnané mládeže při Středním odborném učilišti strojírenském v Kroměříži se snaží hledat práci mladým absolventům učňovských škol. Umožňuje také rekvalifikace mladým nezaměstnaným.


Podporu současné přeměně České republiky v důvěryhodnou humanitní demokracii západního typu vyjádřili ve svém prohlášení účastníci sobotního generálního shromáždění organizace Evropské hnutí České republiky.


Ples, jaký Praha ještě neviděla, se uskutečnil v sobotu večer v pražském hotelu Atrium. Ples pořádal časopis Playboy. Přestože vstupenka na ples stála 2800 , byly prostory Atria poměrně zaplněné. Cena vstupenky zahrnovala i dary od mnoha sponzorů akce, například zdarma čepované pivo, rozdávané cigarety či tunu exotického ovoce.


Pouze jeden případ chřipky typu A prokázali v uplynulém týdnu v laboratořích okresních hygienických stanic v Olomouci , Prostějově a Přerově. Virus byl zatím potvrzen jen na Prostějovsku.


Mírným přebytkem skončilo v minulém roce hospodaření města Prostějova. Městskou radu o tom informoval vedoucí ekonomického odboru radnice I. Kudyn.


Archeology katakomby v Šumperku překvapily


Šumperk --

Katakomby z 18. století, které byly nedávno objeveny v Šumperku , jsou pro místní archeology překvapením. Ti doposud věděli podle slov archeologa šumperského Okresního vlastivědného muzea Vladimíra Goše pouze o podzemním systému chodeb, které jsou přímo pod "starým městem" a pocházejí ze století patnáctého. Šumperk s původním názvem Schoenberg ( Krásný vrch) vznikl v roce 1276 jako centrum obchodu a řemesel na průsečíku dvou jantarových cest. Historie podzemních prostor sahá v Šumperku do dávné minulosti. Vzhledem k tomu, že v Šumperku bylo ve středověku celkem 68 domů s právem várečným (umožňujícím vařit vlastní pivo), stavěli si obyvatelé dvoupodlažní až třípodlažní sklepy, které sloužily jako ledárny.